Structures by: Osako T.

Total: 14

C64H80Cl2Cu2N4O3P2

C64H80Cl2Cu2N4O3P2

Osako, TakaoPanichakul, DuanghathaiUozumi, Yasuhiro

Organic letters (2012) 14, 1 194-197

a=15.131(8)Å   b=11.066(5)Å   c=19.286(9)Å

α=90.0000°   β=101.158(8)°   γ=90.0000°

C22H25ClCuN3O4

C22H25ClCuN3O4

Osako, TakaoTerada, ShoheiTosha, TakehikoNagatomo, ShigenoriFurutachi, HidekiFujinami, ShuheiKitagawa, TeizoSuzuki, MasatatsuItoh, Shinobu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 21 3514-3521

a=11.7088(3)Å   b=14.6661(5)Å   c=12.4843(4)Å

α=90°   β=93.147(1)°   γ=90°

C28H29ClCuN3O4

C28H29ClCuN3O4

Osako, TakaoTerada, ShoheiTosha, TakehikoNagatomo, ShigenoriFurutachi, HidekiFujinami, ShuheiKitagawa, TeizoSuzuki, MasatatsuItoh, Shinobu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 21 3514-3521

a=7.715(4)Å   b=8.887(6)Å   c=9.361(6)Å

α=83.77(3)°   β=88.29(2)°   γ=75.93(3)°

C23H26CuN4,F6P

C23H26CuN4,F6P

Osako, TakaoTerada, ShoheiTosha, TakehikoNagatomo, ShigenoriFurutachi, HidekiFujinami, ShuheiKitagawa, TeizoSuzuki, MasatatsuItoh, Shinobu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 21 3514-3521

a=14.380(2)Å   b=7.196(2)Å   c=25.291(4)Å

α=90°   β=99.58(1)°   γ=90°

C21H23CuN3O,ClO4

C21H23CuN3O,ClO4

Osako, TakaoTerada, ShoheiTosha, TakehikoNagatomo, ShigenoriFurutachi, HidekiFujinami, ShuheiKitagawa, TeizoSuzuki, MasatatsuItoh, Shinobu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2005) 21 3514-3521

a=11.159(2)Å   b=17.147(2)Å   c=12.387(2)Å

α=88.88(1)°   β=109.24(1)°   γ=91.35(1)°

C36H42N6Cu2O2,2(Cl1O4),2(C2H3N1)

C36H42N6Cu2O2,2(Cl1O4),2(C2H3N1)

Takahiro MatsumotoMasashi KobinoMasato TomiiHideki HayashiFurutachi, HidekiShigenori NagatomoTakehiko ToshaTakao OsakoFujinami, ShuheiShinobu ItohTeizo KitagawaSuzuki, Masatastu

Journal of the American Chemical Society (2006)

a=12.221(1)Å   b=12.833(2)Å   c=15.860(3)Å

α=81.03(1)°   β=83.57(2)°   γ=62.24(1)°

C20H21Cl2CuN3O4

C20H21Cl2CuN3O4

Takao OsakoYoshiki UenoYoshimitsu TachiShinobu Itoh

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8087-8097

a=9.8824(2)Å   b=15.2501(4)Å   c=14.1688(2)Å

α=90°   β=91.298(1)°   γ=90°

C20H21ClCuN3O4

C20H21ClCuN3O4

Takao OsakoYoshiki UenoYoshimitsu TachiShinobu Itoh

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8087-8097

a=7.287(8)Å   b=11.54(1)Å   c=23.58(2)Å

α=90.48(5)°   β=92.01(4)°   γ=92.12(3)°

C36H44Cu2F12N6P2S2

C36H44Cu2F12N6P2S2

Takao OsakoYoshiki UenoYoshimitsu TachiShinobu Itoh

Inorganic Chemistry (2003) 42, 8087-8097

a=9.400(1)Å   b=36.605(4)Å   c=12.980(2)Å

α=90°   β=100.077(4)°   γ=90°

C26H32ClCuN4O4

C26H32ClCuN4O4

Osako, TakaoTachi, YoshimitsuTaki, MasayasuFukuzumi, ShunichiItoh, Shinobu

Inorganic Chemistry (2001) 40, 26 6604-6609

a=11.956(1)Å   b=12.073(1)Å   c=10.379(1)Å

α=106.494(2)°   β=106.108(5)°   γ=99.266(3)°

C23H27ClCuN3O4

C23H27ClCuN3O4

Osako, TakaoTachi, YoshimitsuTaki, MasayasuFukuzumi, ShunichiItoh, Shinobu

Inorganic Chemistry (2001) 40, 26 6604-6609

a=15.621(2)Å   b=17.202(2)Å   c=8.2593(9)Å

α=92.232(6)°   β=90.706(4)°   γ=87.545(4)°

C30H39CuN3O4S

C30H39CuN3O4S

Takao OsakoYoshiki UenoYoshimitsu TachiShinobu Itoh

Inorganic Chemistry (2004) 43, 6516-6518

a=11.72(1)Å   b=13.80(1)Å   c=19.45(2)Å

α=90°   β=103.95(3)°   γ=90°

C30H39CuN3O4S

C30H39CuN3O4S

Takao OsakoYoshiki UenoYoshimitsu TachiShinobu Itoh

Inorganic Chemistry (2004) 43, 6516-6518

a=11.227(2)Å   b=13.716(2)Å   c=19.488(2)Å

α=90°   β=101.568(9)°   γ=90°

C23H27ClCuN3O4

C23H27ClCuN3O4

Osako, TakaoTachi, YoshimitsuTaki, MasayasuFukuzumi, ShunichiItoh, Shinobu

Inorganic Chemistry (2001) 40, 26 6604-6609

a=15.621(2)Å   b=17.202(2)Å   c=8.2593(9)Å

α=92.232(6)°   β=90.706(4)°   γ=87.545(4)°