Structures by: Leonyuk L. I.

Total: 14

(Ca Sr) (Cu1.5 Bi0.5) O4

Bi0.5CaCu1.5O4Sr

Arakcheeva, A.V.Shamrai, V.F.Leonyuk, L.I.Lubman, G.U.

Kristallografiya (1994) 39, 928-931

a=5.465Å   b=5.465Å   c=3.2143Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Nd3.66 Y1.34 Ca6.5 Sr2.5) (Cu23.15 Ca0.425 Sr0.425) O41

Ca6.925Cu23.15Nd3.66O41Sr2.925Y1.34

Arakcheeva, A.V.Lubman, G.U.Shlyapkina, L.V.Leonyuk, L.I.

Kristallografiya (1996) 41, 43-50

a=12.515Å   b=11.294Å   c=27.544Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y0.8 Tb0.129 Ba2 (Cu2.725 Tb0.053) Al0.11 O6.4

Al0.11Ba2Cu2.725O6.4Tb0.182Y0.8

Arakcheeva, A.V.Lubman, G.U.Leonyuk, L.I.Shamrai, V.F.

Kristallografiya (1995) 40, 833-841

a=11.606Å   b=11.606Å   c=11.702Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2 Cu O4

CuIn2O4

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.957Å   b=3.957Å   c=12.08Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd1.87 Ce0.13 Cu O4

Ce0.13CuNd1.87O4

Belokoneva, E.L.Leonyuk, N.I.Leonyuk, L.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.957Å   b=3.957Å   c=12.075Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm (Ba1.715 Sm0.285) (Cu2.307 Al0.093) O5.12

Al0.093Ba1.715Cu2.307O5.12Sm1.285

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1991) 4, 563-569

a=3.896Å   b=3.896Å   c=11.598Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Ta17 O47

O47Sm3Ta17

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Leonyuk, L.I.Bogdanova, A.V.

Kristallografiya (1988) 33, 609-612

a=12.591Å   b=3.891Å   c=19.161Å

α=90°   β=102.86°   γ=90°

Bi2 (Sr1.401 Ca.2 Bi.149) Cu O6

Bi2.14908Ca0.2CuO4Sr1.40148

Belokoneva, E.L.Urusov, V.S.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 106-115

a=5.49Å   b=28.02Å   c=24.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.45 Ca0.55)2 (Bi0.18 Cu0.82) O2.976

Bi0.18Ca1.1Cu0.82O2.976Sr0.9

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 29-34

a=3.802Å   b=12.297Å   c=3.296Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 (Cu O3)

Ca2CuO3

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=12.23Å   b=3.763Å   c=3.252Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca (Cu O2)

CaCuO2

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.897Å   b=3.897Å   c=3.211Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (Cu O2)

BaCuO2

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=18.261Å   b=18.261Å   c=18.261Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr (Cu O2)

CuO2Sr

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.572Å   b=16.319Å   c=3.884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.19 Ca0.73) Cu2 O4

Ca0.73Cu2O4Sr1.19

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.545Å   b=16.066Å   c=3.881Å

α=90°   β=90°   γ=90°