Structures by: Li X. K.

Total: 3

Tetraaqua{1-[(1<i>H</i>-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>- 1,2,4-triazole}sulfatozinc(II) dihydrate

C9H16N6O8SZn,2(H2O)

Wang, Yan-ZhiLi, Xiao-KunYang, Huai-XiaZhou, WanMeng, Xiang-Ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 m1483

a=7.5439(15)Å   b=7.9573(16)Å   c=16.151(3)Å

α=99.60(3)°   β=92.16(3)°   γ=112.24(3)°

Ethyl 7-methyl-2-((1-methyl-1<i>H</i>-pyrrol-2-yl)methylene)-3-oxo-5- phenyl-3,5-dihydro-2<i>H</i>-thiazolo[3,2-<i>a</i>]pyrimidine-6-carboxylate

C22H21N3O3S

Hu, JieWu, Xi-XiShen, Xue-QianTang, Long-GuangLi, Xiao-Kun

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 11 o3099

a=11.8187(10)Å   b=10.2911(9)Å   c=16.2290(14)Å

α=90.00°   β=90.584(2)°   γ=90.00°

3''-(2-Fluorobenzylidene)-4'-(2-fluorophenyl)-1'-methyldispiro[acenaphthylene- 1,2'-pyrrolidine-3',1''-cyclopentane]-2,2''-dione

C33H25F2NO2

Chen, Gao-ZhiWei, Xiao-YanWang, YiRen, Lu-QingLi, Xiao-Kun

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 2 o249-o250

a=17.728(13)Å   b=12.272(9)Å   c=12.094(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°