Structures by: Fan Y.

Total: 508

0.063(Cl4Zn),0.031(C60H60N40O20),0.063(C13H10N)

0.063(Cl4Zn),0.031(C60H60N40O20),0.063(C13H10N)

Xu, Wei-TaoLuo, YangZhao, Wei-WeiLiu, MingLuo, Guang-YanFan, YingLin, Rui-LianTao, ZhuXiao, XinLiu, Jing-Xin

Journal of Agricultural and Food Chemistry (2020)

a=26.767(4)Å   b=15.402(3)Å   c=20.763(6)Å

α=90°   β=124.290(4)°   γ=90°

Zwm-132

C29H37NO7

Fan, YaqinWang, YiFu, PengChairoungdua, ArthitPiyachaturawat, PawineeZhu, Weiming

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 19 2835

a=12.2892(6)Å   b=11.6999(5)Å   c=19.3795(9)Å

α=90.00°   β=103.521(5)°   γ=90.00°

C28H26F2N2O2

C28H26F2N2O2

Zhao, YunfengMu, XiaoyueBao, ChunxiaoFan, YanZhang, JingyingWang, Yue

Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270

a=5.0366(10)Å   b=19.092(4)Å   c=11.454(2)Å

α=90.00°   β=99.39(3)°   γ=90.00°

C40H50F2N2O2

C40H50F2N2O2

Zhao, YunfengMu, XiaoyueBao, ChunxiaoFan, YanZhang, JingyingWang, Yue

Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270

a=22.992(5)Å   b=9.991(2)Å   c=15.192(3)Å

α=90.00°   β=98.67(3)°   γ=90.00°

C36H42F2N2O2

C36H42F2N2O2

Zhao, YunfengMu, XiaoyueBao, ChunxiaoFan, YanZhang, JingyingWang, Yue

Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270

a=8.0930(16)Å   b=8.8966(18)Å   c=12.017(2)Å

α=110.82(3)°   β=101.89(3)°   γ=99.42(3)°

C52H74F2N2O2

C52H74F2N2O2

Zhao, YunfengMu, XiaoyueBao, ChunxiaoFan, YanZhang, JingyingWang, Yue

Langmuir (2009) 25, 5 3264-3270

a=16.163(3)Å   b=10.169(2)Å   c=15.187(3)Å

α=90.00°   β=113.16(3)°   γ=90.00°

C64H80CuN8O8

C64H80CuN8O8

Zhang, YuZhang, ZuolunZhao, YunfengFan, YanTong, TianjianZhang, HongyuWang, Yue

Langmuir (2009) 25, 11 6045-6048

a=13.727(3)Å   b=26.661(5)Å   c=16.663(3)Å

α=90.00°   β=101.32(3)°   γ=90.00°

C25H31N2O4Zn

C25H31N2O4Zn

Lu LiuYanhua LiuGang HanDongqing WuHongwei HouYaoting Fan

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 25-34

a=10.836(2)Å   b=18.097(4)Å   c=11.340(2)Å

α=90.00°   β=92.98(3)°   γ=90.00°

C68H76Cd2N8O8

C68H76Cd2N8O8

Lu LiuYanhua LiuGang HanDongqing WuHongwei HouYaoting Fan

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 25-34

a=19.072(4)Å   b=17.965(4)Å   c=19.204(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H33N4O7Zn2,2(H2O)

C28H33N4O7Zn2,2(H2O)

Lu LiuYanhua LiuGang HanDongqing WuHongwei HouYaoting Fan

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 25-34

a=11.143(2)Å   b=12.284(3)Å   c=12.748(3)Å

α=69.85(3)°   β=84.94(3)°   γ=72.46(3)°

C28H30N4O7Zn2,2(H2O)

C28H30N4O7Zn2,2(H2O)

Lu LiuYanhua LiuGang HanDongqing WuHongwei HouYaoting Fan

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 25-34

a=11.093(2)Å   b=12.359(3)Å   c=12.561(3)Å

α=70.98(3)°   β=84.67(3)°   γ=71.61(3)°

C28H34CdN4O4

C28H34CdN4O4

Lu LiuYanhua LiuGang HanDongqing WuHongwei HouYaoting Fan

Inorganica Chimica Acta (2013) 403, 25-34

a=9.2186(18)Å   b=17.128(3)Å   c=17.041(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H35NO2

C27H35NO2

Fan, YaqinWang, YiLiu, PeipeiFu, PengZhu, TonghanWang, WeiZhu, Weiming

Journal of natural products (2013) 76, 7 1328-1336

a=11.5420(5)Å   b=24.4903(12)Å   c=7.7765(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H45NO2S

C30H45NO2S

Fan, YaqinWang, YiLiu, PeipeiFu, PengZhu, TonghanWang, WeiZhu, Weiming

Journal of natural products (2013) 76, 7 1328-1336

a=8.1683(2)Å   b=12.8017(4)Å   c=26.8302(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H46NO2S

C30H46NO2S

Fan, YaqinWang, YiLiu, PeipeiFu, PengZhu, TonghanWang, WeiZhu, Weiming

Journal of natural products (2013) 76, 7 1328-1336

a=8.1634(5)Å   b=12.7824(8)Å   c=26.7737(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H34N4O3S

C36H34N4O3S

Feng, PengjuFan, YukaiXue, FazhenLiu, WeigangLi, SongleiShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 21 5827-5829

a=9.1517(16)Å   b=11.6955(16)Å   c=14.998(3)Å

α=78.566(9)°   β=86.834(9)°   γ=68.817(7)°

C21H18N4,CH2Cl2

C21H18N4,CH2Cl2

Feng, PengjuFan, YukaiXue, FazhenLiu, WeigangLi, SongleiShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 21 5827-5829

a=11.460(2)Å   b=13.277(2)Å   c=12.839(2)Å

α=90.00°   β=94.73(3)°   γ=90.00°

C31H22O5

C31H22O5

Fan, YukaiFeng, PengjuLiu, MaoPan, HongjieShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 17 4494-4497

a=20.496(7)Å   b=18.931(5)Å   c=15.444(5)Å

α=90.00°   β=108.178(6)°   γ=90.00°

C33H28O6

C33H28O6

Fan, YukaiFeng, PengjuLiu, MaoPan, HongjieShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 17 4494-4497

a=8.1397(8)Å   b=32.018(3)Å   c=9.9603(11)Å

α=90.00°   β=97.590(7)°   γ=90.00°

C33H28O6

C33H28O6

Fan, YukaiFeng, PengjuLiu, MaoPan, HongjieShi, Yian

Organic letters (2011) 13, 17 4494-4497

a=7.7247(15)Å   b=14.258(3)Å   c=22.761(5)Å

α=84.359(6)°   β=87.427(7)°   γ=87.679(6)°

C27H24N4O4Zn

C27H24N4O4Zn

Liu, LuLi, XiaoliXu, ChunyingHan, GangZhao, YingHou, HongweiFan, Yaoting

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 66-74

a=17.237(3)Å   b=11.031(2)Å   c=12.413(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H24CoN4O4

C27H24CoN4O4

Liu, LuLi, XiaoliXu, ChunyingHan, GangZhao, YingHou, HongweiFan, Yaoting

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 66-74

a=11.512(2)Å   b=17.457(4)Å   c=12.642(3)Å

α=90.00°   β=106.48(3)°   γ=90.00°

C27H24N4O4Zn

C27H24N4O4Zn

Liu, LuLi, XiaoliXu, ChunyingHan, GangZhao, YingHou, HongweiFan, Yaoting

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 66-74

a=10.848(2)Å   b=11.268(2)Å   c=11.565(2)Å

α=65.41(3)°   β=83.30(3)°   γ=67.56(3)°

C27H24CoN4O4

C27H24CoN4O4

Liu, LuLi, XiaoliXu, ChunyingHan, GangZhao, YingHou, HongweiFan, Yaoting

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 66-74

a=10.863(2)Å   b=11.288(2)Å   c=11.561(2)Å

α=65.19(3)°   β=83.34(3)°   γ=67.74(3)°

2(C27H24CoN4O4),3(O)

2(C27H24CoN4O4),3(O)

Liu, LuLi, XiaoliXu, ChunyingHan, GangZhao, YingHou, HongweiFan, Yaoting

Inorganica Chimica Acta (2012) 391, 66-74

a=11.261(2)Å   b=16.412(3)Å   c=14.307(3)Å

α=90.00°   β=90.00(3)°   γ=90.00°

C8H7NO2S

C8H7NO2S

Harmata, MichaelRayanil, Kanok-OnGomes, Maria G.Zheng, PinguanCalkins, Nathan L.Kim, Soo-YeunFan, YiminBumbu, ValentinaLee, Dong ReyoulWacharasindhu, SumritHong, Xuechuan

Organic letters (2005) 7, 1 143-145

a=8.2041(7)Å   b=8.0433(7)Å   c=12.2666(10)Å

α=90.00°   β=102.1290(10)°   γ=90.00°

C25H25NO6

C25H25NO6

Wang, QiangZhang, TaoFan, YunchangFan, Xuesen

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 45 8854-8858

a=10.932(3)Å   b=15.037(4)Å   c=28.078(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C14H17BF3KO2

C14H17BF3KO2

Zuo, Ya-JieZhong, ZhuoranFan, YinkunLi, XiangyuChen, XiaoluChang, YuweiSong, RuihuFu, XinpengZhang, AnlingZhong, Chong-Min

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 47 9237-9242

a=8.490(3)Å   b=14.116(6)Å   c=27.185(11)Å

α=98.118(10)°   β=91.155(10)°   γ=106.640(10)°

C12H13N3

C12H13N3

Zheng, ZishengTang, LinaFan, YanfengQi, XiuxiangDu, YunfeiZhang-Negrerie, Daisy

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 10 3714-3725

a=8.8268(18)Å   b=8.9764(18)Å   c=16.501(3)Å

α=99.27(3)°   β=96.72(3)°   γ=118.09(3)°

C69H71Cu12Eu3I12N14O23

C69H71Cu12Eu3I12N14O23

Guo, FengSu, ChanghuaFan, YuhangShi, WenbingZhang, XiulingXu, Jiakun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 32 11209-11216

a=15.168(2)Å   b=25.268(4)Å   c=28.983(4)Å

α=90°   β=102.353(3)°   γ=90°

BCsNa2O11P2Y2

BCsNa2O11P2Y2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=6.9491(6)Å   b=14.9073(12)Å   c=10.6201(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BCsLu2Na2O11P2

BCsLu2Na2O11P2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=6.8750(5)Å   b=14.6919(10)Å   c=10.5581(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BCsGd2Na2O11P2

BCsGd2Na2O11P2

Zhao, DanXue, YaliZhang, RuijuanFan, YanpingLiu, BaozhongLi, YananZhang, Shirui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 29 10104-10113

a=7.0291(6)Å   b=15.1435(13)Å   c=10.6895(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H18N3O4Zn,C3H7NO,0.5(H2O)

C28H18N3O4Zn,C3H7NO,0.5(H2O)

Liu, HanFan, YanruLi, XiaoGao, KuanLi, HuijieYang, YisenMeng, XiangruWu, JieHou, Hongwei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 23 7952-7958

a=10.4072(8)Å   b=11.4334(8)Å   c=12.9954(9)Å

α=99.827(3)°   β=98.033(3)°   γ=113.779(2)°

C30H20N3O4Zn,2(O),C3H7NO

C30H20N3O4Zn,2(O),C3H7NO

Liu, HanFan, YanruLi, XiaoGao, KuanLi, HuijieYang, YisenMeng, XiangruWu, JieHou, Hongwei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 23 7952-7958

a=10.6378(6)Å   b=12.1483(6)Å   c=13.0565(6)Å

α=71.249(2)°   β=83.003(2)°   γ=73.420(2)°

C14H10NO8Tb

C14H10NO8Tb

Guo, FengSu, ChanghuaFan, YuhangShi, Wenbing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12910-12917

a=11.479(3)Å   b=10.535(3)Å   c=22.524(6)Å

α=90°   β=93.233(5)°   γ=90°

C160H408N0O188Ti32

C160H408N0O188Ti32

Lv, Hai-TingCui, YingZou, Guo-DongLi, NaYang, PeiFan, Yang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 14044-14048

a=33.635(3)Å   b=33.635(3)Å   c=13.0634(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C204H456N0O172Ti32

C204H456N0O172Ti32

Lv, Hai-TingCui, YingZou, Guo-DongLi, NaYang, PeiFan, Yang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 37 14044-14048

a=51.758(4)Å   b=14.9948(11)Å   c=47.346(3)Å

α=90°   β=119.823(2)°   γ=90°

C27H24ClN3O4

C27H24ClN3O4

Zhu, Hong-PingXie, KeHe, Xiang-HongHuang, WeiZeng, RongFan, YangPeng, ChengHe, GuHan, Bo

Chemical Communications (2019)

a=10.62565(16)Å   b=10.62565(16)Å   c=43.3437(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C15H11F4NO2S

C15H11F4NO2S

Tang, YefengWang, YuanhaoLi, YuanheFan, YijunWang, Zhiguo

Chem. Commun. (2017)

a=9.3189(6)Å   b=17.4284(11)Å   c=17.8836(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C13H17N5O4)

2(C13H17N5O4)

Shu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongXia, ChuanqinHuang, Chao

New Journal of Chemistry (2020) 44, 5 2033-2045

a=9.0672(4)Å   b=13.1124(7)Å   c=14.5279(7)Å

α=92.323(4)°   β=106.840(4)°   γ=110.178(5)°

C18H26N4O4

C18H26N4O4

Shu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongXia, ChuanqinHuang, Chao

New Journal of Chemistry (2020) 44, 5 2033-2045

a=16.8164(6)Å   b=12.1616(4)Å   c=9.6474(3)Å

α=90°   β=98.674(3)°   γ=90°

C13H17N5O4,H2O

C13H17N5O4,H2O

Shu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongXia, ChuanqinHuang, Chao

New Journal of Chemistry (2020) 44, 5 2033-2045

a=7.9330(3)Å   b=21.6567(7)Å   c=9.2173(3)Å

α=90°   β=105.934(4)°   γ=90°

C21H17N5O4,C16H36N,F

C21H17N5O4,C16H36N,F

Shu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongXia, ChuanqinHuang, Chao

New Journal of Chemistry (2020) 44, 5 2033-2045

a=12.2710(3)Å   b=17.4802(4)Å   c=19.5368(4)Å

α=90°   β=107.634(3)°   γ=90°

2(C21H17N5O4)

2(C21H17N5O4)

Shu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongXia, ChuanqinHuang, Chao

New Journal of Chemistry (2020) 44, 5 2033-2045

a=10.0589(9)Å   b=12.8100(9)Å   c=15.9508(13)Å

α=77.077(7)°   β=87.942(7)°   γ=78.291(7)°

C34H23N6O8Zn,H2O

C34H23N6O8Zn,H2O

Zong, ZiaoBi, CaifengZhu, ZhengFan, ChuanbinMeng, XiangminZhang, XiaFan, Yuhua

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 8905

a=11.3666(16)Å   b=14.999(2)Å   c=22.353(3)Å

α=90°   β=102.602(9)°   γ=90°

C43H28N7O4Zn

C43H28N7O4Zn

Zong, ZiaoBi, CaifengZhu, ZhengFan, ChuanbinMeng, XiangminZhang, XiaFan, Yuhua

New Journal of Chemistry (2018) 42, 11 8905

a=26.411(3)Å   b=9.7562(11)Å   c=32.752(4)Å

α=90°   β=108.250(3)°   γ=90°

C16H9EuN0O8

C16H9EuN0O8

Tao, YufangZhang, PingLiu, JunningChen, XiaodongGuo, XiuliJin, HaoqingChai, JuanWang, LiFan, Yong

New Journal of Chemistry (2018) 42, 24 19485

a=21.534(3)Å   b=21.534(3)Å   c=15.908(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H10CuN4O5S2,H2O

C12H10CuN4O5S2,H2O

Zhang, XiaoyinZhang, XiaFan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, DongmeiBi, CaifengFan, Yuhua

New Journal of Chemistry (2019) 43, 1 320

a=5.51200(10)Å   b=10.4289(3)Å   c=29.3412(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H56Cu2N24O4),2(NO3)

0.5(C60H56Cu2N24O4),2(NO3)

Zhang, XiaoyinZhang, XiaFan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, DongmeiBi, CaifengFan, Yuhua

New Journal of Chemistry (2019) 43, 1 320

a=10.5673(19)Å   b=11.425(2)Å   c=13.396(3)Å

α=90°   β=108.914(4)°   γ=90°

C12H8CdN4O4S2

C12H8CdN4O4S2

Zhang, XiaoyinZhang, XiaFan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, DongmeiBi, CaifengFan, Yuhua

New Journal of Chemistry (2019) 43, 1 320

a=15.4120(17)Å   b=6.7227(7)Å   c=13.6634(15)Å

α=90°   β=90.671(2)°   γ=90°

C63H76O17P4Ti4

C63H76O17P4Ti4

Huang, YangZou, Guo-DongLi, Hua-MinCui, YingFan, Yang

New Journal of Chemistry (2018) 42, 17 14079

a=12.6584(5)Å   b=16.2449(6)Å   c=33.8431(12)Å

α=90°   β=96.617(3)°   γ=90°

C47H84O27Ti8

C47H84O27Ti8

Huang, YangZou, Guo-DongLi, Hua-MinCui, YingFan, Yang

New Journal of Chemistry (2018) 42, 17 14079

a=12.9587(3)Å   b=19.2226(4)Å   c=25.8490(5)Å

α=90°   β=93.3590(10)°   γ=90°

C28H26Fe2O4Zn

C28H26Fe2O4Zn

Hongwei HouYaoting FanGang LiZi-Feng LiXiangru Meng

New J.Chem.(Nouv.J.Chim.) (2004)

a=16.836(3)Å   b=19.452(4)Å   c=7.4853(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C35H36Fe2NO5Zn

C35H36Fe2NO5Zn

Hongwei HouYaoting FanGang LiZi-Feng LiXiangru Meng

New J.Chem.(Nouv.J.Chim.) (2004)

a=8.0243(16)Å   b=12.953(3)Å   c=15.781(3)Å

α=95.61(3)°   β=104.30(3)°   γ=98.47(3)°

C12H8AgN5O4

C12H8AgN5O4

Hou, HongweiXie, LixiaLi, GangGe, TiezhuFan, YaotingZhu, Yu

New Journal of Chemistry (2004) 28, 2 191-199

a=8.949(2)Å   b=9.856(2)Å   c=8.358(2)Å

α=102.12(3)°   β=110.50(3)°   γ=74.78(3)°

C24H16CdI2N8O2

C24H16CdI2N8O2

Hou, HongweiXie, LixiaLi, GangGe, TiezhuFan, YaotingZhu, Yu

New Journal of Chemistry (2004) 28, 2 191

a=4.1122(8)Å   b=13.463(3)Å   c=23.674(5)Å

α=90.00°   β=91.69(3)°   γ=90.00°

C22H28Cu2N4O11

C22H28Cu2N4O11

Hou, HongweiXie, LixiaLi, GangGe, TiezhuFan, YaotingZhu, Yu

New Journal of Chemistry (2004) 28, 2 191

a=29.829(6)Å   b=13.139(3)Å   c=8.5558(17)Å

α=90.00°   β=105.95(3)°   γ=90.00°

C26H20MnN10O4S2

C26H20MnN10O4S2

Hou, HongweiXie, LixiaLi, GangGe, TiezhuFan, YaotingZhu, Yu

New Journal of Chemistry (2004) 28, 2 191

a=7.9571(16)Å   b=8.6740(17)Å   c=11.326(2)Å

α=94.31(3)°   β=110.17(3)°   γ=94.66(3)°

C14H22CoN4O10S

C14H22CoN4O10S

Hou, HongweiXie, LixiaLi, GangGe, TiezhuFan, YaotingZhu, Yu

New Journal of Chemistry (2004) 28, 2 191

a=7.4061(15)Å   b=10.725(2)Å   c=26.453(5)Å

α=90.00°   β=96.11(3)°   γ=90.00°

C25H21N3O3,CH4O

C25H21N3O3,CH4O

Yan, XingchenXu, JiakunWu, XiaojingZhang, ZhongyuZhang, XiaFan, YuhuaBi, Caifeng

New J. Chem. (2015) 39, 3 2168

a=10.1589(11)Å   b=11.3338(12)Å   c=11.6688(14)Å

α=68.3220(10)°   β=67.3960(10)°   γ=82.841(2)°

C24H21N3O2

C24H21N3O2

Yan, XingchenXu, JiakunWu, XiaojingZhang, ZhongyuZhang, XiaFan, YuhuaBi, Caifeng

New J. Chem. (2015) 39, 3 2168

a=7.7356(7)Å   b=10.8256(8)Å   c=13.5508(11)Å

α=112.683(2)°   β=90.9070(10)°   γ=107.7410(10)°

C24H21N3O2

C24H21N3O2

Yan, XingchenXu, JiakunWu, XiaojingZhang, ZhongyuZhang, XiaFan, YuhuaBi, Caifeng

New J. Chem. (2015) 39, 3 2168

a=7.2287(6)Å   b=11.0934(9)Å   c=14.0509(14)Å

α=107.981(2)°   β=99.5340(10)°   γ=105.1460(10)°

C30H26N4O,2(CH4O)

C30H26N4O,2(CH4O)

Yan, XingchenXu, JiakunWu, XiaojingZhang, ZhongyuZhang, XiaFan, YuhuaBi, Caifeng

New J. Chem. (2015) 39, 3 2168

a=9.5274(8)Å   b=10.4205(9)Å   c=14.7518(13)Å

α=77.2540(10)°   β=82.0960(10)°   γ=84.377(2)°

C25H19N3O5,C2H6O

C25H19N3O5,C2H6O

Yan, XingchenXu, JiakunWu, XiaojingZhang, ZhongyuZhang, XiaFan, YuhuaBi, Caifeng

New J. Chem. (2015) 39, 3 2168

a=8.4482(7)Å   b=10.4238(11)Å   c=13.9303(12)Å

α=86.458(2)°   β=77.2390(10)°   γ=86.317(2)°

C4H19CoNO13P2

C4H19CoNO13P2

Ma, KuirongXu, JianingZhang, LirongShi, JingZhang, DaojunZhu, YulanFan, YongSong, Tianyong

New Journal of Chemistry (2009) 33, 4 886

a=9.3817(19)Å   b=9.3988(19)Å   c=9.776(2)Å

α=82.84(3)°   β=62.55(3)°   γ=76.32(3)°

C4H27NNiO17P2

C4H27NNiO17P2

Ma, KuirongXu, JianingZhang, LirongShi, JingZhang, DaojunZhu, YulanFan, YongSong, Tianyong

New Journal of Chemistry (2009) 33, 4 886

a=11.568(2)Å   b=10.689(2)Å   c=15.816(3)Å

α=90.00°   β=109.17(3)°   γ=90.00°

C11H44N8Ni2O18P4

C11H44N8Ni2O18P4

Ma, KuirongXu, JianingZhang, LirongShi, JingZhang, DaojunZhu, YulanFan, YongSong, Tianyong

New Journal of Chemistry (2009) 33, 4 886

a=11.315(2)Å   b=19.282(4)Å   c=14.432(3)Å

α=90.00°   β=103.01(3)°   γ=90.00°

C74H56Co3N12O18

C74H56Co3N12O18

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=9.6519(5)Å   b=14.0468(14)Å   c=14.7341(14)Å

α=117.367(10)°   β=99.409(6)°   γ=94.091(6)°

C92H72Co3N12O20

C92H72Co3N12O20

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=11.7113(6)Å   b=10.4600(5)Å   c=33.1080(16)Å

α=90.00°   β=94.1870(10)°   γ=90.00°

C30H25Co2N2O10

C30H25Co2N2O10

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=21.087(4)Å   b=21.087(4)Å   c=12.382(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H26CoN4O9

C37H26CoN4O9

Fan, YanHu, Dong-ChengYao, Xiao-QiangYang, Yun-XiaLiu, Jia-Cheng

New J. Chem. (2016) 40, 6 5010

a=16.136(2)Å   b=9.3687(13)Å   c=21.052(3)Å

α=90.00°   β=94.838(2)°   γ=90.00°

C55H57Cl3EuN7O2

C55H57Cl3EuN7O2

Wei-Xu FengShao-Yun YinMei PanHai-Ping WangYa-Nan FanXing-Qiang LuCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 1742-1750

a=17.0210(3)Å   b=19.9533(3)Å   c=15.8740(3)Å

α=90.00°   β=96.235(2)°   γ=90.00°

C15H16N2O

C15H16N2O

Kong, LingbinHuang, RongHe, HaodanFan, YunxiangLin, JunYan, Shengjiao

Green Chemistry (2020) 22, 1 256-264

a=7.3319(11)Å   b=11.5409(16)Å   c=16.169(2)Å

α=90°   β=99.147(2)°   γ=90°

C9H12N2O

C9H12N2O

Kong, LingbinHuang, RongHe, HaodanFan, YunxiangLin, JunYan, Shengjiao

Green Chemistry (2020) 22, 1 256-264

a=6.4219(12)Å   b=10.741(2)Å   c=13.507(3)Å

α=90°   β=95.887(3)°   γ=90°

C37H37BN2O2

C37H37BN2O2

Yu, YunFan, YuanyuanWang, CanWei, YaoLiao, QiuyanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 44 13759

a=10.2530(19)Å   b=10.807(2)Å   c=14.406(3)Å

α=77.441(3)°   β=89.437(3)°   γ=80.778(3)°

C33H31BN2O3

C33H29BN2O2,O

Yu, YunFan, YuanyuanWang, CanWei, YaoLiao, QiuyanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 44 13759

a=28.0786(7)Å   b=9.9927(2)Å   c=20.6710(4)Å

α=90°   β=104.841(2)°   γ=90°

C37H37BN2O2

C37H37BN2O2

Yu, YunFan, YuanyuanWang, CanWei, YaoLiao, QiuyanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 44 13759

a=12.265(4)Å   b=9.760(3)Å   c=26.828(9)Å

α=90°   β=102.119(6)°   γ=90°

C29H17F3N2O5,2(C3H7NO)

C29H17F3N2O5,2(C3H7NO)

Ling ChenShao-Yun YinMei PanKai WuHai-Ping WangYa-Nan FanCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 6962-6966

a=10.3694(3)Å   b=12.9551(5)Å   c=13.3347(5)Å

α=87.150(3)°   β=86.739(3)°   γ=66.714(3)°

C29H17F3N2O5,CH4O

C29H17F3N2O5,CH4O

Ling ChenShao-Yun YinMei PanKai WuHai-Ping WangYa-Nan FanCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 6962-6966

a=9.4844(5)Å   b=11.9760(6)Å   c=12.6807(6)Å

α=70.466(4)°   β=70.427(4)°   γ=75.767(4)°

C24H9N3O18Sc2

C24H9N3O18Sc2

Chai, JuanZhang, PingShi, XiangxiangSun, JingWang, LiFan, Yong

CrystEngComm (2019) 21, 36 5440

a=14.3757(17)Å   b=14.3757(17)Å   c=14.3757(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H5NO5Sc

C8H5NO5Sc

Chai, JuanZhang, PingShi, XiangxiangSun, JingWang, LiFan, Yong

CrystEngComm (2019) 21, 36 5440

a=22.401(3)Å   b=22.401(3)Å   c=11.964(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H15N3O12Sc2

C24H15N3O12Sc2

Chai, JuanZhang, PingShi, XiangxiangSun, JingWang, LiFan, Yong

CrystEngComm (2019) 21, 36 5440

a=13.9899(4)Å   b=13.9899(4)Å   c=13.9899(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H26CdN4O7

C41H26CdN4O7

Fan, ChuanbinZong, ZiaoMeng, XiangminZhang, XiaZhang, XiaoyinZhang, DongmeiXu, CungangWang, HuFan, Yuhua

CrystEngComm (2019) 21, 33 4880

a=12.5378(17)Å   b=12.7153(17)Å   c=21.843(3)Å

α=90°   β=102.085(4)°   γ=90°

C43H30Cd3N4O16

C43H30Cd3N4O16

Fan, ChuanbinZong, ZiaoMeng, XiangminZhang, XiaZhang, XiaoyinZhang, DongmeiXu, CungangWang, HuFan, Yuhua

CrystEngComm (2019) 21, 33 4880

a=9.9901(9)Å   b=10.2697(10)Å   c=21.862(2)Å

α=86.042(2)°   β=87.985(2)°   γ=63.233(2)°

C33H22CdN4O8

C33H22CdN4O8

Fan, ChuanbinZong, ZiaoMeng, XiangminZhang, XiaZhang, XiaoyinZhang, DongmeiXu, CungangWang, HuFan, Yuhua

CrystEngComm (2019) 21, 33 4880

a=9.6398(8)Å   b=12.1917(11)Å   c=25.562(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H36Cd3N4O18

C40H36Cd3N4O18

Fan, ChuanbinZong, ZiaoMeng, XiangminZhang, XiaZhang, XiaoyinZhang, DongmeiXu, CungangWang, HuFan, Yuhua

CrystEngComm (2019) 21, 33 4880

a=9.7767(8)Å   b=10.1909(8)Å   c=12.5613(10)Å

α=66.9050(10)°   β=74.382(2)°   γ=71.258(2)°

0.25(C232H184Cd12N32O64)

0.25(C232H184Cd12N32O64)

Fan, ChuanbinZong, ZiaoMeng, XiangminZhang, XiaZhang, XiaoyinZhang, DongmeiXu, CungangWang, HuFan, Yuhua

CrystEngComm (2019) 21, 33 4880

a=14.0389(10)Å   b=13.7650(9)Å   c=28.8767(18)Å

α=90°   β=98.2410(10)°   γ=90°

C29H17F3N2O5,C3H7NO,C3H8O

C29H17F3N2O5,C3H7NO,C3H8O

Ling ChenShao-Yun YinMei PanKai WuHai-Ping WangYa-Nan FanCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 6962-6966

a=9.1127(3)Å   b=12.7452(7)Å   c=14.6534(9)Å

α=89.060(5)°   β=89.138(4)°   γ=69.885(4)°

C29H17F3N2O5

C29H17F3N2O5

Ling ChenShao-Yun YinMei PanKai WuHai-Ping WangYa-Nan FanCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 6962-6966

a=14.8457(2)Å   b=20.0452(3)Å   c=16.2309(2)Å

α=90°   β=104.7880(10)°   γ=90°

C27H17F3N2O

C27H17F3N2O

Ling ChenShao-Yun YinMei PanKai WuHai-Ping WangYa-Nan FanCheng-Yong Su

Journal of Materials Chemistry C (2016) 4, 6962-6966

a=14.1247(5)Å   b=10.5410(4)Å   c=14.3333(4)Å

α=90°   β=93.617(3)°   γ=90°

C19H15NO

C19H15NO

Tu, JinFan, YunhaoWang, JiaqiangLi, XiaoyuLiu, FanHan, MengmengWang, CanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 39 12256

a=12.0916(17)Å   b=11.4255(16)Å   c=10.9413(16)Å

α=90.00°   β=101.999(3)°   γ=90.00°

C19H13Cl2NO

C19H13Cl2NO

Tu, JinFan, YunhaoWang, JiaqiangLi, XiaoyuLiu, FanHan, MengmengWang, CanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 39 12256

a=9.117(4)Å   b=8.400(3)Å   c=11.068(4)Å

α=90°   β=107.736(7)°   γ=90°

C19H13Br2NO

C19H13Br2NO

Tu, JinFan, YunhaoWang, JiaqiangLi, XiaoyuLiu, FanHan, MengmengWang, CanLi, QianqianLi, Zhen

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 39 12256

a=9.244(4)Å   b=8.389(4)Å   c=11.306(5)Å

α=90°   β=107.570(8)°   γ=90°

C25H25N9O9

C25H25N9O9

Wang, RuyuShu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongHuang, Chao

RSC Advances (2018) 8, 69 39394

a=5.8865(2)Å   b=14.2293(7)Å   c=16.8469(8)Å

α=75.358(4)°   β=87.692(3)°   γ=82.114(4)°

C25H23.22N9O9,C2H5O0.5

C25H23.22N9O9,C2H5O0.5

Wang, RuyuShu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongHuang, Chao

RSC Advances (2018) 8, 69 39394

a=7.1240(4)Å   b=12.8626(5)Å   c=16.0430(7)Å

α=95.365(4)°   β=90.472(4)°   γ=101.742(4)°

C25H25N9O9,C2H6OS

C25H25N9O9,C2H6OS

Wang, RuyuShu, XiFan, YuLi, ShoujianJin, YongdongHuang, Chao

RSC Advances (2018) 8, 69 39394

a=10.7261(5)Å   b=12.0465(6)Å   c=14.5821(5)Å

α=83.686(3)°   β=74.878(4)°   γ=79.380(4)°

C30H21CoN6O4S,3(H2O)

C30H21CoN6O4S,3(H2O)

Fan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, XiaXu, CungangZhu, ZhengMeng, XiangminBi, ShuangyuFan, Yuhua

CrystEngComm (2018) 20, 34 4973

a=11.3482(4)Å   b=18.4529(7)Å   c=14.3356(5)Å

α=90°   β=96.578(7)°   γ=90°

C25H24CoN4O4S

C25H24CoN4O4S

Fan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, XiaXu, CungangZhu, ZhengMeng, XiangminBi, ShuangyuFan, Yuhua

CrystEngComm (2018) 20, 34 4973

a=12.212(5)Å   b=14.092(5)Å   c=16.780(6)Å

α=90°   β=95.617(9)°   γ=90°

C41H28CoN4O4S

C41H28CoN4O4S

Fan, ChuanbinZong, ZiaoZhang, XiaXu, CungangZhu, ZhengMeng, XiangminBi, ShuangyuFan, Yuhua

CrystEngComm (2018) 20, 34 4973

a=22.370(4)Å   b=12.624(3)Å   c=15.050(3)Å

α=90.00°   β=125.507(2)°   γ=90.00°