Structures by: Li Y.

Total: 3 998

CH2Cl2,C51H31NO

CH2Cl2,C51H31NO

Wu, LinWang, KaiWang, ChengFan, Xiao-ChunShi, Yi-ZhongZhang, XiangZhang, Shao-LiYe, Junzheng, caijunLi, YanqingYu, JiaOu, XuemeiZhang, Xiaohong

Chemical Science (2021)

a=9.2787(5)Å   b=14.5670(9)Å   c=28.3208(18)Å

α=90°   β=96.297(2)°   γ=90°

C51H33NO

C51H33NO

Wu, LinWang, KaiWang, ChengFan, Xiao-ChunShi, Yi-ZhongZhang, XiangZhang, Shao-LiYe, Junzheng, caijunLi, YanqingYu, JiaOu, XuemeiZhang, Xiaohong

Chemical Science (2021)

a=12.0934(6)Å   b=13.1272(7)Å   c=13.4509(7)Å

α=118.0190(10)°   β=90.255(2)°   γ=105.741(2)°

Methyl 2-(2,5-diphenylthiophen-3-yl)ferrocenylformate

C28H22FeO2S

Yan, LipengLan, JingboCheng, HuLi, YihangZhang, MangangWu, DiYou, Jingsong

Chemical Science (2020)

a=10.2793(3)Å   b=20.7357(6)Å   c=10.8780(3)Å

α=90°   β=104.681(3)°   γ=90°

C32H29FeNO,HO0.5

C32H29FeNO,HO0.5

Yan, LipengLan, JingboCheng, HuLi, YihangZhang, MangangWu, DiYou, Jingsong

Chemical Science (2020)

a=13.4843(5)Å   b=14.5316(6)Å   c=26.5664(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H27FeNOS

C34H27FeNOS

Yan, LipengLan, JingboCheng, HuLi, YihangZhang, MangangWu, DiYou, Jingsong

Chemical Science (2020)

a=8.89899(10)Å   b=15.8901(2)Å   c=19.5785(2)Å

α=90°   β=97.0681(12)°   γ=90°

C112H192In26Mn4N32S51

C112H192In26Mn4N32S51

Xue, ChaozhuangFan, XingZhang, JiaxuHu, DandanWang, Xiao-LiWang, XiangZhou, RuiLin, HaipingLi, YouyongLi, Dong-ShengWei, XiaoZheng, DaoyuanYang, YangHan, KeliWu, Tao

Chemical Science (2020) 11, 16 4085-4096

a=22.436(4)Å   b=22.436(4)Å   c=38.165(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C112H192Fe4In26N32O0S51

C112H192Fe4In26N32O0S51

Xue, ChaozhuangFan, XingZhang, JiaxuHu, DandanWang, Xiao-LiWang, XiangZhou, RuiLin, HaipingLi, YouyongLi, Dong-ShengWei, XiaoZheng, DaoyuanYang, YangHan, KeliWu, Tao

Chemical Science (2020) 11, 16 4085-4096

a=22.329(2)Å   b=22.329(2)Å   c=38.059(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H12OS,H2O

C14H12OS,H2O

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=14.1140(12)Å   b=5.0373(4)Å   c=17.2267(15)Å

α=90°   β=98.575(3)°   γ=90°

C24H27IrOS

C24H27IrOS

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=10.9930(5)Å   b=14.5354(7)Å   c=12.7588(7)Å

α=90°   β=94.905(2)°   γ=90°

C24H28ClIrOS

C24H28ClIrOS

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=8.5119(9)Å   b=33.049(3)Å   c=8.1129(7)Å

α=90°   β=105.969(4)°   γ=90°

C18H16O5S

C18H16O5S

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=4.9916(3)Å   b=12.1921(6)Å   c=13.9226(8)Å

α=69.159(2)°   β=87.173(2)°   γ=79.345(2)°

C14H11BrOS

C14H11BrOS

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=10.9587(9)Å   b=15.1534(11)Å   c=7.3793(6)Å

α=90°   β=98.891(3)°   γ=90°

C28H27Ag2F6IrO5S

C28H27Ag2F6IrO5S

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=9.9702(5)Å   b=12.7689(6)Å   c=13.1134(6)Å

α=89.3620(10)°   β=73.4700(10)°   γ=68.1400(10)°

C10H6Br2O2S3

C10H6Br2O2S3

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=5.8021(3)Å   b=10.4926(5)Å   c=10.9378(5)Å

α=73.356(2)°   β=87.222(2)°   γ=79.5970(10)°

C10H8OS3

C10H8OS3

He, ChuanYang, WuLi, YingziZhu, JiefengLiu, WentanKe, Jie

Chemical Science (2020)

a=8.1465(5)Å   b=14.4371(8)Å   c=8.8840(5)Å

α=90°   β=100.673(2)°   γ=90°

C20H15NO4

C20H15NO4

Ling, XiaHuang, LetaoLi, YouzhenWan, QingWang, ZhimingQin, AnjunGao, MengTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2020) 7, 10 2696-2701

a=9.3078(3)Å   b=10.2556(3)Å   c=17.4870(5)Å

α=103.6680(10)°   β=100.3310(10)°   γ=103.7570(10)°

Cl,C21H18NO4,CH4O

Cl,C21H18NO4,CH4O

Ling, XiaHuang, LetaoLi, YouzhenWan, QingWang, ZhimingQin, AnjunGao, MengTang, Ben Zhong

Materials Horizons (2020) 7, 10 2696-2701

a=13.288(6)Å   b=8.182(3)Å   c=17.804(7)Å

α=90°   β=96.917(14)°   γ=90°

2(C16H12N3Ni0.5O)

2(C16H12N3Ni0.5O)

Li, YanqingZhang, HuXiao, RuCai, Zhengguo

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5542-5547

a=5.41180(10)Å   b=15.0266(2)Å   c=15.9498(3)Å

α=91.1300(10)°   β=96.7910(10)°   γ=92.6390(10)°

C40H44N6NiO2

C40H44N6NiO2

Li, YanqingZhang, HuXiao, RuCai, Zhengguo

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5542-5547

a=6.3174(2)Å   b=10.7495(3)Å   c=12.7292(4)Å

α=74.886(2)°   β=79.406(2)°   γ=89.242(2)°

0.5(C44H32N6NiO2)

0.5(C44H32N6NiO2)

Li, YanqingZhang, HuXiao, RuCai, Zhengguo

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5542-5547

a=9.8938(18)Å   b=19.286(3)Å   c=10.6047(19)Å

α=90°   β=116.982(13)°   γ=90°

C52H52N6NiO2

C52H52N6NiO2

Li, YanqingZhang, HuXiao, RuCai, Zhengguo

Polymer Chemistry (2020) 11, 34 5542-5547

a=11.1027(2)Å   b=12.8123(2)Å   c=16.5909(3)Å

α=68.3340(10)°   β=89.5930(10)°   γ=74.9630(10)°

C20H20N2O3

C20H20N2O3

Zhang, JianLiu, Zhi-WenLi, YongWei, Cui-JieXie, JingYuan, Meng-FeiZhang, Dong-MeiYe, Wen-CaiZhang, Xiao-Qi

Journal of Natural Products (2020)

a=7.6535(3)Å   b=13.7374(5)Å   c=31.5932(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H25N3O5,4(O)

C20H25N3O5,4(O)

Zhang, JianLiu, Zhi-WenLi, YongWei, Cui-JieXie, JingYuan, Meng-FeiZhang, Dong-MeiYe, Wen-CaiZhang, Xiao-Qi

Journal of Natural Products (2020)

a=8.70090(10)Å   b=11.6468(2)Å   c=42.6723(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C142H184F8N24O38S8

C142H184F8N24O38S8

Zhao, HongyiWang, BinFu, LeiLi, GangLu, HaijiaLiu, YukeSheng, LiLi, YanZhang, BaoxiLu, YangMa, ChenHuang, HaihongZhang, DongfengLu, Yu

Journal of medicinal chemistry (2020)

a=12.14978(17)Å   b=26.7382(3)Å   c=23.8054(2)Å

α=90°   β=94.0929(10)°   γ=90°

3-(2,2-Dioxo-3,4-dihydrobenzo[<i>e</i>][1,2,3]oxathiazin-4-yl)-3-fluoro-1-phenylindolin-2-one

C21H15FN2O4S

Wu, Mei-FangChen, Ling-YanLi, Ya

IUCrData (2020) 5, 7 x201028

a=9.8726(4)Å   b=15.8054(7)Å   c=11.8345(4)Å

α=90°   β=94.6790(10)°   γ=90°

C51H53Cl2P3Ru

C51H53Cl2P3Ru

Wang, ZhengZhao, ZiweiLi, YongZhong, YanxiaZhang, QiuyueLiu, QingbinSolan, GregoryMa, YanpingSun, Wen Hua

Chemical Science (2020)

a=12.4966(4)Å   b=21.3798(7)Å   c=17.4791(6)Å

α=90°   β=99.826(3)°   γ=90°

C52H55ClOP3Ru,ClO4

C52H55ClOP3Ru,ClO4

Wang, ZhengZhao, ZiweiLi, YongZhong, YanxiaZhang, QiuyueLiu, QingbinSolan, GregoryMa, YanpingSun, Wen Hua

Chemical Science (2020)

a=19.968(4)Å   b=12.863(3)Å   c=19.229(4)Å

α=90°   β=105.75(3)°   γ=90°

[(tBuC?CAg)2(Ag4SiW12O40)(DMSO)6]

C24H54Ag6O46S6SiW12

Hu, TingHu, ChunliLi, YuhangMeng, LingyiXie, YimingLiao, MingyueZhong, GuimingLu, Can-Zhong

Nanoscale (2020) 12, 22 11847-11857

a=27.1669(7)Å   b=18.3273(4)Å   c=13.8912(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one

C8H5ClF3NO

Gao, JiePan, YangdanLi, YahongLi, Yafei

IUCrData (2019) 4, 7 x191025

a=12.7307(16)Å   b=9.0363(12)Å   c=7.4742(9)Å

α=90°   β=100.924(4)°   γ=90°

C21H18

C21H18

Wang, BinOng, Derek YirenLi, YihangPang, Jia HaoWatanabe, KoheiTakita, RyoChiba, Shunsuke

Chemical Science (2020) 11, 20 5267-5272

a=7.2298(2)Å   b=10.3241(3)Å   c=19.9155(5)Å

α=90°   β=91.2503(14)°   γ=90°

C24H25NO

C24H25NO

Wang, BinOng, Derek YirenLi, YihangPang, Jia HaoWatanabe, KoheiTakita, RyoChiba, Shunsuke

Chemical Science (2020) 11, 20 5267-5272

a=11.9769(3)Å   b=5.9444(2)Å   c=26.8450(8)Å

α=90°   β=92.8945(13)°   γ=90°

C43H38N2O2

C43H38N2O2

Cao, YangLi, YunlongMorrissey, ThomasLam, BrianPatrick, Brian O.Dvorak, DavidXia, ZhichengKelly, Timothy L.Berlinguette, Curtis P.

Energy & Environmental Science (2019)

a=10.5358(10)Å   b=12.5714(12)Å   c=15.0206(14)Å

α=101.715(2)°   β=107.958(2)°   γ=109.766(2)°

C26H26Cl2N2OTi

C26H26Cl2N2OTi

Huang, WeiLi, BaixiangWang, YouhongZhang, WenjuanWang, LinLi, YueshengSun, Wen-HuaRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2011) 1, 7 1208

a=23.852(5)Å   b=13.832(3)Å   c=16.890(3)Å

α=90.00°   β=118.68(3)°   γ=90.00°

C27H28Cl2N2OTi

C27H28Cl2N2OTi

Huang, WeiLi, BaixiangWang, YouhongZhang, WenjuanWang, LinLi, YueshengSun, Wen-HuaRedshaw, Carl

Catalysis Science & Technology (2011) 1, 7 1208

a=17.098(3)Å   b=8.1446(16)Å   c=17.624(4)Å

α=90.00°   β=98.70(3)°   γ=90.00°

C32H37BrO5

C32H37BrO5

Ma, Shuang-GangGao, Rong-MeiLi, Yu-HuanJiang, Jian-DongGong, Ning-BoLi, LiLü, YangTang, Wen-ZhaoLiu, Yun-BaoQu, JingLü, Hai-NingLi, YongYu, Shi-Shan

Organic letters (2013) 15, 17 4450-4453

a=5.9898(8)Å   b=9.7098(13)Å   c=12.2465(18)Å

α=90.307(12)°   β=91.544(12)°   γ=99.152(11)°

C23H18O2

C23H18O2

Zhang, JingfangTang, YuhaiWei, WenWu, YongLi, YangZhang, JunjieZheng, YuansuoXu, Silong

Organic letters (2017) 19, 12 3043-3046

a=6.0965(3)Å   b=7.8294(3)Å   c=17.9271(8)Å

α=90.00°   β=96.951(2)°   γ=90.00°

C42H28N2O2

C42H28N2O2

Feng, YadongTian, NianLi, YudongJia, ChunqiLi, XueningWang, LianhuiCui, Xiuling

Organic letters (2017) 19, 7 1658-1661

a=18.5446(10)Å   b=17.7946(9)Å   c=18.9442(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H30N2O2

C43H30N2O2

Feng, YadongTian, NianLi, YudongJia, ChunqiLi, XueningWang, LianhuiCui, Xiuling

Organic letters (2017) 19, 7 1658-1661

a=10.4789(9)Å   b=12.0740(11)Å   c=12.5011(11)Å

α=92.552(7)°   β=94.697(7)°   γ=98.319(7)°

C30H46O5

C30H46O5

Wei, Wen-JunSong, Qiu-YanYing, Jin-ChuanLi, Hang-YingMa, Kai-LiangLi, YidaLi, YaGao, Kun

Journal of natural products (2019) 82, 10 2859-2869

a=6.86011(11)Å   b=12.7036(2)Å   c=31.2318(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H48O4

C30H48O4

Wei, Wen-JunSong, Qiu-YanYing, Jin-ChuanLi, Hang-YingMa, Kai-LiangLi, YidaLi, YaGao, Kun

Journal of natural products (2019) 82, 10 2859-2869

a=7.3328(3)Å   b=16.9299(8)Å   c=21.8307(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H46O4,CH4O

C30H46O4,CH4O

Wei, Wen-JunSong, Qiu-YanYing, Jin-ChuanLi, Hang-YingMa, Kai-LiangLi, YidaLi, YaGao, Kun

Journal of natural products (2019) 82, 10 2859-2869

a=6.6034(7)Å   b=19.420(2)Å   c=11.2933(10)Å

α=90°   β=95.853(9)°   γ=90°

C31H50O4,C5H5N

C31H50O4,C5H5N

Wei, Wen-JunSong, Qiu-YanYing, Jin-ChuanLi, Hang-YingMa, Kai-LiangLi, YidaLi, YaGao, Kun

Journal of natural products (2019) 82, 10 2859-2869

a=7.3195(2)Å   b=16.8609(4)Å   c=21.8814(5)Å

α=69.350(2)°   β=87.717(2)°   γ=83.935(2)°

C32H40O8,CH4O

C32H40O8,CH4O

Zhang, JinyuLi, YumeiRen, FengxiaZhang, YangLiu, XingzhongLiu, LingChe, Yongsheng

Journal of natural products (2019) 82, 6 1678-1685

a=22.2561(9)Å   b=16.0137(5)Å   c=8.7122(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H21ClNORh

C20H21ClNORh

Zhou, BingDu, JuanjuanYang, YaxiLi, Yuanchao

Organic letters (2013) 15, 12 2934-2937

a=15.6316(11)Å   b=14.9322(11)Å   c=15.632Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H12N2O2

C16H12N2O2

Kong, LingkaiWang, MengdanZhang, FangfangXu, MurongLi, Yanzhong

Organic letters (2016) 18, 23 6124-6127

a=23.889(7)Å   b=10.077(3)Å   c=12.378(3)Å

α=90°   β=119.348(9)°   γ=90°

C23H17NO

C23H17NO

Zhang, FangfangQin, ZhengchenKong, LingkaiZhao, YuleiLiu, YuanyuanLi, Yanzhong

Organic letters (2016) 18, 19 5150-5153

a=8.369(7)Å   b=9.476(8)Å   c=11.907(10)Å

α=108.133(15)°   β=106.771(16)°   γ=92.352(18)°

C18H14O3

C18H14O3

Zhu, GongmingBao, GuangjunLi, YipingYang, JunxianSun, WangshengLi, JingHong, LiangWang, Rui

Organic letters (2016) 18, 20 5288-5291

a=7.6607(7)Å   b=9.2315(7)Å   c=11.1270(8)Å

α=72.019(7)°   β=79.887(7)°   γ=74.428(7)°

C23H15NO

C23H15NO

Zhang, FangfangQin, ZhengchenKong, LingkaiZhao, YuleiLiu, YuanyuanLi, Yanzhong

Organic letters (2016) 18, 19 5150-5153

a=8.542(3)Å   b=10.786(4)Å   c=18.502(7)Å

α=90°   β=102.652(7)°   γ=90°

C17H6F17IN2O

C17H6F17IN2O

Sun, XiaoyangWang, WenminLi, YanleMa, JingYu, Shouyun

Organic letters (2016) 18, 18 4638-4641

a=5.3794(12)Å   b=8.0586(17)Å   c=26.339(6)Å

α=81.743(4)°   β=86.002(4)°   γ=76.923(4)°

C51H18F51I3N6O3

C51H18F51I3N6O3

Sun, XiaoyangWang, WenminLi, YanleMa, JingYu, Shouyun

Organic letters (2016) 18, 18 4638-4641

a=11.5390(13)Å   b=16.419(2)Å   c=18.984(2)Å

α=77.096(2)°   β=85.285(2)°   γ=73.926(2)°

C20H20O6

C20H20O6

Zhou, JinchuanZhang, JiaozhenLi, RuijuanLiu, JunFan, PeihongLi, YiJi, MeiDong, YiwenYuan, HuiqingLou, Hongxiang

Organic letters (2016) 18, 17 4274-4276

a=10.2949(4)Å   b=10.4128(5)Å   c=16.2831(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H22O7

C21H22O7

Zhou, JinchuanZhang, JiaozhenLi, RuijuanLiu, JunFan, PeihongLi, YiJi, MeiDong, YiwenYuan, HuiqingLou, Hongxiang

Organic letters (2016) 18, 17 4274-4276

a=6.9891(6)Å   b=17.3736(17)Å   c=8.3470(8)Å

α=90.00°   β=105.219(3)°   γ=90.00°

C24H21ClF3NO4

C24H21ClF3NO4

Zhu, YuanyuanDong, ZhenghaoCheng, XinZhong, XiaolingLiu, XiaolinLin, LiShen, ZhiqiangYang, PeijuLi, YuanWang, HailinYan, WenjinWang, KairongWang, Rui

Organic letters (2016) 18, 15 3546-3549

a=26.236(3)Å   b=8.1806(11)Å   c=21.790(3)Å

α=90.00°   β=100.102(2)°   γ=90.00°

C31H27ClF3NO5S

C31H27ClF3NO5S

Zhu, YuanyuanDong, ZhenghaoCheng, XinZhong, XiaolingLiu, XiaolinLin, LiShen, ZhiqiangYang, PeijuLi, YuanWang, HailinYan, WenjinWang, KairongWang, Rui

Organic letters (2016) 18, 15 3546-3549

a=10.4656(3)Å   b=10.4575(2)Å   c=26.8799(5)Å

α=90°   β=89.999(2)°   γ=90°

C22H13ClFN3OS

C22H13ClFN3OS

Fan, WeiLi, QunLi, YanrongSun, HaoJiang, BoLi, Guigen

Organic letters (2016) 18, 6 1258-1261

a=17.7894(15)Å   b=18.2676(16)Å   c=5.7336(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H25BrN2O3

C29H25BrN2O3

Li, FalinChen, JiangfeiHou, YadingLi, YujieWu, Xin-YanTong, Xiaofeng

Organic letters (2015) 17, 21 5376-5379

a=12.7295(12)Å   b=15.5318(14)Å   c=24.571(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H19ClO3

C21H19ClO3

Yu, ZhunzhunLi, YongfengZhang, PeichaoLiu, LuZhang, Junliang

Chemical science (2019) 10, 26 6553-6559

a=20.4519(10)Å   b=8.3981(4)Å   c=29.0733(12)Å

α=90.00°   β=133.170(2)°   γ=90.00°

C21H19FO3

C21H19FO3

Yu, ZhunzhunLi, YongfengZhang, PeichaoLiu, LuZhang, Junliang

Chemical science (2019) 10, 26 6553-6559

a=8.0324(7)Å   b=10.4173(9)Å   c=21.4761(18)Å

α=90.00°   β=98.076(3)°   γ=90.00°

C18H12O2

C18H12O2

Yu, ZhunzhunLi, YongfengZhang, PeichaoLiu, LuZhang, Junliang

Chemical science (2019) 10, 26 6553-6559

a=11.0083(11)Å   b=17.6321(17)Å   c=6.9894(7)Å

α=90.00°   β=98.387(3)°   γ=90.00°

C13H10F3NO

C13H10F3NO

Lu, KuiWei, XianfuLi, QuanLi, YuxuanJi, LiangshuoHua, ErbingDai, YujieZhao, Xia

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 22 3766

a=5.0942(9)Å   b=9.6532(13)Å   c=11.935(2)Å

α=91.045(13)°   β=91.275(14)°   γ=101.201(13)°

C21H15ClINO2

C21H15ClINO2

Zhang, XueFeng, ChengjieJiang, TaoLi, YifeiPan, LingXu, Xianxiu

Organic letters (2015) 17, 14 3576-3579

a=11.057(3)Å   b=13.631(3)Å   c=13.716(3)Å

α=90.00°   β=110.380(3)°   γ=90.00°

C21H13ClI3NO2

C21H13ClI3NO2

Zhang, XueFeng, ChengjieJiang, TaoLi, YifeiPan, LingXu, Xianxiu

Organic letters (2015) 17, 14 3576-3579

a=8.8850(8)Å   b=11.5990(10)Å   c=11.6380(11)Å

α=87.070(2)°   β=72.2790(10)°   γ=76.183(2)°

C16H13NO3

C16H13NO3

He, GuangkeLi, YuanYu, ZilunChen, ZhaoqiangTang, YongmingSong, GuangliangLoh, Teck-Peng

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 21 3644

a=14.099(2)Å   b=5.2916(9)Å   c=9.1495(16)Å

α=90°   β=101.496(7)°   γ=90°

C23H20O6

C23H20O6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=7.7957(7)Å   b=10.1827(6)Å   c=12.7574(8)Å

α=79.033(5)°   β=76.634(7)°   γ=77.369(6)°

C16H11BrO2

C16H11BrO2

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=10.0036(11)Å   b=15.5670(13)Å   c=8.7599(11)Å

α=90°   β=100.953(11)°   γ=90°

C16H12O2

C16H12O2

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=25.676(2)Å   b=4.1792(4)Å   c=24.335(3)Å

α=90°   β=112.380(14)°   γ=90°

C23H22O6

C23H22O6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=14.7414(4)Å   b=8.7416(3)Å   c=16.4090(5)Å

α=90°   β=104.242(3)°   γ=90°

C22H17ClO6

C22H17ClO6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=14.6483(3)Å   b=17.4042(4)Å   c=15.2455(4)Å

α=90°   β=94.817(2)°   γ=90°

5,6,15,16-Tetrahydro-5,16-epoxyhexacene

C26H18O

Han, JianLiu, XinbangLi, YuLou, ZihaoYi, MingdongKong, HuihuiLuo, Jun

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2839

a=42.263(3)Å   b=7.4986(7)Å   c=12.0012(10)Å

α=90°   β=93.813(3)°   γ=90°

C54H48N8O8S4

C54H48N8O8S4

Wang, LihongWang, XiaominZhang, GeYang, ShengbiaoLi, YanZhang, Qian

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 16 2934

a=9.943Å   b=19.423Å   c=27.408Å

α=90.00°   β=94.84°   γ=90.00°

C17H16N2

C17H16N2

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=15.5340(13)Å   b=6.2910(3)Å   c=15.0837(10)Å

α=90.00°   β=113.849(9)°   γ=90.00°

C15H13N3

C15H13N3

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=12.9687(3)Å   b=13.0705(3)Å   c=7.1800(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H17N3

C22H17N3

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=8.8058(8)Å   b=10.1568(9)Å   c=10.8636(10)Å

α=112.118(9)°   β=90.659(8)°   γ=106.960(8)°

C20H17O2P

C20H17O2P

Zhao, XiuliHuang, MengmengLi, YaboZhang, JianyeKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1433

a=16.191(2)Å   b=17.7337(7)Å   c=8.5986(11)Å

α=90°   β=137.72(3)°   γ=90°

C16H17NO2

C16H17NO2

Liu, JianxunXing, ChangWei, DonghuiDeng, QianqianYang, CuipingPeng, QiuchenHou, HongweiLi, YuanyuanLi, Kai

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 12 2746

a=6.2328(2)Å   b=7.21290(10)Å   c=31.0245(7)Å

α=92.777(2)°   β=94.558(2)°   γ=90.014(2)°

2(C17H19NO2)

2(C17H19NO2)

Liu, JianxunXing, ChangWei, DonghuiDeng, QianqianYang, CuipingPeng, QiuchenHou, HongweiLi, YuanyuanLi, Kai

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 12 2746

a=6.1745(2)Å   b=7.0411(2)Å   c=33.2296(10)Å

α=86.545(2)°   β=84.929(2)°   γ=89.992(2)°

C15H15NO2

C15H15NO2

Liu, JianxunXing, ChangWei, DonghuiDeng, QianqianYang, CuipingPeng, QiuchenHou, HongweiLi, YuanyuanLi, Kai

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 12 2746

a=6.2682(5)Å   b=7.1504(5)Å   c=28.857(2)Å

α=94.165(2)°   β=90.331(3)°   γ=90.002(3)°

C29H14N4O2

C29H14N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=5.0052(2)Å   b=15.6076(4)Å   c=14.6006(4)Å

α=90.00°   β=91.275(3)°   γ=90.00°

C30H16N4O2

C30H16N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=25.4902(8)Å   b=8.4676(3)Å   c=16.9657(5)Å

α=90.00°   β=104.889(2)°   γ=90.00°

C33H22N4O2

C33H22N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=12.0721(6)Å   b=17.9566(12)Å   c=12.2305(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H30F6N4O2

C48H30F6N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=18.4373(19)Å   b=25.7446(19)Å   c=11.6266(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H22Cl2N4O2

C33H22Cl2N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=7.9714(4)Å   b=22.5703(8)Å   c=9.1047(4)Å

α=90.00°   β=115.426(7)°   γ=90.00°

C36H28N4O2

C36H28N4O2

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=8.8302(3)Å   b=18.7601(8)Å   c=19.0270(7)Å

α=110.640(4)°   β=94.387(3)°   γ=93.845(3)°

C11.67H8.67N1.33O0.67

C11.67H8.67N1.33O0.67

Zhao, NaGao, WangwangZhang, MinYang, JunfangZheng, XiaoyanLi, YueCui, RongrongYin, WeiLi, Nan

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 8 1613

a=8.5584(3)Å   b=18.7684(5)Å   c=17.4034(4)Å

α=90°   β=94.951(3)°   γ=90°

C24H38F6FePRuS3

C24H38F6FePRuS3

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=15.867(2)Å   b=20.073(2)Å   c=18.513(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H23CoS3

C14H23CoS3

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=13.1028(9)Å   b=8.6112(6)Å   c=14.2219(10)Å

α=90°   β=101.5506(13)°   γ=90°

C30H43F6FePRuS4

C30H43F6FePRuS4

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=14.3616(6)Å   b=13.9373(6)Å   c=16.9737(7)Å

α=90°   β=99.0564(10)°   γ=90°

C26H41F12FeNP2RuS3

C26H41F12FeNP2RuS3

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=11.800(4)Å   b=15.608(6)Å   c=18.603(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H58BCoFeS3

C48H58BCoFeS3

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=20.2817(11)Å   b=17.2944(9)Å   c=12.4241(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C48H59BFeRuS3

C48H59BFeRuS3

Zhang, YahuiYang, DaweiLi, YingZhao, XiangyuWang, BaominQu, Jingping

Catalysis Science & Technology (2019) 9, 22 6492

a=15.5349(4)Å   b=15.8332(5)Å   c=18.3897(5)Å

α=90°   β=90.6940(10)°   γ=90°

C16H14F3NO4S

C16H14F3NO4S

Gui, YangLiang, XinpingLi, YananLi, KuiliangZha, ZhenggenWang, Zhiyong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 7 942

a=7.91930(10)Å   b=15.3744(2)Å   c=16.4929(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H15NO2S

C19H15NO2S

Zhao, Zi-BiaoShi, LeiMeng, Fan-JieLi, YamingZhou, Yong-Gui

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 10 1572

a=8.0275(15)Å   b=8.0254(17)Å   c=12.699(3)Å

α=90°   β=101.787(7)°   γ=90°

C17H20O3

C17H20O3

Xu, WeiciLi, YuanzhenLiu, RuiYang, ShuangLiu, JianFang, Xinqiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 290

a=10.4344(2)Å   b=11.4942(2)Å   c=11.5277(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H20O3

C20H20O3

Xu, WeiciLi, YuanzhenLiu, RuiYang, ShuangLiu, JianFang, Xinqiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 290

a=8.4310(6)Å   b=8.6965(5)Å   c=11.7742(5)Å

α=80.603(4)°   β=87.055(4)°   γ=65.920(6)°

C25H21FO3

C25H21FO3

Xu, WeiciLi, YuanzhenLiu, RuiYang, ShuangLiu, JianFang, Xinqiang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 3 290

a=9.8733(7)Å   b=10.3877(7)Å   c=37.781(2)Å

α=90°   β=96.893(6)°   γ=90°

C18H25NO7S

C18H25NO7S

Lei, MengLi, YanjunCao, ShiHou, XinyiGong, Lei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 21 3083

a=10.000(2)Å   b=14.827(3)Å   c=13.344(3)Å

α=90.00°   β=101.939(3)°   γ=90.00°

C10H9NO

C10H9NO

Wu, QiLi, YaboWang, ChenyangZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 16 2496

a=7.5235(7)Å   b=5.5446(8)Å   c=10.2976(10)Å

α=90°   β=99.850(10)°   γ=90°

CH4O,C22H13N3O2

CH4O,C22H13N3O2

He, YanlingLi, YuanyuanSu, HuifangSi, YueLiu, YuanyuanPeng, QiuchenHe, JuanHou, HongweiLi, Kai

Materials Chemistry Frontiers (2019) 3, 1 50

a=10.830(8)Å   b=7.650(6)Å   c=12.063(9)Å

α=90°   β=103.07(3)°   γ=90°

C23H21NO2S

C23H21NO2S

Li, YunChen, JingchaoHe, ZhenxiuQin, HongyuZhou, YongyunKhan, RuhimaFan, Baomin

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 7 1108

a=8.0484(7)Å   b=10.6055(9)Å   c=21.9053(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H18F2O4

C21H18F2O4

Li, YuewenLu, YiyeMao, RunyuLi, ZhimingWu, Jie

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1745

a=12.326(4)Å   b=11.032(4)Å   c=13.445(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°