Structures by: Liu Q.

Total: 984

C25H31BF2N2O

C25H31BF2N2O

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=7.9871(4)Å   b=15.6608(8)Å   c=19.3410(11)Å

α=74.494(5)°   β=87.660(4)°   γ=76.490(4)°

C21H21N2S2,C3HF6O4S2

C21H21N2S2,C3HF6O4S2

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=13.7964(7)Å   b=14.4462(6)Å   c=14.8908(7)Å

α=103.965(4)°   β=99.568(4)°   γ=104.025(4)°

C21H21N2S2,I,CH2Cl2

C21H21N2S2,I,CH2Cl2

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=7.9187(4)Å   b=12.1261(7)Å   c=13.0689(6)Å

α=82.670(4)°   β=78.619(4)°   γ=79.315(5)°

C21H21N2S2,0.43(BF4),I0.57

C21H21N2S2,0.43(BF4),I0.57

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=17.7575(9)Å   b=19.0198(8)Å   c=15.2682(7)Å

α=90°   β=114.649(6)°   γ=90°

C21H21N2S2,CF3O3S

C21H21N2S2,CF3O3S

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=13.3057(4)Å   b=12.0660(4)Å   c=14.7108(5)Å

α=90°   β=108.185(4)°   γ=90°

C21H21N2S2,C2F6NO4S2

C21H21N2S2,C2F6NO4S2

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=14.7979(2)Å   b=21.9313(3)Å   c=18.0080(3)Å

α=90°   β=112.854(2)°   γ=90°

C21H21N2S2,F6P

C21H21N2S2,F6P

Clark, RyanNawawi, Mohd A.Dobre, AnaPugh, DavidLiu, QingshanIvanov, Aleksandar P.White, Andrew J. P.Edel, Joshua B.Kuimova, Marina K.McIntosh, Alastair J. S.Welton, Tom

Chemical science (2020) 11, 24 6121-6133

a=17.6864(8)Å   b=18.6880(8)Å   c=15.7950(8)Å

α=90°   β=114.792(6)°   γ=90°

C22H22N4O4Zn,4(O)

C22H22N4O4Zn,4(O)

Wen, YuehongLiu, QiangSu, ShaodongYang, YuyingLi, XiaofangZhu, Qi-LongWu, Xintao

Nanoscale (2020) 12, 24 12767-12772

a=10.854(6)Å   b=14.735(6)Å   c=17.464(7)Å

α=67.045(18)°   β=79.81(2)°   γ=77.424(19)°

C51H53Cl2P3Ru

C51H53Cl2P3Ru

Wang, ZhengZhao, ZiweiLi, YongZhong, YanxiaZhang, QiuyueLiu, QingbinSolan, GregoryMa, YanpingSun, Wen Hua

Chemical Science (2020)

a=12.4966(4)Å   b=21.3798(7)Å   c=17.4791(6)Å

α=90°   β=99.826(3)°   γ=90°

C52H55ClOP3Ru,ClO4

C52H55ClOP3Ru,ClO4

Wang, ZhengZhao, ZiweiLi, YongZhong, YanxiaZhang, QiuyueLiu, QingbinSolan, GregoryMa, YanpingSun, Wen Hua

Chemical Science (2020)

a=19.968(4)Å   b=12.863(3)Å   c=19.229(4)Å

α=90°   β=105.75(3)°   γ=90°

C24H30N0O6

C24H30N0O6

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=17.78258(11)Å   b=7.75587(5)Å   c=15.80743(10)Å

α=90°   β=98.7572(6)°   γ=90°

C27H32O8

C27H32O8

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=12.27860(10)Å   b=12.99470(10)Å   c=15.25810(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33H42Cl0N0O12

C33H42Cl0N0O12

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=12.44242(4)Å   b=13.08682(4)Å   c=18.83541(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H32O8

C27H32O8

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=9.93659(4)Å   b=13.42999(5)Å   c=18.77544(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H32O6

C25H32O6

Wen, HuilingYang, XiliangLiu, QianLi, ShuangjunLi, QinZang, YiChen, ChunmeiWang, JianpingZhu, HuchengZhang, Yonghui

Journal of Natural Products (2019)

a=8.10721(4)Å   b=9.16946(3)Å   c=15.13501(4)Å

α=90°   β=103.2441(3)°   γ=90°

Dibromido[<i>N</i>-(1-diethylamino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-<i>N</i>'-(pyridin-2-yl)imidazol-2-ylidene]palladium(II) dichloromethane monosolvate

C21H24Br2N4OPd,CH2Cl2

Liu, QilinMao, PuYuan, JinweiXiao, YongmeiYang, Liangru

IUCrData (2019) 4, 7 x190899

a=17.6670(4)Å   b=12.8871(3)Å   c=11.7476(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C72H88N12O16

C72H88N12O16

Yang, ZhijieSun, ChangliLiu, ZhiyongLiu, QingZhang, TianyuJu, JianhuaMa, Junying

Journal of Natural Products (2020)

a=12.5668(2)Å   b=20.9262(3)Å   c=15.2207(2)Å

α=90°   β=103.722(2)°   γ=90°

C70H86N12O16

C70H86N12O16

Yang, ZhijieSun, ChangliLiu, ZhiyongLiu, QingZhang, TianyuJu, JianhuaMa, Junying

Journal of Natural Products (2020)

a=12.62640(10)Å   b=21.0187(2)Å   c=15.18750(10)Å

α=90°   β=104.4750(10)°   γ=90°

C1H1N1O1Cl1

C1H1N1O1Cl1

Jiang, PingpingLi, FengXu, YongbaoLiu, QingwenWang, JingDing, HongYu, RenfuWang, Qifeng

Organic letters (2015) 17, 23 5918-5921

a=13.0804(14)Å   b=18.104(2)Å   c=15.8995(17)Å

α=90°   β=102.512(3)°   γ=90°

C268H284N16O20Zn4

C268H284N16O20Zn4

Zhou, ZaichunZhou, XiaochunLiu, QiuhuaZhang, XiLiu, Haomin

Organic letters (2015) 17, 16 4078-4081

a=16.9996(5)Å   b=24.3355(6)Å   c=32.7331(8)Å

α=89.3681(19)°   β=83.194(2)°   γ=89.522(2)°

C70H77Cl1.5N4O5Zn

C70H77Cl1.5N4O5Zn

Zhou, ZaichunZhou, XiaochunLiu, QiuhuaZhang, XiLiu, Haomin

Organic letters (2015) 17, 16 4078-4081

a=39.3331(14)Å   b=14.7758(5)Å   c=28.6914(9)Å

α=90.00°   β=131.696(2)°   γ=90.00°

C65H65Cl3N4O6Zn

C65H65Cl3N4O6Zn

Zhou, ZaichunZhou, XiaochunLiu, QiuhuaZhang, XiLiu, Haomin

Organic letters (2015) 17, 16 4078-4081

a=18.5406(5)Å   b=18.5406(5)Å   c=21.1268(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H17BrN2O4,CHCl3

C21H17BrN2O4,CHCl3

Zhao, Mei-XinLiu, QiangYu, Kun-MingZhao, Xiao-LiShi, Min

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 23 3879

a=13.3229(3)Å   b=6.20240(10)Å   c=15.4655(4)Å

α=90°   β=115.145(3)°   γ=90°

C29H24N2O2

C29H24N2O2

Xu, LubinChen, HaohuaLiu, JianZhou, LanLiu, QingLan, YuXiao, Jian

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 8 1162

a=9.1297(8)Å   b=10.3260(9)Å   c=24.1270(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C58H54CoN6O7

C58H54CoN6O7

Liu, QiuhuaZhang, XiZeng, WennanWang, JianxiuZhou, Zaichun

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 44 14102-14110

a=14.149(3)Å   b=16.352(3)Å   c=16.598(3)Å

α=60.98(3)°   β=85.09(3)°   γ=65.72(3)°

C57H49Cl3CoN6O6

C57H49Cl3CoN6O6

Liu, QiuhuaZhang, XiZeng, WennanWang, JianxiuZhou, Zaichun

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 44 14102-14110

a=18.9824(5)Å   b=21.2118(5)Å   c=28.7759(7)Å

α=73.804(2)°   β=74.979(2)°   γ=67.777(2)°

C59H56CoN6O7

C59H56CoN6O7

Liu, QiuhuaZhang, XiZeng, WennanWang, JianxiuZhou, Zaichun

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 44 14102-14110

a=15.633(3)Å   b=16.027(3)Å   c=16.146(3)Å

α=61.61(3)°   β=63.25(3)°   γ=63.09(3)°

C56H50CoN6O7

C56H50CoN6O7

Liu, QiuhuaZhang, XiZeng, WennanWang, JianxiuZhou, Zaichun

The journal of physical chemistry. B (2015) 119, 44 14102-14110

a=16.652(3)Å   b=17.462(4)Å   c=22.655(5)Å

α=90.18(3)°   β=108.31(3)°   γ=116.32(3)°

N-Methylcarbamoyl

C2H4N4O

Wan, HuabinLi, HongminXu, JianWu, ZhuangLiu, QifanChu, XianxuAbe, ManabuBégué, DidierZeng, Xiaoqing

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1839

a=5.0951(4)Å   b=6.0539(6)Å   c=14.8931(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H18BrF3N2O6

C17H18BrF3N2O6

Liu, QiangZhao, KunZhi, YingRaabe, GerhardEnders, Dieter

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 7 1416

a=8.3955(2)Å   b=14.0900(4)Å   c=16.7651(5)Å

α=90.00000°   β=90.00000°   γ=90.00000°

C12H11NO3

C12H11NO3

Xue, YuSong, PeiranSong, ZilanWang, AoliTong, LinjiangGeng, MeiyuDing, JianLiu, QingsongSun, LipingXie, HuaZhang, Ao

Journal of medicinal chemistry (2018) 61, 10 4608-4627

a=6.9170(3)Å   b=8.4769(3)Å   c=18.1729(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H28BrN5O3

C27H28BrN5O3

Xue, YuSong, PeiranSong, ZilanWang, AoliTong, LinjiangGeng, MeiyuDing, JianLiu, QingsongSun, LipingXie, HuaZhang, Ao

Journal of medicinal chemistry (2018) 61, 10 4608-4627

a=13.774(4)Å   b=18.775(6)Å   c=10.658(3)Å

α=90°   β=110.084(9)°   γ=90°

C23H14Cl2N2O

C23H14Cl2N2O

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=8.9936(3)Å   b=20.9137(5)Å   c=10.6975(4)Å

α=90.00°   β=112.585(4)°   γ=90.00°

C24H14Cl2N2O2

C24H14Cl2N2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=6.3775(5)Å   b=12.1686(10)Å   c=13.4121(8)Å

α=80.819(6)°   β=88.955(5)°   γ=75.537(7)°

C24H17ClN2O2

C24H17ClN2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=8.0462(5)Å   b=9.2337(6)Å   c=26.6656(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H14Cl2N2O2

C24H14Cl2N2O2

Zhang, ZhiguoQian, JingjingZhang, GuishengMa, NanaLiu, QingfengLiu, TongxinSun, KaiShi, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 344

a=5.2005(5)Å   b=13.556(3)Å   c=15.6215(13)Å

α=73.584(12)°   β=85.490(8)°   γ=87.120(12)°

C22H18Br2O4

C22H18Br2O4

Tian, BingLiu, QiangTong, XiaofengTian, PingLin, Guo-Qiang

Org. Chem. Front. (2014) 1, 9 1116

a=5.9442(10)Å   b=6.7813(11)Å   c=13.014(2)Å

α=91.341(3)°   β=92.608(3)°   γ=105.719(3)°

C41H55Cl2FeN3,C4H8O

C41H55Cl2FeN3,C4H8O

Wang, ZhengZhang, RandiZhang, WenjuanSolan, GregoryLiu, Qingbintongling, liangSun, Wen Hua

Catalysis Science & Technology (2019)

a=13.3638(3)Å   b=34.6037(6)Å   c=18.3685(4)Å

α=90°   β=102.600(2)°   γ=90°

C41H55Cl4Fe2N3O

C41H55Cl4Fe2N3O

Wang, ZhengZhang, RandiZhang, WenjuanSolan, GregoryLiu, Qingbintongling, liangSun, Wen Hua

Catalysis Science & Technology (2019)

a=12.228(2)Å   b=21.820(4)Å   c=16.338(3)Å

α=90°   β=104.20(3)°   γ=90°

C60H36FeN14S2

C60H36FeN14S2

Wang, Jun-LiLiu, QiangMeng, Yin-ShanLiu, XinZheng, HuiShi, QuanDuan, Chun-YingLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 11 2892-2897

a=8.0020(6)Å   b=9.1057(7)Å   c=17.7358(14)Å

α=76.787(4)°   β=82.257(4)°   γ=80.099(4)°

C40H58ClN8O8

C40H58ClN8O8

Chen, Xiao-XiaoLiu, QiGuo, YanYan, HuiLi, JingLv, Dong-MeiZhang, Jun-HongLiu, MinYao, Chun-HongWei, Xi-Lian

Soft matter (2018) 14, 32 6696-6707

a=9.2108(8)Å   b=9.4525(8)Å   c=29.308(3)Å

α=87.928(2)°   β=83.1320(10)°   γ=71.2010(10)°

C18H17NO3

C18H17NO3

Li, Shuai-ShuaiLv, XintongRen, DidiShao, Chang-LunLiu, QingXiao, Jian

Chemical science (2018) 9, 43 8253-8259

a=8.5960(6)Å   b=9.3242(8)Å   c=9.5215(7)Å

α=101.132(7)°   β=103.244(6)°   γ=96.071(6)°

2-(4-Aminophenyl)-3-[3,4-bis(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]acrylonitrile

C27H22N4O2

Liu, GangLiu, QingsongZhang, HuihuiYu, Jianhua

IUCrData (2018) 3, 9 x181329

a=8.0233(15)Å   b=16.877(3)Å   c=17.013(3)Å

α=90.00°   β=101.021(2)°   γ=90.00°

C50H34CoFe2N14O2

C50H34CoFe2N14O2

Jiang, WenjingJiao, ChengqiMeng, YinshanZhao, LiangLiu, QiangLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 3 617-622

a=27.352(12)Å   b=15.144(7)Å   c=13.336(6)Å

α=90°   β=116.222(7)°   γ=90°

C41H40Cl2N2P2Ru

C41H40Cl2N2P2Ru

Wang, ZhengPan, BingLiu, QingbinYue, ErlinSolan, Gregory A.Ma, YanpingSun, Wen-Hua

Catal. Sci. Technol. (2017) 7, 8 1654

a=11.188(2)Å   b=25.322(5)Å   c=16.401(3)Å

α=90.00°   β=93.32(3)°   γ=90.00°

C16H13F3OS

C16H13F3OS

Liu, XiaoPan, LingDong, JinhuanXu, XianxiuZhang, QianLiu, Qun

Organic letters (2013) 15, 24 6242-6245

a=9.2750(3)Å   b=5.21000(10)Å   c=30.1440(8)Å

α=90.00°   β=92.211(2)°   γ=90.00°

C18H15F3O2S2

C18H15F3O2S2

Liu, XiaoPan, LingDong, JinhuanXu, XianxiuZhang, QianLiu, Qun

Organic letters (2013) 15, 24 6242-6245

a=7.6211(19)Å   b=9.961(2)Å   c=12.646(3)Å

α=102.593(19)°   β=106.10(2)°   γ=96.22(2)°

C46H50N2O5S4

C46H50N2O5S4

Li, YifeiXu, XianxiuTan, JingLiao, PeiqiuZhang, JingpingLiu, Qun

Organic Letters (2010) 12, 2 244-247

a=10.9558(13)Å   b=11.5826(14)Å   c=19.238(2)Å

α=90.415(2)°   β=96.827(2)°   γ=114.341(2)°

CHNOS

CHNOS

Tan, JingLiang, FushunWang, YemingCheng, XinLiu, QunYuan, Hongjuan

Organic Letters (2008) 10, 12 2485-2488

a=6.1184(13)Å   b=27.326(6)Å   c=7.1032(15)Å

α=90.00°   β=111.621(3)°   γ=90.00°

C15H10INO2

C15H10INO2

Huang, HaiZhu, XiaolinHe, GuangkeLiu, QiFan, JunzhenZhu, Hongjun

Organic letters (2015) 17, 10 2510-2513

a=24.877(10)Å   b=7.087(3)Å   c=7.920(3)Å

α=90.00°   β=90.593(6)°   γ=90.00°

C15H6N7O2Zn2

C15H6N7O2Zn2

Yu-Hui TanJi-Si WuChang-Shan YangQiang-Ren LiuYun-Zhi TangYong-Rui ZhongBao-Hui Ye

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 45-49

a=14.8340(3)Å   b=14.8340(3)Å   c=14.8340(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H6N7O2Zn2

C15H6N7O2Zn2

Yu-Hui TanJi-Si WuChang-Shan YangQiang-Ren LiuYun-Zhi TangYong-Rui ZhongBao-Hui Ye

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 45-49

a=14.8352(2)Å   b=14.8352(2)Å   c=14.8352(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H24CdN6O6S4

C40H24CdN6O6S4

Bin HuQian-Qian LiuTao Tao, Kun ZhangJiao Geng, Wei Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 576-582

a=18.510(3)Å   b=13.141(2)Å   c=17.190(3)Å

α=90.00°   β=121.296(2)°   γ=90.00°

C44H32CdN6O6S4

C44H32CdN6O6S4

Bin HuQian-Qian LiuTao Tao, Kun ZhangJiao Geng, Wei Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 576-582

a=10.5098(9)Å   b=14.7423(13)Å   c=14.9092(13)Å

α=110.7660(10)°   β=91.2000(10)°   γ=101.0750(10)°

C44H32Br2CdN4S4

C44H32Br2CdN4S4

Bin HuQian-Qian LiuTao Tao, Kun ZhangJiao Geng, Wei Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 576-582

a=11.250(2)Å   b=15.991(3)Å   c=22.764(5)Å

α=90.00°   β=94.731(3)°   γ=90.00°

C40H24CdCl2N4S4

C40H24CdCl2N4S4

Bin HuQian-Qian LiuTao Tao, Kun ZhangJiao Geng, Wei Huang

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 576-582

a=9.9952(8)Å   b=13.0842(11)Å   c=14.4591(12)Å

α=104.903(2)°   β=94.0850(10)°   γ=105.0410(10)°

C15H17F2NO5

C15H17F2NO5

Wang, LinWei, Xiao-JingJia, Wen-LiangZhong, Jian-JiWu, Li-ZhuLiu, Qiang

Organic letters (2014) 16, 22 5842-5845

a=10.3815(4)Å   b=8.8496(3)Å   c=16.7103(6)Å

α=90°   β=99.942(4)°   γ=90°

C21H20ClNO3

C21H20ClNO3

Li, LeiZhao, Yu-LongWang, QianLin, TaoLiu, Qun

Organic letters (2015) 17, 2 370-373

a=15.6314(15)Å   b=21.884(2)Å   c=11.7948(12)Å

α=90.00°   β=108.565(2)°   γ=90.00°

Ba (B P O5)

BBaO5P

Rao, G.Chen, X.Yang, J.Zhuang, W.Zhang, H.Liu, Q.Liang, J.Shi, Y.

Journal of Solid State Chemistry (1998) 135, 43-51

a=7.1094Å   b=7.1094Å   c=6.9895Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C29H42O10,2(H2O)

C29H42O10,2(H2O)

Liu, QianTang, Jin-ShanHu, Meng-JieLiu, JieChen, Hai-FengGao, HaoWang, Guang-HuiLi, Shun-LinHao, Xiao-JiangZhang, Xiao-KunYao, Xin-Sheng

Journal of natural products (2013) 76, 9 1771-1780

a=8.99910(10)Å   b=10.3062(2)Å   c=30.5548(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H21NO

C19H21NO

Liu, HailanZhou, YiqingYan, XiaoyuChen, ChaoLiu, QingbinXi, Chanjuan

Organic Letters (2013) 15, 20 5174

a=19.043(4)Å   b=5.2281(10)Å   c=16.532(3)Å

α=90.00°   β=107.22(3)°   γ=90.00°

C32H22O2

C32H22O2

Niu, CaixiaLiu, QiulingShang, ZhehaiZhao, LiuOuyang, Jin

Nanoscale (2015) 7, 18 8457-8465

a=4.03807(14)Å   b=9.6563(2)Å   c=14.1332(3)Å

α=78.700(2)°   β=86.786(2)°   γ=84.501(2)°

2(C13H15CuGdN3O11),6(H2O),0.5(H4O2)

2(C13H15CuGdN3O11),6(H2O),0.5(H4O2)

Bao-Lin LiuQing-Xia LiuA-Hui LiRuo-Jie Tao

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 1-4

a=8.1654(11)Å   b=10.1808(14)Å   c=14.741(2)Å

α=109.260(2)°   β=97.079(2)°   γ=99.826(2)°

2(C25H26CuN8),2(C5H6N2),4(ClO4),(H2O)

2(C25H26CuN8),2(C5H6N2),4(ClO4),(H2O)

Feng XuTao TaoQian-Qian LiuJiao GengWei Huang

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 465-468

a=13.424(2)Å   b=22.054(4)Å   c=47.809(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H22CuN6,2(ClO4)

C29H22CuN6,2(ClO4)

Feng XuTao TaoQian-Qian LiuJiao GengWei Huang

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 465-468

a=28.604(10)Å   b=16.487(6)Å   c=12.638(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H24CuN6,2(C29H22CuN6),6(ClO4)

C36H24CuN6,2(C29H22CuN6),6(ClO4)

Feng XuTao TaoQian-Qian LiuJiao GengWei Huang

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 465-468

a=46.466(6)Å   b=16.210(2)Å   c=12.5430(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C57H49Cl7FeN6O6

C57H49Cl7FeN6O6

Zhou, ZaichunLiu, QiuhuaYan, ZiqiangLong, GeZhang, XiCao, ChenzhongJiang, Rongqing

Organic letters (2013) 15, 3 606-609

a=12.2900(14)Å   b=14.9960(16)Å   c=16.269(2)Å

α=98.514(8)°   β=106.348(10)°   γ=99.374(9)°

C56H48ClFeN6O6

C56H48ClFeN6O6

Zhou, ZaichunLiu, QiuhuaYan, ZiqiangLong, GeZhang, XiCao, ChenzhongJiang, Rongqing

Organic letters (2013) 15, 3 606-609

a=14.5270(13)Å   b=30.638(3)Å   c=12.3382(10)Å

α=90.00°   β=97.260(6)°   γ=90.00°

C57H50ClFeN6O6

C57H50ClFeN6O6

Zhou, ZaichunLiu, QiuhuaYan, ZiqiangLong, GeZhang, XiCao, ChenzhongJiang, Rongqing

Organic letters (2013) 15, 3 606-609

a=15.9230(14)Å   b=16.7380(15)Å   c=22.371(2)Å

α=91.302(13)°   β=93.701(8)°   γ=90.604(6)°

C59H54ClFeN6O6

C59H54ClFeN6O6

Zhou, ZaichunLiu, QiuhuaYan, ZiqiangLong, GeZhang, XiCao, ChenzhongJiang, Rongqing

Organic letters (2013) 15, 3 606-609

a=14.0827(12)Å   b=16.3185(17)Å   c=16.6591(18)Å

α=62.671(12)°   β=75.00(2)°   γ=71.377(19)°

C21H18BrNO2S2

C21H18BrNO2S2

Li, YifeiXu, XianxiuTan, JingLiao, PeiqiuZhang, JingpingLiu, Qun

Organic Letters (2010) 12, 2 244-247

a=8.833(2)Å   b=10.334(3)Å   c=11.603(3)Å

α=84.817(4)°   β=80.553(4)°   γ=79.659(4)°

C16H17NO3S2

C16H17NO3S2

Li, YifeiXu, XianxiuTan, JingLiao, PeiqiuZhang, JingpingLiu, Qun

Organic Letters (2010) 12, 2 244-247

a=11.860(5)Å   b=21.361(5)Å   c=6.275(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=90.000(5)°

C46H47N2O5S4

C46H47N2O5S4

Li, YifeiXu, XianxiuTan, JingLiao, PeiqiuZhang, JingpingLiu, Qun

Organic Letters (2010) 12, 2 244-247

a=10.9558(13)Å   b=11.5826(14)Å   c=19.238(2)Å

α=90.415(2)°   β=96.827(2)°   γ=114.341(2)°

C19H14O4

C19H14O4

Zhou, ZaichunCao, ChenzhongYin, ZhiqingLiu, Qiuhua

Organic letters (2009) 11, 8 1781-1784

a=7.7558(2)Å   b=11.4466(2)Å   c=16.8079(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H13NO2S2

C8H13NO2S2

Tan, JingLiang, FushunWang, YemingCheng, XinLiu, QunYuan, Hongjuan

Organic Letters (2008) 10, 12 2485-2488

a=6.1184(13)Å   b=27.326(6)Å   c=7.1032(15)Å

α=90.00°   β=111.621(3)°   γ=90.00°

C19H15NO4

C19H15NO4

Chen, JianLiu, QiangZhang, WeichengSpinella, StephenLei, AiwenZhang, Xumu

Organic letters (2008) 10, 14 3033-3036

a=7.2589(4)Å   b=8.0219(5)Å   c=13.7297(8)Å

α=82.478(1)°   β=89.572(1)°   γ=78.912(1)°

C14H13NO4

C14H13NO4

Chen, JianLiu, QiangZhang, WeichengSpinella, StephenLei, AiwenZhang, Xumu

Organic letters (2008) 10, 14 3033-3036

a=6.3701(7)Å   b=13.0956(14)Å   c=7.4352(8)Å

α=90.00°   β=100.464(2)°   γ=90.00°

C16H17NO4

C16H17NO4

Chen, JianLiu, QiangZhang, WeichengSpinella, StephenLei, AiwenZhang, Xumu

Organic letters (2008) 10, 14 3033-3036

a=24.1585(17)Å   b=9.1995(7)Å   c=15.4967(11)Å

α=90.00°   β=120.190(2)°   γ=90.00°

C22H22ClNO3

C22H22ClNO3

Cheng, XinLiang, FushunShi, FanZhang, LeiLiu, Qun

Organic letters (2009) 11, 1 93-96

a=12.5345(15)Å   b=13.0337(15)Å   c=24.721(3)Å

α=90.00°   β=98.251(2)°   γ=90.00°

C31H29NO5,CO

C31H29NO5,CO

Cheng, XinLiang, FushunShi, FanZhang, LeiLiu, Qun

Organic letters (2009) 11, 1 93-96

a=20.4350(13)Å   b=20.435Å   c=28.3850(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H15NO2S

C11H15NO2S

Liang, FushunLi, DazhiZhang, LeiGao, JingjieLiu, Qun

Organic letters (2007) 9, 23 4845-4848

a=5.4217(9)Å   b=19.233(3)Å   c=10.9100(19)Å

α=90.00°   β=96.859(3)°   γ=90.00°

C53.5H45.5N6.5O7.5Zn

C53.5H45.5N6.5O7.5Zn

Zhou, ZaichunCao, ChenzhongLiu, QiuhuaJiang, Rongqing

Organic letters (2010) 12, 8 1780-1783

a=13.341(4)Å   b=14.609(5)Å   c=16.419(9)Å

α=105.126(14)°   β=112.399(14)°   γ=103.261(10)°

C60H56ClFeN6O6

C60H56ClFeN6O6

Zhou, ZaichunLiu, QiuhuaYan, ZiqiangLong, GeZhang, XiCao, ChenzhongJiang, Rongqing

Organic letters (2013) 15, 3 606-609

a=15.2000(13)Å   b=16.0650(15)Å   c=16.3050(16)Å

α=115.096(8)°   β=116.6500(10)°   γ=94.005(4)°

Ga8Ge12O48,12(Ca)

Ga8Ge12O48,12(Ca)

Chengyin LiuZhiguo XiaMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Journal of the American Ceramic Society (2015) 98, 6 1870-1876

a=12.25619(10)Å   b=12.25619(10)Å   c=12.25619(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BLa5O13Si2

BLa5O13Si2

Zhiguo XiaMaxim S. MolokeevWon Bin ImSanjith UnithrattilQuanlin Liu

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 17 9488-9495

a=9.55299(24)Å   b=9.55299(24)Å   c=7.21426(23)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al4Mg2O18Si5

Al4Mg2O18Si5

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.78698(45)Å   b=9.78698(45)Å   c=9.33739(48)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al8.33Mg4O36Si9.67,0.085(K4)

Al8.33Mg4O36Si9.67,0.085(K4)

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.79306(41)Å   b=9.79306(41)Å   c=9.33885(46)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La5NO12Si3

La5NO12Si3

Zhiguo XiaMaxim S. MolokeevWon Bin ImSanjith UnithrattilQuanlin Liu

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 17 9488-9495

a=9.71207(23)Å   b=9.71207(23)Å   c=7.18946(20)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al8.51Mg4O36Si9.49,0.13(K4)

Al8.51Mg4O36Si9.49,0.13(K4)

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.79423(48)Å   b=9.79423(48)Å   c=9.34129(51)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al9.02Mg4O36Si8.98,0.247(Rb4)

Al9.02Mg4O36Si8.98,0.247(Rb4)

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.79552(26)Å   b=9.79552(26)Å   c=9.37418(32)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al8.51Mg4O36Si9.49,0.13(Rb4)

Al8.51Mg4O36Si9.49,0.13(Rb4)

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.79723(44)Å   b=9.79723(44)Å   c=9.34351(54)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al9Mg4O36Si9,Rb

Al9Mg4O36Si9,Rb

Jun ZhouZhiguo XiaMingyue ChenMaxim S. MolokeevQuanlin Liu

Scientific Reports (2015) 5, 0 12149-12153

a=9.79795(40)Å   b=9.79795(40)Å   c=9.36370(51)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

B0.60La10N1.40O24.60Si5.40

B0.60La10N1.40O24.60Si5.40

Xia, ZhiguoMolokeev, Maxim S.Im, Won BinUnithrattil, SanjithLiu, Quanlin

The Journal of Physical Chemistry C (2015) 119, 17 9488

a=9.66584(33)Å   b=9.66584(33)Å   c=7.19000(29)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H21CdN6O7.5

C26H21CdN6O7.5

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=23.2258(13)Å   b=13.1165(6)Å   c=27.3081(15)Å

α=90°   β=141.282(3)°   γ=90°

C27H27CdN5O5

C27H27CdN5O5

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=27.3745(2)Å   b=27.3745(2)Å   c=21.5185(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C27H22CdN6O6

C27H22CdN6O6

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=15.9688(12)Å   b=13.5758(11)Å   c=24.2054(19)Å

α=90°   β=96.2450(10)°   γ=90°

C26H19CdN7O8

C26H19CdN7O8

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=16.1586(6)Å   b=13.6399(6)Å   c=24.0329(8)Å

α=90°   β=95.622(3)°   γ=90°

C20H12CdN4O4

C20H12CdN4O4

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=23.0883(6)Å   b=23.0883(6)Å   c=47.6538(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H18CdN6O5.5

C26H18CdN6O5.5

Liu, QingTan, Jing-YiZhang, Jian-YongZhang, NaDeng, Wei

CrystEngComm (2020)

a=15.6834(5)Å   b=13.4629(4)Å   c=23.9857(9)Å

α=90°   β=95.290(3)°   γ=90°

C26H56Cu2FeN14,10(H2O)

C26H56Cu2FeN14,10(H2O)

Hao, XiaoyunShi, JingwenDou, YongCao, TongZhou, ZhenYang, LuLi, DachengLiu, QingyunJiang, JianzhuangZhang, Daopeng

CrystEngComm (2020)

a=18.753(2)Å   b=17.8461(13)Å   c=15.4856(15)Å

α=90°   β=115.938(13)°   γ=90°