Structures by: Jhang Y. W.

Total: 7

C25H19NO5

C25H19NO5

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=12.2495(14)Å   b=9.5744(11)Å   c=17.716(2)Å

α=90.00°   β=103.227(3)°   γ=90.00°

C23H13ClN2O3

C23H13ClN2O3

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=33.0180(15)Å   b=11.8272(7)Å   c=9.8005(4)Å

α=90.00°   β=103.131(3)°   γ=90.00°

C30H42NO5P

C30H42NO5P

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=8.2518(5)Å   b=8.7480(5)Å   c=20.7225(13)Å

α=84.633(4)°   β=84.557(3)°   γ=82.321(4)°

C28H38NOP

C28H38NOP

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=13.0677(3)Å   b=13.0609(3)Å   c=15.1264(5)Å

α=90.00°   β=100.9240(10)°   γ=90.00°

C34H46ClO3P

C34H46ClO3P

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=23.9100(7)Å   b=10.4217(3)Å   c=28.3420(8)Å

α=90.00°   β=108.506(2)°   γ=90.00°

C29H18Br2O2

C29H18Br2O2

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=9.8049(8)Å   b=11.3545(9)Å   c=12.1899(10)Å

α=105.880(4)°   β=93.794(4)°   γ=100.857(4)°

C34H43O2P1

C34H43O2P1

Kao, Tzu-TingSyu, Siang-enJhang, Yi-WunLin, Wenwei

Organic letters (2010) 12, 13 3066-3069

a=12.4771(10)Å   b=12.5044(10)Å   c=12.6807(10)Å

α=113.793(3)°   β=99.156(4)°   γ=114.617(4)°