Structures by: Chien C. T.

Total: 10

C28H38O10

C28H38O10

Lin, Yu-ChiLo, I-WenChen, Shun-YingLin, Pi-HanChien, Ching-TeChang, Sui-yuanShen, Ya-Ching

Organic letters (2011) 13, 3 446-449

a=10.33660(10)Å   b=10.93000(10)Å   c=23.5701(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H40O10

C29H40O10

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, I-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeShen, Ya-Ching

Organic letters (2010) 12, 5 1016-1019

a=10.4314(7)Å   b=15.4544(12)Å   c=17.8219(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H48O13

C30H48O13

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, Yi-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeHwang, Tsong-LongShen, Ya-Ching

Journal of natural products (2010) 73, 7 1228-1233

a=9.1827(5)Å   b=18.1165(13)Å   c=18.6612(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H36O11

C29H36O11

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, Yi-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeHwang, Tsong-LongShen, Ya-Ching

Journal of natural products (2010) 73, 7 1228-1233

a=8.79700(10)Å   b=9.90100(10)Å   c=15.9022(2)Å

α=90.00°   β=99.9250(10)°   γ=90.00°

C22H18O2

C22H18O2

Chien, Ching-TingLin, Chih-ChunWatanabe, MotonoriLin, Yan-DuoChao, Ting-HanChiang, Ta-chungHuang, Xin-HuaWen, Yuh-ShengTu, Chih-HsinSun, Chia-HsingChow, Tahsin J.

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 26 13070

a=8.1278(4)Å   b=9.4651(4)Å   c=10.7576(5)Å

α=102.711(2)°   β=102.324(2)°   γ=91.986(2)°

C22H18

C22H18

Chien, Ching-TingLin, Chih-ChunWatanabe, MotonoriLin, Yan-DuoChao, Ting-HanChiang, Ta-chungHuang, Xin-HuaWen, Yuh-ShengTu, Chih-HsinSun, Chia-HsingChow, Tahsin J.

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 26 13070

a=14.9138(13)Å   b=15.2530(12)Å   c=15.1360(14)Å

α=90°   β=118.815(4)°   γ=90°

C22H18O2

C22H18O2

Chien, Ching-TingLin, Chih-ChunWatanabe, MotonoriLin, Yan-DuoChao, Ting-HanChiang, Ta-chungHuang, Xin-HuaWen, Yuh-ShengTu, Chih-HsinSun, Chia-HsingChow, Tahsin J.

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 26 13070

a=14.3679(10)Å   b=12.3365(9)Å   c=27.768(2)Å

α=90°   β=101.536(4)°   γ=90°

C19H12O

C19H12O

Chien, Ching-TingLin, Chih-ChunWatanabe, MotonoriLin, Yan-DuoChao, Ting-HanChiang, Ta-chungHuang, Xin-HuaWen, Yuh-ShengTu, Chih-HsinSun, Chia-HsingChow, Tahsin J.

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 26 13070

a=5.8708(2)Å   b=7.6845(3)Å   c=28.2976(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H7NO2S2

C12H7NO2S2

Lin, ZhenghuanMei, XiaofeiYang, E.Li, XiaojuYao, HuimeiWen, GuixiuChien, Ching-TingChow, Tahsin J.Ling, Qidan

CrystEngComm (2014) 16, 48 11018

a=11.228(4)Å   b=5.689(2)Å   c=17.281(7)Å

α=90.00°   β=94.745(6)°   γ=90.00°

C12H7NO2S2

C12H7NO2S2

Lin, ZhenghuanMei, XiaofeiYang, E.Li, XiaojuYao, HuimeiWen, GuixiuChien, Ching-TingChow, Tahsin J.Ling, Qidan

CrystEngComm (2014) 16, 48 11018

a=10.331(4)Å   b=7.626(3)Å   c=28.392(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°