Structures by: Chernyshev V. V.

Total: 127

C19H15N3O4

C19H15N3O4

Krylov, Igor B.Paveliev, Stanislav A.Shelimov, Boris N.Lokshin, Boris V.Garbuzova, Irina A.Tafeenko, Viktor A.Chernyshev, Vladimir V.Budnikov, Alexander S.Nikishin, Gennady I.Terent'ev, Alexander O.

Organic Chemistry Frontiers (2017) 4, 10 1947

a=16.2553(2)Å   b=8.31160(10)Å   c=24.8996(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tm2 S3

S3Tm2

Kuz'micheva, G.M.Smarina, E.I.Khlyustova, S.Yu.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1990) 35, 869-873

a=12.489Å   b=12.489Å   c=12.489Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 In (P O4)2

InK3O8P2

Zhizhin, M.G.Chernyshev, V.V.Filaretov, A.A.Olenev, A.V.Komissarova, L.N.Spiridonov, F.M.

Kristallografiya (2002) 47, 839-848

a=15.6411Å   b=11.1909Å   c=9.6981Å

α=90°   β=90.119°   γ=90°

Rb3 In (P O4)2

InO8P2Rb3

Zhizhin, M.G.Chernyshev, V.V.Filaretov, A.A.Olenev, A.V.Komissarova, L.N.Spiridonov, F.M.

Kristallografiya (2002) 47, 839-848

a=9.965Å   b=11.612Å   c=15.902Å

α=90°   β=90.3°   γ=90°

(Y2.74 Sc0.26) (Sc1.78 Ga0.22) (Ga2.79 Sc0.15) O12

Ga3.01O12Sc2.19Y2.74

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Chernyshev, V.V.Mukhin, B.V.Kuz'micheva, G.M.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.428Å   b=12.428Å   c=12.428Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 (Sc1.43 Ga0.57) Ga3 O12

Ga3.57O12Sc1.43Y3

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.446Å   b=12.446Å   c=12.446Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y2.97 Sc0.03) (Sc1.36 Ga0.64) Ga3 O12

Ga3.64O12Sc1.39Y2.97

Efremov, V.A.Zakharov, N.D.Kuz'micheva, G.M.Mukhin, B.V.Chernyshev, V.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1993) 38, 220-225

a=12.411Å   b=12.411Å   c=12.411Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.479Å   b=7.686Å   c=5.453Å

α=90°   β=90°   γ=90.3°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.498Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.47°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.5062Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.49°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.494Å   b=7.675Å   c=5.436Å

α=90°   β=90°   γ=90.5°

Gd (Ti0.8 Zr0.2) Ge

GdGeTi0.8Zr0.2

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Streletskii, A.N.Leonov, A.V.Seropegin, Yu.D.Sviridov, I.A.Telegina, I.V.Verbetskii, V.N.Morozkin, A.V.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.06Å   b=4.06Å   c=15.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ti Ge

GdGeTi

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Telegina, I.V.Sviridov, I.A.Leonov, A.V.Streletskii, A.N.Verbetskii, V.N.Morozkin, A.V.Seropegin, Yu.D.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.065Å   b=4.065Å   c=15.454Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd Ti Ge

GdGeTi

Tskhadadze, I.A.Chernyshev, V.V.Leonov, A.V.Verbetskii, V.N.Sviridov, I.A.Streletskii, A.N.Morozkin, A.V.Telegina, I.V.Seropegin, Yu.D.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1773-1787

a=4.069Å   b=4.069Å   c=7.725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

1-((1-Methoxycyclohexyl)peroxy)cyclododecyl hydroperoxide

C19H36O5

Terent'ev, Alexander O.Platonov, Maxim M.Krylov, Igor B.Chernyshev, Vladimir V.Nikishin, Gennady I.

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 23 4435-4441

a=8.3859(13)Å   b=10.9820(14)Å   c=11.3351(16)Å

α=109.105(11)°   β=95.714(12)°   γ=93.578(12)°

11(C6H4S4),8(I)

11(C6H4S4),8(I)

Victor LebedevElena LaukhinaEvelyn Moreno-CalvoConcepcio RoviraVladimir LaukhinIvan IvanovSergei M. DolotovValery F. TravenVladimir V. ChernyshevJaume Veciana

Journal of Materials Chemistry C (2014) 2, 139-146

a=26.376(2)Å   b=16.0586(13)Å   c=24.243(2)Å

α=90°   β=101.223(2)°   γ=90°

C35H34I3N3O5

C35H34I3N3O5

Rajput, LalitChernyshev, Vladimir V.Biradha, Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6530-6532

a=22.5852(4)Å   b=22.5852(4)Å   c=7.5192(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C27H18Cl3N3O3,1.5(C4H8O)

C27H18Cl3N3O3,1.5(C4H8O)

Rajput, LalitChernyshev, Vladimir V.Biradha, Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6530-6532

a=21.6250(17)Å   b=21.6250(17)Å   c=7.3012(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C27H18Br3N3O3,1.5(C4H8O)

C27H18Br3N3O3,1.5(C4H8O)

Rajput, LalitChernyshev, Vladimir V.Biradha, Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6530-6532

a=21.9892(18)Å   b=21.9892(18)Å   c=7.3478(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.0°

C27H18F3N3O3

C27H18F3N3O3

Rajput, LalitChernyshev, Vladimir V.Biradha, Kumar

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6530-6532

a=7.1319(3)Å   b=25.1912(12)Å   c=25.6790(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(4'-(4'''-benzo-15-crown-5)-methyloxy-2,2':6',2''- terpyridine) cobalt(ii) bis(thiocyanate)

C60H62CoN6O12,2(CNS)

Logacheva, Nadezhda M.Baulin, Vladimir E.Tsivadze, Aslan Yu.Pyatova, Elena N.Ivanova, Irina S.Velikodny, Yurii A.Chernyshev, Vladimir V.

Dalton Transactions (2009) 14 2482-2489

a=10.654(2)Å   b=16.644(4)Å   c=8.9540(11)Å

α=94.66(2)°   β=101.42(2)°   γ=78.65(2)°

(4'-(4'''-Benzo-15-crown-5-sodium thiocyanate)-methyloxy- 2,2':6',2''-terpyridine)

C31H31N4NaO6S

Logacheva, Nadezhda M.Baulin, Vladimir E.Tsivadze, Aslan Yu.Pyatova, Elena N.Ivanova, Irina S.Velikodny, Yurii A.Chernyshev, Vladimir V.

Dalton Transactions (2009) 14 2482-2489

a=18.643(3)Å   b=9.4581(11)Å   c=18.524(3)Å

α=90.00°   β=109.351(14)°   γ=90.00°

Catena-(tetrakis(mu-trifluoroacetato-O,O')dirhodium(II,II)-- bis(4'-pyridyl)diphenylsilane)

[Rh2(O2C2F3)4(C6H5)2Si(C5H4N)2]

Dikarev, Evgeny V.Chernyshev, Vladimir V.Shpanchenko, Roman V.Filatov, Alexander S.Petrukhina, Marina A.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2004) 24 4120-4123

a=11.983(5)Å   b=12.272(6)Å   c=14.846(9)Å

α=106.90(4)°   β=110.96(6)°   γ=101.17(4)°

[Rh2(O2CCF3)4(C6H4(CN)2)]

[Rh2(O2CCF3)4(C6H4(CN)2)]

Marina PetrukhinaVladimir V. ChernyshevEvgeny V. DikarevBo Li.Roman V. Shpanchenko

Chemical Communications (2005)

a=19.411(20)Å   b=16.879(19)Å   c=8.348(4)Å

α=90.00°   β=114.91(2)°   γ=90.00°

[Rh2(O2CCF3)4(C6H4(CN)2)](C6H6)7/4(CH2Cl2)1/2

[Rh2(O2CCF3)4(C6H4(CN)2)](C6H6)7/4(CH2Cl2)1/2

Marina PetrukhinaVladimir V. ChernyshevEvgeny V. DikarevBo Li.Roman V. Shpanchenko

Chemical Communications (2005)

a=16.3302(10)Å   b=24.7253(15)Å   c=8.7079(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-{[1-(1-<i>tert</i>-Butoxycarbonyl)-<i>L</i>-prolyl]amino}terephthalic acid 2.24-hydrate

C18H22N2O7,2.24(H2O)

Veselovsky, Vladimir V.Lozanova, Antonina V.Isaeva, Vera I.Lobova, Anna A.Fitch, Andrew N.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry (2018) 74, 3

a=16.3993(12)Å   b=12.5755(11)Å   c=21.2196(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-{[1-(1-<i>tert</i>-Butoxycarbonyl)-<i>L</i>-prolyl]amino}terephthalic acid 2.08-hydrate

C18H22N2O7,2.08(H2O)

Veselovsky, Vladimir V.Lozanova, Antonina V.Isaeva, Vera I.Lobova, Anna A.Fitch, Andrew N.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry (2018) 74, 3

a=16.4332(13)Å   b=12.3817(12)Å   c=21.3581(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-(<i>L</i>-Prolylamino)terephthalic acid

C13H14N2O5

Veselovsky, Vladimir V.Lozanova, Antonina V.Isaeva, Vera I.Lobova, Anna A.Fitch, Andrew N.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry (2018) 74, 3

a=7.6220(8)Å   b=18.8180(11)Å   c=17.4277(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-(<i>L</i>-Prolylamino)terephthalic acid

C13H14N2O5

Veselovsky, Vladimir V.Lozanova, Antonina V.Isaeva, Vera I.Lobova, Anna A.Fitch, Andrew N.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry (2018) 74, 3

a=17.4407(13)Å   b=9.7795(9)Å   c=7.0567(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-Oxo-1-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro[1,4]diazepino[6,5-b]indole- 4-oxide

C17H13N3O2

Ryabova, Svetlana Yu.Rastorgueva, Nina A.Sonneveld, Eduard J.Peschar, ReneSchenk, HenkTafeenko, Viktor A.Aslanov, Leonid A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 192-199

a=23.97(2)Å   b=10.609(8)Å   c=5.457(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C56H62CuN4O14S2

C56H62CuN4O14S2

Dorokhov, Andrey V.Chernyshov, Dmitrii Yu.Burlov, Anatolii S.Garnovskii, Alexandr D.Ivanova, Irina S.Pyatova, Elena N.Tsivadze, Aslan Yu.Aslanov, Leonid A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 402-410

a=19.0356(6)Å   b=17.4332(6)Å   c=17.4180(6)Å

α=90.00°   β=113.824(3)°   γ=90.00°

C29H32LiN3O7S2

C29H32LiN3O7S2

Dorokhov, Andrey V.Chernyshov, Dmitrii Yu.Burlov, Anatolii S.Garnovskii, Alexandr D.Ivanova, Irina S.Pyatova, Elena N.Tsivadze, Aslan Yu.Aslanov, Leonid A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 402-410

a=9.2918(3)Å   b=23.0117(7)Å   c=15.2798(5)Å

α=90.00°   β=108.063(2)°   γ=90.00°

(1E)-N'-[2(E)-2-cyano-1-(dimethylamino)- 2-nitrovinyl]-N,N-dimethylethanimidamide

C9H15N5O2

Tafeenko, V. A.Chernyshev, V. V.Yatsenko, A. V.Makarov, V. A.Sonneveld, E. J.Peschar, R.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 4 492-497

a=8.8440(10)Å   b=16.4360(10)Å   c=8.9260(10)Å

α=90.00°   β=114.81(2)°   γ=90.00°

Doxazosin mesylate

C23H26N5O51,CH3SO31

Chernyshev, Vladimir V.Machon, DenisFitch, Andrew N.Zaitsev, Sergei A.Yatsenko, Alexandr V.Shmakov, Alexandr N.Weber, Hans-Peter

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 6 787-793

a=35.259(2)Å   b=7.7634(5)Å   c=20.9373(12)Å

α=90.00°   β=118.715(7)°   γ=90.00°

Doxazosin mesylate dihydrate

C23H26N5O51,CH3SO31,2(H2O)

Chernyshev, Vladimir V.Machon, DenisFitch, Andrew N.Zaitsev, Sergei A.Yatsenko, Alexandr V.Shmakov, Alexandr N.Weber, Hans-Peter

Acta Crystallographica Section B (2003) 59, 6 787-793

a=8.2956(6)Å   b=32.1542(15)Å   c=10.6473(8)Å

α=90.000°   β=107.372(7)°   γ=90.000°

N-methyl-2,4-dinitro-N-phenyl-6-(phenyldiazenyl)-benzamide

C20H15N5O5

Chernyshev, Vladimir V.Yatsenko, Alexandr V.Kuvshinov, Alexandr M.Shevelev, Svyatoslav A.

Journal of Applied Crystallography (2002) 35, 6 669-673

a=8.676(4)Å   b=18.560(7)Å   c=12.098(6)Å

α=90.00°   β=90.38(2)°   γ=90.00°

2,4-dinitro-N-phenyl-6-(phenyldiazenyl)-benzamide

C19H13N5O5

Chernyshev, Vladimir V.Yatsenko, Alexandr V.Kuvshinov, Alexandr M.Shevelev, Svyatoslav A.

Journal of Applied Crystallography (2002) 35, 6 669-673

a=11.720(6)Å   b=6.831(4)Å   c=11.045(6)Å

α=90.00°   β=94.38(2)°   γ=90.00°

N-(2-methoxyphenyl-2-(methoxyphenyldiazenyl)-4,6-dinitrobenzamide

C21H17N5O7

Chernyshev, Vladimir V.Yatsenko, Alexandr V.Kuvshinov, Alexandr M.Shevelev, Svyatoslav A.

Journal of Applied Crystallography (2002) 35, 6 669-673

a=22.788(8)Å   b=13.018(6)Å   c=6.920(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Methyl 4-amino-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate

C11H10N2O3

Rybakov, Victor B.Chernyshev, Vladimir V.Ukrainets, Igor V.Bezugly, Peter A.Sidorenko, Lyudmila V.Nicola Skaif

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 4 o412-o414

a=10.033(2)Å   b=7.27(2)Å   c=13.538(3)Å

α=90.00°   β=90.64(2)°   γ=90.00°

Dichlorobis(2-methylquinoline N-oxide-κO)copper(II)

C20H18Cl2CuN2O2

Victor B. RybakovTatiana A. SemenovaLyudmila A. AleshinaVladimir P. AndreevYakov P. NizhnikVladimir V. Chernyshev

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 7 m901-m903

a=7.332(3)Å   b=15.185(5)Å   c=17.370(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Pigment Orange 2

C16H11N3O3

Yatsenko, Alexandr V.Paseshnichenko, Ksenia A.Chernyshev, Vladimir V.Schenk, Henk

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 12 o1152-o1153

a=15.036(5)Å   b=12.722(4)Å   c=7.042(3)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Di-μ-hydroxo-[(N,N,N,N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] dichloride

C12H34Cu2N4O22,2Cl1

Dmitry V. AlbovDmitry V. DavydovVladimir V. Chernyshev

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 8 m1193-m1195

a=16.612(9)Å   b=18.311(9)Å   c=12.598(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

4-(4-ethoxyphenylamino)-2-oxo-1,2-dihydroquinoline

C17H16N2O2

Rybakov, Victor B.Chernyshev, Vladimir V.Ukrainets, Igor V.Bezugly, Peter A.Sidorenko, Lyudmila V.Skaif, Nicola

Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 8 o721-o722

a=7.075(3)Å   b=8.783(5)Å   c=12.469(5)Å

α=105.85(4)°   β=93.44(3)°   γ=106.89(3)°

C9H7NO,2H2O1

C9H7NO,2H2O1

Ivashevskaja, Svetlana N.Aleshina, Lyudmila A.Andreev, Vladimir P.Nizhnik, Yakov P.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o920-o922

a=9.484(3)Å   b=16.235(5)Å   c=6.907(2)Å

α=90.00°   β=118.25(2)°   γ=90.00°

C18H14Cl4Cu2N2O2

C18H14Cl4Cu2N2O2

Ivashevskaja, Svetlana N.Aleshina, Lyudmila A.Andreev, Vladimir P.Nizhnik, Yakov P.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 m721-m723

a=11.780(3)Å   b=14.872(5)Å   c=6.061(2)Å

α=90.00°   β=98.27(2)°   γ=90.00°

4-(4-dimethylaminophenylethenyl)pyridine N-oxide

C15H16N2O

Ivashevskaja, Svetlana N.Aleshina, Lyudmila A.Andreev, Vladimir P.Nizhnik, Yakov P.Chernyshev, Vladimir V.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 o1006-o1008

a=26.822(4)Å   b=7.758(2)Å   c=6.079(3)Å

α=90.00°   β=94.030(10)°   γ=90.00°

3,12-Diaza-6,9-diazoniadispiro[5.2.5.2]hexadecane dichloride

C12H26N42,2Cl1

Chernyshev, Vladimir V.Yatsenko, Alexandr V.Tafeenko, Victor A.Makarov, Vadim A.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 7 1099-1101

a=9.684(3)Å   b=9.479(3)Å   c=8.156(3)Å

α=90°   β=95.33(2)°   γ=90°

3,7-diamino-4-nitro-6-hydroxy-8-oxopyrazolo[1,5-a]pyrimidine monohydrate

C6H6N6O4,H2O

Chernyshev, Vladimir V.Fitch, Andrew N.Sonneveld, Eduard J.Kurbakov, Alexander I.Makarov, Vadim A.Tafeenko, Victor A.

Acta Crystallographica Section B (1999) 55, 4 554-562

a=17.576(3)Å   b=10.900(2)Å   c=4.6738(6)Å

α=90.00000(10)°   β=92.867(8)°   γ=90.00000(10)°

[1-(2-aminoethyl)-1,2-dihydroimidazolidene-2]nitroacetonitrile

C7H11N5O2

Chernyshev, Vladimir V.Fitch, Andrew N.Sonneveld, Eduard J.Kurbakov, Alexander I.Makarov, Vadim A.Tafeenko, Victor A.

Acta Crystallographica Section B (1999) 55, 4 554-562

a=7.4889(8)Å   b=17.273(2)Å   c=7.4073(8)Å

α=90.00000(10)°   β=111.937(6)°   γ=90.00000(10)°

1-Methyl-2-(4-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridinium perchlorate

C14H12N3O2,ClO4

Rybakov, Victor B.Babaev, Eugene V.Sonneveld, Eduard J.Zhukov, Sergei G.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 4 o1861-o1863

a=31.393(18)Å   b=25.527(17)Å   c=7.800(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

4-(2,5,8,11,14-Pentaoxadicyclo[13.4.0]nonadeca-15,17,19-trien-17-yloxy)-\ 2,2':6',2''-terpyridine

C29H29N3O6

Logacheva, Nadezhda M.Puryaeva, Tamara P.Tsivadze, Aslan Yu.Velikodny, Yurii A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 o225-o225

a=58.347(11)Å   b=33.712(3)Å   c=5.3211(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-Methyl-3,5-di(N,N-dimethylaminomethylen)amino-4-nitropyrazol

C10H17N7O2

Chernyshev, Vladimir V.Tafeenko, Victor A.Makarov, Vadim A.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 9 1159-1160

a=9.577(4)Å   b=9.972(4)Å   c=7.602(4)Å

α=106.11(3)°   β=95.12(3)°   γ=78.22(3)°

4-Phenylazoaniline hydrochloride

C12H12N31,Cl1

Yatsenko, A. V.Chernyshev, V. V.Kurbakov, A. I.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 7 892-894

a=7.400(3)Å   b=18.511(5)Å   c=8.920(3)Å

α=90°   β=111.91(2)°   γ=90°

[4-(phenyldiazenyl)naphthalen-1-yl]ammonium chloride

C16H14N3,Cl

Yatsenko, A. V.Chernyshev, V. V.Paseshnichenko, K. A.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 3 295-297

a=7.426(3)Å   b=13.305(4)Å   c=14.027(4)Å

α=90°   β=95.32(2)°   γ=90°

C.I. Solvent Yellow 4

C16H13N3

Yatsenko, A. V.Chernyshev, V. V.Paseshnichenko, K. A.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 3 295-297

a=26.120(5)Å   b=18.473(4)Å   c=10.379(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Poly[[diaquabis(μ~2~-3-cyano-4-dicyanomethylene-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrol-2- olato-κ^2^N^3^:N^3^)zinc(II)] dihydrate]

C16H6N8O6Zn,2H2O

Tafeenko, Viktor A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section C (2005) 61, 6 m298-m300

a=19.0297(17)Å   b=11.0300(19)Å   c=12.0952(19)Å

α=90.00°   β=128.519(9)°   γ=90.00°

Zoledronic acid

C5H10N2O7P2

Chernyshev, Vladimir V.Shkavrov, Sergey V.Paseshnichenko, Ksenia A.Puryaeva, Tamara P.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 3 263-266

a=8.4217(13)Å   b=8.6039(11)Å   c=8.1818(12)Å

α=92.778(16)°   β=112.415(17)°   γ=116.072(19)°

Zoledronic acid

C5H10N2O7P2

Chernyshev, Vladimir V.Shkavrov, Sergey V.Paseshnichenko, Ksenia A.Puryaeva, Tamara P.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 3 263-266

a=6.8162(12)Å   b=10.6307(11)Å   c=13.9240(14)Å

α=90.00°   β=96.954(18)°   γ=90.00°

Afobazole

C15H23N3O2S2,2(Cl)

Chernyshev, Vladimir V.Petkune, SanitaActins, AndrisAuzins, RaimondsDavlyatshin, Dmitry I.Nosyrev, Pavel V.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 3 299-302

a=14.4952(15)Å   b=16.5419(19)Å   c=7.9715(8)Å

α=90.00°   β=90.858(15)°   γ=90.00°

Afobazole

C15H23N3O2S2,2(Cl)

Chernyshev, Vladimir V.Petkune, SanitaActins, AndrisAuzins, RaimondsDavlyatshin, Dmitry I.Nosyrev, Pavel V.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 3 299-302

a=9.7910(11)Å   b=18.2689(19)Å   c=10.5687(12)Å

α=90.00°   β=103.225(17)°   γ=90.00°

2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridinium hydrogen <i>N</i>-acetyl-<i>L</i>-glutamate

C8H12NO,C7H10NO5

Chernyshev, Vladimir V.Efimov, Sergey Y.Paseshnichenko, Ksenia A.Shiryaev, Andrey A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 12 1549-1552

a=12.7258(14)Å   b=14.4642(16)Å   c=4.4683(11)Å

α=90.00°   β=92.528(17)°   γ=90.00°

2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridinium hydrogen <i>N</i>-acetyl-<i>L</i>-glutamate

C8H12NO,C7H10NO5

Chernyshev, Vladimir V.Efimov, Sergey Y.Paseshnichenko, Ksenia A.Shiryaev, Andrey A.

Acta Crystallographica Section C (2013) 69, 12 1549-1552

a=27.821(2)Å   b=12.0939(15)Å   c=4.9917(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Nitroxoline

C9H6N2O3

Yatsenko, A. V.Paseshnichenko, K. A.Chernyshev, V. V.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 1 o19-o21

a=28.049(7)Å   b=31.198(8)Å   c=3.7270(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

8-hydroxy-5-nitroquinolinium chloride

C9H7N2O3,Cl

Yatsenko, A. V.Paseshnichenko, K. A.Chernyshev, V. V.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 1 o19-o21

a=7.566(4)Å   b=7.467(4)Å   c=16.334(7)Å

α=90°   β=92.49(3)°   γ=90°

4-(2-pyridylazo)-resorcinol

C11H8N3O21,Na1,OH2

Yatsenko, A. V.Paseshnichenko, K. A.Chernyshev, V. V.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 4 397-399

a=16.703(3)Å   b=3.6340(10)Å   c=20.248(3)Å

α=90.0°   β=117.380(10)°   γ=90.0°

Acid Yellow 24

NH4,C10H5N2O5

Yatsenko, A. V.Paseshnichenko, K. A.Chernyshev, V. V.Schenk, H.

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 4 397-399

a=3.9240(10)Å   b=20.314(4)Å   c=13.336(3)Å

α=90.0°   β=94.310(10)°   γ=90.0°

6-Dimethylamino-5-nitropyrimidin-4-yl diethyldithiocarbamate

C11H17N5O2S2

Chernyshev, Vladimir V.Paseshnichenko, Ksenia A.Makarov, Vadim A.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 72-75

a=20.013(6)Å   b=13.456(3)Å   c=11.424(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

6-Methylamino-5-nitropyrimidin-4-yl diethyldithiocarbamate

C10H15N5O2S2

Chernyshev, Vladimir V.Paseshnichenko, Ksenia A.Makarov, Vadim A.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 72-75

a=7.354(3)Å   b=9.098(4)Å   c=21.738(8)Å

α=90.0°   β=97.33(2)°   γ=90.0°

4-Diethylamino-6-methylamino-5-nitropyrimidinium chloride monohydrate

C9H16N5O2,Cl,H2O

Chernyshev, Vladimir V.Paseshnichenko, Ksenia A.Makarov, Vadim A.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 72-75

a=10.271(3)Å   b=6.8360(2)Å   c=19.642(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2-[(4-Nitrophenyl)-phenylamino]-5H-pyrido[3,2-b]indole-3-carbonitrile

C24H15N5O2

Chernyshev, Vladimir V.Tafeenko, Victor A.Ryabova, Svetlana Yu.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 8 982-984

a=22.466(8)Å   b=24.859(9)Å   c=6.906(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

1-(4-Nitrophenyl)-2-phenylimino-2,5-dihydro-1H-pyrido[3,2-b]indole-3- carbonitrile

C24H15N5O2

Chernyshev, Vladimir V.Tafeenko, Victor A.Ryabova, Svetlana Yu.Sonneveld, Eduard J.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 8 982-984

a=16.131(7)Å   b=18.070(8)Å   c=14.349(6)Å

α=90.00°   β=91.95(2)°   γ=90.00°

Dichlorobis(2-methylquinoline N-oxide-κO)zinc(II)

C20H18Cl2N2O2Zn

Ivashevskaja, Svetlana N.Aleshina, Lyudmila A.Andreev, Vladimir P.Nizhnik, Yakov P.Chernyshev, Vladimir V.Schenk, Hendrik

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 5 m300-m301

a=14.052(6)Å   b=10.192(5)Å   c=14.047(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bis[4'-(4'''-benzo-15-crown-5)-methyloxy-2,2':6',2''-terpyridine]cadmium(II) bis(hexafluoridophosphate) trihydrate

C60H62CdN6O122,2(F6P),3(H2O)

Kurochkina, Nadezhda M.Kuzovlev, Andrey S.Puryaeva, Tamara P.Velikodny, Yurii A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 11 m1349-m1350

a=12.720(3)Å   b=21.101(3)Å   c=24.795(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Carvedilol dihydrogen phosphate hemihydrate

C24H27N2O4,H2PO4,0.5(H2O)

Chernyshev, Vladimir V.Machula, Alexandre A.Kukushkin, Sergei Yu.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section E (2009) 65, 8 o2020-o2021

a=26.600(2)Å   b=12.3767(12)Å   c=16.5101(15)Å

α=90.00°   β=106.662(11)°   γ=90.00°

Phenazepam, β-polymorph

C15H10BrClN2O

Sergeev, Gleb B.Sergeev, Boris M.Morosov, Yurii N.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 10 o2623

a=14.8006(19)Å   b=11.6756(14)Å   c=8.4769(9)Å

α=90.00°   β=93.679(17)°   γ=90.00°

Carvedilol dihydrogen phosphate isopropanol solvate

C24H27N2O4,H2PO4,C3H8O

Chernyshev, Vladimir V.Kukushkin, Sergei Yu.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 o613

a=11.5516(11)Å   b=16.6523(19)Å   c=7.8643(8)Å

α=95.404(15)°   β=94.635(16)°   γ=71.247(14)°

Lanthanum ruthenium indide

In3.84La21Ru10.16

Tursina, Anna I.Cherviakov, Sergei G.Noël, HenriChernyshev, Vladimir V.Seropegin, Yuri D.

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 i40

a=12.1298(3)Å   b=12.1298(3)Å   c=25.9820(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Clopidogrel hydrogen sulfate

C16H17ClNO2S,HSO4

Chernyshev, Vladimir V.Pirogov, Sergey V.Shishkina, Irina N.Velikodny, Yurii A.

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 8 o2101-o2102

a=10.4315(12)Å   b=15.3345(18)Å   c=12.6320(16)Å

α=90.00°   β=113.28(2)°   γ=90.00°

8,10-Dimethyl-2,4-diphenyl[1,2,4]triazolo[1,5-a:4,3-a']dipyrimidin-5-ium perchlorate

C22H18N5,ClO4

Pyatakov, Dmitry A.Sokolov, Andrey N.Astakhov, Alexander V.Chernenko, Andrey YuFakhrutdinov, Artem N.Rybakov, Victor B.Chernyshev, Vladimir V.Chernyshev, Victor M.

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 21 10694-10709

a=15.2394(7)Å   b=20.1577(12)Å   c=14.1744(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

8,10-Dimethyl-2,4-diphenyl-3,4-dihydro-2H- [1,2,4]triazolo[1,5-a:4,3-a']dipyrimidine

C22H21N5

Pyatakov, Dmitry A.Sokolov, Andrey N.Astakhov, Alexander V.Chernenko, Andrey YuFakhrutdinov, Artem N.Rybakov, Victor B.Chernyshev, Vladimir V.Chernyshev, Victor M.

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 21 10694-10709

a=10.1218(4)Å   b=11.7847(5)Å   c=17.5742(7)Å

α=108.518(3)°   β=90.912(3)°   γ=110.463(3)°

C16H21NO6

C16H21NO6

Alexander O. Terent'evDmitry A. BorisovIvan A. YaremenkoVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 5065-5071

a=7.2714(16)Å   b=18.978(3)Å   c=25.506(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

28,28-dimethyl-13,14,27,29-tetraoxa-28-siladispiro[11.2.11.3]nonacosane

C26H50O4Si

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovAnna I. TursinaVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1917-1922

a=17.659(7)Å   b=18.624(8)Å   c=8.505(3)Å

α=91.07(2)°   β=96.37(4)°   γ=88.63(2)°

28,28-dimethyl-13,14,27,29-tetraoxa-28-siladispiro[11.2.11.3]nonacosane

C26H50O4Si

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovAnna I. TursinaVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 1917-1922

a=8.432(2)Å   b=20.859(3)Å   c=31.946(5)Å

α=90.00°   β=93.844(2)°   γ=90.00°

1,4-Dimethyl-7-(3-methylbenzyl)-2,3,5,6-tetraoxabicyclo[2.2.1]heptane

C13H16O4

Alexander O. Terent'evDmitry A. BorisovVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 3335-3340

a=10.6396(8)Å   b=10.8859(11)Å   c=11.1091(12)Å

α=90.00°   β=107.530(8)°   γ=90.00°

3-(1,4-Dimethyl-2,3,5,6-tetraoxabicyclo[2.2.1]hept-7-yl)propanenitrile

C8H11NO4

Alexander O. Terent'evDmitry A. BorisovVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 3335-3340

a=5.5187(10)Å   b=9.6577(15)Å   c=17.276(3)Å

α=90.00°   β=94.944(13)°   γ=90.00°

C28H54O6Si

C28H54O6Si

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovAnna I. TursinaVladimir V. ChernyshevGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 3169-3174

a=18.883(3)Å   b=12.913(3)Å   c=12.913(3)Å

α=90.00°   β=106.62(2)°   γ=90.00°

3,3a,6,7a-Tetramethyltetrahydro-3H,4H-3,6-epoxy[1,2]dioxolo[3,4-b]pyran

C10H16O4

Alexander O. Terent'evIvan A. YaremenkoVladimir V. ChernyshevValery M. DembitskyGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 1833-1842

a=10.477(2)Å   b=15.0190(18)Å   c=13.2317(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3-(4-Bromophenyl)-6,7a-dimethyltetrahydro -3H,4H-3,6-epoxy[1,2]dioxolo[3,4-b]pyran

C14H15BrO4

Alexander O. Terent'evIvan A. YaremenkoVladimir V. ChernyshevValery M. DembitskyGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 1833-1842

a=14.787(5)Å   b=6.7567(16)Å   c=13.309(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H30O6,CHCl3

C18H30O6,CHCl3

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovEduard J. SonneveldRene PescharVladimir V. ChernyshevZoya A. StarikovaGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 7237-7243

a=14.640(6)Å   b=14.217(6)Å   c=10.196(4)Å

α=90.00°   β=92.542(7)°   γ=90.00°

4024172

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovEduard J. SonneveldRene PescharVladimir V. ChernyshevZoya A. StarikovaGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 7237-7243

a=20.291Å   b=15.783Å   c=8.674Å

α=90.0°   β=95.82°   γ=90.0°

C32H58O6

C32H58O6

Alexander O. Terent'evMaxim M. PlatonovEduard J. SonneveldRene PescharVladimir V. ChernyshevZoya A. StarikovaGennady I. Nikishin

Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 7237-7243

a=20.526(15)Å   b=12.282(11)Å   c=12.551(12)Å

α=90.00°   β=92.17(5)°   γ=90.00°