Structures by: Fedin V. P.

Total: 262

C105H91N9O17Zn4

C105H91N9O17Zn4

Veronica V. SemionovaEvgeni M. GlebovValeri V. KorolevSergey A. SapchenkoDenis G. SamsonenkoVladimir P. Fedin

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 342-348

a=12.2950(4)Å   b=30.7547(10)Å   c=24.7649(9)Å

α=90.00°   β=97.530(1)°   γ=90.00°

(Cu (N H3)3) (Cu (N H3)4) (Cu (N H3)5) (Te4 (W (C N)3)4) (H2 O)5

C12H46Cu3N24O5Te4W4

Fedin, V.P.Gerasimenko, A.V.Kalinina, I.V.Virovets, A.V.

Inorganica Chimica Acta (2002) 331, 48-51

a=12.061Å   b=12.346Å   c=14.908Å

α=90°   β=99.402°   γ=90°

(K6 (Ta4 Te4 O (C N)12)) (K O H) (H2 O)4

C12H9K7N12O6Ta4Te4

Fedin, V.P.Fenske, D.Kalinina, I.V.Virovets, A.V.

Izvestiya Akad. Nauk, Seriya Khimicheskaya (2001) 50, 892-896

a=9.9409Å   b=18.837Å   c=10.1249Å

α=90°   β=101.917°   γ=90°

C18H20Co2N2O12

C18H20Co2N2O12

Maxim P. YutkinMarina S. ZavakhinaDenis G. SamsonenkoDanil N. DybtsevVladimir P. Fedin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 367-372

a=22.334(1)Å   b=6.746(1)Å   c=7.597(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H20N2Ni2O12

C18H20N2Ni2O12

Maxim P. YutkinMarina S. ZavakhinaDenis G. SamsonenkoDanil N. DybtsevVladimir P. Fedin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 367-372

a=22.186(1)Å   b=6.731(1)Å   c=7.575(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H24N2Ni2O13

C20H24N2Ni2O13

Maxim P. YutkinMarina S. ZavakhinaDenis G. SamsonenkoDanil N. DybtsevVladimir P. Fedin

Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 367-372

a=23.6987(6)Å   b=9.6879(2)Å   c=10.4569(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C45H162Mo60N22.5O601.26Se21.57W72

C45H162Mo60N22.5O601.26Se21.57W72

Korenev, Vladimir S.Abramov, Pavel A.Vicent, CristianZhdanov, Artem A.Tsygankova, Alphiya R.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 19 8839-8845

a=32.8171(9)Å   b=32.8171(9)Å   c=74.653(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Re4S4Te4

Re4S4Te4

Fedorov, V.E.Mironov, Yu.V.Fedin, V.P.Mironov, Yu.I.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1994) 35, 157-159

a=10.057Å   b=10.057Å   c=10.057Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(H9 O4)2 (Mo2 (S2)2 Cl8)

Cl8H18Mo2O8S4

Sokolov, M.N.Abramov, P.A.Uvarov, N.F.Peresypkina, E.V.Virovets, A.V.Gerasko, O.A.Fedin, V.P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2007) 633, 2288-2291

a=7.2016Å   b=22.1372Å   c=6.7662Å

α=90°   β=94.932°   γ=90°

Nb2 (Se2)2 (Te I3)4

I12Nb2Se4Te4

Fedin, V.P.Fedorov, V.E.Imoto, H.Daito, T.

Polyhedron (1997) 16, 995-998

a=11.745Å   b=14.96Å   c=10.831Å

α=95.67°   β=116.19°   γ=98.19°

C36H74GaN27O40

C36H74GaN27O40

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=12.8081(4)Å   b=22.7793(8)Å   c=21.5383(6)Å

α=90.000°   β=93.278(1)°   γ=90.000°

Ga13H96N15O105

Ga13H96N15O105

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=19.9915(2)Å   b=19.9915(2)Å   c=18.5028(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=120.000°

C123H311Ga32N81O193

C123H311Ga32N81O193

Gerasko, Olga A.Mainicheva, Ekaterina A.Naumov, Dmitry Yu.Kuratieva, Natalia V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Inorganic Chemistry (2005) 44, 12 4133-4135

a=18.3313(6)Å   b=21.1360(7)Å   c=23.2894(8)Å

α=109.424(1)°   β=101.987(1)°   γ=109.635(1)°

(N H2 (C H3)2)16 (Mo3 S4 (H2 O)5)4 (Si W10 O36)4 (H2 O)28

C32H224Mo12N16O192S16Si4W40

Izarova, N.V.Sokolov, M.N.Marrot, J.Cadot, E.Fedin, V.P.Secheresse, F.

Izvestiya Akad. Nauk, Seriya Khimicheskaya (2004) 53, 1445-1448

a=24.1514Å   b=24.1514Å   c=21.8711Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[La2(H2O)2(nmp)2(C6H2N2O4)3]

C28H28La2N8O16

Barsukova, Marina O.Cherezova, Sofia V.Sapianik, Aleksandr A.Lundovskaya, Olga V.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

RSC Advances (2020) 10, 63 38252-38259

a=6.1241(2)Å   b=12.8424(3)Å   c=20.6476(4)Å

α=90°   β=90.852(2)°   γ=90°

C45H47Mg3N5O17S6

C45H47Mg3N5O17S6

Dubskikh, Vadim A.Lysova , AnnaSamsonenko, Denis G.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020)

a=9.7723(6)Å   b=12.8960(9)Å   c=13.7128(10)Å

α=104.309(6)°   β=109.946(6)°   γ=96.773(5)°

C42H40Mg3N4O16S6

C42H40Mg3N4O16S6

Dubskikh, Vadim A.Lysova , AnnaSamsonenko, Denis G.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020)

a=18.7842(6)Å   b=14.8469(4)Å   c=19.2101(5)Å

α=90°   β=104.519(3)°   γ=90°

C36H52Bi2Cl10N4

C36H52Bi2Cl10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=10.4247(3)Å   b=14.2467(8)Å   c=15.6532(6)Å

α=85.418(4)°   β=85.632(3)°   γ=89.424(3)°

C40H60Bi2Br10N4

C40H60Bi2Br10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=11.8794(4)Å   b=12.0360(5)Å   c=20.2002(7)Å

α=92.755(3)°   β=105.010(3)°   γ=104.720(3)°

C40H59Bi2Cl10N4

C40H59Bi2Cl10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=11.2548(5)Å   b=11.3269(7)Å   c=11.4527(6)Å

α=77.607(5)°   β=69.581(5)°   γ=68.028(5)°

C36H52Bi2Br10N4

C36H52Bi2Br10N4

Dashitsyrenova, Dolgor D.Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Kraevaya, Olga A.Pavlova, Alina V.Abramov, Pavel A.Frolova, Lyubov A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.Troshin, Pavel A.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 64 9162-9165

a=10.4555(3)Å   b=11.4437(5)Å   c=12.2399(5)Å

α=75.666(3)°   β=67.787(3)°   γ=65.258(3)°

C40H23Li2N5O18Zn2

C40H23Li2N5O18Zn2

Sapianik, Aleksandr A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Barsukova, Marina O.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 59 8241-8244

a=18.477(3)Å   b=17.976(3)Å   c=17.533(3)Å

α=90°   β=117.21(2)°   γ=90°

C29H31CdN5O5

C29H31CdN5O5

Barsukova, Marina O.Sapchenko, Sergey A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Potapov, Andrei S.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6408

a=11.2374(3)Å   b=6.78252(13)Å   c=18.7482(4)Å

α=90°   β=91.4013(19)°   γ=90°

C28H28N4O4Zn

C28H28N4O4Zn

Barsukova, Marina O.Sapchenko, Sergey A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Potapov, Andrei S.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6408

a=8.6880(4)Å   b=14.6001(6)Å   c=23.4501(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H31N5O5Zn

C29H31N5O5Zn

Barsukova, Marina O.Sapchenko, Sergey A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Potapov, Andrei S.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6408

a=11.5569(8)Å   b=6.8510(5)Å   c=17.4990(9)Å

α=90°   β=92.086(7)°   γ=90°

C28H28CoN4O4

C28H28CoN4O4

Barsukova, Marina O.Sapchenko, Sergey A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Potapov, Andrei S.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6408

a=8.7112(7)Å   b=14.5251(18)Å   c=23.5166(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C59H63Cd2N9O9

C59H63Cd2N9O9

Barsukova, Marina O.Sapchenko, Sergey A.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Potapov, Andrei S.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6408

a=8.8758(2)Å   b=24.0175(7)Å   c=28.4657(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H14Br6I2N2O2Te

C10H14Br6I2N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=7.6363(5)Å   b=11.3319(7)Å   c=14.0460(10)Å

α=95.738(5)°   β=93.775(5)°   γ=103.128(5)°

C14H20.5Br6N2O0.25Te

C14H20.5Br6N2O0.25Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=15.3224(4)Å   b=13.0117(4)Å   c=23.4808(7)Å

α=90°   β=94.188(3)°   γ=90°

C10H10Br6Cl2N2Te

C10H10Br6Cl2N2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=7.3223(5)Å   b=8.3339(6)Å   c=9.0497(6)Å

α=74.694(6)°   β=70.263(5)°   γ=83.031(6)°

C10H12Br6Cl4N2O2Te

C10H12Br6Cl4N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=8.6178(4)Å   b=12.9085(6)Å   c=10.8436(5)Å

α=90°   β=98.779(4)°   γ=90°

C12H18Br8N2O2Te

C12H18Br8N2O2Te

Shayapov, Vladimir R.Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Sokolov, Maxim N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 9 3927

a=9.7234(5)Å   b=11.0724(5)Å   c=12.1082(7)Å

α=90°   β=109.028(6)°   γ=90°

2(C12H14N2),Bi2Cl10,2(H2O)

2(C12H14N2),Bi2Cl10,2(H2O)

Adonin, Sergey A.Rakhmanova, Marianna E.Smolentsev, Anton I.Korolkov, Ilya V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

New J. Chem. (2015) 39, 7 5529

a=10.9907(6)Å   b=11.3474(6)Å   c=15.5308(8)Å

α=78.4430(10)°   β=85.2330(10)°   γ=72.7580(10)°

2(C12H14N2),Bi2Br10,2(H2O)

2(C12H14N2),Bi2Br10,2(H2O)

Adonin, Sergey A.Rakhmanova, Marianna E.Smolentsev, Anton I.Korolkov, Ilya V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

New J. Chem. (2015) 39, 7 5529

a=9.9694(4)Å   b=10.7558(5)Å   c=10.8145(5)Å

α=63.2080(10)°   β=68.5300(10)°   γ=81.1380(10)°

C48H48ClN32O24

C48H48ClN32O24

Lyudmila G. Kuz'minaArtem I. VedernikovNatalia A. LobovaJudith A. K. HowardYuri A. StrelenkoVladimir P. FedinMichael V. AlfimovSergey P. Gromov

New Journal of Chemistry (2006) 30, 3 458

a=26.2548(8)Å   b=26.2548(8)Å   c=12.7555(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C98H104Br1.52Cl2.48N52O35.1

C98H104Br1.52Cl2.48N52O35.1

Lyudmila G. Kuz'minaArtem I. VedernikovNatalia A. LobovaJudith A. K. HowardYuri A. StrelenkoVladimir P. FedinMichael V. AlfimovSergey P. Gromov

New Journal of Chemistry (2006) 30, 3 458

a=15.5210(7)Å   b=25.5665(11)Å   c=32.4483(14)Å

α=90.00°   β=101.039(2)°   γ=90.00°

C39H41N3O18Zn3

C39H41N3O18Zn3

Sapchenko, Sergey A.Dybtsev, Danil N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2445

a=33.1453(16)Å   b=9.5959(4)Å   c=18.4950(8)Å

α=90.00°   β=90.467(1)°   γ=90.00°

C75H83N7O21Zn3

C75H83N7O21Zn3

Sapchenko, Sergey A.Dybtsev, Danil N.Samsonenko, Denis G.Fedin, Vladimir P.

New Journal of Chemistry (2010) 34, 11 2445

a=24.6744(5)Å   b=14.5575(5)Å   c=22.4021(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H20Br2Cl6N2Te

C6H20Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=16.2697(10)Å   b=9.5846(5)Å   c=13.5620(9)Å

α=90°   β=111.878(7)°   γ=90°

C12H16Br2Cl6N2Te

C12H16Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=7.7903(4)Å   b=8.9520(5)Å   c=17.1961(10)Å

α=100.706(5)°   β=97.205(5)°   γ=108.223(5)°

C12H16Br2Cl6N2Te

C12H16Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=9.2138(2)Å   b=9.2138(2)Å   c=25.0947(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H12Br2Cl6N2Te

C10H12Br2Cl6N2Te

Usoltsev, Andrey N.Adonin, Sergey A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2020) 22, 11 1985-1990

a=16.8313(8)Å   b=9.4395(4)Å   c=13.2246(6)Å

α=90°   β=109.260(5)°   γ=90°

C9H7I5O3

C9H7I5O3

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=21.5195(7)Å   b=8.8433(3)Å   c=16.5517(5)Å

α=90°   β=90.697(3)°   γ=90°

C7H4I5KO4

C7H4I5KO4

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=37.861(3)Å   b=9.2563(5)Å   c=9.2740(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H16I5NO2

C13H16I5NO2

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=17.9973(6)Å   b=11.0540(5)Å   c=10.3194(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H28I5NO2

C19H28I5NO2

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=8.3240(4)Å   b=16.4369(6)Å   c=9.5423(4)Å

α=90°   β=98.004(4)°   γ=90°

C19H29I5N2O3

C19H29I5N2O3

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 43 6666

a=8.2333(4)Å   b=15.4642(9)Å   c=20.9533(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H10BiBr7N2

C10H10BiBr7N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=9.1733(3)Å   b=10.5445(3)Å   c=10.7330(4)Å

α=100.260(3)°   β=97.127(3)°   γ=108.312(3)°

C12H14BiBr2Cl5N2

C12H14BiBr2Cl5N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=21.9138(9)Å   b=8.3002(3)Å   c=11.1021(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C10H9BiBr2Cl4N2

C10H9BiBr2Cl4N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=7.12752(19)Å   b=17.6661(4)Å   c=13.3872(3)Å

α=90°   β=93.272(3)°   γ=90°

C10H10BiBr2Cl5N2

C10H10BiBr2Cl5N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=5.5707(3)Å   b=15.7750(8)Å   c=10.5170(6)Å

α=90°   β=104.307(5)°   γ=90°

C10H12BiBr7N2O

C10H12BiBr7N2O

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.2817(4)Å   b=20.8514(11)Å   c=12.0986(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H21Bi2Br12N3O3

C15H21Bi2Br12N3O3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=9.3220(3)Å   b=20.3199(7)Å   c=9.6981(3)Å

α=90°   β=100.515(3)°   γ=90°

C18H25Bi2Br12N3O2

C18H25Bi2Br12N3O2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.1878(7)Å   b=12.1235(9)Å   c=19.5314(15)Å

α=90°   β=99.969(8)°   γ=90°

C20H20Bi2Br4Cl10N4

C20H20Bi2Br4Cl10N4

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=8.8204(4)Å   b=10.4344(4)Å   c=10.4924(4)Å

α=99.470(3)°   β=97.092(4)°   γ=108.757(4)°

C10H12BiBr2Cl5N2O

C10H12BiBr2Cl5N2O

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Novikov, Alexander S.Samsonenko, Denis G.Yushina, Irina V.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2018) 20, 48 7766

a=11.5904(7)Å   b=7.6333(4)Å   c=21.9998(11)Å

α=90°   β=96.548(5)°   γ=90°

C42H30Dy2N6O14,4(O)

C42H30Dy2N6O14,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.5291(14)Å   b=17.5291(14)Å   c=14.569(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30Gd2N6O14,4(O)

C42H30Gd2N6O14,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.5494(9)Å   b=17.5494(9)Å   c=14.5562(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30N6O14Sm2,4(O)

C42H30N6O14Sm2,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.6414(6)Å   b=17.6414(6)Å   c=14.6038(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30Eu2N6O14,4(O)

C42H30Eu2N6O14,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.5481(11)Å   b=17.5481(11)Å   c=14.5406(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30N6O14Yb2,4(O)

C42H30N6O14Yb2,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.4158(6)Å   b=17.4158(6)Å   c=14.4403(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30Er2N6O14,4(O)

C42H30Er2N6O14,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.589(7)Å   b=17.589(7)Å   c=14.561(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30N6O14Tb2,4(O)

C42H30N6O14Tb2,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.5565(6)Å   b=17.5565(6)Å   c=14.5448(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H30Ho2N6O14,4(O)

C42H30Ho2N6O14,4(O)

You, Li-XinXie, Shi-YuXia, Cheng-CaiWang, Shu-JuXiong, GangHe, Yong-KeDragutan, IleanaDragutan, ValerianFedin, Vladimir P.Sun, Ya-Guang

CrystEngComm (2019) 21, 11 1758

a=17.5720(6)Å   b=17.5720(6)Å   c=14.5303(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H12Br6NSb

C8H12Br6NSb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.3687(2)Å   b=16.4706(4)Å   c=13.8620(4)Å

α=90°   β=97.054(3)°   γ=90°

C9H14Br6NSb

C9H14Br6NSb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.4277(5)Å   b=14.1293(8)Å   c=16.7699(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H24Br9N2Sb

C16H24Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.4645(4)Å   b=13.0802(6)Å   c=13.1574(6)Å

α=90°   β=105.702(5)°   γ=90°

C14H20Br9N2Sb

C14H20Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.2611(8)Å   b=9.0862(10)Å   c=11.1895(9)Å

α=67.617(9)°   β=87.457(8)°   γ=72.163(10)°

C10H10Br11N2Sb

C10H10Br11N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.3255(4)Å   b=20.6666(10)Å   c=16.5665(7)Å

α=90°   β=95.627(4)°   γ=90°

C26H28Br9N2Sb

C26H28Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.9834(4)Å   b=10.2599(5)Å   c=10.3601(5)Å

α=94.223(4)°   β=102.737(4)°   γ=111.846(4)°

C10H10Br9I2N2Sb

C10H10Br9I2N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=8.1800(5)Å   b=12.9394(8)Å   c=12.5865(7)Å

α=90°   β=105.412(7)°   γ=90°

C16H24Br9N2Sb

C16H24Br9N2Sb

Adonin, Sergey A.Bondarenko, Mikhail A.Novikov, Alexander S.Abramov, Pavel A.Plyusnin, Pavel E.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 5 850

a=7.2472(3)Å   b=9.4088(5)Å   c=11.5541(5)Å

α=69.263(4)°   β=81.162(4)°   γ=71.303(4)°

C20H18F8O10Zn

C20H18F8O10Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=12.6244(3)Å   b=15.2868(4)Å   c=38.1764(8)Å

α=90°   β=97.201(2)°   γ=90°

C24H12F8N2O4Zn

C24H12F8N2O4Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=19.7538(4)Å   b=10.5400(2)Å   c=23.0099(5)Å

α=90°   β=90.091(2)°   γ=90°

C40H28F16O14Zn2

C40H28F16O14Zn2

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=10.2288(5)Å   b=15.2173(7)Å   c=15.2087(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H14F8N4O5Zn

C20H14F8N4O5Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=14.9250(12)Å   b=5.4485(4)Å   c=27.4123(15)Å

α=90°   β=101.413(6)°   γ=90°

C19H16F8O8Zn

C19H16F8O8Zn

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=13.3346(4)Å   b=15.4645(4)Å   c=10.9486(3)Å

α=90°   β=94.460(3)°   γ=90°

C84H106F32O45Zn8

C84H106F32O45Zn8

Cheplakova, Anastasia M.Kovalenko, Konstantin A.Samsonenko, Denis G.Vinogradov, Andrey S.Karpov, Victor M.Platonov, Vyacheslav E.Fedin, Vladimir P.

CrystEngComm (2019) 21, 15 2524

a=17.6709(4)Å   b=18.1755(7)Å   c=17.7050(4)Å

α=90°   β=91.349(2)°   γ=90°

C60H872Mo132N42Na30O814

C60H872Mo132N42Na30O814

Müller, AchimFedin, Vladimir P.Kuhlmann, ChristophBögge, HartmutSchmidtmann, Marc

Chemical Communications (1999) 10 927

a=32.4214(10)Å   b=32.4214(10)Å   c=73.249(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C20H134Mo6N10O106S8Si2W22

C20H134Mo6N10O106S8Si2W22

Müller, AchimFedin, Vladimir P.Kuhlmann, ChristophBögge, HartmutHauptfleisch, BjörnFenske, Heinz-DieterBaum, Gerhard

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (1999) 13 1189-1190

a=24.820(5)Å   b=20.980(4)Å   c=26.870(5)Å

α=90.00°   β=97.24(3)°   γ=90.00°

C28H176Mo6N14O155P4S8W34

C28H176Mo6N14O155P4S8W34

Müller, AchimFedin, Vladimir P.Kuhlmann, ChristophBögge, HartmutHauptfleisch, BjörnFenske, Heinz-DieterBaum, Gerhard

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (1999) 13 1189-1190

a=22.419(5)Å   b=15.110(3)Å   c=56.036(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cucurbit(6)uril/neutral adrenaline inclusion complex

C54H98N26O36

Danylyuk, OksanaFedin, Vladimir P.Sashuk, Volodymyr

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 18 1859-1861

a=12.4610(2)Å   b=15.7685(2)Å   c=19.4788(3)Å

α=90.00°   β=102.946(2)°   γ=90.00°

Cucurbit(6)uril/adrenaline exclusion complex

C45H78ClN25O29

Danylyuk, OksanaFedin, Vladimir P.Sashuk, Volodymyr

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 18 1859-1861

a=12.6226(2)Å   b=15.7655(3)Å   c=31.0112(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cucurbit(6)uril/dimerized adrenaline inclusion complex

C72H134Cl6N28O44

Danylyuk, OksanaFedin, Vladimir P.Sashuk, Volodymyr

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 18 1859-1861

a=12.7909(2)Å   b=14.3424(2)Å   c=15.1838(3)Å

α=79.1383(10)°   β=72.6759(10)°   γ=73.2359(10)°

BeO40W12,6(C2H8N),4(H2O)

BeO40W12,6(C2H8N),4(H2O)

Alexander V. AnyushinAnton I. SmolentsevDmitry A. MainichevCristian VicentArtem L. GushchinMaxim N. SokolovVladimir P. Fedin

Chem.Commun. (2014) 50, 9083

a=13.1943(3)Å   b=19.4817(5)Å   c=21.0895(5)Å

α=90.00°   β=105.2180(10)°   γ=90.00°

C21H30Bi2Br13N3

C21H30Bi2Br13N3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=11.91371(17)Å   b=15.9042(2)Å   c=21.6218(4)Å

α=90°   β=91.0689(14)°   γ=90°

C18H24Bi2Br11N3

C18H24Bi2Br11N3

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=9.5341(3)Å   b=21.4727(6)Å   c=35.0550(10)Å

α=90°   β=97.093(3)°   γ=90°

C12H14BiBr7N2

C12H14BiBr7N2

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=14.1671(3)Å   b=19.7299(4)Å   c=7.74397(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H36BiBr13N4

C28H36BiBr13N4

Adonin, Sergey A.Gorokh, Igor D.Samsonenko, Denis G.Sokolov, Maxim N.Fedin, Vladimir P.

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 28 5061-5063

a=16.0606(4)Å   b=13.9864(3)Å   c=19.4745(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C199H189N23O53Zn11

C199H189N23O53Zn11

S. A. SapchenkoD. N. DybtsevD. G. SamsonenkoR. V. BelosludovV. R. BelosludovY. KawazoeM. SchroderV. P. Fedin

Chem.Commun. (2015) 51, 13918

a=22.018(1)Å   b=20.783(1)Å   c=37.062(1)Å

α=90.00°   β=94.845(1)°   γ=90.00°

C36H77Cl4N24NiO34PSe4W3

C36H77Cl4N24NiO34PSe4W3

Sokolov, Maxim N.Hernández-Molina, RitaClegg, WilliamFedin, Vladimir P.Mederos, Alfredo

Chemical Communications (2003) 1 140-141

a=16.5728(5)Å   b=18.5868(6)Å   c=48.7091(16)Å

α=90.00°   β=99.391(2)°   γ=90.00°

C14H15NO8Zn2C8H10O

C14H15NO8Zn2C8H10O

Suh, KyungwonYutkin, Maxim P.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.Kim, Kimoon

Chemical communications (Cambridge, England) (2012) 48, 4 513-515

a=10.334(2)Å   b=11.672(2)Å   c=20.341(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H15NO8Zn2C8H10O

C14H15NO8Zn2C8H10O

Suh, KyungwonYutkin, Maxim P.Dybtsev, Danil N.Fedin, Vladimir P.Kim, Kimoon

Chemical communications (Cambridge, England) (2012) 48, 4 513-515

a=10.337(2)Å   b=11.649(2)Å   c=20.464(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

None

K6[Nb4Te4O(CN)12].K2CO3.KOH.8(H2O)

Fedin, Vladimir P.Kalinina, Irina V.Virovets, Alexander V.Podberezskaya, Nina V.Neretin, Ivan S.Slovokhotov, Yuri L.

Chemical Communications (1998) 23 2579

a=12.4688(9)Å   b=22.658(4)Å   c=16.318(2)Å

α=90.00°   β=91.584(9)°   γ=90.00°

H54IrNa6O50W6

H54IrNa6O50W6

Adonin, Sergey A.Izarova, Natalya V.Besson, ClaireAbramov, Pavel A.Santiago-Schübel, BeatrixKögerler, PaulFedin, Vladimir P.Sokolov, Maxim N.

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 51, 7 1222-1225

a=8.9995(2)Å   b=11.2653(2)Å   c=12.4259(3)Å

α=108.449(2)°   β=106.127(2)°   γ=105.317(2)°