Structures by: Li J.

Total: 2 668

C28H24N4O5,CH4O

C28H24N4O5,CH4O

Wang, JinhuiJin, WeiyangZhou, XiaoxinLi, JiaqiXu, ChengdongMa, ZhongjunWang, JiananQin, LeleZhou, BiaoDing, WanjingGao, TingtingYao, HangpingChen, Zhe

Journal of Medicinal Chemistry (2020)

a=15.4258(5)Å   b=8.2007(2)Å   c=20.1539(6)Å

α=90°   β=98.481(3)°   γ=90°

C31H28N4O5

C31H28N4O5

Wang, JinhuiJin, WeiyangZhou, XiaoxinLi, JiaqiXu, ChengdongMa, ZhongjunWang, JiananQin, LeleZhou, BiaoDing, WanjingGao, TingtingYao, HangpingChen, Zhe

Journal of Medicinal Chemistry (2020)

a=24.2245(15)Å   b=24.2245(15)Å   c=12.4413(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C37H29N5O5

C37H29N5O5

Wang, JinhuiJin, WeiyangZhou, XiaoxinLi, JiaqiXu, ChengdongMa, ZhongjunWang, JiananQin, LeleZhou, BiaoDing, WanjingGao, TingtingYao, HangpingChen, Zhe

Journal of Medicinal Chemistry (2020)

a=9.05425(19)Å   b=14.2458(3)Å   c=22.2227(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H22N4O4,CH4O,CO0.5

C30H22N4O4,CH4O,CO0.5

Wang, JinhuiJin, WeiyangZhou, XiaoxinLi, JiaqiXu, ChengdongMa, ZhongjunWang, JiananQin, LeleZhou, BiaoDing, WanjingGao, TingtingYao, HangpingChen, Zhe

Journal of Medicinal Chemistry (2020)

a=10.6126(3)Å   b=11.4102(4)Å   c=13.3071(5)Å

α=95.819(3)°   β=112.387(3)°   γ=111.273(3)°

C28H25N3O6,H2O

C28H25N3O6,H2O

Wang, JinhuiJin, WeiyangZhou, XiaoxinLi, JiaqiXu, ChengdongMa, ZhongjunWang, JiananQin, LeleZhou, BiaoDing, WanjingGao, TingtingYao, HangpingChen, Zhe

Journal of Medicinal Chemistry (2020)

a=7.22366(16)Å   b=16.5577(4)Å   c=20.6478(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H19N2O4Re

C15H19N2O4Re

Li, JingLutz, MartinKlein Gebbink, Robertus J. M.

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 11 3782-3788

a=14.6069(6)Å   b=8.8710(4)Å   c=12.0927(8)Å

α=90°   β=90.801(3)°   γ=90°

C23H35N2O4Re

C23H35N2O4Re

Li, JingLutz, MartinKlein Gebbink, Robertus J. M.

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 11 3782-3788

a=23.9270(7)Å   b=9.4928(3)Å   c=22.1646(7)Å

α=90°   β=106.575(2)°   γ=90°

C15H18N3O6Re

C15H18N3O6Re

Li, JingLutz, MartinKlein Gebbink, Robertus J. M.

Catalysis Science & Technology (2020) 10, 11 3782-3788

a=8.90063(16)Å   b=11.9803(3)Å   c=31.8099(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33H27N2O2P

C33H27N2O2P

Zhuang, ZeyanDai, JunYu, MaoxingLi, JianqingShen, PingchuanHu, RongLou, XiaodingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2020) 11, 13 3405-3417

a=10.6898(7)Å   b=11.7750(8)Å   c=11.9913(7)Å

α=71.708(2)°   β=65.4407(19)°   γ=89.239(2)°

C33H27N2O2P

C33H27N2O2P

Zhuang, ZeyanDai, JunYu, MaoxingLi, JianqingShen, PingchuanHu, RongLou, XiaodingZhao, ZujinTang, Ben Zhong

Chemical Science (2020) 11, 13 3405-3417

a=9.1957(6)Å   b=10.8410(7)Å   c=13.3381(8)Å

α=100.850(2)°   β=100.343(2)°   γ=93.057(2)°

I3,C50H47N2O10

I3,C50H47N2O10

Li, JinYin, XinchiLi, BinLi, XiaokangPan, YuanjiangLi, JianGuo, Yuan

Analytical chemistry (2019) 91, 8 5354-5361

a=8.299(3)Å   b=11.341(4)Å   c=13.580(5)Å

α=102.860(5)°   β=90.495(6)°   γ=100.374(6)°

I,C25H29N2O,C2H6O

I,C25H29N2O,C2H6O

Li, JinYin, XinchiLi, BinLi, XiaokangPan, YuanjiangLi, JianGuo, Yuan

Analytical chemistry (2019) 91, 8 5354-5361

a=10.2938(17)Å   b=11.2225(18)Å   c=12.0368(19)Å

α=87.117(3)°   β=72.856(3)°   γ=73.370(3)°

C17H17NO4

C17H17NO4

Li, JunhuaWei, JialiangZhu, BencongWang, TengJiao, Ning

Chemical Science (2019)

a=6.2462(5)Å   b=7.5477(6)Å   c=31.123(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrinato]zinc(II) benzene disolvate

C44H8F20N4Zn,2(C6H6)

Lin, ZeyuanLi, Jianfeng

IUCrData (2020) 5, 7 x200877

a=34.176(7)Å   b=6.3699(13)Å   c=26.382(5)Å

α=90°   β=123.428(6)°   γ=90°

C7H3KNO4

C7H3KNO4

Li, ChaoWang, KuaibingLi, JingzeZhang, Qichun

Nanoscale (2020) 12, 14 7870-7874

a=7.0581(5)Å   b=11.6424(7)Å   c=9.2407(6)Å

α=90°   β=103.046(7)°   γ=90°

C32H28N4S2,C12H14N2,3(F6P)

C32H28N4S2,C12H14N2,3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.8195(8)Å   b=20.8662(12)Å   c=9.5394(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C36H32N4),5(F6P),3(C2H3N)

2(C36H32N4),5(F6P),3(C2H3N)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=19.886(4)Å   b=20.698(4)Å   c=20.515(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H32N4,4(F6P)

C36H32N4,4(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=7.4563(11)Å   b=20.125(3)Å   c=13.948(2)Å

α=90°   β=91.831(8)°   γ=90°

C36H32N4,0.5(C24H28N4),3(F6P)

C36H32N4,0.5(C24H28N4),3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.1423(6)Å   b=21.9108(7)Å   c=9.5937(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H30N4S,2(F6P)

C34H30N4S,2(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=10.2660(6)Å   b=21.7433(14)Å   c=9.8244(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C35H31N5,4(F6P)

C35H31N5,4(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=11.2904(11)Å   b=16.9439(18)Å   c=24.966(3)Å

α=75.157(10)°   β=86.061(11)°   γ=86.580(9)°

C32H28N4S,C12H14N2,3(F6P)

C32H28N4S,C12H14N2,3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.8597(15)Å   b=21.003(2)Å   c=9.5902(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C34H30N4S),2(F6P),0.5(C2H3N)

0.5(C34H30N4S),2(F6P),0.5(C2H3N)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=13.6030(13)Å   b=13.8062(13)Å   c=16.0216(16)Å

α=101.314(6)°   β=111.832(6)°   γ=107.987(6)°

C35H31N5,(C12H14N2),3(F6P)

C35H31N5,(C12H14N2),3(F6P)

Cai, KangShi, YiCao, ChangsuVemuri, SunealCui, BinbinShen, DengkeWu, HuangZhang, LongQiu, YunyanChen, HongliangJiao, YangStern, Charlotte L.Alsubaie, Fehaid M.Xiao, HaiLi, JunStoddart, J. Fraser

Chemical science (2020) 11, 1 107-112

a=14.1183(9)Å   b=21.8905(11)Å   c=9.5412(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LMOF-231-F0.2; Zn2(tcbpe)0.8(tcbpe-F)0.2

C54H31.2F0.8O8Zn2

Lustig, William P.Shen, ZeqingTeat, Simon J.Javed, NasirVelasco, EverO'Carroll, Deirdre M.Li, Jing

Chemical Science (2020) 11, 7 1814-1824

a=37.1066(17)Å   b=31.0733(15)Å   c=11.8903(6)Å

α=90°   β=99.208(2)°   γ=90°

C18H18Cl2N2O4S

C18H18Cl2N2O4S

Chen, LaiZhao, BinFan, ZhijinHu, MengxuLi, QingHu, WenhaoLi, JiweiZhang, Jinlin

Journal of agricultural and food chemistry (2019)

a=8.6136(12)Å   b=11.2490(15)Å   c=11.7697(17)Å

α=113.5820(10)°   β=108.764(2)°   γ=96.299(2)°

C22H13O3P

C22H13O3P

Chen, HuiDelaunay, WylliamLi, JingWang, ZuoyongBouit, Pierre-AntoineTondelier, DenisGeffroy, BernardMathey, FrançoisDuan, ZhengRéau, RégisHissler, Muriel

Organic letters (2013) 15, 2 330-333

a=7.544(1)Å   b=17.023(1)Å   c=26.006(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H13O2PS

C22H13O2PS

Chen, HuiDelaunay, WylliamLi, JingWang, ZuoyongBouit, Pierre-AntoineTondelier, DenisGeffroy, BernardMathey, FrançoisDuan, ZhengRéau, RégisHissler, Muriel

Organic letters (2013) 15, 2 330-333

a=13.099(1)Å   b=13.122(2)Å   c=13.604(2)Å

α=117.831(4)°   β=117.735(4)°   γ=91.969(5)°

C45H28Au2Cl4O4P2

C45H28Au2Cl4O4P2

Chen, HuiDelaunay, WylliamLi, JingWang, ZuoyongBouit, Pierre-AntoineTondelier, DenisGeffroy, BernardMathey, FrançoisDuan, ZhengRéau, RégisHissler, Muriel

Organic letters (2013) 15, 2 330-333

a=10.834(3)Å   b=20.925(5)Å   c=17.732(4)Å

α=90.00°   β=93.784(10)°   γ=90.00°

C18H14O3

C18H14O3

Zhu, GongmingBao, GuangjunLi, YipingYang, JunxianSun, WangshengLi, JingHong, LiangWang, Rui

Organic letters (2016) 18, 20 5288-5291

a=7.6607(7)Å   b=9.2315(7)Å   c=11.1270(8)Å

α=72.019(7)°   β=79.887(7)°   γ=74.428(7)°

C21H18O2

C21H18O2

Li, JingfuChang, WenjuRen, WenlongDai, JieShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 21 5456-5459

a=12.151(2)Å   b=23.564(5)Å   c=5.8640(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H31NO5

C21H31NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.5555(11)Å   b=6.7668(6)Å   c=12.9264(14)Å

α=90°   β=98.846(5)°   γ=90°

C18H31NO5

C18H31NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=7.71375(6)Å   b=8.88494(9)Å   c=28.0459(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H33NO5

C21H33NO5

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.4200(6)Å   b=19.1624(10)Å   c=9.3685(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H35N3O2,H2O

C25H35N3O2,H2O

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=8.174(3)Å   b=12.797(5)Å   c=21.823(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H39NO3SSi

C23H39NO3SSi

Xu, BingLi, GuangLi, JingShi, Yian

Organic letters (2016) 18, 9 2028-2031

a=11.2183(14)Å   b=17.958(2)Å   c=25.733(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C82H54N4

C82H54N4

Liu, YulongShan, TongYao, LiangBai, QingGuo, YachenLi, JinyuHan, XiaoLi, WeijunWang, ZhimingYang, BingLu, PingMa, Yuguang

Organic letters (2015) 17, 24 6138-6141

a=10.0347(8)Å   b=11.9855(10)Å   c=25.329(2)Å

α=77.339(2)°   β=87.855(2)°   γ=87.767(2)°

C82H54N4

C82H54N4

Liu, YulongShan, TongYao, LiangBai, QingGuo, YachenLi, JinyuHan, XiaoLi, WeijunWang, ZhimingYang, BingLu, PingMa, Yuguang

Organic letters (2015) 17, 24 6138-6141

a=10.1789(4)Å   b=11.9937(5)Å   c=13.2135(5)Å

α=108.6000(10)°   β=95.1890(10)°   γ=102.3540(10)°

C14H22O4

C14H22O4

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=6.5953(15)Å   b=9.079(2)Å   c=21.403(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H18O7

C15H18O7

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=7.1870(4)Å   b=8.7702(4)Å   c=11.0150(6)Å

α=90°   β=98.176(5)°   γ=90°

C18H28O4Si

C18H28O4Si

Shen, YangLi, LinbinPan, ZhishengWang, YingluLi, JundongWang, KuangyuWang, XianceZhang, YouyuHu, TianhuiZhang, Yandong

Organic letters (2015) 17, 21 5480-5483

a=7.2691(8)Å   b=11.4811(10)Å   c=21.668(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H32B2F4N4

C30H32B2F4N4

Wang, JunWu, QinghuaWang, ShaowuYu, ChangjiangLi, JinHao, ErhongWei, YunMu, XiaolongJiao, Lijuan

Organic letters (2015) 17, 21 5360-5363

a=12.718(2)Å   b=8.6639(16)Å   c=12.342(2)Å

α=90.00°   β=101.101(3)°   γ=90.00°

C30H34B2F4N4

C30H34B2F4N4

Wang, JunWu, QinghuaWang, ShaowuYu, ChangjiangLi, JinHao, ErhongWei, YunMu, XiaolongJiao, Lijuan

Organic letters (2015) 17, 21 5360-5363

a=17.6404(15)Å   b=8.5702(8)Å   c=20.1377(17)Å

α=90.00°   β=114.5680(10)°   γ=90.00°

C17H20O3

C17H20O3

Liao, Hai-BingLei, ChunGao, Li-XinLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Organic letters (2015) 17, 20 5040-5043

a=8.05390(10)Å   b=9.08260(10)Å   c=9.91750(10)Å

α=102.8620(10)°   β=97.0710(10)°   γ=96.3840(10)°

C22H28O3

C22H28O3

Liao, Hai-BingLei, ChunGao, Li-XinLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Organic letters (2015) 17, 20 5040-5043

a=11.37540(10)Å   b=11.93590(10)Å   c=14.18500(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H20O3

C17H20O3

Liao, Hai-BingLei, ChunGao, Li-XinLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Organic letters (2015) 17, 20 5040-5043

a=8.30180(10)Å   b=14.7835(2)Å   c=12.3636(2)Å

α=90°   β=101.1260(10)°   γ=90°

C51H53Cl2N5O3

C51H53Cl2N5O3

Tian, YamingTian, LuminHe, XiangLi, ChunjuJia, XueshunLi, Jian

Organic letters (2015) 17, 19 4874-4877

a=11.813(9)Å   b=18.382(14)Å   c=21.241(16)Å

α=90.00°   β=92.944(11)°   γ=90.00°

0.13(C456O128Zr24)

0.13(C456O128Zr24)

Zhang, YingmuPang, JiandongLi, JialuoYang, XinyuFeng, MingbaoCai, PeiyuZhou, Hong-Cai

Chemical Science (2019) 10, 36 8455

a=15.0920(12)Å   b=15.0920(12)Å   c=98.494(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H16O2

C19H16O2

Ren, WenlongChang, WenjuWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 14 3544-3547

a=17.095(3)Å   b=5.8740(12)Å   c=15.476(3)Å

α=90.00°   β=106.00(3)°   γ=90.00°

C18H23NO2

C18H23NO2

Ren, WenlongChang, WenjuWang, YangLi, JingfuShi, Yian

Organic letters (2015) 17, 14 3544-3547

a=12.580(5)Å   b=15.830(5)Å   c=8.839(5)Å

α=90.000(5)°   β=109.551(5)°   γ=90.000(5)°

C9H13N5O4

C9H13N5O4

Guo, XiaoweiWang, JidongSu, CanLiu, ChongxiMa, Xiao-YanYu, ZhiyinLi, JiansongWang, XiangjingXiang, WenshengHuang, Sheng-Xiong

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3215

a=8.3117(2)Å   b=17.2043(4)Å   c=8.3018(2)Å

α=90°   β=103.2310(10)°   γ=90°

CG0201

C28H23N3O4S

Chen, JingLi, JianjunWang, JiazheLi, HaoWang, WeiGuo, Yuewei

Organic letters (2015) 17, 9 2214-2217

a=12.8623(2)Å   b=11.3355(2)Å   c=16.9579(3)Å

α=90.00°   β=94.4930(10)°   γ=90.00°

2(C15H12N2O2S),CCl2

2(C15H12N2O2S),CCl2

Han, ShuaijunGao, XianyingWu, QingsongLi, JingyaZou, DapengWu, YushengWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 6 830

a=8.2400(4)Å   b=10.3859(4)Å   c=17.7438(8)Å

α=90°   β=95.373(4)°   γ=90°

C17H18NO5P

C17H18NO5P

Wang, JieLi, JunWei, YuanyuanYang, JingyaHuo, Congde

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3534

a=9.5039(7)Å   b=10.0075(8)Å   c=10.6869(8)Å

α=64.045(2)°   β=69.351(2)°   γ=83.294(2)°

C26H28N4O8,H2O

C26H28N4O8,H2O

Chen, JinhongLi, JunfangZhu, LongqingPeng, XueFeng, YiyueLu, YingmeiHu, XiaolingLiang, JianpinZhao, QuanyiWang, Zhen

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 23 3402

a=9.9349(9)Å   b=5.4755(5)Å   c=25.351(3)Å

α=90.00°   β=101.162(10)°   γ=90.00°

C29H43IMgN2O

C29H43IMgN2O

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=8.4477(15)Å   b=11.883(2)Å   c=15.889(3)Å

α=97.790(4)°   β=90.120(4)°   γ=96.968(4)°

C25H33MgN2

C25H33MgN2

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=21.9804(13)Å   b=19.3508(11)Å   c=11.2830(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H53MgN2

C54H53MgN2

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=11.4271(14)Å   b=17.954(2)Å   c=20.908(3)Å

α=90°   β=93.495(3)°   γ=90°

C46H58MgN4

C46H58MgN4

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=11.0139(12)Å   b=11.3202(12)Å   c=18.565(2)Å

α=75.316(3)°   β=83.401(3)°   γ=62.905(3)°

C48H49Cl2N2

C48H49Cl2N2

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=21.607(2)Å   b=13.2782(12)Å   c=14.0261(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C51H55IMgN2O

C51H55IMgN2O

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=25.689(3)Å   b=11.0511(14)Å   c=32.698(4)Å

α=90°   β=105.996(3)°   γ=90°

C68H96B2Mg2N4O6

C68H96B2Mg2N4O6

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=13.2295(8)Å   b=13.2295(8)Å   c=19.2267(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H35MgN2

C26H35MgN2

Li, JiaLuo, ManSheng, XingchaoHua, HaimingYao, WeiweiPullarkat, Sumod A.Xu, LiMa, Mengtao

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 24 3538

a=17.7085(9)Å   b=33.2898(16)Å   c=17.0054(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C52H50N2O4,C52H52N2O4

C52H50N2O4,C52H52N2O4

Xin, HanshenLi, JingGe, CongwuYang, XiaodiXue, TianruiGao, Xike

Materials Chemistry Frontiers (2018) 2, 5 975

a=13.3247(7)Å   b=16.6349(9)Å   c=19.0232(8)Å

α=93.227(3)°   β=97.302(3)°   γ=103.143(3)°

C15H12Cl2O2

C15H12Cl2O2

Dai, JieRen, WenlongLi, JingfuShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 4 561

a=6.0590(12)Å   b=8.8930(18)Å   c=13.346(3)Å

α=91.59(3)°   β=93.75(3)°   γ=108.42(3)°

C18H20O2

C18H20O2

Dai, JieRen, WenlongLi, JingfuShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 4 561

a=8.2600(17)Å   b=10.221(2)Å   c=10.602(2)Å

α=102.50(3)°   β=107.52(3)°   γ=109.03(3)°

C22H19NO5S

C22H19NO5S

Xie, LeiMa, HongliLi, JiaqiYu, YuanQin, ZhaohaiFu, Bin

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1858

a=8.8173(4)Å   b=14.3926(7)Å   c=15.3659(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H23NO5S

C21H23NO5S

Xie, LeiMa, HongliLi, JiaqiYu, YuanQin, ZhaohaiFu, Bin

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 9 1858

a=8.2203(5)Å   b=9.1263(5)Å   c=13.0906(7)Å

α=90°   β=102.302(6)°   γ=90°

C20H12Cl3N

C20H12Cl3N

Li, JianxiaoAn, YanniLi, JiaweiYang, ShaorongWu, WanqingJiang, Huanfeng

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 8 1590

a=11.93574(15)Å   b=7.18231(8)Å   c=19.3705(2)Å

α=90.00°   β=94.7142(11)°   γ=90.00°

C16H11FN2O

C16H11FN2O

Ding, JunshuaiZhang, YingchaoLi, Jizhen

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 8 1528

a=21.229(10)Å   b=3.9190(19)Å   c=15.628(8)Å

α=90°   β=105.861(11)°   γ=90°

C19H22O3

C19H22O3

Chang, WenjuDai, JieLi, JingfuShi, YuanRen, WenlongShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1074

a=28.543(6)Å   b=7.3090(15)Å   c=16.361(3)Å

α=90.00°   β=105.04(3)°   γ=90.00°

C16H15NO7

C16H15NO7

Wang, JunliangLi, JiannengShen, XianwangDong, CongLin, JunWei, Kun

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1149

a=11.4884(5)Å   b=11.9792(5)Å   c=20.8251(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H21ClFNO2

C21H21ClFNO2

Li, JianxiaoHu, WeigaoLi, ChunshengYang, ShaorongWu, WanqingJiang, Huanfeng

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 3 373

a=9.4639(2)Å   b=21.8249(5)Å   c=9.3192(2)Å

α=90.00°   β=104.752(3)°   γ=90.00°

C15H15BrO2

C15H15BrO2

Li, JingLi, ZequanZhang, XunXu, BingShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1084

a=7.813(4)Å   b=5.321(3)Å   c=15.394(8)Å

α=90°   β=91.594(8)°   γ=90°

C11H14BrFO2

C11H14BrFO2

Li, JingLi, ZequanZhang, XunXu, BingShi, Yian

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 6 1084

a=5.651(2)Å   b=16.364(7)Å   c=38.4918(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

3ak in manuscript

C14H10F12N2

Xie, JinLi, JianWurm, ThomasWeingand, VanessaSung, Hui-LingRominger, FrankRudolph, MatthiasHashmi, A. Stephen K.

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 841

a=10.0639(19)Å   b=8.1630(16)Å   c=20.469(4)Å

α=90°   β=101.995(3)°   γ=90°

C19H26O7

C19H26O7

Xiong, JuanWang, Li-JunQian, JianchangWang, Pei-PeiWang, Xue-JiaoMa, Guang-LeiZeng, HuaqiangLi, JiaHu, Jin-Feng

Journal of natural products (2018) 81, 10 2195-2204

a=8.91060(10)Å   b=10.0011(2)Å   c=11.0207(2)Å

α=90°   β=110.6890(10)°   γ=90°

C18H26O7

C18H26O7

Xiong, JuanWang, Li-JunQian, JianchangWang, Pei-PeiWang, Xue-JiaoMa, Guang-LeiZeng, HuaqiangLi, JiaHu, Jin-Feng

Journal of natural products (2018) 81, 10 2195-2204

a=10.7912(6)Å   b=7.2246(4)Å   c=11.6007(6)Å

α=90°   β=96.970(3)°   γ=90°

C18H26O6

C18H26O6

Xiong, JuanWang, Li-JunQian, JianchangWang, Pei-PeiWang, Xue-JiaoMa, Guang-LeiZeng, HuaqiangLi, JiaHu, Jin-Feng

Journal of natural products (2018) 81, 10 2195-2204

a=6.7154(8)Å   b=15.1719(15)Å   c=17.1256(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H35NO3

C29H35NO3

Ma, Xiao-LiLi, JunZheng, JiaoGu, Xiao-PanFerreira, DaneelZjawiony, Jordan K.Zhao, Ming-BoGuo, Xiao-YuTu, Peng-FeiJiang, Yong

Journal of natural products (2018) 81, 11 2371-2380

a=7.72842(7)Å   b=10.28179(10)Å   c=15.30230(15)Å

α=90°   β=91.9454(9)°   γ=90°

C29H35NO3

C29H35NO3

Ma, Xiao-LiLi, JunZheng, JiaoGu, Xiao-PanFerreira, DaneelZjawiony, Jordan K.Zhao, Ming-BoGuo, Xiao-YuTu, Peng-FeiJiang, Yong

Journal of natural products (2018) 81, 11 2371-2380

a=12.92580(10)Å   b=18.5966(2)Å   c=20.6239(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H26O3

C18H26O3

Huang, Guang-HuiHu, ZhuLei, ChunWang, Pei-PeiYang, JingLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1810-1818

a=10.1815(2)Å   b=10.1849(2)Å   c=15.7912(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H22O2

C17H22O2

Huang, Guang-HuiHu, ZhuLei, ChunWang, Pei-PeiYang, JingLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1810-1818

a=6.0879(4)Å   b=8.0119(6)Å   c=29.617(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H22O2

C17H22O2

Huang, Guang-HuiHu, ZhuLei, ChunWang, Pei-PeiYang, JingLi, Jing-YaLi, JiaHou, Ai-Jun

Journal of natural products (2018) 81, 8 1810-1818

a=29.6580(19)Å   b=6.8498(5)Å   c=7.4333(5)Å

α=90°   β=104.450(2)°   γ=90°

C25H27NO2S

C25H27NO2S

Li, JiawenQin, GuipingLiu, YangHuang, Hanmin

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 2 259

a=8.6446(11)Å   b=10.8046(15)Å   c=24.326(3)Å

α=90.00°   β=99.922(2)°   γ=90.00°

[Ca(C4O4)(H2O)]

[Ca(C4O4)(H2O)]

Rui-Biao LinLibo LiHao-Long ZhouHui WuChaohui HeShun LiRajamani KrishnaJinping LiWei ZhouBanglin Chen

Nature Materials (2018) 17, 1128-1133

a=13.6557(2)Å   b=13.6557(2)Å   c=7.7174(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4.4H2.8CaO5

C4.4H2.8CaO5

Rui-Biao LinLibo LiHao-Long ZhouHui WuChaohui HeShun LiRajamani KrishnaJinping LiWei ZhouBanglin Chen

Nature Materials (2018) 17, 1128-1133

a=13.6335(7)Å   b=13.6335(7)Å   c=7.6869(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C4CaO4,(O),O

C4CaO4,(O),O

Rui-Biao LinLibo LiHao-Long ZhouHui WuChaohui HeShun LiRajamani KrishnaJinping LiWei ZhouBanglin Chen

Nature Materials (2018) 17, 1128-1133

a=13.575(2)Å   b=13.575(2)Å   c=7.687(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H2CaO5,0.16(C2H4)

C4H2CaO5,0.16(C2H4)

Rui-Biao LinLibo LiHao-Long ZhouHui WuChaohui HeShun LiRajamani KrishnaJinping LiWei ZhouBanglin Chen

Nature Materials (2018) 17, 1128-1133

a=13.61515(13)Å   b=13.61515(13)Å   c=7.67903(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H40N4O2

C32H40N4O2

Qi, QingkaiChi, WeijieLi, YuanyuanQiao, QinglongChen, JieMiao, LuZhang, YiLi, JinJi, WeiXu, TaoLiu, XiaogangYoon, JuyoungXu, Zhaochao

Chemical Science (2019)

a=10.1957(4)Å   b=12.2494(5)Å   c=23.2226(10)Å

α=92.193(3)°   β=93.573(3)°   γ=106.021(3)°

C34H44N4O2

C34H44N4O2

Qi, QingkaiChi, WeijieLi, YuanyuanQiao, QinglongChen, JieMiao, LuZhang, YiLi, JinJi, WeiXu, TaoLiu, XiaogangYoon, JuyoungXu, Zhaochao

Chemical Science (2019)

a=11.0084(7)Å   b=12.0389(7)Å   c=12.2322(8)Å

α=79.257(5)°   β=66.321(6)°   γ=78.199(5)°

C34H42N4O3

C34H42N4O3

Qi, QingkaiChi, WeijieLi, YuanyuanQiao, QinglongChen, JieMiao, LuZhang, YiLi, JinJi, WeiXu, TaoLiu, XiaogangYoon, JuyoungXu, Zhaochao

Chemical Science (2019)

a=21.0138(12)Å   b=10.9924(7)Å   c=26.6620(16)Å

α=90°   β=97.694(5)°   γ=90°

C39H46N4O4S

C39H46N4O4S

Qi, QingkaiChi, WeijieLi, YuanyuanQiao, QinglongChen, JieMiao, LuZhang, YiLi, JinJi, WeiXu, TaoLiu, XiaogangYoon, JuyoungXu, Zhaochao

Chemical Science (2019)

a=11.7633(8)Å   b=12.4781(9)Å   c=13.0623(9)Å

α=106.839(6)°   β=100.035(6)°   γ=93.786(6)°

FeIIITpivPP1-PhyIm2-Triflate

C82H80FeN12O4,CF3O3S,2(C6H5Cl)

Li, JianfengOliver, Allen G.Scheidt, W. Robert

IUCrData (2019) 4, 1 x190015

a=12.2257(4)Å   b=19.3422(8)Å   c=19.5199(8)Å

α=88.061(2)°   β=72.058(2)°   γ=77.104(2)°

C52H15Cl2F20GaN4O2

C52H15Cl2F20GaN4O2

Wang, NiLei, HaitaoZhang, ZongyaoLi, JianfengZhang, WeiCao, Rui

Chemical Science (2019)

a=13.125(3)Å   b=17.799(3)Å   c=21.460(4)Å

α=90.00°   β=106.821(7)°   γ=90.00°

C8H20Cl3GaN4

C8H20Cl3GaN4

Wang, NiLei, HaitaoZhang, ZongyaoLi, JianfengZhang, WeiCao, Rui

Chemical Science (2019)

a=14.5269(18)Å   b=7.3499(9)Å   c=12.7491(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H32Cl0F20GaN4O5

C52H32Cl0F20GaN4O5

Wang, NiLei, HaitaoZhang, ZongyaoLi, JianfengZhang, WeiCao, Rui

Chemical Science (2019)

a=14.3965(6)Å   b=25.5948(10)Å   c=13.8025(6)Å

α=90.00°   β=93.4220(10)°   γ=90.00°

C44H8F20GaN4O2

C44H8F20GaN4O2

Wang, NiLei, HaitaoZhang, ZongyaoLi, JianfengZhang, WeiCao, Rui

Chemical Science (2019)

a=14.0662(18)Å   b=5.6070(8)Å   c=26.055(3)Å

α=90.00°   β=95.056(5)°   γ=90.00°