Structures by: Liang H.

Total: 270

C38H44CuF2N6O7,6.33(H2O)

C38H44CuF2N6O7,6.33(H2O)

Guo, Rui-FengYan, Hou-TianLiu, Rui-XueLi, Hong-ChangLiu, Yan-ChengChen, Zhen-FengLiang, Hong

Metallomics : integrated biometal science (2020) 12, 12 2145-2160

a=12.151(7)Å   b=13.362(8)Å   c=16.110(10)Å

α=111.747(10)°   β=92.860(10)°   γ=113.294(9)°

C31H21FIrN3O

C31H21FIrN3O

Qin, Li-QinZou, Bi-QunQin, Qi-PinWang, Zhen-FengYang, LinTan, Ming-XiongLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 19 7832-7837

a=11.4485(7)Å   b=9.3218(6)Å   c=23.3115(14)Å

α=90°   β=92.268(2)°   γ=90°

C27H19FIrN5O,2(CH4O)

C27H19FIrN5O,2(CH4O)

Qin, Li-QinZou, Bi-QunQin, Qi-PinWang, Zhen-FengYang, LinTan, Ming-XiongLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 19 7832-7837

a=10.7444(8)Å   b=22.9897(12)Å   c=10.6487(6)Å

α=90°   β=96.221(6)°   γ=90°

C33H25FIrN3O

C33H25FIrN3O

Qin, Li-QinZou, Bi-QunQin, Qi-PinWang, Zhen-FengYang, LinTan, Ming-XiongLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 19 7832-7837

a=20.4836(17)Å   b=16.3026(14)Å   c=15.6214(13)Å

α=90°   β=100.056(3)°   γ=90°

C35H21FIrN3O

C35H21FIrN3O

Qin, Li-QinZou, Bi-QunQin, Qi-PinWang, Zhen-FengYang, LinTan, Ming-XiongLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 19 7832-7837

a=21.5039(6)Å   b=16.6692(5)Å   c=14.8357(4)Å

α=90°   β=101.136(3)°   γ=90°

C46H62Al2O6

C46H62Al2O6

Wang, ZheZhang, XianhuiLiang, HongwenXian, MoWang, Xiaowu

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5526-5533

a=16.1738(14)Å   b=11.4534(9)Å   c=27.691(2)Å

α=90.00°   β=96.754(2)°   γ=90.00°

C16H17ClN2O3PtS

C16H17ClN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=10.042(4)Å   b=21.179(8)Å   c=9.137(3)Å

α=90.00°   β=113.576(5)°   γ=90.00°

C16H14Cl2N2O3PtS

C16H14Cl2N2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=12.4760(2)Å   b=21.4728(5)Å   c=7.00394(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H19ClN2O3PtS

C17H19ClN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=9.5523(4)Å   b=18.2853(6)Å   c=10.8746(4)Å

α=90.00°   β=95.584(4)°   γ=90.00°

C16H16ClFN2O3PtS

C16H16ClFN2O3PtS

Deng, JungangYu, Pingzhang, zhenleizhang, juzhengZhewen, SunCai, MeilingYuan, HaoliangLiang, HongYang, Feng

Metallomics (2019)

a=5.8117(17)Å   b=10.739(3)Å   c=14.832(4)Å

α=74.851(4)°   β=79.576(4)°   γ=87.129(4)°

C32H40N2O13

C32H40N2O13

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=17.4386(3)Å   b=6.02603(8)Å   c=18.7078(3)Å

α=90°   β=94.6535(16)°   γ=90°

2(C27H34N2O10),H2O

2(C27H34N2O10),H2O

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=18.6115(15)Å   b=8.4248(4)Å   c=21.2254(16)Å

α=90°   β=109.341(9)°   γ=90°

C32H40N2O15,4(H2O)

C32H40N2O15,4(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=12.69983(2)Å   b=8.73522(2)Å   c=17.77957(3)Å

α=90°   β=98.7531(2)°   γ=90°

C29H32N2O11,H2O

C29H32N2O11,H2O

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=8.15738(19)Å   b=10.7672(2)Å   c=33.9634(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H32N2O10,1.5(H2O)

C26H32N2O10,1.5(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=5.6664(2)Å   b=8.4625(3)Å   c=52.2037(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C26H32N2O9),5(H2O)

2(C26H32N2O9),5(H2O)

Guo, QiangSi, XialiShi, YuntaoYang, HongshuaiLiu, XinyuLiang, HongTu, PengfeiZhang, Qingying

Journal of natural products (2019) 82, 12 3288-3301

a=7.46638(8)Å   b=22.89580(19)Å   c=15.81982(11)Å

α=90°   β=91.5281(8)°   γ=90°

C19H15NO5

C19H15NO5

Zhang, JunZhang, Qing-YingTu, Peng-FeiXu, Fu-ChunLiang, Hong

Journal of natural products (2018) 81, 2 364-370

a=6.93466(8)Å   b=9.91657(11)Å   c=11.54675(14)Å

α=71.8945(10)°   β=84.5865(10)°   γ=75.6285(10)°

C22H26N14S4Zn2,O,C

C22H26N14S4Zn2,O,C

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=10.4181(4)Å   b=10.6411(4)Å   c=16.2688(6)Å

α=80.586(3)°   β=89.162(3)°   γ=62.190(4)°

C38H58N14S4Zn2

C38H58N14S4Zn2

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=20.581(6)Å   b=13.879(4)Å   c=16.592(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H21ClN7S2Zn,Cl

C23H21ClN7S2Zn,Cl

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=20.55(3)Å   b=7.366(12)Å   c=17.52(3)Å

α=90.00°   β=105.71(3)°   γ=90.00°

2(C26H36N14S4Zn2)

2(C26H36N14S4Zn2)

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=15.137(3)Å   b=16.265(3)Å   c=28.910(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H58N14S4Zn2

C38H58N14S4Zn2

Yu, PingDeng, JungangCai, JinhuaZhang, ZhenleiZhang, JuzhengHamid Khan, MuhammadLiang, HongYang, Feng

Metallomics : integrated biometal science (2019) 11, 8 1372-1386

a=13.4772(5)Å   b=28.6250(8)Å   c=14.2565(5)Å

α=90.00°   β=106.245(4)°   γ=90.00°

C17H12N2O3

C17H12N2O3

Qin, Qi-PinWang, ShulongTan, MingxiongWang, Zhen-FengHuang, Xiao-LingWei, QingminShi, Bei-BeiZou, Bi-QunLiang, Hong

Metallomics (2018)

a=13.2523(7)Å   b=8.0408(4)Å   c=12.7339(6)Å

α=90.00°   β=91.040(4)°   γ=90.00°

C21H23Cl3N2O5Pt2S2

C21H23Cl3N2O5Pt2S2

Qin, Qi-PinWang, ShulongTan, MingxiongWang, Zhen-FengHuang, Xiao-LingWei, QingminShi, Bei-BeiZou, Bi-QunLiang, Hong

Metallomics (2018)

a=9.4211(4)Å   b=12.9359(8)Å   c=13.8521(8)Å

α=66.332(6)°   β=88.609(4)°   γ=71.401(5)°

C40H56Co4O20

C40H56Co4O20

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=22.105(2)Å   b=22.105(2)Å   c=9.754(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H40Cl8Ni4O16

C36H40Cl8Ni4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=9.6063(14)Å   b=44.885(6)Å   c=11.7452(17)Å

α=90.00°   β=105.927(2)°   γ=90.00°

C22H15ClN2

C22H15ClN2

Wang, XuLi, Shen-YanPan, Ying-MingWang, Heng-ShanLiang, HongChen, Zhen-FengQin, Xiao-Huan

Organic letters (2014) 16, 2 580-583

a=8.6705(17)Å   b=10.194(2)Å   c=10.926(2)Å

α=110.20(3)°   β=92.26(3)°   γ=106.10(3)°

Copper(II) complex of anthracene-9-imidazoline hydrazone

C18H16Cl2CuN4,C2H6O

Qin, Qi-PinLiu, Yan-ChengWang, Hai-LuQin, Jiao-LanCheng, Feng-JieTang, Shang-FengLiang, Hong

Metallomics : integrated biometal science (2015) 7, 7 1124-1136

a=11.3306(3)Å   b=14.0417(3)Å   c=13.3887(5)Å

α=90.00°   β=106.842(4)°   γ=90.00°

C36H40Cl8Co4O16

C36H40Cl8Co4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=16.915(2)Å   b=18.429(2)Å   c=15.172(2)Å

α=90.00°   β=92.376(2)°   γ=90.00°

C36H44Br4Ni4O16

C36H44Br4Ni4O16

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=18.601(3)Å   b=17.417(2)Å   c=14.613(2)Å

α=90.00°   β=90.711(2)°   γ=90.00°

C40H56Ni4O20

C40H56Ni4O20

Shu-Hua ZhangYi Dong ZhangHua Hong ZouJing Jing GuoHe Ping LiYou SongHong Liang

Inorganica Chimica Acta (2013) 396, 119-125

a=22.447(2)Å   b=22.447(2)Å   c=9.628(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33.5H45Cl5P2PdS

C33.5H45Cl5P2PdS

Liang, HongzeIto, ShigekazuYoshifuji, Masaaki

Organic letters (2004) 6, 3 425-427

a=13.0619(9)Å   b=14.127(2)Å   c=11.692(1)Å

α=108.13(1)°   β=109.703(5)°   γ=77.28(2)°

C18H31BrOSi

C18H31BrOSi

Liang, HuanHu, LinCorey, E. J.

Organic letters (2011) 13, 15 4120-4123

a=7.9868(14)Å   b=16.291(3)Å   c=15.104(3)Å

α=90.00°   β=100.770(2)°   γ=90.00°

C29H26N2O5

C29H26N2O5

Tang, XueGao, Ying-JuanDeng, Hui-QingLei, Jin-JuLiu, Si-WeiZhou, LinShi, YinLiang, HaoQiao, JieGuo, LiHan, BoCui, Hai-Lei

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 18 3362-3366

a=9.050(4)Å   b=10.200(4)Å   c=27.541(11)Å

α=89.877(6)°   β=93.866(6)°   γ=111.112(5)°

C24H27NO3S

C24H27NO3S

Yan, FachaoLiang, HanbingAi, BingLiang, WenjingJiao, LuyangYao, ShuzhiZhao, PingpingLiu, QingDong, YunhuiLiu, Hui

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 10 2651-2656

a=8.9412(15)Å   b=11.6147(19)Å   c=11.727(2)Å

α=92.060(5)°   β=111.910(5)°   γ=102.119(5)°

C31H57ClN2P2S

C31H57ClN2P2S

Liang, HongzeIto, ShigekazuYoshifuji, Masaaki

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 17 3054

a=14.2800(4)Å   b=25.481(2)Å   c=10.8300(3)Å

α=92.549(8)°   β=111.862(3)°   γ=85.841(9)°

C31H57Cl3N2P2PtS

C31H57Cl3N2P2PtS

Liang, HongzeIto, ShigekazuYoshifuji, Masaaki

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 17 3054

a=11.0215(6)Å   b=21.108(1)Å   c=16.2925(5)Å

α=90°   β=92.524(2)°   γ=90°

C34.5H61Cl3N2P2PtS

C34.5H61Cl3N2P2PtS

Liang, HongzeIto, ShigekazuYoshifuji, Masaaki

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 17 3054

a=20.7395(7)Å   b=16.5550(5)Å   c=11.8561(6)Å

α=90°   β=90.060(2)°   γ=90°

C15H14ClNO2PtS

C15H14ClNO2PtS

Shao, Tai-MingWei, Zu-ZhuangLuo, Xiao-LingQin, Qi-PinTan, Ming-XiongZeng, Jia-JingLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 45 19885-19890

a=21.4385(4)Å   b=16.0457(3)Å   c=17.8853(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H12ClNO2PtS

C11H12ClNO2PtS

Shao, Tai-MingWei, Zu-ZhuangLuo, Xiao-LingQin, Qi-PinTan, Ming-XiongZeng, Jia-JingLiang, Chun-JieLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2020) 44, 45 19885-19890

a=7.28560(10)Å   b=17.1489(2)Å   c=9.90310(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H22Cl2InN7S2,CH4O

C15H22Cl2InN7S2,CH4O

Li, ShanheKhan, Muhammad HamidWang, XiaojunCai, MeilingZhang, JuzhengJiang, MingZhang, ZhenleiWen, Xiao-AnLiang, HongYang, Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17207-17220

a=9.7761(3)Å   b=14.2179(6)Å   c=16.7170(11)Å

α=90°   β=98.698(5)°   γ=90°

C46H42Cl2In2N14S4

C46H42Cl2In2N14S4

Li, ShanheKhan, Muhammad HamidWang, XiaojunCai, MeilingZhang, JuzhengJiang, MingZhang, ZhenleiWen, Xiao-AnLiang, HongYang, Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 47 17207-17220

a=8.5777(6)Å   b=11.3038(8)Å   c=13.9701(10)Å

α=94.0320(10)°   β=102.8920(10)°   γ=106.2790(10)°

C17H18AuCl2N2O2

C17H18AuCl2N2O2

Khan, Taj-MalookGul, Noor ShadLu, XingKumar, RajeshChoudhary, Muhammad IqbalLiang, HongChen, Zhen-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 30 11469-11479

a=9.297(5)Å   b=8.811(4)Å   c=22.272(10)Å

α=90.00°   β=104.878(18)°   γ=90.00°

C16H16AuCl2N2O

C16H16AuCl2N2O

Khan, Taj-MalookGul, Noor ShadLu, XingKumar, RajeshChoudhary, Muhammad IqbalLiang, HongChen, Zhen-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 30 11469-11479

a=13.5520(14)Å   b=7.7992(8)Å   c=29.960(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H15BrClNO4

C19H15BrClNO4

Liang, HaoHe, XiaoboZhang, YaqiChen, BinOuyang, Jia-ShengLi, YongsuPan, BenduSubba Reddy, Chitreddy V.Chan, Wesley Ting KwokQiu, Liqin

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 77 11429-11432

a=12.4479(6)Å   b=10.9895(5)Å   c=14.0720(7)Å

α=90.00°   β=104.7484(17)°   γ=90.00°

C18H15N3

C18H15N3

Bao, WenGao, Zhu-PengJin, Da-PingXue, Cao-GenLiang, HuanLei, Ling-ShengXu, Xue-TaoZhang, KunWang, Shao-Hua

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 55 7641-7644

a=8.0685(11)Å   b=8.5074(8)Å   c=10.8878(13)Å

α=93.111(9)°   β=96.047(10)°   γ=91.869(9)°

C17H13N3

C17H13N3

Bao, WenGao, Zhu-PengJin, Da-PingXue, Cao-GenLiang, HuanLei, Ling-ShengXu, Xue-TaoZhang, KunWang, Shao-Hua

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 55 7641-7644

a=8.4918(5)Å   b=10.0409(5)Å   c=16.7446(7)Å

α=90°   β=100.191(5)°   γ=90°

C18H15N3

C18H15N3

Bao, WenGao, Zhu-PengJin, Da-PingXue, Cao-GenLiang, HuanLei, Ling-ShengXu, Xue-TaoZhang, KunWang, Shao-Hua

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 55 7641-7644

a=8.2710(2)Å   b=9.9844(2)Å   c=18.3806(4)Å

α=90°   β=102.740(2)°   γ=90°

C18H15N3O

C18H15N3O

Bao, WenGao, Zhu-PengJin, Da-PingXue, Cao-GenLiang, HuanLei, Ling-ShengXu, Xue-TaoZhang, KunWang, Shao-Hua

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 55 7641-7644

a=9.2780(4)Å   b=23.2807(7)Å   c=7.4089(3)Å

α=90°   β=102.520(4)°   γ=90°

(Zr4)6(OH1)16(C54H26N2O124)2

(Zr4)6(OH1)16(C54H26N2O124)2

Mallick, ArijitLiang, HanfengShekhah, OsamaJia, JiangtaoMouchaham, GeorgesShkurenko, AleksanderBelmabkhout, YoussefAlshareef, Husam N.Eddaoudi, Mohamed

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 12 1883-1886

a=20.7974(9)Å   b=34.3196(13)Å   c=24.2844(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H27Cl2N2O4PPt

C19H27Cl2N2O4PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=9.3032(4)Å   b=11.5641(4)Å   c=12.6329(6)Å

α=111.392(4)°   β=106.122(4)°   γ=101.324(3)°

C16H18Cl3N2O3PPt

C16H18Cl3N2O3PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=9.6106(12)Å   b=20.423(3)Å   c=10.6731(13)Å

α=90.00°   β=96.686(2)°   γ=90.00°

C18H25Cl2N2O4PPt

C18H25Cl2N2O4PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=9.22386(14)Å   b=13.26158(18)Å   c=18.9212(3)Å

α=90°   β=102.5961(15)°   γ=90°

C18H23Cl4N2O3PPt

C18H23Cl4N2O3PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=8.366(3)Å   b=11.425(4)Å   c=14.150(5)Å

α=95.168(6)°   β=106.359(6)°   γ=106.779(6)°

C17H22Cl3N2O3PPt

C17H22Cl3N2O3PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=8.7652(3)Å   b=14.5838(6)Å   c=19.6786(10)Å

α=90.00°   β=116.450(2)°   γ=90.00°

C19H26Cl3N2O4PPt

C19H26Cl3N2O4PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=8.5496(10)Å   b=11.5478(14)Å   c=12.5966(15)Å

α=83.444(2)°   β=85.190(2)°   γ=71.014(2)°

C17H22Cl3N2O4PPt

C17H22Cl3N2O4PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=12.064(2)Å   b=16.098(3)Å   c=22.941(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H19Cl4N2O3PPt

C16H19Cl4N2O3PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=8.1410(12)Å   b=17.253(3)Å   c=16.187(3)Å

α=90.00°   β=104.267(2)°   γ=90.00°

C17H23Cl2N2O4PPt

C17H23Cl2N2O4PPt

Huang, Ke-BinWang, Feng-YangFeng, Hai-WenLuo, HejiangLong, YanZou, TaotaoChan, Albert S. C.Liu, RongZou, HuahongChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianLiang, Hong

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 87 13066-13069

a=10.0411(5)Å   b=14.3523(8)Å   c=29.091(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[Rh(MQ)(DMSO)2Cl2]

C14H20Cl2NO3RhS2

Zhang, Yun-LiangQin, Qi-PinCao, Qian-QianHan, Hong-HuaLiu, Zhu-LingLiu, Yan-ChengLiang, HongChen, Zhen-Feng

MedChemComm (2017) 8, 1 184-190

a=8.9953(9)Å   b=15.618(2)Å   c=13.4715(15)Å

α=90°   β=103.827(12)°   γ=90°

Ru5

2(C27H23Cl2N3ORuS),2(C2H6OS),H2O,0.5(CO)

Qin, Qi-PinMeng, TingTan, Ming-XiongLiu, Yan-ChengWang, Shu-LongZou, Bi-QunLiang, Hong

MedChemComm (2018) 9, 3 525-533

a=11.5669(4)Å   b=22.0229(6)Å   c=24.9620(7)Å

α=90.00°   β=98.749(3)°   γ=90.00°

C12H12N2O2

C12H12N2O2

Bao, WenWang, Jun-QiXu, XuetaoZhang, Bang-HongLiu, Wei-TingLei, Lin-ShengLiang, HuanZhang, KunWang, Shao-Hua

Chemical Communications (2018)

a=28.7013(15)Å   b=28.7013(15)Å   c=6.9232(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C20H14Cl2N4OPt,C2H6OS

C20H14Cl2N4OPt,C2H6OS

Liu, Rui-XueWu, Ying-ShuLiu, Yan-ChengLuo, Ru-YiYang, Li-DongTang, Meng-TingChen, Zhen-FengLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2019)

a=9.161(3)Å   b=9.961(3)Å   c=13.165(4)Å

α=101.623(4)°   β=103.647(4)°   γ=97.629(4)°

C30H16Cl2CuN4O4

C30H16Cl2CuN4O4

Qin, Qi-PinZou, Bi-QunTan, Ming-XiongWang, Shu-LongLiu, Yan-ChengLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2018) 42, 18 15479

a=7.8422(3)Å   b=8.7783(3)Å   c=9.4903(3)Å

α=90.286(2)°   β=104.150(2)°   γ=97.796(2)°

C30H14Br2Cl2CuN4O4

C30H14Br2Cl2CuN4O4

Qin, Qi-PinZou, Bi-QunTan, Ming-XiongWang, Shu-LongLiu, Yan-ChengLiang, Hong

New Journal of Chemistry (2018) 42, 18 15479

a=10.8609(12)Å   b=13.7631(15)Å   c=18.269(2)Å

α=90.00°   β=97.096(5)°   γ=90.00°

C18H20HoN5O14Zn

C18H20HoN5O14Zn

Wong, Wai-KwokLiang, HongzeWong, Wai-YeungCai, ZongweiLi, King-FaiCheah, Kok-Wai

New Journal of Chemistry (2002) 26, 3 275

a=7.810(2)Å   b=19.273(2)Å   c=16.189(3)Å

α=90°   β=91.99(2)°   γ=90°

C27H18N3O3Rh,CH4O

C27H18N3O3Rh,CH4O

Zhang, Hai-RongLiu, Yan-ChengChen, Zhen-FengMeng, TingZou, Bi-QunLiu, You-NianLiang, Hong

New J. Chem. (2016) 40, 7 6005

a=10.93140(10)Å   b=13.1412(2)Å   c=18.7929(3)Å

α=90.00°   β=117.0280(10)°   γ=90.00°

C19H14Br2ClN2O3Rh,O

C19H14Br2ClN2O3Rh,O

Zhang, Hai-RongLiu, Yan-ChengChen, Zhen-FengMeng, TingZou, Bi-QunLiu, You-NianLiang, Hong

New J. Chem. (2016) 40, 7 6005

a=8.0116(6)Å   b=11.7397(10)Å   c=12.2484(7)Å

α=78.326(6)°   β=88.221(5)°   γ=89.460(6)°

C31H76N5NdSi6

C31H76N5NdSi6

Wang, YibinLuo, YunjieChen, JueXue, HanmingLiang, Hongze

New Journal of Chemistry (2012) 36, 4 933

a=9.5611(10)Å   b=24.392(3)Å   c=20.327(2)Å

α=90.00°   β=91.353(3)°   γ=90.00°

C31H76LuN5Si6

C31H76LuN5Si6

Wang, YibinLuo, YunjieChen, JueXue, HanmingLiang, Hongze

New Journal of Chemistry (2012) 36, 4 933

a=9.6391(14)Å   b=24.143(4)Å   c=20.157(3)Å

α=90.00°   β=91.219(3)°   γ=90.00°

C31H76N5Si6Y

C31H76N5Si6Y

Wang, YibinLuo, YunjieChen, JueXue, HanmingLiang, Hongze

New Journal of Chemistry (2012) 36, 4 933

a=9.5883(16)Å   b=24.230(4)Å   c=20.194(3)Å

α=90.00°   β=91.177(5)°   γ=90.00°

C31H76N5OSi6Y

C31H76N5OSi6Y

Wang, YibinLuo, YunjieChen, JueXue, HanmingLiang, Hongze

New Journal of Chemistry (2012) 36, 4 933

a=12.0258(13)Å   b=19.1155(19)Å   c=20.642(2)Å

α=75.965(5)°   β=87.006(6)°   γ=85.555(6)°

C14H10CuN4O6S,CH4O

C14H10CuN4O6S,CH4O

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=10.616(3)Å   b=7.3808(18)Å   c=10.876(3)Å

α=90.00°   β=100.629(4)°   γ=90.00°

C30H26Cu2N12O14,C2H3N

C30H26Cu2N12O14,C2H3N

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=13.6199(3)Å   b=12.0853(3)Å   c=23.0230(5)Å

α=90.00°   β=98.247(2)°   γ=90.00°

C30H28ClCuN8O8,ClO4

C30H28ClCuN8O8,ClO4

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=8.6128(4)Å   b=18.2300(7)Å   c=21.5956(9)Å

α=90.00°   β=94.990(4)°   γ=90.00°

C15H14Cl2CuN4O2,0.25(H2O)

C15H14Cl2CuN4O2,0.25(H2O)

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=10.2362(5)Å   b=17.5970(6)Å   c=10.3334(10)Å

α=90°   β=109.474(8)°   γ=90°

C16H16Cl2CuN4O3S,C2H6OS

C16H16Cl2CuN4O3S,C2H6OS

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=9.6197(12)Å   b=22.809(3)Å   c=13.0632(12)Å

α=90.00°   β=127.446(6)°   γ=90.00°

C28H18Cu2N10O10

C28H18Cu2N10O10

Hong, ZhaoGuoZheng, ChuLuo, BiYou, XinBian, HeDongLiang, HongChen, ZhenFengHuang, FuPing

RSC Advances (2020) 10, 11 6297-6305

a=11.0710(6)Å   b=33.288(2)Å   c=26.7627(11)Å

α=90°   β=100.081(5)°   γ=90°

C40H26N2

C40H26N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=9.9087(2)Å   b=12.9484(3)Å   c=22.1427(7)Å

α=90°   β=100.956(3)°   γ=90°

C53H35Cl2N2

C53H35Cl2N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=11.8562(8)Å   b=13.4286(9)Å   c=13.4659(5)Å

α=77.628(4)°   β=86.612(4)°   γ=68.539(6)°

C40H26N2

C40H26N2

Chen, GuoweiChen, Wen-ChengJi, ShaominZhou, PeiqiCAI, Ningzhan, yingyingLiang, HuiTan, JihuaPan, ChengqiangHuo, Yanping

CrystEngComm (2020)

a=56.364(3)Å   b=15.9827(9)Å   c=6.1539(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H34Cl2N2O2Ti,C7H8

C25H34Cl2N2O2Ti,C7H8

Li, SihanZhu, YuqiongLiang, HuaqingXie, XiuliZhan, YipengLiang, GuodongZhu, Fangming

RSC Advances (2019) 9, 71 41824

a=10.2955(4)Å   b=30.4590(9)Å   c=10.5847(3)Å

α=90°   β=111.381(4)°   γ=90°

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

Ye, LeGong, Zhi-XinShi, ChaoMa, Jia-JunLiang, HaoQi, FangweiE, Dian-yuWang, Chang-FengZhang, YiYe, Heng-Yun

CrystEngComm (2019)

a=13.9925(2)Å   b=13.9925(2)Å   c=13.9925(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

B6F24Na,2(C6H14N2),Na

Ye, LeGong, Zhi-XinShi, ChaoMa, Jia-JunLiang, HaoQi, FangweiE, Dian-yuWang, Chang-FengZhang, YiYe, Heng-Yun

CrystEngComm (2019)

a=7.1593(13)Å   b=7.1593(13)Å   c=7.1593(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C96H30

C96H30

Xue, LanTian, ChengboLiang, HuaDeng, LinlongTan, YuanzhiWei, ZhanhuaXie, Suyuan

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 46 12721

a=22.965(4)Å   b=26.334(5)Å   c=19.819(4)Å

α=90.00°   β=110.524(4)°   γ=90.00°

C19H17NO2

C19H17NO2

Liu, PeiLiu, Jin-LingWang, Heng-ShanPan, Ying-MingLiang, HongChen, Zhen-Feng

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2014) 50, 37 4795-4798

a=8.7792(8)Å   b=25.118(2)Å   c=14.2371(13)Å

α=90.00°   β=103.655(2)°   γ=90.00°

Fe(III) complex 1

C20H12Cl5FeN2O2

Zou, Bi-QunQin, Qi-PinBai, Yu-XiaCao, Qian-QianZhang, YeLiu, Yan-ChengChen, Zhen-FengLiang, Hong

Med. Chem. Commun. (2017) 8, 3 633

a=10.5841(2)Å   b=29.3409(6)Å   c=22.5449(6)Å

α=90.00°   β=114.077(2)°   γ=90.00°

C31.3333H26Cl2Co4.6667N16O3.3333

C31.3333H26Cl2Co4.6667N16O3.3333

Fu-Ping HuangPeng-Fei YaoHai-Ye LiQing YuHe-Dong BianHong Liang

Chem.Commun. (2015) 51, 7598

a=23.2046(4)Å   b=23.2046(4)Å   c=17.2439(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C88H60Cl12Co14N48O4

C88H60Cl12Co14N48O4

Fu-Ping HuangPeng-Fei YaoHai-Ye LiQing YuHe-Dong BianHong Liang

Chem.Commun. (2015) 51, 7598

a=17.9278(4)Å   b=18.5740(4)Å   c=28.0345(6)Å

α=74.8010(18)°   β=87.6211(18)°   γ=61.281(2)°

2(C10H9BrNO2Zn0.5)

2(C10H9BrNO2Zn0.5)

Zhang, Hai-RongLiu, Yan-ChengMeng, TingQin, Qi-PinTang, Shang-FengChen, Zhen-FengZou, Bi-QunLiu, You-NianLiang, Hong

Med. Chem. Commun. (2015) 6, 12 2224

a=5.06412(19)Å   b=18.1609(12)Å   c=11.4569(4)Å

α=90.00°   β=97.646(4)°   γ=90.00°

C23H18N2O3S

C23H18N2O3S

Hong-Wen LiangKun JiangWei DingYi YuanLi ShuaiYing-Chun ChenYe Wei

Chem.Commun. (2015) 51, 16928

a=9.4496(6)Å   b=10.2550(5)Å   c=11.2370(6)Å

α=102.651(4)°   β=93.971(5)°   γ=114.471(5)°

C24H20N2O4S

C24H20N2O4S

Hong-Wen LiangKun JiangWei DingYi YuanLi ShuaiYing-Chun ChenYe Wei

Chem.Commun. (2015) 51, 16928

a=7.261(5)Å   b=9.440(5)Å   c=15.434(5)Å

α=92.805(5)°   β=95.279(5)°   γ=96.848(5)°

2(C19H17NO2)

2(C19H17NO2)

Liu, PeiLiu, Jin-LingWang, Heng-ShanPan, Ying-MingLiang, HongChen, Zhen-Feng

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2014) 50, 37 4795-4798

a=8.7792(8)Å   b=25.118(2)Å   c=14.2371(13)Å

α=90.00°   β=103.655(2)°   γ=90.00°

2(C14H10BrCo0.5N2O),2(O1)

2(C14H10BrCo0.5N2O),2(O1)

Zhang, Hai-RongHuang, Ke-BinChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianMeng, TingQin, Qi-PinZou, Bi-QunLiang, Hong

Med. Chem. Commun. (2016) 7, 5 806

a=14.6162(11)Å   b=16.3774(8)Å   c=12.5927(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H20CoN6O6,2(C2H2O)

C28H20CoN6O6,2(C2H2O)

Zhang, Hai-RongHuang, Ke-BinChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianMeng, TingQin, Qi-PinZou, Bi-QunLiang, Hong

Med. Chem. Commun. (2016) 7, 5 806

a=17.880(4)Å   b=13.110(3)Å   c=14.440(3)Å

α=90.00°   β=112.47(3)°   γ=90.00°

C28H24CoN6O2,0.13(C16O16),0.5(C4),0.25(O)

C28H24CoN6O2,0.13(C16O16),0.5(C4),0.25(O)

Zhang, Hai-RongHuang, Ke-BinChen, Zhen-FengLiu, Yan-ChengLiu, You-NianMeng, TingQin, Qi-PinZou, Bi-QunLiang, Hong

Med. Chem. Commun. (2016) 7, 5 806

a=17.9171(8)Å   b=17.9171(8)Å   c=17.1784(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H56Co4O20

C40H56Co4O20

Shu-Hua ZhangYou SongHong LiangMing-Hua Zeng

CrystEngComm (2009) 11, 5 865-872

a=22.1046(16)Å   b=22.1046(16)Å   c=9.7539(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C36H43Co3N6NaO16S3),(C2H3N)

2(C36H43Co3N6NaO16S3),(C2H3N)

Shu-Hua ZhangYou SongHong LiangMing-Hua Zeng

CrystEngComm (2009) 11, 5 865-872

a=17.1568(12)Å   b=17.1568(12)Å   c=27.247(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C54H66Cl2Co7N6O26

C54H66Cl2Co7N6O26

Shu-Hua ZhangYou SongHong LiangMing-Hua Zeng

CrystEngComm (2009) 11, 5 865-872

a=14.1188(11)Å   b=14.1188(11)Å   c=9.6675(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C100H126N4Ni2O9

C100H126N4Ni2O9

Chen, Zhen-FengZhang, Shu-FengLuo, Hai-ShengAbrahams, Brendan F.Liang, Hong

CrystEngComm (2007) 9, 1 27

a=25.531(5)Å   b=25.531(5)Å   c=14.907(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°