Structures by: Jin G. X.

Total: 569

C93H110F12N4O28Rh4S8

C93H110F12N4O28Rh4S8

Lu, YeLiu, DongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=71.953(14)Å   b=17.886(5)Å   c=37.342(8)Å

α=90°   β=96.315(8)°   γ=90°

C208H264F24N26O68Rh8S10

C208H264F24N26O68Rh8S10

Lu, YeLiu, DongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=22.383(4)Å   b=24.161(4)Å   c=24.592(4)Å

α=92.104(7)°   β=98.905(7)°   γ=102.575(7)°

C172H168CaF21N24O30Rh6S7

C172H168CaF21N24O30Rh6S7

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020) 11, 5 1226-1232

a=23.302(5)Å   b=23.302(5)Å   c=21.347(4)Å

α=90.00(3)°   β=90.00(3)°   γ=120.00(3)°

C327F3K2N48O17Rh12S,6.56(CF3O3S),CO,0.44(CF3),0.44(O3S),4(O)

C327F3K2N48O17Rh12S,6.56(CF3O3S),CO,0.44(CF3),0.44(O3S),4(O)

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020) 11, 5 1226-1232

a=22.5096(15)Å   b=25.221(2)Å   c=39.360(3)Å

α=72.977(3)°   β=89.886(4)°   γ=76.760(4)°

C170H185F24N24O34.5Rh6S8Sr

C170H185F24N24O34.5Rh6S8Sr

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020) 11, 5 1226-1232

a=22.673(5)Å   b=22.673(5)Å   c=20.482(4)Å

α=90.00(3)°   β=90.00(3)°   γ=120.00(3)°

C173H189F24N24O37.5Rh6S8Sr

C173H189F24N24O37.5Rh6S8Sr

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020) 11, 5 1226-1232

a=22.564(3)Å   b=22.564(3)Å   c=20.375(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C170H180Ba2F6N24O19Rh6S3,4(CF3O3S),CH4O

C170H180Ba2F6N24O19Rh6S3,4(CF3O3S),CH4O

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020) 11, 5 1226-1232

a=72.911(5)Å   b=20.9282(14)Å   c=33.246(2)Å

α=90°   β=106.419(2)°   γ=90°

C109H114F12N10O33Rh4S4

C109H114F12N10O33Rh4S4

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=15.7031(6)Å   b=15.8728(6)Å   c=27.7808(10)Å

α=83.5480(10)°   β=76.3810(10)°   γ=62.2900(10)°

C124H112Ir4N16O8,2(CF3O3S),2(C3H7NO),O

C124H112Ir4N16O8,2(CF3O3S),2(C3H7NO),O

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=21.4001(8)Å   b=56.956(2)Å   c=13.5367(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C131H146F12N16O34Rh4S4

C131H146F12N16O34Rh4S4

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=29.994(2)Å   b=14.8641(8)Å   c=33.736(2)Å

α=90°   β=103.709(2)°   γ=90°

C160H184F12Ir4N20O26S4

C160H184F12Ir4N20O26S4

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=30.1831(13)Å   b=15.0508(8)Å   c=33.4363(15)Å

α=90°   β=103.152(2)°   γ=90°

C156H163F12N16O34Rh4S4

C156H163F12N16O34Rh4S4

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=14.7048(6)Å   b=20.1231(9)Å   c=28.5603(12)Å

α=105.589(2)°   β=95.648(2)°   γ=100.981(2)°

0.25(C434H416Ag4F6N56O30Rh12S2),0.5(C216H208Ag2N28O12Rh6),3.5(CF3O3S),C6H14O,0.5(C3H7NO)

0.25(C434H416Ag4F6N56O30Rh12S2),0.5(C216H208Ag2N28O12Rh6),3.5(CF3O3S),C6H14O,0.5(C3H7NO)

Dang, Li-LongGao, XiangLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical Science (2020)

a=36.050(2)Å   b=39.906(2)Å   c=43.383(2)Å

α=90°   β=108.546(2)°   γ=90°

C15H11CdN7O4

C15H11CdN7O4

Zhu, Gui-YingLiu, ZhenliangWang, JiaNiu, XueWang, TengJin, Guo-XiaMa, Jian-Ping

RSC Advances (2020) 10, 51 30650-30655

a=14.0679(7)Å   b=13.5283(7)Å   c=12.1868(6)Å

α=90°   β=98.839(5)°   γ=90°

C15H11CdClN6O

C15H11CdClN6O

Zhu, Gui-YingLiu, ZhenliangWang, JiaNiu, XueWang, TengJin, Guo-XiaMa, Jian-Ping

RSC Advances (2020) 10, 51 30650-30655

a=14.1942(3)Å   b=13.8641(3)Å   c=11.4559(3)Å

α=90°   β=100.148(2)°   γ=90°

C15H11BrCdN6O

C15H11BrCdN6O

Zhu, Gui-YingLiu, ZhenliangWang, JiaNiu, XueWang, TengJin, Guo-XiaMa, Jian-Ping

RSC Advances (2020) 10, 51 30650-30655

a=14.1595(7)Å   b=13.7222(9)Å   c=11.8323(7)Å

α=90°   β=100.171(5)°   γ=90°

C15H11CdIN6O

C15H11CdIN6O

Zhu, Gui-YingLiu, ZhenliangWang, JiaNiu, XueWang, TengJin, Guo-XiaMa, Jian-Ping

RSC Advances (2020) 10, 51 30650-30655

a=13.9866(6)Å   b=13.6934(7)Å   c=12.0880(7)Å

α=90°   β=99.393(5)°   γ=90°

2(C3H11B10S2),2(C24H20P)

2(C3H11B10S2),2(C24H20P)

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=12.5156(5)Å   b=8.7984(4)Å   c=28.8360(12)Å

α=90°   β=100.346(2)°   γ=90°

C4H14B10S2

C4H14B10S2

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=6.7430(5)Å   b=13.4145(8)Å   c=13.9386(10)Å

α=90°   β=100.698(3)°   γ=90°

C13H26B10ClIrS2

C13H26B10ClIrS2

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=13.3076(4)Å   b=13.6172(4)Å   c=13.4642(4)Å

α=90°   β=114.2730(10)°   γ=90°

C13H26B10ClRhS2

C13H26B10ClRhS2

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=13.3454(4)Å   b=13.2555(4)Å   c=13.4524(4)Å

α=90°   β=114.9040(10)°   γ=90°

C20H33B10IrS3

C20H33B10IrS3

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=8.1015(3)Å   b=9.9248(3)Å   c=17.6172(6)Å

α=94.7220(10)°   β=99.0470(10)°   γ=102.5030(10)°

C16H37B20RhS4

C16H37B20RhS4

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=12.2938(8)Å   b=19.6540(12)Å   c=13.4549(8)Å

α=90°   β=90.096(2)°   γ=90°

C14H28B10ClIrS2

C14H28B10ClIrS2

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=10.4735(10)Å   b=15.2045(18)Å   c=15.997(4)Å

α=99.929(8)°   β=104.054(8)°   γ=105.830(5)°

C28H66B30Ir2S4

C28H66B30Ir2S4

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=8.347(3)Å   b=15.930(5)Å   c=21.753(5)Å

α=102.28(3)°   β=95.76(2)°   γ=112.81(3)°

C17H39B20IrS4

C17H39B20IrS4

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=12.7778(15)Å   b=15.0383(13)Å   c=18.354(4)Å

α=90°   β=108.269(8)°   γ=90°

C23H44B20IrNS3

C23H44B20IrNS3

Yuan, Run-ZeCui, Peng-FeiGuo, Shu-TingJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2020)

a=9.176(2)Å   b=22.801(5)Å   c=34.588(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C142H220F18N18O46Rh4S6

C142H220F18N18O46Rh4S6

Zhang, Hai-NingGao, Wen-XiDeng, Yu-XinLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 13 1559-1562

a=15.772(3)Å   b=17.560(3)Å   c=19.223(4)Å

α=67.479(3)°   β=69.242(3)°   γ=86.897(3)°

C148H208F24N24O52Rh4S8

C148H208F24N24O52Rh4S8

Zhang, Hai-NingGao, Wen-XiDeng, Yu-XinLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 13 1559-1562

a=21.482(3)Å   b=12.4683(16)Å   c=38.691(5)Å

α=90°   β=101.321(2)°   γ=90°

C169H148F24N16O31Rh4S8

C169H148F24N16O31Rh4S8

Zhang, Hai-NingGao, Wen-XiDeng, Yu-XinLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 13 1559-1562

a=37.464(5)Å   b=13.3075(16)Å   c=36.173(4)Å

α=90°   β=112.998(2)°   γ=90°

C170H152F24Ir4N16O32S8

C170H152F24Ir4N16O32S8

Zhang, Hai-NingGao, Wen-XiDeng, Yu-XinLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 13 1559-1562

a=19.945(8)Å   b=14.605(6)Å   c=31.218(12)Å

α=90°   β=101.754(7)°   γ=90°

C128H108N16Rh4,7.33(CF3O3S),3.33(C2H3N),2.67(CO)

C128H108N16Rh4,7.33(CF3O3S),3.33(C2H3N),2.67(CO)

Zhang, Hai-NingGao, Wen-XiDeng, Yu-XinLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 13 1559-1562

a=26.607(4)Å   b=31.867(5)Å   c=33.813(5)Å

α=90°   β=94.492(3)°   γ=90°

C19H32B10ClIrN2O

C19H32B10ClIrN2O

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=8.7748(16)Å   b=12.003(2)Å   c=25.147(5)Å

α=82.735(3)°   β=83.775(3)°   γ=86.970(3)°

C37H52B10ClF3Ir2N4O5S

C37H52B10ClF3Ir2N4O5S

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=13.987(3)Å   b=16.285(3)Å   c=20.997(5)Å

α=90°   β=106.606(4)°   γ=90°

C9H18B10N2O

C9H18B10N2O

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=20.615(13)Å   b=10.897(7)Å   c=13.916(9)Å

α=90°   β=90.229(12)°   γ=90°

C40H66B10Cl2F3Ir3N2O7S

C40H66B10Cl2F3Ir3N2O7S

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=12.3557(19)Å   b=15.739(2)Å   c=16.743(3)Å

α=62.772(2)°   β=69.902(2)°   γ=89.159(3)°

C32H53B10Cl2Ir2N2O

C32H53B10Cl2Ir2N2O

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=8.3378(11)Å   b=12.0979(16)Å   c=20.336(3)Å

α=75.448(2)°   β=79.942(2)°   γ=85.845(2)°

C16H24B10N4O2

C16H24B10N4O2

Jin, Guo-XinGao, YangGuo, Shu-TingCui, Peng-FeiPemán, Francisco Aznárez

Chemical Communications (2018)

a=7.334(2)Å   b=7.357(2)Å   c=24.271(8)Å

α=86.844(6)°   β=86.080(6)°   γ=61.766(5)°

C102H120F12N12O18Rh4S4

C102H120F12N12O18Rh4S4

Wu, TongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

RSC Advances (2013) 3, 29 11476

a=21.7946(17)Å   b=14.4951(11)Å   c=17.2969(13)Å

α=90.00°   β=93.2030(10)°   γ=90.00°

C117H126F12N12O19Rh4S4

C117H126F12N12O19Rh4S4

Wu, TongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

RSC Advances (2013) 3, 29 11476

a=19.3744(15)Å   b=20.4476(16)Å   c=16.1066(12)Å

α=90.00°   β=91.5370(10)°   γ=90.00°

C104H116F12N12O14Rh4S4

C104H116F12N12O14Rh4S4

Wu, TongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

RSC Advances (2013) 3, 29 11476

a=12.9496(2)Å   b=23.8189(4)Å   c=18.5603(4)Å

α=90.00°   β=97.9010(10)°   γ=90.00°

C130H124F12N12O14Rh4S4

C130H124F12N12O14Rh4S4

Wu, TongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

RSC Advances (2013) 3, 29 11476

a=19.4313(10)Å   b=20.8183(11)Å   c=16.1878(8)Å

α=90.00°   β=91.1880(10)°   γ=90.00°

C21H24Br2CuN7O1.5S

C21H24Br2CuN7O1.5S

Wu, Xiang-WenPan, FengYin, ShiGe, Jing-YuanJin, Guo-XiaWang, PengMa, Jian-Ping

CrystEngComm (2018) 20, 28 3955

a=8.7700(3)Å   b=14.9616(4)Å   c=20.7948(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18.5H16.25Br2CuN6.75S

C18.5H16.25Br2CuN6.75S

Wu, Xiang-WenPan, FengYin, ShiGe, Jing-YuanJin, Guo-XiaWang, PengMa, Jian-Ping

CrystEngComm (2018) 20, 28 3955

a=8.4816(6)Å   b=15.3597(17)Å   c=19.7243(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H26Br2CuN6O2S

C22H26Br2CuN6O2S

Wu, Xiang-WenPan, FengYin, ShiGe, Jing-YuanJin, Guo-XiaWang, PengMa, Jian-Ping

CrystEngComm (2018) 20, 28 3955

a=8.8761(3)Å   b=15.2703(5)Å   c=21.1399(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H42NNiOP

C48H42NNiOP

Zhang, DaoJin, Guo-XinHu, Ninghai

Chemical Communications (2002) 6 574

a=9.481(4)Å   b=9.610(2)Å   c=22.451(10)Å

α=101.01(3)°   β=100.84(3)°   γ=92.93(3)°

C26H34Cl4F6O10Rh2S2

C26H34Cl4F6O10Rh2S2

Han, Ying-FengLin, Yue-JianWeng, Lin-HongBerke, HeinzJin, Guo-Xin

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 350-352

a=14.50(2)Å   b=9.437(14)Å   c=14.50(2)Å

α=90.00°   β=108.711(16)°   γ=90.00°

C176H170F24N16O43Ru8S8

C176H170F24N16O43Ru8S8

Han, Ying-FengLin, Yue-JianWeng, Lin-HongBerke, HeinzJin, Guo-Xin

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 350-352

a=20.378(9)Å   b=21.748(10)Å   c=25.173(11)Å

α=114.470(7)°   β=96.638(7)°   γ=103.749(7)°

C176H172F24Ir8N16O40S8

C176H172F24Ir8N16O40S8

Han, Ying-FengLin, Yue-JianWeng, Lin-HongBerke, HeinzJin, Guo-Xin

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2008) 3 350-352

a=30.733(12)Å   b=21.788(9)Å   c=31.101(13)Å

α=90.00°   β=90.037(7)°   γ=90.00°

C41H65CoN11Ni2O16

C41H65CoN11Ni2O16

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=11.4952(9)Å   b=11.5504(8)Å   c=21.6426(16)Å

α=94.3510(10)°   β=91.2180(10)°   γ=113.6270(10)°

C41H65N11Ni3O16

C41H65N11Ni3O16

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=11.4505(8)Å   b=11.5123(8)Å   c=21.6191(14)Å

α=94.2070(10)°   β=91.5310(10)°   γ=113.6120(10)°

C41H67N11O17Zn3

C41H67N11O17Zn3

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=11.5056(8)Å   b=11.6391(8)Å   c=21.8286(15)Å

α=91.6950(10)°   β=94.3000(10)°   γ=113.4320(10)°

C41H65N11Ni2O16Zn

C41H65N11Ni2O16Zn

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=11.4882(8)Å   b=11.5521(8)Å   c=21.6308(16)Å

α=94.3610(10)°   β=91.3170(10)°   γ=113.5840(10)°

C24H36CuN6NiO11

C24H36CuN6NiO11

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=13.8978(8)Å   b=15.0595(9)Å   c=15.5605(9)Å

α=90.00°   β=115.0970(10)°   γ=90.00°

C24H34Cu2N6O10

C24H34Cu2N6O10

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=8.2345(9)Å   b=13.4315(15)Å   c=13.4515(15)Å

α=65.4050(10)°   β=81.539(2)°   γ=85.676(2)°

C24H50CuN6NiO18

C24H50CuN6NiO18

Huang, Sheng-LiZhang, LongLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

CrystEngComm (2013) 15, 1 78

a=9.706(4)Å   b=10.184(4)Å   c=10.607(4)Å

α=62.712(4)°   β=85.470(5)°   γ=69.691(4)°

C19H27Cl2IrN4Se2

C19H27Cl2IrN4Se2

Jia, Wei-GuoHuang, Yuan-BiaoLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2008) 41 5612-5620

a=9.943(3)Å   b=10.212(3)Å   c=12.125(4)Å

α=81.166(4)°   β=74.091(4)°   γ=85.754(4)°

C19H27Cl2N4RhS2

C19H27Cl2N4RhS2

Jia, Wei-GuoHuang, Yuan-BiaoLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2008) 41 5612-5620

a=10.210(4)Å   b=11.469(4)Å   c=22.139(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H29Cl2IrN4Se2

C20H29Cl2IrN4Se2

Jia, Wei-GuoHuang, Yuan-BiaoLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2008) 41 5612-5620

a=9.878(3)Å   b=10.131(4)Å   c=12.619(4)Å

α=83.622(5)°   β=73.845(5)°   γ=87.650(5)°

C29H42Cl4N4Rh2Se2

C29H42Cl4N4Rh2Se2

Jia, Wei-GuoHuang, Yuan-BiaoLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2008) 41 5612-5620

a=23.485(9)Å   b=11.516(5)Å   c=13.329(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H29Cl2N4RhS2

C20H29Cl2N4RhS2

Jia, Wei-GuoHuang, Yuan-BiaoLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2008) 41 5612-5620

a=9.789(3)Å   b=10.128(2)Å   c=12.405(3)Å

α=84.114(14)°   β=73.09(3)°   γ=88.317(12)°

C16H16Co2I4O3

C16H16Co2I4O3

Hou, Xiu-FengLiu, ShuWang, HuiChen, Yin-QiangJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5231-5239

a=6.775(2)Å   b=12.876(4)Å   c=13.096(4)Å

α=86.583(5)°   β=85.367(4)°   γ=82.294(4)°

C16H26B10Co2OS2

C16H26B10Co2OS2

Hou, Xiu-FengLiu, ShuWang, HuiChen, Yin-QiangJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5231-5239

a=12.239(4)Å   b=12.155(4)Å   c=18.230(5)Å

α=90.00°   β=92.793(5)°   γ=90.00°

C57H72B20Cl6Co2OP2S4

C57H72B20Cl6Co2OP2S4

Hou, Xiu-FengLiu, ShuWang, HuiChen, Yin-QiangJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5231-5239

a=11.826(4)Å   b=18.124(6)Å   c=33.307(11)Å

α=90.00°   β=90.714(6)°   γ=90.00°

C50H46I4OP2Rh2

C50H46I4OP2Rh2

Hou, Xiu-FengLiu, ShuWang, HuiChen, Yin-QiangJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5231-5239

a=8.080(3)Å   b=17.147(6)Å   c=17.467(6)Å

α=90.537(5)°   β=94.058(5)°   γ=93.095(5)°

C56H70B20Cl4OP2Rh2Se4

C56H70B20Cl4OP2Rh2Se4

Hou, Xiu-FengLiu, ShuWang, HuiChen, Yin-QiangJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5231-5239

a=12.047(3)Å   b=18.278(5)Å   c=33.285(9)Å

α=90.00°   β=90.573(5)°   γ=90.00°

C33H63B20Cl2Ir2Rh2S4

C33H63B20Cl2Ir2Rh2S4

Jin, Guo-XinWang, Jian-Qiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 86-90

a=11.066(4)Å   b=26.140(8)Å   c=18.062(6)Å

α=90.00°   β=98.633(5)°   γ=90.00°

C33H63B20Cl2Ir2Rh2Se4

C33H63B20Cl2Ir2Rh2Se4

Jin, Guo-XinWang, Jian-Qiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 1 86-90

a=11.104(3)Å   b=26.517(6)Å   c=18.003(4)Å

α=90.00°   β=98.155(4)°   γ=90.00°

C49H54N2NiP

C49H54N2NiP

Wang, Hai-YuMeng, XiaJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 21 2579-2585

a=10.695(3)Å   b=23.306(6)Å   c=17.182(4)Å

α=90.00°   β=95.975(4)°   γ=90.00°

C45H46N2NiP

C45H46N2NiP

Wang, Hai-YuMeng, XiaJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 21 2579-2585

a=12.006(5)Å   b=17.966(7)Å   c=18.475(7)Å

α=90.00°   β=102.793(5)°   γ=90.00°

C38H30N4Ni

C38H30N4Ni

Wang, Hai-YuMeng, XiaJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 21 2579-2585

a=11.050(3)Å   b=19.819(5)Å   c=13.814(3)Å

α=90.00°   β=91.116(4)°   γ=90.00°

C37H60B20Cl2Ir2N4OS4

C37H60B20Cl2Ir2N4OS4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=12.197(4)Å   b=18.310(5)Å   c=25.776(7)Å

α=90.00°   β=94.502(5)°   γ=90.00°

C30H56B20Cl4N2Ru2S4

C30H56B20Cl4N2Ru2S4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=10.399(5)Å   b=11.160(5)Å   c=12.289(6)Å

α=75.781(6)°   β=67.108(6)°   γ=76.583(6)°

C37H59B20Cl3Ir2N4OSe4

C37H59B20Cl3Ir2N4OSe4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=12.307(3)Å   b=18.558(4)Å   c=25.785(6)Å

α=90.00°   β=93.006(4)°   γ=90.00°

C36H62B20Cl4Co2N2S4

C36H62B20Cl4Co2N2S4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=10.062(8)Å   b=11.190(9)Å   c=13.775(11)Å

α=100.182(11)°   β=108.453(10)°   γ=96.283(11)°

C28H54B20Co2N2S4

C28H54B20Co2N2S4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=8.024(3)Å   b=11.157(4)Å   c=13.317(4)Å

α=95.035(5)°   β=91.109(5)°   γ=110.409(4)°

C44H76B20Co2N2O2S4

C44H76B20Co2N2O2S4

Liu, ShuangZhang, JiashengWang, XinJin, Guo-Xin

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2006) 44 5225-5230

a=10.241(3)Å   b=11.148(3)Å   c=13.910(4)Å

α=76.265(5)°   β=74.636(5)°   γ=87.557(5)°

C10H16Ag2Br4N4

C10H16Ag2Br4N4

Xiao, Xu-QiongJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 42 9298

a=9.137(6)Å   b=12.530(8)Å   c=8.258(5)Å

α=90.00°   β=104.827(7)°   γ=90.00°

C20H28Ag2Cl2N8

C20H28Ag2Cl2N8

Xiao, Xu-QiongJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 42 9298

a=9.803(4)Å   b=11.191(5)Å   c=12.664(6)Å

α=70.930(5)°   β=71.741(5)°   γ=81.246(6)°

C36H66B20Cl4N4Ru2S4

C36H66B20Cl4N4Ru2S4

Xiao, Xu-QiongJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 42 9298

a=10.917(2)Å   b=11.832(2)Å   c=11.884(2)Å

α=85.27(3)°   β=85.06(3)°   γ=69.45(3)°

C36H36Cl2N2O2S2Ti

C36H36Cl2N2O2S2Ti

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=15.359(6)Å   b=16.453(7)Å   c=16.708(7)Å

α=90.00°   β=93.492(6)°   γ=90.00°

C35H28Cl2N2O2S2Ti

C35H28Cl2N2O2S2Ti

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=16.734(5)Å   b=12.974(4)Å   c=15.553(5)Å

α=90.00°   β=106.260(5)°   γ=90.00°

C36H36Cl2N2O2S2Zr

C36H36Cl2N2O2S2Zr

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=20.663(10)Å   b=9.303(4)Å   c=17.749(8)Å

α=90.00°   β=92.766(7)°   γ=90.00°

C18H19Cl4NO2SZr

C18H19Cl4NO2SZr

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=7.223(4)Å   b=12.381(7)Å   c=12.661(7)Å

α=90.178(7)°   β=90.091(7)°   γ=106.687(7)°

C28H20Cl2N2O2S2Zr

C28H20Cl2N2O2S2Zr

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=28.606(8)Å   b=30.227(9)Å   c=13.172(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H9NOS

C13H9NOS

Jia, Ai-QuanJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 41 8838-8845

a=12.432(5)Å   b=5.863(3)Å   c=15.623(7)Å

α=90.00°   β=111.696(6)°   γ=90.00°

C36H42Cl6N2O2Ru2

C36H42Cl6N2O2Ru2

Zhang, Wan-ZhengHan, Ying-FengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 39 8426-8431

a=9.142(14)Å   b=9.416(14)Å   c=12.623(19)Å

α=103.083(19)°   β=97.87(2)°   γ=106.425(18)°

C100H106F12N8O17Ru4S4

C100H106F12N8O17Ru4S4

Zhang, Wan-ZhengHan, Ying-FengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 39 8426-8431

a=16.560(5)Å   b=41.448(13)Å   c=15.582(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C93.3H94.6Cl2.6F12N8O16Ru4S4

C93.3H94.6Cl2.6F12N8O16Ru4S4

Zhang, Wan-ZhengHan, Ying-FengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 39 8426-8431

a=25.896(13)Å   b=20.555(10)Å   c=21.037(11)Å

α=90.00°   β=101.970(8)°   γ=90.00°

7000382

Huang, Yuan-BiaoJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 5 767-769

a=8.976(6)Å   b=9.965(6)Å   c=12.294(8)Å

α=83.284(9)°   β=81.187(9)°   γ=81.543(10)°

C22H22ClCrN2

C22H22ClCrN2

Huang, Yuan-BiaoJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 5 767-769

a=14.033(5)Å   b=23.567(8)Å   c=12.120(4)Å

α=90.00°   β=90.023(5)°   γ=90.00°

C45H57Cl3Ir3N3S3

C45H57Cl3Ir3N3S3

Han, Ying-FengLin, Yue-JianJia, Wei-GuoJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 12 2077-2080

a=8.838(3)Å   b=17.675(7)Å   c=18.572(7)Å

α=68.877(5)°   β=85.029(6)°   γ=88.798(5)°

C28H36Cl8IrN3S3

C28H36Cl8IrN3S3

Han, Ying-FengLin, Yue-JianJia, Wei-GuoJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 12 2077-2080

a=15.650(4)Å   b=8.128(2)Å   c=30.788(8)Å

α=90.00°   β=92.797(5)°   γ=90.00°

C80H92Ir4N8S8

C80H92Ir4N8S8

Han, Ying-FengLin, Yue-JianJia, Wei-GuoJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 12 2077-2080

a=22.221(7)Å   b=29.634(9)Å   c=14.913(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H39B9IrORuS2

C21H39B9IrORuS2

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=10.219(9)Å   b=15.734(14)Å   c=18.237(16)Å

α=90.00°   β=90.603(13)°   γ=90.00°

C31H58B20Ir2RuS4

C31H58B20Ir2RuS4

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=12.142(7)Å   b=23.203(13)Å   c=18.029(10)Å

α=90.00°   β=102.374(7)°   γ=90.00°

C14H29B10IrO2S2

C14H29B10IrO2S2

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=11.403(3)Å   b=14.648(4)Å   c=13.756(4)Å

α=90.00°   β=93.747(4)°   γ=90.00°

C13H27B10IrOS2

C13H27B10IrOS2

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=13.495(17)Å   b=15.357(20)Å   c=21.68(3)Å

α=90.00°   β=97.542(19)°   γ=90.00°

C21H39B9Cl2RhRuS2

C21H39B9Cl2RhRuS2

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=11.072(4)Å   b=15.593(6)Å   c=18.035(6)Å

α=90.00°   β=91.234(5)°   γ=90.00°

C21H39B9Cl2CoRuS2

C21H39B9Cl2CoRuS2

Zhang, Jia-ShengLin, Yue-JianJin, Guo-Xin

Dalton Transactions (2009) 1 111-118

a=10.965(5)Å   b=15.267(7)Å   c=18.019(9)Å

α=90.00°   β=90.000(7)°   γ=90.00°