Structures by: Du M.

Total: 584

C20H32O3,H2O

C20H32O3,H2O

Du, MinAn, LijunXu, JingGuo, Yuanqiang

Journal of natural products (2020)

a=8.48738(6)Å   b=8.60757(6)Å   c=25.91521(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H16AgF3N6O3

C20H16AgF3N6O3

Jian GuoCheng-Peng LiMiao Du

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 212-217

a=10.2782(8)Å   b=6.7755(5)Å   c=29.893(2)Å

α=90.00°   β=91.903(2)°   γ=90.00°

C34H24Cd2I4N12

C34H24Cd2I4N12

Jian GuoCheng-Peng LiMiao Du

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 212-217

a=8.3752(7)Å   b=9.7463(8)Å   c=12.5595(11)Å

α=77.4640(10)°   β=81.6630(10)°   γ=89.5350(10)°

C22.5H14.75Ag2F6N6.75O4.25

C22.5H14.75Ag2F6N6.75O4.25

Jian GuoCheng-Peng LiMiao Du

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 212-217

a=7.1707(9)Å   b=14.5252(18)Å   c=14.9651(19)Å

α=63.842(2)°   β=77.234(2)°   γ=89.876(2)°

C86H90Cd4I8N30O6

C86H90Cd4I8N30O6

Jian GuoCheng-Peng LiMiao Du

Inorganica Chimica Acta (2013) 395, 212-217

a=13.4040(19)Å   b=14.696(2)Å   c=17.140(4)Å

α=99.668(3)°   β=104.125(3)°   γ=117.122(2)°

C4H10Cu3N4O5

C4H10Cu3N4O5

Ji-Min ZhengStuart R. BattenMiao Du

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3371-3373

a=6.720(2)Å   b=9.494(3)Å   c=10.682(3)Å

α=111.979(4)°   β=96.879(5)°   γ=106.678(5)°

N-cetyl-N,N-di(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide

C21H46BrNO2

Dai, CailiWu, XuepengLi, WeitaoYou, QinZhao, MingweiDu, MingyongLiu, YifeiLi, Yuyang

Soft matter (2015) 11, 39 7817-7826

a=22.8075(16)Å   b=7.3222(6)Å   c=14.4685(7)Å

α=90.00°   β=94.765(6)°   γ=90.00°

C38H40O2S4

C38H40O2S4

Chen, DaoliangZhu, DanleiLin, GaoboDu, MingxuShi, DandanPeng, QianJiang, LangLiu, ZitongZhang, GuanxinZhang, Deqing

RSC Advances (2020) 10, 21 12378-12383

a=5.34500(10)Å   b=8.3039(2)Å   c=18.8962(4)Å

α=101.923(2)°   β=93.255(2)°   γ=98.322(2)°

C42H40O2S6

C42H40O2S6

Chen, DaoliangZhu, DanleiLin, GaoboDu, MingxuShi, DandanPeng, QianJiang, LangLiu, ZitongZhang, GuanxinZhang, Deqing

RSC Advances (2020) 10, 21 12378-12383

a=8.1600(3)Å   b=8.4682(4)Å   c=13.9854(5)Å

α=87.738(3)°   β=87.241(3)°   γ=71.942(4)°

0.21(C54H36N4)

0.21(C54H36N4)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=13.1152(19)Å   b=9.7918(10)Å   c=33.822(4)Å

α=90°   β=91.189(12)°   γ=90°

0.2(C54H34Cl2N4)

0.2(C54H34Cl2N4)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=13.3538(10)Å   b=10.7542(10)Å   c=15.7395(12)Å

α=90°   β=96.853(7)°   γ=90°

C23H26ClN2Rh,C7H5N

C23H26ClN2Rh,C7H5N

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=30.7434(11)Å   b=9.7093(4)Å   c=22.2459(7)Å

α=90°   β=126.426(3)°   γ=90°

0.19(C56H34F6N4)

0.19(C56H34F6N4)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=15.7886(4)Å   b=10.8211(3)Å   c=28.7265(8)Å

α=90°   β=90.484(3)°   γ=90°

0.22(C50H32N4S2)

0.22(C50H32N4S2)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=9.8941(3)Å   b=13.9468(4)Å   c=16.4764(5)Å

α=102.279(2)°   β=99.940(2)°   γ=97.712(2)°

0.31(C23H26Cl2N2Rh),0.15(C14H10)

0.31(C23H26Cl2N2Rh),0.15(C14H10)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=15.6342(3)Å   b=7.29120(10)Å   c=25.8878(5)Å

α=90°   β=98.679(2)°   γ=90°

0.19(C56H37F3N4)

0.19(C56H37F3N4)

Xu, FenSong, Yuan-YuanZhu, Wen-JingLiu, Chun-SenLu, Ya-ZhouDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 76 11227-11230

a=15.7038(3)Å   b=10.8165(2)Å   c=28.0637(6)Å

α=90°   β=90.879(2)°   γ=90°

C14H14BrF3N2O2

C14H14BrF3N2O2

Du, MengyuanYu, LonghuiDu, TingLi, ZhaokunLuo, YueyangMeng, XiangyuTian, ZhengtaoZheng, ChangwuCao, WeiguoZhao, Gang

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 10 1581-1584

a=9.2263(4)Å   b=15.7424(7)Å   c=11.8768(6)Å

α=90°   β=108.325(2)°   γ=90°

0.13(C2304H1152N288Na248O576)

0.13(C2304H1152N288Na248O576)

Chen, Di-MingTian, Jia-YueWang, Zhuo-WeiLiu, Chun-SenChen, MinDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 77 10668-10671

a=48.1642(8)Å   b=48.1642(8)Å   c=48.1642(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H14AgN7O4

C17H14AgN7O4

Li, Cheng-PengWang, SiGuo, WeiYan, YanDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 74 11060-11063

a=31.370(3)Å   b=31.370(3)Å   c=7.8467(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H14AgF3N6O3

C19H14AgF3N6O3

Li, Cheng-PengWang, SiGuo, WeiYan, YanDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 74 11060-11063

a=22.8131(6)Å   b=22.8131(6)Å   c=7.7879(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H14AgN8,CF3O3S,0.5(C2H3N)

C18H14AgN8,CF3O3S,0.5(C2H3N)

Li, Cheng-PengAi, Jin-YunZhou, HangChen, QiYang, YijieHe, HongmingDu, Miao

Chemical Communications (2019)

a=8.7133(5)Å   b=12.3600(7)Å   c=13.3642(8)Å

α=113.788(6)°   β=93.665(5)°   γ=107.309(5)°

C21H21AgN9O5Re

C21H21AgN9O5Re

Li, Cheng-PengAi, Jin-YunZhou, HangChen, QiYang, YijieHe, HongmingDu, Miao

Chemical Communications (2019)

a=9.0819(3)Å   b=11.3685(4)Å   c=13.9457(6)Å

α=103.728(4)°   β=98.178(4)°   γ=112.943(4)°

C18H13AgCl3N7O2

C18H13AgCl3N7O2

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiChen, JingWang, ZhongliangDu, Miao

Chem. Commun. (2017)

a=9.355(5)Å   b=9.509(5)Å   c=13.743(7)Å

α=76.120(7)°   β=84.113(8)°   γ=66.219(7)°

C17H16.5AgN7O4.25

C17H16.5AgN7O4.25

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiChen, JingWang, ZhongliangDu, Miao

Chem. Commun. (2017)

a=10.0544(6)Å   b=14.8631(9)Å   c=13.3957(8)Å

α=90°   β=98.2720(10)°   γ=90°

C19H14AgF3N6O3

C19H14AgF3N6O3

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiChen, JingWang, ZhongliangDu, Miao

Chem. Commun. (2017)

a=10.2840(4)Å   b=14.6472(6)Å   c=15.6111(5)Å

α=90°   β=118.983(2)°   γ=90°

C19H15AgCrN7O3.5

C19H15AgCrN7O3.5

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiChen, JingWang, ZhongliangDu, Miao

Chem. Commun. (2017)

a=10.1531(2)Å   b=13.2623(4)Å   c=15.5979(3)Å

α=90°   β=95.662(2)°   γ=90°

C34H44Cl4Cu2N8O12

C34H44Cl4Cu2N8O12

Du, MiaoGuo, Ya-MeiBu, Xian-HeRibas, JoanMonfort, Montserrat

New Journal of Chemistry (2002) 26, 7 939

a=14.571(4)Å   b=14.761(4)Å   c=19.596(5)Å

α=90.00°   β=90.235(5)°   γ=90.00°

C26H36Cl4Cu2N12O12

C26H36Cl4Cu2N12O12

Du, MiaoGuo, Ya-MeiBu, Xian-HeRibas, JoanMonfort, Montserrat

New Journal of Chemistry (2002) 26, 7 939

a=11.462(4)Å   b=12.790(4)Å   c=26.465(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H34Cl4Cu2N6O8

C22H34Cl4Cu2N6O8

Du, MiaoGuo, Ya-MeiBu, Xian-HeRibas, JoanMonfort, Montserrat

New Journal of Chemistry (2002) 26, 5 645

a=11.860(4)Å   b=8.114(3)Å   c=32.848(10)Å

α=90.00°   β=90.908(6)°   γ=90.00°

C25H20N2O,0.5(C12H4N4),C8H10

C25H20N2O,0.5(C12H4N4),C8H10

Khan, ArshadWang, MingliangUsman, RabiaLu, JiaoSun, HaoDu, ManZhang, RuiminXu, Chunxiang

New J. Chem. (2016) 40, 6 5277

a=9.928(2)Å   b=10.632(2)Å   c=16.282(3)Å

α=76.58(3)°   β=72.43(3)°   γ=77.68(3)°

C29H22N2O,0.5(C12H4N4),C8H10

C29H22N2O,0.5(C12H4N4),C8H10

Khan, ArshadWang, MingliangUsman, RabiaLu, JiaoSun, HaoDu, ManZhang, RuiminXu, Chunxiang

New J. Chem. (2016) 40, 6 5277

a=9.7190(19)Å   b=10.356(2)Å   c=17.804(4)Å

α=74.09(3)°   β=86.73(3)°   γ=85.69(3)°

C12H6CdF2N2O4

C12H6CdF2N2O4

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=10.8861(8)Å   b=10.2944(8)Å   c=14.3534(8)Å

α=90.00°   β=120.868(4)°   γ=90.00°

C12H6CdF2N2O4

C12H6CdF2N2O4

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=15.1219(8)Å   b=9.4338(5)Å   c=9.0516(5)Å

α=90.00°   β=113.6880(10)°   γ=90.00°

C9H10CdClFN2O3

C9H10CdClFN2O3

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=13.9287(15)Å   b=12.7175(14)Å   c=6.9109(8)Å

α=90.00°   β=95.088(2)°   γ=90.00°

C12H10CdCl2N2O6

C12H10CdCl2N2O6

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=5.6741(14)Å   b=9.260(2)Å   c=15.044(4)Å

α=90.00°   β=104.330(8)°   γ=90.00°

C12H6CdCl2N2O4

C12H6CdCl2N2O4

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=11.1319(6)Å   b=9.9512(5)Å   c=14.2568(6)Å

α=90.00°   β=120.015(3)°   γ=90.00°

C9H10CdCl2N2O3

C9H10CdCl2N2O3

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=14.1516(6)Å   b=12.6704(6)Å   c=7.0376(3)Å

α=90.00°   β=93.6150(10)°   γ=90.00°

C13.5H12CdCl2N2O5.5

C13.5H12CdCl2N2O5.5

Li, Cheng-PengChen, JingLiu, Peng-WenDu, Miao

CrystEngComm (2013) 15, 45 9713

a=15.2423(8)Å   b=17.1026(8)Å   c=15.0777(7)Å

α=90.00°   β=120.3120(10)°   γ=90.00°

C28H32.5Cu2N4Na0.5O17.5

C28H32.5Cu2N4Na0.5O17.5

Shi, DongyingCui, Chao-JieHu, MinRen, A-HaoSong, Lu-BinLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 33 10211

a=15.7471(10)Å   b=17.8249(10)Å   c=11.4482(6)Å

α=90.00°   β=95.314(5)°   γ=90.00°

C6H8Cu2O9

C6H8Cu2O9

Shi, DongyingCui, Chao-JieHu, MinRen, A-HaoSong, Lu-BinLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry C (2019) 7, 33 10211

a=6.91480(10)Å   b=9.7402(2)Å   c=14.5052(2)Å

α=90.00°   β=91.353(2)°   γ=90.00°

C33H29O10Tb

C33H29O10Tb

Chen, MinXu, Wen-MingTian, Jia-YueCui, HuiZhang, Jiao-XingLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 8 2015

a=30.773(2)Å   b=9.3088(4)Å   c=30.411(2)Å

α=90.00°   β=111.272(8)°   γ=90.00°

0.17(C168H96O60Tb6),C2H4N4,C2H8N

0.17(C168H96O60Tb6),C2H4N4,C2H8N

Chen, Di-MingZhang, Nan-NanLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry C (2017) 5, 9 2311

a=15.1834(4)Å   b=15.1834(4)Å   c=26.5282(9)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

0.5(C84H48Co10N30O30)

0.5(C84H48Co10N30O30)

Chen, Di-MingZhang, Nan-NanTian, Jia-YueLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 10 4861

a=18.8605(4)Å   b=18.8605(4)Å   c=16.6183(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

0.08(C84H48Co6N36O14),0.17(C2H8N1)

0.08(C84H48Co6N36O14),0.17(C2H8N1)

Chen, Di-MingZhang, Nan-NanTian, Jia-YueLiu, Chun-SenDu, Miao

Journal of Materials Chemistry A (2017) 5, 10 4861

a=16.7919(10)Å   b=16.7919(10)Å   c=18.9208(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C18H11InO7

C18H11InO7

Du, MiaoChen, MinYang, Xiao-GangWen, JiongWang, XiFang, Shao-MingLiu, Chun-Sen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 25 9828

a=32.3006(7)Å   b=32.3006(7)Å   c=7.2707(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11InO7

C18H11InO7

Du, MiaoChen, MinYang, Xiao-GangWen, JiongWang, XiFang, Shao-MingLiu, Chun-Sen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 25 9828

a=32.182(2)Å   b=32.182(2)Å   c=7.2741(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11InO7

C18H11InO7

Du, MiaoChen, MinYang, Xiao-GangWen, JiongWang, XiFang, Shao-MingLiu, Chun-Sen

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 25 9828

a=32.2297(13)Å   b=32.2297(13)Å   c=7.2618(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C22H21NO3S

C22H21NO3S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=7.9842(9)Å   b=6.081(2)Å   c=20.127(2)Å

α=90.00°   β=100.170(11)°   γ=90.00°

C21H17NO

C21H17NO

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=15.5556(11)Å   b=7.0185(5)Å   c=7.3310(5)Å

α=90.00°   β=94.221(6)°   γ=90.00°

C21H18FNO2S

C21H18FNO2S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=19.4865(5)Å   b=6.17720(10)Å   c=15.7523(4)Å

α=90.00°   β=109.925(3)°   γ=90.00°

C22H21NO2S

C22H21NO2S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=7.9693(2)Å   b=6.1218(2)Å   c=19.3280(5)Å

α=90.00°   β=101.204(2)°   γ=90.00°

C23H23NO3S

C23H23NO3S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=8.4634(2)Å   b=9.3587(2)Å   c=25.6617(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H18FNO2S

C21H18FNO2S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=20.5689(8)Å   b=10.9975(6)Å   c=7.9534(3)Å

α=90.00°   β=91.984(4)°   γ=90.00°

C20H16ClNO2S

C20H16ClNO2S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=7.5142(2)Å   b=12.7251(4)Å   c=18.0220(5)Å

α=88.481(2)°   β=84.657(2)°   γ=89.958(2)°

C21H18ClNO2S

C21H18ClNO2S

Xu, FenSi, Xiao-JuWang, Xiao-NingKou, Hao-DongChen, Di-MingLiu, Chun-SenDu, Miao

RSC Advances (2018) 8, 9 4895

a=7.08143(9)Å   b=9.08409(11)Å   c=29.0369(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Br14Ce4Cs2

Br14Ce4Cs2

Yuntao WuHongliang ShiBryan C. ChakoumakosMariya ZhuravlevaMao-Hua DuCharles L. Melcher

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 11366-11376

a=7.571(3)Å   b=13.666(5)Å   c=13.860(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C48H88Cl4Cu4N8O34

C48H88Cl4Cu4N8O34

Du, MiaoBu, Xian-HeGuo, Ya-MeiRibas, JoanDiaz, Carmen

Chemical Communications (2002) 21 2550

a=13.4001(10)Å   b=13.4001(10)Å   c=34.747(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H44Cl4Cu3N4O18

C24H44Cl4Cu3N4O18

Du, MiaoBu, Xian-HeGuo, Ya-MeiRibas, JoanDiaz, Carmen

Chemical Communications (2002) 21 2550

a=10.1565(9)Å   b=13.7346(13)Å   c=27.005(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H68Cl2N6Ni4O24

C36H68Cl2N6Ni4O24

Du, MiaoBu, Xian-HeGuo, Ya-MeiZhang, LeiLiao, Dai-ZhengRibas, Joan

Chemical Communications (2002) 14 1478

a=24.253(7)Å   b=12.158(4)Å   c=8.378(2)Å

α=90.00°   β=98.557(4)°   γ=90.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=16.789(2)Å   b=16.789(2)Å   c=15.144(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=17.4310(11)Å   b=17.4310(11)Å   c=48.043(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=16.7639(7)Å   b=16.7639(7)Å   c=14.9592(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=16.7335(4)Å   b=16.7335(4)Å   c=14.9637(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=17.2813(4)Å   b=17.2813(4)Å   c=47.354(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C18H11.33CoO6.67

C18H11.33CoO6.67

Min ChenHui ZhaoChun-Sen LiuXi WangHeng-Zhen ShiMiao Du

Chem.Commun. (2015) 51, 6014

a=17.3321(4)Å   b=17.3321(4)Å   c=47.616(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

0.5(C84H48Co10N30O30)

0.5(C84H48Co10N30O30)

Di-Ming ChenJia-Yue TianChun-Sen LiuMiao Du

Chem. Commun. (2016) 52, 8413

a=18.8605(4)Å   b=18.8605(4)Å   c=16.6183(4)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

0.5(C48H24Co6N24O20)

0.5(C48H24Co6N24O20)

Di-Ming ChenJia-Yue TianChun-Sen LiuMiao Du

Chem. Commun. (2016) 52, 8413

a=16.8676(7)Å   b=16.8676(7)Å   c=18.8186(6)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C102H72Ag7Cl7N36O28

C102H72Ag7Cl7N36O28

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiYuan, Hong-HanZhang, Su-ZhenDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4767-4770

a=25.4554(3)Å   b=25.4554(3)Å   c=16.5591(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C108.75H87.75Ag7B7F28N38.25O2.25

C108.75H87.75Ag7B7F28N38.25O2.25

Li, Cheng-PengZhou, HangWang, SiYuan, Hong-HanZhang, Su-ZhenDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 35 4767-4770

a=25.3416(4)Å   b=25.3416(4)Å   c=16.5233(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

0.13(C808H1282N169O400Zr48)

0.13(C808H1282N169O400Zr48)

Liu, Chun-SenZhang, Zhi-HongChen, MinZhao, HuiDuan, Feng-HeChen, Di-MingWang, Ming-HuaZhang, ShuaiDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 28 3941

a=38.8511(3)Å   b=38.8511(3)Å   c=18.7521(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.13(C800H1115N146O423Zr48)

0.13(C800H1115N146O423Zr48)

Liu, Chun-SenZhang, Zhi-HongChen, MinZhao, HuiDuan, Feng-HeChen, Di-MingWang, Ming-HuaZhang, ShuaiDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 28 3941

a=38.9025(7)Å   b=38.9025(7)Å   c=18.9223(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H15F2N2O6Zn

C19H15F2N2O6Zn

Zhang, Zhi-HuiChen, Sheng-ChunMi, Jin-LingHe, Ming-YangChen, QunDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 44 8427-8429

a=8.2753(9)Å   b=16.4858(18)Å   c=14.4799(16)Å

α=90.00°   β=106.4530(10)°   γ=90.00°

C18H13F2N2O6Zn

C18H13F2N2O6Zn

Zhang, Zhi-HuiChen, Sheng-ChunMi, Jin-LingHe, Ming-YangChen, QunDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 44 8427-8429

a=8.0683(8)Å   b=15.9656(16)Å   c=14.4286(15)Å

α=90.00°   β=101.8500(10)°   γ=90.00°

C28H19F5N4O7Zn

C28H19F5N4O7Zn

Zhang, Zhi-HuiChen, Sheng-ChunMi, Jin-LingHe, Ming-YangChen, QunDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 44 8427-8429

a=16.511(4)Å   b=11.031(3)Å   c=16.949(4)Å

α=90.00°   β=112.683(3)°   γ=90.00°

C56H36F8N10O17Zn2

C56H36F8N10O17Zn2

Zhang, Zhi-HuiChen, Sheng-ChunMi, Jin-LingHe, Ming-YangChen, QunDu, Miao

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 44 8427-8429

a=11.738(2)Å   b=16.567(3)Å   c=16.799(3)Å

α=73.420(2)°   β=70.116(2)°   γ=85.726(2)°

C6H6AgNO4

C6H6AgNO4

Du, MiaoLi, Cheng-PengGuo, Jian-Hua

CrystEngComm (2009) 11, 8 1536

a=3.577(2)Å   b=17.335(10)Å   c=11.596(7)Å

α=90.00°   β=90.726(10)°   γ=90.00°

C24H18Ag3ClN4O16

C24H18Ag3ClN4O16

Du, MiaoLi, Cheng-PengGuo, Jian-Hua

CrystEngComm (2009) 11, 8 1536

a=6.782(2)Å   b=9.375(3)Å   c=11.223(4)Å

α=94.659(4)°   β=92.078(5)°   γ=91.662(5)°

C22H20.4N2O4.2Zn

C22H20.4N2O4.2Zn

Ma, Lu-FangWang, Yao-YuLiu, Jian-QiangYang, Guo-PingDu, MiaoWang, Li-Ya

CrystEngComm (2009) 11, 9 1800

a=11.0527(10)Å   b=11.3755(10)Å   c=15.9775(14)Å

α=90.00°   β=103.6340(10)°   γ=90.00°

C19H20CoF6O8

C19H20CoF6O8

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=6.877(5)Å   b=27.252(18)Å   c=11.664(8)Å

α=90.00°   β=90.052(3)°   γ=90.00°

C19H20F6NiO8

C19H20F6NiO8

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=6.8247(5)Å   b=27.1975(19)Å   c=11.5922(8)Å

α=90.00°   β=90.0350(10)°   γ=90.00°

C19H20F6MnO8

C19H20F6MnO8

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=6.942(3)Å   b=27.341(11)Å   c=11.782(5)Å

α=90.00°   β=90.095(7)°   γ=90.00°

C35H34F12O16Zn2

C35H34F12O16Zn2

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=12.9861(17)Å   b=12.1989(16)Å   c=13.2626(17)Å

α=90.00°   β=95.072(2)°   γ=90.00°

C34H18Ag2F12O8

C34H18Ag2F12O8

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=30.984(6)Å   b=30.984(6)Å   c=6.7681(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H10CuF6O5

C17H10CuF6O5

Jiang, Xiu-JuanZhang, Su-ZhenGuo, Jian-HuaWang, Xiu-GuangLi, Jin-ShanDu, Miao

CrystEngComm (2009) 11, 5 855

a=12.6969(7)Å   b=6.9692(4)Å   c=23.6089(9)Å

α=90.00°   β=118.499(2)°   γ=90.00°

C20H16N6O4

C20H16N6O4

Du, MiaoJiang, Xiu-JuanTan, XueZhang, Zhi-HuiCai, Hua

CrystEngComm (2009) 11, 3 454

a=18.5354(9)Å   b=6.5819(3)Å   c=14.7391(7)Å

α=90.00°   β=91.9870(10)°   γ=90.00°

C20H16N6O4

C20H16N6O4

Du, MiaoJiang, Xiu-JuanTan, XueZhang, Zhi-HuiCai, Hua

CrystEngComm (2009) 11, 3 454

a=6.255(2)Å   b=7.187(2)Å   c=20.272(4)Å

α=83.78(3)°   β=86.62(3)°   γ=79.03(2)°

C20H17N7O4

C20H17N7O4

Du, MiaoJiang, Xiu-JuanTan, XueZhang, Zhi-HuiCai, Hua

CrystEngComm (2009) 11, 3 454

a=17.5638(13)Å   b=7.3710(6)Å   c=14.4866(11)Å

α=90.00°   β=93.0100(10)°   γ=90.00°

C21H20N6O8

C21H20N6O8

Du, MiaoJiang, Xiu-JuanTan, XueZhang, Zhi-HuiCai, Hua

CrystEngComm (2009) 11, 3 454

a=7.3454(7)Å   b=37.522(3)Å   c=8.5441(8)Å

α=90.00°   β=113.3500(10)°   γ=90.00°

C20H20N6O9S

C20H20N6O9S

Du, MiaoJiang, Xiu-JuanTan, XueZhang, Zhi-HuiCai, Hua

CrystEngComm (2009) 11, 3 454

a=7.1997(8)Å   b=21.912(2)Å   c=14.1960(15)Å

α=90.00°   β=98.1160(10)°   γ=90.00°

C44H40Mn2N4O8

C44H40Mn2N4O8

Ma, Lu-FangWang, Li-YaWang, Yao-YuDu, MiaoWang, Jian-Ge

CrystEngComm (2009) 11, 1 109

a=18.438(2)Å   b=14.6000(16)Å   c=15.5025(17)Å

α=90.00°   β=90.1400(10)°   γ=90.00°

C48H50Mn2N4O11

C48H50Mn2N4O11

Ma, Lu-FangWang, Li-YaWang, Yao-YuDu, MiaoWang, Jian-Ge

CrystEngComm (2009) 11, 1 109

a=24.291(3)Å   b=13.5583(18)Å   c=16.280(2)Å

α=90.00°   β=110.495(2)°   γ=90.00°

C24H24MnN2O4

C24H24MnN2O4

Ma, Lu-FangWang, Li-YaWang, Yao-YuDu, MiaoWang, Jian-Ge

CrystEngComm (2009) 11, 1 109

a=10.3090(12)Å   b=11.4973(14)Å   c=11.4980(14)Å

α=73.4920(10)°   β=71.7230(10)°   γ=76.4970(10)°

C21H18MnN2O4

C21H18MnN2O4

Ma, Lu-FangWang, Li-YaWang, Yao-YuDu, MiaoWang, Jian-Ge

CrystEngComm (2009) 11, 1 109

a=9.934(11)Å   b=10.242(11)Å   c=11.064(12)Å

α=78.351(12)°   β=82.391(13)°   γ=67.257(12)°

C62H62Mn3N4O20

C62H62Mn3N4O20

Ma, Lu-FangWang, Li-YaWang, Yao-YuDu, MiaoWang, Jian-Ge

CrystEngComm (2009) 11, 1 109

a=9.8326(13)Å   b=10.9290(15)Å   c=16.539(2)Å

α=71.419(2)°   β=79.114(2)°   γ=70.6480(10)°

C48H57CoN15O5

C48H57CoN15O5

Du, MiaoWang, Xiu-GuangZhang, Zhi-HuiTang, Liang-FuZhao, Xiao-Jun

CrystEngComm (2006) 8, 11 788

a=20.457(11)Å   b=25.429(14)Å   c=14.537(8)Å

α=90.00°   β=122.662(6)°   γ=90.00°

C46H44CoN18

C46H44CoN18

Du, MiaoWang, Xiu-GuangZhang, Zhi-HuiTang, Liang-FuZhao, Xiao-Jun

CrystEngComm (2006) 8, 11 788

a=22.923(3)Å   b=24.682(4)Å   c=8.3340(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H46CoN18O

C46H46CoN18O

Du, MiaoWang, Xiu-GuangZhang, Zhi-HuiTang, Liang-FuZhao, Xiao-Jun

CrystEngComm (2006) 8, 11 788

a=24.958(4)Å   b=24.637(4)Å   c=8.1686(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H22AgClN0O4S2

C18H22AgClN0O4S2

Chen, WeiDu, MiaoBu, Xian-HeZhang, Ruo-HuaMak, Thomas C. W.

CrystEngComm (2003) 5, 20 96

a=10.0506(15)Å   b=10.3341(14)Å   c=11.1873(16)Å

α=66.406(3)°   β=89.958(3)°   γ=71.145(2)°

C18H22AgNO3S2

C18H22AgNO3S2

Chen, WeiDu, MiaoBu, Xian-HeZhang, Ruo-HuaMak, Thomas C. W.

CrystEngComm (2003) 5, 20 96

a=12.5416(7)Å   b=9.1826(5)Å   c=17.4612(10)Å

α=90.00°   β=99.5730(10)°   γ=90.00°

C19H17N3O6Zn

C19H17N3O6Zn

Li, CaiLi, Dong-ShengZhao, JunMou, Yi-QingZou, KunXiao, Shu-ZhangDu, Miao

CrystEngComm (2011) 13, 22 6601

a=10.4133(9)Å   b=11.8185(11)Å   c=14.8969(13)Å

α=90.00°   β=90.08°   γ=90.00°