Structures by: Du H.

Total: 105

C21H18BrN

C21H18BrN

Zhang, ZhenhuaDu, Haifeng

Organic letters (2015) 17, 24 6266-6269

a=10.094(3)Å   b=14.285(4)Å   c=11.689(3)Å

α=90°   β=90.952(4)°   γ=90°

C10H6ClNO2

C10H6ClNO2

Wang, QiaotianFeng, XiangqingMeng, WeiDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 36 8354-8357

a=8.082(4)Å   b=5.884(2)Å   c=19.020(8)Å

α=90°   β=101.210(6)°   γ=90°

C11H8ClNO2

C11H8ClNO2

Wang, QiaotianFeng, XiangqingMeng, WeiDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 36 8354-8357

a=10.406(3)Å   b=9.108(2)Å   c=10.949(3)Å

α=90°   β=104.637(4)°   γ=90°

C9H16Mo4N4O14

C9H16Mo4N4O14

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=10.4630(10)Å   b=10.7400(8)Å   c=18.3383(13)Å

α=96.767(6)°   β=99.435(7)°   γ=98.926(7)°

C20H32Mo8N8O26

C20H32Mo8N8O26

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=20.1811(18)Å   b=10.6400(10)Å   c=20.2459(18)Å

α=90.00°   β=109.363(10)°   γ=90.00°

Mo8O26,H2O,H3O,C20H32N2,C10H12N

Mo8O26,H2O,H3O,C20H32N2,C10H12N

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=12.6049(10)Å   b=21.9318(13)Å   c=18.1934(10)Å

α=90.00°   β=100.868(6)°   γ=90.00°

2(C19H34N4),C20H36N4,Mo8O26,Mo8H2O26,2(H2O)

2(C19H34N4),C20H36N4,Mo8O26,Mo8H2O26,2(H2O)

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=12.312(2)Å   b=12.981(2)Å   c=17.015(3)Å

α=95.440(14)°   β=96.723(15)°   γ=109.198(16)°

2(Mo4O13),2(C11H18N4)

2(Mo4O13),2(C11H18N4)

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=10.3059(8)Å   b=10.9132(9)Å   c=21.2906(10)Å

α=96.707(5)°   β=96.709(5)°   γ=116.082(8)°

C12H20Mo4N4O13

C12H20Mo4N4O13

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=9.7217(6)Å   b=10.6264(6)Å   c=11.6749(7)Å

α=63.7590(10)°   β=89.8230(10)°   γ=74.9970(10)°

C14H24Mo4N4O13

C14H24Mo4N4O13

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=10.3952(10)Å   b=11.4323(11)Å   c=12.5375(12)Å

α=112.2570(10)°   β=96.293(2)°   γ=113.798(2)°

C52H98Br0Mo24N16O83

C52H98Br0Mo24N16O83

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=19.017(2)Å   b=10.2226(9)Å   c=34.035(4)Å

α=90.00°   β=94.734(11)°   γ=90.00°

2(C15H26N4),2(C7.5H6N2),4(Mo4O13),4(O0.5)

2(C15H26N4),2(C7.5H6N2),4(Mo4O13),4(O0.5)

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=10.1362(13)Å   b=12.646(4)Å   c=19.1345(12)Å

α=92.188(12)°   β=98.683(8)°   γ=112.18(2)°

Mo8O26,H2O,2(C16H28N4)

Mo8O26,H2O,2(C16H28N4)

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=10.1983(5)Å   b=11.6038(6)Å   c=20.4333(9)Å

α=83.584(4)°   β=84.439(4)°   γ=71.601(5)°

C34H60Mo8N8O26

C34H60Mo8N8O26

Hai-Juan DuLi-Wei MiZhong-Cheng YueYun-Yin NiuHong-Wei Hou

Inorganica Chimica Acta (2014) 409B, 418-426

a=19.2425(5)Å   b=14.9094(3)Å   c=20.0859(5)Å

α=90.00°   β=107.357(3)°   γ=90.00°

C31.5H41N3O4Si

C31.5H41N3O4Si

Lovely, Carl J.Du, HongwangHe, YongRasika Dias, H. V.

Organic Letters (2004) 6, 5 735-738

a=9.860(2)Å   b=15.874(3)Å   c=20.790(4)Å

α=81.50(3)°   β=81.42(3)°   γ=76.87(3)°

C108H102Co3N12O18

C108H102Co3N12O18

Jun ZhangYun-Shan XueHong-Mei WangMin FangHong-Bin DuYi-Zhi LiXiao-Zeng You

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153

a=23.5595(15)Å   b=11.2040(7)Å   c=41.518(3)Å

α=90.00°   β=94.5160(10)°   γ=90.00°

C108H102Cd3N12O18

C108H102Cd3N12O18

Jun ZhangYun-Shan XueHong-Mei WangMin FangHong-Bin DuYi-Zhi LiXiao-Zeng You

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153

a=24.100(3)Å   b=11.4627(14)Å   c=41.889(5)Å

α=90.00°   β=96.397(2)°   γ=90.00°

C108H102N12O18Zn3

C108H102N12O18Zn3

Jun ZhangYun-Shan XueHong-Mei WangMin FangHong-Bin DuYi-Zhi LiXiao-Zeng You

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 148-153

a=23.4616(13)Å   b=11.2113(6)Å   c=41.580(2)Å

α=90.00°   β=93.4720(10)°   γ=90.00°

C22H20BrN

C22H20BrN

Zhang, ZhenhuaDu, Haifeng

Organic letters (2015) 17, 11 2816-2819

a=6.134(3)Å   b=7.123(4)Å   c=10.777(6)Å

α=102.328(8)°   β=106.299(8)°   γ=90.659(7)°

C22H28N4

C22H28N4

Zhao, BaoguoDu, HaifengShi, Yian

Organic letters (2008) 10, 6 1087-1090

a=8.8540(2)Å   b=10.1088(3)Å   c=11.9207(3)Å

α=105.763(2)°   β=90.439(2)°   γ=95.360(2)°

C8H16N2O4S2

C8H16N2O4S2

Wang, YazhouHu, XichaoDu, Haifeng

Organic letters (2010) 12, 23 5482-5485

a=8.089(3)Å   b=9.221(4)Å   c=9.805(4)Å

α=70.49(3)°   β=68.96(2)°   γ=73.73(3)°

C20H30N2O2

C20H30N2O2

Yuan, WeichengDu, HaifengZhao, BaoguoShi, Yian

Organic letters (2007) 9, 13 2589-2591

a=8.0156(5)Å   b=10.2134(6)Å   c=23.4505(13)Å

α=90.00°   β=95.475(3)°   γ=90.00°

C15H26N2O3

C15H26N2O3

Yuan, WeichengDu, HaifengZhao, BaoguoShi, Yian

Organic letters (2007) 9, 13 2589-2591

a=6.6652(3)Å   b=10.3560(5)Å   c=12.7813(6)Å

α=109.931(2)°   β=91.021(3)°   γ=104.591(3)°

C18H15ClO

C18H15ClO

Wang, YazhouFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic letters (2011) 13, 18 4954-4957

a=6.025(3)Å   b=8.067(3)Å   c=14.859(6)Å

α=90.00°   β=92.998(7)°   γ=90.00°

C28H26BrNO2

C28H26BrNO2

Cao, ZipingLiu, YilinLiu, ZhaoqunFeng, XiangqingZhuang, MinyangDu, Haifeng

Organic letters (2011) 13, 9 2164-2167

a=23.306(7)Å   b=5.8518(19)Å   c=17.515(6)Å

α=90.00°   β=91.215(5)°   γ=90.00°

C16H25BrN2O2S

C16H25BrN2O2S

Zhao, BaoguoYuan, WeichengDu, HaifengShi, Yian

Organic letters (2007) 9, 24 4943-4945

a=11.1746(3)Å   b=11.3015(3)Å   c=14.1456(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H19N3O3

C22H19N3O3

Lovely, Carl J.Du, HongwangHe, YongRasika Dias, H. V.

Organic letters (2004) 6, 5 735-738

a=16.9447(14)Å   b=10.3611(14)Å   c=12.0903(15)Å

α=90.00°   β=119.267(9)°   γ=90.00°

C28H33N3O4Si

C28H33N3O4Si

Lovely, Carl J.Du, HongwangHe, YongRasika Dias, H. V.

Organic letters (2004) 6, 5 735-738

a=14.8764(17)Å   b=13.5218(13)Å   c=27.438(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H33N3O4Si

C28H33N3O4Si

Lovely, Carl J.Du, HongwangHe, YongRasika Dias, H. V.

Organic letters (2004) 6, 5 735-738

a=22.019(4)Å   b=10.433(2)Å   c=12.030(2)Å

α=90.00°   β=93.25(3)°   γ=90.00°

C35H50N3O5.5Si2

C35H50N3O5.5Si2

Lovely, Carl J.Du, HongwangHe, YongRasika Dias, H. V.

Organic letters (2004) 6, 5 735-738

a=14.007(3)Å   b=18.438(4)Å   c=29.115(6)Å

α=90.00°   β=95.24(3)°   γ=90.00°

C43H56Cl4N2O4Rh2S2

C43H56Cl4N2O4Rh2S2

Feng, XiangqingWang, YazhouWei, BeibeiYang, JingDu, Haifeng

Organic letters (2011) 13, 13 3300-3303

a=15.457(2)Å   b=15.457(2)Å   c=42.110(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C24H27IN2O3Zn

C24H27IN2O3Zn

Long, JiangXu, LiangDu, HaifengLi, KaiShi, Yian

Organic letters (2009) 11, 22 5226-5229

a=17.0937(10)Å   b=16.8043(10)Å   c=19.5183(11)Å

α=90.00°   β=90.552(3)°   γ=90.00°

C36H55AlN2O2

C36H55AlN2O2

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=11.4152(7)Å   b=26.7147(15)Å   c=11.6640(7)Å

α=90.00°   β=104.4920(10)°   γ=90.00°

C21H21AlCl4N2O2

C21H21AlCl4N2O2

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=11.3955(8)Å   b=17.6046(11)Å   c=11.5904(8)Å

α=90.00°   β=99.7630(10)°   γ=90.00°

C22H23AlCl4N2O3

C22H23AlCl4N2O3

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=13.7448(18)Å   b=17.259(2)Å   c=21.561(3)Å

α=90.00°   β=107.278(2)°   γ=90.00°

C18H15AlCl4N2O2

C18H15AlCl4N2O2

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=13.4404(10)Å   b=14.5891(10)Å   c=10.7266(8)Å

α=90.00°   β=112.8790(10)°   γ=90.00°

C22H27AlN2O3

C22H27AlN2O3

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=11.0321(9)Å   b=10.2287(8)Å   c=18.3383(15)Å

α=90.00°   β=94.0610(10)°   γ=90.00°

C24.5H29AlN2O2

C24.5H29AlN2O2

Du, HongzhiPang, XuanYu, HaiyangZhuang, XiuliChen, XuesiCui, DongmeiWang, XianhongJing, Xiabin

Macromolecules (2007) 40, 6 1904

a=28.122(2)Å   b=10.3119(8)Å   c=18.5167(14)Å

α=90.00°   β=124.0530(10)°   γ=90.00°

C19H17BrN2O3

C19H17BrN2O3

Liu, ZhaoqunFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic letters (2012) 14, 12 3154-3157

a=10.975(2)Å   b=20.829(4)Å   c=11.516(2)Å

α=90.00°   β=97.85(3)°   γ=90.00°

C26H22Br2N2,2(C3H7NO)

C26H22Br2N2,2(C3H7NO)

Zhu, XiaxiaDu, Haifeng

Organic letters (2015) 17, 12 3106-3109

a=10.037(2)Å   b=8.2451(18)Å   c=18.991(5)Å

α=90°   β=101.279(2)°   γ=90°

Pr Fe10.84 V1.16 N0.43

Fe10.84N0.43PrV1.16

Mao, W.Zhang, X.Ji, C.Cheng, B.Zhang, B.Wang, L.Yang, Y.Xue, Y.Du, H.Li, F.

Acta Materialia (2001) 49, 4 721-728

a=8.593Å   b=8.593Å   c=4.812Å

α=90°   β=90°   γ=90°

6H,8H-pyrimido[2,1-a:4,3-a']diisoquinoline-6-thione

C26H30N2S,C2.3333

He, WeiZhuang, JunpengDu, HongguangYang, ZhanhuiXu, Jiaxi

Org. Biomol. Chem. (2017)

a=35.4337(15)Å   b=35.4337(15)Å   c=9.6326(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C20H17NO

C20H17NO

Wei, SiminFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 34 8026-8029

a=12.596(4)Å   b=5.5040(16)Å   c=21.414(7)Å

α=90°   β=100.229(4)°   γ=90°

4ge

C30H40ClNO

Liu, YilinFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 1 125-132

a=9.779(3)Å   b=10.660(4)Å   c=26.314(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H36ClNO

C32H36ClNO

Liu, YilinFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 1 125-132

a=10.084(2)Å   b=10.408(2)Å   c=26.571(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Mx3217

C15H10ClN3O2

Li, GenFeng, XiangqingDu, Haifeng

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 20 5826-5830

a=7.052(2)Å   b=19.594(7)Å   c=19.706(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C192H104Cd6.54N16O32)

0.5(C192H104Cd6.54N16O32)

Li, QiLuo, YanpingDing, YueWang, YinaWang, YuxinDu, HongbinYuan, RongxinBao, JianchunFang, MinWu, Yong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 24 8678-8692

a=7.0923(16)Å   b=26.431(6)Å   c=30.165(8)Å

α=90°   β=95.216(3)°   γ=90°

Cd3.2(C48H26O8N4)2(NH2(CH3)2)1.6(H2O)2.5(C3H7NO)5

Cd3.2(C48H26O8N4)2(NH2(CH3)2)1.6(H2O)2.5(C3H7NO)5

Li, QiLuo, YanpingDing, YueWang, YinaWang, YuxinDu, HongbinYuan, RongxinBao, JianchunFang, MinWu, Yong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 24 8678-8692

a=7.089(2)Å   b=26.513(8)Å   c=30.078(8)Å

α=90°   β=95.351(8)°   γ=90°

4,5-Bis(trifluoromethyl)-1,3,2-dithiazol-2-yl

F3CCSNSCCF3

Brownridge, ScottDu, HongbinFairhurst, Shirley A.Haddon, Robert C.Oberhammer, HeinzParsons, SimonPassmore, JackSchriver, Melbourne J.Sutcliffe, Leslie H.Westwood, Nicholas P. C.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2000) 19 3365

a=7.976(3)Å   b=8.806(3)Å   c=11.830(4)Å

α=102.15(2)°   β=93.40(2)°   γ=108.16(2)°

Aluminium Silicon Oxide (4.8/1.2/9.6)

Al4.8O9.6Si1.2

Zhang, PengyuLiu, JiachenDu, HaiyanLi, ShaXu, Rui

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 22 3988-3990

a=7.588(2)Å   b=7.688(2)Å   c=2.8895(6)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

C16H14F2N2

C16H14F2N2

Wang, WeiMeng, WeiDu, Haifeng

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 14 5945-5948

a=5.633(2)Å   b=10.581(4)Å   c=11.330(5)Å

α=97.097(6)°   β=103.762(8)°   γ=92.953(4)°

2(C24H22N2),Ag5Br9

2(C24H22N2),Ag5Br9

Du, HaijuanZhang, WenliWang, ChaohaiNiu, YunyinHou, Hongwei

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 6 2624-2628

a=10.4312(4)Å   b=11.1981(8)Å   c=13.2196(10)Å

α=73.325(6)°   β=78.580(6)°   γ=66.409(6)°

<i>catena</i>-Poly[hemi-μ-aqua-aqua(μ~3~-4,4-{9,9'-spirobi[10<i>H</i>-\ acridine]-10,10'-diyl}dibenzoato)cadmium(II)]

C39H27CdN2O5.5

Ren, Xiu-HuiLi, Gang-YuanDu, HuaMa, Jian-PingGeng, YanDong, Yu-bin

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 6

a=27.4361(19)Å   b=9.0861(9)Å   c=40.473(2)Å

α=90.00°   β=108.581(7)°   γ=90.00°

4,4'-{9,9'-Spirobi[10<i>H</i>-acridine]-10,10'-diyl}dibenzoic acid

C39H26N2O4

Ren, Xiu-HuiLi, Gang-YuanDu, HuaMa, Jian-PingGeng, YanDong, Yu-bin

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 6

a=12.6717(10)Å   b=13.0727(9)Å   c=13.9254(11)Å

α=65.029(7)°   β=75.294(7)°   γ=68.420(7)°

N-(4-Methylphenyl)-N'-(5-chloro-3-methyl-1- phenylpyrazol-4-ylcarbonyl)thiourea

C19H17ClN4OS

Haitang DuMing LuWeiyi ZhouLili Sun

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 o4287-o4287

a=14.935(6)Å   b=16.321(6)Å   c=15.469(6)Å

α=90.00°   β=98.786(6)°   γ=90.00°

1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-(3,4,5-tirmethoxybenzoyl)thiourea

C19H22N2O4S

Hai-Tang DuHai-Jun DuMing LuLi-Li Sun

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4827-o4827

a=11.610(3)Å   b=7.4556(17)Å   c=22.085(5)Å

α=90.00°   β=102.753(4)°   γ=90.00°

Bis(4-nitrophenyl) succinate

C16H12N2O8

Hai-tang DuHai-jun DuMing LuLi-li Sun

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4926-o4926

a=13.539(13)Å   b=9.049(9)Å   c=14.662(14)Å

α=90.00°   β=116.609(15)°   γ=90.00°

<i>N</i>-[(5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbonyl]- <i>N</i>'-(4-hydroxyphenyl)thiourea

C18H15ClN4O2S

Du, HaitangDu, HaijunAn, YingLi, Shengnan

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1404

a=8.572(2)Å   b=10.429(2)Å   c=11.170(2)Å

α=99.936(4)°   β=105.817(4)°   γ=106.042(4)°

6-(3-Pyridyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole

C17H15N5O3S

Du, HaitangDu, HaijunAn, YingLi, Shengnan

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1402

a=7.4682(15)Å   b=14.128(3)Å   c=15.550(3)Å

α=90.00°   β=90.46(3)°   γ=90.00°

6-(2-Methylphenyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,2,4- triazolo[3,4-<i>b</i>][1,3,4]thiadiazole

C19H18N4O3S

Du, HaitangDu, HaijunAn, YingLi, Shengnan

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1481

a=7.5108(15)Å   b=15.950(3)Å   c=14.096(3)Å

α=90.00°   β=91.88(3)°   γ=90.00°

N-(5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylcarbonyl)-N'- (2,6-dimethylphenyl)thiourea

C20H19ClN4OS

Hai-Tang DuHai-Jun DuMing LuLi-Li Sun

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o157-o157

a=12.0749(12)Å   b=7.6932(8)Å   c=21.090(2)Å

α=90.00°   β=103.071(4)°   γ=90.00°

[2,9-Bis(3,5-dimethyl-1<i>H</i>-pyrazol-1-yl-κ<i>N</i>^2^)-1,10- phenanthroline-κ^2^<i>N</i>,<i>N</i>](methanol-κ<i>O</i>)(nitrito- κ^2^<i>O</i>,<i>O</i>')cadmium(II) perchlorate

C23H24CdN7O3,ClO4

Liu, Li ZhenChi, Yan HuiDu, HuaShi, Jing Min

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 m330

a=8.0241(17)Å   b=11.580(2)Å   c=15.842(3)Å

α=68.595(2)°   β=75.578(2)°   γ=73.616(3)°

<i>catena</i>-Poly[{μ-<i>N</i>-[2-(carboxylatomethoxy)benzylidene]-2-hydroxybenzohydrazidato}(methanol-κ<i>O</i>)nickel(II)]

C17H16N2NiO6

Luo, FeihuaDu, HuirongYang, LiZhang, Ping

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 9 m523

a=10.0877(14)Å   b=8.1922(10)Å   c=20.570(2)Å

α=90.00°   β=102.589(8)°   γ=90.00°

C4H11N18NaO3

C4H11N18NaO3

Wu, BoLai, YuanQi, XiufangDu, HuiyingPei, Chonghua

ACS Applied Energy Materials (2019)

a=6.3211(4)Å   b=12.4338(8)Å   c=18.4599(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H8N18O2Zn,2(H2O)

C4H8N18O2Zn,2(H2O)

Wu, BoLai, YuanQi, XiufangDu, HuiyingPei, Chonghua

ACS Applied Energy Materials (2019)

a=7.5459(8)Å   b=15.0295(13)Å   c=6.8209(6)Å

α=90°   β=107.247(4)°   γ=90°

C32H20B2F20N2O2S2,C4H8O

C32H20B2F20N2O2S2,C4H8O

Li, SongleiLi, GenMeng, WeiDu, Haifeng

Journal of the American Chemical Society (2016) 138, 39 12956-12962

a=18.608(4)Å   b=10.590(2)Å   c=20.591(5)Å

α=90°   β=98.670(3)°   γ=90°

C17H18N2S2

C17H18N2S2

Qi, PengSun, FangChen, NingDu, Hongguang

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 13 8588-8596

a=8.2539(5)Å   b=9.8450(6)Å   c=10.1665(6)Å

α=85.666(5)°   β=76.940(5)°   γ=82.440(5)°

C17H23ClN2O

C17H23ClN2O

Zhao, BaoguoDu, HaifengShi, Yian

Journal of organic chemistry (2009) 74, 11 4411-4413

a=5.8924(4)Å   b=20.8589(13)Å   c=13.5893(8)Å

α=90.00°   β=97.309(4)°   γ=90.00°

C13H16N2O

C13H16N2O

Zhao, BaoguoDu, HaifengShi, Yian

Journal of organic chemistry (2009) 74, 11 4411-4413

a=10.3603(5)Å   b=19.5772(9)Å   c=18.0785(8)Å

α=90.00°   β=91.330(3)°   γ=90.00°

C13H16N2O

C13H16N2O

Zhao, BaoguoDu, HaifengShi, Yian

Journal of organic chemistry (2009) 74, 11 4411-4413

a=10.3603(5)Å   b=19.5772(9)Å   c=18.0785(8)Å

α=90.00°   β=91.330(3)°   γ=90.00°

C22H21BrO3

C22H21BrO3

Yazhou WangHaifeng Du

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 3503-3506

a=10.290(2)Å   b=11.499(2)Å   c=18.124(4)Å

α=96.42(3)°   β=100.91(3)°   γ=109.24(3)°

Compound-29a

C22H19N3O4S

Carl J. LovelyHongwang DuRasapalli SivappaManojkumar R. BhandariYong HeH. V. Rasika Dias

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 3741-3749

a=11.2389(11)Å   b=11.9684(10)Å   c=14.7992(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Compound-39e

C16H18N2O2

Carl J. LovelyHongwang DuRasapalli SivappaManojkumar R. BhandariYong HeH. V. Rasika Dias

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 3741-3749

a=7.8332(4)Å   b=19.6684(9)Å   c=9.8075(5)Å

α=90.00°   β=113.350(1)°   γ=90.00°

Compound-31f

C33H28N4O4

Carl J. LovelyHongwang DuRasapalli SivappaManojkumar R. BhandariYong HeH. V. Rasika Dias

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 3741-3749

a=9.2165(18)Å   b=15.144(3)Å   c=20.742(4)Å

α=90.00°   β=101.92(2)°   γ=90.00°

Compound-33e

C32H26N4O5

Carl J. LovelyHongwang DuRasapalli SivappaManojkumar R. BhandariYong HeH. V. Rasika Dias

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 3741-3749

a=20.938(6)Å   b=9.3858(18)Å   c=13.540(2)Å

α=90.00°   β=93.114(17)°   γ=90.00°

Compound-51

C26H22N4O4

Carl J. LovelyHongwang DuRasapalli SivappaManojkumar R. BhandariYong HeH. V. Rasika Dias

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 3741-3749

a=12.5202(18)Å   b=16.7045(19)Å   c=11.4429(17)Å

α=90.00°   β=113.381(10)°   γ=90.00°

C23H20ClNO

C23H20ClNO

Ziping CaoZhaoqun LiuYilin LiuHaifeng Du

Journal of Organic Chemistry (2011) 76, 6401-6406

a=10.3229(16)Å   b=7.8229(12)Å   c=11.7671(18)Å

α=90.00°   β=99.978(11)°   γ=90.00°

C27H23N

C27H23N

Yilin LiuZiping CaoHaifeng Du

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 4479-4483

a=22.202(5)Å   b=5.6791(11)Å   c=16.357(3)Å

α=90.00°   β=103.799(14)°   γ=90.00°

C29H30NO2P

C29H30NO2P

Haifeng DuBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 8590-8591

a=9.9680(2)Å   b=14.2904(3)Å   c=16.9202(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H38NO2P

C29H38NO2P

Haifeng DuBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 8590-8591

a=9.6965(3)Å   b=15.3134(4)Å   c=17.2100(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C15H28N2O2

C15H28N2O2

Haifeng DuBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 8590-8591

a=7.4727(3)Å   b=12.8011(5)Å   c=17.0678(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H50N4O2

C28H50N4O2

Haifeng DuWeicheng YuanBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 7496-7497

a=10.4248(4)Å   b=12.8075(4)Å   c=11.7988(4)Å

α=90.00°   β=112.968(2)°   γ=90.00°

C26H46N4O2

C26H46N4O2

Haifeng DuWeicheng YuanBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 7496-7497

a=17.640Å   b=17.3703(12)Å   c=17.6396(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H50N4O2

C28H50N4O2

Haifeng DuWeicheng YuanBaoguo ZhaoYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2007) 129, 7496-7497

a=15.5328(6)Å   b=15.6066(6)Å   c=24.5182(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C17H24N2O2

C17H24N2O2

Baoguo ZhaoHaifeng DuYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7220-7221

a=15.2815(3)Å   b=10.8506(2)Å   c=20.2006(3)Å

α=90.00°   β=104.9510(10)°   γ=90.00°

C15H18N2O3

C15H18N2O3

Baoguo ZhaoHaifeng DuYian Shi

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 7220-7221

a=9.4261(3)Å   b=19.5939(6)Å   c=7.9784(2)Å

α=90.00°   β=103.533(2)°   γ=90.00°

C19H23NO2

C19H23NO2

Yongbing LiuHaifeng Du

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 12968-12971

a=7.5855(7)Å   b=8.6501(10)Å   c=25.042(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H19N2,C4H5O6,H2O

C12H19N2,C4H5O6,H2O

Yongbing LiuHaifeng Du

Journal of the American Chemical Society (2013) 135, 12968-12971

a=7.451(3)Å   b=7.592(4)Å   c=8.063(4)Å

α=74.72(2)°   β=88.22(2)°   γ=83.52(2)°

As2F12I4S2

As2F12I4S2

Scott BrownridgeT. Stanley CameronHongbin DuCarsten KnappRalf KöppeJack PassmoreJ. Mikko RautiainenHansgeorg Schnöckel

Inorganic Chemistry (2005) 44, 1660-1671

a=9.605(2)Å   b=12.734(2)Å   c=13.504(2)Å

α=90°   β=94.644(12)°   γ=90°

C25H26CdN4O4S2,2(HO0.50),2(HO0.50),2(HO0.50),2(HO0.50)

C25H26CdN4O4S2,2(HO0.50),2(HO0.50),2(HO0.50),2(HO0.50)

Jun ZhangYun-Shan XueLi-Li LiangShi-Bin RenYi-Zhi LiHong-Bin DuXiao-Zeng You

Inorganic Chemistry (2010) 49, 7685-7691

a=12.2731(8)Å   b=12.2731(8)Å   c=25.135(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H26MnN4O4S2,0.4(H4O2),1.2(H2O)

C25H26MnN4O4S2,0.4(H4O2),1.2(H2O)

Jun ZhangYun-Shan XueLi-Li LiangShi-Bin RenYi-Zhi LiHong-Bin DuXiao-Zeng You

Inorganic Chemistry (2010) 49, 7685-7691

a=12.1750(7)Å   b=12.1750(7)Å   c=24.924(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H24FeN4O4S0.54,2(H2O),1.46(HS)

C25H24FeN4O4S0.54,2(H2O),1.46(HS)

Jun ZhangYun-Shan XueLi-Li LiangShi-Bin RenYi-Zhi LiHong-Bin DuXiao-Zeng You

Inorganic Chemistry (2010) 49, 7685-7691

a=12.1470(4)Å   b=12.1470(4)Å   c=24.744(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H26CoN4O4S2,2(H2O)

C25H26CoN4O4S2,2(H2O)

Jun ZhangYun-Shan XueLi-Li LiangShi-Bin RenYi-Zhi LiHong-Bin DuXiao-Zeng You

Inorganic Chemistry (2010) 49, 7685-7691

a=12.0790(9)Å   b=12.0790(9)Å   c=24.539(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H56Br2K2N20O17

C50H56Br2K2N20O17

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=11.991(3)Å   b=15.163(4)Å   c=15.718(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H56K2N22O23

C50H56K2N22O23

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=15.898(3)Å   b=11.920(3)Å   c=15.222(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H56K2N22O27

C42H56K2N22O27

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=11.997(3)Å   b=16.249(4)Å   c=14.099(3)Å

α=90.00°   β=91.711(3)°   γ=90.00°

C42H52I2K2N20O19

C42H52I2K2N20O19

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=12.0852(6)Å   b=13.9747(7)Å   c=15.8477(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H62Br2K2N20O24

C42H62Br2K2N20O24

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=11.8668(9)Å   b=15.8040(11)Å   c=30.323(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H56I2K2N20O21

C42H56I2K2N20O21

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=15.692(2)Å   b=11.9459(17)Å   c=14.805(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H58K2N22O26

C42H58K2N22O26

Feng, XingDu, HaoChen, KaiXiao, XinLuo, Shi-XiaXue, Sai-FengZhang, Yun-QianZhu, Qian-JiangTao, ZhuZhang, Xiao-YiWei, Gang

Crystal Growth & Design (2010) 10, 7 2901

a=11.850(2)Å   b=29.480(6)Å   c=16.069(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°