Structures by: Chen Y. K.

Total: 6

C20H22O3

C20H22O3

Chen, Cheng-HuiChen, Yu-KaiSha, Chin-Kang

Organic letters (2010) 12, 7 1377-1379

a=8.4937(5)Å   b=13.0651(8)Å   c=15.3562(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H35IO2Si2

C19H35IO2Si2

Chen, Cheng-HuiChen, Yu-KaiSha, Chin-Kang

Organic letters (2010) 12, 7 1377-1379

a=8.6362(2)Å   b=9.5751(2)Å   c=30.8559(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ba5Cu8In2S12

Ba5Cu8In2S12

Lin, HuaChen, HongZheng, Yu-JunChen, Yu-KunYu, Ju-SongWu, Li-Ming

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 17 2590-2593

a=14.584(15)Å   b=16.369(17)Å   c=10.509(12)Å

α=90.00°   β=100.14(2)°   γ=90.00°

C36H35F4IrN8

C36H35F4IrN8

Chen, Yi-KuangKuo, Hsin-HungLuo, DianLai, Yi-NingLi, Wei-ChengChang, Chih-HaoEscudero, DanielJen, Alex K.-Y.Hsu, Ling-YangChi, Yun

Chemistry of Materials (2018) 31, 17 6453

a=12.3992(4)Å   b=17.0920(5)Å   c=17.1949(5)Å

α=90°   β=109.5160(8)°   γ=90°

C72H72F8Ir2N16O

C72H72F8Ir2N16O

Chen, Yi-KuangKuo, Hsin-HungLuo, DianLai, Yi-NingLi, Wei-ChengChang, Chih-HaoEscudero, DanielJen, Alex K.-Y.Hsu, Ling-YangChi, Yun

Chemistry of Materials (2018) 31, 17 6453

a=12.9918(5)Å   b=24.4505(9)Å   c=22.1009(9)Å

α=90°   β=91.4855(11)°   γ=90°

C23H41NO4

C23H41NO4

Michael H. KerriganSang-Jin JeonYoung K. ChenLuca SalviPatrick J. CarrollPatrick J. Walsh

Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 8434-8445

a=6.1776(7)Å   b=10.4112(12)Å   c=18.857(2)Å

α=90.00°   β=92.794(3)°   γ=90.00°