Structures by: Ma Y. H.

Total: 13

C64H67N6O25.5S4

C64H67N6O25.5S4

Liu, YuGuo, Dong-ShengZhang, Heng-YiMa, Yu-HongYang, En-Cui

The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 7 3428-3434

a=14.257(4)Å   b=38.099(10)Å   c=16.146(4)Å

α=90.00°   β=105.981(5)°   γ=90.00°

C30H22

C30H22

Wu, Dong-EnWang, Man-NingLuo, Yang-HuiZhang, YawenMa, Yu-HengSun, Baiwang

New J. Chem. (2017)

a=5.2605(11)Å   b=9.4604(19)Å   c=20.691(4)Å

α=90.00°   β=90.70(3)°   γ=90.00°

C30H20F2

C30H20F2

Wu, Dong-EnWang, Man-NingLuo, Yang-HuiZhang, YawenMa, Yu-HengSun, Baiwang

New J. Chem. (2017)

a=9.3630(19)Å   b=5.2200(10)Å   c=21.662(4)Å

α=90°   β=96.92(3)°   γ=90°

C30H20F2

C30H20F2

Wu, Dong-EnWang, Man-NingLuo, Yang-HuiZhang, YawenMa, Yu-HengSun, Baiwang

New J. Chem. (2017)

a=9.4080(19)Å   b=10.249(2)Å   c=12.766(3)Å

α=106.25(3)°   β=90.87(3)°   γ=115.16(3)°

C8H4Cu2N4O4

C8H4Cu2N4O4

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=15.4753(9)Å   b=4.9036(2)Å   c=12.9752(5)Å

α=90.00°   β=102.423(5)°   γ=90.00°

C8H20N4Ni2O12

C8H20N4Ni2O12

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=8.2122(4)Å   b=9.1298(4)Å   c=12.1575(5)Å

α=90.00°   β=107.134(5)°   γ=90.00°

C8H10CoN4O6

C8H10CoN4O6

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=5.1082(3)Å   b=11.3902(7)Å   c=9.3932(7)Å

α=90.00°   β=96.020(7)°   γ=90.00°

C6H12N2NiO8

C6H12N2NiO8

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=12.5491(8)Å   b=7.1794(5)Å   c=11.6227(6)Å

α=90.00°   β=98.091(6)°   γ=90.00°

C12H16Co2N4O12

C12H16Co2N4O12

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=14.7287(7)Å   b=7.2556(4)Å   c=16.8674(7)Å

α=90.00°   β=95.253(4)°   γ=90.00°

C12H16Cu2N4O12

C12H16Cu2N4O12

Feng, ChaoMa, Yu-HengZhang, DuoLi, Xue-JingZhao, Hong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 12 5081-5091

a=13.0966(16)Å   b=8.4245(10)Å   c=16.766(3)Å

α=90.00°   β=108.2400(10)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[triaquacopper(II)]-μ-5-carboxybenzene-1,3-dicarboxylato-κ^2^<i>O</i>^1^:<i>O</i>^3^]

C9H10CuO9

Ma, Yu-HongMa, Pi-ZhuangYao, TingHao, Jing-Tuan

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 10 m538

a=6.8551(14)Å   b=18.892(4)Å   c=10.716(3)Å

α=90.00°   β=126.87(2)°   γ=90.00°

Poly[di-μ~9~-citrato-tetrasodiumzinc]

C12H10Na4O14Zn

Ma, Yu-HongYang, Hong-WeiHao, Jing-TuanMa, Pi-ZhuangYao, Ting

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 12 m672

a=7.9642(16)Å   b=12.530(3)Å   c=8.7090(17)Å

α=90.00°   β=113.66(3)°   γ=90.00°

C36H36Br2N2O5

C36H36Br2N2O5

Yang, Jun-LiMa, Yong-HuiLi, Yan-HuaZhang, Yi-PengTian, Hong-ChangHuang, Yuan-ChengLi, YanChen, WenYang, Li-Juan

ACS Omega (2019) 4, 23 20381

a=19.732(9)Å   b=17.324(9)Å   c=9.857(5)Å

α=90°   β=96.091(6)°   γ=90°