Structures by: Liu G.

Total: 707

C17H13NO3

C17H13NO3

Cheng, TanyuYe, QunqunZhao, QiankunLiu, Guohua

Organic letters (2015) 17, 20 4972-4975

a=7.13860(10)Å   b=8.00090(10)Å   c=23.6032(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H11F3N2OS

C8H11F3N2OS

Liang, ZhaoliWang, FeiChen, PinhongLiu, Guosheng

Organic letters (2015) 17, 10 2438-2441

a=8.4044(11)Å   b=11.3774(15)Å   c=11.5451(15)Å

α=90°   β=96.160(3)°   γ=90°

(POX)PdCl2

C16H24Cl2N2OPd

Yu, FengChen, PinhongLiu, Guosheng

Organic Chemistry Frontiers (2015) 2, 7 819

a=12.1876(18)Å   b=9.8204(14)Å   c=15.854(2)Å

α=90°   β=96.796(3)°   γ=90°

C20H20N2O

C20H20N2O

Song, JunjieFan, CongbinLiu, GangQiu, Guanyinsheng

Org. Chem. Front. (2014) 1, 9 1045

a=11.245(6)Å   b=22.954(12)Å   c=26.071(13)Å

α=90°   β=100.618(8)°   γ=90°

C11H12O5

C11H12O5

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=6.1277(8)Å   b=7.5181(9)Å   c=10.9862(14)Å

α=91.291(9)°   β=98.594(9)°   γ=91.918(10)°

C8H9NO2

C8H9NO2

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=5.6893(5)Å   b=10.7024(11)Å   c=12.4002(12)Å

α=90.00°   β=95.454(6)°   γ=90.00°

C13H16O6

C13H16O6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=7.7457(16)Å   b=12.057(3)Å   c=14.063(3)Å

α=90.00°   β=98.045(2)°   γ=90.00°

C13H18O6

C13H18O6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=6.8942(16)Å   b=8.0356(18)Å   c=23.889(5)Å

α=90.00°   β=90.741(11)°   γ=90.00°

C14H18O6

C14H18O6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=8.9133(3)Å   b=12.1780(5)Å   c=12.9803(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H18O6

C17H18O6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=9.695(2)Å   b=13.257(3)Å   c=12.556(3)Å

α=90.00°   β=106.298(3)°   γ=90.00°

C12H16O6

C12H16O6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=6.891(4)Å   b=9.592(6)Å   c=10.273(7)Å

α=102.611(7)°   β=90.215(7)°   γ=106.979(7)°

C18H22BrNO6

C18H22BrNO6

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=25.835(5)Å   b=10.3517(19)Å   c=7.2252(13)Å

α=90.00°   β=102.657(2)°   γ=90.00°

C39H42BrNO10

C39H42BrNO10

Gang LiuMorgan E. ShirleyKhoi N. VanRae Lynn McFarlinDaniel Romo

Nature Chemistry (2013) 5, 1049-1057

a=8.0123(4)Å   b=9.5367(5)Å   c=12.5723(7)Å

α=76.698(4)°   β=83.324(4)°   γ=77.616(4)°

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

C68H58OsP3,BF4,0.5(CH2Cl2)

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=9.938(2)Å   b=24.307(5)Å   c=25.357(5)Å

α=108.68(3)°   β=96.47(3)°   γ=96.12(3)°

C78H74OsP3,BF4

C78H74OsP3,BF4

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=13.140(3)Å   b=18.625(4)Å   c=26.176(5)Å

α=90.00°   β=96.12(3)°   γ=90.00°

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

C78H62OsP3,BF4,CH2Cl2,0.5HO

Congqing ZhuCaixia YangYongheng WangGan LinYuhui YangXiaoyong WangJun ZhuXiaoyuan ChenXin LuGang LiuHaiping Xia

Science Advances (2016) 2, 1601031

a=42.105(8)Å   b=12.613(3)Å   c=24.741(5)Å

α=90.00°   β=90.15(3)°   γ=90.00°

3(C48H80O40),AuCl4

3(C48H80O40),AuCl4

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.6973(3)Å   b=23.6973(3)Å   c=22.8929(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3(C48H80O40),AuBr4,4(O)

3(C48H80O40),AuBr4,4(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.6711(11)Å   b=23.6711Å   c=22.7697(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C84H134KO72,0.79(AuCl4),20(O),0.21(Cl)

C84H134KO72,0.79(AuCl4),20(O),0.21(Cl)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=15.7337(3)Å   b=24.3445(5)Å   c=19.2645(4)Å

α=90.00°   β=108.7480(10)°   γ=90.00°

AuBr4,C84H143KO72

AuBr4,C84H143KO72

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=15.8246(4)Å   b=24.5009(6)Å   c=19.0924(5)Å

α=90.00°   β=108.4010(10)°   γ=90.00°

C72H115KO60,AuCl4,8(O)

C72H115KO60,AuCl4,8(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=16.2732(9)Å   b=14.1860(8)Å   c=23.6996(12)Å

α=90.00°   β=90.041(4)°   γ=90.00°

2(C36H60O30),AuBr4,KO6,2(O)

2(C36H60O30),AuBr4,KO6,2(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.7764(5)Å   b=14.2049(6)Å   c=16.3214(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-(4-Aminophenyl)-3-[3,4-bis(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]acrylonitrile

C27H22N4O2

Liu, GangLiu, QingsongZhang, HuihuiYu, Jianhua

IUCrData (2018) 3, 9 x181329

a=8.0233(15)Å   b=16.877(3)Å   c=17.013(3)Å

α=90.00°   β=101.021(2)°   γ=90.00°

C17H15NO2

C17H15NO2

Zhou, ZhiLiu, GuixiaChen, YanLu, Xiyan

Organic letters (2015) 17, 23 5874-5877

a=12.452(2)Å   b=9.3523(16)Å   c=11.841(2)Å

α=90.00°   β=98.748(4)°   γ=90.00°

C18H20N2O4

C18H20N2O4

Hu, ZhiyongTong, XiaofengLiu, Guixia

Organic letters (2016) 18, 7 1702-1705

a=16.557(2)Å   b=10.8619(15)Å   c=9.5381(13)Å

α=90.00°   β=99.792(3)°   γ=90.00°

C25H31NO2

C25H31NO2

Qin, LinlinRen, LeiWan, SonglinLiu, GuoliangLuo, XinfengLiu, ZhenhongLi, FangqiongYu, YanLiu, JianyuWei, Yonggang

Journal of medicinal chemistry (2017) 60, 9 3606-3617

a=5.4583(3)Å   b=10.3960(6)Å   c=19.0896(10)Å

α=90°   β=98.026(6)°   γ=90°

Ba8V7O22

Ba8O22V7

Liu, G.Greedan, J.E.

Journal of Solid State Chemistry (1994) 108, 371-380

a=5.7841(7)Å   b=5.7841(7)Å   c=57.074(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C29H21BrN2O3S

C29H21BrN2O3S

Hu, ZhiyongTong, XiaofengLiu, Guixia

Organic letters (2016) 18, 9 2058-2061

a=9.8056(9)Å   b=10.1342(9)Å   c=13.2604(13)Å

α=106.400(2)°   β=94.409(2)°   γ=93.758(2)°

C40H29IrN7O4P,0.17(C6H24O6)

C40H29IrN7O4P,0.17(C6H24O6)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=17.1230(14)Å   b=12.2162(14)Å   c=38.296(4)Å

α=90.00°   β=102.815(2)°   γ=90.00°

C41H29IrN5O4PS,2(CHCl3)

C41H29IrN5O4PS,2(CHCl3)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=12.1294(10)Å   b=14.2619(12)Å   c=14.6503(13)Å

α=85.8580(10)°   β=79.7080(10)°   γ=66.3920(10)°

C41H29IrN5O5P,2(CHCl3)

C41H29IrN5O5P,2(CHCl3)

Rui ZhaoFeng-Ling WangGao LiuXuan ShenXin WangTing YangZhao QiuYing-Jie ZhangSu JingYan XuDun-Ru Zhu

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 372-378

a=11.823(3)Å   b=12.656(3)Å   c=17.343(4)Å

α=85.868(3)°   β=74.196(3)°   γ=65.607(3)°

C14H18FNO4S

C14H18FNO4S

Wu, LiangChen, PinhongLiu, Guosheng

Organic letters (2016) 18, 5 960

a=7.0953(8)Å   b=12.6329(15)Å   c=16.757(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Sc2Cu1.6Co0.4O5

Co0.4Cu1.6O5Sc2

Imanaka, N.Shimizu, T.Saito, F.Kobayashi, Y.Adachi, G.Liu, G.Greedan, Edward, J.

Journal of the Ceramic Society of Japan (1995) 103, 330-334

a=10.427(2)Å   b=3.2112(5)Å   c=12.069(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C82H64OOsP3,C24H20B,3(CH2Cl2)

C82H64OOsP3,C24H20B,3(CH2Cl2)

He, XuminHe, XiehuaLi, ShenyanZhuo, KaiyueQin, WeixiangDong, ShuyuChen, JiangxiRen, LeiLiu, GangXia, Haiping

Polym. Chem. (2017)

a=13.8163(5)Å   b=18.0472(5)Å   c=18.3229(6)Å

α=79.946(3)°   β=89.601(3)°   γ=82.370(3)°

C37H35Cl2N12NiO10

C37H35Cl2N12NiO10

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=11.376(4)Å   b=20.675(8)Å   c=17.957(7)Å

α=90°   β=99.139(7)°   γ=90°

C314H589N96Ni32O224S11

C314H589N96Ni32O224S11

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=20.5225(8)Å   b=39.0486(5)Å   c=39.0923(4)Å

α=119.8440(10)°   β=91.894(2)°   γ=102.976(2)°

C145H234N48Ni16O96S8

C145H234N48Ni16O96S8

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=44.0087(6)Å   b=20.5888(3)Å   c=26.8381(3)Å

α=90°   β=119.9980(10)°   γ=90°

C158H190N48Ni16O60S7

C158H190N48Ni16O60S7

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=31.2000(3)Å   b=31.2000(3)Å   c=25.3435(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C161H363N48Ni16O146S8

C161H363N48Ni16O146S8

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=20.55910(10)Å   b=35.0164(2)Å   c=39.4400(2)Å

α=90°   β=91.3010(10)°   γ=90°

C12H14O3

C12H14O3

Liu, GangMei, GuangjianChen, RunwenYuan, HainaYang, ZhenLi, Chuang-Chuang

Organic letters (2014) 16, 17 4380

a=10.1115(2)Å   b=9.6680(2)Å   c=10.4467(7)Å

α=90.00°   β=100.429(7)°   γ=90.00°

C22H15CdN5O5S

C22H15CdN5O5S

Xiu-Li WangYun QuGuo-Cheng LiuJian LuanHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111

a=9.4120(7)Å   b=10.4276(8)Å   c=11.2794(9)Å

α=69.9360(10)°   β=85.7410(10)°   γ=85.5820(10)°

C20H12CdN6O4S3

C20H12CdN6O4S3

Xiu-Li WangYun QuGuo-Cheng LiuJian LuanHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111

a=23.615(4)Å   b=12.1786(14)Å   c=14.595(2)Å

α=90.00°   β=90.199(15)°   γ=90.00°

C36H21Cd2N8O9S

C36H21Cd2N8O9S

Xiu-Li WangYun QuGuo-Cheng LiuJian LuanHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111

a=10.1091(7)Å   b=11.3814(7)Å   c=16.0648(11)Å

α=105.1990(10)°   β=107.5430(10)°   γ=91.1510(10)°

C56H44Br4Co2N8O8

C56H44Br4Co2N8O8

Lian-Li LiuJing-Jing HuangXiu-Li WangGuo-Cheng LiuSong YangHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722

a=10.076(2)Å   b=12.750(3)Å   c=13.189(3)Å

α=64.037(3)°   β=80.602(3)°   γ=68.594(3)°

C28H20CoN8O12

C28H20CoN8O12

Lian-Li LiuJing-Jing HuangXiu-Li WangGuo-Cheng LiuSong YangHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722

a=22.432(4)Å   b=6.2562(12)Å   c=11.100(2)Å

α=90.00°   β=99.851(3)°   γ=90.00°

C40H34Br2CoN4O4

C40H34Br2CoN4O4

Lian-Li LiuJing-Jing HuangXiu-Li WangGuo-Cheng LiuSong YangHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722

a=25.0246(15)Å   b=6.2508(4)Å   c=22.7773(13)Å

α=90.00°   β=95.951(2)°   γ=90.00°

C33H29ClCoN6O6

C33H29ClCoN6O6

Lian-Li LiuJing-Jing HuangXiu-Li WangGuo-Cheng LiuSong YangHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722

a=19.1278(11)Å   b=16.8327(10)Å   c=21.3003(12)Å

α=90.00°   β=99.3350(10)°   γ=90.00°

C20H23Cl2NO2PdS

C20H23Cl2NO2PdS

Kondo, HirokiYu, FengYamaguchi, JunichiroLiu, GuoshengItami, Kenichiro

Organic letters (2014) 16, 16 4212-4215

a=10.1386(11)Å   b=14.3557(17)Å   c=14.5248(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H14N3O5Zn

C15H14N3O5Zn

Wang, YanLiu, ZhiqingZhou, JuhongWang, TaoWang, SunaLiu, GuangxiangWang, XiaoxiaoGao, YaXu, Jing

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178

a=28.218(2)Å   b=10.8849(11)Å   c=10.7915(9)Å

α=90.00°   β=106.8170(10)°   γ=90.00°

C24H20Cd2N3O9

C24H20Cd2N3O9

Wang, YanLiu, ZhiqingZhou, JuhongWang, TaoWang, SunaLiu, GuangxiangWang, XiaoxiaoGao, YaXu, Jing

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178

a=7.5872(6)Å   b=12.2872(11)Å   c=15.3589(15)Å

α=68.1730(10)°   β=86.445(2)°   γ=72.8090(10)°

{[Co(hpht)(ptmb)0.5(H2O)2]-H2O}

C15H18CoN3O7

Wang, YanLiu, ZhiqingZhou, JuhongWang, TaoWang, SunaLiu, GuangxiangWang, XiaoxiaoGao, YaXu, Jing

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178

a=8.3540(8)Å   b=9.9055(9)Å   c=11.9259(12)Å

α=91.3920(10)°   β=104.4280(10)°   γ=114.077(2)°

{[Ni(HPA)(ptmb)(H2O)2]-H2O}

C21H24N6NiO7

Wang, YanLiu, ZhiqingZhou, JuhongWang, TaoWang, SunaLiu, GuangxiangWang, XiaoxiaoGao, YaXu, Jing

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178

a=11.47(4)Å   b=13.33(4)Å   c=19.23(5)Å

α=90.00°   β=122.30(14)°   γ=90.00°

C26H22CoN4O4

C26H22CoN4O4

Xiu-Li WangLi-Li HouJu-Wen ZhangGuo-Cheng LiuBao MuHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93

a=16.225(5)Å   b=18.445(5)Å   c=16.083(5)Å

α=90.000(5)°   β=108.718(5)°   γ=90.000(5)°

C104H92Co4N16O19

C104H92Co4N16O19

Xiu-Li WangLi-Li HouJu-Wen ZhangGuo-Cheng LiuBao MuHong-Yan Lin

Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93

a=27.993(5)Å   b=10.587(2)Å   c=33.716(6)Å

α=90.00°   β=107.199(3)°   γ=90.00°

C15H21NO4S

C15H21NO4S

Zhu, HaitaoChen, PinhongLiu, Guosheng

Organic letters (2015) 17, 6 1485-1488

a=16.428(6)Å   b=13.329(5)Å   c=14.387(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H60Cd5Mo12N24O72P8

C32H60Cd5Mo12N24O72P8

Xiu-Li WangJing-Jing CaoGuo-Cheng LiuHong-Yan LinAi-Xiang Tian

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11

a=12.836(5)Å   b=14.502(5)Å   c=14.953(5)Å

α=104.155(5)°   β=102.830(5)°   γ=108.371(5)°

C14H28Cd3Mo6N12O36P4

C14H28Cd3Mo6N12O36P4

Xiu-Li WangJing-Jing CaoGuo-Cheng LiuHong-Yan LinAi-Xiang Tian

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11

a=12.686(5)Å   b=14.444(5)Å   c=14.594(5)Å

α=109.839(5)°   β=106.925(5)°   γ=96.214(5)°

C40H76Cd5Mo12N24O72P8

C40H76Cd5Mo12N24O72P8

Xiu-Li WangJing-Jing CaoGuo-Cheng LiuHong-Yan LinAi-Xiang Tian

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11

a=14.3639(10)Å   b=14.9311(10)Å   c=14.9490(10)Å

α=114.3800(10)°   β=111.4440(10)°   γ=92.4370(10)°

C15H18N4O3

C15H18N4O3

Liu, GangRomo, Daniel

Organic letters (2009) 11, 5 1143-1146

a=7.6675(3)Å   b=9.3748(3)Å   c=10.1892(4)Å

α=90.00°   β=95.618(2)°   γ=90.00°

C39H45Br3O8

C39H45Br3O8

Liu, GangRomo, Daniel

Organic letters (2009) 11, 5 1143-1146

a=18.044(5)Å   b=5.7815(15)Å   c=19.613(5)Å

α=90.00°   β=106.439(11)°   γ=90.00°

C24H18F6N2OS

C24H18F6N2OS

Pu, ShouzhiLiu, GangShen, LiangXu, Jingkun

Organic letters (2007) 9, 11 2139-2142

a=23.120(3)Å   b=8.9474(11)Å   c=11.4416(13)Å

α=90.00°   β=101.8350(10)°   γ=90.00°

C24H18.67F6N2O1.33S

C24H18.67F6N2O1.33S

Pu, ShouzhiLiu, GangShen, LiangXu, Jingkun

Organic letters (2007) 9, 11 2139-2142

a=14.8561(18)Å   b=22.866(3)Å   c=21.756(3)Å

α=90.00°   β=102.704(2)°   γ=90.00°

C21H17ClO3

C21H17ClO3

Liu, GuansaiWilkerson, Phillip D.Toth, Christopher A.Xu, Hao

Organic letters (2012) 14, 3 858-861

a=5.9241(6)Å   b=15.5212(15)Å   c=18.2461(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H17F4NO4

C24H17F4NO4

Xu, TaoLiu, Guosheng

Organic letters (2012) 14, 21 5416-5419

a=23.468(2)Å   b=11.7213(13)Å   c=16.4807(18)Å

α=90.00°   β=114.358(2)°   γ=90.00°

C20H11Au0.57N6Ni0.43O2S4

C20H11Au0.57N6Ni0.43O2S4

Ren, XiaomingSui, YunxiaLiu, GuangxiangXie, Jingli

The journal of physical chemistry. A (2008) 112, 35 8009-8014

a=12.191(2)Å   b=26.626(5)Å   c=7.2551(15)Å

α=90.00°   β=103.22(3)°   γ=90.00°

C24H20ClN5OS

C24H20ClN5OS

Guo, JixiLiu, LangLiu, GuangfeiJia, DianzengXie, Xiaolin

Organic letters (2007) 9, 20 3989-3992

a=12.4189(3)Å   b=14.1141(4)Å   c=13.3855(5)Å

α=90.00°   β=108.8080(10)°   γ=90.00°

C22H15ClN2O2

C22H15ClN2O2

Guo, JixiLiu, LangLiu, GuangfeiJia, DianzengXie, Xiaolin

Organic letters (2007) 9, 20 3989-3992

a=16.0128(8)Å   b=6.0024(3)Å   c=18.8175(11)Å

α=90.00°   β=104.291(2)°   γ=90.00°

C23H19NO3S

C23H19NO3S

Liu, GuixiaZhang, ShileiLi, HaoZhang, TangzhiWang, Wei

Organic letters (2011) 13, 5 828-831

a=9.4752(3)Å   b=7.9303(3)Å   c=12.8200(5)Å

α=90.00°   β=102.7820(10)°   γ=90.00°

C19H32O3Si

C19H32O3Si

Li, DongzhenLiu, GuangzhenHu, QiaoshuWang, ChaoXi, Zhenfeng

Organic letters (2007) 9, 26 5433-5436

a=6.5493(13)Å   b=11.954(2)Å   c=14.124(3)Å

α=102.24(3)°   β=93.57(3)°   γ=102.03(3)°

C32H32O16

C32H32O16

Li, ErweiZhang, FanNiu, ShubinLiu, XingzhongLiu, GangChe, Yongsheng

Organic letters (2012) 14, 13 3320-3323

a=28.067(3)Å   b=10.0691(8)Å   c=26.044(4)Å

α=90.00°   β=111.161(13)°   γ=90.00°

C28H25DyN4O10

C28H25DyN4O10

Wang, YanDong YanjieLiu, GuangxiangWang SunaChen, Youcun

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 10-14

a=10.1677(16)Å   b=10.8380(16)Å   c=12.8914(19)Å

α=70.843(2)°   β=80.001(2)°   γ=83.8330(10)°

1-(2-methyl-3-pyridyl)-2-(2-cyano-1,5- dimethyl-4-pyrryl)perfluorocyclopentene

C18H13F6N3

Liu, GangPu, ShouzhiWang, Renjie

Organic letters (2013) 15, 5 980-983

a=8.0432(4)Å   b=16.9675(7)Å   c=12.9693(7)Å

α=90.00°   β=105.807(6)°   γ=90.00°

1-(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)-2-(2-cyano-1,5- dimethyl-4-pyrryl)perfluorocyclopentene

C17H13F6N3S

Liu, GangPu, ShouzhiWang, Renjie

Organic letters (2013) 15, 5 980-983

a=15.8095(18)Å   b=13.1111(15)Å   c=8.6534(10)Å

α=90.00°   β=98.0170(10)°   γ=90.00°

1-(2,5-dimethyl-3-thienyl)-2-(2-cyano-1,5- dimethyl-4-pyrryl)perfluorocyclopentene

C18H14F6N2S

Liu, GangPu, ShouzhiWang, Renjie

Organic letters (2013) 15, 5 980-983

a=16.432(2)Å   b=13.0362(17)Å   c=8.6933(12)Å

α=90.00°   β=93.670(2)°   γ=90.00°

1-(1-methylphenyl)-2-(2-cyano-1,5- dimethyl-4-pyrryl)perfluorocyclopentene

C19H14F6N2

Liu, GangPu, ShouzhiWang, Renjie

Organic letters (2013) 15, 5 980-983

a=16.571(3)Å   b=13.208(3)Å   c=8.2626(17)Å

α=90.00°   β=90.383(2)°   γ=90.00°

Sr I2

I2Sr

Liu, G.Eick, H.A.

Journal of the Less-Common Metals (1989) 156, 237-245

a=12.328Å   b=4.92Å   c=8.384Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H26N2O4S2

C28H26N2O4S2

Hou, WenduanWei, QiLiu, GuishengChen, JingGuo, JingPeng, Yungui

Organic letters (2015) 17, 19 4870-4873

a=7.83950(6)Å   b=12.02537(11)Å   c=26.9644(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H26N2O4S2

C28H26N2O4S2

Hou, WenduanWei, QiLiu, GuishengChen, JingGuo, JingPeng, Yungui

Organic letters (2015) 17, 19 4870-4873

a=9.2332(3)Å   b=11.8033(5)Å   c=13.4383(6)Å

α=78.564(4)°   β=74.091(4)°   γ=80.538(3)°

C28H26N2O4S2

C28H26N2O4S2

Hou, WenduanWei, QiLiu, GuishengChen, JingGuo, JingPeng, Yungui

Organic letters (2015) 17, 19 4870-4873

a=5.35547(5)Å   b=17.35361(13)Å   c=27.1840(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd2 (Ti Cu) O6

CuNd2O6Ti

Yang, Z.Wong-Ng, W.Kaduk, J.A.Jang, M.Liu, G.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1142-1148

a=5.7247Å   b=7.635Å   c=5.475Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2 (Ti Cu) O6

CuO6Sm2Ti

Yang, Z.Liu, G.Wong-Ng, W.Kaduk, J.A.Jang, M.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1142-1148

a=5.74812Å   b=7.56025Å   c=5.41621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu2 (Ti Cu) O6

CuEu2O6Ti

Yang, Z.Kaduk, J.A.Wong-Ng, W.Jang, M.Liu, G.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1142-1148

a=5.75444Å   b=7.54182Å   c=5.38684Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd2 (Ti Cu) O6

CuGd2O6Ti

Yang, Z.Wong-Ng, W.Kaduk, J.A.Liu, G.Jang, M.

Journal of Solid State Chemistry (2009) 182, 1142-1148

a=5.75742Å   b=7.52298Å   c=5.36018Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H15CdN2O6

C18H15CdN2O6

Liu, GuochengHan, ShengweiGao, YueXu, NaWang, XiuliChen, Baokuan

CrystEngComm (2020) 22, 45 7952-7961

a=7.4820(3)Å   b=8.3416(4)Å   c=14.5588(6)Å

α=78.9440(10)°   β=87.6710(10)°   γ=76.2220(10)°

C28H22N4O6Zn

C28H22N4O6Zn

Liu, GuochengHan, ShengweiGao, YueXu, NaWang, XiuliChen, Baokuan

CrystEngComm (2020) 22, 45 7952-7961

a=29.2681(10)Å   b=10.0831(3)Å   c=22.0305(8)Å

α=90.00°   β=129.9080(10)°   γ=90.00°

C28H24N4O7Zn

C28H24N4O7Zn

Liu, GuochengHan, ShengweiGao, YueXu, NaWang, XiuliChen, Baokuan

CrystEngComm (2020) 22, 45 7952-7961

a=10.7920(4)Å   b=18.8461(8)Å   c=13.1548(5)Å

α=90.00°   β=97.9250(10)°   γ=90.00°

C28H24N4O7Zn

C28H24N4O7Zn

Liu, GuochengHan, ShengweiGao, YueXu, NaWang, XiuliChen, Baokuan

CrystEngComm (2020) 22, 45 7952-7961

a=9.6024(8)Å   b=11.8975(11)Å   c=13.2665(12)Å

α=113.334(2)°   β=103.141(2)°   γ=102.592(2)°

C32H27AgN4O11,H2O

C32H27AgN4O11,H2O

Ma, JianxinWang, YueLiu, GuochengXu, NaWang, Xiuli

RSC Advances (2020) 10, 73 44712-44718

a=8.492(6)Å   b=13.445(6)Å   c=13.518(6)Å

α=83.690(9)°   β=86.778(9)°   γ=85.131(6)°

C38H31Cd1.5N4O8,C4H9NO

C38H31Cd1.5N4O8,C4H9NO

Wang, XiuliLiu, YuLin, HongyanXu, NaLiu, GuochengWang, XiangChang, Zhi-HanLi, Jianrong

CrystEngComm (2020)

a=13.6803(13)Å   b=13.8392(13)Å   c=14.6811(15)Å

α=101.399(2)°   β=99.384(2)°   γ=116.889(2)°

C62H78N4Nd2O40Zn8,2(CH3),2(CH4O),2(H2O)

C62H78N4Nd2O40Zn8,2(CH3),2(CH4O),2(H2O)

Song, Xue-QinXia, Xue-LiSong, Fu-QiangLiu, GuohuaWang, Li

CrystEngComm (2020)

a=12.6950(3)Å   b=11.9208(3)Å   c=28.7356(8)Å

α=90°   β=93.129(2)°   γ=90°

C62H78Er2N4O39Zn8,2(C2H3N)

C62H78Er2N4O39Zn8,2(C2H3N)

Song, Xue-QinXia, Xue-LiSong, Fu-QiangLiu, GuohuaWang, Li

CrystEngComm (2020)

a=13.0554(6)Å   b=12.0662(6)Å   c=26.2854(10)Å

α=90°   β=94.196(4)°   γ=90°

C62H78Dy2N4O40Zn8

C62H78Dy2N4O40Zn8

Song, Xue-QinXia, Xue-LiSong, Fu-QiangLiu, GuohuaWang, Li

CrystEngComm (2020)

a=12.8027(9)Å   b=11.7339(8)Å   c=28.800(2)Å

α=90°   β=93.274(2)°   γ=90°

C62H78N4O40Tb2Zn8

C62H78N4O40Tb2Zn8

Song, Xue-QinXia, Xue-LiSong, Fu-QiangLiu, GuohuaWang, Li

CrystEngComm (2020)

a=12.6336(15)Å   b=11.8953(14)Å   c=28.764(4)Å

α=90°   β=92.839(4)°   γ=90°

C13H10Co0.5Mo4N4O14

C13H10Co0.5Mo4N4O14

Li, LeiWang, XiangXu, NaChang, ZhihanLiu, GuochengLin, HongyanWang, Xiuli

CrystEngComm (2020)

a=9.516(5)Å   b=11.674(5)Å   c=11.894(5)Å

α=112.366(5)°   β=112.210(5)°   γ=96.653(5)°

C13H11Mo4N4Ni0.5O14

C13H11Mo4N4Ni0.5O14

Li, LeiWang, XiangXu, NaChang, ZhihanLiu, GuochengLin, HongyanWang, Xiuli

CrystEngComm (2020)

a=9.4894(8)Å   b=11.5879(9)Å   c=11.8821(10)Å

α=112.196(1)°   β=112.175(1)°   γ=96.767(2)°