Structures by: Ma R.

Total: 56

C21H24N5NiO14Sm

C21H24N5NiO14Sm

Xiao, GuoqiYan, BingMa, RuiJin, Wen JuanLü, Xing QiangDing, Li QinZeng, ChuChen, Lei LeiBao, Feng

Polymer Chemistry (2011) 2, 3 659

a=11.276(2)Å   b=26.738(5)Å   c=9.1772(18)Å

α=90.00°   β=94.07(3)°   γ=90.00°

C17H19NO6

C17H19NO6

Xu, SilongZhou, LiliMa, RenqinSong, HaibinHe, Zhengjie

Organic letters (2010) 12, 3 544-547

a=6.9270(14)Å   b=9.783(2)Å   c=12.619(3)Å

α=88.48(3)°   β=89.77(3)°   γ=75.68(3)°

C15H14N2O4

C15H14N2O4

Xu, SilongZhou, LiliMa, RenqinSong, HaibinHe, Zhengjie

Organic letters (2010) 12, 3 544-547

a=10.852(2)Å   b=12.744(3)Å   c=10.025(2)Å

α=90.00°   β=90.14(3)°   γ=90.00°

C20H19NO4

C20H19NO4

Xu, SilongZhou, LiliZeng, SanMa, RenqinWang, ZhihongHe, Zhengjie

Organic letters (2009) 11, 15 3498-3501

a=6.854(2)Å   b=7.879(2)Å   c=32.765(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H17NO6

C16H17NO6

Xu, SilongZhou, LiliZeng, SanMa, RenqinWang, ZhihongHe, Zhengjie

Organic letters (2009) 11, 15 3498-3501

a=8.2434(16)Å   b=9.3954(19)Å   c=10.116(2)Å

α=82.63(3)°   β=84.66(3)°   γ=80.19(3)°

C31H29N3O5

C31H29N3O5

Zhu, JindongFang, ShuaishuaiJin, ShiyiMa, RuiLu, TaoDu, Ding

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 38 8745-8748

a=9.3940(19)Å   b=10.781(2)Å   c=13.904(3)Å

α=90°   β=106.87(3)°   γ=90°

C29H28N2O4

C29H28N2O4

Zhu, JindongFang, ShuaishuaiJin, ShiyiMa, RuiLu, TaoDu, Ding

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 38 8745-8748

a=31.713(6)Å   b=9.7000(19)Å   c=18.993(4)Å

α=90°   β=121.61(3)°   γ=90°

C27H20Co2N4O8

C27H20Co2N4O8

Yang, Ming-XingChen, Li-JuanMa, RongCai, Jian-NanShi, Yuan-DeLin, Shen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13369-13377

a=15.8312(12)Å   b=11.1386(8)Å   c=27.232(3)Å

α=90°   β=99.996(5)°   γ=90°

C66H46Co3N8O13

C66H46Co3N8O13

Yang, Ming-XingChen, Li-JuanMa, RongCai, Jian-NanShi, Yuan-DeLin, Shen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13369-13377

a=10.750(2)Å   b=16.747(4)Å   c=17.011(4)Å

α=95.475(2)°   β=100.277(3)°   γ=101.979(2)°

C80H62Co5N8O22

C80H62Co5N8O22

Yang, Ming-XingChen, Li-JuanMa, RongCai, Jian-NanShi, Yuan-DeLin, Shen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 35 13369-13377

a=11.560(3)Å   b=13.891(3)Å   c=14.765(4)Å

α=93.156(2)°   β=107.051(3)°   γ=96.782(4)°

PPA-Ru(II) 5

C18H23Cl2NO2Ru

Ma, LiliMa, RongWang, ZhigangYiu, Shek-ManZhu, Guangyu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 71 10735-10738

a=13.7506(3)Å   b=7.06591(11)Å   c=19.8176(4)Å

α=90.0°   β=109.476(2)°   γ=90.0°

PPA-Pt(IV)

C8H15Cl2N3O3Pt,0.5(H2O),0.5(CH2Cl2),0.5(C2H6OS)

Ma, LiliMa, RongWang, ZhigangYiu, Shek-ManZhu, Guangyu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 71 10735-10738

a=8.8701(3)Å   b=12.4970(4)Å   c=17.2431(6)Å

α=92.445(3)°   β=103.722(3)°   γ=104.921(3)°

Mg5Na7O28P8

Mg5Na7O28P8

Ma, RuruYang, YunPan, ShilieSun, YanzhouYang, Zhihua

New J. Chem. (2017) 41, 9 3399

a=6.3932(7)Å   b=9.4219(10)Å   c=10.9116(11)Å

α=64.711(7)°   β=80.374(8)°   γ=73.543(7)°

C33H35Dy2N7O14

C33H35Dy2N7O14

Zhang, Shengshen, nanliu, shaMa, RongZhang, Yi-QuanHu, DengweiLiu, XiangyuZhang, JiangweiYang, Desuo

CrystEngComm (2020)

a=11.2742(3)Å   b=15.1845(5)Å   c=21.7739(8)Å

α=90°   β=96.828(3)°   γ=90°

C34H37Dy2N7O14

C34H37Dy2N7O14

Zhang, Shengshen, nanliu, shaMa, RongZhang, Yi-QuanHu, DengweiLiu, XiangyuZhang, JiangweiYang, Desuo

CrystEngComm (2020)

a=11.3326(4)Å   b=15.5518(6)Å   c=21.8107(8)Å

α=90°   β=97.484(3)°   γ=90°

B2Cs2LaLiO6

B2Cs2LaLiO6

Ma, RuruYang, YunHu, CongDong, XiaoyuYang, ZhihuaPan, Shilie

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3512-3520

a=7.292(3)Å   b=10.039(3)Å   c=10.396(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

B7K9La3Li3O21

B7K9La3Li3O21

Ma, RuruYang, YunHu, CongDong, XiaoyuYang, ZhihuaPan, Shilie

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 10 3512-3520

a=11.491(2)Å   b=10.2132(18)Å   c=12.425(3)Å

α=90.00°   β=121.580(8)°   γ=90.00°

C76H74N16Ni2O18P2

C76H74N16Ni2O18P2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=11.0519(6)Å   b=14.6451(8)Å   c=17.8325(9)Å

α=66.6520(10)°   β=76.5310(10)°   γ=81.1240(10)°

C78H62Cd3N12O18P2

C78H62Cd3N12O18P2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=11.2136(6)Å   b=11.2212(6)Å   c=14.7386(8)Å

α=92.5440(10)°   β=90.3370(10)°   γ=92.1250(10)°

C78H62Cd2N12O14P2

C78H62Cd2N12O14P2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=10.889(5)Å   b=10.961(5)Å   c=15.897(5)Å

α=83.872(5)°   β=87.251(5)°   γ=74.609(5)°

C86H92Cd2N12O25P2

C86H92Cd2N12O25P2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=10.088(5)Å   b=15.743(5)Å   c=18.126(5)Å

α=111.637(5)°   β=100.107(5)°   γ=94.589(5)°

C88H78Cd2F12N12O20P2

C88H78Cd2F12N12O20P2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=16.2201(8)Å   b=16.5015(8)Å   c=19.5574(10)Å

α=97.7280(10)°   β=106.9440(10)°   γ=97.7670(10)°

C55H47N6O15PZn2

C55H47N6O15PZn2

Sun, YingyingChen, XiaojieWang, FengyuanMa, RuidanGuo, XianminSun, ShaowenGuo, HuadongAlexandrov, Eugeny V.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5450-5458

a=9.953(5)Å   b=12.572(5)Å   c=22.406(5)Å

α=86.109(5)°   β=85.452(5)°   γ=82.818(5)°

BCdO4Sc

BCdO4Sc

Ma, RuruXu, DongdongYang, YunSu, XinLei, Bing-HuaYang, ZhihuaPan, ShiLie

Dalton Trans. (2017)

a=9.921(9)Å   b=3.372(3)Å   c=9.469(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

BCaO4Sc

BCaO4Sc

Ma, RuruXu, DongdongYang, YunSu, XinLei, Bing-HuaYang, ZhihuaPan, ShiLie

Dalton Trans. (2017)

a=10.283(4)Å   b=3.3636(13)Å   c=9.432(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H31CoN3O11

C34H31CoN3O11

Ma, RanranChen, ZhiweiCao, FanWang, SunaHuang, XianqiangLi, YunwuLu, JingLi, DachengDou, Jianmin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 7 2137-2145

a=16.6121(15)Å   b=15.1060(14)Å   c=26.457(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C39H27CoN3O8

C39H27CoN3O8

Ma, RanranChen, ZhiweiCao, FanWang, SunaHuang, XianqiangLi, YunwuLu, JingLi, DachengDou, Jianmin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 7 2137-2145

a=9.8280(8)Å   b=13.1261(11)Å   c=14.0239(12)Å

α=91.9290(10)°   β=106.802(2)°   γ=100.302(2)°

C16H40Cl2N6NiO9

C16H40Cl2N6NiO9

Ye, NengPark, GyungsePrzyborowska, Ann M.Sloan, Paula E.Clifford, ThomasBauer, Cary B.Broker, Grant A.Rogers, Robin D.Ma, RongTorti, Suzy V.Brechbiel, Martin W.Planalp, Roy P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2004) 9 1304-1311

a=9.4038(6)Å   b=13.7359(9)Å   c=20.1269(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H49Cl2N6O4.5Zn

C33H49Cl2N6O4.5Zn

Ye, NengPark, GyungsePrzyborowska, Ann M.Sloan, Paula E.Clifford, ThomasBauer, Cary B.Broker, Grant A.Rogers, Robin D.Ma, RongTorti, Suzy V.Brechbiel, Martin W.Planalp, Roy P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2004) 9 1304-1311

a=14.260(2)Å   b=14.790(2)Å   c=17.453(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H16Cl2N8Rh1,Cl1

C12H16Cl2N8Rh1,Cl1

Ma, R.Li, Y.-J.Muir, J. A.Muir, M. M.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 1 89-91

a=7.969(2)Å   b=8.402(2)Å   c=14.747(3)Å

α=103.24(3)°   β=90.05(3)°   γ=111.29(3)°

4-[(<i>Z</i>)-(4-Ethoxyphenylamino)(phenyl)methylene]-3-methyl-1-phenyl- 1<i>H</i>-pyrazol-5(4<i>H</i>)-one

C25H23N3O2

Ma, RuiChen, YingSong, Zhong-YingBai, Yi-QiongBao, Feng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3158-o3158

a=6.9269(9)Å   b=10.7876(14)Å   c=15.531(2)Å

α=71.966(2)°   β=78.994(2)°   γ=81.296(3)°

2-Dipentylamino-4-(4-methoxybenzylidene)-1-phenyl-1H-imidazol-5(4H)-one

C27H35N3O2

Ma, RuiSong, Zhong-YingLiu, YanBai, Yi-QiongBao, Feng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3336-o3336

a=9.4091(8)Å   b=11.4405(9)Å   c=11.9354(10)Å

α=90.080(2)°   β=94.746(2)°   γ=102.044(2)°

N-(4-Bromobenzylidene)-4-methoxyaniline

C14H12Br1N1O1

Ma, RuiHou, YubangYong, XuejianCen, Yunbin

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o4188-o4188

a=6.1510(8)Å   b=7.2726(9)Å   c=27.914(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

<i>N</i>-(4-Bromobenzylidene)-4-ethoxyaniline

C15H14BrNO

Ma, RuiMa, RongmingHou, YubangYong, XuejianBao, Feng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 o4310-o4310

a=8.0793(10)Å   b=8.5700(11)Å   c=10.3148(13)Å

α=88.390(2)°   β=85.615(2)°   γ=70.393(2)°

5(4H)-one

C25H23N3O

Ma, RuiMa, RongmingHou, YubangYong, XuejianBao, Feng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 o4416-o4416

a=24.011(3)Å   b=14.2004(16)Å   c=12.5487(15)Å

α=90.00°   β=104.601(2)°   γ=90.00°

Ethyl 2-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]propanoate

C14H16N2O4

Rui-Dian MaBao-Lei WangZheng-Ming LiHai-Bin Song

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 o2897-o2897

a=15.7947(15)Å   b=7.8792(5)Å   c=10.8786(12)Å

α=90.00°   β=91.190(9)°   γ=90.00°

Bis[hydrotris(pyrazol-1-yl)borato]iron(II)

C18H20B2FeN12

Ni, Zhong-HaiLi, Guo-LingMa, RuiNie, Jing

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 8 m1033

a=17.017(3)Å   b=17.017(3)Å   c=7.4099(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

<i>N</i>-(7-Methyl-1,8-naphthyridin-2-yl)acetamide--acetic acid (1/1)

C11H11N3O1,C2H4O2

Gou, Gao-ZhangMa, RuiZhou, Qing-DiChi, Shao-Ming

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 4 o489

a=8.3628(17)Å   b=9.0904(18)Å   c=9.5093(19)Å

α=71.30(3)°   β=76.43(3)°   γ=78.64(3)°

C2In40N9O8S66

C2In40N9O8S66

Tao WuFan ZuoLe WangXianhui BuShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 15886-15889

a=36.0575(14)Å   b=26.5202(11)Å   c=28.8726(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H27Ga10N9O3S16

C21H27Ga10N9O3S16

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=21.70730(10)Å   b=21.70730(10)Å   c=28.5686(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C42H58Ga10N6OS17

C42H58Ga10N6OS17

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=12.36290(10)Å   b=12.41970(10)Å   c=22.4555(3)Å

α=96.0570(10)°   β=90.3220(10)°   γ=104.8850(10)°

CHIn10NO9.09S16

CHIn10NO9.09S16

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=15.2866(4)Å   b=30.0105(7)Å   c=20.3917(4)Å

α=90.00°   β=110.8520(10)°   γ=90.00°

C40Cd13In22N4S52

C40Cd13In22N4S52

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=28.0877(4)Å   b=28.0877(4)Å   c=26.7025(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C70H120Cd4In16N20S31

C70H120Cd4In16N20S31

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=21.8413(2)Å   b=21.8413(2)Å   c=36.2785(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C64Cd13In22N4S52

C64Cd13In22N4S52

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=28.0877(4)Å   b=28.0877(4)Å   c=26.7025(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H45Cd4In16N8S31

C30H45Cd4In16N8S31

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=17.5175(5)Å   b=17.6943(5)Å   c=23.4522(7)Å

α=106.526(2)°   β=99.634(2)°   γ=98.379(2)°

C18H23NO5S,0.288(C5H12),0.712(CH2Cl2)

C18H23NO5S,0.288(C5H12),0.712(CH2Cl2)

Ma, RulinYoung, JonathonPromontorio, RossellaDannheim, Friederike M.Pattillo, Christopher C.White, M. Christina

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 24 9468-9473

a=5.9675(3)Å   b=11.0636(5)Å   c=16.9266(8)Å

α=80.064(2)°   β=89.981(2)°   γ=75.078(2)°

C16H21NO4S

C16H21NO4S

Ma, RulinYoung, JonathonPromontorio, RossellaDannheim, Friederike M.Pattillo, Christopher C.White, M. Christina

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 24 9468-9473

a=5.9677(3)Å   b=11.8753(6)Å   c=15.0703(7)Å

α=106.578(2)°   β=100.198(2)°   γ=104.470(2)°

RP13

RP13

Ye, NengPark, GyungsePrzyborowska, Ann M.Sloan, Paula E.Clifford, ThomasBauer, Cary B.Broker, Grant A.Rogers, Robin D.Ma, RongTorti, Suzy V.Brechbiel, Martin W.Planalp, Roy P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2004) 9 1304-1311

a=13.3903(11)Å   b=16.0536(12)Å   c=17.8755(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H48Cd4In16N8S31

C28H48Cd4In16N8S31

Tao WuXianhui BuPuhong LiaoLe WangShou-Tian ZhengRichard MaPingyun Feng

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 3619-3622

a=19.3156(4)Å   b=32.7633(8)Å   c=23.1691(5)Å

α=90.00°   β=114.1350(10)°   γ=90.00°

C16.5H17.5DyN0.5O9S3

C16.5H17.5DyN0.5O9S3

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=26.333(3)Å   b=12.2760(9)Å   c=19.5387(19)Å

α=90.00°   β=122.809(9)°   γ=90.00°

C67.5H56Er4N2.5O28S12

C67.5H56Er4N2.5O28S12

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=13.1603(2)Å   b=33.4072(7)Å   c=42.2530(7)Å

α=90.00°   β=98.111(2)°   γ=90.00°

C20H24EuNO9S3

C20H24EuNO9S3

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=26.0190(13)Å   b=12.3698(4)Å   c=19.5603(11)Å

α=90.00°   β=121.672(7)°   γ=90.00°

C16.5H17.5GdN0.5O9S3

C16.5H17.5GdN0.5O9S3

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=26.578(3)Å   b=12.4498(9)Å   c=19.9618(18)Å

α=90.00°   β=122.923(2)°   γ=90.00°

C16.5H17.5ErN0.5O9S3

C16.5H17.5ErN0.5O9S3

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=26.3205(9)Å   b=12.2748(3)Å   c=19.6085(7)Å

α=90.00°   β=122.972(3)°   γ=90.00°

C20H24NO9S3Tb

C20H24NO9S3Tb

Wang, SunaCao, TingtingYan, HuiLi, YunwuLu, JingMa, RanranLi, DachengDou, JianminBai, Junfeng

Inorganic chemistry (2016) 55, 11 5139-5151

a=25.935(3)Å   b=12.3434(4)Å   c=22.869(2)Å

α=90.00°   β=133.605(18)°   γ=90.00°