Structures by: Fu X. J.

Total: 4

Isophthalic acid--3,6-bis(2-pyrazinyl)-1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazine (1/1)

C8H6O4,C10H8N8

Fu, Xiao-JuanZhang, Zhi-HuiDu, Miao

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 o3530-o3530

a=13.546(4)Å   b=33.654(11)Å   c=3.7035(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90.°

Poly[[tetrakis(μ-2-anilinobenzoato-κ^2^<i>O</i>:<i>O</i>)tetra-μ~1,1,1~- azido-tetra-μ~1,1~-azido-octamethanolhexanickel(II)] methanol hexasolvate]

C60H72N28Ni6O16,6(CH4O)

Liu, Yan-JuFu, Xian-JiaoLi, Xi-FengQiu, Tian-BaoYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 m307-m308

a=11.82300(10)Å   b=14.6051(2)Å   c=26.3997(4)Å

α=90.00°   β=105.3680(10)°   γ=90.00°

C27H32N2O9

C27H32N2O9

Du, MiaoZhang, Zhi-HuiGuo, WeiFu, Xiao-Juan

Crystal Growth & Design (2009) 9, 4 1655

a=9.2355(11)Å   b=22.702(3)Å   c=24.698(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C33H24N2O6

C33H24N2O6

Du, MiaoZhang, Zhi-HuiGuo, WeiFu, Xiao-Juan

Crystal Growth & Design (2009) 9, 4 1655

a=16.602(4)Å   b=8.503(2)Å   c=18.580(5)Å

α=90.00°   β=101.210(4)°   γ=90.00°