Structures by: Lu C. Z.

Total: 210

[(tBuC?CAg)2(Ag4SiW12O40)(DMSO)6]

C24H54Ag6O46S6SiW12

Hu, TingHu, ChunliLi, YuhangMeng, LingyiXie, YimingLiao, MingyueZhong, GuimingLu, Can-Zhong

Nanoscale (2020) 12, 22 11847-11857

a=27.1669(7)Å   b=18.3273(4)Å   c=13.8912(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(H3 O) ((Fe (H2 O)4) (Fe (H2 O)3)) (H W6 O21) (H2 O)10

Fe2H38O39W6

Yang, W.-B.Lu, C.-Z.Lin, X.Zhuang, H.-H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 2046-2052

a=12.1794Å   b=22.4938Å   c=11.6941Å

α=90°   β=105.731°   γ=90°

C40H40Ag26N60O80P2W24

C40H40Ag26N60O80P2W24

Kuang, XiaofeiWu, XiaoyuanYu, RongminDonahue, James P.Huang, JinshunLu, Can-Zhong

Nature chemistry (2010) 2, 6 461-465

a=19.3329(5)Å   b=19.3329(5)Å   c=19.3329(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Na5 ((Fe (H2 O)3)2 (Fe (H2 O)4)0.5 (H2 W12 O42)) (H2 O)30

Fe2.5H78Na5O80W12

Yang, W.-B.Lu, C.-Z.Lin, X.Zhuang, H.-H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 2046-2052

a=12.121Å   b=12.426Å   c=13.247Å

α=68.33°   β=71.33°   γ=71.44°

K6 ((Fe (H2 O)4)2 (H2 W12 O42)) (H2 O)16

Fe2H50K6O66W12

Yang, W.-B.Lu, C.-Z.Lin, X.Zhuang, H.-H.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 2046-2052

a=14.9967Å   b=10.3872Å   c=18.8237Å

α=90°   β=93.407°   γ=90°

K3 (V Mo12 O40) (H2 O)19

H38K3Mo12O59V

Zhang, Q.-Z.Lu, C.-Z.Liu, J.-H.Wu, C.-D.Yu, Y.-Q.Yang, W.-B.Yan, Y.He, X.

Journal of Cluster Science (2003) 14, 381-390

a=10.6513Å   b=10.6513Å   c=10.6513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ni (H2 O)6) (H3 P Mo12 O40)2 (H2 O)30

H78Mo24NiO116P2

Zhang, Q.-Z.Lu, C.-Z.Yang, W.-B.Wu, C.-D.Yu, Y.-Q.Liu, J.-H.He, X.Yan, Y.

Journal of Cluster Science (2003) 14, 381-390

a=13.9669Å   b=13.9669Å   c=42.0075Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na (H3 O) (Mo3 O10)

H3Mo3NaO11

Wu, C.-D.Wu, D.-M.Lin, X.Lu, C.-Z.Zhuang, H.-H.

Jiegon Huaxue (2001) 20, 266-269

a=8.411Å   b=7.566Å   c=14.359Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(H3 O)2 V3 O8

H6O10V3

Wu, C.-D.Lin, X.Yang, W.-B.Lu, C.-Z.Zhuang, H.-H.

Jiegon Huaxue (2001) 20, 462-465

a=8.904Å   b=8.904Å   c=5.573Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)6 ((Gd2 Mo36 O112) (H2 O)20) (H2 O)52

Gd2Mo36N6O163

Wu, C.-D.Lin, X.Yang, W.-B.Zhuang, H.-H.Lu, C.-Z.

Jiegon Huaxue (2001) 20, 358-362

a=42.313Å   b=16.924Å   c=26.404Å

α=90°   β=127.07°   γ=90°

C67H101LuN10O62SiW12

C67H101LuN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4305(3)Å   b=20.3724(5)Å   c=20.9305(6)Å

α=62.479(3)°   β=88.556(2)°   γ=88.368(2)°

C67H101N10O62SiW12Yb

C67H101N10O62SiW12Yb

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4362(3)Å   b=20.3814(4)Å   c=20.9477(5)Å

α=62.544(2)°   β=88.5082(18)°   γ=88.3316(17)°

C67H101HoN10O62SiW12

C67H101HoN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4403(3)Å   b=20.3830(6)Å   c=20.9638(7)Å

α=62.559(3)°   β=88.382(2)°   γ=88.220(2)°

C67H101N10O62SiTmW12

C67H101N10O62SiTmW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4310(3)Å   b=20.3758(6)Å   c=20.9395(6)Å

α=62.537(3)°   β=88.452(2)°   γ=88.299(2)°

C67H101N10O62SiTbW12

C67H101N10O62SiTbW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4318(3)Å   b=20.4071(7)Å   c=21.0138(7)Å

α=62.561(3)°   β=88.220(2)°   γ=88.023(2)°

C67H101DyN10O62SiW12

C67H101DyN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4365(3)Å   b=20.3963(5)Å   c=20.9995(6)Å

α=62.581(3)°   β=88.293(2)°   γ=88.125(2)°

C67H101EuN10O62SiW12

C67H101EuN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4518(3)Å   b=20.4208(6)Å   c=21.0413(5)Å

α=62.578(3)°   β=88.041(2)°   γ=87.902(2)°

C67H101ErN10O62SiW12

C67H101ErN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4347(3)Å   b=20.3834(4)Å   c=20.9600(5)Å

α=62.557(2)°   β=88.406(2)°   γ=88.249(2)°

C8H13HoO12S,3(H2O)

C8H13HoO12S,3(H2O)

Wang, Sa-SaWu, Xiao-YuanLi, ZhongLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 9930-9934

a=9.4135(3)Å   b=10.5485(3)Å   c=17.0809(4)Å

α=90°   β=101.273(3)°   γ=90°

C27H24CuIN3P

C27H24CuIN3P

Yang, MingxueChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 10790-10794

a=8.1926(3)Å   b=9.4737(5)Å   c=17.6793(9)Å

α=78.611(4)°   β=77.753(4)°   γ=67.501(4)°

C18H14K2N2O11S2

C18H14K2N2O11S2

Ke, HuaHu, FenMeng, LingyiChen, Qi-HuaLai, Qian-ShengLi, Ze-ChenHuang, Ze-LongLiao, Jian-ZhenQiu, Jian-DingLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 92 14353-14356

a=5.62440(10)Å   b=6.10970(10)Å   c=15.9088(3)Å

α=89.883(2)°   β=81.215(2)°   γ=76.999(2)°

C18H16CaN2O12S2

C18H16CaN2O12S2

Ke, HuaHu, FenMeng, LingyiChen, Qi-HuaLai, Qian-ShengLi, Ze-ChenHuang, Ze-LongLiao, Jian-ZhenQiu, Jian-DingLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 92 14353-14356

a=8.8177(3)Å   b=28.7454(7)Å   c=8.9688(3)Å

α=90°   β=108.766(3)°   γ=90°

2(H2NaNi0.99O41PW11.01),C84H138N24Ni24O190P4S6W36,2(C12H40N8Ni2),4(C6H24N4NiO2),4(C5.5H19.5N4Ni)

2(H2NaNi0.99O41PW11.01),C84H138N24Ni24O190P4S6W36,2(C12H40N8Ni2),4(C6H24N4NiO2),4(C5.5H19.5N4Ni)

Wang, Sa-SaYang, Wen-BinYang, MingxueWu, Xiao-YuanWu, WeimingWang, Song-XiaLin, LangLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 16 2503-2506

a=23.311(3)Å   b=39.040(4)Å   c=27.663(5)Å

α=90°   β=106.026(4)°   γ=90°

C17H37N7Ni6O43PW9,C6H20N4Ni

C17H37N7Ni6O43PW9,C6H20N4Ni

Wang, Sa-SaYang, Wen-BinYang, MingxueWu, Xiao-YuanWu, WeimingWang, Song-XiaLin, LangLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 16 2503-2506

a=13.4978(5)Å   b=14.1387(5)Å   c=35.9568(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H38N6Ni6O44PW9,C6H20N4Ni,H2O

C17H38N6Ni6O44PW9,C6H20N4Ni,H2O

Wang, Sa-SaYang, Wen-BinYang, MingxueWu, Xiao-YuanWu, WeimingWang, Song-XiaLin, LangLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 16 2503-2506

a=13.5091(2)Å   b=14.2789(2)Å   c=36.1110(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H24CuN8O8

C48H24CuN8O8

Kuang, XiaofeiChen, Shan-CiMeng, LingyiChen, JingWu, Xiao-YuanZhang, Guan-HuaZhong, GuimingHU, TingLi, YuhangLu, Can-Zhong

Chemical Communications (2019)

a=23.6145(7)Å   b=23.6145(7)Å   c=6.5579(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H10NNaO7S

C9H10NNaO7S

Liao, Jian-ZhenChang, Jian-FeiMeng, LingyiZhang, Hai-LongWang, Sa-SaLu, Can-Zhong

Chem. Commun. (2017)

a=6.8364(2)Å   b=11.9343(4)Å   c=27.7283(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H36ClCu2N5O10

C25H36ClCu2N5O10

Choudhury, Chirantan RoyDey, Subrata KumarKarmakar, RumaWu, Chuan-DeLu, Can-ZhongEl Fallah, M. SalahMitra, Samiran

New Journal of Chemistry (2003) 27, 9 1360

a=16.738(1)Å   b=13.286(1)Å   c=14.082(1)Å

α=90.00°   β=104.88°   γ=90.00°

C24H36ClCu2N7O9

C24H36ClCu2N7O9

Choudhury, Chirantan RoyDey, Subrata KumarKarmakar, RumaWu, Chuan-DeLu, Can-ZhongEl Fallah, M. SalahMitra, Samiran

New Journal of Chemistry (2003) 27, 9 1360

a=16.6748(4)Å   b=13.3188(3)Å   c=14.0639(4)Å

α=90.00°   β=104.699(1)°   γ=90.00°

C25H36ClCu2N5O9S

C25H36ClCu2N5O9S

Choudhury, Chirantan RoyDey, Subrata KumarKarmakar, RumaWu, Chuan-DeLu, Can-ZhongEl Fallah, M. SalahMitra, Samiran

New Journal of Chemistry (2003) 27, 9 1360

a=16.6049(3)Å   b=13.7745(3)Å   c=13.7888(4)Å

α=90.00°   β=102.184(1)°   γ=90.00°

C84H40N6O32Zn2,C12H36O6S6Zn,6(C2H6OS)

C84H40N6O32Zn2,C12H36O6S6Zn,6(C2H6OS)

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=12.7067(6)Å   b=13.0794(4)Å   c=21.0583(8)Å

α=88.535(3)°   β=73.381(4)°   γ=61.238(4)°

C34H26N4O12Zn

C34H26N4O12Zn

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=13.1613(2)Å   b=8.55650(14)Å   c=27.6390(5)Å

α=90°   β=94.8776(14)°   γ=90°

0.5(C64H48Cd2N4O24S4)

0.5(C64H48Cd2N4O24S4)

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=13.5349(8)Å   b=8.6599(6)Å   c=26.4575(17)Å

α=90°   β=95.607(6)°   γ=90°

C98H82B2Cl10Cu2F11N5O2P4

C98H82B2Cl10Cu2F11N5O2P4

Lin, LingChen, Dong-HuiYu, RongminChen, Xu-LinZhu, Wen-JuanLiang, DongChang, Jian-FeiZhang, QingLu, Can-Zhong

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 18 4495

a=30.221(9)Å   b=16.055(5)Å   c=21.286(6)Å

α=90.00°   β=97.329(6)°   γ=90.00°

C94H77B2Cl4Cu2F8N5O2P4

C94H77B2Cl4Cu2F8N5O2P4

Lin, LingChen, Dong-HuiYu, RongminChen, Xu-LinZhu, Wen-JuanLiang, DongChang, Jian-FeiZhang, QingLu, Can-Zhong

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 18 4495

a=27.124(2)Å   b=15.3520(5)Å   c=25.3119(17)Å

α=90.00°   β=112.696(3)°   γ=90.00°

C109H90B2Cl10Cu2F8N6O2P4

C109H90B2Cl10Cu2F8N6O2P4

Lin, LingChen, Dong-HuiYu, RongminChen, Xu-LinZhu, Wen-JuanLiang, DongChang, Jian-FeiZhang, QingLu, Can-Zhong

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 18 4495

a=15.160(3)Å   b=17.601(3)Å   c=23.446(5)Å

α=74.285(7)°   β=87.100(8)°   γ=65.415(7)°

C66H88N16Ni2O21

C66H88N16Ni2O21

Zhang, LeiQian, JinjieYang, WenbinKuang, XiaofeiZhang, JunCui, YixinWu, WeimingWu, Xiao-YuanLu, Can-ZhongChen, Wen-Zhe

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 30 15399

a=24.345(4)Å   b=20.477(3)Å   c=19.098(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H28GdMo2NO26

C8H28GdMo2NO26

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLin, XiangWu, Ding-MingLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 11 1284-1285

a=15.2980(2)Å   b=15.2980(2)Å   c=18.6613(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C10H14Cu2Mo2N2O11

C10H14Cu2Mo2N2O11

Lu, Can-ZhongWu, Chuan-DeLu, Shao-FangLiu, Jia-ChengWu, Qiang-JinZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Chemical Communications (2002) 2 152

a=7.4488(2)Å   b=9.2576(1)Å   c=13.9332(4)Å

α=71.992(2)°   β=89.745(2)°   γ=73.640(2)°

C6H10Cu2IN3

C6H10Cu2IN3

Zhao, Zhen-GuoYu, Rong-MinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-ShengXie, Yi-MingWang, FeiNg, Seik WengLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2009) 11, 11 2494

a=17.1338(12)Å   b=17.1338(12)Å   c=19.6083(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H15Cu2I2N5

C8H15Cu2I2N5

Zhao, Zhen-GuoYu, Rong-MinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-ShengXie, Yi-MingWang, FeiNg, Seik WengLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2009) 11, 11 2494

a=15.034(4)Å   b=12.181(3)Å   c=16.814(4)Å

α=90.00°   β=102.133(3)°   γ=90.00°

C22H14CoN4O4

C22H14CoN4O4

Xia, Chang-KunLu, Can-ZhongYuan, Da-QiangZhang, Quan-ZhengWu, Xiao-YuanXiang, Sheng-ChangZhang, Jian-JunWu, Ding-Ming

CrystEngComm (2006) 8, 3 281

a=7.3278(2)Å   b=21.8954(8)Å   c=11.7204(4)Å

α=90.00°   β=97.01°   γ=90.00°

C22H14N4NiO4

C22H14N4NiO4

Xia, Chang-KunLu, Can-ZhongYuan, Da-QiangZhang, Quan-ZhengWu, Xiao-YuanXiang, Sheng-ChangZhang, Jian-JunWu, Ding-Ming

CrystEngComm (2006) 8, 3 281

a=7.2779(11)Å   b=21.675(3)Å   c=11.786(2)Å

α=90.00°   β=97.484(7)°   γ=90.00°

C36H26CoN8O5

C36H26CoN8O5

Xia, Chang-KunLu, Can-ZhongYuan, Da-QiangZhang, Quan-ZhengWu, Xiao-YuanXiang, Sheng-ChangZhang, Jian-JunWu, Ding-Ming

CrystEngComm (2006) 8, 3 281

a=13.4816(5)Å   b=22.1896(8)Å   c=12.2588(4)Å

α=90.00°   β=116.1960(10)°   γ=90.00°

C88H69Co4N20O19

C88H69Co4N20O19

Xia, Chang-KunLu, Can-ZhongYuan, Da-QiangZhang, Quan-ZhengWu, Xiao-YuanXiang, Sheng-ChangZhang, Jian-JunWu, Ding-Ming

CrystEngComm (2006) 8, 3 281

a=17.5096(4)Å   b=33.7329(7)Å   c=15.2861(4)Å

α=90.00°   β=98.1210(10)°   γ=90.00°

C50H40N12NiO7

C50H40N12NiO7

Xia, Chang-KunLu, Can-ZhongYuan, Da-QiangZhang, Quan-ZhengWu, Xiao-YuanXiang, Sheng-ChangZhang, Jian-JunWu, Ding-Ming

CrystEngComm (2006) 8, 3 281

a=12.1901(2)Å   b=28.2433(4)Å   c=14.470Å

α=90.00°   β=92.3040(10)°   γ=90.00°

C14H8Cu2N3O2

C14H8Cu2N3O2

Fang, Zhen-LanYu, Rong-MinZhang, JieLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2011) 13, 12 4032

a=29.394(16)Å   b=5.317(2)Å   c=18.588(10)Å

α=90.00°   β=118.972(7)°   γ=90.00°

C14H14Cu2N4O5

C14H14Cu2N4O5

Fang, Zhen-LanYu, Rong-MinZhang, JieLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2011) 13, 12 4032

a=20.435(3)Å   b=4.9321(4)Å   c=15.875(2)Å

α=90.00°   β=105.577(5)°   γ=90.00°

C12H14Cu4Mo8N10O32

C12H14Cu4Mo8N10O32

Wu, Xiao-YuanDong, PingYu, RongminZhang, Qi-KaiKuang, XiaofeiChen, Shan-CiLin, Qi-PuLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2011) 13, 11 3686

a=9.159(3)Å   b=10.311(3)Å   c=10.797(3)Å

α=69.736(8)°   β=82.110(12)°   γ=87.822(11)°

C7H4Cu2N6

C7H4Cu2N6

Wang, FeiZhang, JianChen, Shu-MeiXie, Yi-MingWu, Xiao-YuanChen, Shan-CiYu, Rong-MinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2009) 11, 8 1526

a=4.535(3)Å   b=10.913(7)Å   c=17.142(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H8N4O2

C4H8N4O2

Zhao, Zhen-GuoZhang, JianWu, Xiao-YuanZhai, Quan-GuoChen, Li-JuanChen, Shu-MeiXie, Yi-MingLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2008) 10, 3 273

a=8.7902(4)Å   b=8.8646(4)Å   c=16.0524(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4H6Cu2IN3O2

C4H6Cu2IN3O2

Zhao, Zhen-GuoZhang, JianWu, Xiao-YuanZhai, Quan-GuoChen, Li-JuanChen, Shu-MeiXie, Yi-MingLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2008) 10, 3 273

a=17.3064(8)Å   b=17.3064(8)Å   c=18.5975(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C21H18N2O4Zn),3(H2O)

2(C21H18N2O4Zn),3(H2O)

Chen, Shu-MeiZhang, JianLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2007) 9, 5 390

a=21.019(6)Å   b=11.483(3)Å   c=19.949(6)Å

α=90.00°   β=119.920(3)°   γ=90.00°

C58H44N4O16Zn4

C58H44N4O16Zn4

Chen, Shu-MeiZhang, JianLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2007) 9, 5 390

a=10.497(3)Å   b=14.594(4)Å   c=19.106(5)Å

α=89.927(8)°   β=83.212(7)°   γ=73.564(4)°

C23H21CdN4O4

C23H21CdN4O4

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=20.3025(12)Å   b=14.0277(3)Å   c=19.7191(7)Å

α=90.00°   β=120.074(5)°   γ=90.00°

C35H30Cd2N4O9

C35H30Cd2N4O9

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=15.3134(3)Å   b=14.0411(2)Å   c=16.3451(3)Å

α=90.00°   β=90.2190(10)°   γ=90.00°

C30H34CdN9O4

C30H34CdN9O4

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=29.2901(8)Å   b=9.4068(3)Å   c=17.3833(5)Å

α=90.00°   β=124.817(3)°   γ=90.00°

C23H20Br3CdCo0Ho0N4O6

C23H20Br3CdCo0Ho0N4O6

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=10.1726(6)Å   b=11.8494(7)Å   c=13.6326(8)Å

α=68.340(6)°   β=70.388(6)°   γ=68.920(5)°

C19H19Br2CoN4O4.5

C19H19Br2CoN4O4.5

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=19.639(3)Å   b=13.6527(10)Å   c=19.0257(14)Å

α=90.00°   β=119.568(7)°   γ=90.00°

C58H46Cd2N8O12.5

C58H46Cd2N8O12.5

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=13.4430(4)Å   b=13.8010(5)Å   c=18.8121(4)Å

α=90.970(2)°   β=104.982(2)°   γ=116.719(3)°

(C2H8N)(PW12O40)(Cu2(C26H18N4)2)(C3H7NO)4(H2O)6

(C2H8N)(PW12O40)(Cu2(C26H18N4)2)(C3H7NO)4(H2O)6

Huo, MiaoYang, WenbinZhang, Hai-LongZhang, LeiLiao, Jian-ZhenLin, LangLu, Can-Zhong

RSC Adv. (2016)

a=26.9629(3)Å   b=26.9629(3)Å   c=27.5365(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Orthorhombic

C17H38N6Ni6O43PW9,C6H20N4Ni,H2O

Wang, Sa-SaYang, Wen-BinYang, MingxueWu, Xiao-YuanWu, WeimingWang, Song-XiaLin, LangLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 16 2503-2506

a=13.4578(4)Å   b=14.1507(6)Å   c=36.0116(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C67H101GdN10O62SiW12

C67H101GdN10O62SiW12

Wu, Xiao-YuanZhang, Hai-LongWang, Sa-SaWu, WeimingLin, LangJiang, Xiao-YuLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 11 3408-3412

a=13.4291(3)Å   b=20.4068(5)Å   c=21.0221(6)Å

α=62.588(3)°   β=88.1793(19)°   γ=87.9916(18)°

C18H18Cu2I2N6

C18H18Cu2I2N6

Yang, MingxueChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 29 10790-10794

a=7.5443(3)Å   b=8.7471(5)Å   c=9.5306(5)Å

α=111.300(5)°   β=109.905(4)°   γ=99.247(4)°

C32H28CoN2O14S2

C32H28CoN2O14S2

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=17.051(15)Å   b=5.459(4)Å   c=18.215(16)Å

α=90°   β=101.114(9)°   γ=90°

C30H36CdN9O4

C30H36CdN9O4

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongMinLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2013) 15, 18 3654

a=9.7163(4)Å   b=9.3623(3)Å   c=18.4041(8)Å

α=90.00°   β=105.392(4)°   γ=90.00°

C24H53Ag4O48PS8W12

C24H53Ag4O48PS8W12

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=17.0815(6)Å   b=17.3104(5)Å   c=25.7879(9)Å

α=90.00°   β=106.596(4)°   γ=90.00°

C24H53Ag4Mo12O48PS8

C24H53Ag4Mo12O48PS8

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=16.9657(8)Å   b=17.2724(8)Å   c=25.7174(12)Å

α=90.00°   β=106.578(5)°   γ=90.00°

C144H132Ag19O50PS8W12

C144H132Ag19O50PS8W12

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=13.6613(15)Å   b=18.0152(9)Å   c=18.7774(6)Å

α=93.702(3)°   β=101.547(6)°   γ=101.388(7)°

C37H32Ag5F3O5S3

C37H32Ag5F3O5S3

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=33.174(4)Å   b=8.3649(5)Å   c=32.717(4)Å

α=90.00°   β=114.198(14)°   γ=90.00°

C84H100Ag12O50S10SiW12

C84H100Ag12O50S10SiW12

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=20.6616(12)Å   b=22.0358(12)Å   c=30.4391(18)Å

α=90.00°   β=105.960(6)°   γ=90.00°

C28H65Ag5O50S10SiW12

C28H65Ag5O50S10SiW12

Hu, TingLi, Yu-HangKuang, Xiao-FeiLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2017)

a=13.5633(6)Å   b=15.5962(6)Å   c=18.8084(9)Å

α=86.273(4)°   β=85.954(4)°   γ=85.935(4)°

C51H41BCuF4N3OP2

C51H41BCuF4N3OP2

Zhang, QingChen, Xu-LinChen, JunWu, Xiao-YuanYu, Rong-MinLu, Can-Zhong

RSC Adv. (2015)

a=22.372(5)Å   b=19.795(4)Å   c=21.048(5)Å

α=90.00°   β=97.376(4)°   γ=90.00°

C53H44BCuF7N3O2P2

C53H44BCuF7N3O2P2

Zhang, QingChen, Xu-LinChen, JunWu, Xiao-YuanYu, Rong-MinLu, Can-Zhong

RSC Adv. (2015)

a=22.0434(4)Å   b=20.1776(3)Å   c=20.7778(3)Å

α=90.00°   β=93.697(2)°   γ=90.00°

C51H38BCuF7N3OP2

C51H38BCuF7N3OP2

Zhang, QingChen, Xu-LinChen, JunWu, Xiao-YuanYu, Rong-MinLu, Can-Zhong

RSC Adv. (2015)

a=9.897(3)Å   b=13.698(4)Å   c=18.292(5)Å

α=90.898(3)°   β=90.739(2)°   γ=108.964(5)°

C52H41BCl4CuF4N3OP2

C52H41BCl4CuF4N3OP2

Zhang, QingChen, Xu-LinChen, JunWu, Xiao-YuanYu, Rong-MinLu, Can-Zhong

RSC Adv. (2015)

a=13.2091(6)Å   b=13.3548(7)Å   c=16.3937(9)Å

α=70.325(5)°   β=72.633(4)°   γ=64.418(4)°

2(H6Mg0.5O3),2(C9H6NO5S)

2(H6Mg0.5O3),2(C9H6NO5S)

Liao, Jian-ZhenWang, Sa-SaWu, Xiao-YuanYu, RongminLu, Can-ZhongChen, Xu-Lin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 4 1027-1031

a=8.1898(5)Å   b=8.9388(6)Å   c=16.7878(10)Å

α=87.381(5)°   β=80.708(5)°   γ=83.888(5)°

2(Co0.5H6O3),2(C9H6NO5S)

2(Co0.5H6O3),2(C9H6NO5S)

Liao, Jian-ZhenWang, Sa-SaWu, Xiao-YuanYu, RongminLu, Can-ZhongChen, Xu-Lin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 4 1027-1031

a=8.1585(7)Å   b=8.9229(7)Å   c=16.8650(18)Å

α=87.674(8)°   β=80.395(8)°   γ=83.892(7)°

C136H108Ag4N10O3P6,2(BF4),3(C2H6O)

C136H108Ag4N10O3P6,2(BF4),3(C2H6O)

Gan, Xue-MinYu, RongminChen, Xu-LinYang, MingXueLin, LingWu, Xiao-YuanLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 17 5956-5960

a=14.0433(4)Å   b=21.6547(7)Å   c=22.9726(6)Å

α=73.403(3)°   β=83.415(2)°   γ=89.935(2)°

C54H90Mo12N12Nd3O63,8(C3H7NO),3(C2H8N)

C54H90Mo12N12Nd3O63,8(C3H7NO),3(C2H8N)

Zhang, Hai-LongWu, Xiao-YuanLiao, Jian-ZhenKuang, Xiao-FeiYang, WenbinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 6 1796-1800

a=35.7841(13)Å   b=18.6471(6)Å   c=23.5985(7)Å

α=90°   β=120.260(3)°   γ=90°

C48H36Br2Cu2N4P2

C48H36Br2Cu2N4P2

Jia, Ji-HuiChen, Xu-LinLiao, Jian-ZhenLiang, DongYang, Ming-XueYu, RongminLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1418-1426

a=12.0271(5)Å   b=13.1399(8)Å   c=17.0209(8)Å

α=109.974(5)°   β=92.594(4)°   γ=113.357(5)°

C48H36Cu2I2N4P2

C48H36Cu2I2N4P2

Jia, Ji-HuiChen, Xu-LinLiao, Jian-ZhenLiang, DongYang, Ming-XueYu, RongminLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1418-1426

a=12.2493(4)Å   b=13.0962(6)Å   c=17.0110(7)Å

α=107.746(4)°   β=92.742(3)°   γ=114.186(4)°

((4-(1'H-[1, 3?-bipyrazol]-1'-yl)phenyl)(phenyl)methanone) ((oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphane)) copper(I) tetrafluoro?borate

C55H42CuN4O2P2,BF4

Yang, MingxueLi, Xiao-NingJia, Ji-HuiChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1179-1183

a=27.2797(2)Å   b=30.1904(3)Å   c=11.65080(10)Å

α=90°   β=91.3520(10)°   γ=90°

((4-(1'H-[1, 3?-bipyrazol]-1'-yl)phenyl) (4-(10H-phenoxazin-10-yl)phenyl)methanone)((oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphane)) copper(I) tetra-fluoroborate, mono-dichloromethane

C67H49CuN5O3P2,BF4,CH2Cl2

Yang, MingxueLi, Xiao-NingJia, Ji-HuiChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1179-1183

a=14.5410(5)Å   b=15.2405(4)Å   c=16.9377(6)Å

α=96.877(3)°   β=106.932(3)°   γ=113.006(3)°

(4-(1'H-[1,3'-bipyrazol]-1'-yl) phenyl) (4-(10H-phenoxazin-10-yl)phenyl)methanone

C31H21N5O2

Yang, MingxueLi, Xiao-NingJia, Ji-HuiChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1179-1183

a=17.7416(4)Å   b=5.58580(10)Å   c=24.5679(8)Å

α=90°   β=102.175(3)°   γ=90°

((4-(1'H-[1, 3?-bipyrazol]-1'-yl)phenyl) (4-(10H-phenoxazin-10-yl)phenyl)methanone)((oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphane)) copper(I) tetra-fluoroborate

C67H49CuN5O3P2,BF4

Yang, MingxueLi, Xiao-NingJia, Ji-HuiChen, Xu-LinLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 4 1179-1183

a=14.8651(7)Å   b=15.2844(6)Å   c=16.9100(5)Å

α=96.249(3)°   β=107.674(3)°   γ=114.228(4)°

C124H164Ce4N20O80SiW12

C124H164Ce4N20O80SiW12

Zhang, Hai-LongLiao, Jian-ZhenYang, WenbinWu, Xiao-YuanLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 15 4898-4901

a=23.714(3)Å   b=23.714(3)Å   c=16.575(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H28Mo2NO26Sm

C8H28Mo2NO26Sm

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.339(1)Å   b=15.339(1)Å   c=18.668(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H28Mo2NO26Yb

C8H28Mo2NO26Yb

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.2645(1)Å   b=15.2645(1)Å   c=18.4749(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H28GdMo2NO26

C8H28GdMo2NO26

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.2980(2)Å   b=15.2980(2)Å   c=18.6613(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H27Mo2O27Sm

C8H27Mo2O27Sm

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.374(1)Å   b=15.374(1)Å   c=18.741(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H28EuMo2NO26

C8H28EuMo2NO26

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.3351(2)Å   b=15.3351(2)Å   c=18.7435(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H28Mo2NO26Y

C8H28Mo2NO26Y

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.295(1)Å   b=15.295(1)Å   c=18.597(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H28HoMo2NO26

C8H28HoMo2NO26

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLu, Shao-FangZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Dalton Transactions (2003) 16 3192

a=15.3017(2)Å   b=15.3017(2)Å   c=18.5504(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H36GdMo6N3O33

C18H36GdMo6N3O33

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLiu, Jia-ChengZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 21 3202

a=16.344(4)Å   b=16.344(4)Å   c=26.728(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C4H30Mo8NO30.5S4

C4H30Mo8NO30.5S4

Zhan, Xiao-PingLu, Can-ZhongYang, Wen-BinMa, Hong-WeiWu, Chuan-DeZhang, Quan-Zheng

Dalton Transactions (2003) 8 1457

a=14.8640(7)Å   b=14.8640(7)Å   c=21.4507(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H22CoN4O6

C19H22CoN4O6

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongminChen, Hui-FenLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15106-15112

a=12.3835(11)Å   b=10.2910(6)Å   c=16.6384(13)Å

α=90.00°   β=99.875(4)°   γ=90.00°

C19H20CoN4O4

C19H20CoN4O4

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongminChen, Hui-FenLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15106-15112

a=8.8940(11)Å   b=14.231(2)Å   c=15.1546(18)Å

α=90.00°   β=98.410(9)°   γ=90.00°

C20H20CoN4O6

C20H20CoN4O6

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongminChen, Hui-FenLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15106-15112

a=8.5843(6)Å   b=16.1917(13)Å   c=15.2083(13)Å

α=90.00°   β=90.796(5)°   γ=90.00°

C19H20.2CdN4O4.1

C19H20.2CdN4O4.1

Guo, Xiang-GuangYang, Wen-BinWu, Xiao-YuanZhang, Qi-KaiLin, LangYu, RongminChen, Hui-FenLu, Can-Zhong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15106-15112

a=9.8799(16)Å   b=10.0359(15)Å   c=12.070(2)Å

α=103.223(4)°   β=109.450(5)°   γ=96.942(6)°