Structures by: Kondo S. I.

Total: 7

C32H30O3Si

C32H30O3Si

Kondo, Shin-IchiBie, YiYamamura, Masaki

Organic letters (2013) 15, 3 520-523

a=9.6880(10)Å   b=10.4402(12)Å   c=12.9565(14)Å

α=89.249(9)°   β=80.806(8)°   γ=85.661(9)°

C38H54Cl7NO2Si

C38H54Cl7NO2Si

Kondo, Shin-IchiHarada, TomomiTanaka, RyojiUnno, Masafumi

Organic letters (2006) 8, 20 4621-4624

a=13.328(7)Å   b=22.154(8)Å   c=15.638(6)Å

α=90.000(5)°   β=108.170(6)°   γ=90.000(5)°

C69H100N22O6

C69H100N22O6

Kondo, Shin-IchiHayashi, TomohiroSakuno, YuichiTakezawa, YokoYokoyama, TakashiUnno, MasafumiYano, Yumihiko

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 6 907-916

a=14.995(2)Å   b=15.949(2)Å   c=17.6433(4)Å

α=68.348(10)°   β=71.330(10)°   γ=88.860(10)°

C58H60N4O2,C16H36N,0.5(C2H6OS),Cl

C58H60N4O2,C16H36N,0.5(C2H6OS),Cl

Satake, AkiraIshizawa, YukiKatagiri, HiroshiKondo, Shin-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9848-9857

a=34.4480(6)Å   b=16.3547(3)Å   c=24.2238(4)Å

α=90.00°   β=95.6897(7)°   γ=90.00°

C42H28N4O2Cl,C16H36N,2(CHCl3)

C42H28N4O2Cl,C16H36N,2(CHCl3)

Satake, AkiraIshizawa, YukiKatagiri, HiroshiKondo, Shin-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9848-9857

a=8.5439(13)Å   b=25.359(4)Å   c=27.711(4)Å

α=90.00°   β=103.197(5)°   γ=90.00°

C58H60N4O2,3(CHCl3)

C58H60N4O2,3(CHCl3)

Satake, AkiraIshizawa, YukiKatagiri, HiroshiKondo, Shin-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9848-9857

a=17.154(2)Å   b=19.517(3)Å   c=26.195(3)Å

α=90.00°   β=127.031(6)°   γ=90.00°

3(C58H60N4O2),C2H6OS

3(C58H60N4O2),C2H6OS

Satake, AkiraIshizawa, YukiKatagiri, HiroshiKondo, Shin-Ichi

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 20 9848-9857

a=31.448(8)Å   b=17.914(4)Å   c=72.329(18)Å

α=90°   β=93.536(4)°   γ=90°