Structures by: Chrobak L.

Total: 9

Diammonium copper tetrachloride dihydrate

Cl4CuH12N2O2

Chrobak, L

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diammonium copper tetrachloride dihydrate

Cl4CuH12N2O2

Chrobak, L

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diammonium copper tetrachloride dihydrate

Cl4CuH12N2O2

Chrobak, L

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dipotassium copper tetrachloride dihydrate

Cl4CuH4K2O2

Chrobak, L

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 35-47

a=7.45Å   b=7.45Å   c=7.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl4CuN2O2

Cl4CuN2O2

Chrobak, L.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl4CuN2O2

Cl4CuN2O2

Chrobak, L.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl4CuN2O2

Cl4CuN2O2

Chrobak, L.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 35-47

a=7.58Å   b=7.58Å   c=7.95Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl4CuN2O2

Cl4CuN2O2

Chrobak, L.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 35-47

a=7.595Å   b=7.595Å   c=7.965Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mitscherlichite

Cl4CuH4K2O2

Chrobak, L.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 35-47

a=7.45Å   b=7.45Å   c=7.88Å

α=90°   β=90°   γ=90°