Structures by: Ding J. J.

Total: 4

C40H28Co3K2N4O20

C40H28Co3K2N4O20

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=26.5485(4)Å   b=9.48230(10)Å   c=18.7577(3)Å

α=90.00°   β=101.1850(10)°   γ=90.00°

C42H26Co3N4O14

C42H26Co3N4O14

Huang, Wun-JhihHsu, Chia-JuTsai, Shao-KangHe, Hsiu-YiDing, Jaw-JihHsu, Ting-WeiYang, Chun-ChuenChen, Jhy-Der

RSC Adv. (2015)

a=31.3901(7)Å   b=10.9106(2)Å   c=15.8458(3)Å

α=90.00°   β=90.5530(10)°   γ=90.00°

3-(2-Thioxo-1,3-dithiol-4-ylsulfanyl)propanenitrile

C6H5NS4

Zhao, Bang-TunDing, Jing-JingQu, Gui-Rong

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 11 o2078

a=5.2961(9)Å   b=10.8917(19)Å   c=16.031(3)Å

α=90.00°   β=97.302(2)°   γ=90.00°

4-Bromo-5-(2-bromoethylthio)-1,3-dithiole-2-thione ?

C5H4Br2S4

Ding, Jing-JingZhang, Yong-HuaZhao, Bang-TunQu, Gui-Rong

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 10 o2479

a=4.7892(12)Å   b=20.381(5)Å   c=10.809(3)Å

α=90.00°   β=96.922(3)°   γ=90.00°