Structures by: Noda K.

Total: 33

Bis(3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)copper(I) tetrafluoroborate

C40H28CuN81,BF41

Yamada, AtsutoshiMabe, TakuyaYamane, RyoheiNoda, KyokoWasada, YukoInamo, MasahikoIshihara, KojiSuzuki, TakayoshiTakagi, Hideo D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 31 13979-13990

a=10.912(3)Å   b=12.707(3)Å   c=14.428(3)Å

α=68.615(4)°   β=68.335(4)°   γ=75.403(4)°

Bis(3-(2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine)diaquocopper(II) Tetrafluoroborate

C40H32CuN8O22,2(BF41)

Yamada, AtsutoshiMabe, TakuyaYamane, RyoheiNoda, KyokoWasada, YukoInamo, MasahikoIshihara, KojiSuzuki, TakayoshiTakagi, Hideo D.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 31 13979-13990

a=11.870(4)Å   b=11.255(3)Å   c=29.713(13)Å

α=90.00°   β=93.50(3)°   γ=90.00°

Trans-Bis(O-ethylxanthato)bis(triphenylphosphine)ruthenium(III) hexafluorophosphate monohydrate

C42H40O2P2RuS4,F6P,H2O

Ohuchi, YukoNoda, KyokoSuzuki, TakayoshiKashiwabara, KazuoTakagi, Hideo D.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 5 m1077-m1078

a=13.9877(9)Å   b=16.2122(10)Å   c=20.5103(13)Å

α=90°   β=95.9040(10)°   γ=90°

C82H36Cu2F30N8O2

C82H36Cu2F30N8O2

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=15.3803(4)Å   b=16.8229(5)Å   c=16.9418(5)Å

α=66.502(3)°   β=77.999(3)°   γ=76.171(3)°

C37H8CuF15N4,2(C2H3N)

C37H8CuF15N4,2(C2H3N)

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=30.8426(13)Å   b=15.9684(6)Å   c=7.0861(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=7.241(4)Å   b=16.788(9)Å   c=30.202(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H30P2S2Ti

C18H30P2S2Ti

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=11.579(4)Å   b=13.098(4)Å   c=8.159(2)Å

α=91.44(2)°   β=108.58(2)°   γ=107.08(3)°

C20H34P2S2Ti

C20H34P2S2Ti

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=11.432(2)Å   b=13.193(3)Å   c=8.755(2)Å

α=103.68(2)°   β=94.68(1)°   γ=70.36(1)°

C40H43BNPSTi

C40H43BNPSTi

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=12.855(4)Å   b=13.828(6)Å   c=10.223(3)Å

α=91.09(3)°   β=100.13(2)°   γ=78.52(3)°

C14H20PSTi

C14H20PSTi

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=8.059(2)Å   b=15.155(3)Å   c=12.164(2)Å

α=90°   β=102.55(2)°   γ=90°

C15H22PSTi

C15H22PSTi

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=15.692(6)Å   b=13.804(4)Å   c=16.223(5)Å

α=90°   β=117.92(2)°   γ=90°

C10H17Cl2PSTi

C10H17Cl2PSTi

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=7.216(1)Å   b=13.970(3)Å   c=13.8178(7)Å

α=90°   β=103.574(1)°   γ=90°

C22H45P3S3Ti

C22H45P3S3Ti

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=13.359(3)Å   b=14.035(3)Å   c=8.586(3)Å

α=106.74(2)°   β=106.56(2)°   γ=89.84(2)°

C8H14N4O10U

C8H14N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=6.099(2)Å   b=15.420(5)Å   c=7.976(3)Å

α=90.00°   β=90.07(3)°   γ=90.00°

C14H26N4O10U

C14H26N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=6.934(2)Å   b=9.000(3)Å   c=17.630(8)Å

α=89.64(3)°   β=83.90(3)°   γ=77.43(3)°

C14H26N4O10U

C14H26N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=9.860(4)Å   b=10.474(3)Å   c=11.713(4)Å

α=87.60(3)°   β=88.11(3)°   γ=62.59(3)°

C14H26N4O10U

C14H26N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=7.089(2)Å   b=18.117(5)Å   c=8.849(2)Å

α=90.00°   β=101.95(3)°   γ=90.00°

C14H26N4O10U

C14H26N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=10.002(4)Å   b=11.697(4)Å   c=10.870(5)Å

α=90.00°   β=61.17(3)°   γ=90.00°

C16H30N4O10U

C16H30N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=7.405(3)Å   b=18.100(5)Å   c=8.623(3)Å

α=90.00°   β=100.97(3)°   γ=90.00°

C16H30N4O10U

C16H30N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=10.284(6)Å   b=13.114(6)Å   c=17.371(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H30N4O10U

C16H30N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=17.364(6)Å   b=7.385(3)Å   c=18.031(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=10.306(3)Å   b=11.891(4)Å   c=10.905(3)Å

α=90.00°   β=100.04(3)°   γ=90.00°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=7.438(2)Å   b=15.180(6)Å   c=11.513(4)Å

α=90.00°   β=88.21(3)°   γ=90.00°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=9.764(3)Å   b=10.170(2)Å   c=14.481(5)Å

α=100.12(2)°   β=98.90(2)°   γ=112.86(2)°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=7.272(2)Å   b=8.988(2)Å   c=10.467(3)Å

α=105.60(2)°   β=102.702(19)°   γ=98.12(2)°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=7.001(2)Å   b=9.841(3)Å   c=10.152(3)Å

α=109.64(2)°   β=102.15(2)°   γ=98.93(3)°

C44H44O2P2RuS41,F6P1,H2O

C44H44O2P2RuS41,F6P1,H2O

Noda, KyokoOhuchi, YukoHashimoto, AkiraFujiki, MasayukiItoh, SumitakaIwatsuki, SatoshiNoda, ToshiakiSuzuki, TakayoshiKashiwabara, KazuoTakagi, Hideo D.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 3 1349-1355

a=11.336(7)Å   b=11.415(8)Å   c=19.347(13)Å

α=76.77(5)°   β=75.76(5)°   γ=76.49(5)°

C44H44O2P2RuS4,0.5(CH2Cl2),0.5(C2H3N)

C44H44O2P2RuS4,0.5(CH2Cl2),0.5(C2H3N)

Noda, KyokoOhuchi, YukoHashimoto, AkiraFujiki, MasayukiItoh, SumitakaIwatsuki, SatoshiNoda, ToshiakiSuzuki, TakayoshiKashiwabara, KazuoTakagi, Hideo D.

Inorganic Chemistry (2006) 45, 3 1349-1355

a=12.052(5)Å   b=36.352(14)Å   c=20.134(9)Å

α=90.00°   β=100.545(18)°   γ=90.00°

C39H42BPSTi

C39H42BPSTi

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=29.621(5)Å   b=9.772(5)Å   c=11.557(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H30CuF6P3S2Ti

C18H30CuF6P3S2Ti

Kazutaka MatsuzakiHiroyuki KawaguchiPeter VothKyoko NodaSumitaka ItohHideo D. TakagiKazuo KashiwabaraKazuyuki Tatsumi

Inorganic Chemistry (2003) 42, 5320-5329

a=25.796(2)Å   b=9.973(2)Å   c=9.943(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H34N4O10U

C18H34N4O10U

Takao, KoichiroNoda, KyokoMorita, YasujiNishimura, KenjiIkeda, Yasuhisa

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2364

a=8.335(3)Å   b=14.600(5)Å   c=10.617(4)Å

α=90.00°   β=104.00(3)°   γ=90.00°

Cis-Bis(O-ethyldithiocarbonato)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II)

C42H40O2P2RuS4

Noda, KyokoOhuchi, YukoHashimoto, AkiraFujiki, MasayukiItoh, SumitakaIwatsuki, SatoshiNoda, ToshiakiSuzuki, TakayoshiKashiwabara, KazuoTakagi, Hideo D.

Inorganic chemistry (2006) 45, 3 1349-1355

a=11.8702(17)Å   b=36.585(4)Å   c=20.1217(15)Å

α=90.00°   β=101.346(9)°   γ=90.00°