Structures by: He H. Y.

Total: 66

C25H15F6N

C25H15F6N

Jian, LeiHe, Hai-YuHuang, JinWu, Qian-HuiYuan, Mao-LinFu, Hai-YanZheng, Xue-LiChen, HuaLi, Rui-Xiang

RSC Adv. (2017) 7, 38 23515

a=8.6865(3)Å   b=11.0532(4)Å   c=22.5491(8)Å

α=90°   β=95.493(3)°   γ=90°

C182H280Cl2Cu9N18O96

C182H280Cl2Cu9N18O96

Zhao, Xiao-LiangSun, DiHu, Tuo-PingYuan, ShuaiGu, Li-ChuanCong, Heng-JiangHe, Hai-YanSun, Dao-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 15 4320-4323

a=31.010(4)Å   b=31.010(4)Å   c=28.765(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C47H62Cu2N4O21

C47H62Cu2N4O21

Zhao, Xiao-LiangSun, DiHu, Tuo-PingYuan, ShuaiGu, Li-ChuanCong, Heng-JiangHe, Hai-YanSun, Dao-Feng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 15 4320-4323

a=11.4190(7)Å   b=12.9822(8)Å   c=17.2565(11)Å

α=89.9860(10)°   β=79.2290(10)°   γ=80.3940(10)°

C22.5H20HgI2MoN8O0.5

C22.5H20HgI2MoN8O0.5

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=15.3948(3)Å   b=9.2721(2)Å   c=20.2932(3)Å

α=90.00°   β=103.0880(10)°   γ=90.00°

C22.5H20Br2HgMoN8O0.5

C22.5H20Br2HgMoN8O0.5

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=14.9903(8)Å   b=9.2196(5)Å   c=20.0369(11)Å

α=90.00°   β=101.615(3)°   γ=90.00°

C44H36Cl7Hg3.5Mo2N16

C44H36Cl7Hg3.5Mo2N16

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=12.8206(7)Å   b=12.7766(7)Å   c=17.2962(9)Å

α=90.00°   β=95.517(2)°   γ=90.00°

C44H36Mo2N16

C44H36Mo2N16

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=17.9447(4)Å   b=19.1082(4)Å   c=11.5533(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H20N2O2

C24H20N2O2

Katritzky, Alan R.Xu, Yong-JiangHe, Hai-YingSteel, Peter J.

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (2001) 15 1767

a=12.132(4)Å   b=8.462(3)Å   c=18.708(6)Å

α=90.00°   β=102.806(5)°   γ=90.00°

C22.5H20Br2HgMoN8O0.5

C22.5H20Br2HgMoN8O0.5

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=14.9903(8)Å   b=9.2196(5)Å   c=20.0369(11)Å

α=90.00°   β=101.615(3)°   γ=90.00°

C22.5H20HgI2MoN8O0.5

C22.5H20HgI2MoN8O0.5

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=15.3948(3)Å   b=9.2721(2)Å   c=20.2932(3)Å

α=90.00°   β=103.0880(10)°   γ=90.00°

C44H36Cl7Hg3.5Mo2N16

C44H36Cl7Hg3.5Mo2N16

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=12.8206(7)Å   b=12.7766(7)Å   c=17.2962(9)Å

α=90.00°   β=95.517(2)°   γ=90.00°

C44H36Mo2N16

C44H36Mo2N16

Hsu, WayneLi, Yu-SianHe, Hsiu-YiChen, Kuan-TingWu, Hong-ShengProserpio, Davide M.Chen, Jhy-DerWang, Ju-Chun

CrystEngComm (2014) 16, 32 7385

a=17.9447(4)Å   b=19.1082(4)Å   c=11.5533(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H32CuN4O7

C28H32CuN4O7

Lo, Yang-ChihHsu, WayneHe, Hsiu-YiHyde, Stephen T.Proserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 1 90

a=8.3326(4)Å   b=10.3780(5)Å   c=16.5929(9)Å

α=87.460(3)°   β=77.784(3)°   γ=74.322(3)°

C28H34CuN4O8

C28H34CuN4O8

Lo, Yang-ChihHsu, WayneHe, Hsiu-YiHyde, Stephen T.Proserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 1 90

a=29.5458(9)Å   b=6.3519(2)Å   c=18.5588(6)Å

α=90.00°   β=125.320(2)°   γ=90.00°

C28H34CuN4O8

C28H34CuN4O8

Lo, Yang-ChihHsu, WayneHe, Hsiu-YiHyde, Stephen T.Proserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 1 90

a=15.8723(8)Å   b=12.1103(6)Å   c=14.8539(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H28Co3K2N4O20

C40H28Co3K2N4O20

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=26.5485(4)Å   b=9.48230(10)Å   c=18.7577(3)Å

α=90.00°   β=101.1850(10)°   γ=90.00°

C42H26Co3N4O14

C42H26Co3N4O14

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=31.3901(7)Å   b=10.9106(2)Å   c=15.8458(3)Å

α=90.00°   β=90.5530(10)°   γ=90.00°

C25H25CoN2O6

C25H25CoN2O6

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=12.9014(3)Å   b=15.0969(4)Å   c=12.6756(3)Å

α=90.00°   β=102.381(2)°   γ=90.00°

C53H66Co2N4O19

C53H66Co2N4O19

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=13.6257(7)Å   b=25.2675(12)Å   c=16.8185(8)Å

α=90.00°   β=105.815(2)°   γ=90.00°

C35H34CoF6N4O8

C35H34CoF6N4O8

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=30.8856(19)Å   b=17.8569(11)Å   c=14.1653(9)Å

α=90.00°   β=114.268(3)°   γ=90.00°

C32H32CoN4O9S

C32H32CoN4O9S

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=10.3211(2)Å   b=30.3501(6)Å   c=10.8873(2)Å

α=90.00°   β=103.2190(10)°   γ=90.00°

C15H16N3O7Zn

C15H16N3O7Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=9.7536(12)Å   b=11.3569(17)Å   c=15.934(3)Å

α=90.00°   β=107.790(11)°   γ=90.00°

C15H12N3O5Zn

C15H12N3O5Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=16.031(3)Å   b=7.3539(8)Å   c=13.9631(7)Å

α=90.00°   β=109.457(7)°   γ=90.00°

C15H22N3O10Zn

C15H22N3O10Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=12.0604(13)Å   b=9.1735(10)Å   c=17.818(3)Å

α=90.00°   β=100.645(12)°   γ=90.00°

C23H31CdN5O11

C23H31CdN5O11

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=10.5240(4)Å   b=11.2622(5)Å   c=12.3561(5)Å

α=72.554(2)°   β=74.971(2)°   γ=83.246(2)°

C25H22N4O8Zn

C25H22N4O8Zn

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.6305(17)Å   b=15.905(3)Å   c=13.6118(15)Å

α=90.00°   β=95.368(14)°   γ=90.00°

C17H17CdN2O9

C17H17CdN2O9

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.52730(10)Å   b=9.04880(10)Å   c=18.0697(2)Å

α=90.00°   β=97.7070(10)°   γ=90.00°

C25H26CdN4O10

C25H26CdN4O10

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=11.3111(2)Å   b=13.8834(3)Å   c=16.8506(3)Å

α=90.00°   β=99.992(1)°   γ=90.00°

C17H20N2O11Zn1.5

C17H20N2O11Zn1.5

Cheng, Pei-ChiWu, Ming-HaoXie, Ming-YuanHuang, Wun-JhihHe, Hsiu-YiWu, Tsung-TaiLo, Yang-ChihProserpio, Davide M.Chen, Jhy-Der

CrystEngComm (2013) 15, 47 10346

a=6.0834(9)Å   b=20.891(2)Å   c=16.210(2)Å

α=90.00°   β=94.148(12)°   γ=90.00°

Μ-Oxalato-bis[(N,N-dimethylformamide)(1,10-phenanthroline)copper(II)] bis(perchlorate)

C32H30Cu2N6O62,2ClO4

Wang, Hai-DongZhou, Yi-LiHe, Hong-YinTu, Xiao-HuaZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 5 m1081-m1082

a=8.3567(11)Å   b=9.2013(12)Å   c=11.7229(15)Å

α=84.321(17)°   β=86.979(17)°   γ=81.809(17)°

Poly[[[trans-bis(3-aminopyridine)copper(II)]-μ~3~-5-hydroxy-1,3- benzenedicarboxylato] monohydrate]

C18H16CuN4O5,H2O

Wu, Jian-YiFeng, De-MingHe, Hong-YinWang, Qing-XiangZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 9 m1779-m1781

a=10.3222(9)Å   b=11.5993(10)Å   c=16.0222(14)Å

α=90.00°   β=101.197(2)°   γ=90.00°

C28H20CoN4O6

C28H20CoN4O6

Xie, Lin-MingHe, Hong-YinZhou, Yi-LiZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 1 m105-m107

a=7.6930(8)Å   b=8.9579(10)Å   c=18.538(2)Å

α=96.987(2)°   β=95.358(2)°   γ=102.126(2)°

C26H24CoN6O6,2(H2O)

C26H24CoN6O6,2(H2O)

He, Hong-YinZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 12 m1192-m1193

a=7.2359(11)Å   b=7.7367(11)Å   c=13.2036(19)Å

α=82.309(3)°   β=76.268(3)°   γ=72.365(2)°

Catena-Poly[[[bis(μ-4-cyanobenzoato-κ^2^O:O)bis[(4-cyanobenzoato- κ^2^O,O)cobalt(II)]]-di-μ-4,4'-bipyridine-κ^4^N:N'] dihydrate dimethylformamide tetrasolvate]

C52H32Co2N8O8,2H2O,4C3H7NO

He, Hong-YinZhu, Long-GuanNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 m311-m313

a=17.6227(9)Å   b=11.3661(5)Å   c=17.1939(7)Å

α=90.00°   β=110.011(2)°   γ=90.00°

C26H20CoN4O6

C26H20CoN4O6

He, Hong-YinMa, Ai-QingZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 6 m333-m335

a=10.8329(9)Å   b=11.3792(9)Å   c=19.7327(16)Å

α=90.00°   β=97.662(2)°   γ=90.00°

C20H14ClCuN3O3,H2O

C20H14ClCuN3O3,H2O

Zhou, Yi-LiHe, Hong-YinZhang, YanZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 8 m605-m607

a=6.5460(6)Å   b=9.4402(8)Å   c=15.6840(14)Å

α=87.438(2)°   β=88.035(2)°   γ=81.046(2)°

Aqua(1,10-phenanthroline)(thiodiglycolato)cobalt(II)

C16H14CoN2O5S

Wu, Jian-YiXie, Lin-MingHe, Hong-YinZhou, XiaZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 m568-m570

a=8.0127(9)Å   b=22.524(3)Å   c=9.7330(10)Å

α=90.00°   β=113.4200(10)°   γ=90.00°

Catena-Poly[[bis(4-cyanobenzoato-κO)copper(II)]-di-μ-3-aminopyridine- κ^2^N^1^:N^3^;κ^2^N^3^:N^1^]

C26H20CuN6O4

He, Hong-YinZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 m198-m200

a=6.3906(9)Å   b=13.613(2)Å   c=15.466(3)Å

α=63.894(3)°   β=81.922(4)°   γ=80.455(3)°

Poly[[(1,10-phenanthroline)lead(II)]-μ~5~-1,3-benzenedicarboxylato]

C12H8N2,C8H4O4,Pb

Wang, Hai-DongHe, Hong-YinWang, Yue-JianZhu, Long-GuanNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 m531-m532

a=7.5493(8)Å   b=9.7860(10)Å   c=13.1480(10)Å

α=69.7530(10)°   β=80.5420(10)°   γ=71.3400(10)°

Catena-Poly[[μ-4,4-bipyridine-bis[aquacopper(II)]]-di-μ-2-nitroterephthalato]

C26H18Cu2N4O14

He, Hong-YinZhu, Long-GuanNg, Seik Weng

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 m601-m602

a=21.662(2)Å   b=16.726(2)Å   c=7.4050(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Di-μ~2~-acetato-tetrakis(4-aminopyridine)diaquabis(μ~3~-biphenyl-2,2- dicarboxylato)tricobalt(II) N,N'-dimethylformamide tetrasolvate

C52H50Co3N8O14,4(C3H7NO)

Zhang, ZhengZhou, Yi-LiHe, Hong-YinYu, Xing

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 m1235-m1236

a=12.2379(17)Å   b=11.1660(15)Å   c=25.985(4)Å

α=90.00°   β=96.571(2)°   γ=90.00°

Bis(μ-biphenyl-2,2-dicarboxylato)bis[(2,2'-bipyridine)copper(II)] tetrahydrate

C48H32Cu2N4O8,4H2O

He, Hong-YinZhou, Yi-LiGao, Jin

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 m2007-m2007

a=11.428(3)Å   b=9.816(2)Å   c=19.774(4)Å

α=90.00°   β=97.098(4)°   γ=90.00°

Poly[μ-isophthalato-lead(II)]

C8H4O4Pb

Zhang, ZhengZhou, Yi-LiHe, Hong-Yin

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 10 m2591-m2593

a=8.6132(19)Å   b=11.032(2)Å   c=17.008(4)Å

α=90.00°   β=98.393(3)°   γ=90.00°

Poly[[diaquacobalt(II)]-di-μ-4-cyanobenzoato-κ^4^O:O]

C16H12CoN2O6

He, Hong-YinChen, JieWang, Xiao-HuaZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 10 m540-m542

a=15.5951(18)Å   b=6.6087(7)Å   c=7.3635(8)Å

α=90.00°   β=96.979(2)°   γ=90.00°

Poly[[μ~2~-aqua-bis[(1,10-phenanthroline)copper(II)]-di-μ~2~,μ~4~-5-nitro- 1,3-benzenedicarboxylato]

C40H24N6Ni2O13

He, Hong-YinZhou, Yi-LiZhu, Long-Guan

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 11 m569-m571

a=29.5645(13)Å   b=18.0613(7)Å   c=6.5961(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Poly[bis(2,2-bipyridine-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')bis(μ~6~-2,4,6- trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylato)tricadmium(II)]

C44H34Cd3N4O12

Guo, JieZhang, Liang-LiangHe, Hai-YanLi, Xiao-WeiSun, Di

Acta Crystallographica Section C (2011) 67, 12 m387-m390

a=14.178(4)Å   b=9.481(3)Å   c=15.901(4)Å

α=90.00°   β=105.772(4)°   γ=90.00°

Poly[bis(μ~3~-5-nitroisophthalato)bis(1,10-phenanthroline)dimanganese(II)]

C40H22Mn2N6O12

Wang, Hai-DongLi, Min-MinHe, Hong-YinJiang, Fu-Bin

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 4 m416

a=10.06020(10)Å   b=14.3435(2)Å   c=14.6637(2)Å

α=104.0520(10)°   β=102.6330(10)°   γ=110.4600(10)°

Poly[di-μ~2~-acetato-diaquabis(2,2-bipyridine)bis(μ~3~-5-\ nitroisophthalato)tricobalt(II)]

C40H32Co3N6O18

Wang, Hai-DongLi, Min-MinHe, Hong-Yin

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 5 m510

a=10.00840(10)Å   b=10.07810(10)Å   c=11.39410(10)Å

α=81.1960(10)°   β=67.6850(10)°   γ=69.4720(10)°

3-[Bis(<i>p</i>-tolylsulfonyl)amino]-<i>N</i>-(4-chlorobenzyl)-6-(3,4- dichlorophenyl)thieno[2,3-<i>b</i>]pyridine-2-carboxamide

C35H26Cl3N3O5S3

He, Hai-YunLi, Hong-ZeYang, Li

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 2 o499

a=25.8238(8)Å   b=9.1634(2)Å   c=14.8366(5)Å

α=90.00°   β=102.314(3)°   γ=90.00°

<i>N</i>,<i>N</i>'-Bis(pyridin-3-yl)oxamide

C12H10N4O2

Liu, Shih-MiaoHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 4 o560

a=3.8992(7)Å   b=12.662(2)Å   c=10.9678(17)Å

α=90.00°   β=97.983(4)°   γ=90.00°

C32H204Cu6N26Na2Ni7O128P6W18

C32H204Cu6N26Na2Ni7O128P6W18

Zhang, ShuangshuangOms, OlivierHao, LongLiu, RongjiWang, MengZhang, YaqinHe, Hong-YanDolbecq, AnneMarrot, JérômeKeita, BinetaZhi, LinjieMialane, PierreLi, BinZhang, Guangjin

ACS applied materials & interfaces (2017) 9, 44 38486-38498

a=18.0594(12)Å   b=18.7382(10)Å   c=19.9513(13)Å

α=90°   β=97.174(3)°   γ=90°

C19H16O

C19H16O

Huang, JinWang, WeiHe, Hai-YuJian, LeiFu, Hai-YanZheng, Xue-LiChen, HuaLi, Rui-Xiang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 5 2523-2534

a=6.75819(13)Å   b=8.55021(16)Å   c=24.5163(5)Å

α=90°   β=97.7995(19)°   γ=90°

H8N2O8S2

H8N2O8S2

Guo, Ya-FeiMahmood, SajidXu, Bao-HuaYao, Xiao-QianHe, Hong-YanZhang, Suo-Jiang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1591-1599

a=6.1336(17)Å   b=7.936(2)Å   c=7.765(2)Å

α=90.00°   β=94.959(4)°   γ=90.00°

C6H9NO4S

C6H9NO4S

Guo, Ya-FeiMahmood, SajidXu, Bao-HuaYao, Xiao-QianHe, Hong-YanZhang, Suo-Jiang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1591-1599

a=8.226(2)Å   b=14.044(4)Å   c=7.005(2)Å

α=90.00°   β=94.085(4)°   γ=90.00°

C10H12N2O8S2

C10H12N2O8S2

Guo, Ya-FeiMahmood, SajidXu, Bao-HuaYao, Xiao-QianHe, Hong-YanZhang, Suo-Jiang

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 3 1591-1599

a=6.8561(17)Å   b=7.0999(14)Å   c=7.969(2)Å

α=70.080(6)°   β=88.026(7)°   γ=79.211(8)°

C33H36CoN4O8

C33H36CoN4O8

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=13.0951(6)Å   b=14.1332(8)Å   c=19.6616(9)Å

α=90.00°   β=100.161(3)°   γ=90.00°

C24H21CoN2O5

C24H21CoN2O5

Wu, Tsung-TaiHsu, WayneYang, Xiang-KaiHe, Hsiu-YiChen, Jhy-Der

CrystEngComm (2015) 17, 4 916

a=21.3167(11)Å   b=12.3112(7)Å   c=21.2392(10)Å

α=90.00°   β=92.816(3)°   γ=90.00°

C11H11CuNO6

C11H11CuNO6

Ma, Jin-XingHe, Hong-YinZhou, Yi-LiZhu, Long-Guan

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2004) 219, 3 219-220

a=7.6511(7)Å   b=10.6581(10)Å   c=15.0566(14)Å

α=90.00°   β=93.076(2)°   γ=90.00°

C23H20Cl2CuFN3O5

C23H20Cl2CuFN3O5

Xie, Lin-MingWanf, Guo-PingHe, Hong-YinZhu, Long-Guanu

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 2 245-246

a=10.329(2)Å   b=11.417(4)Å   c=10.225(3)Å

α=95.77(3)°   β=99.10(2)°   γ=98.65(2)°

C12H14N2NiO7S

C12H14N2NiO7S

He, Hong-YinZhou, Yi-LiZhu, Long-Guan

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2003) 218, 4 563-564

a=11.8362(9)Å   b=9.9634(8)Å   c=13.5596(11)Å

α=90.00°   β=112.8520(10)°   γ=90.00°

Bis(mu-chloro)(1,10-phenanthroline)cadmium(II)

C12H8CdCl2N2

H.-Y. HeY.-L. ZhouJ. ChenL.-G. Zhu

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 2 209-210

a=16.9339(18)Å   b=10.5113(11)Å   c=7.2284(7)Å

α=90.00°   β=110.643(2)°   γ=90.00°

Diaqua(4,4'-bipyridine)(5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylato)cobalt(II) 4,4'-bipyridine dimethylsulfoxide solvate

C18H16CoN2O7,C10H8N2,C2H6OS

He, H.-Y.Zhou, Y.-L.Zhu, L.-G.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 3 445-447

a=13.8965(18)Å   b=19.237(2)Å   c=22.753(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Hemi(1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane)bis(2-thiopheneacetato)copper(II)

C30H32Cu2N2O8S4

Zhou, Y.-L.He, H.-Y.Zhu, L.-G.

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 3 381-382

a=9.7712(9)Å   b=10.7343(11)Å   c=15.4568(15)Å

α=90.00°   β=98.136(2)°   γ=90.00°

Aqua(1,10-phenanthroline)bis(2-thiophenecarboxylato)copper(II)

C22H16CuN2O5S2

D.-M. FengH.-Y. HeH.-X. JinL.-G. Zhu

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 3 429-430

a=8.4228(4)Å   b=19.7169(7)Å   c=12.4746(5)Å

α=90.00°   β=91.041(2)°   γ=90.00°

[chlorobis(1,10-phenanthroline)copper(II)] chloride 3,5-dihydroxybenzoic acid solvate hydrate

C24H16ClCuN4,C7H6O4,H2O,Cl

H.-Y. HeY.-L. ZhouY.-N. ChenL.-G. Zhu

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 3 448-450

a=15.380(3)Å   b=11.466(2)Å   c=17.150(3)Å

α=90.00°   β=109.99(3)°   γ=90.00°

Lindgrenite

Cu3H2Mo2O10

Bao, R. L.Kong, Z. P.Cu, M.Yue, B.Weng, L. H.He, H. Y.

Chemical Research in Chinese Universities (2006) 22, 679-683

a=5.3867Å   b=14.001Å   c=5.6010Å

α=90°   β=98.535°   γ=90°