Structures by: Huang D.

Total: 272

C20H32O3

C20H32O3

Liu, Shao-NanHuang, DaneMorris-Natschke, Susan LMa, HangLiu, Zhi-HongSeeram, Navindra P.Xu, JunLee, Kuo-HsiungGu, Qiong

Organic letters (2016) 18, 23 6132-6135

a=7.47780(4)Å   b=9.96312(6)Å   c=24.19049(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C20H32O3),C6H14

2(C20H32O3),C6H14

Liu, Shao-NanHuang, DaneMorris-Natschke, Susan LMa, HangLiu, Zhi-HongSeeram, Navindra P.Xu, JunLee, Kuo-HsiungGu, Qiong

Organic letters (2016) 18, 23 6132-6135

a=7.46386(6)Å   b=20.34874(17)Å   c=14.16918(13)Å

α=90.00°   β=92.7434(8)°   γ=90.00°

C17H16N2

C17H16N2

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=15.5340(13)Å   b=6.2910(3)Å   c=15.0837(10)Å

α=90.00°   β=113.849(9)°   γ=90.00°

Aminopyrimidine.toluene

C23H19N3,C7H8

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=14.9290(3)Å   b=5.74297(8)Å   c=27.7627(5)Å

α=90.00°   β=104.7847(18)°   γ=90.00°

C15H13N3

C15H13N3

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=12.9687(3)Å   b=13.0705(3)Å   c=7.1800(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H17N3

C22H17N3

Zhu, YingzuLi, YinghuaXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 17 3071

a=8.8058(8)Å   b=10.1568(9)Å   c=10.8636(10)Å

α=112.118(9)°   β=90.659(8)°   γ=106.960(8)°

C20H14N2O2

C20H14N2O2

Yao, WeiSun, MingtaiZhang, YuannianYang, HuiLiang, DongWu, HaixiaNi, RunyanWong, Ming WahHuang, Dejian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1679

a=16.9028(8)Å   b=16.5253(7)Å   c=9.9901(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H6NO

C9H6NO

Yao, WeiSun, MingtaiZhang, YuannianYang, HuiLiang, DongWu, HaixiaNi, RunyanWong, Ming WahHuang, Dejian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1679

a=13.3145(4)Å   b=13.4792(4)Å   c=7.0709(2)Å

α=90°   β=93.9420(10)°   γ=90°

C20H16N2O2

C20H16N2O2

Yao, WeiSun, MingtaiZhang, YuannianYang, HuiLiang, DongWu, HaixiaNi, RunyanWong, Ming WahHuang, Dejian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1679

a=17.230(3)Å   b=8.7235(16)Å   c=9.6499(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H20N2O2

C24H20N2O2

Yao, WeiSun, MingtaiZhang, YuannianYang, HuiLiang, DongWu, HaixiaNi, RunyanWong, Ming WahHuang, Dejian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1679

a=8.0334(12)Å   b=24.561(4)Å   c=9.1052(13)Å

α=90°   β=105.603(2)°   γ=90°

C32H22N2O2

C32H22N2O2

Yao, WeiSun, MingtaiZhang, YuannianYang, HuiLiang, DongWu, HaixiaNi, RunyanWong, Ming WahHuang, Dejian

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 10 1679

a=5.3397(5)Å   b=12.5882(10)Å   c=17.1650(13)Å

α=95.560(3)°   β=94.461(3)°   γ=101.447(3)°

(Ph-CH3)-S-[Ph(OCH3)3]

C16H18O3S

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=6.9478(5)Å   b=9.1969(5)Å   c=11.8012(10)Å

α=82.206(6)°   β=81.643(7)°   γ=75.220(6)°

(Ph-CH3)-S-(Ph-(OCH3)2)

C15H16O2S

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=7.68603(16)Å   b=23.9176(4)Å   c=7.76261(17)Å

α=90.00°   β=111.053(3)°   γ=90.00°

(Ph-CH3)-S-(Ph-CN)

C14H11NS

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=5.7042(3)Å   b=25.743(2)Å   c=7.8069(4)Å

α=90.00°   β=94.590(5)°   γ=90.00°

(Ph-CH3)-S-(PhCOCH3)

C15H14OS

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=5.7958(3)Å   b=25.4544(12)Å   c=8.3123(4)Å

α=90.00°   β=93.626(4)°   γ=90.00°

(Ph-CH3)-S-(PhCOOCH3)

C15H14O2S

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=5.6110(3)Å   b=25.6833(13)Å   c=8.9910(4)Å

α=90.00°   β=98.982(4)°   γ=90.00°

(Ph-CN)-S-(PhOCH3)

C14H11NOS

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=5.67633(18)Å   b=26.8781(8)Å   c=7.7875(2)Å

α=90.00°   β=95.042(3)°   γ=90.00°

(Ph-CN)-S-S-(Ph-CN)

C14H8N2S2

Wang, YangZhang, XiaofengLiu, HaixiongChen, HuiHuang, Deguang

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 1 31

a=7.8232(4)Å   b=11.6428(5)Å   c=14.5818(7)Å

α=84.863(4)°   β=83.654(4)°   γ=73.557(4)°

C9H6BrNO

C9H6BrNO

Chen, WenwenWang, BoLiu, NanHuang, DayunWang, XinyanHu, Yuefei

Organic letters (2014) 16, 23 6140

a=9.584(3)Å   b=4.1885(11)Å   c=11.089(3)Å

α=90°   β=93.215(4)°   γ=90°

C21H20N2O2

C21H20N2O2

Yao, WeiHuang, Dejian

Organic letters (2010) 12, 4 736-738

a=8.3291(9)Å   b=13.3826(14)Å   c=15.8367(17)Å

α=90.00°   β=100.341(2)°   γ=90.00°

C24H30N4O3

C24H30N4O3

Yao, WeiHuang, Dejian

Organic letters (2010) 12, 4 736-738

a=10.0799(16)Å   b=11.8568(18)Å   c=18.339(3)Å

α=87.936(3)°   β=87.083(3)°   γ=87.037(3)°

C22H36BrNO2S

C22H36BrNO2S

Huang, DeshunWang, HainingXue, FazhenGuan, HuanLi, LijunPeng, XianyouShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 24 6350-6353

a=8.8276(18)Å   b=11.186(2)Å   c=12.244(2)Å

α=90.00°   β=107.07(3)°   γ=90.00°

C17H25BrN2O4S

C17H25BrN2O4S

Huang, DeshunWang, HainingXue, FazhenGuan, HuanLi, LijunPeng, XianyouShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 24 6350-6353

a=6.9024(14)Å   b=7.5807(15)Å   c=18.512(4)Å

α=90.00°   β=91.49(3)°   γ=90.00°

C26H42BrNO2S

C26H42BrNO2S

Huang, DeshunWang, HainingXue, FazhenGuan, HuanLi, LijunPeng, XianyouShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 24 6350-6353

a=9.439(2)Å   b=11.246(3)Å   c=13.111(3)Å

α=90.00°   β=109.97(3)°   γ=90.00°

C19H21BrOS

C19H21BrOS

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=5.7147(13)Å   b=11.254(2)Å   c=14.617(3)Å

α=109.340(10)°   β=93.580(11)°   γ=101.960(12)°

C19H21BrOS

C19H21BrOS

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=5.8183(9)Å   b=11.2510(15)Å   c=14.411(2)Å

α=72.270(7)°   β=82.260(8)°   γ=76.860(7)°

C20H26O3S

C20H26O3S

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=7.8790(16)Å   b=20.374(4)Å   c=11.622(2)Å

α=90.00°   β=98.79(3)°   γ=90.00°

C20H26O3S

C20H26O3S

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=23.497(5)Å   b=52.752(11)Å   c=5.7732(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H17NO3

C19H17NO3

Su, YingpengZhang, RongXue, WenxuanLiu, XuanZhao, YananWang, Ke-HuHuang, DanfengHuo, CongdeHu, Yulai

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 10 1940-1948

a=9.0158(2)Å   b=10.7244(3)Å   c=32.8321(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu(DPA-Ph)(H2O)(OTf)](OTf)

C18H19CuF3N3O4S,CF3SO3

Wang, YangLiu, HaixiongZhang, XiaofengZhang, ZilongHuang, Deguang

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=8.68300(16)Å   b=10.2079(2)Å   c=27.0713(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[Cu(DPA-Ph)(PyCH2NHCH2Ph)(OTf)](OTf)

C32H31CuF3N5O3S,CF3SO3

Wang, YangLiu, HaixiongZhang, XiaofengZhang, ZilongHuang, Deguang

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.0986(12)Å   b=13.5819(14)Å   c=15.2704(16)Å

α=68.475(10)°   β=72.790(10)°   γ=73.322(10)°

[Cu(DPA-Me)2](OTf)2

C26H30CuN6,2(CF3SO3)

Wang, YangLiu, HaixiongZhang, XiaofengZhang, ZilongHuang, Deguang

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.1705(4)Å   b=12.0872(4)Å   c=14.4087(6)Å

α=93.643(3)°   β=110.216(4)°   γ=95.074(3)°

[Cu(DPA-Ph)(PyCOO)](OTf)

C24H21CuN4O2,CF3SO3

Wang, YangLiu, HaixiongZhang, XiaofengZhang, ZilongHuang, Deguang

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=13.4993(3)Å   b=8.9437(2)Å   c=20.9454(5)Å

α=90.00°   β=100.521(2)°   γ=90.00°

[Cu(DPA-Ph)(PyCH2NHCH3)(OTf)](OTf)

C26H27CuF3N5O3S,CF3SO3

Wang, YangLiu, HaixiongZhang, XiaofengZhang, ZilongHuang, Deguang

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=8.9816(4)Å   b=10.9461(4)Å   c=16.4679(9)Å

α=81.550(4)°   β=77.177(4)°   γ=87.632(3)°

C15H11BrO3S

C15H11BrO3S

Zhen, QianqianHuang, DayunShao, YinlinCheng, TianxingChen, Jiuxi

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 47 9204-9210

a=7.7178(7)Å   b=9.2215(9)Å   c=9.9594(10)Å

α=84.587(2)°   β=86.687(3)°   γ=78.032(3)°

C14H22O3

C14H22O3

Zhang, Xue-jingYan, MingHuang, Dan

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 1 187-192

a=5.797(2)Å   b=12.152(4)Å   c=20.075(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H14F3N3O3

C17H14F3N3O3

Peng, XianshaHuang, DanfengWang, Ke-HuWang, YalinWang, JuanjuanSu, YingpengHu, Yulai

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=5.6912(4)Å   b=25.2938(19)Å   c=11.9374(9)Å

α=90°   β=102.064(8)°   γ=90°

C10H7F3N2

C10H7F3N2

Peng, XianshaHuang, DanfengWang, Ke-HuWang, YalinWang, JuanjuanSu, YingpengHu, Yulai

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=9.9013(7)Å   b=9.9393(8)Å   c=21.0212(16)Å

α=80.533(7)°   β=87.495(6)°   γ=89.524(6)°

2,5-diphenyl-1,3,4-oxadiazole

C14H10N2O

Zhang, WeigangSu, YingpengChong, SiyingWu, LiliCao, GuiyanHuang, DanfengWang, Ke-HuHu, Yulai

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 47 11162-11175

a=5.1901(6)Å   b=18.063(3)Å   c=12.1410(13)Å

α=90.00°   β=93.142(11)°   γ=90.00°

(E)-N'-(2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylidene)benzohydrazide

C15H11F3N2O

Zhang, WeigangSu, YingpengChong, SiyingWu, LiliCao, GuiyanHuang, DanfengWang, Ke-HuHu, Yulai

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 47 11162-11175

a=5.7064(5)Å   b=17.0772(13)Å   c=14.1572(9)Å

α=90.00°   β=94.665(7)°   γ=90.00°

C15H24O2

C15H24O2

Huang, DavidSchuppe, Alexander W.Liang, Michael Z.Newhouse, Timothy R.

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 26 6197-6200

a=7.49844(12)Å   b=10.97341(19)Å   c=16.2847(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H12N2O5

C15H12N2O5

Zhang, HuaiyuanSu, YingpengWang, Ke-HuHuang, DanfengLi, JunHu, Yulai

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=10.558(2)Å   b=16.971(4)Å   c=8.182(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu(NNN-pincer)-DMF]

C26H28CuN4O3

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=15.3269(3)Å   b=13.8051(2)Å   c=11.6358(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu(Py(O=C-N)2(PhMe2)2(EDA)]

C25H29CuN5O2

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=23.87663(17)Å   b=23.87663(17)Å   c=7.93792(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu(NNN-pincer)-OH] (Me4N)

C27H26CuN3O3,C4H12N

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=18.1135(10)Å   b=12.8871(6)Å   c=12.7862(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu(N3-ligand)(DMF)](OTf)

C27H31CuN4O2,CF3SO3

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=14.2458(2)Å   b=8.57344(11)Å   c=24.9685(4)Å

α=90°   β=104.1134(15)°   γ=90°

[Cu(NNN-ligand)]2 (Me4N)2 DMF

C54H50Cu2N6O4,C3H7NO,2(C4H12N)

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=13.7621(4)Å   b=21.9194(4)Å   c=19.9436(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Cu2(NNN-pincer)2] (Et4N)2 MeCN

C46H42Cu2N6O4,2(C8H20N),C2H3N

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=14.36064(14)Å   b=16.83191(16)Å   c=25.6876(3)Å

α=90°   β=105.8272(11)°   γ=90°

[[Cu(dimer-ligand)](Me4N) (Et2O)1.5 (H2O)0.5

C48H46CuN6O2,C4H12N,1.5(C4H10O),0.5(H2O)

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=12.7226(11)Å   b=15.0739(14)Å   c=16.6986(15)Å

α=82.653(4)°   β=68.845(3)°   γ=68.250(3)°

C56H64Cu3N12O4,CF3SO3,C2H3N

C56H64Cu3N12O4,CF3SO3,C2H3N

Li, YinghuaFan, WeibinZhang, ZilongXie, XingkunXiang, ShiqunHuang, Deguang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 35 12189-12196

a=14.2445(4)Å   b=19.3006(5)Å   c=23.1317(6)Å

α=94.181(2)°   β=91.182(2)°   γ=106.030(2)°

C21H17N3O3

C21H17N3O3

Xu, HuajieLiu, ZhaodiSheng, LiangquanChen, MingmingHuang, DeqianZhang, HongSong, ChongfuChen, Shuisheng

New Journal of Chemistry (2013) 37, 2 274

a=34.465(13)Å   b=34.465(13)Å   c=7.825(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H18N2O2

C18H18N2O2

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=7.5587(4)Å   b=8.8898(7)Å   c=12.5059(7)Å

α=74.341(6)°   β=74.736(5)°   γ=67.915(6)°

C15H21N3

C15H21N3

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=9.8970(3)Å   b=9.8470(3)Å   c=14.2912(5)Å

α=90.00°   β=93.032(3)°   γ=90.00°

C14H12N4

C14H12N4

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=4.4117(4)Å   b=11.8292(13)Å   c=12.0532(11)Å

α=97.480(8)°   β=97.624(7)°   γ=93.401(8)°

C19H16N4S3

C19H16N4S3

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=10.5993(3)Å   b=11.9893(4)Å   c=28.8362(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H22N4

C25H22N4

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=11.7806(4)Å   b=14.4288(4)Å   c=11.4659(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H11N3

C14H11N3

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=12.3235(3)Å   b=14.5512(3)Å   c=13.9300(3)Å

α=90.00°   β=109.772(3)°   γ=90.00°

C16H15N3S

C16H15N3S

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=11.8744(3)Å   b=14.4778(4)Å   c=17.3921(4)Å

α=89.485(2)°   β=80.497(2)°   γ=72.612(2)°

C22H19N5S

C22H19N5S

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=4.05790(12)Å   b=20.9622(7)Å   c=21.6800(6)Å

α=90.00°   β=91.982(3)°   γ=90.00°

C24H21N5

C24H21N5

Li, YinghuaZhu, YingzuXiang, ShiqunFan, WeibinJin, JiangHuang, Deguang

RSC Advances (2020) 10, 11 6576-6583

a=19.9809(13)Å   b=17.0776(11)Å   c=5.5951(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H14F6

C40H14F6

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=7.1513(11)Å   b=12.238(2)Å   c=14.932(3)Å

α=74.975(3)°   β=86.091(3)°   γ=73.556(3)°

C40H16F4

C40H16F4

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=16.62(2)Å   b=3.748(4)Å   c=19.26(2)Å

α=90.00°   β=105.595(19)°   γ=90.00°

C42H18F6

C42H18F6

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=16.638(6)Å   b=7.303(3)Å   c=22.897(9)Å

α=90.00°   β=97.954(6)°   γ=90.00°

C42H24

C42H24

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=32.238(6)Å   b=20.371(4)Å   c=7.4765(12)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C40H18Cl2

C40H18Cl2

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=22.635(5)Å   b=3.8175(7)Å   c=28.706(6)Å

α=90.00°   β=97.446(11)°   γ=90.00°

C40H18F2

C40H18F2

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=28.194(8)Å   b=3.7655(9)Å   c=21.917(5)Å

α=90.00°   β=96.998(13)°   γ=90.00°

C54H48EuN3O9

C54H48EuN3O9

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9567(5)Å   b=12.8560(5)Å   c=15.8977(6)Å

α=87.548(3)°   β=74.215(4)°   γ=83.653(3)°

C54H48N3O9Sm

C54H48N3O9Sm

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9586(3)Å   b=12.8019(4)Å   c=15.9246(5)Å

α=87.217(3)°   β=74.158(2)°   γ=83.990(2)°

C54H48N3O9Pr

C54H48N3O9Pr

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9877(3)Å   b=12.8636(5)Å   c=15.9294(6)Å

α=86.856(3)°   β=73.942(3)°   γ=83.926(3)°

C54H48N3NdO9

C54H48N3NdO9

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9730(2)Å   b=12.8879(5)Å   c=15.9094(6)Å

α=87.030(7)°   β=73.854(6)°   γ=83.803(7)°

C19H21NO3

C19H21NO3

Huang, DaoruiXu, GuangyangPeng, ShiyongSun, Jiangtao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 22 3197-3200

a=5.9975(11)Å   b=15.485(3)Å   c=18.460(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H15Cl2NO3

C17H15Cl2NO3

Huang, DaoruiXu, GuangyangPeng, ShiyongSun, Jiangtao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 22 3197-3200

a=5.8604(13)Å   b=8.2421(17)Å   c=17.962(4)Å

α=100.255(5)°   β=93.590(5)°   γ=97.437(5)°

C12H14BrN3O

C12H14BrN3O

Yang, LiupanShi, DaxinChen, ShuChai, HongxinHuang, DanfeiZhang, QiLi, Jiarong

Green Chemistry (2012) 14, 4 945

a=10.591(3)Å   b=12.359(3)Å   c=9.116(3)Å

α=90.00°   β=97.951(4)°   γ=90.00°

C23H28ClN3O2

C23H28ClN3O2

Yang, LiupanShi, DaxinChen, ShuChai, HongxinHuang, DanfeiZhang, QiLi, Jiarong

Green Chemistry (2012) 14, 4 945

a=8.355(2)Å   b=10.746(3)Å   c=12.843(4)Å

α=98.611(2)°   β=99.924(3)°   γ=110.707(3)°

Spiro[cyclopentane-1,2'(1'<i>H</i>)-pyrido[2,3-<i>d</i>]pyrimidin]- 4'(3'<i>H</i>)-one

C11H13N3O

Yang, LiupanShi, DaxinChen, ShuChai, HongxinHuang, DanfeiZhang, QiLi, Jiarong

Green Chemistry (2012) 14, 4 945

a=10.4000(10)Å   b=12.1650(15)Å   c=15.370(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(NBu4)[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]4(C2H5O)

(NBu4)[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]4(C2H5O)

Huang, DeguangZhang, XiaofengMa, ChengbingChen, HuiChen, ChangnengLiu, QiutianZhang, ChunxiLiao, DaizhengLi, Licun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 6 680-688

a=11.53670(10)Å   b=12.4167(2)Å   c=23.1596(4)Å

α=90.00°   β=91.4220(10)°   γ=90.00°

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2(CH3CN)K.2CH3CN]n

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2(CH3CN)K.2CH3CN]n

Huang, DeguangZhang, XiaofengMa, ChengbingChen, HuiChen, ChangnengLiu, QiutianZhang, ChunxiLiao, DaizhengLi, Licun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 6 680-688

a=22.34030(10)Å   b=14.87040(10)Å   c=26.4903(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]2K(CH3CN)(Et4N)

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]2K(CH3CN)(Et4N)

Huang, DeguangZhang, XiaofengMa, ChengbingChen, HuiChen, ChangnengLiu, QiutianZhang, ChunxiLiao, DaizhengLi, Licun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 6 680-688

a=23.3702(2)Å   b=25.8446(5)Å   c=16.3161(2)Å

α=90.00°   β=123.9790(10)°   γ=90.00°

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]2(CH3CN)Na(Et4N)

[Mn4O2(AcO)7(pyz)2]2(CH3CN)Na(Et4N)

Huang, DeguangZhang, XiaofengMa, ChengbingChen, HuiChen, ChangnengLiu, QiutianZhang, ChunxiLiao, DaizhengLi, Licun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 6 680-688

a=22.861(5)Å   b=25.778(5)Å   c=16.294(3)Å

α=90.00°   β=122.94(3)°   γ=90.00°

C48H36

C48H36

Chi-Hsien KuoDing-Chi HuangWei-Tao PengKenta GotoIto ChaoYu-Tai Tao

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 3928-3935

a=11.5281(14)Å   b=18.237(3)Å   c=23.459(5)Å

α=87.113(7)°   β=81.251(6)°   γ=77.891(5)°

C21H18O2

C21H18O2

Huang, DayunYang, WeiguangZhang, JianlanWang, XuesongWang, XinyanHu, Yuefei

RSC Adv. (2016)

a=14.967(3)Å   b=6.4874(12)Å   c=16.903(3)Å

α=90°   β=104.548(4)°   γ=90°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.5626(11)Å   b=12.1894(15)Å   c=12.239(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.3362(8)Å   b=11.9411(11)Å   c=11.864(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.2357(9)Å   b=11.8141(12)Å   c=11.692(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.152(2)Å   b=11.695(2)Å   c=11.553(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.0777(12)Å   b=11.601(8)Å   c=11.4241(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.0324(8)Å   b=11.5032(11)Å   c=11.223(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=7.0624(12)Å   b=11.5835(9)Å   c=11.2892(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=6.9416(9)Å   b=11.3535(13)Å   c=11.116(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Cl2PdS3

C6H12Cl2PdS3

A. BlakeDavid AllanDeguang HuangTimothy J. PriorM. Schroder

Chemical Communications (2006) 39

a=6.9234(9)Å   b=11.3268(11)Å   c=11.089(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

AgC12H24O2S42,2(PF6),CH2Cl2

AgC12H24O2S42,2(PF6),CH2Cl2

Huang, DeguangBlake, Alexander JMcInnes, Eric J LMcMaster, JonathanDavies, E StephenWilson, ClaireWolowska, JoannaSchröder, Martin

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 11 1305-1307

a=11.190(2)Å   b=10.510(2)Å   c=22.990(5)Å

α=90.00°   β=91.00(3)°   γ=90.00°

(Ag((18)aneS4O2))(PF6)(CH3CN)

(C12H24S4O2Ag)(PF6)(C2H3N)

Huang, DeguangBlake, Alexander JMcInnes, Eric J LMcMaster, JonathanDavies, E StephenWilson, ClaireWolowska, JoannaSchröder, Martin

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 11 1305-1307

a=21.0076(4)Å   b=17.5973(6)Å   c=12.5610(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

7'-Amino-1'<i>H</i>-spiro[cycloheptane-1,2'-pyrimido[4,5-<i>d</i>]pyrimidin]- 4'(3'<i>H</i>)-one

C12H17N5O

Liu, MingxingLi, JiarongChen, ShuHuang, DanfeiChai, HongxingZhang, QiShi, Daxin

RSC Advances (2014)

a=10.798(3)Å   b=10.365(3)Å   c=11.341(3)Å

α=90.00°   β=110.287(4)°   γ=90.00°

C14H20O2S

C14H20O2S

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=12.116(2)Å   b=6.5574(13)Å   c=17.062(3)Å

α=90.00°   β=104.09(3)°   γ=90.00°

C20H26O3S

C20H26O3S

Wang, HainingHuang, DeshunCheng, DonghaoLi, LijunShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 7 1650-1653

a=25.707(5)Å   b=51.276(10)Å   c=5.6218(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Br2PdS3

C6H12Br2PdS3

Allan, David R.Bailey, DanielBird, NigelBlake, Alexander J.Champness, Neil R.Huang, DeguangKeane, Conal P.McMaster, JonathanPrior, Timothy J.Tidey, Jeremiah P.Schröder, Martin

Acta Crystallographica Section B (2014) 70, 3 469-486

a=7.0751(19)Å   b=11.356(2)Å   c=11.80(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H12Br2PdS3

C6H12Br2PdS3

Allan, David R.Bailey, DanielBird, NigelBlake, Alexander J.Champness, Neil R.Huang, DeguangKeane, Conal P.McMaster, JonathanPrior, Timothy J.Tidey, Jeremiah P.Schröder, Martin

Acta Crystallographica Section B (2014) 70, 3 469-486

a=6.9209(19)Å   b=11.113(2)Å   c=12.12(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°