Structures by: Guo Y. H.

Total: 25

C28H40O6

C28H40O6

Wang, Cui-FangLiu, Jie-QingYan, Yu-XinChen, Jian-ChaoLu, YangGuo, Yong-HuiQiu, Ming-Hua

Organic letters (2010) 12, 8 1656-1659

a=7.68140(10)Å   b=12.12840(10)Å   c=27.7022(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H54Co8N8O12S3

C26H54Co8N8O12S3

Yu, You-ZhuGuo, Yu-HuaZhang, Yan-RuTian, Xiu-JuanZhang, Xian-Ming

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 30 4236-4239

a=13.4577(3)Å   b=13.4577(3)Å   c=20.3224(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C26H51Cl4Co8N5O12

C26H51Cl4Co8N5O12

Yu, You-ZhuGuo, Yu-HuaZhang, Yan-RuTian, Xiu-JuanZhang, Xian-Ming

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 30 4236-4239

a=14.8782(8)Å   b=14.8782(8)Å   c=16.9496(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C27H18N4

C27H18N4

Tian, Yu-PengLi, LinZhang, Ju-ZhouYang, Jia-XiangZhou, Hong-pingWu, Jie-yingSun, Ping-pingTao, Li-minGuo, Ya-huiWang, Chuan-KuiXing, HuiHuang, Wen-haoTao, Xu-TangJiang, Min-Hua

Journal of Materials Chemistry (2007) 17, 34 3646

a=15.244(5)Å   b=15.244(5)Å   c=16.059(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.000(5)°   γ=120.000(5)°

C20H28O4

C20H28O4

yin, shengZhu, Jian-YongLou, Lan-LanGuo, Yan-QiongLi, WeiGuo, Yan-HongBao, Jing-MeiTang, Gui-HuaBu, Xianzhang

RSC Adv. (2015)

a=14.57764(10)Å   b=14.57764(10)Å   c=7.54977(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C70H66Cl2Cu2O10P4

C70H66Cl2Cu2O10P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=13.292(3)Å   b=28.940(6)Å   c=17.711(4)Å

α=90°   β=106.566(3)°   γ=90°

C74H72Cl6Cu2O8P4

C74H72Cl6Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=13.204(3)Å   b=20.254(4)Å   c=27.031(5)Å

α=90°   β=94.95(3)°   γ=90°

C80H76Cl10Cu2O9P4S

C80H76Cl10Cu2O9P4S

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=20.061(4)Å   b=23.316(5)Å   c=17.798(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C79H73Cl7Cu2O8P4

C79H73Cl7Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=17.962(3)Å   b=20.584(3)Å   c=21.081(3)Å

α=90°   β=100.796(3)°   γ=90°

C87H77Cl7Cu2O8P4

C87H77Cl7Cu2O8P4

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=17.720(4)Å   b=20.286(4)Å   c=23.057(5)Å

α=90°   β=90.04(3)°   γ=90°

Co8Tb2

C40H100Cl4Co8N8O34Tb2

Yu, You-ZhuHu, Yue-QiaoGuo, Yu-HuaNiu, Yong-ShengYang, Li-GuoSong, Hai-XiangShen, Yan-HongZheng, Xiao-MingHou, Shao-GangFeng, Guo-Dong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 30 10124-10129

a=11.5752(12)Å   b=13.2401(13)Å   c=14.6104(14)Å

α=71.846(4)°   β=67.999(4)°   γ=65.542(4)°

Co8Gd2

C42H106Cl4Co8Gd2N8O34

Yu, You-ZhuHu, Yue-QiaoGuo, Yu-HuaNiu, Yong-ShengYang, Li-GuoSong, Hai-XiangShen, Yan-HongZheng, Xiao-MingHou, Shao-GangFeng, Guo-Dong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 30 10124-10129

a=11.5808(4)Å   b=13.1176(5)Å   c=14.5614(5)Å

α=71.009(2)°   β=67.615(2)°   γ=65.536(2)°

Co8Eu2

C42H110Cl4Co8Eu2N8O34

Yu, You-ZhuHu, Yue-QiaoGuo, Yu-HuaNiu, Yong-ShengYang, Li-GuoSong, Hai-XiangShen, Yan-HongZheng, Xiao-MingHou, Shao-GangFeng, Guo-Dong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 30 10124-10129

a=11.6459(13)Å   b=13.2464(14)Å   c=14.6900(15)Å

α=72.037(4)°   β=67.296(4)°   γ=66.086(4)°

Co8Dy2

C42H102Cl4Co8Dy2N8O34

Yu, You-ZhuHu, Yue-QiaoGuo, Yu-HuaNiu, Yong-ShengYang, Li-GuoSong, Hai-XiangShen, Yan-HongZheng, Xiao-MingHou, Shao-GangFeng, Guo-Dong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 30 10124-10129

a=11.604(8)Å   b=13.227(9)Å   c=14.653(9)Å

α=72.181(7)°   β=67.638(7)°   γ=65.939(7)°

C70H66Co2N2O20

C70H66Co2N2O20

Yu, FanZhang, Yu-MinGuo, Yan-HuaLi, Ai-HuaYu, Guo-XianLi, Bao

CrystEngComm (2013) 15, 41 8273

a=24.117(5)Å   b=7.1088(14)Å   c=19.077(4)Å

α=90.00°   β=112.94(3)°   γ=90.00°

C70H60Cd2N2O17

C70H60Cd2N2O17

Yu, FanZhang, Yu-MinGuo, Yan-HuaLi, Ai-HuaYu, Guo-XianLi, Bao

CrystEngComm (2013) 15, 41 8273

a=18.4701(16)Å   b=44.767(5)Å   c=7.2462(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C54H46EuN2O12

C54H46EuN2O12

Yu, FanZhang, Yu-MinGuo, Yan-HuaLi, Ai-HuaYu, Guo-XianLi, Bao

CrystEngComm (2013) 15, 41 8273

a=9.9355(10)Å   b=12.1661(13)Å   c=23.473(3)Å

α=75.392(2)°   β=80.660(2)°   γ=79.549(2)°

C20H22N2NiO2S4

C20H22N2NiO2S4

Guo, Y.-H.Xue, Y.-Q.Xiong, R.-G.Zuo, J.-L.You, X.-Z.Huang, X.-Y.

Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 3 523-525

a=17.344(5)Å   b=8.336(5)Å   c=18.206(4)Å

α=90°   β=117.630(10)°   γ=90°

[5-Fluoro-2-(4-iodo-2-nitrophenylsulfanyl)phenyl]-N,N-dimethylmethanamine

C15H14N2O2FIS

Guo, Yun-HangLiu, Bo-Li

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 2 o416-o417

a=8.7213(17)Å   b=12.530(3)Å   c=15.135(3)Å

α=90.00°   β=101.29(3)°   γ=90.00°

(Naphthalene-2,3-diolato-κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>)[tris(2-pyridylmethyl)amine- κ^4^<i>N</i>]cobalt(III) hexafluoridophosphate hemihydrate

C28H24CoN4O2,F6P,0.5(H2O)

Guo, Yan-HuaZhang, Yu-MinLi, Ai-HuaYu, Fan

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 7 m966

a=10.9879(3)Å   b=13.4543(3)Å   c=18.7518(6)Å

α=86.250(2)°   β=74.506(3)°   γ=86.648(2)°

C37H35AgCl6NO4P2

C37H35AgCl6NO4P2

Yue, KaiGuo, Yi-HePan, Jia-QingHe, KaiQiao, Yuan-YuanLi, Qing-ShanXu, Feng-Bo

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 38 13689-13695

a=11.219(2)Å   b=25.594(5)Å   c=14.172(3)Å

α=90°   β=93.92(3)°   γ=90°

C23H18BrN2NiP

C23H18BrN2NiP

Han, Fu-BinZhang, Yu-LiangSun, Xiu-LiLi, Bao-GuoGuo, Yang-HuiTang, Yong

Organometallics (2008) 27, 8 1924

a=18.8941(17)Å   b=8.8776(8)Å   c=11.9195(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H18ClN2NiP

C23H18ClN2NiP

Han, Fu-BinZhang, Yu-LiangSun, Xiu-LiLi, Bao-GuoGuo, Yang-HuiTang, Yong

Organometallics (2008) 27, 8 1924

a=18.7870(18)Å   b=8.8927(9)Å   c=11.8928(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H18ClN2PPd

C23H18ClN2PPd

Han, Fu-BinZhang, Yu-LiangSun, Xiu-LiLi, Bao-GuoGuo, Yang-HuiTang, Yong

Organometallics (2008) 27, 8 1924

a=18.8885(13)Å   b=8.9493(7)Å   c=11.9998(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H56N10O29P6Ti3

C10H56N10O29P6Ti3

Guo, Y. H.Shi, Z.Qu, X. J.Pang, W. Q.

Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao (2000) 21, 1010-1012

a=10.1800Å   b=15.8990Å   c=23.2270Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°