Structures by: Kinjo R.

Total: 135

C23H23B2Cl9N4O2

C23H23B2Cl9N4O2

Wang, BaolinKinjo, Rei

Chemical Science (2019)

a=15.8691(3)Å   b=12.5093(3)Å   c=15.8466(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H44B4Cl2N8O2

C42H44B4Cl2N8O2

Wang, BaolinKinjo, Rei

Chemical Science (2019)

a=11.1827(2)Å   b=13.5841(2)Å   c=13.7474(2)Å

α=83.0226(11)°   β=81.9334(10)°   γ=86.2235(11)°

C38H56B2N6O2

C38H56B2N6O2

Wang, BaolinKinjo, Rei

Chemical Science (2019)

a=8.1816(5)Å   b=26.3954(16)Å   c=17.1380(11)Å

α=90°   β=99.443(4)°   γ=90°

C23.5H27B2ClN2O4

C23.5H27B2ClN2O4

Di WuLingbing KongYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Nature Communications (2015) 6, 7340

a=13.0170(16)Å   b=6.3932(8)Å   c=27.756(3)Å

α=90°   β=99.795(4)°   γ=90°

C22H26B2N2O2

C22H26B2N2O2

Di WuLingbing KongYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Nature Communications (2015) 6, 7340

a=9.3775(15)Å   b=22.196(4)Å   c=9.4320(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34.5H39.5B2N2O2.75

C34.5H39.5B2N2O2.75

Di WuLingbing KongYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Nature Communications (2015) 6, 7340

a=11.3572(9)Å   b=9.8183(8)Å   c=27.031(2)Å

α=90°   β=96.547(4)°   γ=90°

C78H83B4F11N4O10S2

C78H83B4F11N4O10S2

Di WuLingbing KongYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Nature Communications (2015) 6, 7340

a=10.8994(10)Å   b=13.3303(14)Å   c=14.0182(13)Å

α=98.334(4)°   β=90.656(4)°   γ=109.608(4)°

C22H26B2Cl2N2O2,0.5(C6H6)

C22H26B2Cl2N2O2,0.5(C6H6)

Di WuLingbing KongYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Nature Communications (2015) 6, 7340

a=9.205(3)Å   b=10.740(3)Å   c=13.922(4)Å

α=82.773(9)°   β=76.229(9)°   γ=74.293(9)°

C21H20B2N4O2

C21H20B2N4O2

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=15.071(5)Å   b=8.378(3)Å   c=14.966(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H28B2N4

C28H28B2N4

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=8.2613(14)Å   b=23.616(4)Å   c=12.724(3)Å

α=90°   β=106.778(5)°   γ=90°

C35H32B2F2N4P

C35H32B2F2N4P

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=8.1150(8)Å   b=13.1620(13)Å   c=16.2320(16)Å

α=106.603(3)°   β=102.639(3)°   γ=104.799(3)°

C32H32B2N4Si

C32H32B2N4Si

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=20.534(8)Å   b=18.455(7)Å   c=7.417(3)Å

α=90°   β=94.979(9)°   γ=90°

C22H23B2F3N4O3S

C22H23B2F3N4O3S

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=7.2251(7)Å   b=14.5333(12)Å   c=22.5468(19)Å

α=90°   β=91.921(5)°   γ=90°

C26H33B3N4O2

C26H33B3N4O2

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=29.987(3)Å   b=7.0147(7)Å   c=25.999(3)Å

α=90°   β=110.164(4)°   γ=90°

C20H20B2Cl2N4

C20H20B2Cl2N4

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=6.7243(2)Å   b=8.4506(4)Å   c=9.7798(4)Å

α=76.647(3)°   β=85.978(2)°   γ=66.7788(19)°

C20H20B2N4

C20H20B2N4

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=28.875(4)Å   b=8.4730(15)Å   c=19.549(3)Å

α=90°   β=132.202(4)°   γ=90°

C31.5H29B2BrN4

C31.5H29B2BrN4

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=7.4966(7)Å   b=14.1674(14)Å   c=26.033(2)Å

α=90°   β=95.734(3)°   γ=90°

C35H32B2N4

C35H32B2N4

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=9.1900(10)Å   b=30.098(3)Å   c=10.4179(11)Å

α=90°   β=102.688(3)°   γ=90°

C52H56B2Br2Cl6N4

C52H56B2Br2Cl6N4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=9.2160(12)Å   b=10.4837(15)Å   c=14.3635(19)Å

α=81.176(4)°   β=78.995(4)°   γ=73.107(4)°

C81H60B3F22N4

C81H60B3F22N4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=17.2104(7)Å   b=19.0002(8)Å   c=22.3578(10)Å

α=90°   β=96.600(3)°   γ=90°

C50H52B2F2N4

C50H52B2F2N4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=16.2212(12)Å   b=17.6789(12)Å   c=15.9340(13)Å

α=90°   β=109.755(4)°   γ=90°

C81H62B3F20N4

C81H62B3F20N4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=17.0654(2)Å   b=18.7504(2)Å   c=22.9274(3)Å

α=90°   β=97.0523(5)°   γ=90°

C44H49BN4

C44H49BN4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=21.931(3)Å   b=12.2382(17)Å   c=14.940(2)Å

α=90°   β=108.564(4)°   γ=90°

C53H59B2Cl4F3N4O3S

C53H59B2Cl4F3N4O3S

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=21.6523(7)Å   b=12.0310(4)Å   c=22.3972(7)Å

α=90°   β=117.8819(13)°   γ=90°

C18H27AuBClN2O2

C18H27AuBClN2O2

Kong, LingbingGanguly, RakeshLi, YongxinKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 5 2893

a=11.2950(11)Å   b=10.5120(8)Å   c=16.9583(16)Å

α=90°   β=102.328(4)°   γ=90°

C53H79AuBClN4O4

C53H79AuBClN4O4

Kong, LingbingGanguly, RakeshLi, YongxinKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 5 2893

a=15.396(2)Å   b=14.4925(19)Å   c=24.966(4)Å

α=90°   β=100.935(6)°   γ=90°

C26H38.73BClN2O2Rh

C26H38.73BClN2O2Rh

Kong, LingbingGanguly, RakeshLi, YongxinKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 5 2893

a=16.460(2)Å   b=13.8072(16)Å   c=11.9483(18)Å

α=90°   β=104.628(9)°   γ=90°

C33H47BClIrN2O2

C33H47BClIrN2O2

Kong, LingbingGanguly, RakeshLi, YongxinKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 5 2893

a=35.4699(14)Å   b=10.6670(5)Å   c=18.1337(8)Å

α=90°   β=115.404(2)°   γ=90°

C27H30B2D3N2O2

C27H30B2D3N2O2

Wu, DiGanguly, RakeshLi, YongxinHoo, Sin NiHirao, HajimeKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7150

a=6.2435(5)Å   b=13.8921(9)Å   c=14.2338(10)Å

α=100.533(4)°   β=92.139(5)°   γ=100.164(5)°

C30H34B2N2O2

C30H34B2N2O2

Wu, DiGanguly, RakeshLi, YongxinHoo, Sin NiHirao, HajimeKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7150

a=12.0335(18)Å   b=13.357(2)Å   c=17.045(3)Å

α=73.663(4)°   β=81.968(4)°   γ=79.686(4)°

C31H36B2N2O2

C31H36B2N2O2

Wu, DiGanguly, RakeshLi, YongxinHoo, Sin NiHirao, HajimeKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7150

a=9.498(2)Å   b=9.090(2)Å   c=30.647(7)Å

α=90°   β=94.119(3)°   γ=90°

C32H39B2N2O2

C32H39B2N2O2

Wu, DiGanguly, RakeshLi, YongxinHoo, Sin NiHirao, HajimeKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7150

a=8.8862(4)Å   b=21.9850(11)Å   c=14.0495(7)Å

α=90°   β=96.2349(19)°   γ=90°

C80H140B6Br4Mg2N2O2P4Si4

C80H140B6Br4Mg2N2O2P4Si4

Lu, WeiKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 64 8842-8844

a=10.1567(7)Å   b=25.514(2)Å   c=19.2566(14)Å

α=90°   β=91.717(2)°   γ=90°

C62.68H123.36B6Br4Mg2N2O2P4Si4

C62.68H123.36B6Br4Mg2N2O2P4Si4

Lu, WeiKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 64 8842-8844

a=16.6079(4)Å   b=16.8383(4)Å   c=17.8970(5)Å

α=107.0110(10)°   β=97.9820(10)°   γ=109.3270(10)°

C38H38B2N6

C38H38B2N6

Wang, BaolinKoshino, KotaKinjo, Rei

Chemical Communications (2019)

a=8.9487(3)Å   b=20.3068(7)Å   c=17.8492(8)Å

α=90°   β=97.5939(14)°   γ=90°

C40H36B2N6

C40H36B2N6

Wang, BaolinKoshino, KotaKinjo, Rei

Chemical Communications (2019)

a=11.2990(18)Å   b=11.6148(18)Å   c=25.321(4)Å

α=90°   β=102.163(4)°   γ=90°

C33H25AuB2ClD6N5

C33H25AuB2ClD6N5

Wang, BaolinKoshino, KotaKinjo, Rei

Chemical Communications (2019)

a=13.2614(6)Å   b=11.0676(5)Å   c=21.3350(9)Å

α=90°   β=100.4820(15)°   γ=90°

C10.75H17.25B0.5Li0.25N0.5O2.75

C10.75H17.25B0.5Li0.25N0.5O2.75

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=11.8344(4)Å   b=12.2694(4)Å   c=15.7797(5)Å

α=92.1118(10)°   β=103.9532(11)°   γ=93.1230(10)°

C44H63B2LiN2O6

C44H63B2LiN2O6

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=17.0101(4)Å   b=17.8543(5)Å   c=28.3178(7)Å

α=79.6457(17)°   β=87.6737(15)°   γ=88.4679(17)°

C52H75B2LiN2O11.5

C52H75B2LiN2O11.5

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=12.1544(3)Å   b=23.3935(6)Å   c=17.8383(5)Å

α=90°   β=96.1514(10)°   γ=90°

C50H79B2LiN4O12

C50H79B2LiN4O12

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=11.7547(3)Å   b=28.7561(8)Å   c=15.7165(4)Å

α=90°   β=108.0772(12)°   γ=90°

C46H64AuB2N2O2P

C46H64AuB2N2O2P

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=21.6138(7)Å   b=11.4783(3)Å   c=18.9214(5)Å

α=90°   β=114.5269(10)°   γ=90°

C32.5H38B2N2O2

C32.5H38B2N2O2

Wu, DiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Commun. (2017)

a=13.8934(5)Å   b=14.2385(4)Å   c=16.4845(5)Å

α=107.9003(9)°   β=98.7434(11)°   γ=106.7165(9)°

C23H31BClN3

C23H31BClN3

Ying Kai LohChe Chang ChongRakesh GangulyYongxin LiDragoslav VidovicRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 8561

a=9.7748(16)Å   b=18.042(4)Å   c=24.277(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H32AlBCl3N3O

C23H32AlBCl3N3O

Ying Kai LohChe Chang ChongRakesh GangulyYongxin LiDragoslav VidovicRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 8561

a=9.7657(12)Å   b=17.593(2)Å   c=16.2032(18)Å

α=90°   β=106.333(3)°   γ=90°

C30H28N2

C30H28N2

Di WuYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 12378

a=10.9355(13)Å   b=18.231(2)Å   c=12.2805(15)Å

α=90°   β=109.896(4)°   γ=90°

C32H34N2

C32H34N2

Di WuYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 12378

a=23.567(3)Å   b=23.567(3)Å   c=12.0950(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C32H36N2

C32H36N2

Di WuYongxin LiRakesh GangulyRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 12378

a=23.7045(15)Å   b=23.7045(15)Å   c=11.9100(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C35H48F3GeN3O3S

C35H48F3GeN3O3S

Bochao SuRakesh GangulyYongxin LiRei Kinjo

Chem.Commun. (2016) 52, 613

a=11.7454(9)Å   b=24.4796(19)Å   c=13.3037(10)Å

α=90°   β=115.166(2)°   γ=90°

C36H47CrGeN3O6

C36H47CrGeN3O6

Bochao SuRakesh GangulyYongxin LiRei Kinjo

Chem.Commun. (2016) 52, 613

a=10.2157(3)Å   b=22.5884(5)Å   c=15.2996(5)Å

α=90°   β=97.6480(13)°   γ=90°

C36H47GeMoN3O6

C36H47GeMoN3O6

Bochao SuRakesh GangulyYongxin LiRei Kinjo

Chem.Commun. (2016) 52, 613

a=10.3172(9)Å   b=22.6231(18)Å   c=15.3939(12)Å

α=90°   β=97.423(3)°   γ=90°

C36H47GeN3O6W

C36H47GeN3O6W

Bochao SuRakesh GangulyYongxin LiRei Kinjo

Chem.Commun. (2016) 52, 613

a=10.3691(5)Å   b=22.6170(7)Å   c=15.3476(7)Å

α=90°   β=97.055(3)°   γ=90°

C21H14BrF2N

C21H14BrF2N

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=11.1103(4)Å   b=19.8612(7)Å   c=8.6893(3)Å

α=90°   β=119.1045(15)°   γ=90°

C22H17F2N

C22H17F2N

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=8.7580(7)Å   b=9.0189(7)Å   c=12.1251(9)Å

α=77.130(4)°   β=80.995(4)°   γ=74.079(5)°

C24H16Br3N

C24H16Br3N

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=9.8400(9)Å   b=13.6565(13)Å   c=15.8730(16)Å

α=102.909(6)°   β=93.588(6)°   γ=95.664(6)°

1(C24H16F3N)

1(C24H16F3N)

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=11.219(5)Å   b=11.500(6)Å   c=14.861(8)Å

α=72.70(3)°   β=89.67(3)°   γ=77.32(3)°

C27H22F3NO2

C27H22F3NO2

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=17.8858(12)Å   b=5.3984(4)Å   c=24.0688(17)Å

α=90°   β=107.814(2)°   γ=90°

C43H57AuCl3N

C43H57AuCl3N

Wang, LiliangKong, LingbingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 62 12419-12422

a=20.7969(9)Å   b=9.1006(3)Å   c=22.4423(10)Å

α=90°   β=104.9810(10)°   γ=90°

C23H32BN3O

C23H32BN3O

Ying Kai LohChe Chang ChongRakesh GangulyYongxin LiDragoslav VidovicRei Kinjo

Chem.Commun. (2014) 50, 8561

a=18.898(4)Å   b=13.4431(19)Å   c=17.569(3)Å

α=90°   β=100.681(5)°   γ=90°

C46.5H67Cl2GeN3Rh2

C46.5H67Cl2GeN3Rh2

Su, BochaoOta, KeiLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 11 3555-3559

a=12.0092(2)Å   b=22.8477(5)Å   c=31.5357(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H63Cl2GeIr2N3

C43H63Cl2GeIr2N3

Su, BochaoOta, KeiLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 11 3555-3559

a=12.4041(4)Å   b=14.8542(5)Å   c=22.8415(8)Å

α=90°   β=94.2923(18)°   γ=90°

C92H123Cl3Ge2N6ORh3

C92H123Cl3Ge2N6ORh3

Su, BochaoOta, KeiLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 11 3555-3559

a=12.1630(3)Å   b=23.7267(4)Å   c=29.4161(5)Å

α=90°   β=90.9225(7)°   γ=90°

C60H52B2N4

C60H52B2N4

Goh, Gillian Kor HweeLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7514-7518

a=12.2084(6)Å   b=14.2682(8)Å   c=15.0075(8)Å

α=114.4228(17)°   β=98.0538(17)°   γ=90.2251(18)°

C66H58B2Cl2N4

C66H58B2Cl2N4

Goh, Gillian Kor HweeLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7514-7518

a=8.0320(2)Å   b=12.9483(3)Å   c=13.2734(3)Å

α=93.7410(9)°   β=92.4577(8)°   γ=104.6101(9)°

C60H52B2N4Se2

C60H52B2N4Se2

Goh, Gillian Kor HweeLi, YongxinKinjo, Rei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 22 7514-7518

a=13.734(6)Å   b=14.180(5)Å   c=15.375(6)Å

α=65.974(7)°   β=75.771(9)°   γ=62.708(8)°

C16H22B2N2O3

C16H22B2N2O3

Wang, BaolinKinjo, Rei

Chemical Science (2019)

a=7.0474(3)Å   b=10.6520(4)Å   c=22.2574(9)Å

α=90°   β=90.2535(8)°   γ=90°

C31H32B2ClN5O

C31H32B2ClN5O

Baolin WangYongxin LiRakesh GangulyHajime HiraoRei Kinjo

Nature Communications (2016) 7, 11871

a=7.5717(11)Å   b=13.808(2)Å   c=27.350(4)Å

α=90°   β=96.647(5)°   γ=90°

C50H54B2N4

C50H54B2N4

Su, YuantingLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Chem. Sci. (2017)

a=15.662(3)Å   b=17.724(3)Å   c=16.037(3)Å

α=90°   β=109.914(5)°   γ=90°

C19H27BF3LiN2O5S

C19H27BF3LiN2O5S

Kong, LingbingGanguly, RakeshLi, YongxinKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 5 2893

a=5.9513(6)Å   b=10.9562(11)Å   c=17.3953(15)Å

α=96.176(5)°   β=93.242(5)°   γ=97.646(6)°

C30H33B2BrN2O2

C30H33B2BrN2O2

Wu, DiGanguly, RakeshLi, YongxinHoo, Sin NiHirao, HajimeKinjo, Rei

Chem. Sci. (2015) 6, 12 7150

a=9.5066(6)Å   b=9.2480(5)Å   c=30.632(2)Å

α=90°   β=94.399(3)°   γ=90°

C18H22O6

C18H22O6

Chong, Che ChangRao, BinKinjo, Rei

ACS Catalysis (2017) 7, 9 5814

a=5.96830(10)Å   b=11.8288(3)Å   c=12.2029(3)Å

α=94.8482(9)°   β=101.6305(9)°   γ=100.0914(9)°

C42H53B2NO8

C42H53B2NO8

Chong, Che ChangRao, BinKinjo, Rei

ACS Catalysis (2017) 7, 9 5814

a=13.029(5)Å   b=31.240(11)Å   c=9.883(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H80B4K2N6O8

C42H80B4K2N6O8

Su, BochaoOta, KeiXu, KaiHirao, HajimeKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 38 11921-11925

a=10.4493(3)Å   b=17.1573(5)Å   c=14.9166(5)Å

α=90°   β=106.7915(12)°   γ=90°

C64H122B4K2N6O17

C64H122B4K2N6O17

Su, BochaoOta, KeiXu, KaiHirao, HajimeKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 38 11921-11925

a=11.4106(2)Å   b=26.1750(6)Å   c=13.0678(3)Å

α=90°   β=101.5162(14)°   γ=90°

C20H34B4N6

C20H34B4N6

Su, BochaoOta, KeiXu, KaiHirao, HajimeKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 38 11921-11925

a=16.6605(6)Å   b=12.2075(3)Å   c=11.3131(4)Å

α=90°   β=95.0619(13)°   γ=90°

C100H188B8K4N12O21

C100H188B8K4N12O21

Su, BochaoOta, KeiXu, KaiHirao, HajimeKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 38 11921-11925

a=16.2795(4)Å   b=17.1593(4)Å   c=22.3276(6)Å

α=90.0344(18)°   β=90.0987(17)°   γ=106.2799(17)°

C35H67AlKNO8Si2

C35H67AlKNO8Si2

Koshino, KotaKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=11.3793(6)Å   b=13.5186(5)Å   c=27.8039(14)Å

α=90°   β=98.587(2)°   γ=90°

C41H74AlKNO8Si3

C41H74AlKNO8Si3

Koshino, KotaKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=13.286(11)Å   b=13.384(11)Å   c=14.255(12)Å

α=93.101(18)°   β=97.062(15)°   γ=91.57(3)°

C35H73AlB2KNO8Si2

C35H73AlB2KNO8Si2

Koshino, KotaKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=12.363(8)Å   b=17.201(11)Å   c=21.419(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H81AlKNO8Si2

C53H81AlKNO8Si2

Koshino, KotaKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=11.3322(10)Å   b=15.8470(14)Å   c=16.6312(15)Å

α=88.823(2)°   β=71.777(2)°   γ=73.126(2)°

C35H70AlKN2O8Si2

C35H70AlKN2O8Si2

Koshino, KotaKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2020)

a=15.8845(6)Å   b=19.0232(7)Å   c=28.7130(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C38H90Si7

C38H90Si7

Ichinohe, MasaakiKinjo, ReiSekiguchi, Akira

Organometallics (2003) 22, 23 4621-4623

a=12.9870(3)Å   b=32.2930(7)Å   c=11.8790(2)Å

α=90.00°   β=101.7830(10)°   γ=90.00°

C55H125LiO4Si7

C55H125LiO4Si7

Ichinohe, MasaakiKinjo, ReiSekiguchi, Akira

Organometallics (2003) 22, 23 4621-4623

a=11.5160(16)Å   b=13.4850(11)Å   c=21.632(3)Å

α=90.00°   β=96.276(7)°   γ=90.00°

Cyclic (Alkyl)(Amino)CarbeneAuCl

C25H37AuClN

Xiaoming ZengGuido D. FreyRei KinjoBruno DonnadieuGuy Bertrand

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 8690-8696

a=11.3839(6)Å   b=10.1664(5)Å   c=21.0984(11)Å

α=90.00°   β=101.554(2)°   γ=90.00°

2-ethyl-1,2 dihydro-1-methyl-4-phenyl-2-propylquinoline

C21H24.50N

Xiaoming ZengGuido D. FreyRei KinjoBruno DonnadieuGuy Bertrand

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 8690-8696

a=9.7579(17)Å   b=12.115(2)Å   c=14.384(3)Å

α=90.00°   β=98.700(2)°   γ=90.00°

Tris(1,2-dimethoxyethane)lithium(I) trans-1,1,4,4-tetrakis- [bis(trimethylsilyl)methyl]-1,4-diisopropyl-2-tetrasilene-2-yl-2-ide

C52H127LiO6Si12

Kinjo, ReiIchinohe, MasaakiSekiguchi, Akira

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 1 26-27

a=25.3480(6)Å   b=13.8790(4)Å   c=23.1990(7)Å

α=90.00°   β=114.6791(10)°   γ=90.00°

1,1,4,4-tetrakis[bis(trimethylsilyl)methyl]-1,4-diisopropyl- 2-tetrasilyne anion radical

C50H130KO8Si12

Kinjo, ReiIchinohe, MasaakiSekiguchi, Akira

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 1 26-27

a=11.1710(8)Å   b=22.1790(12)Å   c=31.4580(19)Å

α=90.00°   β=93.542(4)°   γ=90.00°

Trans-1,2-Bis{bis[bis(trimethylsilyl)methyl]isopropylsilyl}- 3,4-dimethyl-1,2-disilacyclobutene

C38H98Si12

Rei KinjoMasaaki IchinoheAkira SekiguchiNozomi TakagiMichinori SumimotoShigeru Nagase

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 7766-7767

a=11.8790(3)Å   b=16.2050(6)Å   c=29.3670(9)Å

α=90.00°   β=90.886(2)°   γ=90.00°

1,2-bis[bis{bis(trimethylsilyl)methyl}isopropyl}- 3,4-diphenyl-1,2-disilabenzene

C50H102Si12

Rei KinjoMasaaki IchinoheAkira SekiguchiNozomi TakagiMichinori SumimotoShigeru Nagase

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 7766-7767

a=11.9640(10)Å   b=14.3110(16)Å   c=20.267(2)Å

α=110.482(5)°   β=91.712(6)°   γ=92.014(6)°

(18-crown-6)potassium tris{bis[bis(trimethylsilyl)methyl](methyl)silyl} tetrasilatetrahedranide

C59.5H153KO6Si19

Masaaki IchinoheMasafumi ToyoshimaRei KinjoAkira Sekiguchi

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 13328-13329

a=46.3770(18)Å   b=16.8430(3)Å   c=28.7790(11)Å

α=90.00°   β=121.573(2)°   γ=90.00°

C11H16BCl2NO2

C11H16BCl2NO2

Rao, BinChong, Che ChangKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.6684(4)Å   b=10.1429(4)Å   c=14.6746(7)Å

α=103.7009(19)°   β=104.597(2)°   γ=94.841(2)°

C17H22BF3N2O5S

C17H22BF3N2O5S

Rao, BinChong, Che ChangKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=24.0142(12)Å   b=6.6165(3)Å   c=12.7599(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H24BNO2

C18H24BNO2

Rao, BinChong, Che ChangKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=9.4418(3)Å   b=9.9431(2)Å   c=10.0828(2)Å

α=86.5863(8)°   β=63.7872(8)°   γ=75.1739(9)°

C15H22F3N2O3PS

C15H22F3N2O3PS

Rao, BinChong, Che ChangKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2018)

a=14.3752(9)Å   b=8.7993(6)Å   c=15.8616(12)Å

α=90°   β=111.282(2)°   γ=90°

C22H40BNOSi2

C22H40BNOSi2

Lu, WeiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=35.635(3)Å   b=7.2343(5)Å   c=19.7089(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C68H107B3Br2N4OSi2

C68H107B3Br2N4OSi2

Lu, WeiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=14.4344(2)Å   b=20.9581(3)Å   c=23.3737(3)Å

α=90°   β=94.4150(8)°   γ=90°

C22H40B2Cl3NOSi2

C22H40B2Cl3NOSi2

Lu, WeiLi, YongxinGanguly, RakeshKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2017)

a=10.1970(5)Å   b=16.4382(7)Å   c=17.6122(8)Å

α=90°   β=100.323(3)°   γ=90°

C55H110B6N2O2P2Si4

C55H110B6N2O2P2Si4

Lu, WeiLi, YongxinKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 13 5164-5168

a=18.1486(5)Å   b=20.9685(6)Å   c=18.7151(5)Å

α=90°   β=109.1250(10)°   γ=90°

C82.5H71B2ClN4

C82.5H71B2ClN4

Su, YuantingHuan Do, Dinh CaoLi, YongxinKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 35 13729-13733

a=12.2016(11)Å   b=15.2052(14)Å   c=17.0465(16)Å

α=96.263(2)°   β=97.224(2)°   γ=92.9468(19)°

C54H47B2ClN4

C54H47B2ClN4

Su, YuantingHuan Do, Dinh CaoLi, YongxinKinjo, Rei

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 35 13729-13733

a=13.1184(4)Å   b=13.2082(4)Å   c=25.2910(8)Å

α=87.7958(17)°   β=87.8829(16)°   γ=89.4790(18)°