Structures by: Hao F.

Total: 20

C12H16N2O2

C12H16N2O2

Hao, FeiyueAsahara, HaruyasuNishiwaki, Nagatoshi

Organic letters (2017) 19, 19 5442-5445

a=11.9025(8)Å   b=7.4111(6)Å   c=13.2657(9)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C36H35N3

C36H35N3

Liu, ZhaodiHao, FuyingLiu, JieZhu, YingzhongDu, WeiZhang, QiongWu, Jieying

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3947

a=11.401(5)Å   b=12.131(6)Å   c=20.955(10)Å

α=90.00°   β=97.285(5)°   γ=90.00°

C28H29N3

C28H29N3

Liu, ZhaodiHao, FuyingLiu, JieZhu, YingzhongDu, WeiZhang, QiongWu, Jieying

New Journal of Chemistry (2018) 42, 5 3947

a=9.7012(12)Å   b=15.2517(18)Å   c=15.9105(19)Å

α=90.00°   β=99.164(2)°   γ=90.00°

C41H23F9EuN3O6S3

C41H23F9EuN3O6S3

Chen, ZhuqiDing, FeiHao, FengGuan, MingBian, ZuqiangDing, BeiHuang, Chunhui

New Journal of Chemistry (2010) 34, 3 487

a=10.2037(13)Å   b=10.3235(15)Å   c=20.243(3)Å

α=103.109(7)°   β=98.620(8)°   γ=90.554(7)°

C30H38N2O2,2(C24H20B)

C30H38N2O2,2(C24H20B)

Liu, ZhaodiHao, FuyingXu, HuajieWang, HuiWu, JieyingTian, Yupeng

CrystEngComm (2015) 17, 29 5562

a=9.4289(5)Å   b=9.4465(5)Å   c=19.5338(10)Å

α=77.352(3)°   β=86.440(3)°   γ=64.489(2)°

C94H70Eu2F24N2O18S8

C94H70Eu2F24N2O18S8

Liu, ZhaodiHao, FuyingXu, HuajieWang, HuiWu, JieyingTian, Yupeng

CrystEngComm (2015) 17, 29 5562

a=10.1025(2)Å   b=12.9530(3)Å   c=21.3753(4)Å

α=104.2860(10)°   β=99.4370(10)°   γ=102.3000(10)°

C25H31CdN5S3

C25H31CdN5S3

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=12.7935(16)Å   b=10.7453(15)Å   c=20.771(3)Å

α=90.00°   β=99.639(11)°   γ=90.00°

C22H35IN2O2

C22H35IN2O2

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=8.5069(10)Å   b=9.9764(14)Å   c=15.946(2)Å

α=87.271(9)°   β=79.544(9)°   γ=65.359(10)°

C20H29IN2O

C20H29IN2O

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=15.0256(12)Å   b=8.8242(10)Å   c=17.4227(18)Å

α=90.00°   β=115.336(6)°   γ=90.00°

C19H19CdN5S3

C19H19CdN5S3

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=14.3163(3)Å   b=10.7538(3)Å   c=28.2371(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H26CdN6S3

C23H26CdN6S3

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=12.906(2)Å   b=10.8887(16)Å   c=19.289(4)Å

α=90.00°   β=95.610(14)°   γ=90.00°

C23H27CdN5S3

C23H27CdN5S3

Hao, FuyingZhang, XuanjunTian, YupengZhou, HongpingLi, LinWu, JieyingZhang, ShengyiYang, JiaxiangJin, BaokangTao, XutangZhou, GuangyongJiang, Minhua

Journal of Materials Chemistry (2009) 19, 48 9163

a=14.287(3)Å   b=10.751(2)Å   c=34.037(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

0.5(I8Sn2),2(C7H10N)

0.5(I8Sn2),2(C7H10N)

Mao, LinglingTsai, HsinhanNie, WanyiMa, LinIm, JinoStoumpos, Constantinos C.Malliakas, Christos D.Hao, FengWasielewski, Michael R.Mohite, Aditya D.Kanatzidis, Mercouri G.

Chemistry of Materials (2016) 28, 21 7781

a=9.0944(4)Å   b=8.6613(6)Å   c=28.7640(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(I8Pb2),2(C7H10N)

0.5(I8Pb2),2(C7H10N)

Mao, LinglingTsai, HsinhanNie, WanyiMa, LinIm, JinoStoumpos, Constantinos C.Malliakas, Christos D.Hao, FengWasielewski, Michael R.Mohite, Aditya D.Kanatzidis, Mercouri G.

Chemistry of Materials (2016) 28, 21 7781

a=9.1561(5)Å   b=8.6894(3)Å   c=28.7762(15)Å

α=90°   β=90.000(4)°   γ=90°

I3Sn,I,C5H11N3

I3Sn,I,C5H11N3

Mao, LinglingTsai, HsinhanNie, WanyiMa, LinIm, JinoStoumpos, Constantinos C.Malliakas, Christos D.Hao, FengWasielewski, Michael R.Mohite, Aditya D.Kanatzidis, Mercouri G.

Chemistry of Materials (2016) 28, 21 7781

a=8.7411(4)Å   b=20.0449(7)Å   c=8.9845(3)Å

α=90°   β=91.571(3)°   γ=90°

C47H29Cl6F3N4Ni

C47H29Cl6F3N4Ni

Fei HaoHua-Wei JiangGuoqiang ZongZhiguo ZhouRuo-Bing DuQing-Yun ChenJi-Chang Xiao

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 3604-3608

a=10.989(4)Å   b=15.032(5)Å   c=15.109(5)Å

α=119.832(4)°   β=96.649(6)°   γ=90.000(6)°

Tin Iodide tris(dimethylsulfoxide)

C6H18I2O3S3Sn

Hao, FengStoumpos, Constantinos C.Guo, PeijunZhou, NanjiaMarks, Tobin J.Chang, Robert P. H.Kanatzidis, Mercouri G.

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 35 11445-11452

a=21.9920(10)Å   b=10.7497(6)Å   c=16.0302(7)Å

α=90°   β=111.838(3)°   γ=90°

Methylammonium Lead Iodide Hydrate

CH8I3NOPb

Hao, FengStoumpos, Constantinos C.Liu, ZhaoChang, Robert P. H.Kanatzidis, Mercouri G.

Journal of the American Chemical Society (2014) 141106073145004

a=10.3939(9)Å   b=4.6419(2)Å   c=11.1181(9)Å

α=90.00°   β=101.161(7)°   γ=90.00°

Methylammonium Lead Iodide DMF solvate

C4H13I3N2OPb

Hao, FengStoumpos, Constantinos C.Liu, ZhaoChang, Robert P. H.Kanatzidis, Mercouri G.

Journal of the American Chemical Society (2014) 141106073145004

a=4.5760(2)Å   b=25.4930(17)Å   c=12.2186(6)Å

α=90.00°   β=96.065(4)°   γ=90.00°

I4Pb,C5H11N3

I4Pb,C5H11N3

Mao, LinglingTsai, HsinhanNie, WanyiMa, LinIm, JinoStoumpos, Constantinos C.Malliakas, Christos D.Hao, FengWasielewski, Michael R.Mohite, Aditya D.Kanatzidis, Mercouri G.

Chemistry of Materials (2016) 28, 21 7781

a=8.9159(7)Å   b=20.0335(15)Å   c=8.9925(6)Å

α=90°   β=91.875(6)°   γ=90°