Structures by: Mao J. G.

Total: 225

I6Li2Mg2O18

I6Li2Mg2O18

Chen, JinHu, Chun-LiMao, Fei FeiZhang, Xiao-HanYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Chemical Science (2019)

a=9.41390(10)Å   b=9.41390(10)Å   c=5.18070(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pr (Nb5 O14)

Nb5O14Pr

Mao, J.-G.Zhuang, H.-H.Huang, J.-S.

Jiegon Huaxue (1996) 15, 35-39

a=7.758Å   b=20.092Å   c=6.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La3 Ag Se7 Si

AgLa3Se7Si

Lin, S.-H.Huang, J.-S.Guo, G.-C.Mao, J.-G.

Journal of Alloys Compd. (1997) 252, 8-11

a=10.576Å   b=10.576Å   c=5.987Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La (Se2 O5) (H Se O3) (H2 O)2

H5LaO10Se3

Feng, M.-L.Mao, J.-G.

Journal of Alloys Compd. (2005) 391, 33-37

a=7.329Å   b=11.013Å   c=22.802Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 (Se O4) (Se O3)2 (H2 O)2

H4Nd2O12Se3

Feng, M.-L.Mao, J.-G.

Journal of Alloys Compd. (2005) 388, 23-27

a=12.258Å   b=7.1024Å   c=13.391Å

α=90°   β=104.25°   γ=90°

K Ho2 Cu Se4

CuHo2KSe4

Zeng, H.-Y.Mao, J.-G.Guo, G.-C.Chen, J.-T.Dong ZhenchaoHuang, J.-S.

Journal of Alloys Compd. (2002) 336, 148-153

a=4.09Å   b=13.829Å   c=14.234Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Er2 Cu3 Se5

Cu3Er2RbSe5

Zeng, H.-Y.Guo, G.-C.Dong ZhenchaoMao, J.-G.Huang, J.-S.

Jiegon Huaxue (2002) 21, 497-500

a=4.089Å   b=14.498Å   c=16.977Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Er2 Cu Se4

CuEr2KSe4

Zeng, H.-Y.Mao, J.-G.Huang, J.-S.Chen, J.-T.Dong ZhenchaoGuo, G.-C.

Journal of Alloys Compd. (2002) 336, 148-153

a=4.061Å   b=13.748Å   c=14.15Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho4 S3 (Si2 O7)

Ho4O7S3Si2

Zeng, H.-Y.Mao, J.-G.Dong ZhenchaoGuo, G.-C.Huang, J.-S.

Jiegon Huaxue (2002) 21, 157-160

a=11.666Å   b=11.666Å   c=13.593Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Er2 Te4 O11

Er2O11Te4

Shen, Y.-L.Mao, J.-G.

Journal of Alloys Compd. (2004) 385, 86-89

a=12.3563Å   b=5.097Å   c=15.996Å

α=90°   β=106.146°   γ=90°

(Mn (N H2 (C H2 P O3 H) (C H2 P O3))) (H2 O)

C2H9MnNO7P2

Yang, B.-P.Prosvirin, A.V.Mao, J.-G.Zhao, H.-H.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 175-185

a=6.7478Å   b=8.8651Å   c=12.988Å

α=90°   β=95.569°   γ=90°

(Co (N H2 (C H2 P O3 H) (C H2 P O3)) (H2 O)2) (H2 O)

C2H13CoNO9P2

Yang, B.-P.Prosvirin, A.V.Zhao, H.-H.Mao, J.-G.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 175-185

a=8.7876Å   b=7.2981Å   c=15.6325Å

α=90°   β=90.266°   γ=90°

Cu (N H (C H2 P O3 H)2)

C2H7CuNO6P2

Yang, B.-P.Zhao, H.-H.Prosvirin, A.V.Mao, J.-G.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 175-185

a=8.8185Å   b=7.4031Å   c=11.1679Å

α=90°   β=97.991°   γ=90°

La4 S3 (Si2 O7)

La4O7S3Si2

Zeng, H.-Y.Mao, J.-G.Huang, J.-S.

Journal of Alloys Compd. (1999) 291, 89-93

a=12.098Å   b=12.098Å   c=14.379Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La11 In6 Ge4

Ge4In6La11

Mao, J.-G.Guloy, A.M.

Journal of Alloys Compd. (2001) 322, 135-142

a=12.073Å   b=12.073Å   c=16.829Å

α=90°   β=90°   γ=90°

IO7PPb2

IO7PPb2

Zhang, Xiao-HanYang, Bing-PingChen, JinHu, Chun-LiFang, ZhiWang, ZujianMao, Jiang-Gao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 4 635-638

a=7.3740(3)Å   b=6.8144(3)Å   c=13.6077(5)Å

α=90.00°   β=104.973(4)°   γ=90.00°

Cs2H4I9NbO28

Cs2H4I9NbO28

Mao, Fei FeiHu, Chun-LiChen, JinTang, RulingWu, BaoLinMao, Jiang-Gao

Chemical Communications (2019)

a=12.5917(7)Å   b=7.9965(4)Å   c=14.3252(8)Å

α=90°   β=98.469(6)°   γ=90°

I10Nb2O32Sr2

I10Nb2O32Sr2

Mao, Fei FeiHu, Chun-LiChen, JinTang, RulingWu, BaoLinMao, Jiang-Gao

Chemical Communications (2019)

a=7.6258(2)Å   b=18.2110(5)Å   c=10.6126(3)Å

α=90°   β=92.253(2)°   γ=90°

C4H7NO8P2Zn2

C4H7NO8P2Zn2

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

New Journal of Chemistry (2002) 26, 8 1010

a=8.0677(12)Å   b=8.0677(12)Å   c=27.283(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C3H8NO9P3Zn2

C3H8NO9P3Zn2

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

New Journal of Chemistry (2002) 26, 8 1010

a=8.3553(8)Å   b=8.3553(8)Å   c=26.657(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C36H54N4O26P8Pb5

C36H54N4O26P8Pb5

Sun, Zhong-MingMao, Jiang-GaoSun, Yan-QiongZeng, Hui-YiClearfield, Abraham

New Journal of Chemistry (2003) 27, 9 1326

a=13.0056(2)Å   b=13.75480(10)Å   c=30.0991(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H36Cl2N2O17P4Pb3

C18H36Cl2N2O17P4Pb3

Sun, Zhong-MingMao, Jiang-GaoSun, Yan-QiongZeng, Hui-YiClearfield, Abraham

New Journal of Chemistry (2003) 27, 9 1326

a=9.8986(2)Å   b=31.4972(4)Å   c=10.9253(4)Å

α=90.00°   β=95.2900(10)°   γ=90.00°

C12H16As2Cd3O16S2

C12H16As2Cd3O16S2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=12.5726(8)Å   b=13.0537(7)Å   c=14.0286(11)Å

α=90.00°   β=96.830(5)°   γ=90.00°

C52H54As2N8O18S2Zn2

C52H54As2N8O18S2Zn2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=10.320(3)Å   b=14.576(4)Å   c=20.283(6)Å

α=79.202(7)°   β=83.149(6)°   γ=88.874(8)°

C32H26As2Cd2N4O12S2

C32H26As2Cd2N4O12S2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=8.191(5)Å   b=20.656(12)Å   c=21.283(13)Å

α=90.00°   β=94.942(13)°   γ=90.00°

C36H30As2N4O14S2Zn2

C36H30As2N4O14S2Zn2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=19.161(6)Å   b=14.429(4)Å   c=14.001(4)Å

α=90.00°   β=90.449(4)°   γ=90.00°

C36H34As2Cd2N4O14S2

C36H34As2Cd2N4O14S2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=8.631(7)Å   b=11.609(7)Å   c=11.754(7)Å

α=60.83(3)°   β=73.29(4)°   γ=75.08(4)°

C16H13AsN2O6SZn

C16H13AsN2O6SZn

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=14.0169(11)Å   b=8.0918(5)Å   c=15.4783(14)Å

α=90.00°   β=93.599(6)°   γ=90.00°

C18H15AsN2O7SZn

C18H15AsN2O7SZn

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=12.648(6)Å   b=8.181(4)Å   c=37.325(17)Å

α=90.00°   β=94.225(7)°   γ=90.00°

C16H17AsN2O8SZn

C16H17AsN2O8SZn

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=17.880(3)Å   b=10.4331(17)Å   c=21.170(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ga2MoO10Se2

Ga2MoO10Se2

Kong, FangHu, Chun-LiHu, TingZhou, YongMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 25 4962-4970

a=8.740(4)Å   b=6.013(3)Å   c=15.022(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ga2MoO10Te2

Ga2MoO10Te2

Kong, FangHu, Chun-LiHu, TingZhou, YongMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 25 4962-4970

a=8.751(4)Å   b=6.066(2)Å   c=15.130(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

In2MoO10Te2

In2MoO10Te2

Kong, FangHu, Chun-LiHu, TingZhou, YongMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 25 4962-4970

a=12.002(10)Å   b=5.380(4)Å   c=12.719(10)Å

α=90.00°   β=93.894(13)°   γ=90.00°

Ag2Mo3O16Te3

Ag2Mo3O16Te3

Zhou, YongHu, Chun-LiHu, TingKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 29 5747

a=7.398(6)Å   b=11.296(8)Å   c=8.245(10)Å

α=90.00°   β=97.730(11)°   γ=90.00°

Ag2MoO12Te4

Ag2MoO12Te4

Zhou, YongHu, Chun-LiHu, TingKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 29 5747

a=17.598(4)Å   b=5.8063(7)Å   c=11.3908(16)Å

α=90.00°   β=104.276(10)°   γ=90.00°

Ag6O20Te4W3

Ag6O20Te4W3

Zhou, YongHu, Chun-LiHu, TingKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 29 5747

a=29.792(9)Å   b=6.7016(19)Å   c=9.534(3)Å

α=90.00°   β=91.745(6)°   γ=90.00°

B2HN3O17Pb6

B2HN3O17Pb6

Song, Jun-LingXu, XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2015) 17, 21 3953

a=12.589(7)Å   b=15.197(7)Å   c=9.669(5)Å

α=90.00°   β=115.502(8)°   γ=90.00°

B2HN3O19Pb8

B2HN3O19Pb8

Song, Jun-LingXu, XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2015) 17, 21 3953

a=9.0637(3)Å   b=9.9713(4)Å   c=11.6123(5)Å

α=85.559(3)°   β=79.021(3)°   γ=88.640(3)°

BNO10Pb6

BNO10Pb6

Song, Jun-LingXu, XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2015) 17, 21 3953

a=5.7534(3)Å   b=9.4518(5)Å   c=11.2735(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B3Na2O8Sb

B3Na2O8Sb

Yan, DongHu, Chun-LiMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2016) 18, 9 1655

a=5.8278(4)Å   b=10.3521(6)Å   c=10.4775(6)Å

α=90.00°   β=102.948(7)°   γ=90.00°

B3K2O8Sb

B3K2O8Sb

Yan, DongHu, Chun-LiMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2016) 18, 9 1655

a=5.9013(7)Å   b=11.0876(10)Å   c=10.9497(12)Å

α=90.00°   β=103.218(7)°   γ=90.00°

B3O8Rb2Sb

B3O8Rb2Sb

Yan, DongHu, Chun-LiMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2016) 18, 9 1655

a=5.9381(6)Å   b=11.2928(5)Å   c=11.3181(15)Å

α=90.00°   β=103.754(15)°   γ=90.00°

B2O6RbSb

B2O6RbSb

Yan, DongHu, Chun-LiMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2016) 18, 9 1655

a=11.7148(14)Å   b=7.1633(6)Å   c=7.4109(8)Å

α=90.00°   β=125.435(10)°   γ=90.00°

C72H56As4Cd4N8O26S4

C72H56As4Cd4N8O26S4

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=8.003(3)Å   b=11.771(4)Å   c=21.224(9)Å

α=81.526(9)°   β=81.531(9)°   γ=75.679(10)°

C42H32As2N6O12S2Zn2

C42H32As2N6O12S2Zn2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=8.393(2)Å   b=9.906(3)Å   c=13.577(4)Å

α=88.783(9)°   β=74.243(6)°   γ=75.784(8)°

C42H36As2Cd2N6O14S2

C42H36As2Cd2N6O14S2

Yi, Fei-YanXu, Hai-BingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2011) 13, 5 1480

a=8.430(3)Å   b=11.210(4)Å   c=13.470(5)Å

α=91.350(2)°   β=107.890(5)°   γ=111.450(4)°

H2In2Mo2O14Se2

H2In2Mo2O14Se2

Kong, FangHu, Chun-LiHu, TingZhou, YongMao, Jiang-Gao

Dalton Transactions (2009) 25 4962-4970

a=13.669(6)Å   b=5.5673(19)Å   c=15.063(11)Å

α=90.00°   β=90.909(6)°   γ=90.00°

Sr(VO2F)(SeO3)

FO5SeSrV

Liang, Ming-LiMa, Yun-XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 5 1513-1519

a=9.7816(7)Å   b=8.0278(6)Å   c=12.9267(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ba(VO2F)(SeO3)

BaFO5SeV

Liang, Ming-LiMa, Yun-XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 5 1513-1519

a=10.0539(6)Å   b=8.3967(5)Å   c=13.1744(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ba(WOF2)(TeO4)

BaF2O5TeW

Liang, Ming-LiMa, Yun-XiangHu, Chun-LiKong, FangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 5 1513-1519

a=5.4483(4)Å   b=10.0179(7)Å   c=12.3134(9)Å

α=90.00°   β=115.422(6)°   γ=90.00°

C6H24CdN2O14P4

C6H24CdN2O14P4

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4457

a=9.418(4)Å   b=9.948(4)Å   c=10.574(5)Å

α=82.408(7)°   β=73.694(7)°   γ=89.773(7)°

C3H11NO7P2Zn

C3H11NO7P2Zn

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4457

a=7.6001(14)Å   b=7.9401(15)Å   c=8.5505(16)Å

α=89.175(3)°   β=64.549(3)°   γ=81.432(3)°

C6H18N2O6P2

C6H18N2O6P2

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 24 4541

a=6.9401(15)Å   b=10.456(2)Å   c=8.4868(18)Å

α=90.00°   β=112.844(4)°   γ=90.00°

C6H20N2NiO8P2

C6H20N2NiO8P2

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 24 4541

a=8.302(7)Å   b=9.042(7)Å   c=9.932(8)Å

α=90.00°   β=112.577(13)°   γ=90.00°

C6H16N2O6P2Pb

C6H16N2O6P2Pb

Mao, Jiang-GaoWang, ZhikeClearfield, Abraham

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 24 4541

a=17.202(3)Å   b=8.8751(14)Å   c=8.2710(13)Å

α=90.00°   β=105.014(3)°   γ=90.00°

C6H9AsLaNO9

C6H9AsLaNO9

Qian, Xiang-YingZhang, Jian-HanZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 4 1229-1236

a=12.453(4)Å   b=7.313(2)Å   c=12.823(4)Å

α=90.00°   β=102.244(5)°   γ=90.00°

C6H7AsGdNO8

C6H7AsGdNO8

Qian, Xiang-YingZhang, Jian-HanZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 4 1229-1236

a=7.197(3)Å   b=21.153(7)Å   c=6.964(3)Å

α=90.00°   β=104.650(7)°   γ=90.00°

C7H6AsNO9Sm

C7H6AsNO9Sm

Qian, Xiang-YingZhang, Jian-HanZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 4 1229-1236

a=7.0720(11)Å   b=21.151(2)Å   c=7.6662(11)Å

α=90.00°   β=108.421(8)°   γ=90.00°

C7H6AsEuNO9

C7H6AsEuNO9

Qian, Xiang-YingZhang, Jian-HanZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 4 1229-1236

a=7.047(7)Å   b=21.094(19)Å   c=7.656(8)Å

α=90.00°   β=108.527(17)°   γ=90.00°

H5Mo5O23Rb3Se2

H5Mo5O23Rb3Se2

Kong, FangHu, Chun-LiXu, XiangZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 18 5687-5695

a=12.670(2)Å   b=9.8957(17)Å   c=17.469(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

H4Mo5O23Rb4Se2

H4Mo5O23Rb4Se2

Kong, FangHu, Chun-LiXu, XiangZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 18 5687-5695

a=19.615(6)Å   b=10.247(3)Å   c=12.076(4)Å

α=90.00°   β=106.785(4)°   γ=90.00°

H4K4Mo5O23Se2

H4K4Mo5O23Se2

Kong, FangHu, Chun-LiXu, XiangZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 18 5687-5695

a=19.221(9)Å   b=10.078(4)Å   c=11.832(6)Å

α=90.00°   β=106.593(6)°   γ=90.00°

B2GeNd2O8

B2GeNd2O8

Zhang, Jian-HanLi, Pei-XinMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 22 5301-5305

a=13.7041(16)Å   b=4.4820(5)Å   c=9.4608(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B2Gd2GeO8

B2Gd2GeO8

Zhang, Jian-HanLi, Pei-XinMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 22 5301-5305

a=13.506(15)Å   b=4.417(5)Å   c=9.302(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B2GeO8Tb2

B2GeO8Tb2

Zhang, Jian-HanLi, Pei-XinMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 22 5301-5305

a=13.484(6)Å   b=4.4107(19)Å   c=9.264(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

H2Nd2O17Se4V2

H2Nd2O17Se4V2

Li, Pei-XinZhang, Su-YunMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 48 11560-11567

a=25.015(15)Å   b=6.927(4)Å   c=8.243(5)Å

α=90.00°   β=91.729(9)°   γ=90.00°

EuO8Se2V

EuO8Se2V

Li, Pei-XinZhang, Su-YunMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 48 11560-11567

a=6.738(6)Å   b=7.138(6)Å   c=13.413(11)Å

α=90.00°   β=91.064(14)°   γ=90.00°

GdO8Se2V

GdO8Se2V

Li, Pei-XinZhang, Su-YunMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 48 11560-11567

a=6.704(4)Å   b=7.118(4)Å   c=13.360(8)Å

α=90.00°   β=91.087(10)°   γ=90.00°

Ag2I6O18Ti

Ag2I6O18Ti

Sun, Chuan-FuHu, Chun-LiKong, FangYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 6 1473-1479

a=10.9332(7)Å   b=10.9332(7)Å   c=11.2807(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Ag2I4MoO14

Ag2I4MoO14

Sun, Chuan-FuHu, Chun-LiKong, FangYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 6 1473-1479

a=12.6289(14)Å   b=5.7026(5)Å   c=17.521(2)Å

α=90.00°   β=99.782(6)°   γ=90.00°

Ag2I3O11V

Ag2I3O11V

Sun, Chuan-FuHu, Chun-LiKong, FangYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 6 1473-1479

a=35.245(4)Å   b=7.7757(9)Å   c=7.1720(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ag2I4O16V2

Ag2I4O16V2

Sun, Chuan-FuHu, Chun-LiKong, FangYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 6 1473-1479

a=17.5991(10)Å   b=10.7094(5)Å   c=14.2861(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

I3O13TlV2

I3O13TlV2

Huang, ChaoHu, Chun-LiXu, XiangYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 7051-7058

a=14.1143(17)Å   b=10.2116(12)Å   c=8.0319(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CuH10Mn2Na3O17S4

CuH10Mn2Na3O17S4

Li, Pei-XinMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 1 107-112

a=7.663(2)Å   b=14.393(3)Å   c=7.799(2)Å

α=90.00°   β=100.655(3)°   γ=90.00°

CuH6Mn4NaO18S5

CuH6Mn4NaO18S5

Li, Pei-XinMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 1 107-112

a=11.821(4)Å   b=11.020(3)Å   c=13.097(4)Å

α=90.00°   β=103.903(6)°   γ=90.00°

I5LaO16V

I5LaO16V

Sun, Chuan-FuHu, TingXu, XiangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 34 7960-7967

a=7.562(3)Å   b=18.102(6)Å   c=10.444(4)Å

α=90.00°   β=92.501(5)°   γ=90.00°

ILaO9V2

ILaO9V2

Sun, Chuan-FuHu, TingXu, XiangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 34 7960-7967

a=7.077(2)Å   b=14.620(5)Å   c=7.305(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

I4LaO14V,H2O

I4LaO14V,H2O

Sun, Chuan-FuHu, TingXu, XiangMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 34 7960-7967

a=7.0737(5)Å   b=14.2499(6)Å   c=7.1663(9)Å

α=90.00°   β=116.659(4)°   γ=90.00°

B6Cd2O12Pb

B6Cd2O12Pb

Hao, Yu-ChengXu, XiangKong, FangSong, Jun-LingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2014) 16, 33 7689

a=6.5570(3)Å   b=6.9924(4)Å   c=19.2094(10)Å

α=90.00°   β=90.285(4)°   γ=90.00°

B5EuO10Zn

B5EuO10Zn

Hao, Yu-ChengXu, XiangKong, FangSong, Jun-LingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2014) 16, 33 7689

a=8.6173(5)Å   b=7.5994(4)Å   c=9.4036(5)Å

α=90.00°   β=93.358(5)°   γ=90.00°

B6Cd2O12Pb

B6Cd2O12Pb

Hao, Yu-ChengXu, XiangKong, FangSong, Jun-LingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2014) 16, 33 7689

a=6.5570(3)Å   b=6.9924(4)Å   c=19.2094(10)Å

α=90.00°   β=90.285(4)°   γ=90.00°

B5EuO10Zn

B5EuO10Zn

Hao, Yu-ChengXu, XiangKong, FangSong, Jun-LingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2014) 16, 33 7689

a=8.6173(5)Å   b=7.5994(4)Å   c=9.4036(5)Å

α=90.00°   β=93.358(5)°   γ=90.00°

AgI3MnO9

AgI3MnO9

Xu, XiangHu, Chun-LiYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 38 7776

a=8.0170(6)Å   b=10.1567(3)Å   c=11.0657(11)Å

α=78.156(11)°   β=89.947(15)°   γ=77.156(13)°

AgI4MnO12

AgI4MnO12

Xu, XiangHu, Chun-LiYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 38 7776

a=7.1101(3)Å   b=7.6749(3)Å   c=10.2429(4)Å

α=90.078(3)°   β=103.552(3)°   γ=99.571(3)°

Ag3I6MnO18

Ag3I6MnO18

Xu, XiangHu, Chun-LiYang, Bing-PingMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 38 7776

a=6.6378(3)Å   b=6.8724(3)Å   c=10.0243(5)Å

α=73.544(4)°   β=72.194(4)°   γ=81.327(4)°

2(I2O13V2Zn2),2(O0.50)2H,4(K)

2(I2O13V2Zn2),2(O0.50)2H,4(K)

Yang, Bing-PingXu, XiangHuang, ChaoMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 48 10464

a=5.5732(6)Å   b=5.5732(6)Å   c=25.339(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2(I2Ni2O13V2),2(O0.50),4(K)

2(I2Ni2O13V2),2(O0.50),4(K)

Yang, Bing-PingXu, XiangHuang, ChaoMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 48 10464

a=5.5379(2)Å   b=5.5379(2)Å   c=25.931(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2(Co2I2O13V2),2(O0.50)2H,4.0(K)

2(Co2I2O13V2),2(O0.50)2H,4.0(K)

Yang, Bing-PingXu, XiangHuang, ChaoMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 48 10464

a=5.5840(2)Å   b=5.5840(2)Å   c=25.991(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

H13In3NaO19P5

H13In3NaO19P5

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=12.166(2)Å   b=12.6128(11)Å   c=13.073(3)Å

α=90.00°   β=116.860(8)°   γ=90.00°

H2InO6P2Rb

H2InO6P2Rb

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=5.4770(3)Å   b=5.4770(3)Å   c=13.0083(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

H6Al2Ba3O18P6

H6Al2Ba3O18P6

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=15.6227(5)Å   b=15.6227(5)Å   c=12.4684(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

H2CsInO6P2

H2CsInO6P2

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=5.494(3)Å   b=5.494(3)Å   c=19.823(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

H6Ba3Ga2O18P6

H6Ba3Ga2O18P6

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=15.7158(15)Å   b=15.7158(15)Å   c=12.679(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

H6Ba3In2O18P6

H6Ba3In2O18P6

Wang, Xi-JiaZhang, Jian-HanSong, Jun-LingKong, FangMao, Jiang-Gao

CrystEngComm (2013) 15, 13 2519

a=15.932(8)Å   b=15.932(8)Å   c=13.327(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C72H117As12O104.5S12Th8

C72H117As12O104.5S12Th8

Qian, Xiang-YingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 30 13573-13580

a=42.15310(10)Å   b=42.15310(10)Å   c=42.15310(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C72H65As12O78.5S12Th8

C72H65As12O78.5S12Th8

Qian, Xiang-YingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 30 13573-13580

a=15.9090(2)Å   b=26.1828(4)Å   c=30.3819(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C72H108As12O100S12Th8

C72H108As12O100S12Th8

Qian, Xiang-YingZhou, Tian-HuaMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 30 13573-13580

a=15.1529(3)Å   b=15.9528(4)Å   c=18.0296(3)Å

α=109.253(2)°   β=109.589(2)°   γ=100.914(2)°

CdCuO6Se2

CdCuO6Se2

Cao, Xue-LiKong, FangHe, Zhang-ZhenMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 25 11420-11428

a=7.515(4)Å   b=10.394(5)Å   c=7.257(4)Å

α=90.00°   β=94.400(9)°   γ=90.00°

CuHgO6Se2

CuHgO6Se2

Cao, Xue-LiKong, FangHe, Zhang-ZhenMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 25 11420-11428

a=7.5825(6)Å   b=10.3667(7)Å   c=7.4127(6)Å

α=90.00°   β=95.011(6)°   γ=90.00°

Cu3Hg2O16Te6

Cu3Hg2O16Te6

Cao, Xue-LiKong, FangHe, Zhang-ZhenMao, Jiang-Gao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 25 11420-11428

a=8.7073(6)Å   b=8.7073(6)Å   c=11.2931(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°