Structures by: Kato T.

Total: 208

C24H21AsO2

C24H21AsO2

Ishidoshiro, MakotoMatsumura, YoshimasaImoto, HiroakiIrie, YasuyukiKato, TakujiWatase, SeijiMatsukawa, KimihiroInagi, ShinsukeTomita, IkuyoshiNaka, Kensuke

Organic letters (2015) 17, 19 4854-4857

a=7.88163(18)Å   b=16.2823(4)Å   c=15.3253(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C22H17AsAuCl

C22H17AsAuCl

Ishidoshiro, MakotoMatsumura, YoshimasaImoto, HiroakiIrie, YasuyukiKato, TakujiWatase, SeijiMatsukawa, KimihiroInagi, ShinsukeTomita, IkuyoshiNaka, Kensuke

Organic letters (2015) 17, 19 4854-4857

a=8.5323(3)Å   b=19.1547(4)Å   c=12.0545(4)Å

α=90.0000°   β=99.9913(11)°   γ=90.0000°

C22H17P

C22H17P

Ishidoshiro, MakotoMatsumura, YoshimasaImoto, HiroakiIrie, YasuyukiKato, TakujiWatase, SeijiMatsukawa, KimihiroInagi, ShinsukeTomita, IkuyoshiNaka, Kensuke

Organic letters (2015) 17, 19 4854-4857

a=12.1722(5)Å   b=5.9237(2)Å   c=12.6791(6)Å

α=90.0000°   β=115.8923(15)°   γ=90.0000°

C22H17AuClP

C22H17AuClP

Ishidoshiro, MakotoMatsumura, YoshimasaImoto, HiroakiIrie, YasuyukiKato, TakujiWatase, SeijiMatsukawa, KimihiroInagi, ShinsukeTomita, IkuyoshiNaka, Kensuke

Organic letters (2015) 17, 19 4854-4857

a=9.915(3)Å   b=17.298(5)Å   c=22.652(6)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

(K,Na,Ca)0.96Mn6(Si,Al)12(O,OH)32*nH2O

Al2.5Ca0.7K0.17Mn7.5Na0.06O32Si9.8

Kato, T.

Mineralogical Journal (1980) 10, 1-13

a=5.53400Å   b=13.56500Å   c=25.09000Å

α=90°   β=93.96000°   γ=90°

C33H36N2O6

C33H36N2O6

Ejima, HirotakaWakita, FumihiroImamura, RyoKato, TakuyaHosokawa, Seijiro

Organic Letters (2017)

a=8.7243(4)Å   b=12.5040(5)Å   c=26.5448(10)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C194H92Cl4Li2N8Ni2

C194H92Cl4Li2N8Ni2

Ueno, HiroshiAoyagi, ShinobuYamazaki, YuOhkubo, KeiIkuma, NaohikoOkada, HiroshiKato, TatsuhisaMatsuo, YutakaFukuzumi, ShunichiKokubo, Ken

Chem. Sci. (2016) 7, 9 5770

a=24.5050(10)Å   b=14.950(2)Å   c=17.4350(10)Å

α=90°   β=108.799(3)°   γ=90°

C194H92Cl4Li2N8Ni2

C194H92Cl4Li2N8Ni2

Ueno, HiroshiAoyagi, ShinobuYamazaki, YuOhkubo, KeiIkuma, NaohikoOkada, HiroshiKato, TatsuhisaMatsuo, YutakaFukuzumi, ShunichiKokubo, Ken

Chem. Sci. (2016) 7, 9 5770

a=24.4000(10)Å   b=14.8640(10)Å   c=17.2330(10)Å

α=90°   β=108.543(3)°   γ=90°

C28H54BFeNO2P2

C28H54BFeNO2P2

Nakajima, KazunariKato, TakeruNishibayashi, Yoshiaki

Organic letters (2017) 19, 16 4323-4326

a=12.9849(3)Å   b=18.5848(6)Å   c=26.1432(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

(Mn8.12 Mg0.9) (Si O4)4 (O H)2

H2Mg0.9Mn8.12O18Si4

Kato, T.Ito, Y.Hashimoto, N.

Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte (Band=Jahr) (1950-) (1989) 9, 410-430

a=4.872Å   b=10.669Å   c=14.287Å

α=100.3°   β=90°   γ=90°

Zn2(OH)AsO4

AsHO5Zn2

Kato, T.Miura, Y.

Mineralogical Journal (1977) 8, 320-328

a=5.830(1)Å   b=6.711(2)Å   c=5.648(1)Å

α=104.73(2)°   β=92.26(1)°   γ=76.81(1)°

Zn2(OH)AsO4

AsHO5Zn2

Kato, T.Miura, Y.

Mineralogical Journal (1977) 8, 320-328

a=8.386(5)Å   b=8.552(4)Å   c=6.036(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.81Na0.19)(H2O0.91Na0.64)2(Fe3+1.32Na0.59Ti0.06Fe0.03)2(Li2.12Al0.59Fe0.29)3Si12O30

Al1.77Fe3.51K0.81Li6.36Na2.65O30Si12

Kato, T.Miura, Y.Murakami, N.

Mineralogical Journal (1976) 8, 184-192

a=10.007(2)Å   b=10.007(2)Å   c=14.000(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(K,Na)(Mn,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2

Al2.16Ba0.58F0.06H1.62K0.35Mg2.07Mn0.73Na0.11O12Si2.05

Kato, T.Miura, Y.Yoshii, M.Maeda, K.

Mineralogical Journal (1979) 9, 392-408

a=5.345(3)Å   b=9.250(4)Å   c=10.256(8)Å

α=90°   β=99.99(5)°   γ=90°

(K,Na)(Mn,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2

Al1.65Ba0.35F0.07H1.18K0.58Mg2.1Mn0.73O12Si2.33

Kato, T.Miura, Y.Yoshii, M.Maeda, K.

Mineralogical Journal (1979) 9, 392-408

a=5.330(2)Å   b=9.245(3)Å   c=10.240(3)Å

α=90°   β=99.92(2)°   γ=90°

(K,Na)(Mn,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2

Al1.07Ba0.11Fe0.49H1.57K0.73Mg2.27Mn0.49Na0.32O12Si2.86

Kato, T.Miura, Y.Yoshii, M.Maeda, K.

Mineralogical Journal (1979) 9, 392-408

a=5.349(2)Å   b=9.241(2)Å   c=10.282(4)Å

α=90°   β=99.96(2)°   γ=90°

(K,Na)(Mn,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2

Al1.15H1.93K0.846Mg1.74Mn1.14Na0.187O11.2Si2.75

Kato, T.Miura, Y.Yoshii, M.Maeda, K.

Mineralogical Journal (1979) 9, 392-408

a=5.380(2)Å   b=9.295(2)Å   c=10.318(4)Å

α=90°   β=99.96(2)°   γ=90°

(K,Na)(Mn,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2

Al1.29Fe0.33H1.54K0.78Mg1.2Mn1.36Na0.11O11.2Si2.69

Kato, T.Miura, Y.Yoshii, M.Maeda, K.

Mineralogical Journal (1979) 9, 392-408

a=5.392(5)Å   b=9.342(8)Å   c=10.365(13)Å

α=90°   β=100.29(9)°   γ=90°

C20H20N2O4S2

C20H20N2O4S2

Azumaya, IsaoKato, TakakoOkamoto, IwaoYamasaki, RyuTanatani, AyaYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiTakayanagi, Hiroaki

Organic letters (2003) 5, 21 3939-3942

a=8.475(1)Å   b=8.475(1)Å   c=27.185(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C22H24N2O4S2

C22H24N2O4S2

Azumaya, IsaoKato, TakakoOkamoto, IwaoYamasaki, RyuTanatani, AyaYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiTakayanagi, Hiroaki

Organic letters (2003) 5, 21 3939-3942

a=11.994(3)Å   b=11.904(3)Å   c=15.388(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H16N2O

C16H16N2O

Munegumi, TakeshiAzumaya, IsaoKato, TakakoMasu, HyumaSaito, Shinichi

Organic letters (2006) 8, 3 379-382

a=8.0158(16)Å   b=6.5155(13)Å   c=26.090(5)Å

α=90.00°   β=90.072(3)°   γ=90.00°

C20H27NO4

C20H27NO4

Mukaeda, YukiKato, TakuyaHosokawa, Seijiro

Organic letters (2012) 14, 20 5298-5301

a=12.5953(11)Å   b=6.3090(5)Å   c=12.7100(10)Å

α=90.0000°   β=110.532(3)°   γ=90.0000°

C19H24BrNO4

C19H24BrNO4

Mukaeda, YukiKato, TakuyaHosokawa, Seijiro

Organic letters (2012) 14, 20 5298-5301

a=25.422(5)Å   b=6.1383(13)Å   c=12.182(3)Å

α=90.0000°   β=98.781(5)°   γ=90.0000°

C23H29N3O9

C23H29N3O9

Mukaeda, YukiKato, TakuyaHosokawa, Seijiro

Organic letters (2012) 14, 20 5298-5301

a=10.2747(5)Å   b=12.2094(6)Å   c=10.3190(5)Å

α=90.0000°   β=111.243(3)°   γ=90.0000°

C18H23F6NO4P

C18H23F6NO4P

Tanabe, KanaYasuda, TakumaYoshio, MasafumiKato, Takashi

Organic letters (2007) 9, 21 4271-4274

a=7.6121(18)Å   b=11.628(4)Å   c=12.241(4)Å

α=98.942(11)°   β=106.273(12)°   γ=96.624(11)°

C16H17NO3

C16H17NO3

Okamoto, IwaoYamasaki, RyuSawamura, MikaKato, TakakoNagayama, NaomiTakeya, TetsuyaTamura, OsamuMasu, HyumaAzumaya, IsaoYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiTanatani, Aya

Organic letters (2007) 9, 26 5545-5547

a=8.9486(17)Å   b=13.132(3)Å   c=12.841(3)Å

α=90.00°   β=109.123(3)°   γ=90.00°

C14H13NO3

C14H13NO3

Okamoto, IwaoYamasaki, RyuSawamura, MikaKato, TakakoNagayama, NaomiTakeya, TetsuyaTamura, OsamuMasu, HyumaAzumaya, IsaoYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiTanatani, Aya

Organic letters (2007) 9, 26 5545-5547

a=6.34270(10)Å   b=11.2959(2)Å   c=16.3905(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H11NO3

C14H11NO3

Okamoto, IwaoYamasaki, RyuSawamura, MikaKato, TakakoNagayama, NaomiTakeya, TetsuyaTamura, OsamuMasu, HyumaAzumaya, IsaoYamaguchi, KentaroKagechika, HiroyukiTanatani, Aya

Organic letters (2007) 9, 26 5545-5547

a=11.58(1)Å   b=15.72(3)Å   c=6.701(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C88H76Cl12N6O6

C88H76Cl12N6O6

Tominaga, MasahideMasu, HyumaKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

Organic letters (2005) 7, 17 3785-3787

a=33.749(12)Å   b=12.982(5)Å   c=19.167(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

K2 (Li2.54 Mn Al1.96 Fe0.24) (Si6.68 Al1.32 O20) (F3.16 O0.84 H1.08)

Al3.28F3.16Fe0.24H1.08K2Li2.54MnO20.84Si6.68

Mizota, T.Kato, T.Harada, K.

Mineralogical Journal (Japan) (1986) 13, 13-21

a=5.262Å   b=9.102Å   c=10.094Å

α=90°   β=100.83°   γ=90°

Fe3 Mn13 (Si12 O30 (O H)17) Cl3

Cl3Fe3H17Mn13O47Si12

Kato, T.Takeuchi, Y.

Canadian Mineralogist (1983) 21, 1-6

a=13.422Å   b=13.422Å   c=7.165Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La3 (W0.256 Ga0.744) Ga5 O14

Ga5.744La3O14W0.256

Takeda, H.Shimamura, K.Morikoshi, H.Sato, J.Kato, T.Fukuda, T.

Materials Letters (1999) 41, 104-111

a=8.208Å   b=8.208Å   c=5.126Å

α=90°   β=90°   γ=120°

La3 (Mo0.25 Ga0.75) Ga5 O14

Ga5.75La3Mo0.25O14

Takeda, H.Fukuda, T.Sato, J.Kato, T.Morikoshi, H.Shimamura, K.

Materials Letters (1999) 41, 104-111

a=8.2Å   b=8.2Å   c=5.123Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca Al3 (P O4) (S O4) (O H)6

Al3CaH6O14PS

Kato, T.

Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte (Band=Jahr) (1950-) (1977) 1977, 54-58

a=6.993Å   b=6.993Å   c=16.386Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr3 (Ta Ga3 Si2 O14)

Ga3O14Si2Sr3Ta

Takeda, H.Sato, J.Fukuda, T.Kawasaki, K.Morikoshi, H.Kato, T.Shimamura, K.

Materials Research Bulletin (2000) 35, 245-252

a=8.293Å   b=8.293Å   c=5.078Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sn.2 Fe.27 Fe.36 Mg.16) (Fe.4 Fe1.1 Mg.48) O2 (B O3)

BFe2.13Mg0.64O5Sn0.2

Konnert, J.A.Appleman, D.E.Clark, J.R.Finger, L.W.Kato, T.Miura, Y.

American Mineralogist (1976) 61, 116-122

a=10.695Å   b=3.102Å   c=5.432Å

α=90°   β=94.21°   γ=90°

Cyclo(Tle-Oxz-D-Val-Thz-Ile-Oxz-D-Val-Thz).DMF

C36H52N8O6S2,2(C3H7NO)

Asano, AkikoMinoura, KatsuhikoKojima, YukiYoshii, TaishiIto, RyoyaYamada, TakeshiKato, TakumaDoi, Mitsunobu

RSC Advances (2020) 10, 55 33317-33326

a=15.917(3)Å   b=12.1964(19)Å   c=12.962(2)Å

α=90.00°   β=102.303(2)°   γ=90.00°

[Tbu]ASC

C37H54N8O6S2,2(C3H7NO)

Asano, AkikoMinoura, KatsuhikoKojima, YukiYoshii, TaishiIto, RyoyaYamada, TakeshiKato, TakumaDoi, Mitsunobu

RSC Advances (2020) 10, 55 33317-33326

a=12.9799(6)Å   b=12.1900(7)Å   c=15.9375(8)Å

α=90°   β=102.703(5)°   γ=90°

Cyclo(Chg-Oxz-D-Val-Thz-Ile-Oxz-D-Val-Thz).H2O.2DMA

C38H54N8O6S2,2(C4H9NO),H2O

Asano, AkikoMinoura, KatsuhikoKojima, YukiYoshii, TaishiIto, RyoyaYamada, TakeshiKato, TakumaDoi, Mitsunobu

RSC Advances (2020) 10, 55 33317-33326

a=12.9682(9)Å   b=12.9682(9)Å   c=30.798(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H41N5O2

C23H41N5O2

Yabuuchi, KazuhiroMarfo-Owusu, EmmanuelKato, Takashi

Organic & Biomolecular Chemistry (2003) 1, 19 3464

a=21.200(3)Å   b=26.956(6)Å   c=9.2050(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C66H50BF24PRu

C66H50BF24PRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=13.7640(16)Å   b=17.7878(19)Å   c=25.873(3)Å

α=90°   β=103.531(2)°   γ=90°

C80H56BF24PRu

C80H56BF24PRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=12.285(5)Å   b=15.887(7)Å   c=18.760(8)Å

α=86.105(14)°   β=79.344(16)°   γ=84.218(15)°

C68H54BF24PRu

C68H54BF24PRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=12.9248(16)Å   b=13.0190(15)Å   c=19.015(2)Å

α=82.752(4)°   β=84.077(3)°   γ=84.036(4)°

C77H54BF24OPRu

C77H54BF24OPRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=12.7071(14)Å   b=15.3471(14)Å   c=19.473(2)Å

α=111.924(4)°   β=92.508(5)°   γ=99.722(7)°

C76H54BF24PRu

C76H54BF24PRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=18.038(3)Å   b=19.730(4)Å   c=19.271(4)Å

α=90°   β=95.329(4)°   γ=90°

C70H52BF24PRu

C70H52BF24PRu

Kuwabara, TakuyaKato, TakahiroTakano, KouichiKodama, ShintaroManabe, YuukaTsuchida, NorikoTakano, KeikoMinami, YasunoriHiyama, TamejiroIshii, Youichi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 42 5357-5360

a=17.512(2)Å   b=19.924(3)Å   c=21.061(3)Å

α=109.8153(14)°   β=93.4840(15)°   γ=110.4807(13)°

C23H28N2O4

C23H28N2O4

Mamiya, Jun-ichiKanie, KiyoshiHiyama, TamejiroIkeda, TomikiKato, Takashi

Chemical Communications (2002) 17 1870

a=5.8530(2)Å   b=9.3810(5)Å   c=40.728(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H40N4O2

C62H40N4O2

Takahiro IwasakiTetsuya KatoYoichi KobayashiJiro Abe

Chem.Commun. (2014) 50, 7481

a=10.8574(15)Å   b=14.598(2)Å   c=15.654(2)Å

α=90.116(2)°   β=105.115(2)°   γ=110.614(2)°

C92H28Cl8F40N8O2

C92H28Cl8F40N8O2

Zhang, KaiSavage, MathewLi, XinJiang, YuIshida, MasatoshiMitsuno, KokiKarasawa, SatoruKato, TatsuhisaZhu, WeihuaYang, SihaiFuruta, HiroyukiXie, Yongshu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 29 5148-5151

a=17.2568(16)Å   b=14.4839(11)Å   c=18.3034(18)Å

α=90.00°   β=96.4540(10)°   γ=90.00°

C92H24Cl8Cu2F40N8O2

C92H24Cl8Cu2F40N8O2

Zhang, KaiSavage, MathewLi, XinJiang, YuIshida, MasatoshiMitsuno, KokiKarasawa, SatoruKato, TatsuhisaZhu, WeihuaYang, SihaiFuruta, HiroyukiXie, Yongshu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 29 5148-5151

a=17.0506(17)Å   b=14.6158(13)Å   c=23.435(2)Å

α=90.00°   β=129.005(2)°   γ=90.00°

C70H24Cu2F30N6O4S2

C70H24Cu2F30N6O4S2

Zhang, KaiSavage, MathewLi, XinJiang, YuIshida, MasatoshiMitsuno, KokiKarasawa, SatoruKato, TatsuhisaZhu, WeihuaYang, SihaiFuruta, HiroyukiXie, Yongshu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 29 5148-5151

a=11.1752(5)Å   b=16.3892(8)Å   c=37.510(3)Å

α=90.00°   β=93.3750(10)°   γ=90.00°

C94H29F40N11O2Zn2

C94H29F40N11O2Zn2

Zhang, KaiSavage, MathewLi, XinJiang, YuIshida, MasatoshiMitsuno, KokiKarasawa, SatoruKato, TatsuhisaZhu, WeihuaYang, SihaiFuruta, HiroyukiXie, Yongshu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 29 5148-5151

a=13.1330(14)Å   b=16.1932(13)Å   c=20.7009(16)Å

α=81.3170(10)°   β=86.431(2)°   γ=83.3480(10)°

C83H23Cu2F35N10O2

C83H23Cu2F35N10O2

Zhang, KaiSavage, MathewLi, XinJiang, YuIshida, MasatoshiMitsuno, KokiKarasawa, SatoruKato, TatsuhisaZhu, WeihuaYang, SihaiFuruta, HiroyukiXie, Yongshu

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 29 5148-5151

a=15.2047(18)Å   b=23.710(3)Å   c=25.959(3)Å

α=90°   β=103.577(2)°   γ=90°

1_50K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.877(3)Å   b=19.073(5)Å   c=13.930(4)Å

α=90.0000°   β=94.607(7)°   γ=90.0000°

1_100K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.895(3)Å   b=19.189(5)Å   c=13.957(4)Å

α=90.0000°   β=94.674(7)°   γ=90.0000°

1_150K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.885(4)Å   b=19.278(6)Å   c=13.961(5)Å

α=90.0000°   β=94.810(7)°   γ=90.0000°

1_200K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.7705(17)Å   b=19.924(3)Å   c=13.848(2)Å

α=90.0000°   β=96.499(7)°   γ=90.0000°

1_250K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.7047(15)Å   b=20.555(3)Å   c=13.8324(19)Å

α=90.0000°   β=98.106(7)°   γ=90.0000°

1_300K

C46N6Ni2O2S10

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=10.6962(14)Å   b=20.721(3)Å   c=13.8764(19)Å

α=90.0000°   β=98.222(7)°   γ=90.0000°

C40N6NiS4

C40N6NiS4

Mikihiro HayashiKazuya OtsuboTatsuhisa KatoKunihisa SugimotoAkihiko FujiwaraHiroshi Kitagawa

Chem.Commun. (2015) 51, 15796

a=7.7723(7)Å   b=20.4416(18)Å   c=14.1183(12)Å

α=90.0000°   β=96.3700(10)°   γ=90.0000°

(C24H21N3O3Yb),3(CF3SO3),(C2H3N),3(OH2)

(C24H21N3O3Yb),3(CF3SO3),(C2H3N),3(OH2)

Masu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

CrystEngComm (2006) 8, 8 578

a=8.63000(10)Å   b=11.35010(10)Å   c=11.43080(10)Å

α=65.2210(10)°   β=89.7530(10)°   γ=82.5270(10)°

C28H40F9LaN3O20.5S3

C28H40F9LaN3O20.5S3

Masu, HyumaTominaga, MasahideKatagiri, KosukeKato, TakakoAzumaya, Isao

CrystEngComm (2006) 8, 8 578

a=21.3144(5)Å   b=21.3144(5)Å   c=17.3882(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2(C32H21O4Ru),3(C6H6),2(CF3O3S)

2(C32H21O4Ru),3(C6H6),2(CF3O3S)

Ogoshi, SensukeKato, TetsuyaOhashi, MasatoKurosawa, Hideo

Dalton Transactions (2008) 17 2232-2234

a=17.079(6)Å   b=19.512(6)Å   c=23.835(8)Å

α=90.00°   β=107.013(3)°   γ=90.00°

C33H24O4Ru

C33H24O4Ru

Ogoshi, SensukeKato, TetsuyaOhashi, MasatoKurosawa, Hideo

Dalton Transactions (2008) 17 2232-2234

a=12.0377(5)Å   b=10.4540(3)Å   c=21.4279(8)Å

α=90.00°   β=96.0640(13)°   γ=90.00°

C42H64Ge2N4O6S2W,2(C4H8O)

C42H64Ge2N4O6S2W,2(C4H8O)

Lentz, NicolasMallet-Ladeira, SoniaBaceiredo, AntoineKato, TsuyoshiMadec, David

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 44 15751-15756

a=9.9512(4)Å   b=11.6654(5)Å   c=13.3526(6)Å

α=79.8470(10)°   β=77.244(2)°   γ=70.587(2)°

C54H60Cl2GeN2OP2RuS

C54H60Cl2GeN2OP2RuS

Lentz, NicolasMallet-Ladeira, SoniaBaceiredo, AntoineKato, TsuyoshiMadec, David

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 44 15751-15756

a=12.5612(6)Å   b=24.1634(10)Å   c=16.9752(9)Å

α=90°   β=96.627(2)°   γ=90°

C42H64Ge2MoN4O6S2,2(C4H8O)

C42H64Ge2MoN4O6S2,2(C4H8O)

Lentz, NicolasMallet-Ladeira, SoniaBaceiredo, AntoineKato, TsuyoshiMadec, David

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 44 15751-15756

a=9.9669(5)Å   b=11.7085(8)Å   c=13.3702(10)Å

α=79.929(3)°   β=77.221(2)°   γ=70.656(2)°

C33H21F6N6O4PRu

C33H21F6N6O4PRu

Ghosh, DebashisFukushima, TakashiKobayashi, KatsuakiSen, SusanKitagawa, SusumuKato, TatsuhisaTanaka, Koji

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4373-4381

a=8.5554(3)Å   b=14.010Å   c=14.658Å

α=68.476(11)°   β=75.226(14)°   γ=77.465(15)°

C33H24BF10N6OPRu

C33H24BF10N6OPRu

Ghosh, DebashisFukushima, TakashiKobayashi, KatsuakiSen, SusanKitagawa, SusumuKato, TatsuhisaTanaka, Koji

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4373-4381

a=16.9299(4)Å   b=16.5148(3)Å   c=11.3820(3)Å

α=90°   β=100.740(2)°   γ=90°

C33H21ClN6O6.5Ru

C33H21ClN6O6.5Ru

Ghosh, DebashisFukushima, TakashiKobayashi, KatsuakiSen, SusanKitagawa, SusumuKato, TatsuhisaTanaka, Koji

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4373-4381

a=8.4666(11)Å   b=11.6275(14)Å   c=16.1049(19)Å

α=90.226(5)°   β=98.860(8)°   γ=97.136(7)°

C33H22F12N6OP2Ru

C33H22F12N6OP2Ru

Ghosh, DebashisFukushima, TakashiKobayashi, KatsuakiSen, SusanKitagawa, SusumuKato, TatsuhisaTanaka, Koji

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 13 4373-4381

a=11.4581(5)Å   b=32.7007(12)Å   c=21.7230(11)Å

α=90°   β=93.480(5)°   γ=90°

C41H35OPPtS2

C41H35OPPtS2

Hitoshi KuniyasuTakamichi KajiuraNobuaki KambeTomohiro KatoMasanori KinomotoHideo KurosawaY. MinamiAtsushi OhtakaJun Terao

Chemical Communications (2006)

a=9.5969(5)Å   b=11.1578(3)Å   c=19.2187(6)Å

α=83.794(2)°   β=89.248(5)°   γ=68.512(3)°

C12H31B11Br6O2SSi

C12H31B11Br6O2SSi

C. ReedStephan P. HoffmannTsuyoshi KatoFook S. Tham

Chemical Communications (2006)

a=15.0241(15)Å   b=14.1648(14)Å   c=16.2817(16)Å

α=90.00°   β=116.708(2)°   γ=90.00°

C7H16B11Cl11Si

C7H16B11Cl11Si

C. ReedStephan P. HoffmannTsuyoshi KatoFook S. Tham

Chemical Communications (2006)

a=16.3508(6)Å   b=10.2062(4)Å   c=17.5343(6)Å

α=90.00°   β=117.6017(14)°   γ=90.00°

C7H20B11Cl11Si2

C7H20B11Cl11Si2

C. ReedStephan P. HoffmannTsuyoshi KatoFook S. Tham

Chemical Communications (2006)

a=9.2823(2)Å   b=12.3891(2)Å   c=12.5827(2)Å

α=80.4810(10)°   β=86.0780(10)°   γ=85.6450(10)°

C168H186N64.75O104.5Pd6

C168H186N64.75O104.5Pd6

Ono, KosukeYoshizawa, MichitoKato, TatsuhisaFujita, Makoto

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 20 2328-2330

a=20.025(3)Å   b=26.094(4)Å   c=26.215(4)Å

α=107.593(2)°   β=102.779(2)°   γ=95.762(2)°

C14H9AsS2

C14H9AsS2

Kato, TakujiImoto, HiroakiTanaka, SusumuIshidoshiro, MakotoNaka, Kensuke

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 28 11338-11345

a=13.101(12)Å   b=8.356(7)Å   c=12.010(10)Å

α=90.0000°   β=94.889(9)°   γ=90.0000°

C14H7AsBr2S2

C14H7AsBr2S2

Kato, TakujiImoto, HiroakiTanaka, SusumuIshidoshiro, MakotoNaka, Kensuke

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 28 11338-11345

a=5.339(4)Å   b=15.757(11)Å   c=18.921(13)Å

α=111.620(9)°   β=92.719(8)°   γ=90.884(7)°

C26H17AsS2

C26H17AsS2

Kato, TakujiImoto, HiroakiTanaka, SusumuIshidoshiro, MakotoNaka, Kensuke

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 28 11338-11345

a=10.404(14)Å   b=18.40(2)Å   c=11.973(15)Å

α=90.0000°   β=114.573(15)°   γ=90.0000°

C32H28As2Cl2Pt

C32H28As2Cl2Pt

Tanaka, SusumuImoto, HiroakiKato, TakujiNaka, Kensuke

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 19 7937-7940

a=19.081(12)Å   b=22.404(14)Å   c=8.210(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C34.50H33CuF12N6O1.50P2PtS2

C34.50H33CuF12N6O1.50P2PtS2

Ohba, TadashiKobayashi, AtsushiChang, Ho-CholKouyama, TakahikoKato, TatsuhisaKato, Masako

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 20 7514-7521

a=12.6353(2)Å   b=13.9724(9)Å   c=14.9026(3)Å

α=63.0935(10)°   β=87.697(14)°   γ=64.1812(10)°

C35H31.50CuF12N8.50P2PtS2

C35H31.50CuF12N8.50P2PtS2

Ohba, TadashiKobayashi, AtsushiChang, Ho-CholKouyama, TakahikoKato, TatsuhisaKato, Masako

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 20 7514-7521

a=11.926(2)Å   b=13.525(3)Å   c=27.443(6)Å

α=90.0000°   β=101.321(2)°   γ=90.0000°

C31.50H29.50CuF12N6O1.50P2PtS2

C31.50H29.50CuF12N6O1.50P2PtS2

Ohba, TadashiKobayashi, AtsushiChang, Ho-CholKouyama, TakahikoKato, TatsuhisaKato, Masako

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 20 7514-7521

a=19.733(3)Å   b=16.767(3)Å   c=24.665(4)Å

α=90.0000°   β=102.284(3)°   γ=90.0000°

C22H17As

C22H17As

Ishidoshiro, MakotoMatsumura, YoshimasaImoto, HiroakiIrie, YasuyukiKato, TakujiWatase, SeijiMatsukawa, KimihiroInagi, ShinsukeTomita, IkuyoshiNaka, Kensuke

Organic letters (2015) 17, 19 4854-4857

a=12.2262(4)Å   b=6.03311(18)Å   c=12.5465(5)Å

α=90.0000°   β=115.2163(10)°   γ=90.0000°

C19H24N2O6

C19H24N2O6

Mukaeda, YukiKato, TakuyaHosokawa, Seijiro

Organic letters (2012) 14, 20 5298-5301

a=24.9420(5)Å   b=6.13836(11)Å   c=12.4356(3)Å

α=90.0000°   β=97.4055(9)°   γ=90.0000°

[Leu^2^]Gramicidin S

C62H94N10O10,1.296(C3H8O),1.403(H2O)

Asano, AkikoMatsuoka, ShioriMinami, ChisatoKato, TakumaDoi, Mitsinobu

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 10

a=14.43540(10)Å   b=14.46170(10)Å   c=28.6558(2)Å

α=93.2840(10)°   β=101.4410(10)°   γ=113.3300(10)°

3-(4,4-Difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-<i>s</i>-indacen-3-yl)propanoic acid

C14H15BF2N2O2

Kato, TakumaDoi, Mitsunobu

Acta crystallographica. Section E, Crystallographic communications (2017) 73, Pt 12 1974-1976

a=7.9474(3)Å   b=27.3202(9)Å   c=6.3886(2)Å

α=90°   β=103.903(3)°   γ=90°

[Co(Sbcmle)(en)]H2O

C12H22CoN3O6,H2O

Kato, TakashiFujii, TatsuyaOzawa, TomohiroFunahashi, YasuhiroMasuda, Hideki

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 1 m92-m94

a=7.4740(4)Å   b=7.3532(4)Å   c=28.8604(16)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

Bis(2-(2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-[H-imidazolyl-1-oxy 3-oxide)dichlorocopper(II) Bis(methylene chloride) Solvate

C24H32Cl2Cu1N6O4,2(CH2Cl2)

Ohba, ShigeruKato, TakanariYoshioka, NaokiInoue, Hidenari

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 5 IUC9700004

a=8.804(2)Å   b=14.2080(10)Å   c=13.9310(10)Å

α=90.00°   β=103.570(10)°   γ=90.00°

C13H12CuN4O6

C13H12CuN4O6

Kato, TakayukiSugimoto, KunihisaYamasaki, Mikio

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 11 1256-1258

a=15.9830(10)Å   b=6.5095(4)Å   c=29.0680(10)Å

α=90°   β=102.2801(5)°   γ=90°

C22H24O6

C22H24O6

Uyanik, MuhammetKato, TakehiroSahara, NaotoKatade, OutaIshihara, Kazuaki

ACS Catalysis (2019) 11619

a=6.7404(17)Å   b=10.373(3)Å   c=13.488(4)Å

α=90.0000°   β=90.437(7)°   γ=90.0000°

C38H42O7

C38H42O7

Uyanik, MuhammetKato, TakehiroSahara, NaotoKatade, OutaIshihara, Kazuaki

ACS Catalysis (2019) 11619

a=9.8131(13)Å   b=16.460(2)Å   c=19.469(3)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C18H15N3O11S3

C18H15N3O11S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=8.434(5)Å   b=12.342(6)Å   c=12.702(7)Å

α=109.453(6)°   β=97.697(7)°   γ=102.720(7)°

C19H19N3O7S3

C19H19N3O7S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=8.4301(13)Å   b=8.9689(14)Å   c=28.364(4)Å

α=90.00°   β=91.137(2)°   γ=90.00°

C22H21N5O6S3

C22H21N5O6S3

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=9.949(2)Å   b=10.949(2)Å   c=11.940(3)Å

α=81.215(3)°   β=75.704(3)°   γ=77.805(3)°

C24H20N4O8S4

C24H20N4O8S4

Katagiri, KosukeKato, TakakoMasu, HyumaTominaga, MasahideAzumaya, Isao

Crystal Growth & Design (2009) 9, 3 1519

a=15.269(12)Å   b=15.269(12)Å   c=21.613(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H15F3O1.25

C13H15F3O1.25

Mandhapati, Appi ReddyKato, TakayukiMatsushita, TakahikoKsebati, BasharVasella, AndreaBöttger, Erik CCrich, David

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 3 1754-1763

a=9.3527(15)Å   b=10.9033(16)Å   c=11.9661(18)Å

α=100.759(7)°   β=99.800(7)°   γ=91.703(8)°

C42H42N6O6,1.5(H2O)

C42H42N6O6,1.5(H2O)

Hyuma MasuTakako KatoMasahide Tominaga

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 5143-5146

a=15.5799(15)Å   b=27.514(3)Å   c=9.2074(9)Å

α=90.00°   β=92.224(2)°   γ=90.00°