Structures by: Han Z. G.

Total: 27

C25H20N4S2

C25H20N4S2

Han, Zheng-GuoMiao, Chun-BaoShi, FengMa, NingZhang, GeTu, Shu-Jiang

Journal of Combinatorial Chemistry (2010) 12, 1 16

a=11.0619(12)Å   b=11.2598(13)Å   c=17.5329(19)Å

α=90.00°   β=93.6620(10)°   γ=90.00°

C26H22N4S2

C26H22N4S2

Han, Zheng-GuoZhang, GeJiang, BoMa, NingShi, FengTu, Shu-Jiang

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 5 809

a=10.7187(16)Å   b=10.9704(19)Å   c=11.153(2)Å

α=109.785(2)°   β=102.3640(10)°   γ=104.2010(10)°

C16H12N2O4

C16H12N2O4

Tu, Shu-JiangZhang, Xiao-HongHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongWu, Shan-ShanYan, ShuHao, Wen-JuanZhang, GeMa, Ning

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 3 428

a=13.8513(16)Å   b=7.6116(11)Å   c=12.6732(15)Å

α=90.00°   β=95.5920(10)°   γ=90.00°

C19H23N3O3

C19H23N3O3

Hao, Wen-JuanJiang, BoTu, Shu-JiangWu, Shan-ShanHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongZhang, Xiao-HongYan, ShuShi, Feng

Journal of combinatorial chemistry (2009) 11, 2 310-314

a=11.6798(10)Å   b=14.8279(16)Å   c=11.8422(12)Å

α=90.00°   β=115.022(2)°   γ=90.00°

C42H40Br2N6O6

C42H40Br2N6O6

Hao, Wen-JuanJiang, BoTu, Shu-JiangWu, Shan-ShanHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongZhang, Xiao-HongYan, ShuShi, Feng

Journal of combinatorial chemistry (2009) 11, 2 310-314

a=7.1470(10)Å   b=12.5010(14)Å   c=13.0940(16)Å

α=118.506(2)°   β=99.0470(10)°   γ=93.0740(10)°

C20H25N3O3

C20H25N3O3

Hao, Wen-JuanJiang, BoTu, Shu-JiangWu, Shan-ShanHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongZhang, Xiao-HongYan, ShuShi, Feng

Journal of combinatorial chemistry (2009) 11, 2 310-314

a=7.1563(12)Å   b=19.637(2)Å   c=13.2746(18)Å

α=90.00°   β=101.740(2)°   γ=90.00°

C25H22O9

C25H22O9

Hao, Wen-JuanJiang, BoTu, Shu-JiangWu, Shan-ShanHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongZhang, Xiao-HongYan, ShuShi, Feng

Journal of combinatorial chemistry (2009) 11, 2 310-314

a=6.8061(8)Å   b=22.230(3)Å   c=14.9656(16)Å

α=90.00°   β=99.243(2)°   γ=90.00°

C24H28.42Br2N5O4.71

C24H28.42Br2N5O4.71

Han, Zheng-GuoZhang, GeJiang, BoMa, NingShi, FengTu, Shu-Jiang

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 5 809

a=25.657(2)Å   b=25.657(2)Å   c=25.657(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H17ClN2O2

C19H17ClN2O2

Tu, Shu-JiangZhang, Xiao-HongHan, Zheng-GuoCao, Xu-DongWu, Shan-ShanYan, ShuHao, Wen-JuanZhang, GeMa, Ning

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 3 428

a=11.7147(14)Å   b=6.9466(9)Å   c=20.785(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H28N4O1.5

C28H28N4O1.5

Han, Zheng-GuoZhang, GeJiang, BoMa, NingShi, FengTu, Shu-Jiang

Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 5 809

a=9.8714(13)Å   b=16.11(2)Å   c=16.131(2)Å

α=95.1590(10)°   β=103.578(2)°   γ=91.9540(10)°

C17H17NOS

C17H17NOS

Tu, Shu-JiangCao, Xu-DongHao, Wen-JuanZhang, Xiao-HongYan, ShuWu, Shan-ShanHan, Zheng-GuoShi, Feng

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 3 557-563

a=14.4220(12)Å   b=25.714(3)Å   c=7.9543(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H25CoN5O6

C22H25CoN5O6

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=9.5794(9)Å   b=11.4726(10)Å   c=11.6041(10)Å

α=79.9820(10)°   β=66.8180(10)°   γ=76.1320(10)°

C18H21CdN5O7

C18H21CdN5O7

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=11.649(11)Å   b=21.52(2)Å   c=8.848(8)Å

α=90.00°   β=109.956(14)°   γ=90.00°

C22H23CoN5O5

C22H23CoN5O5

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=10.073(3)Å   b=9.332(3)Å   c=22.377(7)Å

α=90.00°   β=93.215(4)°   γ=90.00°

C58H59Cd4N15O21

C58H59Cd4N15O21

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=11.8776(10)Å   b=16.398(2)Å   c=18.445(2)Å

α=66.5560(10)°   β=76.340(2)°   γ=70.059(2)°

C18H21CdN5O7

C18H21CdN5O7

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=14.2332(15)Å   b=17.1597(18)Å   c=8.6468(10)Å

α=90.00°   β=102.428(2)°   γ=90.00°

C36H33Cd2N10O9.5

C36H33Cd2N10O9.5

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=12.5784(14)Å   b=10.1347(13)Å   c=15.213(2)Å

α=90.00°   β=97.987(2)°   γ=90.00°

C52H52N8O44SiW12

C52H52N8O44SiW12

Han, Zhan-GangLiu, Yun-PingZhao, Xiao-FangYan, Jin-ShuangZhai, Xue-Liang

CrystEngComm (2015) 17, 38 7339

a=14.5284(19)Å   b=15.754(2)Å   c=16.910(2)Å

α=90°   β=93.141(2)°   γ=90°

C16H20CdN5O6

C16H20CdN5O6

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinXu, Yan-QingHan, Zhan-GangLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

CrystEngComm (2009) 11, 12 2757

a=9.5880(10)Å   b=26.647(3)Å   c=14.405(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H44AlCoN8O43W12

C52H44AlCoN8O43W12

Han, Zhan-GangLiu, Yun-PingZhao, Xiao-FangYan, Jin-ShuangZhai, Xue-Liang

CrystEngComm (2015) 17, 38 7339

a=21.610(3)Å   b=21.283(3)Å   c=16.8259(19)Å

α=90°   β=99.207(2)°   γ=90°

C14H15Cu2N5O13W3

C14H15Cu2N5O13W3

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinMa, Xiao-YuLi, CongHan, Zhan-GangGao, Yuan-ZheLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

Dalton Transactions (2010) 39, 21 5080

a=10.5450(17)Å   b=10.8584(18)Å   c=11.0244(19)Å

α=83.531(2)°   β=70.2400(10)°   γ=66.5540(10)°

C56H38Cl2Cu2N18O19W6

C56H38Cl2Cu2N18O19W6

Cui, Feng-YunHuang, Kun-LinMa, Xiao-YuLi, CongHan, Zhan-GangGao, Yuan-ZheLiu, XiChi, Ying-NanHu, Chang-Wen

Dalton Transactions (2010) 39, 21 5080

a=12.0461(13)Å   b=12.8977(14)Å   c=13.7956(13)Å

α=98.0720(10)°   β=109.9870(10)°   γ=117.834(2)°

Poly[[aquacopper(II)]-μ~3~-2,2-bipyridyl-3,3'-dicarboxylato-κ^4^N,N':O:O' dihydrate]

C12H8CuN2O5,2H2O

Zhao, Bao-ZhongHao, Xiang-RongHan, Zhan-GangFu, QiangChen, Ya-Guang

Acta Crystallographica Section C (2005) 61, 1 m48-m50

a=6.7680(9)Å   b=19.989(3)Å   c=9.4923(12)Å

α=90.00°   β=90.717(2)°   γ=90.00°

C32.5H44AlMo14N5O46

C32.5H44AlMo14N5O46

Han, Zhan-GangChang, Xiao-QingYan, Jin-ShuangGong, Kai-NingZhao, ChuanZhai, Xue-Liang

Inorganic chemistry (2014) 53, 2 670-672

a=12.6215(13)Å   b=13.7714(14)Å   c=20.966(2)Å

α=86.845(2)°   β=75.4410(10)°   γ=65.0950(10)°

C16H126Ag8Mn8N16NaO159Sb2W32

C16H126Ag8Mn8N16NaO159Sb2W32

Han, Zhan-GangZhang, Hui-XiaZhang, De-ShunLiu, Chun-NaZheng, RanXia, Gui-BinWang, Xiao-Xiao

Inorganic chemistry (2016) 55, 24 12488-12491

a=14.683(2)Å   b=17.033(2)Å   c=17.605(3)Å

α=110.022(2)°   β=91.256(2)°   γ=91.279(2)°

C52H58As8Cu4N8O43V14

C52H58As8Cu4N8O43V14

He, Xue-LiLiu, Yun-PingGong, Kai-NingHan, Zhan-GangZhai, Xue-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 4 1215-1217

a=12.0877(18)Å   b=12.4169(18)Å   c=16.3010(18)Å

α=106.261(2)°   β=109.509(2)°   γ=93.014(2)°

C120H120As16Cd4N20O88V28

C120H120As16Cd4N20O88V28

He, Xue-LiLiu, Yun-PingGong, Kai-NingHan, Zhan-GangZhai, Xue-Liang

Inorganic chemistry (2015) 54, 4 1215-1217

a=15.700(13)Å   b=25.45(2)Å   c=25.65(2)Å

α=98.882(18)°   β=90.229(12)°   γ=107.872(12)°