Structures by: Mondal P.

Total: 59

Calcium cyclo-hexaaluminate

Al6Ca9O18

Mondal, PJeffery, J W

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1975) 31, 689-697

a=15.263(3)Å   b=15.263(3)Å   c=15.263(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Amide ester

C25H26N2O6S

Mondal, PravatArgade, Narshinha P.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 44 10394-10406

a=7.4819(3)Å   b=12.1332(5)Å   c=25.2260(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Amine Ester

C25H28N2O5S

Mondal, PravatArgade, Narshinha P.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 44 10394-10406

a=9.0934(4)Å   b=10.9932(4)Å   c=25.0614(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Aminoalcohol

2(C24H25N2O3S),H2O

Mondal, PravatArgade, Narshinha P.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 44 10394-10406

a=14.2702(11)Å   b=14.2594(7)Å   c=22.3948(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C68H64Cl6N4O4Sn

C68H64Cl6N4O4Sn

Dey, SoumyajitMondal, PritamRath, Sankar Prasad

New J. Chem. (2015)

a=14.632(5)Å   b=15.057(5)Å   c=15.610(5)Å

α=85.153(5)°   β=63.131(5)°   γ=86.091(5)°

Co Compound

C48H96.8Cl2Co2N12O22.4

Sing, NilamRoy, SanjayGuin, Partha SarathiMahali, KalachandMajee, PrakashMondal, Sudip KumarMahata, ParthaSengupta, Partha SarathiMondal, Palash

New J. Chem. (2016) 40, 7 6396

a=19.8876(13)Å   b=9.0457(5)Å   c=18.9565(11)Å

α=90.00°   β=105.766(5)°   γ=90.00°

3,13-Dibromo-5-methoxy-8,8,18,18-tetramethylbacteriochlorin

C25H26Br2N4O

Ponsot, FlavienBucher, LéoDesbois, NicolasRousselin, YoannMondal, PritamDevillers, Charles H.Romieu, AnthonyGros, Claude P.Singhal, RahulSharma, Ganesh D.

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 31 9655

a=18.3753(10)Å   b=5.8406(3)Å   c=21.3396(19)Å

α=90°   β=92.947(2)°   γ=90°

C63H51N2OP2Ru,ClO4,2(CH2Cl2)

C63H51N2OP2Ru,ClO4,2(CH2Cl2)

Ray, RitwikaChandra, ShubhadeepYadav, VishalMondal, PrasenjitMaiti, DebabrataLahiri, Goutam Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 28 4006

a=11.8945(19)Å   b=14.063(2)Å   c=18.356(3)Å

α=98.289(2)°   β=105.598(3)°   γ=90.117(3)°

C63H51N2O3P2Ru,CH2Cl2,ClO4

C63H51N2O3P2Ru,CH2Cl2,ClO4

Ray, RitwikaChandra, ShubhadeepYadav, VishalMondal, PrasenjitMaiti, DebabrataLahiri, Goutam Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 28 4006

a=11.387(3)Å   b=23.226(6)Å   c=20.986(6)Å

α=90°   β=95.277(5)°   γ=90°

C61H45N4O5P2Ru,ClO4,CH2Cl2

C61H45N4O5P2Ru,ClO4,CH2Cl2

Ray, RitwikaChandra, ShubhadeepYadav, VishalMondal, PrasenjitMaiti, DebabrataLahiri, Goutam Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 28 4006

a=11.897(2)Å   b=13.638(3)Å   c=20.788(4)Å

α=100.4470(10)°   β=100.464(2)°   γ=113.912(2)°

C14H12O6

C14H12O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=13.0505(6)Å   b=5.1175(2)Å   c=18.2405(8)Å

α=90.00°   β=94.243(2)°   γ=90.00°

C16H16O6

C16H16O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=17.5782(2)Å   b=9.95720(10)Å   c=8.62060(10)Å

α=90.00°   β=97.7140(10)°   γ=90.00°

C14H12O6

C14H12O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=7.95750(10)Å   b=6.92300(10)Å   c=23.3344(4)Å

α=90.00°   β=107.6670(10)°   γ=90.00°

C14H12O6

C14H12O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=4.9808(3)Å   b=10.8072(8)Å   c=12.2998(8)Å

α=68.554(4)°   β=79.210(4)°   γ=80.026(4)°

C16H16O6

C16H16O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=27.3847(10)Å   b=6.7513(3)Å   c=8.0896(3)Å

α=90.00°   β=90.669(3)°   γ=90.00°

C16H16O6

C16H16O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=7.0661(4)Å   b=7.4816(5)Å   c=8.0748(5)Å

α=67.837(4)°   β=72.069(4)°   γ=74.951(4)°

C16H16O6

C16H16O6

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=6.7148(3)Å   b=16.6214(6)Å   c=27.1596(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

0.5(C172H228N8O12S12)

0.5(C172H228N8O12S12)

Chatterjee, MadhumitaMondal, PrasenjitBeyer, KatharinaParetzki, AlexaKaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 15 5091-5102

a=33.287(11)Å   b=5.6052(19)Å   c=45.613(15)Å

α=90.00°   β=110.234(5)°   γ=90.00°

C56H40N10O2Ru2,2(ClO4),C2H3N

C56H40N10O2Ru2,2(ClO4),C2H3N

Chatterjee, MadhumitaMondal, PrasenjitBeyer, KatharinaParetzki, AlexaKaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 15 5091-5102

a=12.9402(5)Å   b=15.1780(4)Å   c=15.4382(4)Å

α=81.868(2)°   β=69.543(3)°   γ=73.626(3)°

C56H40N10O2Ru2,3(ClO4)

C56H40N10O2Ru2,3(ClO4)

Chatterjee, MadhumitaMondal, PrasenjitBeyer, KatharinaParetzki, AlexaKaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 15 5091-5102

a=12.7946(3)Å   b=18.2770(5)Å   c=24.8597(6)Å

α=90°   β=104.716(3)°   γ=90°

PTCA-Cu

C16H18CuN4O4,3(H2O),C2H6O

Venkateswarulu, M.Gambhir, DikshaKaur, HarpreetDaniel, P. VineethMondal, ProsenjitKoner, Rik Rani

Dalton Trans. (2017)

a=8.5798(2)Å   b=11.2874(3)Å   c=22.5286(5)Å

α=90.00°   β=97.823(2)°   γ=90.00°

C40H47N7NiO5,2(ClO4),2(CH3OH),H2O

C40H47N7NiO5,2(ClO4),2(CH3OH),H2O

Ghosh, PradyutSantra, SaikatBej, SomnathNandi, MandiraMondal, Partha

Dalton Trans. (2017)

a=13.4733(8)Å   b=18.3502(10)Å   c=19.0508(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C40H45N7O4Zn),1.68(H2O),4(ClO4),3.33(H2O)

2(C40H45N7O4Zn),1.68(H2O),4(ClO4),3.33(H2O)

Ghosh, PradyutSantra, SaikatBej, SomnathNandi, MandiraMondal, Partha

Dalton Trans. (2017)

a=18.714(5)Å   b=12.905(5)Å   c=20.081(5)Å

α=90°   β=108.561(5)°   γ=90°

C48H59CuN9O6,2(ClO4),2(H2O)

C48H59CuN9O6,2(ClO4),2(H2O)

Ghosh, PradyutSantra, SaikatBej, SomnathNandi, MandiraMondal, Partha

Dalton Trans. (2017)

a=11.4266(13)Å   b=13.2646(15)Å   c=18.043(2)Å

α=95.793(3)°   β=100.492(3)°   γ=100.063(3)°

C42H49N7O4Zn,2(ClO4),3(H2O)

C42H49N7O4Zn,2(ClO4),3(H2O)

Ghosh, PradyutSantra, SaikatBej, SomnathNandi, MandiraMondal, Partha

Dalton Trans. (2017)

a=15.565(3)Å   b=19.148(3)Å   c=31.764(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C137H168N20O13

C137H168N20O13

Pathak, Rakesh KumarHinge, Vijaya KumarMondal, PrasenjitRao, Chebrolu Pulla

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 35 10652-10660

a=11.7610(3)Å   b=12.6977(4)Å   c=25.9287(6)Å

α=81.698(2)°   β=83.283(2)°   γ=64.155(3)°

C22H16N5O4Re

C22H16N5O4Re

Sarkar, RupaMondal, PallabRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2859-2877

a=6.2633(3)Å   b=13.3774(6)Å   c=15.3577(7)Å

α=66.642(2)°   β=81.680(2)°   γ=79.222(2)°

C21H14N5O4Re

C21H14N5O4Re

Sarkar, RupaMondal, PallabRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 7 2859-2877

a=17.7605(3)Å   b=8.06550(10)Å   c=14.5295(2)Å

α=90.00°   β=91.4690(10)°   γ=90.00°

Zn2DEP.TNF

C96H106Cl3N12O7Zn2

Mondal, PritamChaudhary, ArvindRath, Sankar Prasad

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 34 12381-12394

a=14.674(5)Å   b=16.836(5)Å   c=20.941(5)Å

α=95.279(5)°   β=108.852(5)°   γ=115.688(5)°

C37H31N4O3Zn

C37H31N4O3Zn

Hens, AmarMondal, PallabRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 41 14905-14915

a=11.806(5)Å   b=12.117(5)Å   c=12.312(5)Å

α=85.883(5)°   β=62.824(5)°   γ=87.652(5)°

C21H16Cl0N3O4Re

C21H16Cl0N3O4Re

Mondal, PallabHens, AmarBasak, SucharitaRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1536-1549

a=9.328(5)Å   b=9.625(5)Å   c=11.929(5)Å

α=83.557(5)°   β=68.824(5)°   γ=78.410(5)°

C22H16ClN2O3ReS

C22H16ClN2O3ReS

Mondal, PallabSarkar, RupaHens, AmarRajak, Kajal Krishna

RSC Advances (2014)

a=11.213(2)Å   b=12.434(3)Å   c=16.010(3)Å

α=90.00°   β=104.25(3)°   γ=90.00°

C22H15Cl2N2O3ReS

C22H15Cl2N2O3ReS

Mondal, PallabSarkar, RupaHens, AmarRajak, Kajal Krishna

RSC Advances (2014)

a=11.3004(14)Å   b=12.5107(15)Å   c=16.729(2)Å

α=90.00°   β=108.932(2)°   γ=90.00°

C19H13ClN2O2

C19H13ClN2O2

Ganguly, Nemai C.Mondal, PallabRoy, SushmitaMitra, Partha

RSC Adv. (2014) 4, 98 55640

a=8.808(4)Å   b=19.723(8)Å   c=9.339(4)Å

α=90.00°   β=102.983(10)°   γ=90.00°

C19H14N2O2

C19H14N2O2

Ganguly, Nemai C.Mondal, PallabRoy, SushmitaMitra, Partha

RSC Adv. (2014) 4, 98 55640

a=7.983(2)Å   b=8.944(3)Å   c=10.904(3)Å

α=101.512(5)°   β=95.264(6)°   γ=101.942(5)°

C25H24ClN6Os,ClO4

C25H24ClN6Os,ClO4

Das, AnkitaMondal, PrasenjitDasgupta, MoumitaKishore, NandLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 6 2605-2617

a=15.017(8)Å   b=11.932(5)Å   c=15.605(8)Å

α=90°   β=113.401(6)°   γ=90°

C23H20ClN6Os,ClO4

C23H20ClN6Os,ClO4

Das, AnkitaMondal, PrasenjitDasgupta, MoumitaKishore, NandLahiri, Goutam Kumar

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 6 2605-2617

a=26.520(8)Å   b=13.627(4)Å   c=13.432(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Compound-9

C15H16N2O2

Pravat MondalNarshinha P. Argade

Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 6802-6808

a=9.0484(2)Å   b=12.2605(4)Å   c=11.7640(3)Å

α=90.00°   β=100.383(3)°   γ=90.00°

C32H24N8O3Ru

C32H24N8O3Ru

Ghosh, PrabirMondal, PrasenjitRay, RitwikaDas, AnkitaBag, SukdevMobin, Shaikh M.Lahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 12 6094-6106

a=18.758(5)Å   b=13.8947(16)Å   c=15.663(4)Å

α=90.00°   β=133.66(4)°   γ=90.00°

C34H26N6O2Ru

C34H26N6O2Ru

Ghosh, PrabirMondal, PrasenjitRay, RitwikaDas, AnkitaBag, SukdevMobin, Shaikh M.Lahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 12 6094-6106

a=13.9060(2)Å   b=13.3467(2)Å   c=16.1560(2)Å

α=90.00°   β=101.7970(10)°   γ=90.00°

C20H21N2O6Ru

C20H21N2O6Ru

Ghosh, PrabirMondal, PrasenjitRay, RitwikaDas, AnkitaBag, SukdevMobin, Shaikh M.Lahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 12 6094-6106

a=19.62150(10)Å   b=19.62150(10)Å   c=12.17110(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H46N4O9.5Ru2

C48H46N4O9.5Ru2

Prasenjit MondalFabian EhretMartina BubrinAmit DasShaikh M. MobinWolfgang KaimGoutam Kumar Lahiri

Inorganic Chemistry (2013) 52, 8467-8475

a=21.5351(4)Å   b=13.4540(5)Å   c=16.2783(4)Å

α=90.00°   β=92.024(2)°   γ=90.00°

C14H12O6S2

C14H12O6S2

Mondal, PallabKarmakar, AnirbanSingh, W. MarjitBaruah, Jubaraj B.

CrystEngComm (2008) 10, 11 1550

a=5.5518(4)Å   b=19.8748(14)Å   c=39.870(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H11ClN3O4Re

C18H11ClN3O4Re

Mondal, PallabHens, AmarBasak, SucharitaRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1536-1549

a=18.2245(15)Å   b=7.2396(6)Å   c=14.8995(13)Å

α=90.00°   β=112.193(4)°   γ=90.00°

C43H36Cl2N3O2P2Re

C43H36Cl2N3O2P2Re

Mondal, PallabHens, AmarBasak, SucharitaRajak, Kajal Krishna

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 5 1536-1549

a=11.429(2)Å   b=28.788(6)Å   c=12.820(3)Å

α=90.00°   β=112.00(3)°   γ=90.00°

C20H19N4O6Ru

C20H19N4O6Ru

Mondal, PrasenjitRay, RitwikaDas, AnkitaLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2015) 54, 6 3012-3021

a=7.506(3)Å   b=10.903(4)Å   c=13.563(5)Å

α=68.519(13)°   β=76.490(17)°   γ=75.877(16)°

C45H35ClN8O6Ru

C45H35ClN8O6Ru

Mondal, PrasenjitChatterjee, MadhumitaParetzki, AlexaBeyer, KatharinaKaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2016) 55, 6 3105-3116

a=13.346(3)Å   b=13.673(4)Å   c=13.733(3)Å

α=65.766(15)°   β=62.937(14)°   γ=77.553(18)°

C61H46Cl4N14O10Ru2

C61H46Cl4N14O10Ru2

Mondal, PrasenjitChatterjee, MadhumitaParetzki, AlexaBeyer, KatharinaKaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2016) 55, 6 3105-3116

a=14.805(3)Å   b=20.504(4)Å   c=20.065(5)Å

α=90.00°   β=92.677(4)°   γ=90.00°

C27H24Cl2N2O6Ru

C27H24Cl2N2O6Ru

Mondal, PrasenjitDas, AnkitaLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2016) 55, 3 1208-1218

a=14.259(5)Å   b=14.318(4)Å   c=14.542(5)Å

α=72.464(9)°   β=87.615(11)°   γ=76.362(11)°

C26H23N2O6Ru

C26H23N2O6Ru

Mondal, PrasenjitDas, AnkitaLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2016) 55, 3 1208-1218

a=12.324(3)Å   b=14.398(3)Å   c=15.023(2)Å

α=68.238(6)°   β=75.385(7)°   γ=89.338(9)°

C34H28Cl2N2O4Ru

C34H28Cl2N2O4Ru

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=11.6789(3)Å   b=13.8716(3)Å   c=20.1947(5)Å

α=107.434(2)°   β=90.346(2)°   γ=90.358(2)°

C34H30N2O4Ru

C34H30N2O4Ru

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=11.8301(9)Å   b=12.5877(9)Å   c=20.3389(13)Å

α=105.246(6)°   β=90.936(6)°   γ=92.430(6)°

C76H56Cl4N10O12Ru2

C76H56Cl4N10O12Ru2

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=30.8584(8)Å   b=14.7627(4)Å   c=14.3067(4)Å

α=90.00°   β=99.176(2)°   γ=90.00°

C13H10N

C13H10N

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=20.0456(15)Å   b=8.7754(6)Å   c=5.5713(4)Å

α=90.00°   β=103.404(7)°   γ=90.00°

C34H28N4O8Ru

C34H28N4O8Ru

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=11.8755(8)Å   b=14.1654(6)Å   c=20.0240(10)Å

α=74.629(4)°   β=88.123(5)°   γ=88.540(4)°

C76H56Cl4N10O8.5Ru2

C76H56Cl4N10O8.5Ru2

Mondal, PrasenjitAgarwala, HemlataJana, Rahul DevPlebst, SebastianGrupp, AnitaEhret, FabianMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 14 7389-7403

a=14.3601(13)Å   b=14.8626(14)Å   c=16.8788(19)Å

α=108.718(9)°   β=101.818(9)°   γ=90.234(8)°

C58H48Cl2N8O12Ru2

C58H48Cl2N8O12Ru2

Mondal, PrasenjitPlebst, SebastianRay, RitwikaMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 17 9348-9356

a=9.5175(4)Å   b=25.1198(14)Å   c=27.4990(11)Å

α=90.00°   β=95.044(4)°   γ=90.00°

C55H43ClN8O4Ru

C55H43ClN8O4Ru

Mondal, PrasenjitPlebst, SebastianRay, RitwikaMobin, Shaikh M.Kaim, WolfgangLahiri, Goutam Kumar

Inorganic chemistry (2014) 53, 17 9348-9356

a=12.2450(7)Å   b=13.6473(6)Å   c=15.3141(8)Å

α=99.265(4)°   β=110.594(5)°   γ=90.416(4)°

Al2Ca3O6

Al2Ca3O6

Mondal, P.Jeffery, J. W,

Acta Crystallographica, Section B (1975) 31, 3 689-697

a=15.263Å   b=15.263Å   c=15.263Å

α=90°   β=90°   γ=90°