Structures by: Mottana A.

Total: 44

Fantappieite

Al96Ca29.2Cl2H20K14.78Na79.84O460S31Si102

Camara, F.Bellatreccia, F.Della Ventura, G.Mottana, A.Bindi, L.Gunter, M. E.Sebastiani, M.

American Mineralogist (2010) 95, 472-480

a=12.8742Å   b=12.8742Å   c=87.215Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Phlogopite

Al1.336Ba0.035Cr0.003Fe0.606K0.964Mg2.226Mn0.009O12Si2.7Ti0.123

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.385Å   b=9.202Å   c=10.181Å

α=90°   β=100.13°   γ=90°

Phlogopite

Al1.403Ba0.008Fe0.573K0.988Mg1.827Mn0.006O12Si2.912Ti0.165

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.318Å   b=9.205Å   c=10.230Å

α=90°   β=100.02°   γ=90°

Phlogopite

Al1.596Ba0.081Fe0.3K0.931Mg2.43Mn0.009O12Si2.62Ti0.045

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.3231Å   b=9.224Å   c=10.241Å

α=90°   β=100.02°   γ=90°

Phlogopite

Al1.616Ba0.099Ca0.002Cr0.003Fe0.219K0.938Mg2.409Mn0.006O12Si2.708Ti0.012

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.318Å   b=9.203Å   c=10.259Å

α=90°   β=99.96°   γ=90°

Phlogopite

Al1.452Ba0.005Fe0.597K0.994Mg1.848O12Si2.896Ti0.144

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.3235Å   b=9.217Å   c=10.243Å

α=90°   β=99.98°   γ=90°

Phlogopite

Al1.287Ba0.023Fe0.513K0.985Mg2.331Mn0.003O12Si2.728Ti0.138

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.3318Å   b=9.227Å   c=10.244Å

α=90°   β=100.005°   γ=90°

Phlogopite

Al1.337Ba0.017Ca0.001Fe0.471K0.984Mg2.334Mn0.003O12Si2.72Ti0.135

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.3288Å   b=9.227Å   c=10.246Å

α=90°   β=99.98°   γ=90°

Phlogopite

Al1.364Ba0.023Cr0.003Fe1.287K0.976Mg1.08Mn0.009O12Si2.84Ti0.381

Brigatti, M. F.Caprilli, E.Funiciello, R.Giordano, G.Mottana, A.Poppi, L.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 611-621

a=5.334Å   b=9.240Å   c=20.064Å

α=90°   β=95.17°   γ=90°

Farneseite

Al21Ca4.26Cl0.24F0.078H10K4.59Na17.826O111.512S5.366Si21

Camara, F.Bellatreccia, F.Della Ventura, G.Mottana, A.

European Journal of Mineralogy (2005) 17, 839-846

a=12.8784Å   b=12.8784Å   c=37.0078Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Phlogopite

Al1.08Fe1.11K0.87Mg1.5Na0.06O12Si2.92Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3369Å   b=9.2423Å   c=10.1618Å

α=90°   β=100.222°   γ=90°

Phlogopite

Al1.12Fe1.11K0.89Mg1.5Na0.07O12Si2.88Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3368Å   b=9.2377Å   c=20.086Å

α=90°   β=95.128°   γ=90°

Phlogopite

Al0.94Fe1.2K0.9Mg1.35Na0.06O12Si2.84Ti0.27

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3304Å   b=9.2277Å   c=10.1918Å

α=90°   β=100.051°   γ=90°

Phlogopite

Al1.08Fe1.11K0.93Mg1.5Na0.07O12Si2.92Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.333Å   b=9.244Å   c=10.152Å

α=90°   β=100.164°   γ=90°

Phlogopite

Al1.32Fe1.14K0.94Mg1.44Na0.06O12Si2.8Ti0.3

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3402Å   b=9.2461Å   c=10.1866Å

α=90°   β=100.138°   γ=90°

Phlogopite

Al1.43Fe1.14K0.93Mg1.47Na0.07O12Si2.72Ti0.24

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3314Å   b=9.2290Å   c=10.1801Å

α=90°   β=100.051°   γ=90°

Annite

Al1.28Fe1.41K0.93Mg1.02Na0.07O12Si2.72Ti0.46

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3207Å   b=9.2099Å   c=10.1034Å

α=90°   β=99.959°   γ=90°

Annite

Al1.34Fe1.35K0.92Mg1.11Na0.07O12Si2.72Ti0.18

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3216Å   b=9.2114Å   c=10.1060Å

α=90°   β=99.949°   γ=90°

Annite

Al1.34Fe1.35K0.92Mg1.11Na0.07O12Si2.72Ti0.18

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3213Å   b=9.2034Å   c=10.1048Å

α=90°   β=99.954°   γ=90°

Phlogopite

Al1.12Fe1.11K0.93Mg1.5Na0.07O12Si2.88Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3420Å   b=9.2461Å   c=10.1635Å

α=90°   β=100.219°   γ=90°

Phlogopite

Al1.12Fe1.14K0.94Mg1.5Na0.06O12Si2.88Ti0.36

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3408Å   b=9.2497Å   c=10.1633Å

α=90°   β=100.205°   γ=90°

Phlogopite

Al1.16Fe1.11K0.93Mg1.5Na0.07O12Si2.84Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3341Å   b=9.2403Å   c=20.085Å

α=90°   β=95.151°   γ=90°

Phlogopite

Al1.16Fe1.11K0.93Mg1.5Na0.07O12Si2.84Ti0.39

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3399Å   b=9.2483Å   c=10.1688Å

α=90°   β=100.217°   γ=90°

Phlogopite

Al1.27Fe1.08K0.93Mg1.44Na0.06O12Si2.88Ti0.33

Laurora, A.Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Caprilli, E.

American Mineralogist (2007) 92, 468-480

a=5.3449Å   b=9.2375Å   c=20.095Å

α=90°   β=95.143°   γ=90°

Polylithionite

Al1.56F1.88Fe0.38H0.12K0.95Li1.44Mg0.01Mn0.17Na0.05O10.12Si3.44

Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Cibin, G.

American Mineralogist (2007) 92, 1395-1400

a=5.264Å   b=9.086Å   c=10.099Å

α=90°   β=100.719°   γ=90°

Polylithionite

Al1.68Ca0.01F1.9Fe0.36H0.1K0.94Li1.32Mg0.16Mn0.16Na0.04O10.1Si3.32

Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Cibin, G.

American Mineralogist (2007) 92, 1395-1400

a=5.297Å   b=9.133Å   c=10.168Å

α=90°   β=100.78°   γ=90°

Masutomilite

Al1.79F1.88Fe0.46H0.12K0.92Li1.06Mg0.03Mn0.52Na0.05O10.12Rb0.02Si3.12Ti0.02

Brigatti, M. F.Mottana, A.Malferrari, D.Cibin, G.

American Mineralogist (2007) 92, 1395-1400

a=5.2984Å   b=9.1461Å   c=10.0966Å

α=90°   β=100.818°   γ=90°

Phlogopite

Al1.336Ba0.035Cr0.003Fe0.606K0.964Mg2.226Mn0.009O12Si2.7Ti0.123

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.385Å   b=9.202Å   c=10.181Å

α=90°   β=100.13°   γ=90°

Phlogopite

Al1.403Ba0.008Fe0.573K0.988Mg1.827Mn0.006O12Si2.912Ti0.165

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.318Å   b=9.205Å   c=10.230Å

α=90°   β=100.02°   γ=90°

Phlogopite

Al1.596Ba0.081Fe0.3K0.931Mg2.43Mn0.009O12Si2.62Ti0.045

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.3231Å   b=9.224Å   c=10.241Å

α=90°   β=100.02°   γ=90°

Phlogopite

Al1.616Ba0.099Ca0.002Cr0.003Fe0.219K0.938Mg2.409Mn0.006O12Si2.708Ti0.012

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.318Å   b=9.203Å   c=10.259Å

α=90°   β=99.96°   γ=90°

Phlogopite

Al1.452Ba0.005Fe0.597K0.994Mg1.848O12Si2.896Ti0.144

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.3235Å   b=9.217Å   c=10.243Å

α=90°   β=99.98°   γ=90°

Phlogopite

Al1.287Ba0.023Fe0.513K0.985Mg2.331Mn0.003O12Si2.728Ti0.138

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.3318Å   b=9.227Å   c=10.244Å

α=90°   β=100.005°   γ=90°

Phlogopite

Al1.337Ba0.017Ca0.001Fe0.471K0.984Mg2.334Mn0.003O12Si2.72Ti0.135

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.3288Å   b=9.227Å   c=10.246Å

α=90°   β=99.98°   γ=90°

Phlogopite

Al1.364Ba0.023Cr0.003Fe1.287K0.976Mg1.08Mn0.009O12Si2.84Ti0.381

Brigatti M FCaprilli EFuniciello RGiordano GMottana APoppi L

European Journal of Mineralogy (2006) 17, 611-621

a=5.334Å   b=9.240Å   c=20.064Å

α=90°   β=95.17°   γ=90°

Muscovite

Al2.748Ba0.044Cl0.005Cr0.062Fe0.039H1.829K0.857Mg0.081Na0.103O11.995Si3.11Ti0.003

Brigatti, M. F.Galli, E.Medici, L.Poppi, L.Cibin, G.Marcelli, A.Mottana, A.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 377-389

a=5.192Å   b=9.011Å   c=20.028Å

α=90°   β=95.74°   γ=90°

Muscovite

Al2.691Ba0.012Cl0.001Cr0.108F0.041Fe0.102H1.456K0.959Mg0.11Na0.029O11.958Si3.135Ti0.033

Brigatti, M. F.Galli, E.Medici, L.Poppi, L.Cibin, G.Marcelli, A.Mottana, A.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 377-389

a=5.206Å   b=9.040Å   c=20.058Å

α=90°   β=95.79°   γ=90°

Muscovite

Al2.774Ca0.004Cr0.099F0.031Fe0.021H1.92K0.725Mg0.02Na0.268O11.969Si3.069Ti0.019

Brigatti, M. F.Galli, E.Medici, L.Poppi, L.Cibin, G.Marcelli, A.Mottana, A.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 377-389

a=5.175Å   b=8.979Å   c=19.915Å

α=90°   β=95.66°   γ=90°

Diopside

Ca0.94Fe0.036Mg0.964Na0.06O6Si2

Mottana, A.Rossi, G.Kracher, A.Kurat, G.

Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen (1979) 26, 187-201

a=9.726Å   b=8.907Å   c=5.256Å

α=90°   β=106.1°   γ=90°

Omphacite

Al0.905Ca0.952Fe0.159Mg0.936Na1.048O12Si4

Mottana, A.Rossi, G.Kracher, A.Kurat, G.

Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen (1979) 26, 187-201

a=9.578Å   b=8.772Å   c=5.253Å

α=90°   β=106.89°   γ=90°

Cyrilovite

Fe3H8NaO14P2

Cozzupoli, D.Grubessi, O.Mottana, A.Zanazzi, P. F.

Mineralogy and Petrology (1987) 37, 1-14

a=7.313Å   b=7.313Å   c=19.3150Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Kimzeyite

Al0.81Ba0.03Ca2.97Fe0.92Mg0.11O12Si1.35Ti0.68Zr1.12

Schingaro, E.Scordari, F.Capitanio, F.Parodi, G.Smith, D. C.Mottana, A.

European Journal of Mineralogy (2001) 13, 749-759

a=12.397Å   b=12.397Å   c=12.397Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Wiluite

Al6.98B2.86Be0.02Ca18.659Ce0.04F1.21Fe1.91H0.79La0.05Mg3.9Mn0.11Nd0.01O78.83Si18Sr0.02Ti0.27

Bellatreccia, F.Camara, F.Ottolini, L.Della Ventura, G.Cibin, G.Mottana, A.

The Canadian Mineralogist (2005) 43, 5 1457-1468

a=15.716Å   b=15.716Å   c=11.704Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Asbecasite

As6Be2Ca3O20Si2Ti

Sacerdoti, M.Parodi, G. C.Mottana, A.Maras, A.Ventura, G. D.

Mineralogical Magazine (1993) 57, 315-322

a=8.318Å   b=8.318Å   c=15.264Å

α=90°   β=90°   γ=120°