Structures by: Huang M.

Total: 142

C23H20O6

C23H20O6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=7.7957(7)Å   b=10.1827(6)Å   c=12.7574(8)Å

α=79.033(5)°   β=76.634(7)°   γ=77.369(6)°

C16H11BrO2

C16H11BrO2

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=10.0036(11)Å   b=15.5670(13)Å   c=8.7599(11)Å

α=90°   β=100.953(11)°   γ=90°

C16H12O2

C16H12O2

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=25.676(2)Å   b=4.1792(4)Å   c=24.335(3)Å

α=90°   β=112.380(14)°   γ=90°

C23H22O6

C23H22O6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=14.7414(4)Å   b=8.7416(3)Å   c=16.4090(5)Å

α=90°   β=104.242(3)°   γ=90°

C22H17ClO6

C22H17ClO6

Li, QingruiYin, YunnianLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 18 3238

a=14.6483(3)Å   b=17.4042(4)Å   c=15.2455(4)Å

α=90°   β=94.817(2)°   γ=90°

C20H17O2P

C20H17O2P

Zhao, XiuliHuang, MengmengLi, YaboZhang, JianyeKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 9 1433

a=16.191(2)Å   b=17.7337(7)Å   c=8.5986(11)Å

α=90°   β=137.72(3)°   γ=90°

C10H9NO

C10H9NO

Wu, QiLi, YaboWang, ChenyangZhang, JianyeHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 16 2496

a=7.5235(7)Å   b=5.5446(8)Å   c=10.2976(10)Å

α=90°   β=99.850(10)°   γ=90°

C16H17Cl2NO4

C16H17Cl2NO4

Yang, LiSong, LiqiangHuang, ChongHuang, MingzhengLiu, Bo

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 319

a=8.3061(2)Å   b=9.7010(2)Å   c=20.7173(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H17Br2NO4

C16H17Br2NO4

Yang, LiSong, LiqiangHuang, ChongHuang, MingzhengLiu, Bo

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 3 319

a=8.3327(7)Å   b=9.5492(9)Å   c=11.4501(10)Å

α=90°   β=108.133(9)°   γ=90°

C51H33IrN4O6,2(CH2Cl2)

C51H33IrN4O6,2(CH2Cl2)

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=9.758(3)Å   b=13.838(4)Å   c=18.798(5)Å

α=103.599(2)°   β=104.123(2)°   γ=101.639(2)°

C52H37BCl3IrN2O6

C52H37BCl3IrN2O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=14.7106(11)Å   b=23.3274(17)Å   c=12.5713(10)Å

α=90°   β=90.3520(10)°   γ=90°

C52H35B2Cl2IrN2O6

C52H35B2Cl2IrN2O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=12.9285(11)Å   b=13.0934(11)Å   c=15.0271(12)Å

α=107.392(2)°   β=96.416(2)°   γ=111.677(2)°

C52H40Cl3IrN2O6

C52H40Cl3IrN2O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=10.3303(7)Å   b=31.873(2)Å   c=13.6751(9)Å

α=90°   β=95.5200(10)°   γ=90°

C61H43B2IrN4O6

C61H43B2IrN4O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=34.306(9)Å   b=16.952(5)Å   c=28.450(6)Å

α=90°   β=126.132(12)°   γ=90°

C51H36IrN3O6

C51H36IrN3O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=12.8021(14)Å   b=13.4779(14)Å   c=13.5356(13)Å

α=71.759(3)°   β=73.179(3)°   γ=63.251(3)°

C65H55B2IrN6O6

C65H55B2IrN6O6

li, qiuxiaShi, ChaoHuang, ManliWei, XingYan, HongYang, ChuluoYuan, Aihua

Chemical Science (2019)

a=16.7138(5)Å   b=25.8579(4)Å   c=16.5041(5)Å

α=90°   β=103.462(3)°   γ=90°

4-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)phenol

C23H17ClN2OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=8.3113(5)Å   b=12.1970(6)Å   c=12.7574(7)Å

α=101.086(4)°   β=105.393(5)°   γ=93.456(5)°

DF1

C23H17ClN2OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=9.1702(4)Å   b=18.4101(9)Å   c=24.3386(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)-3-hydroxybenzonitrile

C24H16ClN3OS2

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=14.1636(4)Å   b=7.6109(2)Å   c=20.6614(5)Å

α=90°   β=103.485(3)°   γ=90°

N-(2-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno [3,2-e]pyridin-2-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

C30H24ClN3O2S3

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=10.6742(5)Å   b=10.9730(6)Å   c=13.2942(7)Å

α=112.061(5)°   β=95.450(4)°   γ=93.025(4)°

N-(2-(8-(2-chlorophenyl)-6-isopropylthiazolo[5,4-b]thieno[3,2-e]pyridin-2-yl)phenyl)methanesulfonamide

C24H20ClN3O2S3

Huang, MannaYu, RuinaXu, KeYe, ShuxianKuang, ShiZhu, XinhaiWan, Yiqian

Chem. Sci. (2016) 7, 7 4485

a=9.5948(6)Å   b=10.3128(7)Å   c=12.0188(8)Å

α=87.285(5)°   β=86.081(5)°   γ=83.966(5)°

C20H20O5

C20H20O5

Yuan, Qing-QingTang, ShuaiSong, Wei-BinWang, Wen-QiongHuang, MinXuan, Li-Jiang

Journal of natural products (2017) 80, 2 254-260

a=8.7141(2)Å   b=9.0869(2)Å   c=20.7089(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H30O5

C21H30O5

Yuan, Qing-QingTang, ShuaiSong, Wei-BinWang, Wen-QiongHuang, MinXuan, Li-Jiang

Journal of natural products (2017) 80, 2 254-260

a=9.9833(5)Å   b=12.0569(8)Å   c=16.3459(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H19O5P

C19H19O5P

Mi, XiaWang, ChenyangHuang, MengmengZhang, JianyeWu, YushengWu, Yangjie

Organic letters (2014) 16, 12 3356-3359

a=10.365(4)Å   b=11.3720(12)Å   c=15.121(2)Å

α=90.00°   β=96.49(2)°   γ=90.00°

F24Sc6,6(Na)

F24Sc6,6(Na)

Ai, YuTu, DataoZheng, WeiLiu, YongshengKong, JintaoHu, PingChen, ZhuoHuang, MingdongChen, Xueyuan

Nanoscale (2013) 5, 14 6430-6438

a=12.9659(4)Å   b=12.9659(4)Å   c=9.2692(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

BN

C11H12BCrNO3

Sun, FeiyeLv, LilyHuang, MinZhou, ZhaohuiFang, Xiangdong

Organic letters (2014) 16, 19 5024-5027

a=8.0190(3)Å   b=11.1616(4)Å   c=13.3763(5)Å

α=90.00°   β=103.822(4)°   γ=90.00°

Dibromide

C8H6BBr2N

Sun, FeiyeLv, LilyHuang, MinZhou, ZhaohuiFang, Xiangdong

Organic letters (2014) 16, 19 5024-5027

a=8.1251(6)Å   b=10.5720(5)Å   c=11.2739(7)Å

α=90.00°   β=107.185(7)°   γ=90.00°

C8H6BCl2N

C8H6BCl2N

Sun, FeiyeLv, LilyHuang, MinZhou, ZhaohuiFang, Xiangdong

Organic letters (2014) 16, 19 5024-5027

a=7.4431(10)Å   b=8.2141(5)Å   c=14.5825(16)Å

α=88.312(7)°   β=75.902(10)°   γ=88.824(8)°

Boron nitrogen hydroxide

C8H14BNO

Sun, FeiyeLv, LilyHuang, MinZhou, ZhaohuiFang, Xiangdong

Organic letters (2014) 16, 19 5024-5027

a=12.816(1)Å   b=7.3282(6)Å   c=17.716(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-(dibenzylammonio)-4',6'-dihydroxy-3H-spiro[benzo[d][1,2]oxaborole-2,2'-[1,3,5,2,4,6]trioxatriborinan]-2-uide

C21H22B3NO6,2(C3H6O)

Ming, WenboLiu, XiaocuiFriedrich, AlexandraKrebs, JohannesBudiman, Yudha P.Huang, MingmingMarder, Todd B.

Green Chemistry (2020) 22, 7 2184-2190

a=9.549(5)Å   b=11.307(2)Å   c=13.260(3)Å

α=100.88(3)°   β=92.261(11)°   γ=105.79(3)°

5,7-di-tert-butyl-4',6'-dihydroxy-3-(morpholino-4-ium)-3H-spiro[benzo[d][1,2]oxaborole-2,2'-[1,3,5,2,4,6]trioxatriborinan]-2-uide

C19H32B3NO7

Ming, WenboLiu, XiaocuiFriedrich, AlexandraKrebs, JohannesBudiman, Yudha P.Huang, MingmingMarder, Todd B.

Green Chemistry (2020) 22, 7 2184-2190

a=11.314(7)Å   b=11.980(8)Å   c=17.961(10)Å

α=72.586(9)°   β=79.494(13)°   γ=72.755(19)°

C22H23NO4

C22H23NO4

Gu, GuangmiaoHuang, MengmengKim, Jung KeunZhang, JianyeLi, YaboWu, Yangjie

Green Chemistry (2020) 22, 8 2543-2548

a=13.2745(8)Å   b=7.8001(2)Å   c=24.2247(14)Å

α=90°   β=129.278(10)°   γ=90°

C24H16O2

C24H16O2

Wu, XinjieJia, MingHuang, MengmengKim, Jung KeunZhao, ZhengLiu, JunkaiXi, JinhuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 17 3346-3353

a=29.831(4)Å   b=11.1480(6)Å   c=14.9443(19)Å

α=90°   β=133.61(2)°   γ=90°

C25H18O3

C25H18O3

Wu, XinjieJia, MingHuang, MengmengKim, Jung KeunZhao, ZhengLiu, JunkaiXi, JinhuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 17 3346-3353

a=21.9993(4)Å   b=12.5762(3)Å   c=13.8028(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H13F3O2

C24H13F3O2

Wu, XinjieJia, MingHuang, MengmengKim, Jung KeunZhao, ZhengLiu, JunkaiXi, JinhuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 17 3346-3353

a=11.8769(8)Å   b=11.8650(6)Å   c=14.2912(11)Å

α=90°   β=110.026(8)°   γ=90°

C24H15FO3

C24H15FO3

Wu, XinjieJia, MingHuang, MengmengKim, Jung KeunZhao, ZhengLiu, JunkaiXi, JinhuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 17 3346-3353

a=21.9897(6)Å   b=12.2777(3)Å   c=13.5508(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H14O2

C23H14O2

Wu, XinjieJia, MingHuang, MengmengKim, Jung KeunZhao, ZhengLiu, JunkaiXi, JinhuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 17 3346-3353

a=10.9195(8)Å   b=11.7513(7)Å   c=14.2060(6)Å

α=87.690(5)°   β=77.763(5)°   γ=71.943(6)°

C22H17O3P

C22H17O3P

Li, QingruiZhao, XiuliLi, YaboHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=8.6045(3)Å   b=21.7424(7)Å   c=10.3736(4)Å

α=90°   β=109.450(4)°   γ=90°

C23H16O2

C23H16O2

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=8.2170(3)Å   b=23.5453(7)Å   c=8.6771(3)Å

α=90°   β=96.908(4)°   γ=90°

C24H18O2

C24H18O2

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=8.1912(4)Å   b=25.2962(16)Å   c=8.6202(3)Å

α=90°   β=94.497(4)°   γ=90°

C27H18O2

C27H18O2

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=9.4150(6)Å   b=10.3881(7)Å   c=11.1903(7)Å

α=78.293(6)°   β=85.937(5)°   γ=65.446(6)°

C24H17ClO2

C24H17ClO2

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=12.6928(4)Å   b=7.0340(3)Å   c=21.7643(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H17FO2

C24H17FO2

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=10.4181(5)Å   b=9.8070(5)Å   c=18.1210(7)Å

α=90°   β=101.548(4)°   γ=90°

C21H29ClN2O6

C21H29ClN2O6

Lei, JianGao, HuaxinHuang, MiaolingLiu, XiaoMao, YangfanXie, Xiaolan

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 6 920-923

a=10.3139(9)Å   b=11.3380(10)Å   c=12.3840(10)Å

α=63.811(8)°   β=72.144(8)°   γ=69.542(8)°

C51H45EuN4O8S6,2.5(C3H7NO),0.7925(H2O)

C51H45EuN4O8S6,2.5(C3H7NO),0.7925(H2O)

He, YongheHuang, MengjiaoDeng, XianglingSheng Xian, CHENGWong, Yan-LungHou, YunlongZeller, MatthiasHe, JunXu, Zhengtao

Chemical Communications (2019)

a=48.151(12)Å   b=9.652(2)Å   c=32.614(8)Å

α=90°   β=122.942(4)°   γ=90°

C50H43.97EuN3O8S6,0.44(Cl2Hg),2.61(C2H6O)

C50H43.97EuN3O8S6,0.44(Cl2Hg),2.61(C2H6O)

He, YongheHuang, MengjiaoDeng, XianglingSheng Xian, CHENGWong, Yan-LungHou, YunlongZeller, MatthiasHe, JunXu, Zhengtao

Chemical Communications (2019)

a=47.818(3)Å   b=9.5341(6)Å   c=32.3065(17)Å

α=90°   β=122.338(3)°   γ=90°

C24.5H20Ag4N4O9.5

C24.5H20Ag4N4O9.5

Liu, ZhengLiu, PingChen, YunWang, JianHuang, Meihua

New Journal of Chemistry (2005) 29, 3 474

a=8.6509(12)Å   b=12.618(2)Å   c=14.000(3)Å

α=107.936(10)°   β=99.633(6)°   γ=90.210(7)°

C12H8Ag3N3O7

C12H8Ag3N3O7

Liu, ZhengLiu, PingChen, YunWang, JianHuang, Meihua

New Journal of Chemistry (2005) 29, 3 474

a=8.1686(16)Å   b=10.4479(18)Å   c=10.8106(17)Å

α=62.257(7)°   β=69.159(7)°   γ=80.817(9)°

C28H20O

C28H20O

Cai, RanranHuang, MengmengCui, XiulingZhang, JianyeDu, ChenxiaWu, YushengWu, Yangjie

RSC Advances (2013) 3, 32 13140

a=25.7493(14)Å   b=8.1753(3)Å   c=21.7304(12)Å

α=90.00°   β=117.408(7)°   γ=90.00°

C41H35O

C41H35O

Cai, RanranHuang, MengmengCui, XiulingZhang, JianyeDu, ChenxiaWu, YushengWu, Yangjie

RSC Advances (2013) 3, 32 13140

a=19.9360(9)Å   b=7.9365(3)Å   c=25.6157(14)Å

α=90.00°   β=127.958(3)°   γ=90.00°

AF1

C25H21ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.71230(10)Å   b=14.4156(2)Å   c=20.6891(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF1

C25H22ClN3O4S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.5032(4)Å   b=12.2427(9)Å   c=14.1014(11)Å

α=88.124(6)°   β=76.840(5)°   γ=82.587(5)°

BF2

C23H16Cl2N2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.7588(3)Å   b=10.6540(5)Å   c=14.3833(8)Å

α=111.453(5)°   β=96.496(4)°   γ=93.193(4)°

BF6

C24H19ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=9.29150(10)Å   b=19.1222(3)Å   c=24.9136(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF3

C24H19ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=8.0688(2)Å   b=11.8414(2)Å   c=12.8095(2)Å

α=115.263(2)°   β=105.748(2)°   γ=95.196(2)°

BF10

C23H16ClN3O3S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=12.8419(4)Å   b=9.1338(4)Å   c=19.5081(8)Å

α=90°   β=104.550(4)°   γ=90°

BF9

C31H33ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=25.724(5)Å   b=10.867(2)Å   c=10.591(2)Å

α=90°   β=100.70(3)°   γ=90°

BF14

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=20.1226(5)Å   b=9.5608(4)Å   c=22.8331(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BF16

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.6464(3)Å   b=9.8781(6)Å   c=14.4376(11)Å

α=91.312(6)°   β=96.272(5)°   γ=94.020(4)°

BF15

C24H19ClN2O2S2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=18.2963(13)Å   b=4.8690(3)Å   c=25.311(2)Å

α=90°   β=98.904(7)°   γ=90°

BF18

C23H18ClN3OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=9.2883(2)Å   b=19.0608(3)Å   c=24.5265(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H26ClIrN3O,F6P

C20H26ClIrN3O,F6P

Huang, MingLi, YinwuLiu, JiahaoLan, Xiao-BingLiu, YanZhao, CunyuanKe, Zhuofeng

Green Chemistry (2019) 21, 2 219

a=13.5409(7)Å   b=12.9814(8)Å   c=13.6168(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C0H0Cs9K9MnNa0Nb12O199Si4W36

C0H0Cs9K9MnNa0Nb12O199Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=12.960(5)Å   b=19.166(5)Å   c=20.622(5)Å

α=77.511(5)°   β=75.913(5)°   γ=83.394(5)°

C0H0Cs14K4Nb12NiO199Si4W36

C0H0Cs14K4Nb12NiO199Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=13.010(5)Å   b=19.204(5)Å   c=20.756(5)Å

α=77.307(5)°   β=75.046(5)°   γ=83.226(5)°

C0H0Ca0CoCs11K4Na3Nb12O187Si4W36

C0H0Ca0CoCs11K4Na3Nb12O187Si4W36

Wu, Hai-YangHuang, MinQin, ChaoWang, Xin-LongHu, HaiHuang, PengSu, Zhong-Min

CrystEngComm (2019) 21, 12 1862

a=12.999(5)Å   b=19.174(5)Å   c=20.681(5)Å

α=77.303(5)°   β=75.251(5)°   γ=83.327(5)°

C24H29NO3

C24H29NO3

Gong, MingKim, Jung KeunZhao, XiuliLi, YaboZhang, JianyeHuang, MengmengWu, Yangjie

Green Chemistry (2019) 21, 13 3615

a=12.3821(5)Å   b=8.3089(4)Å   c=21.5533(8)Å

α=90°   β=105.353(4)°   γ=90°

C19H16N2O2

C19H16N2O2

Kong, YanyanLi, YaboHuang, MengmengKim, Jung KeunWu, Yangjie

Green Chemistry (2019) 21, 16 4495

a=17.9538(2)Å   b=13.0669(2)Å   c=21.0038(3)Å

α=90°   β=96.8682(13)°   γ=90°

C29H24BrCl2N

C29H24BrCl2N

Pachaiyappan RajamalliParthasarathy GandeepanMin-Jie HuangChien-Hong Cheng

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 3329-3335

a=12.2686(9)Å   b=12.6470(9)Å   c=31.172(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H22BrN

C28H22BrN

Pachaiyappan RajamalliParthasarathy GandeepanMin-Jie HuangChien-Hong Cheng

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 3329-3335

a=11.1157(3)Å   b=16.9988(4)Å   c=11.1207(3)Å

α=90.00°   β=90.1120(10)°   γ=90.00°

C25H18N2O2

C25H18N2O2

Jian LiShikuan SuMengyuan HuangBoyi SongChunju LiXueshun Jia

Chem.Commun. (2013) 49, 10694

a=13.5501(17)Å   b=13.4406(17)Å   c=10.7332(13)Å

α=90.00°   β=98.124(2)°   γ=90.00°

C25H17ClN2O2

C25H17ClN2O2

Jian LiShikuan SuMengyuan HuangBoyi SongChunju LiXueshun Jia

Chem.Commun. (2013) 49, 10694

a=15.341(3)Å   b=8.1615(13)Å   c=17.193(3)Å

α=90.00°   β=105.999(2)°   γ=90.00°

C26H20N2O3

C26H20N2O3

Jian LiShikuan SuMengyuan HuangBoyi SongChunju LiXueshun Jia

Chem.Commun. (2013) 49, 10694

a=8.5140(9)Å   b=13.6267(14)Å   c=18.6805(19)Å

α=90.00°   β=100.8290(10)°   γ=90.00°

C30H24N2O3

C30H24N2O3

Liu, YunyunZhang, YiHuang, MeiyingWan, Jie-Ping

RSC Adv. (2015)

a=8.8035(18)Å   b=10.760(2)Å   c=13.898(3)Å

α=94.58(3)°   β=100.59(3)°   γ=110.38(3)°

C28H24N2O20Zn3

C28H24N2O20Zn3

wang, JunMa, De-YunLiao, WeilinLi, ShujunHuang, ManfeiLiu, HuiminWang, YifeiXie, Ruixu, jun

CrystEngComm (2017)

a=12.5412(9)Å   b=12.9653(9)Å   c=14.9803(10)Å

α=113.869(2)°   β=95.216(2)°   γ=90.096(2)°

C26H34O3S

C26H34O3S

Huang, MingmingHu, LiangzhenShen, HangLiu, QingHussain, Muhammad IjazPan, JingXiong, Yan

Green Chem. (2016) 18, 7 1874

a=9.7748(10)Å   b=36.406(3)Å   c=6.5704(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H20O3

C25H20O3

Kong, HongjunLi, QingruiYin, YunnianHuang, MengmengKim, Jung KeunZhu, YuLi, YaboWu, Yangjie

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 18 4621-4628

a=12.2348(12)Å   b=6.8428(7)Å   c=23.447(2)Å

α=90°   β=100.176(9)°   γ=90°

C36H28O

C36H28O

Cai, RanranHuang, MengmengCui, XiulingZhang, JianyeDu, ChenxiaWu, YushengWu, Yangjie

RSC Advances (2013) 3, 32 13140

a=10.131(3)Å   b=10.150(2)Å   c=14.682(4)Å

α=99.93(2)°   β=93.55(2)°   γ=114.56(3)°

BF7

C27H25ClN2OS2

Huang, MannaYe, ShuxianXu, KeZhou, JieLiu, JunliangZhu, XinhaiWan, Yiqian

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 14 3456

a=7.32260(10)Å   b=11.19770(10)Å   c=31.2881(5)Å

α=90°   β=96.368(2)°   γ=90°

YG-98

C21H17BrN2O3

Guo, YongWang, XiaoguangQu, LailiangXu, ShengnanZhao, YiXie, RuoqianHuang, MengxingZhang, Yanbing

RSC Adv. (2017) 7, 19 11796

a=8.5895(10)Å   b=12.3063(10)Å   c=9.7721(9)Å

α=90°   β=111.940(13)°   γ=90°

YG-90

C21H16F2N2O3

Guo, YongWang, XiaoguangQu, LailiangXu, ShengnanZhao, YiXie, RuoqianHuang, MengxingZhang, Yanbing

RSC Adv. (2017) 7, 19 11796

a=7.9128(5)Å   b=13.2459(9)Å   c=8.7406(6)Å

α=90°   β=99.323(7)°   γ=90°

C60H59CuIrN8,F6P

C60H59CuIrN8,F6P

Shi, ChaoHuang, ManliLi, QiuxiaXie, GuohuaYang, ChuluoYuan, Aihua

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 48 17299-17303

a=13.565(2)Å   b=14.327(2)Å   c=17.823(2)Å

α=70.405(3)°   β=69.494(2)°   γ=62.654(2)°

H51Cs12.50K4.50O183Si4Ta12W37

H51Cs12.50K4.50O183Si4Ta12W37

Huang, PengWu, Hai-YangHuang, MinDu, MengQin, ChaoWang, XinlongSu, Zhong-Min

Dalton Trans. (2017)

a=19.827(5)Å   b=22.503(5)Å   c=23.791(5)Å

α=69.253(5)°   β=72.150(5)°   γ=85.897(5)°

C27H26NO2PS2

C27H26NO2PS2

Miao HuangChun LiJian HuangWei-Liang DuanSheng Xu

Chem.Commun. (2012) 48, 11148

a=9.1556(7)Å   b=11.5676(10)Å   c=24.164(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H6N2OS

C10H6N2OS

Li, YaboWang, JingranWang, ZhiweiHuang, MengmengYan, BeiqiCui, XiulingWu, YushengWu, Yangjie

RSC Advances (2014)

a=11.3001(8)Å   b=3.9310(2)Å   c=20.1304(16)Å

α=90.00°   β=95.043(8)°   γ=90.00°

C105H86N4O2Zn

C105H86N4O2Zn

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=14.188(2)Å   b=14.372(2)Å   c=24.466(5)Å

α=103.998(5)°   β=95.315(5)°   γ=112.577(3)°

C53H61N3OSi2Zn

C53H61N3OSi2Zn

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=9.1425(8)Å   b=14.6284(12)Å   c=18.6227(16)Å

α=83.526(2)°   β=88.281(2)°   γ=87.762(2)°

C53H61MgN3OSi2

C53H61MgN3OSi2

Huang, MiaoPan, ChenMa, Haiyan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 27 12420-12431

a=13.584(9)Å   b=14.016(9)Å   c=26.244(19)Å

α=90.00°   β=99.684(12)°   γ=90.00°

4-(1-naphthyl)-4a,8a-azaboranaphthalene

C18H14BN

Sun, FeiyeLv, LilyHuang, MinZhou, ZhaohuiFang, Xiangdong

Organic letters (2014) 16, 19 5024-5027

a=7.3708(8)Å   b=28.754(3)Å   c=12.9255(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis[tris(2,2-bipyridyl-κ^2^N,N')iron(II)] cyclo-tetravanadate decahydrate

C60H48Fe2N12,V4O12,10(H2O)

Ming-Hua Huang Li-Hua BiShao-Jun Dong

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 2 m153-m155

a=21.619(3)Å   b=13.656(3)Å   c=23.517(4)Å

α=90.00°   β=103.296(14)°   γ=90.00°

4-Methoxy-2-methyl-N-phenylaniline

C14H15NO

Si-Qian WangZhen-Feng ZhangXin WangMei-Yu HuangYing-Yan Jiang

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 o1872-o1874

a=6.3265(13)Å   b=11.047(2)Å   c=9.0030(18)Å

α=90.00°   β=109.14(3)°   γ=90.00°

2-(1,3-Dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-isoindol-2-yl)-N-[7-fluoro-3-oxo- 4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzoxazin-6-yl]acetamide monohydrate

C21H18FN3O5,H2O1

Zhong-Cheng MinMing-Zhi HuangWei-Min ChenQuan ZhangGuang-Fu Yang

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o735-o736

a=19.2192(19)Å   b=4.7354(5)Å   c=23.421(2)Å

α=90.00°   β=92.091(2)°   γ=90.00°

Poly[bis(μ-3,5-dimethylbenzoato)(μ-4,4-pyridine)manganese]

C28H26MnN2O4

Miao-Ling Huang

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 9 m2075-m2076

a=20.996(8)Å   b=11.835(5)Å   c=9.958(4)Å

α=90.00°   β=110.161(5)°   γ=90.00°

3-tert-Butyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl 3,5-dimethylbenzoate

C21H22N2O3

Dao-Xin WuZheng-Wang ChenYe-Guo RenMing-Zhi Huang

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o8-o8

a=8.7974(2)Å   b=18.7622(4)Å   c=11.7405(3)Å

α=90.00°   β=92.634(2)°   γ=90.00°

2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,1-diphenylethanol

C17H21NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=9.3438(2)Å   b=15.9896(4)Å   c=10.9479(3)Å

α=90.00°   β=114.4410(10)°   γ=90.00°

1-{2-[hydroxy(diphenyl)methyl]pyrrolidin-1-yl}- 2-methylpropan-2-ol

C21H27NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=8.5024(4)Å   b=11.9480(5)Å   c=17.6485(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)(1-phenylethyl)amino]- 2-methylpropan-2-ol

C16H27NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=8.6781(5)Å   b=12.8084(7)Å   c=14.5243(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-[(2-Hydroxy-2-phenylethyl)(1-phenylethyl)amino]- 2-methylpropan-2-ol

C20H27NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=8.9681(8)Å   b=12.5151(11)Å   c=16.3960(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,2-diphenylethanol

C17H21NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=9.5577(9)Å   b=9.9481(9)Å   c=15.9403(15)Å

α=90.00°   β=100.136(2)°   γ=90.00°

2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,2-diphenylethanol

C17H21NO2

Churakov, Andrei V.Lermontova, Elmira Kh.Zaitsev, Kirill V.Huang, MengmengKarlov, Sergey S.Zaitseva, Galina S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 11 o587-o592

a=9.5879(5)Å   b=10.0655(6)Å   c=16.1252(9)Å

α=90.00°   β=99.0340(10)°   γ=90.00°