Structures by: Giroult J. P.

Total: 6

RUBIDIUM PHOSPHORUS TUNGSTEN OXIDE (1.74/8/28/100)

O50P4Rb0.87W14

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, PRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1982) 38, 2342-2347

a=15.723(4)Å   b=3.764(3)Å   c=17.118(4)Å

α=90°   β=113.42(2)°   γ=90°

Rubidium phosphorus tungsten oxide (.8/4/16/56)

O56P4Rb0.8W16

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, PRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1980) 36, 2570-2575

a=16.194(3)Å   b=3.7719(4)Å   c=17.095(4)Å

α=90°   β=93.89(2)°   γ=90°

Potassium phosphorus tungsten oxide (.4/2/4/16)

K0.4O16P2W4

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, PRaveau, B

Journal of Solid State Chemistry (1982) 44, 407-414

a=6.6702(5)Å   b=5.3228(8)Å   c=8.9091(8)Å

α=90°   β=100.546(7)°   γ=90°

Phosphorus tungsten oxide (4/8/32)

O32P4W8

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, P HRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1981) 37, 2139-2142

a=5.285(2)Å   b=6.569(1)Å   c=17.351(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium tungstophosphate *

O64P8Rb2W16

Giroult, J PGoreaux, MLabbe, PRaveau, B

Revue de Chimie Minerale (1983) 20, 829-836

a=10.181(6)Å   b=7.519(1)Å   c=17.156(4)Å

α=90°   β=113.32(3)°   γ=90°

Rubidium diphosphorus hexatungsten oxide (.5/2/6/22)

O22P2Rb0.45W6

Giroult, J PGoreaud, MLabbe, PRaveau, B

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1981) 37, 1163-1166

a=13.991(3)Å   b=3.7650(5)Å   c=8.561(1)Å

α=90°   β=114.22(1)°   γ=90°