Structures by: Hong D.

Total: 83

O-(t-Bu isoxazole) MVK benzene

C17H19NO2

Das, SajalHong, DongsubChen, ZhiweiShe, ZhigangHersh, William H.Subramaniam, GopalChen, Yu

Organic letters (2015) 17, 22 5578-5581

a=9.5944(18)Å   b=19.750(4)Å   c=7.9170(15)Å

α=90°   β=90.554(2)°   γ=90°

T-butyl pyridine indenone

C17H17NO

Das, SajalHong, DongsubChen, ZhiweiShe, ZhigangHersh, William H.Subramaniam, GopalChen, Yu

Organic letters (2015) 17, 22 5578-5581

a=17.598(6)Å   b=6.875(2)Å   c=10.631(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C9H10N3O9Sm

C9H10N3O9Sm

Zhao-Hao LiDong-Feng HongLi-Ping XueWei-Jun FuBang-Tun Zhao

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 239-242

a=8.148(2)Å   b=9.370(3)Å   c=10.179(3)Å

α=66.618(3)°   β=73.234(3)°   γ=83.832(3)°

C9H10HoN3O9

C9H10HoN3O9

Zhao-Hao LiDong-Feng HongLi-Ping XueWei-Jun FuBang-Tun Zhao

Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 239-242

a=8.0180(19)Å   b=9.348(2)Å   c=10.090(2)Å

α=66.760(2)°   β=72.957(2)°   γ=83.524(2)°

C21H17NO2

C21H17NO2

Hong, DengChen, ZhengboLin, XufengWang, Yanguang

Organic letters (2010) 12, 20 4608-4611

a=15.8403(12)Å   b=9.3434(7)Å   c=22.2175(16)Å

α=90.00°   β=99.239(2)°   γ=90.00°

C23H19NO2

C23H19NO2

Hong, DengChen, ZhengboLin, XufengWang, Yanguang

Organic letters (2010) 12, 20 4608-4611

a=7.881(7)Å   b=9.856(9)Å   c=12.446(11)Å

α=101.219(15)°   β=90.086(14)°   γ=104.921(15)°

C18H17NO3

C18H17NO3

Hong, DengChen, ZhengboLin, XufengWang, Yanguang

Organic letters (2010) 12, 20 4608-4611

a=6.7647(3)Å   b=17.5609(8)Å   c=13.1322(6)Å

α=90.00°   β=90.811(4)°   γ=90.00°

C24H19NO

C24H19NO

Hong, DengZhu, YuanxunLi, YaoLin, XufengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 17 4668-4671

a=8.9942(5)Å   b=9.2272(6)Å   c=12.0198(8)Å

α=99.073(5)°   β=104.225(5)°   γ=101.470(5)°

C23H20N2O3

C23H20N2O3

Hong, DengZhu, YuanxunLi, YaoLin, XufengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 17 4668-4671

a=21.9909(8)Å   b=13.9411(6)Å   c=6.3316(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H17NO

C24H17NO

Hong, DengZhu, YuanxunLi, YaoLin, XufengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 17 4668-4671

a=29.2867(13)Å   b=29.2867(13)Å   c=10.8321(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C28H24N4O4S

C28H24N4O4S

Hong, DengLin, XufengZhu, YuanxunLei, MingWang, Yanguang

Organic letters (2009) 11, 24 5678-5681

a=9.0058(8)Å   b=13.1391(12)Å   c=21.485(2)Å

α=90.00°   β=93.277(2)°   γ=90.00°

C28H22N2O2S

C28H22N2O2S

Zhu, YuanxunWen, ShanYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 14 3553-3555

a=10.7469(4)Å   b=12.9651(5)Å   c=17.9436(8)Å

α=88.426(3)°   β=87.150(3)°   γ=68.296(4)°

C34H26N2O2S

C34H26N2O2S

Zhu, YuanxunWen, ShanYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 14 3553-3555

a=11.8881(8)Å   b=12.1800(7)Å   c=12.2791(7)Å

α=110.189(5)°   β=102.272(5)°   γ=113.776(6)°

C28H22N2O2S

C28H22N2O2S

Zhu, YuanxunWen, ShanYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 14 3553-3555

a=9.6548(7)Å   b=10.4292(8)Å   c=12.4910(10)Å

α=102.367(7)°   β=103.256(6)°   γ=95.325(6)°

C28H22INO2S

C28H22INO2S

Zhu, YuanxunYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 5 1024-1027

a=10.0605(6)Å   b=11.3570(6)Å   c=11.6434(7)Å

α=76.252(5)°   β=68.044(6)°   γ=75.371(5)°

C29H23ClINO3S

C29H23ClINO3S

Zhu, YuanxunYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 5 1024-1027

a=13.5075(6)Å   b=14.2341(7)Å   c=14.5006(5)Å

α=89.032(3)°   β=85.245(3)°   γ=72.767(4)°

C28H22INO2S

C28H22INO2S

Zhu, YuanxunYin, GuangweiHong, DengLu, PingWang, Yanguang

Organic letters (2011) 13, 5 1024-1027

a=9.2913(4)Å   b=29.4694(15)Å   c=8.8308(4)Å

α=90.00°   β=92.515(4)°   γ=90.00°

(Zn (H2 O)4)2 (H2 As6 V15 O42 (H2 O)) (H2 O)2

As6H24O53V15Zn2

Cui XiaobingXu JiqingDing LanDing HongYang GuoyuYe Ling

Journal of Molecular Structure (2003) 660, 131-137

a=12.0601Å   b=12.0601Å   c=33.97Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C10H8N2

C10H8N2

Wang, WenminSun, XiaoyangQu, JianXie, XiaoyuQi, Zheng-HangHong, DaochengJing, SuZheng, DongTian, YuxiMa, HaiboYu, ShouyunMa, Jing

Physical Chemistry Chemical Physics (2017)

a=13.842(7)Å   b=9.396(4)Å   c=7.518(3)Å

α=90°   β=119.209(9)°   γ=90°

C66H98Gd2N4O6Si2

C66H98Gd2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.9048(10)Å   b=17.2036(15)Å   c=17.5111(15)Å

α=90°   β=97.0820(10)°   γ=90°

C92H106N8O6Y2

C92H106N8O6Y2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.8363(18)Å   b=14.411(2)Å   c=17.416(4)Å

α=108.535(2)°   β=95.671(2)°   γ=110.241(2)°

C66H98N4O6Si2Y2

C66H98N4O6Si2Y2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.8210(19)Å   b=17.250(3)Å   c=19.936(3)Å

α=90°   β=118.885(7)°   γ=90°

C66H92N6O6Y2

C66H92N6O6Y2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.4194(11)Å   b=15.3671(15)Å   c=18.6412(18)Å

α=90°   β=90.1120(10)°   γ=90°

C66H98Dy2N4O6Si2

C66H98Dy2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.8533(6)Å   b=17.2333(9)Å   c=17.5236(9)Å

α=90°   β=97.1180(10)°   γ=90°

C72H110N8O4Si2Y2

C72H110N8O4Si2Y2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=15.081(2)Å   b=17.316(3)Å   c=17.270(3)Å

α=90°   β=103.702(2)°   γ=90°

C66H98Er2N4O6Si2

C66H98Er2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.8031(10)Å   b=17.2359(15)Å   c=17.5507(15)Å

α=90°   β=97.1660(10)°   γ=90°

C38H49N4O2SiYb

C38H49N4O2SiYb

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=13.0440(10)Å   b=13.8601(10)Å   c=14.8195(11)Å

α=97.3780(10)°   β=113.2400(10)°   γ=114.7870(10)°

2(C33H49N2O3SiYb)

2(C33H49N2O3SiYb)

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.7367(7)Å   b=18.4753(11)Å   c=18.9841(12)Å

α=87.5120(10)°   β=77.8380(10)°   γ=75.5950(10)°

C68H92N6O4Si2Yb2

C68H92N6O4Si2Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=27.113(2)Å   b=14.1425(11)Å   c=24.319(3)Å

α=90°   β=116.5790(10)°   γ=90°

C78H106N12O2Si2Yb2

C78H106N12O2Si2Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=12.1857(9)Å   b=14.6994(10)Å   c=15.6856(11)Å

α=103.6230(10)°   β=112.0460(10)°   γ=97.2230(10)°

2(C37H43N2O3Yb)

2(C37H43N2O3Yb)

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=12.8086(16)Å   b=16.837(2)Å   c=20.863(3)Å

α=79.527(2)°   β=76.232(2)°   γ=89.163(2)°

C62H90Gd2N4O6Si2

C62H90Gd2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=30.2539(18)Å   b=14.9846(9)Å   c=22.6708(13)Å

α=90°   β=117.5380(10)°   γ=90°

C103H106N14O3Yb2

C103H106N14O3Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=14.7004(8)Å   b=14.9519(9)Å   c=23.7312(14)Å

α=101.4710(10)°   β=96.2690(10)°   γ=93.2780(10)°

C68H84N6O6Si2Yb2

C68H84N6O6Si2Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=11.095(4)Å   b=14.589(6)Å   c=16.114(6)Å

α=112.592(4)°   β=91.520(5)°   γ=110.684(5)°

C79H90N14O3Yb2

C79H90N14O3Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=14.5555(10)Å   b=30.698(2)Å   c=20.3236(14)Å

α=90°   β=92.8790(10)°   γ=90°

C62H90N4O6Si2Yb2

C62H90N4O6Si2Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=30.273(4)Å   b=15.0332(17)Å   c=22.541(3)Å

α=90°   β=118.311(3)°   γ=90°

C62H90Er2N4O6Si2

C62H90Er2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=30.328(5)Å   b=14.9950(19)Å   c=22.623(4)Å

α=90°   β=118.215(3)°   γ=90°

C62H90Dy2N4O6Si2

C62H90Dy2N4O6Si2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=30.336(3)Å   b=14.9931(15)Å   c=22.644(2)Å

α=90°   β=118.1020(10)°   γ=90°

C84H90N8O6Yb2

C84H90N8O6Yb2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=32.297(7)Å   b=14.388(3)Å   c=25.203(9)Å

α=90°   β=128.886(2)°   γ=90°

C62H90N4O6Si2Y2

C62H90N4O6Si2Y2

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=30.302(4)Å   b=14.9856(15)Å   c=22.640(3)Å

α=90°   β=118.104(2)°   γ=90°

1,1-Bis(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-1<i>H</i>-1,3-oxazino[3,4-<i>a</i>]indole

C23H17F2NO

Fu, WeijunDeng, DongshengHong, DongfengWang, ZhiqiangJi, Baoming

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 o2227

a=10.9845(11)Å   b=11.2002(11)Å   c=15.1964(16)Å

α=87.6150(10)°   β=80.7510(10)°   γ=76.9900(10)°

<i>N</i>-[2-Chloro-6-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylsulfanyl)benzyl]-3,4- dimethylaniline

C20H19Cl2N3OS

Fu, WeijunZhu, MeiHong, Dongfeng

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 11 o2758

a=12.3653(12)Å   b=14.1332(14)Å   c=11.8276(11)Å

α=90.00°   β=97.3400(10)°   γ=90.00°

1-(4-Iodo-3-phenylisoquinolin-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione

C19H13IN2O2

Fu, WeijunZhu, MeiHong, Dongfeng

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 11 o2802

a=8.874(3)Å   b=8.365(3)Å   c=11.292(4)Å

α=90.00°   β=100.494(3)°   γ=90.00°

C18H22Cl2N4NiO8S2

C18H22Cl2N4NiO8S2

Hong, DachaoTsukakoshi, YutoKotani, HiroakiIshizuka, TomoyaKojima, Takahiko

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 19 6538-6541

a=14.414(5)Å   b=11.965(5)Å   c=32.171(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.231(5)°   γ=90.000(5)°

Methyl (Z)-4-(1-hydroxy-4,4-dimethyl-3-oxopent-1-en-1-yl)benzoate

C15H18O4

Liu, XiaochenHong, DongsubSapir, Netanel G.Yang, WenHersh, William H.Leung, Pak-HingYang, DingqiaoChen, Yu

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 24 16204-16213

a=6.1597(5)Å   b=21.6415(17)Å   c=9.9582(8)Å

α=90°   β=98.7540(10)°   γ=90°

C24H19Cl2NO3

C24H19Cl2NO3

Yun-Yun YangWang-Ge ShouDeng HongYan-Guang Wang

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 3574-3577

a=7.820(2)Å   b=13.703(4)Å   c=10.394(3)Å

α=90.00°   β=99.761(4)°   γ=90.00°

C23H19NO3

C23H19NO3

Yun-Yun YangWang-Ge ShouDeng HongYan-Guang Wang

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 3574-3577

a=6.7674(8)Å   b=11.3499(13)Å   c=13.1617(15)Å

α=104.469(2)°   β=91.025(2)°   γ=105.824(2)°

C16H32B14Br2P2Pd

C16H32B14Br2P2Pd

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=8.6297(9)Å   b=8.5490(10)Å   c=19.160(2)Å

α=90.00°   β=92.100(5)°   γ=90.00°

C8H16B7P

C8H16B7P

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=12.55790(10)Å   b=15.6169(2)Å   c=12.60710(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H28B14NiP2

C16H28B14NiP2

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=13.0466(2)Å   b=10.5141(2)Å   c=17.7492(2)Å

α=90.00°   β=90.271(1)°   γ=90.00°

C53H53B7P3Pt

C53H53B7P3Pt

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=12.9520(3)Å   b=18.3819(4)Å   c=11.2556(3)Å

α=92.702(2)°   β=114.316(1)°   γ=81.214(2)°

C8H16B7P

C8H16B7P

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=11.0280(2)Å   b=11.0406(3)Å   c=10.7862(2)Å

α=107.620(1)°   β=91.338(2)°   γ=95.646(1)°

C35H67B28Br4P4Pt2

C35H67B28Br4P4Pt2

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=15.5744(3)Å   b=18.3360(3)Å   c=11.3806(2)Å

α=102.285(1)°   β=109.983(1)°   γ=78.590(1)°

C32H29ClP2PtS

C32H29ClP2PtS

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=11.840(5)Å   b=14.971(7)Å   c=16.114(7)Å

α=90.00°   β=90.842(8)°   γ=90.00°

C25H48N2PdS3

C25H48N2PdS3

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=19.899(3)Å   b=9.5261(14)Å   c=15.329(2)Å

α=90.00°   β=94.378(3)°   γ=90.00°

C11H24Cl2FeN2NiS2

C11H24Cl2FeN2NiS2

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=8.8102(14)Å   b=12.479(2)Å   c=16.025(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C58H78Cl6N4Ni5P2S4

C58H78Cl6N4Ni5P2S4

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=9.5118(5)Å   b=15.7143(8)Å   c=21.7253(11)Å

α=90.00°   β=93.4200(10)°   γ=90.00°

C29H39ClF6N2NiP2PdS2

C29H39ClF6N2NiP2PdS2

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=8.537(3)Å   b=14.338(5)Å   c=15.089(5)Å

α=98.508(9)°   β=101.711(9)°   γ=106.176(7)°

C29H39ClF6N2NiP2PtS2

C29H39ClF6N2NiP2PtS2

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=8.521(2)Å   b=14.353(4)Å   c=15.153(4)Å

α=98.851(6)°   β=101.594(6)°   γ=106.111(6)°

C25H38F6N2Ni2P2S3

C25H38F6N2Ni2P2S3

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=9.8880(18)Å   b=10.803(2)Å   c=15.035(3)Å

α=95.877(4)°   β=96.162(4)°   γ=95.472(4)°

C25H38F6N2NiP2PdS3

C25H38F6N2NiP2PdS3

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=9.8976(15)Å   b=10.9346(17)Å   c=15.043(2)Å

α=94.906(4)°   β=96.752(4)°   γ=94.115(4)°

C25H38F6N2NiP2PtS3

C25H38F6N2NiP2PtS3

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=9.731(3)Å   b=10.970(3)Å   c=15.100(4)Å

α=94.878(6)°   β=96.693(5)°   γ=93.495(6)°

C44H42Cl2N2NiO2P2PtS2

C44H42Cl2N2NiO2P2PtS2

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=11.4615(19)Å   b=14.999(3)Å   c=24.035(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C160H215Fe8N7S27

C160H215Fe8N7S27

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=23.596(3)Å   b=24.803(3)Å   c=40.915(5)Å

α=86.471(2)°   β=80.242(2)°   γ=64.576(2)°

C83H119.5Fe4N4.5NiO0.5S15

C83H119.5Fe4N4.5NiO0.5S15

P. Venkateswara RaoSumit BhaduriJianfeng JiangDaewon HongR. H. Holm

Journal of the American Chemical Society (2005) 127, 1933-1945

a=21.0484(18)Å   b=30.319(3)Å   c=31.941(3)Å

α=90.00°   β=91.844(2)°   γ=90.00°

C22H31B7N6

C22H31B7N6

Daniel E. KadlecekDaewon HongPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Inorganic Chemistry (2004) 43, 1933-1942

a=12.6782(3)Å   b=12.8430(3)Å   c=9.4842(2)Å

α=90.3710(10)°   β=109.8320(10)°   γ=113.223(2)°

C5H16B7N

C5H16B7N

Daniel E. KadlecekDaewon HongPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Inorganic Chemistry (2004) 43, 1933-1942

a=11.7236(11)Å   b=13.6056(8)Å   c=7.0390(6)Å

α=92.360(5)°   β=102.756(4)°   γ=87.387(6)°

C26H53N4Si3Yb

C26H53N4Si3Yb

Hong, DongjingZhu, XiancuiWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuHuang, ZemingZhu, ShanWang, RuruYue, WenrunMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 16 5230-5242

a=10.477(3)Å   b=12.806(4)Å   c=13.939(4)Å

α=93.672(3)°   β=105.014(3)°   γ=92.303(3)°

C13H19B7CoP

C13H19B7CoP

Daewon HongScott E. RathmillPatrick J. CarrollLarry G. Sneddon

Journal of the American Chemical Society (2003) 125, 16058-16073

a=23.4553(2)Å   b=7.97460(10)Å   c=17.2053(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H62Al2N4

C50H62Al2N4

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=8.7138(10)Å   b=11.5602(13)Å   c=12.2481(13)Å

α=77.2180(10)°   β=87.0610(10)°   γ=74.1910(10)°

C66H82Al2N4

C66H82Al2N4

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=10.9508(9)Å   b=20.8936(17)Å   c=13.9990(11)Å

α=90.00°   β=106.6860(10)°   γ=90.00°

C38H54Al2N4

C38H54Al2N4

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=10.5060(13)Å   b=11.7870(15)Å   c=14.9351(19)Å

α=90.00°   β=101.710(2)°   γ=90.00°

C52H70Al2N4

C52H70Al2N4

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=12.2339(11)Å   b=14.4323(13)Å   c=13.9216(12)Å

α=90.00°   β=93.3490(10)°   γ=90.00°

C56H78Al2N4O2

C56H78Al2N4O2

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=10.7701(13)Å   b=11.2577(14)Å   c=11.7012(14)Å

α=95.089(2)°   β=95.951(2)°   γ=105.241(2)°

C44H70Al2N4O2

C44H70Al2N4O2

Wei, YunWang, ShaowuZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongHuang, ZemingHong, Dongjing

Organometallics (2016) 35, 16 2621

a=11.2538(8)Å   b=11.4035(8)Å   c=17.9409(13)Å

α=90.00°   β=92.0870(10)°   γ=90.00°

C34H58EuN7Si4

C34H58EuN7Si4

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=11.9169(8)Å   b=29.663(2)Å   c=12.2490(8)Å

α=90.00°   β=105.2560(10)°   γ=90.00°

C34H58ErN7Si4

C34H58ErN7Si4

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=11.8985(11)Å   b=29.713(3)Å   c=12.2534(11)Å

α=90.00°   β=104.9590(10)°   γ=90.00°

C38H66ErN7Si4

C38H66ErN7Si4

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=10.9610(6)Å   b=12.3125(7)Å   c=17.9218(10)Å

α=77.7490(10)°   β=74.6450(10)°   γ=80.2260(10)°

C38H66N7Si4Yb

C38H66N7Si4Yb

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=10.929(4)Å   b=12.244(4)Å   c=17.881(6)Å

α=77.729(4)°   β=74.611(4)°   γ=80.560(5)°

C22H23N5

C22H23N5

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=10.2958(16)Å   b=11.9008(18)Å   c=17.378(3)Å

α=91.658(2)°   β=100.274(2)°   γ=113.611(2)°

C32H48IN6Si2Yb

C32H48IN6Si2Yb

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=28.4314(15)Å   b=11.3802(6)Å   c=22.8123(12)Å

α=90.00°   β=90.9180(10)°   γ=90.00°

C21H12F3N3O3

C21H12F3N3O3

Gu, XiaoxiaZhang, LijunZhu, XiancuiWang, ShaowuZhou, ShuangliuWei, YunZhang, GuangchaoMu, XiaolongHuang, ZemingHong, DongjingZhang, Feng

Organometallics (2015) 34, 18 4553

a=17.763(2)Å   b=16.761(2)Å   c=8.1510(10)Å

α=90.00°   β=93.210(2)°   γ=90.00°

C36H38Cl4Co2N8O18

C36H38Cl4Co2N8O18

Ishizuka, TomoyaWatanabe, AtsukoKotani, HiroakiHong, DachaoSatonaka, KentaWada, TohruShiota, YoshihitoYoshizawa, KazunariOhara, KazuakiYamaguchi, KentaroKato, SatoshiFukuzumi, ShunichiKojima, Takahiko

Inorganic chemistry (2016) 55, 3 1154-1164

a=10.317(5)Å   b=12.086(5)Å   c=12.301(5)Å

α=76.576(5)°   β=83.789(5)°   γ=67.032(5)°