Structures by: Hong M.

Total: 545

0.5(C80H84Br12N12O12Zn6),4(C5H9NO)

0.5(C80H84Br12N12O12Zn6),4(C5H9NO)

Tian, JiayueLiu, LuyaoZhou, KangHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangSun, QingfuHong, Maochun

Chemical Science (2020) 11, 36 9818-9826

a=33.1022(15)Å   b=13.6273(4)Å   c=16.0057(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H42Br6N6O6Zn3,2(C5H10O)

C40H42Br6N6O6Zn3,2(C5H10O)

Tian, JiayueLiu, LuyaoZhou, KangHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangSun, QingfuHong, Maochun

Chemical Science (2020) 11, 36 9818-9826

a=15.889(2)Å   b=13.4934(13)Å   c=33.290(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H42Br6N6O6Zn3,4(C4H8O2)

C40H42Br6N6O6Zn3,4(C4H8O2)

Tian, JiayueLiu, LuyaoZhou, KangHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangSun, QingfuHong, Maochun

Chemical Science (2020) 11, 36 9818-9826

a=15.659(3)Å   b=13.6267(18)Å   c=32.010(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H42Br6N6O6Zn3,2(C2H3N)

C40H42Br6N6O6Zn3,2(C2H3N)

Tian, JiayueLiu, LuyaoZhou, KangHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangSun, QingfuHong, Maochun

Chemical Science (2020) 11, 36 9818-9826

a=15.4998(6)Å   b=25.3392(11)Å   c=27.2058(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H42Br6N6O6Zn3,4(C4H8O2)

C40H42Br6N6O6Zn3,4(C4H8O2)

Tian, JiayueLiu, LuyaoZhou, KangHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangSun, QingfuHong, Maochun

Chemical Science (2020) 11, 36 9818-9826

a=16.3631(3)Å   b=13.1544(2)Å   c=30.7790(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H18Cu3N18O15

C36H18Cu3N18O15

Linfeng LiangCaiping LiuFeilong JiangQihui ChenLinjie ZhangHui XueHai-Long JiangJinjie QianDaqiang YuanMaochun Hong

Nature Communications (2017) 8, 1233

a=22.4857(3)Å   b=22.4857(3)Å   c=11.0509(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.313(4)Å   b=26.967(5)Å   c=12.873(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.143(5)Å   b=26.947(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.283(5)Å   b=26.935(6)Å   c=12.891(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.519(5)Å   b=26.938(6)Å   c=12.867(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.390(5)Å   b=26.954(6)Å   c=12.880(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.691(5)Å   b=26.989(6)Å   c=12.841(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.819(6)Å   b=27.035(7)Å   c=12.839(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=22.975(5)Å   b=27.014(6)Å   c=12.824(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.210(5)Å   b=26.944(6)Å   c=12.808(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.552(6)Å   b=26.838(7)Å   c=12.801(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H17N2O4

C20H17N2O4

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=23.966(8)Å   b=26.500(8)Å   c=12.776(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.289(6)Å   b=17.289(6)Å   c=12.957(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.491(9)Å   b=17.491(9)Å   c=12.915(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10 H8.50 N O2

C10H8.50NO2

You-Gui HuangYoshihito ShiotaMing-Yan WuSheng-Qun SuZi-Shuo YaoSoonchul KangShinji KanegawaGuo-Ling LiShu-Qi WuTakashi KamachiKazunari YoshizawaKatsuhiko ArigaMao-Chun HongOsamu Sato

Nature Communications (2016) 7, 11564

a=17.856(6)Å   b=17.856(6)Å   c=12.787(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11.5H7.5CuO5.5

C11.5H7.5CuO5.5

Jiandong PangFeilong JiangMingyan WuCaiping LiuKongzhao SuWeigang LuDaqiang YuanMaochun Hong

Nature Communications (2015) 6, 7575

a=17.9257(3)Å   b=17.9257(3)Å   c=28.0627(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H33Ca2N3O12S2

C24H33Ca2N3O12S2

Xue, HuiChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangLv, GuangxunLiang, LinfengLiu, LuyaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2016) 7, 9 5983

a=22.6505(6)Å   b=11.2352(3)Å   c=12.7961(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H13CaNO6S

C10H13CaNO6S

Xue, HuiChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangLv, GuangxunLiang, LinfengLiu, LuyaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2016) 7, 9 5983

a=6.5562(2)Å   b=10.6424(5)Å   c=18.2951(6)Å

α=90.00°   β=98.070(3)°   γ=90.00°

C37H35Cl2N12NiO10

C37H35Cl2N12NiO10

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=11.376(4)Å   b=20.675(8)Å   c=17.957(7)Å

α=90°   β=99.139(7)°   γ=90°

C314H589N96Ni32O224S11

C314H589N96Ni32O224S11

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=20.5225(8)Å   b=39.0486(5)Å   c=39.0923(4)Å

α=119.8440(10)°   β=91.894(2)°   γ=102.976(2)°

C145H234N48Ni16O96S8

C145H234N48Ni16O96S8

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=44.0087(6)Å   b=20.5888(3)Å   c=26.8381(3)Å

α=90°   β=119.9980(10)°   γ=90°

C158H190N48Ni16O60S7

C158H190N48Ni16O60S7

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=31.2000(3)Å   b=31.2000(3)Å   c=25.3435(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C161H363N48Ni16O146S8

C161H363N48Ni16O146S8

Pang, JiandongJiang, FeilongYuan, DaqiangZheng, JunWu, MingyanLiu, GuoliangSu, KongzhaoHong, Maochun

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4163

a=20.55910(10)Å   b=35.0164(2)Å   c=39.4400(2)Å

α=90°   β=91.3010(10)°   γ=90°

C18H26N2O4,C10H2Cl2N2O4

C18H26N2O4,C10H2Cl2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.6819(3)Å   b=22.9780(11)Å   c=8.8554(4)Å

α=90°   β=101.576(2)°   γ=90°

C18H26N2O4,C10H2Br2N2O4

C18H26N2O4,C10H2Br2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.7598(4)Å   b=22.6656(13)Å   c=9.1153(5)Å

α=90°   β=101.623(2)°   γ=90°

C68H44Ir2N8O9Y

C68H44Ir2N8O9Y

Li, LinaZhang, ShuquanXu, LiangjinWang, JinyunShi, Lin-XiChen, Zhong-NingHong, MaochunLuo, Junhua

Chemical Science (2014) 5, 10 3808

a=9.059(4)Å   b=15.197(6)Å   c=23.751(10)Å

α=73.595(8)°   β=88.406(14)°   γ=81.684(12)°

C10H2I2N2O4,C5H9NO,H2O

C10H2I2N2O4,C5H9NO,H2O

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.2221(5)Å   b=9.4868(7)Å   c=13.2822(9)Å

α=93.245(3)°   β=102.205(3)°   γ=99.769(3)°

C10H2I2N2O4,2(C12H12O2)

C10H2I2N2O4,2(C12H12O2)

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.6274(3)Å   b=9.4654(3)Å   c=12.3549(4)Å

α=82.120(2)°   β=80.651(3)°   γ=79.408(2)°

C10H2Cl2N2O4

C10H2Cl2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.1051(12)Å   b=5.4752(10)Å   c=12.252(2)Å

α=90°   β=90.693(15)°   γ=90°

C10H2Br2N2O4

C10H2Br2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.3668(2)Å   b=5.4181(2)Å   c=12.5250(4)Å

α=90°   β=92.257(2)°   γ=90°

C14H11NO

C14H11NO

Duan, PingpingYang, YunfangBen, RongYan, YiyongDai, LuHong, MeiWu, Yun-DongWang, DongqiZhang, XinhaoZhao, Jing

Chemical Science (2014) 5, 4 1574

a=25.1525(18)Å   b=11.4250(4)Å   c=7.5575(3)Å

α=90.00°   β=94.475(7)°   γ=90.00°

C92H84Ag6N12O24

C92H84Ag6N12O24

Chen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangLyu, GuangxunChen, LianHong, Maochun

Chemical Science (2014) 5, 2 483

a=16.213(4)Å   b=23.949(5)Å   c=18.894(4)Å

α=90.00°   β=105.065(4)°   γ=90.00°

C92H84Ag6B6Cl0F24N12O24

C92H84Ag6B6Cl0F24N12O24

Chen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangLyu, GuangxunChen, LianHong, Maochun

Chemical Science (2014) 5, 2 483

a=22.7000(18)Å   b=22.7000(18)Å   c=24.198(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C216H289Cl2Gd36N51O193

C216H289Cl2Gd36N51O193

Wu, MingyanJiang, FeilongKong, XiangjianYuan, DaqiangLong, LashengAl-Thabaiti, Shaeel A.Hong, Maochun

Chemical Science (2013) 4, 8 3104

a=21.545(3)Å   b=23.046(3)Å   c=23.372(3)Å

α=94.5350(10)°   β=115.1930(10)°   γ=115.6790(10)°

C216H289Cl2Dy36N51O193

C216H289Cl2Dy36N51O193

Wu, MingyanJiang, FeilongKong, XiangjianYuan, DaqiangLong, LashengAl-Thabaiti, Shaeel A.Hong, Maochun

Chemical Science (2013) 4, 8 3104

a=21.545(4)Å   b=22.886(5)Å   c=23.170(4)Å

α=94.32°   β=115.373(2)°   γ=115.6390(10)°

C68H44Ir2N8O9Y

C68H44Ir2N8O9Y

Li, LinaZhang, ShuquanXu, LiangjinWang, JinyunShi, Lin-XiChen, Zhong-NingHong, MaochunLuo, Junhua

Chemical Science (2014) 5, 10 3808

a=9.059(4)Å   b=15.197(6)Å   c=23.751(10)Å

α=73.595(8)°   β=88.406(14)°   γ=81.684(12)°

C216H124Cu3N12O32Zr6

C216H124Cu3N12O32Zr6

Zheng, JunWu, MingyanJiang, FeilongSu, WeipingHong, Maochun

Chem. Sci. (2015) 6, 6 3466

a=25.4213(2)Å   b=25.4213(2)Å   c=25.4213(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C216H130N12O32Zr6

C216H130N12O32Zr6

Zheng, JunWu, MingyanJiang, FeilongSu, WeipingHong, Maochun

Chem. Sci. (2015) 6, 6 3466

a=25.43760(10)Å   b=25.43760(10)Å   c=25.43760(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C216H130Hf6N12O32

C216H130Hf6N12O32

Zheng, JunWu, MingyanJiang, FeilongSu, WeipingHong, Maochun

Chem. Sci. (2015) 6, 6 3466

a=25.39760(10)Å   b=25.39760(10)Å   c=25.39760(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C348H354Cl6Co24N6O72S24

C348H354Cl6Co24N6O72S24

Xiong, KecaiJiang, FeilongGai, YanliYuan, DaqiangChen, LianWu, MingyanSu, KongzhaoHong, Maochun

Chemical Science (2012) 3, 7 2321

a=48.8463(7)Å   b=48.8463(7)Å   c=48.8463(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C65H84Fe2N13O19.5

C65H84Fe2N13O19.5

Hong, MoDong, GuoChun-ying, DuanYu-ting, LiQing-jin, Meng

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2002) 18 3422

a=23.682(3)Å   b=23.465(3)Å   c=14.912(2)Å

α=90.00°   β=112.501(2)°   γ=90.00°

C25H19Cu2O12

C25H19Cu2O12

Hu, FaluHuang, PanDi, ZhengyiWu, MingyanJiang, FeilongHong, Maochun

Chemical communications (Cambridge, England) (2019) 55, 69 10257-10260

a=18.9546(5)Å   b=18.9546(5)Å   c=13.4969(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H9N3O16Zn4

C27H9N3O16Zn4

Xue, HuiZhou, KangLiu, Luyaowu, dongHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangZhang, JianHong, Maochun

Chemical Communications (2019)

a=18.1710(2)Å   b=18.1710(2)Å   c=18.1710(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H9N3O16Zn4

C27H9N3O16Zn4

Xue, HuiZhou, KangLiu, Luyaowu, dongHong, ZixiaoChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangZhang, JianHong, Maochun

Chemical Communications (2019)

a=18.1601(3)Å   b=18.1601(3)Å   c=18.1601(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C124H232O44Ti12

C124H232O44Ti12

Su, KongzhaoWu, MingyanTan, Yan-XiWang, WenjingYuan, DaqiangHong, Maochun

Chem. Commun. (2017)

a=26.0409(4)Å   b=26.3363(3)Å   c=25.2441(4)Å

α=90°   β=113.554(2)°   γ=90°

C18H14MnN5O2

C18H14MnN5O2

Shi, QianCao, RongLi, XingLuo, JunhuaHong, MaochunChen, Zhongning

New Journal of Chemistry (2002) 26, 10 1397

a=11.28260(10)Å   b=17.0485(2)Å   c=17.5949(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H14FeN5O2

C18H14FeN5O2

Shi, QianCao, RongLi, XingLuo, JunhuaHong, MaochunChen, Zhongning

New Journal of Chemistry (2002) 26, 10 1397

a=11.4946(3)Å   b=16.5213(4)Å   c=17.86420(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C69H69Cl12Fe7N24OS4

C69H69Cl12Fe7N24OS4

Han GangGuo DongDuan Chun-YingMo HongMeng Qing-jin

New J. Chem. (2002) 26, 10 1371-1377

a=31.6186(17)Å   b=20.4906(11)Å   c=29.7552(17)Å

α=90.00°   β=102.6440(10)°   γ=90.00°

C60H62F24N24Ni4OP4S4

C60H62F24N24Ni4OP4S4

Han GangGuo DongDuan Chun-YingMo HongMeng Qing-jin

New J. Chem. (2002) 26, 10 1371-1377

a=14.563(6)Å   b=40.993(16)Å   c=15.378(6)Å

α=90.00°   β=100.376(8)°   γ=90.00°

C60H61B4F16N24O0.5S4Zn4

C60H61B4F16N24O0.5S4Zn4

Han GangGuo DongDuan Chun-YingMo HongMeng Qing-jin

New J. Chem. (2002) 26, 10 1371-1377

a=13.448(5)Å   b=14.955(5)Å   c=21.554(7)Å

α=87.124(6)°   β=80.677(6)°   γ=71.389(6)°

C27H22N2O4Sn

C27H22N2O4Sn

Hong, MinChang, GuoliangLi, RuiNiu, Meiju

New J. Chem. (2016) 40, 9 7889

a=8.6748(7)Å   b=12.1683(11)Å   c=12.9280(12)Å

α=116.966(3)°   β=101.242(2)°   γ=90.5670(10)°

C34H36N4O8Sn2

C34H36N4O8Sn2

Hong, MinChang, GuoliangLi, RuiNiu, Meiju

New J. Chem. (2016) 40, 9 7889

a=24.8432(19)Å   b=10.1733(9)Å   c=13.1461(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H30N2O4Sn

C23H30N2O4Sn

Hong, MinChang, GuoliangLi, RuiNiu, Meiju

New J. Chem. (2016) 40, 9 7889

a=9.8785(8)Å   b=10.6535(9)Å   c=10.9811(9)Å

α=101.831(2)°   β=92.7320(10)°   γ=91.7310(10)°

C31H46N2O4Sn

C31H46N2O4Sn

Hong, MinChang, GuoliangLi, RuiNiu, Meiju

New J. Chem. (2016) 40, 9 7889

a=10.8780(8)Å   b=10.9209(9)Å   c=13.8141(11)Å

α=97.5320(10)°   β=95.0810(10)°   γ=100.369(2)°

C40H52Cl2N4O11Sn2

C40H52Cl2N4O11Sn2

Hong, MinChang, GuoliangLi, RuiNiu, Meiju

New J. Chem. (2016) 40, 9 7889

a=8.6712(9)Å   b=11.7022(11)Å   c=12.4241(13)Å

α=106.805(2)°   β=94.6880(10)°   γ=109.026(2)°

LMBNa

C32H28B2Na2O14

Sun, ZhihuaChen, TianliangCai, Ning-ningChen, Jing-weiLi, LinaWang, YanLuo, JunhuaHong, Maochun

New Journal of Chemistry (2011) 35, 12 2804

a=16.404(5)Å   b=8.524(5)Å   c=24.609(5)Å

α=90.000(5)°   β=105.465(5)°   γ=90.000(5)°

LMBNa

C64H58B4Na4O29

Sun, ZhihuaChen, TianliangCai, Ning-ningChen, Jing-weiLi, LinaWang, YanLuo, JunhuaHong, Maochun

New Journal of Chemistry (2011) 35, 12 2804

a=16.2846(19)Å   b=8.4880(10)Å   c=24.322(3)Å

α=90.00°   β=105.0770(10)°   γ=90.00°

CdCsO4P

CdCsO4P

Shen, YaoguoZhao, SangenWang, ChenxiWang, ZujianFeng, JiangheHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 2 388

a=9.0589(4)Å   b=5.6406(2)Å   c=9.4634(4)Å

α=90.00°   β=90.244(4)°   γ=90.00°

CdCsO4P

CdCsO4P

Shen, YaoguoZhao, SangenWang, ChenxiWang, ZujianFeng, JiangheHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2018) 6, 2 388

a=9.3971(8)Å   b=5.6764(6)Å   c=9.3171(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H5N0.5O3Zn0.75

C11H5N0.5O3Zn0.75

Qian, JinjieJiang, FeilongSu, KongzhaoPan, JieZhang, LinjieLi, XingjunYuan, DaqiangHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 36 10631

a=27.3685(2)Å   b=27.3685(2)Å   c=27.3685(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H3In0.5O4

C8H3In0.5O4

Qian, JinjieJiang, FeilongYuan, DaqiangLi, XingjunZhang, LinjieSu, KongzhaoHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 32 9075

a=17.9218(8)Å   b=17.9218(8)Å   c=11.2184(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

MoO6TeZn

MoO6TeZn

Zhao, SangenLuo, JunhuaZhou, PanZhang, Shu-QuanSun, ZhihuaHong, Maochun

RSC Advances (2013) 3, 33 14000

a=5.0442(10)Å   b=5.2642(11)Å   c=8.9187(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

AC-8-450K

Br4Sb,Br,C16H20N2

Zhang, WeichuanSun, ZhihuaZhang, JingHan, ShiguoJi, ChengminLi, LinaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 38 9967

a=10.9137(5)Å   b=15.1660(6)Å   c=13.6160(5)Å

α=90°   β=99.598(4)°   γ=90°

AC8-100K

Br4Sb,Br,C16H20N2

Zhang, WeichuanSun, ZhihuaZhang, JingHan, ShiguoJi, ChengminLi, LinaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 38 9967

a=10.7852(7)Å   b=15.1260(7)Å   c=13.5099(8)Å

α=90°   β=100.220(6)°   γ=90°

AC-8-295k

Br4Sb,Br,C16H20N2

Zhang, WeichuanSun, ZhihuaZhang, JingHan, ShiguoJi, ChengminLi, LinaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 38 9967

a=10.8969(6)Å   b=15.1389(8)Å   c=13.6149(8)Å

α=90.0°   β=99.865(6)°   γ=90.0°

AC-8-400K

Br5Sb,C16H20N2

Zhang, WeichuanSun, ZhihuaZhang, JingHan, ShiguoJi, ChengminLi, LinaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 38 9967

a=11.0102(6)Å   b=15.1858(8)Å   c=13.6416(9)Å

α=90.0°   β=99.313(6)°   γ=90.0°

AC-8-300K

Br4Sb,Br,C16H20N2

Zhang, WeichuanSun, ZhihuaZhang, JingHan, ShiguoJi, ChengminLi, LinaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 38 9967

a=10.9541(3)Å   b=15.1744(4)Å   c=13.6577(4)Å

α=90°   β=99.732(3)°   γ=90°

C21H9EuNO9

C21H9EuNO9

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongWan, XiuyanYu, MuxinCao, ZhenJing, TanHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 18 4511

a=19.6675(3)Å   b=11.9457(2)Å   c=21.9773(4)Å

α=90.00°   β=97.166(2)°   γ=90.00°

C60H144Br18Cd3N12

C60H144Br18Cd3N12

Wang, SasaLi, LinaSun, ZhihuaJi, ChengminLiu, SijieWu, ZhenyueZhao, SangenZeb, AurangHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 19 4731

a=10.6818(3)Å   b=15.6189(4)Å   c=16.5803(5)Å

α=75.165(3)°   β=76.833(3)°   γ=72.093(3)°

C10.5H4.5Eu0.5N0.5O5

C10.5H4.5Eu0.5N0.5O5

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongYu, MuxinWan, XiuyanZhang, BoHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 8 1981

a=8.5023(2)Å   b=17.3319(4)Å   c=12.1180(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H9GdNO10

C21H9GdNO10

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongYu, MuxinWan, XiuyanZhang, BoHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 8 1981

a=8.5011(3)Å   b=17.2958(5)Å   c=12.0726(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10.5H4.5N0.5O5Tb0.5

C10.5H4.5N0.5O5Tb0.5

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongYu, MuxinWan, XiuyanZhang, BoHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 8 1981

a=8.5052(2)Å   b=17.3256(4)Å   c=12.0864(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C54H36Co3N42O0S6

C54H36Co3N42O0S6

Liang, LinfengChen, QihuiJiang, FeilongYuan, DaqiangQian, JinjieLv, GuangxunXue, HuiLiu, LuyaoJiang, Hai-LongHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry A (2016) 4, 40 15370

a=23.3588(3)Å   b=23.3588(3)Å   c=31.3531(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H9CdN3O6Ru0.5

C18H9CdN3O6Ru0.5

Zhang, ShuquanLi, LinaZhao, SangenSun, ZhihuaHong, MaochunLuo, Junhua

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 30 15764

a=19.8070(5)Å   b=15.3580(3)Å   c=23.9322(6)Å

α=90.00°   β=116.709(3)°   γ=90.00°

C54H25N10O20Tb3

C54H25N10O20Tb3

Yang, YanJiang, FeilongChen, LianPang, JiandongWu, MingyanWan, XiuyanPan, JieQian, JinjieHong, Maochun

Journal of Materials Chemistry A (2015) 3, 25 13526

a=15.1173(4)Å   b=16.7483(8)Å   c=16.9101(6)Å

α=110.566(4)°   β=90.030(3)°   γ=100.933(3)°

C61H25Eu2NO20

C61H25Eu2NO20

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongWu, MingyanPang, JiandongWan, XiuyanHong, Maochun

CrystEngComm (2019) 21, 2 321

a=10.5930(4)Å   b=15.5318(8)Å   c=21.2702(9)Å

α=71.268(4)°   β=79.790(3)°   γ=85.077(4)°

C61H25Dy2NO20

C61H25Dy2NO20

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongWu, MingyanPang, JiandongWan, XiuyanHong, Maochun

CrystEngComm (2019) 21, 2 321

a=10.5924(2)Å   b=15.1775(5)Å   c=21.2599(6)Å

α=71.994(3)°   β=79.331(2)°   γ=82.276(2)°

C68H25Gd2N4O22

C68H25Gd2N4O22

Yang, YanChen, LianJiang, FeilongWu, MingyanPang, JiandongWan, XiuyanHong, Maochun

CrystEngComm (2019) 21, 2 321

a=10.6040(3)Å   b=15.2602(6)Å   c=21.2690(8)Å

α=71.882(4)°   β=79.392(3)°   γ=82.535(3)°

4(C20H20NPCuI)

4(C20H20NPCuI)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=13.663(2)Å   b=25.134(4)Å   c=28.011(5)Å

α=90.00°   β=98.145(3)°   γ=90.00°

4(C20H20NPCuI)

4(C20H20NPCuI)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=13.722(3)Å   b=25.304(6)Å   c=27.966(7)Å

α=90.00°   β=98.810(6)°   γ=90.00°

4(C20H20N1P1Cu1I1)

4(C20H20N1P1Cu1I1)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.4577(3)Å   b=15.5354(4)Å   c=17.0827(4)Å

α=88.465(2)°   β=85.427(2)°   γ=81.285(2)°

4(C20H20N1P1Cu1I1)

4(C20H20N1P1Cu1I1)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.4242(3)Å   b=15.5207(4)Å   c=17.0532(4)Å

α=88.460(2)°   β=85.455(2)°   γ=81.274(2)°

4(C20H20N1P1Cu1I1)

4(C20H20N1P1Cu1I1)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.3594(4)Å   b=15.4883(4)Å   c=16.9959(5)Å

α=88.447(2)°   β=85.484(2)°   γ=81.238(2)°

4(C20H20N1P1Cu1I1)

4(C20H20N1P1Cu1I1)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.3491(4)Å   b=15.4845(4)Å   c=16.9896(4)Å

α=88.448(2)°   β=85.496(2)°   γ=81.231(2)°

4(C20H20NPCuI),C2H3N

4(C20H20NPCuI),C2H3N

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.3088(5)Å   b=15.5278(7)Å   c=16.9897(8)Å

α=89.042(5)°   β=85.531(6)°   γ=81.924(4)°

4(C20H20N1P1Cu1I1)

4(C20H20N1P1Cu1I1)

Xiao-Chen ShanFei-Long JiangLian ChenMing-Yan WuJie PanXiu-Yan WanMao-Chun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 4339-4349

a=15.5322(5)Å   b=15.6498(5)Å   c=17.2181(9)Å

α=88.714(6)°   β=85.179(6)°   γ=81.898(5)°

C54H48EuN3O9

C54H48EuN3O9

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9567(5)Å   b=12.8560(5)Å   c=15.8977(6)Å

α=87.548(3)°   β=74.215(4)°   γ=83.653(3)°

C54H48N3O9Sm

C54H48N3O9Sm

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9586(3)Å   b=12.8019(4)Å   c=15.9246(5)Å

α=87.217(3)°   β=74.158(2)°   γ=83.990(2)°

C54H48N3O9Pr

C54H48N3O9Pr

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9877(3)Å   b=12.8636(5)Å   c=15.9294(6)Å

α=86.856(3)°   β=73.942(3)°   γ=83.926(3)°

C54H48N3NdO9

C54H48N3NdO9

Wentao XuYoufu ZhouDecai HuangMingyi SuKun WangMing XiangMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 2003-2015

a=11.9730(2)Å   b=12.8879(5)Å   c=15.9094(6)Å

α=87.030(7)°   β=73.854(6)°   γ=83.803(7)°

C18H22N4O6

C18H22N4O6

Zhihua SunXinqiang WangJunhua LuoShuquan ZhangDaqiang YuanMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 2561-2567

a=9.785(2)Å   b=13.7474(18)Å   c=13.7474(18)Å

α=80.157(14)°   β=84.13(2)°   γ=84.13(2)°

C18H22N4O6

C18H22N4O6

Zhihua SunXinqiang WangJunhua LuoShuquan ZhangDaqiang YuanMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 2561-2567

a=9.984(6)Å   b=8.890(5)Å   c=10.791(7)Å

α=90.00°   β=99.593(9)°   γ=90.00°

C18H22N4O6

C18H22N4O6

Zhihua SunXinqiang WangJunhua LuoShuquan ZhangDaqiang YuanMaochun Hong

Journal of Materials Chemistry C (2013) 1, 2561-2567

a=9.805(5)Å   b=13.762(6)Å   c=13.774(7)Å

α=80.039(13)°   β=83.930(9)°   γ=84.024(11)°

InOF-14

C4.5H1.5Eu0.25In0.25O4

Qian, JinjieLi, QipengLiang, LinfengYang, YanCao, ZhenYu, PanpanHuang, ShaomingHong, Maochun

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 58 9032-9035

a=12.6261(5)Å   b=12.6261(5)Å   c=29.234(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H54Cd2N4O15

C48H54Cd2N4O15

Bi, WenhuaCao, RongSun, DaofengYuan, DaqiangLi, XingWang, YanqinLi, XiaojuHong, Maochun

Chemical Communications (2004) 18 2104-2105

a=10.5609(2)Å   b=12.7878(2)Å   c=18.5575(2)Å

α=80.6360(10)°   β=85.7320(10)°   γ=72.9910(10)°