Structures by: Liu T.

Total: 545

C10H10N2O3S

C10H10N2O3S

Luo, ZhongfengLiu, TingtingGuo, WeijieWang, ZijiaHuang, JingjunZhu, YulinZeng, Zhuo

Organic Process Research & Development (2018) 22, 9 1188

a=5.9578(3)Å   b=9.7092(5)Å   c=10.3020(6)Å

α=106.092(2)°   β=104.979(2)°   γ=94.9980(10)°

C16H18O3

C16H18O3

Liu, TingtingWu, HaiboZhang, JingDeng, WenjieYang, Luowenlei

Journal of Natural Products (2020)

a=8.7529(5)Å   b=5.1376(3)Å   c=14.4614(8)Å

α=90.00°   β=104.921(6)°   γ=90.00°

C15H14O5,H2O

C15H14O5,H2O

Liu, TingtingWu, HaiboZhang, JingDeng, WenjieYang, Luowenlei

Journal of Natural Products (2020)

a=6.20271(18)Å   b=12.9748(4)Å   c=17.3444(4)Å

α=90.00°   β=96.612(2)°   γ=90.00°

C27H24OS2

C27H24OS2

Liang, YongpingLai, JunshanLiu, TengTang, Shouchu

Organic letters (2016) 18, 19 5086-5089

a=15.4129(3)Å   b=9.30538(16)Å   c=15.7040(3)Å

α=90.00°   β=99.2330(19)°   γ=90.00°

C27H24OS2

C27H24OS2

Liang, YongpingLai, JunshanLiu, TengTang, Shouchu

Organic letters (2016) 18, 19 5086-5089

a=9.7091(15)Å   b=10.2062(17)Å   c=12.300(2)Å

α=79.629(14)°   β=69.436(15)°   γ=72.515(14)°

C20H20O2S2

C20H20O2S2

Lai, JunshanLiang, YongpingLiu, TengTang, Shouchu

Organic letters (2016) 18, 9 2066-2069

a=10.3493(5)Å   b=16.6118(5)Å   c=11.4274(6)Å

α=90.00°   β=116.111(6)°   γ=90.00°

Epicorpenoid A

C18H26O6

Li, Hong-TaoTang, LinhuanLiu, TaoYang, RuiningYang, YabinZhou, HaoDing, Zhong-Tao

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 23 3847

a=20.3875(7)Å   b=20.3875(7)Å   c=7.4174(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C20H29NOS

C20H29NOS

Qin, ShuanglinLiu, TongtongLuo, YunhaoJiang, ShendeYang, Guang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 6 732

a=10.5315(8)Å   b=7.0899(4)Å   c=12.4878(12)Å

α=90°   β=105.290(8)°   γ=90°

(E)-(1-(2-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-tosylprop-1-en-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-2-methylcyclopropyl)diphenylphosphine oxide

C45H41O4PS

Chen, Yao-ZhongLiu, TengZhu, JieZhang, HuiWu, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3567

a=10.2440(3)Å   b=13.1272(5)Å   c=15.4443(5)Å

α=85.2160(10)°   β=77.3190(10)°   γ=69.9810(10)°

(E)-(1-(2-cyclopropyl-3-tosylprop-1-en-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-2-methylcyclopropyl)diphenylphosphine oxide

C36H37O4PS

Chen, Yao-ZhongLiu, TengZhu, JieZhang, HuiWu, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3567

a=8.7333(10)Å   b=32.515(5)Å   c=11.3552(17)Å

α=90°   β=92.555(4)°   γ=90°

(E)-(2,2-dibenzyl-1-(2-methyl-3-tosylprop-1-en-1-yl)cyclopropyl)diphenylphosphine oxide

C40H39O3PS

Chen, Yao-ZhongLiu, TengZhu, JieZhang, HuiWu, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3567

a=10.9576(5)Å   b=24.0001(11)Å   c=13.0509(6)Å

α=90°   β=94.036(2)°   γ=90°

(E)-(2-methyl-1-(2-methyl-3-tosylprop-1-en-1-yl)-2-(naphthalen-2-yl)cyclopropyl)diphenylphosphine oxide

C37H35O3PS

Chen, Yao-ZhongLiu, TengZhu, JieZhang, HuiWu, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3567

a=12.3705(6)Å   b=13.8788(8)Å   c=19.1238(10)Å

α=90°   β=106.7020(10)°   γ=90°

C16H11BrO2

C16H11BrO2

Qiu, GuanyinshengLiu, TongDing, Qiuping

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 4 510

a=9.986(7)Å   b=15.521(11)Å   c=8.740(6)Å

α=90°   β=101.027(9)°   γ=90°

C23H14Cl2N2O

C23H14Cl2N2O

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=8.9936(3)Å   b=20.9137(5)Å   c=10.6975(4)Å

α=90.00°   β=112.585(4)°   γ=90.00°

C24H14Cl2N2O2

C24H14Cl2N2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=6.3775(5)Å   b=12.1686(10)Å   c=13.4121(8)Å

α=80.819(6)°   β=88.955(5)°   γ=75.537(7)°

C24H17ClN2O2

C24H17ClN2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=8.0462(5)Å   b=9.2337(6)Å   c=26.6656(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H14Cl2N2O2

C24H14Cl2N2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=5.2005(5)Å   b=13.556(3)Å   c=15.6215(13)Å

α=73.584(12)°   β=85.490(8)°   γ=87.120(12)°

C23H16O3.19

C23H16O3.19

Liu, TongDing, QiupingZong, QianshouQiu, Guanyinsheng

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 6 670

a=22.264(4)Å   b=10.1945(18)Å   c=30.920(5)Å

α=90°   β=91.849(3)°   γ=90°

C15H13NO4W

C15H13NO4W

Tianfei LiuMeiyuan GuoAndreas OrthaberReiner LomothMarcus LundbergSascha OttLeif Hammarstrom

Nature Chemistry (2018) 10, 881-887

a=8.2435(3)Å   b=8.3778(2)Å   c=11.8392(4)Å

α=103.6060(10)°   β=98.720(2)°   γ=108.7760(10)°

C15H10F3NO3W

C15H10F3NO3W

Tianfei LiuMeiyuan GuoAndreas OrthaberReiner LomothMarcus LundbergSascha OttLeif Hammarstrom

Nature Chemistry (2018) 10, 881-887

a=20.0122(15)Å   b=9.8352(7)Å   c=7.4416(6)Å

α=90°   β=90.639(5)°   γ=90°

C15H13NO3W

C15H13NO3W

Tianfei LiuMeiyuan GuoAndreas OrthaberReiner LomothMarcus LundbergSascha OttLeif Hammarstrom

Nature Chemistry (2018) 10, 881-887

a=11.8215(5)Å   b=6.2202(2)Å   c=19.1297(8)Å

α=90°   β=92.475(2)°   γ=90°

C60H36FeN14S2

C60H36FeN14S2

Wang, Jun-LiLiu, QiangMeng, Yin-ShanLiu, XinZheng, HuiShi, QuanDuan, Chun-YingLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 11 2892-2897

a=8.0020(6)Å   b=9.1057(7)Å   c=17.7358(14)Å

α=76.787(4)°   β=82.257(4)°   γ=80.099(4)°

C20H30O5,0.5(H2O)

C20H30O5,0.5(H2O)

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=6.2989(2)Å   b=27.0429(6)Å   c=11.3517(3)Å

α=90°   β=104.0960(10)°   γ=90°

C23H36O7,H2O

C23H36O7,H2O

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=8.6611(9)Å   b=13.5236(13)Å   c=18.6939(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H38O8

C23H38O8

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=9.5407(4)Å   b=11.7224(5)Å   c=19.9776(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H36O8

C24H36O8

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=8.7254(2)Å   b=13.1452(3)Å   c=20.1229(5)Å

α=90°   β=98.5930(10)°   γ=90°

C22H32O7,H2O

C22H32O7,H2O

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=12.5466(6)Å   b=6.2439(3)Å   c=13.9222(6)Å

α=90°   β=101.124(2)°   γ=90°

C20H30O5

C20H30O5

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=7.9231(3)Å   b=10.9643(4)Å   c=21.6231(7)Å

α=90°   β=95.0830(10)°   γ=90°

C20H34O7,C2H5O

C20H34O7,C2H5O

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=10.3826(3)Å   b=10.5016(3)Å   c=19.1653(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H34O6

C23H34O6

Zhou, JunfeiLiu, TingtingZhang, HanqiZheng, GuijuanQiu, YueDeng, MengyiZhang, ChunYao, Guangmin

Journal of Natural Products (2017)

a=9.81810(10)Å   b=16.3996(2)Å   c=13.9736(2)Å

α=90°   β=107.0090(10)°   γ=90°

C50H34CoFe2N14O2

C50H34CoFe2N14O2

Jiang, WenjingJiao, ChengqiMeng, YinshanZhao, LiangLiu, QiangLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 3 617-622

a=27.352(12)Å   b=15.144(7)Å   c=13.336(6)Å

α=90°   β=116.222(7)°   γ=90°

C10H18N2O3.CH4O

C10H18N2O3.CH4O

Wei, WendiLin, ShengChen, MinghuaLiu, TianxiWang, AliLi, JinjieGuo, QinglanShang, Xiaoya

Journal of natural products (2017) 80, 1 201-204

a=7.403(3)Å   b=8.932(5)Å   c=20.101(8)Å

α=90.00°   β=90.000(8)°   γ=90.00°

C25H28O7

C25H28O7

Sun, JingZhu, Zhi-XiangSong, Yue-LinDong, DanZheng, JiaoLiu, TingZhao, Yun-FangFerreira, DaneelZjawiony, Jordan K.Tu, Peng-FeiLi, Jun

Journal of natural products (2016) 79, 5 1415-1422

a=11.6475(11)Å   b=12.2234(7)Å   c=15.9268(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H28O8,2.78209(O)

C24H28O8,2.78209(O)

Sun, JingZhu, Zhi-XiangSong, Yue-LinDong, DanZheng, JiaoLiu, TingZhao, Yun-FangFerreira, DaneelZjawiony, Jordan K.Tu, Peng-FeiLi, Jun

Journal of natural products (2016) 79, 5 1415-1422

a=12.6572(4)Å   b=6.67349(19)Å   c=15.3170(5)Å

α=90°   β=97.611(3)°   γ=90°

C16H13BF2O3

C16H13BF2O3

Krishna, Gamidi RamaDevarapalli, RameshPrusty, RajeshLiu, TiandongFraser, Cassandra L.Ramamurty, UpadrastaReddy, Chilla Malla

IUCrJ (2015) 2, 6 611-619

a=8.0234(7)Å   b=9.0901(8)Å   c=10.7916(8)Å

α=75.514(7)°   β=80.766(7)°   γ=69.797(8)°

C17H15BF2O4

C17H15BF2O4

Krishna, Gamidi RamaDevarapalli, RameshPrusty, RajeshLiu, TiandongFraser, Cassandra L.Ramamurty, UpadrastaReddy, Chilla Malla

IUCrJ (2015) 2, 6 611-619

a=21.1854(15)Å   b=7.0826(5)Å   c=10.0747(7)Å

α=90.00°   β=98.208(2)°   γ=90.00°

C23H27BF2O2

C23H27BF2O2

Krishna, Gamidi RamaDevarapalli, RameshPrusty, RajeshLiu, TiandongFraser, Cassandra L.Ramamurty, UpadrastaReddy, Chilla Malla

IUCrJ (2015) 2, 6 611-619

a=28.575(4)Å   b=7.0402(9)Å   c=10.3208(13)Å

α=90°   β=102.920(3)°   γ=90°

C16H21NO4,0.5(H2O)

C16H21NO4,0.5(H2O)

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=8.03720(10)Å   b=15.6818(2)Å   c=22.5648(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H21NO4,0.15(H2O)

C17H21NO4,0.15(H2O)

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=9.7421(2)Å   b=9.7391(2)Å   c=16.0471(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H22NO4.5

C16H22NO4.5

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=8.03720(10)Å   b=15.6818(2)Å   c=22.5648(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H30.01N2O4

C23H30.01N2O4

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=9.4965(2)Å   b=11.4906(3)Å   c=9.9133(3)Å

α=90.00°   β=95.2470(10)°   γ=90.00°

C17H23NO4,CH4O

C17H23NO4,CH4O

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=7.9947(2)Å   b=8.6002(2)Å   c=24.7362(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H30N2O4

C23H30N2O4

Zhan, GuanqunZhou, JunfeiLiu, RongLiu, TingtingGuo, GuoliWang, JianpingXiang, MingXue, YongboLuo, ZengweiZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2016) 79, 4 760-766

a=9.6195(2)Å   b=11.6392(2)Å   c=9.64410(10)Å

α=90.00°   β=94.2290(10)°   γ=90.00°

C11H11ClO2

C11H11ClO2

Lu, AidangWang, JinjinLiu, TengjiaoHan, JianLi, YinhuiSu, MinChen, JianxinZhang, HuiWang, LizhongWang, Qingmin

Journal of agricultural and food chemistry (2014) 62, 35 8799-8807

a=6.1375(12)Å   b=7.7099(15)Å   c=20.954(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H22OS

C16H22OS

Liu, TaopingZhao, XiaomingLu, LongCohen, Theodore

Organic letters (2009) 11, 20 4576-4579

a=13.777(4)Å   b=6.552(2)Å   c=16.810(5)Å

α=90.00°   β=108.452(5)°   γ=90.00°

C18H24OS

C18H24OS

Liu, TaopingZhao, XiaomingLu, LongCohen, Theodore

Organic letters (2009) 11, 20 4576-4579

a=9.2519(9)Å   b=16.7091(16)Å   c=20.816(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H22ClNO4

C27H22ClNO4

He, ZhaolinLiu, TanglinTao, HaiyanWang, Chun-Jiang

Organic letters (2012) 14, 24 6230-6233

a=12.7827(8)Å   b=12.7827(8)Å   c=13.7419(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H24ClNO4

C23H24ClNO4

He, ZhaolinLiu, TanglinTao, HaiyanWang, Chun-Jiang

Organic letters (2012) 14, 24 6230-6233

a=8.9427(14)Å   b=24.682(4)Å   c=9.8606(16)Å

α=90.00°   β=97.843(2)°   γ=90.00°

C172H130Co3N28O6W2

C172H130Co3N28O6W2

Zhao, LiangDuan, RanZhuang, Peng-FeiZheng, HuiJiao, Cheng-QiWang, Jun-LiHe, ChengLiu, Tao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 28 12613-12617

a=15.2452(3)Å   b=16.9866(4)Å   c=17.9387(4)Å

α=111.2220(10)°   β=99.7680(10)°   γ=104.3450(10)°

C150H116Co3N28O4W2

C150H116Co3N28O4W2

Zhao, LiangDuan, RanZhuang, Peng-FeiZheng, HuiJiao, Cheng-QiWang, Jun-LiHe, ChengLiu, Tao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 28 12613-12617

a=15.730(8)Å   b=29.011(14)Å   c=15.857(8)Å

α=90.00°   β=110.416(7)°   γ=90.00°

C92H76DyN11O

C92H76DyN11O

Cao, WeiGao, ChenZhang, Yi-QuanQi, DongdongLiu, TaoWang, KangDuan, ChunyingGao, SongJiang, Jianzhuang

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5947

a=17.5705(12)Å   b=22.6256(12)Å   c=24.6091(11)Å

α=90.00°   β=100.073(6)°   γ=90.00°

C189H157Cl15Dy2N22S2

C189H157Cl15Dy2N22S2

Cao, WeiGao, ChenZhang, Yi-QuanQi, DongdongLiu, TaoWang, KangDuan, ChunyingGao, SongJiang, Jianzhuang

Chem. Sci. (2015) 6, 10 5947

a=31.8037(11)Å   b=17.2640(4)Å   c=32.0054(8)Å

α=90.00°   β=102.045(3)°   γ=90.00°

2(C21H26O9),CH4O

2(C21H26O9),CH4O

Lai, YongjiLiu, TingtingSa, RongjianWei, XialanXue, YongboWu, ZhaodiLuo, ZengweiXiang, MingZhang, YonghuiYao, Guangmin

Journal of natural products (2015) 78, 7 1740-1744

a=8.6734(6)Å   b=11.1397(7)Å   c=11.8133(8)Å

α=92.575(2)°   β=96.635(2)°   γ=108.711(2)°

BF4,C13H11N2O

BF4,C13H11N2O

Gao, WenjingWan, YamengZhang, ZhiguoWu, HaoLiu, TongxinZhang, Guisheng

Green Chemistry (2020) 22, 22 7955-7961

a=10.3539(5)Å   b=10.9951(6)Å   c=11.0590(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H23Cl2GaN4S

C20H23Cl2GaN4S

Qi, JinxuLiu, TaichenZhao, WeiZheng, XinhuaWang, Yihong

RSC Advances (2020) 10, 32 18553-18559

a=10.6296(6)Å   b=12.6093(8)Å   c=16.8042(11)Å

α=90.00°   β=100.8541(10)°   γ=90.00°

C20H21NO7

C20H21NO7

Liu, ShitaoLi, JisenLin, JunjieLiu, FujunLiu, TengHuang, Chao

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 6 1130-1134

a=20.3966(5)Å   b=5.58400(10)Å   c=17.3130(4)Å

α=90°   β=108.5690(10)°   γ=90°

C13H9N3O

C13H9N3O

Chen, ZhengwangLiang, PeiLiu, BotaoLuo, HaiqingZheng, JingWen, XiaoweiLiu, TanggaoYe, Min

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 44 8481-8485

a=13.042Å   b=5.681Å   c=14.602Å

α=90°   β=98.86°   γ=90°

C13H12N4O2

C13H12N4O2

Liu, TengJi, Yi-GangWu, Lei

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 10 2619-2623

a=8.5827(7)Å   b=11.8639(10)Å   c=12.5606(10)Å

α=74.850(2)°   β=89.545(2)°   γ=88.331(2)°

C19H23NO2S2

C19H23NO2S2

Liu, TaoTian, JunGao, WenchaoChang, Hong hongLiu, QiangLi, XingWei, Wen long

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.7682(5)Å   b=18.6312(8)Å   c=10.2412(5)Å

α=90°   β=110.1130(10)°   γ=90°

C29H27ClNO3S2

C29H27ClNO3S2

Liu, TaoTian, JunGao, WenchaoChang, Hong hongLiu, QiangLi, XingWei, Wen long

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.7451(4)Å   b=24.1196(8)Å   c=10.5407(4)Å

α=90°   β=100.4880(10)°   γ=90°

C15H11NO4S

C15H11NO4S

Wu, HongxiangLiu, TingtingCui, MingLi, YueJian, JunshengWang, HuiZeng, Zhuo

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 3 536-540

a=10.8402(18)Å   b=10.9776(18)Å   c=11.4168(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C71H53Dy5N16O22,2(CH4O)

C71H53Dy5N16O22,2(CH4O)

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.3966(8)Å   b=17.1849(9)Å   c=20.4428(10)Å

α=111.135(2)°   β=90.178(2)°   γ=101.146(2)°

C67H57Dy5N12O23,2(H2O)

C67H57Dy5N12O23,2(H2O)

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.4027(2)Å   b=15.9505(3)Å   c=19.8366(4)Å

α=108.286(2)°   β=95.0240(10)°   γ=102.3810(10)°

C71H53Gd5N16O22,3(CH4O)

C71H53Gd5N16O22,3(CH4O)

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.3903(11)Å   b=17.2122(14)Å   c=20.4239(16)Å

α=111.207(3)°   β=90.116(4)°   γ=101.204(3)°

C65H55Dy5N12O22,CH4O

C65H55Dy5N12O22,CH4O

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.6215(3)Å   b=16.9622(3)Å   c=20.0435(4)Å

α=74.828(2)°   β=73.689(2)°   γ=62.780(2)°

C71H63Dy5N12O24,CH4O

C71H63Dy5N12O24,CH4O

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.3856(2)Å   b=16.2878(2)Å   c=19.7277(2)Å

α=78.4020(10)°   β=74.5510(10)°   γ=78.4430(10)°

C71H53N16O22Tb5,3(CH4O)

C71H53N16O22Tb5,3(CH4O)

Meng, TingLiu, TongQin, Qi-PinChen, Zi-LuZou, Hua-HongWang, KaiLiang, Fu-Pei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4404-4415

a=15.4410(9)Å   b=17.2204(10)Å   c=20.4129(11)Å

α=111.301(2)°   β=90.017(2)°   γ=101.333(2)°

2(C18H14ClN3O2Os),3(CH2Cl2)

2(C18H14ClN3O2Os),3(CH2Cl2)

Huang, Wan-QiongWang, Chuan-XianLiu, TaoLi, Zi-XinPan, ChenChen, Yun-ZhouLian, XinMan, Wai-LunNi, Wen-Xiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17173-17182

a=7.1575(3)Å   b=12.0799(5)Å   c=12.5607(5)Å

α=78.544(3)°   β=87.869(3)°   γ=84.639(3)°

C34.5H34Cl2F6N3PRu

C34.5H34Cl2F6N3PRu

Chen, ShujiaoLiu, XichengHuang, JieGe, XingxingWang, QinghuiYao, MeimeiShao, YueLiu, TongYuan, Xiang-AiTian, LaijinLiu, Zhe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 25 8774-8784

a=17.9852(16)Å   b=9.8972(8)Å   c=19.7318(17)Å

α=90°   β=92.578(2)°   γ=90°

2(C14H8Fe0.5N5S2),C10H8N2S2

2(C14H8Fe0.5N5S2),C10H8N2S2

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=20.5586(10)Å   b=10.4671(4)Å   c=20.7828(13)Å

α=90°   β=119.050(8)°   γ=90°

C11H11BFe0.5N3S2

C11H11BFe0.5N3S2

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=14.1818(19)Å   b=20.150(3)Å   c=10.725(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H11BFe0.5N3S2

C11H11BFe0.5N3S2

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=14.419(3)Å   b=20.404(5)Å   c=10.936(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H8Fe0.5N3S2Se

C11H8Fe0.5N3S2Se

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=9.6098(4)Å   b=10.6898(4)Å   c=11.3119(4)Å

α=62.116(4)°   β=65.922(4)°   γ=78.656(3)°

C11H8Fe0.5N3S2Se

C11H8Fe0.5N3S2Se

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=9.5289(3)Å   b=10.6431(4)Å   c=11.2246(4)Å

α=61.959(4)°   β=65.962(3)°   γ=78.807(3)°

2(C14H8Fe0.5N5S2),C10H9N2S2

2(C14H8Fe0.5N5S2),C10H9N2S2

Sun, Xiao-PengLiu, TaoYao, Zi-ShuoTao, Jun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9243-9249

a=21.0065(17)Å   b=10.6693(4)Å   c=21.1500(19)Å

α=90°   β=119.661(11)°   γ=90°

C46H61ErO3

C46H61ErO3

Meng, Yin-ShanYang, Mu-WenXu, LingXiong, JinHu, Ji-YunLiu, TaoWang, Bing-WuGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 28 10407-10411

a=12.4119(3)Å   b=16.2512(4)Å   c=20.0292(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C9.5H15.5Co0.5Er0.5O4.5P1.5)

2(C9.5H15.5Co0.5Er0.5O4.5P1.5)

Meng, Yin-ShanYang, Mu-WenXu, LingXiong, JinHu, Ji-YunLiu, TaoWang, Bing-WuGao, Song

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 28 10407-10411

a=20.9027(2)Å   b=11.96320(14)Å   c=22.3054(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H25NO8

C25H25NO8

Yu, YangWang, Xin-YuPeng, Ju-YinLiu, TaoZhao, Yu-Long

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 68 9815-9818

a=11.712(2)Å   b=11.717(2)Å   c=17.423(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C25H29N4),CH2Cl2

2(C25H29N4),CH2Cl2

Zhang, Li-PengLi, XianqiangLiu, TianlongKang, LinHuang, XingZhao, Yuxia

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 41 5544-5547

a=21.9296(6)Å   b=9.8470(3)Å   c=22.4505(7)Å

α=90°   β=109.159(3)°   γ=90°

C3H2N5O5,H4N

C3H2N5O5,H4N

Liu, TianlinLiao, SichengSong, SiweiWang, KangcaiJin, YunheZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 2 209-212

a=10.1650(12)Å   b=7.8116(9)Å   c=9.9589(12)Å

α=90.00°   β=102.907(2)°   γ=90.00°

C3H3N5O5

C3H3N5O5

Liu, TianlinLiao, SichengSong, SiweiWang, KangcaiJin, YunheZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 2 209-212

a=8.2688(10)Å   b=6.1121(7)Å   c=13.2779(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C3H4N6O5

C3H4N6O5

Liu, TianlinLiao, SichengSong, SiweiWang, KangcaiJin, YunheZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 2 209-212

a=18.330(3)Å   b=6.1101(8)Å   c=13.6007(18)Å

α=90.00°   β=107.342(2)°   γ=90.00°

C3H2KN5O5

C3H2KN5O5

Liu, TianlinLiao, SichengSong, SiweiWang, KangcaiJin, YunheZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 56, 2 209-212

a=10.2767(11)Å   b=7.5626(8)Å   c=9.6783(10)Å

α=90°   β=102.057(2)°   γ=90°

C30H38B10N2

C30H38B10N2

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=9.9221(5)Å   b=9.9221(5)Å   c=16.2619(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H28B10

C26H28B10

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=13.5625(6)Å   b=14.0717(6)Å   c=27.7111(11)Å

α=100.4710(10)°   β=99.9750(10)°   γ=95.0160(10)°

4(C26H28B10O2)

4(C26H28B10O2)

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=20.3497(7)Å   b=11.0447(3)Å   c=28.6138(9)Å

α=90°   β=110.692(2)°   γ=90°

C28H32B10O2

C28H32B10O2

Liu, KeZhang, JingXu, LingLiu, JingDing, LipingLiu, TaihongFang, Yu

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 84 12679-12682

a=11.4542(4)Å   b=14.4867(5)Å   c=17.2981(6)Å

α=90°   β=94.0050(10)°   γ=90°

C26H18ClO2

C26H18ClO2

He, XinweiChoy, Pui YingLeung, Man PanYuen, On YingLiu, TianyiShang, YongjiaKwong, Fuk Yee

Chemical Communications (2019)

a=13.0387(8)Å   b=10.1877(6)Å   c=15.2240(9)Å

α=90°   β=102.358(2)°   γ=90°

C26H18O2

C26H18O2

He, XinweiChoy, Pui YingLeung, Man PanYuen, On YingLiu, TianyiShang, YongjiaKwong, Fuk Yee

Chemical Communications (2019)

a=5.6336(3)Å   b=19.4288(10)Å   c=16.8408(9)Å

α=90°   β=94.477(2)°   γ=90°

C36H28O2P2PdS

C36H28O2P2PdS

Ma, Qiang-QiangLiu, TingLi, ShujunZhang, JieChen, XuenianGuan, Hairong

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 99 14262-14265

a=9.0944(7)Å   b=11.4218(9)Å   c=15.9032(12)Å

α=95.9441(8)°   β=103.4741(8)°   γ=102.0487(8)°

C24H36O2P2PdS

C24H36O2P2PdS

Ma, Qiang-QiangLiu, TingLi, ShujunZhang, JieChen, XuenianGuan, Hairong

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 99 14262-14265

a=8.7065(15)Å   b=11.0937(19)Å   c=15.130(3)Å

α=73.3056(17)°   β=80.9582(19)°   γ=74.8990(18)°

C28H44O2P2PdS

C28H44O2P2PdS

Ma, Qiang-QiangLiu, TingLi, ShujunZhang, JieChen, XuenianGuan, Hairong

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 99 14262-14265

a=8.6167(9)Å   b=11.5992(12)Å   c=16.4263(17)Å

α=77.1791(12)°   β=79.8629(14)°   γ=73.9166(13)°

C15H21CoNaO6

C15H21CoNaO6

Li, MaofanYang, KaiLiu, JiajieHu, XiaobingKong, DefeiLiu, TongchaoZhang, MingjianPan, Feng

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 76 10714-10717

a=16.321(6)Å   b=16.321(6)Å   c=11.887(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C62H46F12N8OP2S2Zn

C62H46F12N8OP2S2Zn

Shen, YuShao, TaoFang, BinDu, WeiZhang, MingzhuLiu, JiejieLiu, TianyanTian, XiaoheZhang, QiongWang, AidongYang, JiaxiangWu, JieyingTian, Yupeng

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 80 11288-11291

a=21.356(5)Å   b=13.467(5)Å   c=22.171(5)Å

α=90.000(5)°   β=110.931(5)°   γ=90.000(5)°

C4H5ClN6O6

C4H5ClN6O6

Yan, ChaoYang, HongweiQi, XiujuanJin, YunheWang, KangcaiLiu, TianlinTian, JunjunNie, FudeCheng, GuangbinZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 67 9333-9336

a=8.582(5)Å   b=11.470(7)Å   c=10.482(6)Å

α=90°   β=110.736(11)°   γ=90°

C4H6N6O6

C4H6N6O6

Yan, ChaoYang, HongweiQi, XiujuanJin, YunheWang, KangcaiLiu, TianlinTian, JunjunNie, FudeCheng, GuangbinZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 67 9333-9336

a=7.1223(15)Å   b=10.448(2)Å   c=11.389(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H6N6O6

C4H6N6O6

Yan, ChaoYang, HongweiQi, XiujuanJin, YunheWang, KangcaiLiu, TianlinTian, JunjunNie, FudeCheng, GuangbinZhang, Qinghua

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 67 9333-9336

a=8.8210(19)Å   b=9.509(2)Å   c=19.681(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°