Structures by: Dai X. Y.

Total: 3

5-Ethyl L-glutamate

C7H13NO4

Wu, Yong-FeiXiao FengpingJin, Long-FeiLi, Fen-FangDai, Xu-Ya

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4028-o4029

a=9.691(3)Å   b=5.2631(17)Å   c=17.297(6)Å

α=90.00°   β=90.752(5)°   γ=90.00°

4-(Ethoxycarbonyl)anilinium chloride

C9H12NO2,Cl

Wu, Bai-ChengDai, Xu-YaXiao, Feng-PingJin, Long-Fei

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 10 o4327-o4328

a=6.0426(18)Å   b=4.5978(14)Å   c=37.005(11)Å

α=90.00°   β=91.820(5)°   γ=90.00°

Ethyl 9-hydroxyfluorene-9-carboxylate

C16H14O3

Dai, Xu-YaJin, Long-FeiSong, Fa-HuiWu, Bai-Cheng

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 11 o5340-o5342

a=11.2422(10)Å   b=11.8831(10)Å   c=11.9561(10)Å

α=73.7930(10)°   β=63.2250(10)°   γ=70.4980(10)°