Structures by: Fang Q.

Total: 142

C28H14S2

C28H14S2

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=8.7367(14)Å   b=10.0971(16)Å   c=11.6822(19)Å

α=106.933(2)°   β=90.765(2)°   γ=108.096(2)°

C29H18S2

C29H18S2

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=11.4244(8)Å   b=12.1615(8)Å   c=15.7616(11)Å

α=90.00°   β=106.0180(10)°   γ=90.00°

C30H22S2

C30H22S2

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=12.2546(2)Å   b=15.9304(2)Å   c=12.3845(2)Å

α=90.00°   β=106.3870(10)°   γ=90.00°

C30H22S2

C30H22S2

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=9.0815(7)Å   b=9.8004(7)Å   c=25.2369(18)Å

α=90.00°   β=93.1180(10)°   γ=90.00°

C22H12S

C22H12S

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=8.320(3)Å   b=3.9035(14)Å   c=21.515(8)Å

α=90.00°   β=91.080(5)°   γ=90.00°

C23H16S

C23H16S

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=10.2837(2)Å   b=14.8777(2)Å   c=10.9847(2)Å

α=90.00°   β=102.3910(10)°   γ=90.00°

1(Co1Mo9O32),12(H2O),6(H4N)

1(Co1Mo9O32),12(H2O),6(H4N)

Chen, YongdongZhang, ChaoleiCaoping, YangZhang, Jiangweizheng, KaiFang, QihuaLi, Gao

Nanoscale (2017)

a=16.1035(7)Å   b=16.1035(7)Å   c=12.2637(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CoH8Mo6O24,8(H2O),(H4N)

CoH8Mo6O24,8(H2O),(H4N)

Chen, YongdongZhang, ChaoleiCaoping, YangZhang, Jiangweizheng, KaiFang, QihuaLi, Gao

Nanoscale (2017)

a=11.432(2)Å   b=10.997(2)Å   c=11.725(2)Å

α=90°   β=99.86(3)°   γ=90°

C22H12S

C22H12S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=22.853(3)Å   b=3.9578(5)Å   c=16.3958(19)Å

α=90.00°   β=105.654(4)°   γ=90.00°

C23H16S

C23H16S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=12.7799(3)Å   b=12.0694(3)Å   c=10.7199(3)Å

α=90.00°   β=95.423(2)°   γ=90.00°

C22H12S

C22H12S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=4.3991(3)Å   b=15.0875(12)Å   c=21.4552(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H16S

C23H16S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=10.9159(2)Å   b=13.4792(2)Å   c=11.7522(2)Å

α=90°   β=105.1540(10)°   γ=90°

C23H16S

C23H16S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=12.7799(3)Å   b=12.0694(3)Å   c=10.7199(3)Å

α=90.00°   β=95.423(2)°   γ=90.00°

C23H16S

C23H16S

Zhang, ShiqianQiao, XiaolanChen, YingWang, YuanyuanEdkins, Robert M.Liu, ZhiqiangLi, HongxiangFang, Qi

Organic letters (2014) 16, 2 342-345

a=10.5239(3)Å   b=15.5809(4)Å   c=10.0994(3)Å

α=90.00°   β=98.234(2)°   γ=90.00°

C90H102N6Si6

C90H102N6Si6

Ji, LeiFang, QiYuan, Mao-SenLiu, Zhi-QiangShen, Yu-XiangChen, Hong-Feng

Organic letters (2010) 12, 22 5192-5195

a=29.1610(4)Å   b=29.1610(4)Å   c=17.6054(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C10H10BrNO

C10H10BrNO

Ji, LeiFang, QiYuan, Mao-SenLiu, Zhi-QiangShen, Yu-XiangChen, Hong-Feng

Organic letters (2010) 12, 22 5192-5195

a=7.85920(10)Å   b=10.6600(2)Å   c=12.4028(2)Å

α=90.00°   β=104.4850(10)°   γ=90.00°

C45H51N3Si3

C45H51N3Si3

Ji, LeiFang, QiYuan, Mao-SenLiu, Zhi-QiangShen, Yu-XiangChen, Hong-Feng

Organic letters (2010) 12, 22 5192-5195

a=18.3907(4)Å   b=7.8435(2)Å   c=30.5956(7)Å

α=90.00°   β=92.8504(15)°   γ=90.00°

C26H29B

C26H29B

Ji, LeiFang, QiYuan, Mao-SenLiu, Zhi-QiangShen, Yu-XiangChen, Hong-Feng

Organic letters (2010) 12, 22 5192-5195

a=11.5315(4)Å   b=8.2693(3)Å   c=22.9998(7)Å

α=90.00°   β=98.143(2)°   γ=90.00°

C54H56B2S2,C7H8

C54H56B2S2,C7H8

Liu, Zhi-QiangShi, MeiLi, Fu-YouFang, QiChen, Zhang-HaiYi, TaoHuang, Chun-Hui

Organic letters (2005) 7, 24 5481-5484

a=8.0399(16)Å   b=14.829(3)Å   c=22.669(5)Å

α=105.23(3)°   β=100.18(3)°   γ=93.56(3)°

B9Co3H10Na5O39P6

B9Co3H10Na5O39P6

Yang, MiaoYu, JihongDi, JianchengLi, JiyangChen, PengFang, QianrongChen, YanXu, Ruren

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593

a=11.7691(15)Å   b=11.7691(15)Å   c=12.112(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

B9H10Na5Ni3O39P6

B9H10Na5Ni3O39P6

Yang, MiaoYu, JihongDi, JianchengLi, JiyangChen, PengFang, QianrongChen, YanXu, Ruren

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593

a=11.7171(5)Å   b=11.7171(5)Å   c=12.0759(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2'-hydroxyl-4''-dimethylaminochalcone

C17H17NO2

Liu, ZhiqiangFang, QiYu, WentaoXue, GangCao, DuxiaJiang, Minhua

Acta Crystallographica, Section C (2002) 58, 8 o445-o446

a=12.1194(14)Å   b=10.2869(8)Å   c=12.5048(16)Å

α=90°   β=115.864(8)°   γ=90°

C8H16CuMo6N2O24,0.13(H8N4),7(H2O),2(H4N)

C8H16CuMo6N2O24,0.13(H8N4),7(H2O),2(H4N)

Fang, Qihuafu, junhongWang, FeiQin, ZhaoxianMa, WeiguangZhang, JiangweiLi, Gao

New Journal of Chemistry (2018)

a=16.6347(4)Å   b=16.6347(4)Å   c=12.9722(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H16N6

C24H16N6

Liang, LiliMiao, MaomaoLiu, CongsenZong, ZhihuiZhang, JunFang, Qiang

New Journal of Chemistry (2019) 43, 42 16691

a=9.252(6)Å   b=10.732(7)Å   c=9.599(6)Å

α=90°   β=94.160(11)°   γ=90°

C24H20N8NiO8

C24H20N8NiO8

Liang, LiliMiao, MaomaoLiu, CongsenZong, ZhihuiZhang, JunFang, Qiang

New Journal of Chemistry (2019) 43, 42 16691

a=14.948(10)Å   b=10.773(8)Å   c=15.691(11)Å

α=90°   β=98.987(12)°   γ=90°

C26H20CdN6O3

C26H20CdN6O3

Liang, LiliMiao, MaomaoLiu, CongsenZong, ZhihuiZhang, JunFang, Qiang

New Journal of Chemistry (2019) 43, 42 16691

a=7.2364(14)Å   b=14.349(3)Å   c=21.720(4)Å

α=90°   β=96.449(4)°   γ=90°

C25H18CoN6O3

C25H18CoN6O3

Liang, LiliMiao, MaomaoLiu, CongsenZong, ZhihuiZhang, JunFang, Qiang

New Journal of Chemistry (2019) 43, 42 16691

a=7.1558(8)Å   b=11.4155(13)Å   c=13.8516(15)Å

α=70.245(2)°   β=81.521(2)°   γ=82.789(2)°

C12H14EuN9O7

C12H14EuN9O7

Shi, Jing-minXu, WenLiu, Qing-yunLiu, Feng-lingHuang, Zhen-liLei, HongYu, Wen-taoFang, Qi

Chemical Communications (2002) 7 756

a=15.949(3)Å   b=8.2517(15)Å   c=15.587(3)Å

α=90.00°   β=113.713(2)°   γ=90.00°

C18H27IN2O2

C18H27IN2O2

Wang, Xiao-MeiZhou, Yu-FangYu, Wen-TaoWang, ChunFang, QiJiang, Min-HuaLei, HongWang, He-Zhou

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 12 2698

a=21.4380(12)Å   b=14.9682(11)Å   c=14.0446(10)Å

α=90.00°   β=119.257(4)°   γ=90.00°

C26H27IN2O3

C26H27IN2O3

Wang, Xiao-MeiZhou, Yu-FangYu, Wen-TaoWang, ChunFang, QiJiang, Min-HuaLei, HongWang, He-Zhou

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 12 2698

a=14.490(2)Å   b=8.2086(8)Å   c=21.994(3)Å

α=90.00°   β=96.050(12)°   γ=90.00°

C38H30N2

C38H30N2

XiaoMei WangDong WangGuangYong ZhouWenTao YuYuFang ZhouQi FangMinHua Jiang

J. Mater. Chem. (2001) 11, 6 1600-1605

a=10.6231(12)Å   b=11.3337(10)Å   c=12.491(3)Å

α=73.503(9)°   β=89.978(10)°   γ=79.759(8)°

C24H30N2O5S

C24H30N2O5S

Ren, YanFang, QiYu, Wen-TaoLei, HongTian, Yu-PengJiang, Min-HuaYang, Qing-ChuanMak, Thomas C. W.

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 9 2025

a=9.929(2)Å   b=19.549(4)Å   c=12.100(2)Å

α=90.00°   β=96.11(3)°   γ=90.00°

C25H30N2O4S

C25H30N2O4S

Ren, YanFang, QiYu, Wen-TaoLei, HongTian, Yu-PengJiang, Min-HuaYang, Qing-ChuanMak, Thomas C. W.

Journal of Materials Chemistry (2000) 10, 9 2025

a=9.4237(8)Å   b=9.6976(8)Å   c=13.2841(9)Å

α=86.655(6)°   β=74.064(5)°   γ=85.891(7)°

C66H36O13Zn4

C66H36O13Zn4

Jiangtao JiaFuxing SunQianrong FangXiaoqiang LiangKun CaiZheng BianHuijun ZhaoLianxun GaoGuangshan Zhu

Chem.Commun. (2011) 47, 9167

a=20.4586(8)Å   b=20.4586(8)Å   c=80.370(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C14H9InN0O6

C14H9InN0O6

Zhao JinHuan-Yu ZhaoXiao-Jun ZhaoQiqn-Rong FangJeffrey LongGuang-Shan Zhu

Chem.Commun. (2010) 46, 8612

a=19.2396(9)Å   b=20.3017(9)Å   c=46.143(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C7H9CoNO7

C7H9CoNO7

Shilun QiuQianrong FangJinyu SunGe TianYan WeiMing XueXiaoyu YangGuangshan Zhu

Chemical Communications (2005)

a=7.363(2)Å   b=9.422(3)Å   c=13.976(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C68H40Cd4N20NaO22

C68H40Cd4N20NaO22

Qian-Rong FangDa-Qian YuanJulian SculleyWei-Gang LuHong-Cai Zhou

Chem.Commun. (2012) 48, 254

a=45.300(5)Å   b=45.300(5)Å   c=45.300(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H4S12

C14H4S12

Fang, QiChen, Hong-fengLei, HongXue, GangChen, Xia

CrystEngComm (2015) 17, 4 787

a=6.2212(3)Å   b=6.4416(3)Å   c=12.3200(6)Å

α=96.924(4)°   β=103.818(4)°   γ=97.070(4)°

C14H4S12

C14H4S12

Fang, QiChen, Hong-fengLei, HongXue, GangChen, Xia

CrystEngComm (2015) 17, 4 787

a=6.4084(4)Å   b=17.7164(12)Å   c=9.0918(6)Å

α=90.00°   β=109.547(4)°   γ=90.00°

EMDT-TTP

C13H6S12

Fang, QiChen, Hong-fengLei, HongXue, GangChen, Xia

CrystEngComm (2015) 17, 4 787

a=6.4227(4)Å   b=9.4246(5)Å   c=16.9326(9)Å

α=83.890(3)°   β=81.735(3)°   γ=70.108(3)°

BEDT-TTP

C14H8S12

Fang, QiChen, Hong-fengLei, HongXue, GangChen, Xia

CrystEngComm (2015) 17, 4 787

a=11.955(2)Å   b=5.8261(10)Å   c=29.396(5)Å

α=90.00°   β=90.861(2)°   γ=90.00°

C14H6S12

C14H6S12

Fang, QiChen, Hong-fengLei, HongXue, GangChen, Xia

CrystEngComm (2015) 17, 4 787

a=6.45720(10)Å   b=19.2326(2)Å   c=24.0962(2)Å

α=90.00°   β=97.4460(10)°   γ=90.00°

C28H14S2

C28H14S2

Zhang, ShiqianLiu, ZhiqiangFang, Qi

Organic letters (2017) 19, 6 1382-1385

a=12.0014(2)Å   b=14.5055(2)Å   c=12.1322(2)Å

α=90.00°   β=114.5910(10)°   γ=90.00°

B9H10Mn3Na5O39P6

B9H10Mn3Na5O39P6

Yang, MiaoYu, JihongDi, JianchengLi, JiyangChen, PengFang, QianrongChen, YanXu, Ruren

Inorganic Chemistry (2006) 45, 9 3588-3593

a=11.9683(5)Å   b=11.9683(5)Å   c=12.1303(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

6-Chloro-1-phenylindolin-2-one

C14H10Cl1N1O1

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=9.6212(5)Å   b=13.4483(7)Å   c=19.7967(10)Å

α=72.6810(10)°   β=89.9950(10)°   γ=69.0510(10)°

6-Chloro-1-phenylindolin-2-one

C14H10ClNO

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=12.7217(8)Å   b=4.8842(3)Å   c=19.9554(14)Å

α=90°   β=108.5770(10)°   γ=90°

4-Chloro-1-phenylindolin-2-one

C14H10ClNO

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=10.4274(9)Å   b=11.8586(10)Å   c=9.1689(8)Å

α=90°   β=90.341(2)°   γ=90°

4-Chloro-1-phenylindolin-2-one

C14H10ClNO

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=10.5605(8)Å   b=12.0485(9)Å   c=9.1939(7)Å

α=90°   β=89.288(2)°   γ=90°

1-(3-Chlorophenyl)-indolin-2-one

C14H10ClNO

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=11.1067(7)Å   b=13.3924(8)Å   c=8.0288(5)Å

α=90°   β=109.920(2)°   γ=90°

1-(3-Chlorophenyl)-indolin-2-one

C14H10ClNO

Wang, BingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 12

a=11.1901(2)Å   b=13.6596(3)Å   c=8.0965(2)Å

α=90°   β=109.9960(10)°   γ=90°

1-(2-Bromophenyl)-2-chloro-3-(2-chloracetyl)-1<i>H</i>-indole

C16H10BrCl2NO

Zhang, Ting-tingWang, BingLu, QingZhao, Jun-fangLei, HongFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2016) 72, 12 1867-1871

a=10.2155(10)Å   b=11.3645(11)Å   c=13.5252(13)Å

α=90.00°   β=101.141(2)°   γ=90.00°

6-Chloro-1-phenylindoline-2,3-dione

C14H8ClNO2

Wang, BingLu, QingFang, QiZhang, Ting-tingJin, Ying-ying

Acta Crystallographica Section E (2017) 73, 6 908-912

a=6.8190(3)Å   b=7.7062(3)Å   c=21.7492(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Ethyl-5-iodoindolin-2-one

C10H10INO

Zhang, ManShen, Yu-XiangFang, QiWang, LeiLi, Da-Zhi

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 6 712-715

a=4.46220(10)Å   b=8.2664(2)Å   c=27.4400(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H16N4S8

C18H16N4S8

Liu, GuoqunXue, GangYu, WentaoXu, WenFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o842-o844

a=5.1016(13)Å   b=26.753(5)Å   c=8.8805(15)Å

α=90.00°   β=96.031(16)°   γ=90.00°

C10H16N1,C6NiS101

C10H16N1,C6NiS101

Xu, WenYu, WentaoXue, GangFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 m772-m774

a=10.3539(13)Å   b=17.0677(12)Å   c=13.5370(13)Å

α=90.00°   β=90.729(8)°   γ=90.00°

4,5-methylenedithio-1,3-dithiol-2-one

C4H2OS4

Xue, GangYu, WentaoFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 o429-o430

a=7.8361(6)Å   b=4.0090(3)Å   c=21.572(2)Å

α=90.00°   β=97.586(7)°   γ=90.00°

4,5-Bis(2'-cyanoethylthio)-1,3-dithiole-2-one

C9H8N2OS4

Liu, GuoqunYu, WentaoXue, GangLiu, ZhiFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 5 o514-o516

a=9.0334(12)Å   b=10.0491(9)Å   c=13.860(2)Å

α=90.00°   β=93.539(12)°   γ=90.00°

C7H11O3PS4

C7H11O3PS4

Chen, Hong-YuYu, Wen-TaoXue, GangFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 o1400-o1402

a=9.8963(16)Å   b=9.3319(12)Å   c=13.4112(18)Å

α=90.00°   β=95.234(12)°   γ=90.00°

4,5-Dimethoxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione

C7H6O5

Chen, Hong-YuFang, QiXue, GangYu, Wen-Tao

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 8 o2696-o2698

a=7.181(5)Å   b=8.069(5)Å   c=13.015(5)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

C16H10CoNiS10

C16H10CoNiS10

Fang, Q.You, X.-Z.Cai, J.-H.He, M.-Y.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 7 1347-1350

a=19.347(9)Å   b=25.289(7)Å   c=9.698(3)Å

α=100.60(2)°   β=96.02(3)°   γ=76.01(3)°

C16H9N5O11S4

C16H9N5O11S4

Yu, W.-T.Fang, Q.Xu, D.Jiang, M.-H.Lei, H.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 8 1602-1604

a=8.582(3)Å   b=9.702(2)Å   c=15.004(4)Å

α=93.75(2)°   β=98.00(3)°   γ=114.38(2)°

C4CdN4S4Zn

C4CdN4S4Zn

Tian, Yu-PengYu, Wen-TaoFang, QiWang, Xin-QiangYuan, Duo-RongXu, DongJiang, Min-Hua

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 9 1393-1395

a=11.135(2)Å   b=11.135(2)Å   c=4.3760(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4,5-Bis(2-cyanoethylsulfanyl)-1,2-dithiole-3-thione

C9H8N2S5

Fang, QiBatsanov, Andrei S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 o4056-o4056

a=8.0216(4)Å   b=8.9771(3)Å   c=9.4799(5)Å

α=91.251(3)°   β=112.426(2)°   γ=92.418(2)°

1,1'-Dibutyl-isoindigo (E)-1-butyl-3-(1-butyl-2-oxoindolin-3-ylidene)indolin-2-one

C24H26N2O2

Yuan, Mao-SenFang, QiJi, LeiYu, Wen-Tao

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 o4342-o4342

a=9.0301(2)Å   b=12.0559(3)Å   c=9.8618(2)Å

α=90.00°   β=110.546(2)°   γ=90.00°

(Croconato-κ^2^O,O)bis(1,10-phenanthroline-κ^2^N,N')manganese(II)

C29H16MnN4O5

Chen, Hong-FengChen, Hong-YuChen, XiaBatsanov, Andrei S.Fang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 m172-m172

a=14.9185(6)Å   b=10.3749(4)Å   c=16.0859(6)Å

α=90.00°   β=109.8850(10)°   γ=90.00°

Bis(2,2-bipyridine-κ^2^N,N')(croconato-κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>')nickel(II)

C25H16N4NiO5

Chen, Hong-FengFang, QiYu, Wen-Tao

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 m1459

a=12.725(5)Å   b=10.752(5)Å   c=15.733(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H6S5

C6H6S5

Xue, GangFang, QiYu, Wentao

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 11 o653-o655

a=4.6572(13)Å   b=10.9765(14)Å   c=18.1026(17)Å

α=90.00°   β=90.147(11)°   γ=90.00°

Poly[di-μ~2~-aqua-di-μ~5~-croconato(2-)-nickel(II)dipotassium(I)] tetrahydrate]

C10H12K2NiO16

Chen, Hong-YuFang, QiXue, GangYu, Wen-Tao

Acta Crystallographica Section C (2005) 61, 12 m535-m537

a=8.0145(14)Å   b=6.6600(10)Å   c=16.489(4)Å

α=90.00°   β=90.200(18)°   γ=90.00°

5-[4,5-(ethene-1,2-diyldithio)-1,3-dithiol-2-ylidene]-1,3,4,6-\ tetrathiapentalen-2-one

C9H2OS8

Chen, Hong-FengFang, QiYu, Wen-TaoBatsanov, Andrei S.Howard, Judith A. K.

Acta Crystallographica Section C (2009) 65, 5 o198-o201

a=7.33080(10)Å   b=12.7832(3)Å   c=28.0416(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Phenylindolin-2-one

C14H11NO

Wang, LeiZhang, ManJin, Ying-YingLu, QingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 1

a=13.4478(2)Å   b=7.94580(10)Å   c=19.7535(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

5-Bromo-1-phenylindolin-2-one

C14H10BrNO

Wang, LeiZhang, ManJin, Ying-YingLu, QingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 1

a=3.95810(10)Å   b=21.5740(7)Å   c=13.2045(4)Å

α=90.00°   β=95.287(2)°   γ=90.00°

5-Iodo-1-phenylindolin-2-one

C14H10INO

Wang, LeiZhang, ManJin, Ying-YingLu, QingFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2015) 71, 1

a=8.1164(3)Å   b=13.3844(5)Å   c=22.7824(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2'-hydroxyl-4''-dimethylaminochalcone

C17H17NO2

Liu, ZhiqiangFang, QiYu, WentaoXue, GangCao, DuxiaJiang, Minhua

Acta Crystallographica, Section C (2002) 58, o445-o446

a=12.1194(14)Å   b=10.2869(8)Å   c=12.5048(16)Å

α=90°   β=115.864(8)°   γ=90°

N-ethylpyridinium bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)nickelate(II)

C7H10N,C6Ni1S10

Xue, GangXu, WenYu, WentaoFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 1 m27-m29

a=8.7825(8)Å   b=16.209(2)Å   c=16.7077(16)Å

α=112.555(9)°   β=104.477(7)°   γ=95.876(10)°

Poly[[[aqua(2,2-bipyridine-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')manganese(II)]-μ- croconato-κ^4^<i>O</i>,<i>O</i>':<i>O</i>'',<i>O</i>'''] monohydrate]

C15H10MnN2O6,H2O

Chen, Hong-FengFang, QiChen, Hong-YuYu, Wen-TaoWeng, Lin-Hong

Acta Crystallographica Section C (2010) 66, 4 m97-m100

a=11.3363(2)Å   b=9.36220(10)Å   c=14.4053(2)Å

α=90.00°   β=104.8460(6)°   γ=90.00°

Poly[[[aqua(2,2-bipyridine-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')manganese(II)]-μ- croconato-κ^4^<i>O</i>,<i>O</i>':<i>O</i>'',<i>O</i>'''] monohydrate]

C15H10MnN2O6,H2O

Chen, Hong-FengFang, QiChen, Hong-YuYu, Wen-TaoWeng, Lin-Hong

Acta Crystallographica Section C (2010) 66, 4 m97-m100

a=11.3911(2)Å   b=9.40230(10)Å   c=14.4361(2)Å

α=90.00°   β=104.7400(10)°   γ=90.00°

(Croconato-κ^2^O,O)bis(1,10-phenanthroline-κ^2^N,N')nickel(II)

C29H16N4NiO5

Chen, XiaChen, Hong-FengXue, GangChen, Hong-YuYu, Wen-TaoFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2007) 63, 4 m166-m168

a=12.2618(16)Å   b=10.929(2)Å   c=17.171(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Croconato-κ^2^O,O)bis(1,10-phenanthroline-κ^2^N,N')cobalt(II)

C29H16CoN4O5

Chen, XiaChen, Hong-FengXue, GangChen, Hong-YuYu, Wen-TaoFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2007) 63, 4 m166-m168

a=12.2197(10)Å   b=11.0048(11)Å   c=17.2631(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Croconato-κ^2^O,O)bis(1,10-phenanthroline-κ^2^N,N')copper(II)

C29H16CuN4O5

Chen, XiaChen, Hong-FengXue, GangChen, Hong-YuYu, Wen-TaoFang, Qi

Acta Crystallographica Section C (2007) 63, 4 m166-m168

a=14.6737(16)Å   b=10.5316(13)Å   c=15.7783(17)Å

α=90.00°   β=106.666(9)°   γ=90.00°

6-Bromo-1-butylindoline-2,3-dione

C12H12Br1N1O2

Ji, LeiFang, QiFan, Jian-dong

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 1 o136

a=13.3097(2)Å   b=11.8793(2)Å   c=16.2238(2)Å

α=90.00°   β=112.3400(10)°   γ=90.00°

1,1'-Dibutyl-isoindigo

C24H26N2O2

Yuan, Mao-SenFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 o52

a=8.9224(3)Å   b=11.9605(5)Å   c=9.6827(4)Å

α=90.00°   β=110.7820(10)°   γ=90.00°

(Croconato-κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>)bis(1,10-phenanthroline- κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>')zinc(II)

C29H16N4O5Zn

Chen, HongyuLi, PingDong, LihuaZhu, XiaohuiFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 m1507-m1508

a=12.2605(4)Å   b=11.0133(3)Å   c=17.2745(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

5-Sulfanylidene-2<i>H</i>,5<i>H</i>-1,3-dithiolo[4,5-<i>d</i>][1,3]dithiol-2-one

C4OS5

Wen, Hua-WenFan, Li-XiaLiu, LiLi, AoFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 3 o721

a=3.9638(2)Å   b=11.0211(8)Å   c=8.7110(7)Å

α=90.00°   β=101.344(5)°   γ=90.00°

Thieno[3,4-<i>d</i>][1,3]dithiole-2-thione

C5H2S4

Wen, Hua-wenFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 o3097

a=3.94250(10)Å   b=9.2588(2)Å   c=19.2368(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(4-aminopyridinium) tetraiodidocadmate monohydrate

2(C5H7N2),CdI42,H2O

Sun, QiaozhenLiao, SongyiYao, JunjunWang, JunkeFang, Qiongjiali

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 9 m1160-m1161

a=7.3987(2)Å   b=14.7348(4)Å   c=18.7286(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Ethyl-5-iodoindoline-2,3-dione

C10H8INO2

Wang, LeiShen, Yu-XiangDong, Jian-TongZhang, ManFang, Qi

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 1 o67

a=9.9658(2)Å   b=10.1453(2)Å   c=11.3007(2)Å

α=71.1880(10)°   β=72.5990(10)°   γ=84.4340(10)°

C20H13BrN2O

C20H13BrN2O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=7.3885(10)Å   b=11.9192(16)Å   c=17.597(2)Å

α=96.437(2)°   β=90.969(2)°   γ=98.162(2)°

C20H14N2O

C20H14N2O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=15.5365(7)Å   b=15.5527(7)Å   c=25.5575(11)Å

α=76.7700(10)°   β=76.1270(10)°   γ=89.6810(10)°

C26H17N3O

C26H17N3O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=29.7977(5)Å   b=7.55530(10)Å   c=16.4954(3)Å

α=90°   β=100.3420(10)°   γ=90°

C26H17N3O

C26H17N3O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=5.6465(8)Å   b=10.1339(15)Å   c=31.872(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H13BrN2O

C20H13BrN2O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=28.3133(6)Å   b=7.5509(2)Å   c=15.6708(3)Å

α=90°   β=109.5090(10)°   γ=90°

C20H14N2O

C20H14N2O

Jin, Ying-YingFang, Qi

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 7 3832-3842

a=7.732(2)Å   b=21.217(6)Å   c=8.849(2)Å

α=90°   β=92.940(4)°   γ=90°

C39H39Br3,3(H2O)

C39H39Br3,3(H2O)

Mao-Sen YuanQi FangZhi-Qiang LiuJian-Ping GuoHong-Yu ChenWen-Tao YuGang XueDian-Sheng Liu

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7858-7861

a=19.732(2)Å   b=19.732(2)Å   c=19.732(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C93H105B3

C93H105B3

Mao-Sen YuanQi FangZhi-Qiang LiuJian-Ping GuoHong-Yu ChenWen-Tao YuGang XueDian-Sheng Liu

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7858-7861

a=36.383(4)Å   b=36.383(4)Å   c=36.383(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C75H69N3

C75H69N3

Mao-Sen YuanQi FangZhi-Qiang LiuJian-Ping GuoHong-Yu ChenWen-Tao YuGang XueDian-Sheng Liu

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7858-7861

a=32.199(7)Å   b=32.199(7)Å   c=12.957(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C39H39I3,3(H2O)

C39H39I3,3(H2O)

Mao-Sen YuanQi FangZhi-Qiang LiuJian-Ping GuoHong-Yu ChenWen-Tao YuGang XueDian-Sheng Liu

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 7858-7861

a=19.844(5)Å   b=19.844(5)Å   c=19.844(5)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

2,4,7-tri-tolyl-pyrene

C37H28

Zhiqiang LiuYuanyuan WangYing ChenJie LiuQi FangChristian KleebergTodd B. Marder

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 7124-7128

a=6.459(5)Å   b=15.980(12)Å   c=24.291(19)Å

α=90.00°   β=95.458(11)°   γ=90.00°

C30H37BO2

C30H37BO2

Zhiqiang LiuYuanyuan WangYing ChenJie LiuQi FangChristian KleebergTodd B. Marder

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 7124-7128

a=14.4974(6)Å   b=15.9362(7)Å   c=12.8494(5)Å

α=90.00°   β=111.300(3)°   γ=90.00°

C31H32,C6F6

C31H32,C6F6

Zhiqiang LiuYuanyuan WangYing ChenJie LiuQi FangChristian KleebergTodd B. Marder

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 7124-7128

a=6.9096(5)Å   b=28.792(2)Å   c=16.0491(12)Å

α=90.00°   β=99.820(4)°   γ=90.00°

C34H43B3O6

C34H43B3O6

Zhiqiang LiuYuanyuan WangYing ChenJie LiuQi FangChristian KleebergTodd B. Marder

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 7124-7128

a=10.2047(2)Å   b=12.2407(2)Å   c=13.1535(3)Å

α=90.00°   β=101.2530(10)°   γ=90.00°