Structures by: Clark G. L.

Total: 3

Pentakis(lead oxide) dihydrate

H4O7Pb5

Clark, G LTyler, W P

Journal of the American Chemical Society (1939) 61, 58-65

a=5.93Å   b=4.65Å   c=6.36Å

α=90°   β=105.78°   γ=90°

Zinc catena-antimonate

O6Sb2Zn

Clark, G. L.Reynolds, D. A.

Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 98, 1-6 185-190

a=6.585Å   b=6.585Å   c=6.585Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sb2Zn

Sb2Zn

Clark, G. L.Reynolds, D. A.

Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 98, 1-6 185-190

a=6.585Å   b=6.585Å   c=6.585Å

α=90°   β=90°   γ=90°