Structures by: Liu J. C.

Total: 70

C6H18N3,3(Cl)

C6H18N3,3(Cl)

Liu, Yu-HuaLiu, Jun-ChaoPeng, HangHuang, Xue-QinLiao, Wei-QiangWang, Zhong-Xia

CrystEngComm (2020)

a=8.0160(5)Å   b=8.0160(5)Å   c=15.1863(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

3(Cl),C6H18N3

3(Cl),C6H18N3

Liu, Yu-HuaLiu, Jun-ChaoPeng, HangHuang, Xue-QinLiao, Wei-QiangWang, Zhong-Xia

CrystEngComm (2020)

a=10.9842(3)Å   b=7.9342(2)Å   c=25.1271(7)Å

α=90°   β=91.717(2)°   γ=90°

C74H56Co3N12O18

C74H56Co3N12O18

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=9.6519(5)Å   b=14.0468(14)Å   c=14.7341(14)Å

α=117.367(10)°   β=99.409(6)°   γ=94.091(6)°

C92H72Co3N12O20

C92H72Co3N12O20

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=11.7113(6)Å   b=10.4600(5)Å   c=33.1080(16)Å

α=90.00°   β=94.1870(10)°   γ=90.00°

C37H26CoN4O9

C37H26CoN4O9

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=16.136(2)Å   b=9.3687(13)Å   c=21.052(3)Å

α=90.00°   β=94.838(2)°   γ=90.00°

C61H60N16O14Zn2

C61H60N16O14Zn2

Yao, Xiao-QiangXiao, Guo-BinXie, HuaQin, Dong-DongMa, Heng-ChangLiu, Jia-ChengYan, Pen-Ji

CrystEngComm (2019) 21, 15 2559

a=8.2598(6)Å   b=13.9770(11)Å   c=30.125(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H31N7O7Zn

C34H31N7O7Zn

Yao, Xiao-QiangXiao, Guo-BinXie, HuaQin, Dong-DongMa, Heng-ChangLiu, Jia-ChengYan, Pen-Ji

CrystEngComm (2019) 21, 15 2559

a=10.772(5)Å   b=30.453(14)Å   c=10.404(5)Å

α=90.00°   β=102.632(7)°   γ=90.00°

C44.45H28.90Br3Cl0.90N4Sb

C44.45H28.90Br3Cl0.90N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=17.781(1)Å   b=7.6026(3)Å   c=15.0019(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C46H31Br2Cl4N4Sb

C46H31Br2Cl4N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=13.394(2)Å   b=9.9906(7)Å   c=16.672(2)Å

α=90°   β=95.107(2)°   γ=90°

C45.50H29.50Br5Cl4.50N4Sb

C45.50H29.50Br5Cl4.50N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=22.5586(3)Å   b=17.5209(3)Å   c=22.9152(4)Å

α=90°   β=90.0793(6)°   γ=90°

C10H14Cu2Mo2N2O11

C10H14Cu2Mo2N2O11

Lu, Can-ZhongWu, Chuan-DeLu, Shao-FangLiu, Jia-ChengWu, Qiang-JinZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Chemical Communications (2002) 2 152

a=7.4488(2)Å   b=9.2576(1)Å   c=13.9332(4)Å

α=71.992(2)°   β=89.745(2)°   γ=73.640(2)°

C30H25Co2N2O10

C30H25Co2N2O10

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=21.087(4)Å   b=21.087(4)Å   c=12.382(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H54DyO12P2,3(Cl),2(H2O)

C38H54DyO12P2,3(Cl),2(H2O)

Zou, QianHuang, Xin-DaLiu, Jing-CuiBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 8 2735-2740

a=30.906(2)Å   b=20.3398(15)Å   c=7.5421(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H54GdO12P2,3(Cl)[solvent]

C38H54GdO12P2,3(Cl)[solvent]

Zou, QianHuang, Xin-DaLiu, Jing-CuiBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 8 2735-2740

a=30.875(3)Å   b=20.3031(17)Å   c=7.5804(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H54ErO12P2,3(Cl),(H2O)[solvent]

C38H54ErO12P2,3(Cl),(H2O)[solvent]

Zou, QianHuang, Xin-DaLiu, Jing-CuiBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 8 2735-2740

a=30.722(2)Å   b=20.3442(14)Å   c=7.5758(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H9CuO6P

C11H9CuO6P

Liu, BeiLiu, Jing-CuiShen, YangFeng, Jian-ShenBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 19 6539-6545

a=5.1011(6)Å   b=6.0470(7)Å   c=18.034(2)Å

α=84.761(8)°   β=87.211(8)°   γ=74.855(7)°

2(C11H9CuO6P),2(HO0.50)

2(C11H9CuO6P),2(HO0.50)

Liu, BeiLiu, Jing-CuiShen, YangFeng, Jian-ShenBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 19 6539-6545

a=42.026(17)Å   b=7.671(3)Å   c=7.729(3)Å

α=90°   β=93.147(7)°   γ=90°

C18H36GdMo6N3O33

C18H36GdMo6N3O33

Wu, Chuan-DeLu, Can-ZhongLiu, Jia-ChengZhuang, Hong-HuiHuang, Jin-Shun

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2001) 21 3202

a=16.344(4)Å   b=16.344(4)Å   c=26.728(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C8H16Cu2N24O6

C8H16Cu2N24O6

Liu, Jia-ChengFu, De-GangZhuang, Jin-ZhongDuan, Chun-YingYou, Xiao-Zeng

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 14 2337

a=7.0069(11)Å   b=8.533(2)Å   c=11.013(2)Å

α=70.95(2)°   β=84.824(13)°   γ=74.253(15)°

C2H4Cu1.50N13

C2H4Cu1.50N13

Liu, Jia-ChengFu, De-GangZhuang, Jin-ZhongDuan, Chun-YingYou, Xiao-Zeng

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1999) 14 2337

a=8.4444(15)Å   b=11.1376(13)Å   c=9.994(2)Å

α=90.00°   β=98.48(2)°   γ=90.00°

C44.45H28.90Br3Cl0.90N4Sb

C44.45H28.90Br3Cl0.90N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=17.781(1)Å   b=7.6026(3)Å   c=15.0019(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C46H31Br2Cl4N4Sb

C46H31Br2Cl4N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=13.394(2)Å   b=9.9906(7)Å   c=16.672(2)Å

α=90°   β=95.107(2)°   γ=90°

C45.50H29.50Br5Cl4.50N4Sb

C45.50H29.50Br5Cl4.50N4Sb

Liu, Jia-ChengIshizuka, TomoyaOsuka, AtsuhiroFuruta, Hiroyuki

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 15 1908-1909

a=22.5586(3)Å   b=17.5209(3)Å   c=22.9152(4)Å

α=90°   β=90.0793(6)°   γ=90°

C20H16Cl4Cu2N12

C20H16Cl4Cu2N12

Cao, JingLiu, Jia-ChengDeng, Wen-TingJin, Neng-Zhi

CrystEngComm (2013) 15, 32 6359

a=14.870(6)Å   b=19.709(8)Å   c=8.759(3)Å

α=90.00°   β=106.423(4)°   γ=90.00°

C10H13Cl3CuN6O10

C10H13Cl3CuN6O10

Cao, JingLiu, Jia-ChengDeng, Wen-TingJin, Neng-Zhi

CrystEngComm (2013) 15, 32 6359

a=10.8122(10)Å   b=11.1482(11)Å   c=31.445(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H15ClCuN8O9

C10H15ClCuN8O9

Cao, JingLiu, Jia-ChengDeng, Wen-TingJin, Neng-Zhi

CrystEngComm (2013) 15, 32 6359

a=32.804(3)Å   b=6.6637(6)Å   c=21.391(2)Å

α=90.00°   β=128.802(5)°   γ=90.00°

C20H17Cl3Cu2N12O5

C20H17Cl3Cu2N12O5

Cao, JingLiu, Jia-ChengDeng, Wen-TingJin, Neng-Zhi

CrystEngComm (2013) 15, 32 6359

a=14.641(7)Å   b=14.569(7)Å   c=12.478(6)Å

α=90.00°   β=94.490(4)°   γ=90.00°

C20H21Cl2Cu2N13O6

C20H21Cl2Cu2N13O6

Cao, JingLiu, Jia-ChengDeng, Wen-TingJin, Neng-Zhi

CrystEngComm (2013) 15, 32 6359

a=11.2535(6)Å   b=11.9210(10)Å   c=12.0912(9)Å

α=92.170(7)°   β=115.524(6)°   γ=107.005(6)°

4-{2-[(Pyridin-3-yl)methyl]-2<i>H</i>-tetrazol-5-yl}pyridine

C12H10N6

Niu, Xiang-LongWei, LinLiu, Jian-ChengJia, Wan-HeMa, Jian-PingWang, LeiWang, Jian-ChengDong, Yu-Bin

Acta Crystallographica Section C (2021) 77, 1 29-39

a=13.7529(8)Å   b=6.6451(4)Å   c=12.2086(9)Å

α=90.00°   β=93.634(6)°   γ=90.00°

Bis(μ-4-{2-[(pyridin-3-yl)methyl]-2<i>H</i>-tetrazol-5-yl}pyridine)bis[dichloridozinc(II)] dichloromethane disolvate

C24H20Cl4N12Zn2,2(CH2Cl2)

Niu, Xiang-LongWei, LinLiu, Jian-ChengJia, Wan-HeMa, Jian-PingWang, LeiWang, Jian-ChengDong, Yu-Bin

Acta Crystallographica Section C (2021) 77, 1 29-39

a=30.503(4)Å   b=8.8791(11)Å   c=15.4063(17)Å

α=90°   β=116.856(5)°   γ=90°

Bis(μ-4-{2-[(pyridin-3-yl)methyl]-2<i>H</i>-tetrazol-5-yl}pyridine)bis[diiodidozinc(II)] dichloromethane disolvate

C24H20I4N12Zn2,2(CH2Cl2)

Niu, Xiang-LongWei, LinLiu, Jian-ChengJia, Wan-HeMa, Jian-PingWang, LeiWang, Jian-ChengDong, Yu-Bin

Acta Crystallographica Section C (2021) 77, 1 29-39

a=30.312(10)Å   b=9.461(3)Å   c=15.434(5)Å

α=90°   β=114.625(4)°   γ=90°

Bis(μ-4-{2-[(pyridin-3-yl)methyl]-2<i>H</i>-tetrazol-5-yl}pyridine)bis[dichloridozinc(II)] chloroform monosolvate

C24H20Cl4N12Zn2,CHCl3

Niu, Xiang-LongWei, LinLiu, Jian-ChengJia, Wan-HeMa, Jian-PingWang, LeiWang, Jian-ChengDong, Yu-Bin

Acta Crystallographica Section C (2021) 77, 1 29-39

a=13.414(9)Å   b=18.504(12)Å   c=14.674(10)Å

α=90°   β=105.834(9)°   γ=90°

<i>catena</i>-Poly[[[diiodidozinc(II)]-μ-4-{2-[(pyridin-3-yl)methyl]-2<i>H</i>-tetrazol-5-yl}pyridine] chloroform monosolvate]

C12H10I2N6Zn,CHCl3

Niu, Xiang-LongWei, LinLiu, Jian-ChengJia, Wan-HeMa, Jian-PingWang, LeiWang, Jian-ChengDong, Yu-Bin

Acta Crystallographica Section C (2021) 77, 1 29-39

a=9.804(13)Å   b=11.350(14)Å   c=11.350(14)Å

α=69.430(14)°   β=65.912(18)°   γ=65.912(18)°

Poly[diaqua(μ~4~-1,4-bis{[1-(pyridin-3-ylmethyl)-1<i>H</i>-benz[<i>d</i>]imidazol-2-yl]methoxy}benzene)bis(μ~2~-isophthalato)dicadmium(II)]

C25H20CdN3O6

Hasi, Qi-MeigeFan, YanHou, ChenYao, Xiao-QiangLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 10 724-729

a=9.9608(8)Å   b=10.5480(10)Å   c=11.1137(13)Å

α=108.408(10)°   β=99.712(8)°   γ=96.218(7)°

Poly[diaqua(μ~4~-1,4-bis{[1-(pyridin-3-ylmethyl)-1<i>H</i>-benz[<i>d</i>]imidazol-2-yl]methoxy}benzene)bis(μ~2~-isophthalato)dicobalt(II)]

C25H20CoN3O6

Hasi, Qi-MeigeFan, YanHou, ChenYao, Xiao-QiangLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 10 724-729

a=9.995(2)Å   b=10.294(2)Å   c=10.796(2)Å

α=108.73(3)°   β=99.81(3)°   γ=94.99(3)°

<i>catena</i>-Poly[[[aqua{4-[4-(1<i>H</i>-imidazol-1-yl-κ<i>N</i>^3^)phenyl]pyridine}cadmium(II)]-μ-5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylato-κ^3^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^1^:<i>O</i>^3^] monohydrate]

C36H28CdN6O6,H2O

Zhang, Zhi-LiangLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 5 389-392

a=9.9863(4)Å   b=10.3722(5)Å   c=15.7502(7)Å

α=91.755(4)°   β=99.029(5)°   γ=95.042(3)°

<i>catena</i>-Poly[[[tetraaquazinc(II)]-μ-1,4-bis[4-(1<i>H</i>-imidazol-1-yl)benzoyl]piperazine] dinitrate monohydrate]

C24H30N6O6Zn2,2(NO3),2(H2O)

Hou, ChenGan, Hong-MeiLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 5 m120-m121

a=22.051(4)Å   b=7.8861(16)Å   c=17.837(4)Å

α=90.00°   β=102.65(3)°   γ=90.00°

Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethene)]nickel(II) diperchlorate

C52H44NiP42,2ClO41

Li, Yi-ZhiLiu, Jia-ChengQu, Jian-QiangWang, Liu-FangXia, Chun-GuNiu, Jian-Zhong

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 5 m237-m238

a=10.8450(10)Å   b=16.1980(10)Å   c=13.1980(10)Å

α=90.00°   β=95.260(10)°   γ=90.00°

Anthrapinacol

C28H22O2

Liu, Jian-ChengJin, ShuoLiu, BoGuo, Jian-Ping

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 7 o2035-o2037

a=14.789(6)Å   b=12.853(5)Å   c=10.688(4)Å

α=90.00°   β=92.549(6)°   γ=90.00°

3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-2-propylamino-8,9,10,11-tetrahydro- 2-benzothieno[2'3';2,3]pyrido[4,5-d]pyrimidin-4(3H)-one

C23H23ClN4OS

Liu, Jian-ChaoChen, He-LianChen, TingHe, Hong-WuDing, Ming-Wu

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 o3187-o3189

a=11.8884(6)Å   b=13.3784(7)Å   c=15.7892(8)Å

α=114.0540(10)°   β=98.9260(10)°   γ=101.3350(10)°

8-Butylamino-1,2,5-trimethyl-7-p-tolyl-3-thia-4,7,9- triazacyclopenta[a]naphthalen-6(7H)-one

C23H26N4OS

Cui, Ze-PingLiu, Jian-ChaoHe, Hong-Wu

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 o3642-o3644

a=21.5659(19)Å   b=9.0711(8)Å   c=22.646(2)Å

α=90.00°   β=109.746(2)°   γ=90.00°

C24H17Cl2N3O2S

C24H17Cl2N3O2S

Liu, Jian-ChaoPeng, HaoMeng, Xiang-GaoDing, Ming-WuHe, Hong-Wu

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 o3259-o3260

a=11.1861(17)Å   b=10.3346(16)Å   c=19.517(3)Å

α=90.00°   β=101.377(3)°   γ=90.00°

2-(4-Chloro-3-methylphenoxy)-3-(4-chlorophenyl)-5-methyl- 8,9,10,11-tetrahydro-1-benzothieno[2',3':2,3]pyrido[4,5-d]pyrimidin-4(3H)-one

C27H21Cl2N3O2S,CH2Cl2

Liu, Jian-ChaoHe, Hong-WuDing, Ming-Wu

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 o3686-o3687

a=18.564(3)Å   b=10.6834(17)Å   c=28.510(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-(4-Chlorophenyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)-5-methyl-8,9,10,11-tetrahydro- 2-benzothieno[2',3':2,3]pyrido[4,5-<i>d</i>]pyrimidin-4(3<i>H</i>)-one dichloromethane solvate

C26H18Cl3N3O2S,CH2Cl2

Liu, Jian-Chao

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4571-o4571

a=18.295(6)Å   b=10.851(4)Å   c=28.097(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[silver(I)-μ-{2-[2-(pyridin-4-yl)-1<i>H</i>-benzimidazol-1-ylmethyl]phenol-κ^2^<i>N</i>^2^:<i>N</i>^3^}] perchlorate monohydrate]

C19H15AgN3O,ClO4,H2O

Hu, Dong-ChengXiao, Chao-HuGuo, Guo-ZheYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 4 356-359

a=9.739(3)Å   b=21.260(7)Å   c=9.952(3)Å

α=90.00°   β=103.851(3)°   γ=90.00°

Bis[methylenebis(diphenylphosphine)-P,P']nickel(II) diperchlorate

C50H44NiP42,2ClO41

Li, Yi-ZhiLiu, Jia-ChengWang, Zhi-PingLi, Qin-XiSun, Gang-ChunWang, Liu-FangXia, Chun-Gu

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 7 e286-e287

a=11.226(2)Å   b=17.836(2)Å   c=12.932(2)Å

α=90°   β=111.320(10)°   γ=90°

Bis{2-[bis(3,5-dimethyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl-κ<i>N</i>^2^)methyl]pyridine- κ<i>N</i>}copper(II) dinitrate

C32H38CuN102,2(NO3)

Liu, Jia-ChengGuo, Guo-ZheXiao, Chao-HuSong, Xue-YanLi, Meng

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 m1691

a=24.819(6)Å   b=10.918(3)Å   c=17.592(4)Å

α=90.00°   β=132.348(2)°   γ=90.00°

Dichlorido{<i>N</i>-[1-(pyrazin-2-yl)ethylidene-κ<i>N</i>^1^]ethane-1,2- diamine-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>}zinc

C8H12Cl2N4Zn

Liu, Jia-ChengLi, MengMohammed Omer, Abedelwahed SaeedWei, YunGuo, Guo-Zhe

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 m1555

a=7.106(5)Å   b=8.976(6)Å   c=10.225(6)Å

α=69.566(5)°   β=73.434(5)°   γ=83.056(5)°

Dichloridobis[2-(1-hydrazinylideneethyl)pyrazine-κ<i>N</i>^1^]zinc

C12H16Cl2N8Zn

Liang, Li-liLi, MengLiu, Jia-chengWei, Yun

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 5 m710

a=8.4289(8)Å   b=15.1128(14)Å   c=13.4196(13)Å

α=90.00°   β=104.0770(10)°   γ=90.00°

Aqua[1-(pyrazin-2-yl)ethanone oximato-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>][1-(pyrazin-2-yl)ethanone oxime-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>'](thiocyanato-κ<i>N</i>)nickel(II)

C13H15N7NiO3S

Pang, TingLiu, Jia-ChengSun, ZanXiao, Chao-HuCao, Ping

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 7 m883

a=11.917(8)Å   b=11.899(8)Å   c=12.354(8)Å

α=90.00°   β=108.220(5)°   γ=90.00°

Dimethyl 2,2'-[2,2'-bi(1<i>H</i>-1,3-benzimidazole)-1,1'-diyl]diacetate

C20H18N4O4

Guo, Huai-LingLiu, Jia-ChengXiao, Chao-HuPang, TingCao, Ping

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 8 o2512

a=6.904(4)Å   b=8.494(5)Å   c=8.643(5)Å

α=67.191(5)°   β=70.360(5)°   γ=87.172(5)°

1,3-Dimethyl-1<i>H</i>-1,2,3-benzotriazol-3-ium tetrachloridoferrate(III)

C8H10N3,Cl4Fe

Sun, ZanHu, Dong-ChengLiu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 m148

a=10.2920(5)Å   b=12.5518(6)Å   c=22.5857(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis[2-(1<i>H</i>-benzotriazol-1-yl)-1<i>H</i>-benzimidazol-1-ido]diethanolcadmium

C30H28Cd1N10O2

Cao, PingLiu, Jia-ChengHu, Dong-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 3 m134

a=8.7544(4)Å   b=8.0112(2)Å   c=20.9382(9)Å

α=90.00°   β=101.352(5)°   γ=90.00°

(3,3-{(1<i>E</i>,1'<i>E</i>)-1,1'-[Ethane-1,2-diylbis(azan-1-yl-1-ylidene-κ<i>N</i>)]bis(ethan-1-yl-1-ylidene)}dipyrazine 1-oxide-κ<i>N</i>^4^)bis(nitrato-κ<i>O</i>)nickel(II) monohydrate

C14H16N8NiO8,H2O

Omer, Mohammed A. S.Liu, Jia-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 m263-m264

a=16.993(5)Å   b=16.218(5)Å   c=7.754(2)Å

α=90.00°   β=113.427(3)°   γ=90.00°

2-{[2-(Pyridin-4-yl)-1<i>H</i>-benzimidazol-1-yl]methyl}phenol

C19H15N3O

Omer, Mohammed A. S.Liu, Jia-chengXiao, Chao-hu

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 o700

a=16.1886(7)Å   b=8.4863(4)Å   c=21.4316(10)Å

α=90.00°   β=93.756(4)°   γ=90.00°

C31H31IrN3O5P

C31H31IrN3O5P

Zeng, DaiYuan, Xiang-AiLiu, Jing-CuiLi, LiWang, Lu-PingQin, Ming-FengBao, Song-SongMa, JingZheng, Li-Min

ACS omega (2019) 4, 15 16543-16550

a=12.232(2)Å   b=15.846(3)Å   c=15.553(3)Å

α=90°   β=105.279(3)°   γ=90°

C48H32Co3N2O17

C48H32Co3N2O17

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanDong, Xiu-YanYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 12 5781

a=10.9329(6)Å   b=28.9340(13)Å   c=15.0328(7)Å

α=90.00°   β=90.370(5)°   γ=90.00°

C68H50Co3N6O18

C68H50Co3N6O18

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanDong, Xiu-YanYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 12 5781

a=33.240(3)Å   b=11.4583(6)Å   c=16.7276(9)Å

α=90.00°   β=102.785(7)°   γ=90.00°

C74H52Co3N12O16

C74H52Co3N12O16

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanDong, Xiu-YanYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 12 5781

a=11.7607(17)Å   b=11.8567(17)Å   c=13.6483(16)Å

α=99.178(11)°   β=104.016(11)°   γ=114.946(14)°

C37H28Co2N4O10

C37H28Co2N4O10

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanDong, Xiu-YanYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 12 5781

a=8.8481(9)Å   b=12.215(3)Å   c=15.904(2)Å

α=85.741(15)°   β=75.085(10)°   γ=76.445(13)°

C92H60Co3N12O14

C92H60Co3N12O14

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanDong, Xiu-YanYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 12 5781

a=11.852(3)Å   b=12.333(7)Å   c=14.889(7)Å

α=92.06(7)°   β=109.36(4)°   γ=106.58(4)°

C16H16Cd2N0O14

C16H16Cd2N0O14

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=18.516(3)Å   b=7.9896(11)Å   c=16.502(2)Å

α=90.00°   β=118.946(2)°   γ=90.00°

C26H20N2O12Zn2

C26H20N2O12Zn2

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=7.6683(5)Å   b=41.941(3)Å   c=7.8187(6)Å

α=90.00°   β=104.516(8)°   γ=90.00°

C240H232N48Ni9O90

C240H232N48Ni9O90

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=8.7712(5)Å   b=22.9092(17)Å   c=32.3091(14)Å

α=76.589(5)°   β=89.490(4)°   γ=82.229(6)°

C124H104N12Ni7O52

C124H104N12Ni7O52

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=10.0879(7)Å   b=11.3386(8)Å   c=28.2595(16)Å

α=89.390(5)°   β=81.837(5)°   γ=87.109(6)°

C32H30.8Cu5O26.4

C32H30.8Cu5O26.4

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=10.7643(4)Å   b=11.1903(5)Å   c=11.8805(6)Å

α=101.006(4)°   β=110.549(4)°   γ=99.779(4)°

C31H29N3Ni1.5O14

C31H29N3Ni1.5O14

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=37.359(2)Å   b=7.7625(2)Å   c=22.3426(7)Å

α=90.00°   β=91.094(4)°   γ=90.00°

C11H9CuO6P

C11H9CuO6P

Liu, BeiLiu, Jing-CuiShen, YangFeng, Jian-ShenBao, Song-SongZheng, Li-Min

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 19 6539-6545

a=37.542(3)Å   b=7.6994(7)Å   c=7.7667(7)Å

α=90°   β=90.3320(10)°   γ=90°

C27H17F4IrN3O3P

C27H17F4IrN3O3P

Zeng, DaiYuan, Xiang-AiLiu, Jing-CuiLi, LiWang, Lu-PingQin, Ming-FengBao, Song-SongMa, JingZheng, Li-Min

ACS omega (2019) 4, 15 16543-16550

a=34.92(3)Å   b=10.096(8)Å   c=16.247(13)Å

α=90°   β=104.980(14)°   γ=90°

C36H32Cd2N4O14

C36H32Cd2N4O14

Si, Chang-DaiHu, Dong-ChengFan, YanWu, YuYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

Crystal Growth & Design (2015) 15, 5 2419

a=21.1595(6)Å   b=10.0443(2)Å   c=16.9449(4)Å

α=90.00°   β=100.237(2)°   γ=90.00°