Structures by: Hori Y.

Total: 18

C32H38CoN4

C32H38CoN4

Hashimoto, KoichiKoide, TaroOkawara, ToruShimakoshi, HisashiHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariHisaeda, Yoshio

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 3 872-881

a=9.882(2)Å   b=10.547(3)Å   c=12.689(3)Å

α=90.328(4)°   β=101.043(4)°   γ=92.185(4)°

C8H15NO3

C8H15NO3

Yajima, TatsuoKimura, MakikoHori, YoshihiroShiraiwa, Tadashi

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2016) 72, Pt 4 650-657

a=7.0603(11)Å   b=9.2687(12)Å   c=29.062(4)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C8H15NO3

C8H15NO3

Yajima, TatsuoKimura, MakikoHori, YoshihiroShiraiwa, Tadashi

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2016) 72, Pt 4 650-657

a=11.6067(6)Å   b=12.8312(5)Å   c=13.3226(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C8H18N2O3

C8H18N2O3

Yajima, TatsuoKimura, MakikoHori, YoshihiroShiraiwa, Tadashi

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2016) 72, Pt 4 650-657

a=7.907(4)Å   b=5.843(3)Å   c=23.633(10)Å

α=90.0000°   β=96.126(8)°   γ=90.0000°

C8H18N2O3

C8H18N2O3

Yajima, TatsuoKimura, MakikoHori, YoshihiroShiraiwa, Tadashi

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2016) 72, Pt 4 650-657

a=24.376(3)Å   b=7.5507(8)Å   c=5.8064(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C37H8CuF15N4,2(C2H3N)

C37H8CuF15N4,2(C2H3N)

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=30.8426(13)Å   b=15.9684(6)Å   c=7.0861(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

C37H8CuF15N4,2(CH2Cl2)

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=7.241(4)Å   b=16.788(9)Å   c=30.202(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C58H84B6N6O1

C58H84B6N6O1

Wakabayashi, ShigeharuHori, YukaKomeda, SeijiShimizu, YukiOhki, YasuhiroHoriuchi, MisakiItoh, TakahitoSugihara, YoshikazuTatsumi, Kazuyuki

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 6 2399-2404

a=9.356(2)Å   b=11.498(3)Å   c=14.192(3)Å

α=99.422(3)°   β=93.603(4)°   γ=108.495(5)°

C45H70B5N5,2(C6H6)

C45H70B5N5,2(C6H6)

Wakabayashi, ShigeharuHori, YukaKomeda, SeijiShimizu, YukiOhki, YasuhiroHoriuchi, MisakiItoh, TakahitoSugihara, YoshikazuTatsumi, Kazuyuki

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 6 2399-2404

a=10.850(2)Å   b=11.342(2)Å   c=24.340(4)Å

α=93.698(3)°   β=95.893(3)°   γ=111.738(4)°

C174H252B18N18O3

C174H252B18N18O3

Wakabayashi, ShigeharuHori, YukaKomeda, SeijiShimizu, YukiOhki, YasuhiroHoriuchi, MisakiItoh, TakahitoSugihara, YoshikazuTatsumi, Kazuyuki

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 6 2399-2404

a=17.3770(6)Å   b=17.3770(6)Å   c=17.4110(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C111H171B12Cl9N12

C111H171B12Cl9N12

Wakabayashi, ShigeharuHori, YukaKomeda, SeijiShimizu, YukiOhki, YasuhiroHoriuchi, MisakiItoh, TakahitoSugihara, YoshikazuTatsumi, Kazuyuki

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 6 2399-2404

a=17.318(5)Å   b=17.318(5)Å   c=34.804(11)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.5677(3)Å   b=16.0511(2)Å   c=16.6587(3)Å

α=90°   β=116.445(2)°   γ=90°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.8760(8)Å   b=16.1720(5)Å   c=17.2329(8)Å

α=90°   β=117.797(6)°   γ=90°

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.3409(8)Å   b=15.5665(5)Å   c=16.8955(8)Å

α=90°   β=117.187(6)°   γ=90°

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

C38H32FeN8O4,2(ClO4)

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.5756(9)Å   b=15.8984(7)Å   c=17.2953(10)Å

α=90°   β=118.081(7)°   γ=90°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.8192(11)Å   b=15.8059(8)Å   c=17.0759(11)Å

α=90°   β=117.852(8)°   γ=90°

C82H36Cu2F30N8O2

C82H36Cu2F30N8O2

Maurya, Yogesh KumarNoda, KatsuyaYamasumi, KazuhisaMori, ShigekiUchiyama, TomokiKamitani, KazutakaHirai, TomoyasuNinomiya, KakeruNishibori, MaikoHori, YutaShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariIshida, MasatoshiFuruta, Hiroyuki

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 22 6883-6892

a=15.3803(4)Å   b=16.8229(5)Å   c=16.9418(5)Å

α=66.502(3)°   β=77.999(3)°   γ=76.171(3)°

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

2(AsF6),C36H26Cl2FeN8O2

Nakanishi, TakumiHori, YutaSato, HiroyasuWu, Shu-QiOkazawa, AtsushiKojima, NorimichiYamamoto, TakashiEinaga, YasuakiHayami, ShinyaHorie, YusukeOkajima, HajimeSakamoto, AkiraShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariSato, Osamu

Journal of the American Chemical Society (2019) 141, 36 14384-14393

a=16.4896(6)Å   b=16.0053(4)Å   c=16.6301(6)Å

α=90°   β=116.615(5)°   γ=90°