Structures by: Kim Y.

Total: 599

C24H35BN2O4S

C24H35BN2O4S

Kim, JeonghoHwang, ChiwonKim, YoungminCho, Seung Hwan

Organic Process Research & Development (2019) 23, 8 1663

a=11.4365(8)Å   b=7.5623(5)Å   c=15.4088(11)Å

α=90°   β=110.202(2)°   γ=90°

C96H64N12O16Zn4,0.5(C96H66N12O16Zn4),5(C3H7NO)

C96H64N12O16Zn4,0.5(C96H66N12O16Zn4),5(C3H7NO)

Kim, Hyun-ChulHuh, SeongLee, Do NamKim, Youngmee

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 14 4820-4826

a=16.255(3)Å   b=18.811(4)Å   c=23.568(4)Å

α=90°   β=93.435(9)°   γ=90°

C48H30N6O8Zn2

C48H30N6O8Zn2

Kim, Hyun-ChulHuh, SeongLee, Do NamKim, Youngmee

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 14 4820-4826

a=10.7074(7)Å   b=14.8797(10)Å   c=15.0461(10)Å

α=112.453(3)°   β=94.452(3)°   γ=108.095(3)°

N-((S)-2,2-dimethyl-1-(pyridin-2-yl)propyl)-2-((S)-tetrahydrofuran-2-yl)acetamide

C16H23N2O2

Kim, YechanKim, Seoung-TaeKang, DahyeSohn, Te-IkJang, EunyoungBaik, Mu-HyunHong, Sungwoo

Chemical science (2018) 9, 6 1473-1480

a=6.8237(4)Å   b=9.6779(6)Å   c=23.2090(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H22N2O3S

C20H22N2O3S

Kim, YouyoungPark, JuhyeonChang, Sukbok

Organic letters (2016) 18, 8 1892-1895

a=13.5634(4)Å   b=9.0940(3)Å   c=15.4845(4)Å

α=90.00°   β=100.4945(11)°   γ=90.00°

C25H35NO2SSi

C25H35NO2SSi

Kim, YoungchanDateer, Ramesh B.Chang, Sukbok

Organic letters (2017) 19, 1 190-193

a=9.9367(5)Å   b=11.6098(6)Å   c=12.8011(6)Å

α=104.929(2)°   β=105.574(2)°   γ=111.041(2)°

C40H38O8

C40H38O8

Heo, Jung-MooKim, YoungmeeHan, SeulkiJoung, Joonyoung F.Lee, Sang-hwaHan, SejinNoh, JaegeunKim, JaeyongPark, SungnamLee, HaiwonChoi, Yoon MiJung, Young-SikKim, Jong-Man

Macromolecules (2017) 50, 3 900

a=5.3252(2)Å   b=14.5283(4)Å   c=14.8739(5)Å

α=63.9253(18)°   β=87.608(2)°   γ=79.959(2)°

C48H60O8

C48H60O8

Heo, Jung-MooKim, YoungmeeHan, SeulkiJoung, Joonyoung F.Lee, Sang-hwaHan, SejinNoh, JaegeunKim, JaeyongPark, SungnamLee, HaiwonChoi, Yoon MiJung, Young-SikKim, Jong-Man

Macromolecules (2017) 50, 3 900

a=5.0309(2)Å   b=18.8398(6)Å   c=29.8260(9)Å

α=105.5241(18)°   β=92.4280(19)°   γ=97.0367(19)°

C52H68O8

C52H68O8

Heo, Jung-MooKim, YoungmeeHan, SeulkiJoung, Joonyoung F.Lee, Sang-hwaHan, SejinNoh, JaegeunKim, JaeyongPark, SungnamLee, HaiwonChoi, Yoon MiJung, Young-SikKim, Jong-Man

Macromolecules (2017) 50, 3 900

a=17.4115(5)Å   b=14.1588(4)Å   c=9.8695(3)Å

α=90°   β=101.4317(13)°   γ=90°

C36H36O8

C36H36O8

Heo, Jung-MooKim, YoungmeeHan, SeulkiJoung, Joonyoung F.Lee, Sang-hwaHan, SejinNoh, JaegeunKim, JaeyongPark, SungnamLee, HaiwonChoi, Yoon MiJung, Young-SikKim, Jong-Man

Macromolecules (2017) 50, 3 900

a=30.8999(7)Å   b=4.69420(10)Å   c=28.5604(7)Å

α=90°   β=120.0269(10)°   γ=90°

<i>catena</i>-Poly[[[[bis(pyridin-2-yl-κ<i>N</i>)amine]zinc(II)]-μ~2~-(2<i>E</i>,4<i>E</i>)-hexa-2,4-dienedioato-κ^4^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^1^:<i>O</i>^6^,<i>O</i>^6'^] monohydrate]

C16H13N3O4Zn,H2O

Lee, Do NamKim, Youngmee

IUCrData (2016) 1, 4 x160636

a=8.9885(13)Å   b=15.430(2)Å   c=11.4182(16)Å

α=90°   β=91.806(2)°   γ=90°

C44H52O8

C44H52O8

Heo, Jung-MooKim, YoungmeeHan, SeulkiJoung, Joonyoung F.Lee, Sang-hwaHan, SejinNoh, JaegeunKim, JaeyongPark, SungnamLee, HaiwonChoi, Yoon MiJung, Young-SikKim, Jong-Man

Macromolecules (2017) 50, 3 900

a=4.7766(2)Å   b=41.0190(13)Å   c=12.2047(4)Å

α=90°   β=94.6748(17)°   γ=90°

(Ca6 (Al12 Si12 O48)) (Br2)6

Al12Br12Ca6O48Si12

Jang, S.B.Han, Y.W.Moon, S.D.Kim, Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1991) 35, 630-635

a=12.211Å   b=12.211Å   c=12.211Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag4.6 Na7.4 (Al12 Si12 O48)

Ag4.6Al12Na7.4O48Si12

Kim, Y.Seff, K.

Journal of Physical Chemistry (1987) 91, 668-671

a=12.208Å   b=12.208Å   c=12.208Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg1.5 Na9 Si12 Al12 O48

Al12Mg1.5Na9O48Si12

Kim, Y.Kim, U.S.Lee, S.H.Park, J.Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (1989) 10, 349-352

a=12.214Å   b=12.214Å   c=12.214Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg2.5 Na7 Si12 Al12 O48

Al12Mg2.5Na7O48Si12

Kim, Y.Lee, S.H.Park, J.Y.Kim, U.S.

Bulletin of the Korean Chemical Society (1989) 10, 349-352

a=12.251Å   b=12.251Å   c=12.251Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn5 Na2 (Si12 Al12 O48) (H2 O)24

Al12H48Na2O72Si12Zn5

Kim, Y.Seff, K.

Journal of Physical Chemistry (1980) 84, 2823-2827

a=12.196Å   b=12.196Å   c=12.196Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H29ClP2Pd

C25H29ClP2Pd

Yong-Joo KimHyun-Kyung KimJung-Hyun LeeZhen Nu ZhengSoon W. Lee

Inorganica Chimica Acta (2013) 398, 54-63

a=9.2242(3)Å   b=9.4337(3)Å   c=15.2031(4)Å

α=89.9700(10)°   β=81.7740(10)°   γ=74.2890(10)°

C21H37ClP2Pd

C21H37ClP2Pd

Yong-Joo KimHyun-Kyung KimJung-Hyun LeeZhen Nu ZhengSoon W. Lee

Inorganica Chimica Acta (2013) 398, 54-63

a=12.1748(5)Å   b=14.5911(6)Å   c=14.2045(6)Å

α=90.00°   β=100.889(2)°   γ=90.00°

C10H21NP2PdS

C10H21NP2PdS

Yong-Joo KimHyun-Kyung KimJung-Hyun LeeZhen Nu ZhengSoon W. Lee

Inorganica Chimica Acta (2013) 398, 54-63

a=8.66820(10)Å   b=9.8587(2)Å   c=18.9137(3)Å

α=90.00°   β=95.4110(10)°   γ=90.00°

C12H23ClP2PdS

C12H23ClP2PdS

Yong-Joo KimHyun-Kyung KimJung-Hyun LeeZhen Nu ZhengSoon W. Lee

Inorganica Chimica Acta (2013) 398, 54-63

a=14.0682(6)Å   b=11.0519(4)Å   c=11.8852(5)Å

α=90.00°   β=107.039(2)°   γ=90.00°

C39H52ClN2PPd

C39H52ClN2PPd

Yong-Joo KimHyun-Kyung KimJung-Hyun LeeZhen Nu ZhengSoon W. Lee

Inorganica Chimica Acta (2013) 398, 54-63

a=12.7346(3)Å   b=15.8979(3)Å   c=19.2990(4)Å

α=90.00°   β=98.6010(10)°   γ=90.00°

C18H20N2O3S

C18H20N2O3S

Jung, Da JungJeon, Hyun JiKim, Ju HyunKim, YoungmeeLee, Sang-Gi

Organic letters (2014) 16, 8 2208-2211

a=8.6010(17)Å   b=22.967(5)Å   c=9.5240(19)Å

α=90.00°   β=104.23(3)°   γ=90.00°

C36H26N4O4

C36H26N4O4

Kim, Ha NaNam, Seong-WonSwamy, K. M. K.Jin, YanChen, XiaoqiangKim, YonugmeeKim, Sung-JinPark, SungsuYoon, Juyoung

The Analyst (2011) 136, 7 1339-1343

a=9.230(2)Å   b=12.017(3)Å   c=14.264(4)Å

α=80.136(5)°   β=84.480(5)°   γ=87.213(5)°

C14H14BF5N2

C14H14BF5N2

Choi, SoheeBouffard, JeanKim, Youngmi

Chemical Science (2014) 5, 2 751

a=6.4922(13)Å   b=12.393(2)Å   c=17.163(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H17BF2N2

C14H17BF2N2

Choi, SoheeBouffard, JeanKim, Youngmi

Chemical Science (2014) 5, 2 751

a=11.3274(11)Å   b=7.1032(6)Å   c=16.0113(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H27Cl2N5O2Zn

C25H27Cl2N5O2Zn

Hong Gyu LeeJu Hoon LeeSeung Pyo JangIn Hong HwangSung-Jin KimYoungmee KimCheal KimRoger G. Harrison

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 542-551

a=7.5246(7)Å   b=9.0423(8)Å   c=20.3129(18)Å

α=84.1570(10)°   β=87.076(2)°   γ=65.5400(10)°

C23H22ClN5O6Zn

C23H22ClN5O6Zn

Hong Gyu LeeJu Hoon LeeSeung Pyo JangIn Hong HwangSung-Jin KimYoungmee KimCheal KimRoger G. Harrison

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 542-551

a=12.3072(18)Å   b=13.6258(19)Å   c=14.514(2)Å

α=90.00°   β=107.372(2)°   γ=90.00°

C24H22N6O7Zn

C24H22N6O7Zn

Hong Gyu LeeJu Hoon LeeSeung Pyo JangIn Hong HwangSung-Jin KimYoungmee KimCheal KimRoger G. Harrison

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 542-551

a=9.0792(12)Å   b=10.5728(15)Å   c=13.6730(18)Å

α=98.742(3)°   β=103.224(2)°   γ=104.426(2)°

C26H39Cl2N2O4Rh

C26H39Cl2N2O4Rh

Kim, SoojinLee, Ga YeBaeg, Jin-OokKim, YoungmeeKim, Sung-JinKim, Jinheung

The Journal of Physical Chemistry C (2014) 118, 45 25844

a=11.748(2)Å   b=15.892(3)Å   c=16.271(3)Å

α=90.00°   β=108.86(3)°   γ=90.00°

C62H44Br4N8O7

C62H44Br4N8O7

Song, Na RiMoon, Jong HunChoi, JiyoungJun, Eun JinKim, YoungmeeKim, Sung-JinLee, Jin YongYoon, Juyoung

Chemical Science (2013) 4, 4 1765

a=19.744(4)Å   b=19.587(4)Å   c=32.310(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H48F24N8O2P4

C46H48F24N8O2P4

Song, Na RiMoon, Jong HunChoi, JiyoungJun, Eun JinKim, YoungmeeKim, Sung-JinLee, Jin YongYoon, Juyoung

Chemical Science (2013) 4, 4 1765

a=22.030(4)Å   b=27.145(5)Å   c=10.285(2)Å

α=90.00°   β=116.38(3)°   γ=90.00°

Ag9.8 Si12 Al12 O48 (Br2)6

Ag9.8Al12Br12O48Si12

Seff, K.Kim, Y.

Journal of Physical Chemistry (1978) 82, 925-929

a=12.259Å   b=12.259Å   c=12.259Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag92 (Al92 Si100 O384)

Ag92Al92O384Si100

Jeong, M.S.Kim, Y.Jang, S.B.Song, S.H.Park, S.Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1996) 40, 474-482

a=24.922Å   b=24.922Å   c=24.922Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag92 (Al92 Si100 O384)

Ag92Al92O384Si100

Kim, Y.Lee, S.H.Seff, K.

Microporous and Mesoporous Materials (2002) 52, 61-63

a=25.2Å   b=25.2Å   c=25.2Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb11.85 Ag3.02 (Al12 Si12 O48)

Ag3.02Al12O48Rb11.85Si12

Song, S.H.Seff, K.Kim, Y.

Journal of Physical Chemistry (1991) 95, 9919-9924

a=12.255Å   b=12.255Å   c=12.255Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H18NO2P

C21H18NO2P

Lee, AnsooAhn, SeihwanKang, KyungjunSeo, Min-SeobKim, YeonjoonKim, Woo YounKim, Hyunwoo

Organic letters (2014) 16, 20 5490-5493

a=10.895(2)Å   b=6.6814(15)Å   c=23.895(5)Å

α=90°   β=93.140(6)°   γ=90°

C76H56Cl2N4O8P4Rh2,C7H8

C76H56Cl2N4O8P4Rh2,C7H8

Lee, AnsooAhn, SeihwanKang, KyungjunSeo, Min-SeobKim, YeonjoonKim, Woo YounKim, Hyunwoo

Organic letters (2014) 16, 20 5490-5493

a=10.1059(9)Å   b=20.1867(17)Å   c=17.7321(16)Å

α=90°   β=104.134(2)°   γ=90°

C36H54Cl3NO9

C36H54Cl3NO9

Kim, YoungjuIn, YasukoIshida, ToshimasaOnaka, HiroyasuIgarashi, Yasuhiro

Organic Letters (2013) 15, 14 3514

a=18.747(3)Å   b=20.288(2)Å   c=10.5886(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C44H38Cu2N2O9

C44H38Cu2N2O9

In Hong HwangYoung Dan JoHyun KimKyeong Beom KimKwang-Deog JungCheal KimYoungmee KimSung-Jin Kim

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 39-45

a=10.4155(16)Å   b=20.113(3)Å   c=19.323(3)Å

α=90.00°   β=104.032(3)°   γ=90.00°

C68H58Cu3N4O12

C68H58Cu3N4O12

In Hong HwangYoung Dan JoHyun KimKyeong Beom KimKwang-Deog JungCheal KimYoungmee KimSung-Jin Kim

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 39-45

a=9.8178(10)Å   b=10.7740(11)Å   c=14.9306(15)Å

α=79.685(2)°   β=81.615(2)°   γ=78.697(2)°

C34H28Cu2N2O12

C34H28Cu2N2O12

In Hong HwangYoung Dan JoHyun KimKyeong Beom KimKwang-Deog JungCheal KimYoungmee KimSung-Jin Kim

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 39-45

a=11.104(2)Å   b=9.780(2)Å   c=18.453(4)Å

α=90.00°   β=97.12(3)°   γ=90.00°

C40H33Cu2N3O8

C40H33Cu2N3O8

In Hong HwangYoung Dan JoHyun KimKyeong Beom KimKwang-Deog JungCheal KimYoungmee KimSung-Jin Kim

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 39-45

a=10.299(6)Å   b=10.846(6)Å   c=16.531(9)Å

α=75.827(10)°   β=86.068(10)°   γ=88.446(9)°

C34H28Cl4Cu2N2O8

C34H28Cl4Cu2N2O8

In Hong HwangYoung Dan JoHyun KimKyeong Beom KimKwang-Deog JungCheal KimYoungmee KimSung-Jin Kim

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 39-45

a=9.7440(19)Å   b=10.039(2)Å   c=10.740(2)Å

α=89.94(3)°   β=83.54(3)°   γ=62.30(3)°

C24N2O2

C24N2O2

Zhou, YingWang, FangKim, YoungmeeKim, Sung-JinYoon, Juyoung

Organic letters (2009) 11, 19 4442-4445

a=9.6680(19)Å   b=9.5110(19)Å   c=19.728(4)Å

α=90.00°   β=90.66(3)°   γ=90.00°

C45H40N4O5.5

C45H40N4O5.5

Zhou, YingWang, FangKim, YoungmeeKim, Sung-JinYoon, Juyoung

Organic letters (2009) 11, 19 4442-4445

a=13.2356(14)Å   b=12.1782(14)Å   c=26.593(3)Å

α=90.00°   β=102.202(2)°   γ=90.00°

C37.25H30.5Cl2.5F2SSi

C37.25H30.5Cl2.5F2SSi

Kim, YoungminKim, MieockGabbaï, François P

Organic letters (2010) 12, 3 600-602

a=24.029(3)Å   b=24.029(3)Å   c=11.095(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H55Cl2NO10

C36H55Cl2NO10

Igarashi, YasuhiroKim, YoungjuIn, YasukoIshida, ToshimasaKan, YukikoFujita, TsuyoshiIwashita, TakashiTabata, HirokazuOnaka, HiroyasuFurumai, Tamotsu

Organic letters (2010) 12, 15 3402-3405

a=10.613(3)Å   b=10.756(3)Å   c=33.591(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H66O11S1Si2

C36H66O11S1Si2

Kim, YoungsoonFuchs, Philip L.

Organic letters (2007) 9, 13 2445-2448

a=11.0209(2)Å   b=12.2273(2)Å   c=31.3304(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H66O12S1Si2

C38H66O12S1Si2

Kim, YoungsoonFuchs, Philip L.

Organic letters (2007) 9, 13 2445-2448

a=7.2920(4)Å   b=17.7683(17)Å   c=17.7243(11)Å

α=90.00°   β=98.805(4)°   γ=90.00°

C24H19BrN2O2

C24H19BrN2O2

Kim, YongjuKim, JonghoonPark, Seung Bum

Organic letters (2009) 11, 1 17-20

a=9.1208(18)Å   b=12.849(3)Å   c=17.357(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H14O4

C17H14O4

Kim, YongjuKim, JonghoonPark, Seung Bum

Organic letters (2009) 11, 1 17-20

a=7.8078(10)Å   b=8.5228(11)Å   c=10.9105(14)Å

α=103.226(2)°   β=94.638(2)°   γ=104.258(2)°

C24H19BrN2O2

C24H19BrN2O2

Kim, YongjuKim, JonghoonPark, Seung Bum

Organic letters (2009) 11, 1 17-20

a=19.979(5)Å   b=9.253(2)Å   c=24.348(8)Å

α=90.00°   β=111.914(5)°   γ=90.00°

C60H42N4O4.5

C60H42N4O4.5

Zhou, YingJung, Ji YoungJeon, Hye RyeongKim, YoungmeeKim, Sung-JinYoon, Juyoung

Organic letters (2011) 13, 10 2742-2745

a=15.600(2)Å   b=15.600(2)Å   c=33.184(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C22H16HgN6O7S

C22H16HgN6O7S

Lee, Jeong WonJung, Hyo SungKwon, Pil SeungKim, Jong WanBartsch, Richard A.Kim, YoungmeeKim, Sung-JinKim, Jong Seung

Organic letters (2008) 10, 17 3801-3804

a=22.629(2)Å   b=15.2721(16)Å   c=15.4352(16)Å

α=90.00°   β=113.893(2)°   γ=90.00°

Ag10.7 K1.3 (Al12 Si12 O48)

Ag10.7Al12K1.3O48Si12

Song, S.H.Kim, Y.Kim, U.S.Park, J.Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (1988) 9, 338-341

a=12.287Å   b=12.287Å   c=12.287Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag11.54 Si12 Al12 O48

Ag11.54Al12O48Si12

Kim, Y.Seff, K.

Journal of Physical Chemistry (1978) 82, 921-924

a=12.3045Å   b=12.3045Å   c=12.3045Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2 Ca5 Al12 Si12 O48

Ag2Al12Ca5O48Si12

Park, J.Y.Song, S.H.Kim, U.S.Kim, Y.

Daehan Hwahak Hwoejee (= Journal of the Korean Chemical Society) (1989) 33, 452-458

a=12.287Å   b=12.287Å   c=12.287Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2.8 Zn4.6 (Al12 Si12 O48)

Ag2.8Al12O48Si12Zn4.6

Kim, U.S.Jeong, M.S.Park, J.Y.Kim, Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1991) 35, 189-195

a=12.137Å   b=12.137Å   c=12.137Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag4.27 Cs12.67 (Si12 Al12 O48)

Ag4.27Al12Cs12.67O48Si12

Song, S.H.Kim, Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1994) 38, 621-627

a=12.344Å   b=12.344Å   c=12.344Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs7.32 Ag4.68 (Al12 Si12 O48)

Ag4.68Al12Cs7.32O48Si12

Kim, Y.Seff, K.

Bulletin of the Korean Chemical Society (1984) 5, 117-121

a=12.282Å   b=12.282Å   c=12.282Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag5.6 K6.4 (Al12 Si12 O48)

Ag5.6Al12K6.4O48Si12

Seff, K.Kim, Y.Jeong, M.S.

Journal of Physical Chemistry (1993) 97, 10139-10143

a=12.255Å   b=12.255Å   c=12.255Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag6.5 Tl5.5 Si12 Al12 O48

Ag6.5Al12O48Si12Tl5.5

Kim, Y.Seff, K.

Journal of Physical Chemistry (1978) 82, 1307-1311

a=12.245Å   b=12.245Å   c=12.245Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag7.6 Na4.4 (Al12 Si12 O48)

Ag7.6Al12Na4.4O48Si12

Seff, K.Kim, Y.

Journal of Physical Chemistry (1987) 91, 671-674

a=12.311Å   b=12.311Å   c=12.311Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag9 Cs2.9 (Al12 Si12 O48)

Ag9Al12Cs2.9O48Si12

Seff, K.Kim, Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (1987) 8, 69-72

a=12.288Å   b=12.288Å   c=12.288Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H28B2F4N2O2

C40H28B2F4N2O2

Zhou, YingKim, Ji WhanKim, Min JungSon, Won-JoonHan, Su JungKim, Ha NaHan, SeungwuKim, YoungmeeLee, ChongmokKim, Sung-JinKim, Dong HaKim, Jang-JooYoon, Juyoung

Organic letters (2010) 12, 6 1272-1275

a=11.123(2)Å   b=13.112(3)Å   c=21.321(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H26N2O2S

C26H26N2O2S

Chen, XiaoqiangNam, Seong-WonJou, Min JungKim, YoungmeeKim, Sung-JinPark, SungsuYoon, Juyoung

Organic letters (2008) 10, 22 5235-5238

a=10.068(2)Å   b=16.117(3)Å   c=13.490(3)Å

α=90.00°   β=95.75(3)°   γ=90.00°

C52H48Cl4Hg2N4O4S2

C52H48Cl4Hg2N4O4S2

Chen, XiaoqiangNam, Seong-WonJou, Min JungKim, YoungmeeKim, Sung-JinPark, SungsuYoon, Juyoung

Organic letters (2008) 10, 22 5235-5238

a=24.754(5)Å   b=15.233(3)Å   c=18.813(4)Å

α=90.00°   β=121.63(3)°   γ=90.00°

C41H43N11O14Zn2

C41H43N11O14Zn2

Lee, Han NaSwamy, K. M. K.Kim, Sook KyungKwon, Ji-YoungKim, YoungmeeKim, Sung-JinYoon, Yeo JoonYoon, Juyoung

Organic letters (2007) 9, 2 243-246

a=10.437(4)Å   b=14.854(5)Å   c=15.209(5)Å

α=78.149(7)°   β=73.206(7)°   γ=81.630(6)°

Ag12 Si12 Al12 O48 (H2 O)3

Ag12Al12H6O51Si12

Kim, Y.Seff, K.

Journal of Physical Chemistry (1978) 82, 1071-1077

a=12.206Å   b=12.206Å   c=12.206Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd68 (Al92 Si100 O384)

Al92Cd68O384Si100

Choi, E.Y.Lee, S.H.Han, Y.W.Kim, Y.Seff, K.

J. Phys. Chem. B (2002) 106, 7569-7573

a=24.953Å   b=24.953Å   c=24.953Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca32 Tl28 (Si100 Al92 O384)

Al92Ca32O384Si100Tl28

Choi, E.-Y.Kim, Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1999) 43, 384-392

a=24.973Å   b=24.973Å   c=24.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca18 Tl56 (Si100 Al92 O384)

Al92Ca18O384Si100Tl56

Choi, E.-Y.Kim, Y.

Journal of the Korean Chemical Society (1999) 43, 384-392

a=24.883Å   b=24.883Å   c=24.883Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H3)134.6 (Ca46 (Si100 Al92 O384))

Al92Ca46H403.8N134.6O384Si100

Jang, S.B.Jeong, M.S.Kim, Y.Song, S.H.Seff, K.

Microporous and Mesoporous Materials (1999) 28, 173-183

a=24.904Å   b=24.904Å   c=24.904Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr46 (Si100 Al92 O384)) (N H3)102

Al92H306N102O384Si100Sr46

Kim, M.J.Jeong, M.S.Seff, K.Kim, Y.

Microporous and Mesoporous Materials (1999) 30, 233-241

a=25.127Å   b=25.127Å   c=25.127Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pd14 (O H Pd O Pd O H)8 Na32 (Al92 Si100 O384)

Al92H16Na32O408Pd30Si100

Lee, S.H.Kim, Y.Seff, K.

J. Phys. Chem. B (2000) 104, 2490-2494

a=24.982Å   b=24.982Å   c=24.982Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb140 (Al92 Si100 O384)

Al92O384Rb140Si100

Lee, S.H.Seff, K.Kim, Y.

J. Phys. Chem. B (2000) 104, 11162-11167

a=25.2Å   b=25.2Å   c=25.2Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn46 Si100 Al92 O384 (Zn O)8

Al92O392Si100Zn54

Lee, S.H.Kim, Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (2000) 21, 180-186

a=24.71Å   b=24.71Å   c=24.71Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr46 (Si100 Al92 O384)

Al92O384Si100Sr46

Kim, M.J.Seff, K.Jeong, M.S.Kim, Y.

Microporous and Mesoporous Materials (1999) 30, 233-241

a=25.214Å   b=25.214Å   c=25.214Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb49 Tl18 O17 (Si100 Al92 O384)

Al92O401Pb49Si100Tl18

Yeom, Y.H.Kim, Y.Seff, K.

Microporous and Mesoporous Materials (1999) 28, 103-112

a=25.119Å   b=25.119Å   c=25.119Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn21.5 Rb49 (Al92 Si100 O384)

Al92Mn21.5O384Rb49Si100

Bae, M.N.Song, M.K.Kim, Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (2001) 22, 1081-1088

a=24.742Å   b=24.742Å   c=24.742Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn28 Cs36 (Al92 Si100 O384)

Al92Cs36Mn28O384Si100

Bae, M.N.Song, M.K.Kim, Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (2001) 22, 1081-1088

a=24.732Å   b=24.732Å   c=24.732Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn46.6 (Al92 Si100 O384) (C3 H6)31.13

C93.39H186.78Al92Mn46.6O384Si100

Choi, E.Y.Kim, Y.Seff, K.Han, Y.W.

Microporous and Mesoporous Materials (2000) 40, 247-255

a=24.69Å   b=24.69Å   c=24.69Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag92 (Al92 Si100 O384) (H2 O)48

Ag92Al92H96O432Si100

Lee, S.H.Kim, Y.Seff, K.

Microporous and Mesoporous Materials (2000) 41, 49-59

a=24.996Å   b=24.996Å   c=24.996Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pd21 Tl50 Si100 Al92 O384

Al92O384Pd21Si100Tl50

Yoon, B.Y.Song, M.K.Kim, Y.Lee, S.H.

Bulletin of the Korean Chemical Society (2001) 22, 30-36

a=24.914Å   b=24.914Å   c=24.914Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pd18 Tl56 (Si100 Al92 O384)

Al92O384Pd18Si100Tl56

Yoon, B.Y.Song, M.K.Lee, S.H.Kim, Y.

Bulletin of the Korean Chemical Society (2001) 22, 30-36

a=24.935Å   b=24.935Å   c=24.935Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H18N2O2

C19H18N2O2

Ko, Young OkChun, Yu SungPark, Cho-LongKim, YoungmeeShin, HyunikAhn, SunghoHong, JongkiLee, Sang-gi

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 6 1132-1136

a=8.2775(12)Å   b=15.616(2)Å   c=12.3892(18)Å

α=90.00°   β=98.896(3)°   γ=90.00°

C19H18N2O2

C19H18N2O2

Ko, Young OkChun, Yu SungPark, Cho-LongKim, YoungmeeShin, HyunikAhn, SunghoHong, JongkiLee, Sang-gi

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 6 1132-1136

a=10.468(8)Å   b=15.676(12)Å   c=10.469(8)Å

α=90.00°   β=103.79°   γ=90.00°

C25H19F3N2O2

C25H19F3N2O2

Ko, Young OkChun, Yu SungPark, Cho-LongKim, YoungmeeShin, HyunikAhn, SunghoHong, JongkiLee, Sang-gi

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 6 1132-1136

a=12.182(2)Å   b=19.321(4)Å   c=9.0766(17)Å

α=90.00°   β=98.535(4)°   γ=90.00°

C25H19F3N2O2

C25H19F3N2O2

Ko, Young OkChun, Yu SungPark, Cho-LongKim, YoungmeeShin, HyunikAhn, SunghoHong, JongkiLee, Sang-gi

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 6 1132-1136

a=9.801(2)Å   b=9.982(2)Å   c=12.377(3)Å

α=78.875(5)°   β=88.801(5)°   γ=64.005(4)°

C78H54Mn3N2O15

C78H54Mn3N2O15

Kim, HyojinEom, SunhwiPark, SoraKang, Dong WonWang, MengmengKim, YoungseoPark, SungnamShi, WeiHong, Chang Seop

New Journal of Chemistry (2020) 44, 43 18694-18702

a=10.168(2)Å   b=37.606(8)Å   c=38.894(8)Å

α=90°   β=95.97(3)°   γ=90°

C36H51N2P3

C36H51N2P3

Liu, Liu LeoZhou, JiliangKim, YoungsukCao, Levy L.Stephan, Douglas W.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 38 14242-14245

a=14.690(8)Å   b=12.143(7)Å   c=19.672(10)Å

α=90°   β=95.572(12)°   γ=90°

C38H49Cl1.5N2P1.5

C38H49Cl1.5N2P1.5

Liu, Liu LeoZhou, JiliangKim, YoungsukCao, Levy L.Stephan, Douglas W.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 38 14242-14245

a=12.6101(10)Å   b=13.7075(11)Å   c=22.0421(17)Å

α=91.588(2)°   β=97.707(2)°   γ=116.651(2)°

C94.71H147.5N4P6

C94.71H147.5N4P6

Liu, Liu LeoZhou, JiliangKim, YoungsukCao, Levy L.Stephan, Douglas W.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 38 14242-14245

a=12.20(4)Å   b=13.55(5)Å   c=17.59(6)Å

α=104.73(8)°   β=106.61(9)°   γ=102.84(10)°

Cl,C40H58LiN10O7,1.5(C2H3N)

Cl,C40H58LiN10O7,1.5(C2H3N)

Hong, Kyeong-ImKim, HyeongcheolKim, YounghunChoi, Moon-GunJang, Woo-Dong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 72 10541-10544

a=9.7210(19)Å   b=14.384(3)Å   c=17.153(3)Å

α=88.50(3)°   β=86.85(3)°   γ=77.08(3)°

C41H34AuClF14N2,C3.5H8O,0.5(C)

C41H34AuClF14N2,C3.5H8O,0.5(C)

Kim, YoungsukLee, Eunsung

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 72 10922-10925

a=15.0816(11)Å   b=14.3924(11)Å   c=20.4104(17)Å

α=90°   β=96.525(3)°   γ=90°

C41H35F14N2,F2H

C41H35F14N2,F2H

Kim, YoungsukLee, Eunsung

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 72 10922-10925

a=12.7034(7)Å   b=15.8896(10)Å   c=29.1048(19)Å

α=90°   β=94.795(2)°   γ=90°

C34H40F3N2,F2H

C34H40F3N2,F2H

Kim, YoungsukLee, Eunsung

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 72 10922-10925

a=18.227(7)Å   b=17.040(6)Å   c=20.143(8)Å

α=90°   β=101.779(13)°   γ=90°

(PhSiP2)CoBr

C30H41BrCoP2Si

Kim, JinKim, YujeongSinha, IndranilPark, KoeunKim, Sun HeeLee, Yunho

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 60 9367-9370

a=11.0181(10)Å   b=18.0167(17)Å   c=15.4914(15)Å

α=90°   β=98.734(3)°   γ=90°

[MeSiHPH2][CoBr4]

C25H42P2Si,Br4Co

Kim, JinKim, YujeongSinha, IndranilPark, KoeunKim, Sun HeeLee, Yunho

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 60 9367-9370

a=17.6793(6)Å   b=16.1950(6)Å   c=23.2286(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°