Structures by: Labbe P. H.

Total: 24

Phosphorus tungsten oxide (4/8/32)

O32P4W8

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, P HRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1981) 37, 2139-2142

a=5.285(2)Å   b=6.569(1)Å   c=17.351(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium tungsten oxide (.3/1/3)

O3Rb0.28W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1978) 34, 1433-1438

a=7.3875(11)Å   b=7.3875(11)Å   c=7.5589(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Thallium tungsten oxide (0.3/1/3)

O3Tl0.3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1978) 34, 1433-1438

a=7.3810(18)Å   b=7.3810(18)Å   c=7.5091(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.2/1/3)

In0.17O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3762(10)Å   b=7.3762(10)Å   c=7.4983(17)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.2/1/3)

In0.15O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3824(11)Å   b=7.3824(11)Å   c=7.5082(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.2/1/3)

In0.18O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3888(11)Å   b=7.3888(11)Å   c=7.5007(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.2/1/3)

In0.21O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3883(12)Å   b=7.3883(12)Å   c=7.5065(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.2/1/3)

In0.24O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3837(11)Å   b=7.3837(11)Å   c=7.5012(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.3/1/3)

In0.28O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3673(30)Å   b=7.3673(30)Å   c=7.5020(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Indium tungsten oxide (0.3/1/3)

In0.31O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1979) 35, 1557-1564

a=7.3716(11)Å   b=7.3716(11)Å   c=7.5038(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tin tungsten oxide (10/16/46)

O46Sn10W16

Goreaud, MLabbe, P HRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1980) 36, 15-19

a=7.667(4)Å   b=7.667(4)Å   c=18.640(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Thallium tungsten oxide (2/4/13)

O13Tl2W4

Goreaud, MLabbe, P HMonier, J CRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1979) 30, 311-319

a=7.327(2)Å   b=37.864(5)Å   c=3.840(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tin tungsten oxide (0.3/1/3)

O3Sn0.26W

Goreaud, MLabbe, P HMonfort, YRaveau, B

Revue de Chimie Minerale (1980) 17, 79-87

a=12.25Å   b=12.25Å   c=3.83Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Indium tungsten oxide (0.3/1/3)

In0.3O3W

Labbe, P HGoreaud, MRaveau, BMonier, J C

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1978) 34, 1433-1438

a=7.3750(13)Å   b=7.3750(13)Å   c=7.5009(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Copper(I) Mercury Chloride selenide

ClCuHgSe

Guillo, MMercey, BLabbe, P HDeschanvres, A

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1980) 36, 2520-2523

a=6.9444(9)Å   b=12.7561(19)Å   c=4.2526(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K1.012 P2 W6 O22

K1.012O22P2W6

Roussel, P.Drouard, S.Groult, D.Labbe, P.H.Schlenker, C.Dumas, J.

Journal of Materials Chemistry (1999) 9, 973-978

a=6.6736Å   b=5.3543Å   c=11.9005Å

α=90°   β=92.615°   γ=90°

In0.44O9W3

In0.44O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1979) 35, 7 1557-1564

a=7.3824Å   b=7.3824Å   c=7.5082Å

α=90°   β=90°   γ=120°

O9Tl0.9W3

O9Tl0.9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1978) 34, 5 1433-1438

a=7.3810Å   b=7.3810Å   c=7.5091Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In0.598O9W3

In0.598O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1979) 35, 7 1557-1564

a=7.3888Å   b=7.3888Å   c=7.5007Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In0.512O9W3

In0.512O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1979) 35, 7 1557-1564

a=7.3762Å   b=7.3762Å   c=7.4983Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In0.648O9W3

In0.648O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1979) 35, 7 1557-1564

a=7.3883Å   b=7.3883Å   c=7.5065Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In0.744O9W3

In0.744O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1979) 35, 7 1557-1564

a=7.3837Å   b=7.3837Å   c=7.5012Å

α=90°   β=90°   γ=120°

O9Rb0.85W3

O9Rb0.85W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1978) 34, 5 1433-1438

a=7.3875Å   b=7.3875Å   c=7.5589Å

α=90°   β=90°   γ=120°

In0.9O9W3

In0.9O9W3

Labbe, P. H.Goreaud, M.Raveau, B.Monier, J. C.

Acta Crystallographica, Section B (1978) 34, 5 1433-1438

a=7.3750Å   b=7.3750Å   c=7.5009Å

α=90°   β=90°   γ=120°