Structures by: Ding Y. N.

Total: 15

C33H28F2N2O4

C33H28F2N2O4

Shi, Wei-YuDing, Ya-NanLiu, CeZheng, NianGou, Xue-YaLi, MingZhang, ZheLiu, Hong-ChaoNiu, Zhi-JieLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 84 12729-12732

a=26.9151(4)Å   b=13.9396(2)Å   c=7.31714(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H19ClN2O3

C19H19ClN2O3

An, YangZhang, Bo-ShengZhang, ZheLiu, CeGou, Xue-YaDing, Ya-NanLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5933-5936

a=9.3251(3)Å   b=18.1174(6)Å   c=10.1704(4)Å

α=90°   β=98.755(3)°   γ=90°

2(C20H22N2O2)

2(C20H22N2O2)

An, YangZhang, Bo-ShengZhang, ZheLiu, CeGou, Xue-YaDing, Ya-NanLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5933-5936

a=18.7868(3)Å   b=9.84896(13)Å   c=19.3586(3)Å

α=90°   β=108.1425(17)°   γ=90°

C20H22N2O3

C20H22N2O3

An, YangZhang, Bo-ShengZhang, ZheLiu, CeGou, Xue-YaDing, Ya-NanLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5933-5936

a=9.4110(5)Å   b=9.7287(5)Å   c=9.9501(6)Å

α=87.849(4)°   β=85.541(5)°   γ=72.201(5)°

C17H16FNO2

C17H16FNO2

An, YangZhang, Bo-ShengZhang, ZheLiu, CeGou, Xue-YaDing, Ya-NanLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5933-5936

a=17.1703(5)Å   b=9.1104(2)Å   c=19.1959(6)Å

α=90°   β=115.406(4)°   γ=90°

2(C17H16N2O)

2(C17H16N2O)

An, YangZhang, Bo-ShengZhang, ZheLiu, CeGou, Xue-YaDing, Ya-NanLiang, Yong-Min

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5933-5936

a=11.9106(5)Å   b=6.1532(3)Å   c=37.0164(17)Å

α=90°   β=97.119(4)°   γ=90°

(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone

C13H9BrO2

Yang, Feng-KeDing, Yi-NingCheng, WeiXu, Ke

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 10 o1873

a=15.938(3)Å   b=5.8929(12)Å   c=12.111(2)Å

α=90.00°   β=106.15(3)°   γ=90.00°

Bis{1-[(1<i>H</i>-benzimidazol-1-yl)methyl-κ<i>N</i>^3^]-1<i>H</i>-1,2,3,4-\ tetrazole}silver(I) nitrate

C18H16AgN12,NO3

Yang, Huai-xiaWang, XiaDing, Ya-nanMeng, Xiang-ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 m340

a=11.125(2)Å   b=9.3276(19)Å   c=20.189(4)Å

α=90.00°   β=94.80(3)°   γ=90.00°

2-(4-Phenyl-3<i>H</i>-1,5-benzodiazepin-2-yl)phenol

C21H16N2O

Yang, Feng-KeCheng, WeiDing, Yi-Ning

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 o2278

a=6.3787(13)Å   b=16.695(3)Å   c=16.166(4)Å

α=90.00°   β=110.72(3)°   γ=90.00°

Acetatochlorido[2,2'-(ethane-1,2-diyl)di-1<i>H</i>-benzimidazole]copper(II) monohydrate

C18H17ClCuN4O2,H2O

Li, Yu-xianYang, Huai-xiaDing, Ya-nanMeng, Xiang-ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 9 m1155

a=14.796(3)Å   b=8.5844(17)Å   c=15.162(3)Å

α=90.00°   β=108.04(3)°   γ=90.00°

C23H29FO7

C23H29FO7

Ding, Ya-NanShi, Wei-YuLiu, CeZheng, NianLi, MingAn, YangZhang, ZheWang, Cui-TianZhang, Bo-ShengLiang, Yong-Min

The Journal of organic chemistry (2020)

a=15.4240(5)Å   b=9.53660(19)Å   c=17.1423(5)Å

α=90°   β=115.321(4)°   γ=90°

C17H17ClN2OS

C17H17ClN2OS

Zheng, NianLiu, CeDing, Ya-NanShi, Wei-YuZhang, Bo-ShengLiang, Yong-Min

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 12 7666-7673

a=16.4728(4)Å   b=9.39367(19)Å   c=22.5176(5)Å

α=90°   β=106.731(3)°   γ=90°

C18H17F3N2OS

C18H17F3N2OS

Zheng, NianLiu, CeDing, Ya-NanShi, Wei-YuZhang, Bo-ShengLiang, Yong-Min

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 12 7666-7673

a=7.56093(16)Å   b=10.6632(2)Å   c=22.1615(5)Å

α=90°   β=91.968(2)°   γ=90°

C21H24N2O2S

C21H24N2O2S

Zheng, NianLiu, CeDing, Ya-NanShi, Wei-YuZhang, Bo-ShengLiang, Yong-Min

The Journal of organic chemistry (2020) 85, 12 7666-7673

a=17.7949(5)Å   b=11.2697(3)Å   c=10.0677(3)Å

α=90°   β=104.349(3)°   γ=90°