Structures by: Chen Y. C.

Total: 243

C27H27NO4

C27H27NO4

Chen, Peng-QiaoXiao, You-CaiYue, Cai-ZhenChen, Ying-Chun

Org. Chem. Front. (2014) 1, 5 490

a=10.30150(10)Å   b=11.24590(10)Å   c=19.9126(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H26N2O6

C24H26N2O6

Ran, Guang-YaoGong, MingYue, Jing-FeiYang, Xing-XingZhou, Su-LanDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2017) 19, 7 1874-1877

a=11.0167(4)Å   b=8.4713(3)Å   c=13.1450(5)Å

α=90°   β=112.969(4)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.8116(5)Å   b=14.4381(6)Å   c=14.9803(7)Å

α=90°   β=96.596(2)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7397(12)Å   b=14.1109(14)Å   c=14.6790(16)Å

α=90°   β=95.980(3)°   γ=90°

C22H14Au2FeN6

C22H14Au2FeN6

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7739(5)Å   b=13.9861(6)Å   c=14.5762(7)Å

α=90°   β=95.770(2)°   γ=90°

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

0.25(C88H56Au8Fe4N24)

Chen, Yan-CongMeng, YanDong, Yan-JieSong, Xiao-WeiHuang, Guo-ZhangZhang, Chuan-LeiNi, Zhao-PingNavařík, JakubMalina, OndřejZbořil, RadekTong, Ming-Liang

Chemical Science (2020) 11, 12 3281-3289

a=10.7701(10)Å   b=14.1621(12)Å   c=14.7425(13)Å

α=90.082(3)°   β=96.077(3)°   γ=90.471(3)°

C28H24BrNO2

C28H24BrNO2

Shi, Ming-LinZhan, GuZhou, Su-LanDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 24 6480-6483

a=10.8033(3)Å   b=12.0109(4)Å   c=17.2824(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H17NO3

C18H17NO3

Li, ChaoJiang, KunOuyang, QinLiu, Tian-YuChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 11 2738-2741

a=9.2442(10)Å   b=9.4365(10)Å   c=10.1285(11)Å

α=109.029(10)°   β=92.163(9)°   γ=110.061(10)°

C23H19NO3

C23H19NO3

Li, ChaoJiang, KunOuyang, QinLiu, Tian-YuChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 11 2738-2741

a=20.6513(13)Å   b=5.9284(4)Å   c=14.7885(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C36H34NO6)

2(C36H34NO6)

Yue, Jing-FeiRan, Guang-YaoYang, Xing-XingDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 18 2676

a=11.0672(2)Å   b=24.0508(5)Å   c=11.3892(2)Å

α=90°   β=91.3083(19)°   γ=90°

C29H23NO4,C3H8O

C29H23NO4,C3H8O

Duan, Chuan-QiHe, Xiao-LongDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 13 2057

a=10.1535(2)Å   b=10.5316(2)Å   c=25.5650(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H25NO5.95

C32H25NO5.95

Ran, Guang-YaoWang, PanDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 861

a=9.02156(13)Å   b=9.44417(11)Å   c=30.9480(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H20N4O10,2(H2O)

C19H20N4O10,2(H2O)

Shi, JingZeng, Ying JieZhang, BoShao, Fen LiChen, Yan-ChiXu, XiangSun, YangXu, QiangTan, Ren XiangGe, Hui Ming

Chemical Science (2019)

a=6.9557(8)Å   b=7.4897(8)Å   c=41.571(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2648(5)Å   b=14.7116(6)Å   c=16.7500(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H20Ag2FeN8

C28H20Ag2FeN8

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6055(9)Å   b=15.7668(9)Å   c=12.7192(12)Å

α=89.779(8)°   β=126.671(7)°   γ=92.338(6)°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.5839(3)Å   b=16.1495(4)Å   c=12.6794(4)Å

α=90°   β=126.348(2)°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.6431(2)Å   b=15.4288(4)Å   c=12.7452(3)Å

α=90°   β=126.962(2)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3342(6)Å   b=14.4997(7)Å   c=15.8603(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.3352(6)Å   b=14.6220(7)Å   c=16.1726(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.367(3)Å   b=14.371(4)Å   c=16.929(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1397(9)Å   b=16.1472(18)Å   c=12.4881(13)Å

α=90°   β=123.039(4)°   γ=90°

C14H10AgFe0.5N4

C14H10AgFe0.5N4

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.296(5)Å   b=16.684(9)Å   c=12.654(7)Å

α=90°   β=122.644(18)°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2235(6)Å   b=14.0648(7)Å   c=16.3631(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

0.5(C60H44Ag4Fe2N12)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=12.2405(7)Å   b=13.9694(9)Å   c=16.0892(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

0.5(C56H40Ag4Fe2N16)

Wang, Long-FeiZhuang, Wei-ManGuo-Zhang, HuangChen, Yan-CongQiu, Jiang-ZhenNi, Zhao-PingTong, Ming-Liang

Chemical Science (2019)

a=8.1858(8)Å   b=16.4312(16)Å   c=12.5534(12)Å

α=90°   β=122.720(3)°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8419(3)Å   b=11.7415(4)Å   c=31.5503(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.025(10)Å   b=11.863(11)Å   c=32.15(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.972(4)Å   b=11.475(6)Å   c=31.878(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8323(4)Å   b=11.6921(4)Å   c=31.5984(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.131(3)Å   b=11.508(5)Å   c=32.090(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.799(3)Å   b=11.407(5)Å   c=31.847(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2,7-Dibromo-10'<i>H</i>-spiro[fluorene-9,9'-phenanthren]-10'-one

C26H14Br2O

Chen, Yih-ChunWatanabe, MotonoriWen, Yuh-ShengChang, Yuan Jay

IUCrData (2017) 2, 2 x170301

a=17.5110(10)Å   b=8.9191(7)Å   c=25.2761(15)Å

α=90°   β=92.179(2)°   γ=90°

C30H32Mn2N14B2F8

C30H32Mn2N14,2(BF4)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.3323(10)Å   b=16.1831(15)Å   c=12.3918(12)Å

α=90°   β=95.304(3)°   γ=90°

C30H32Mn2N14P2F12

C30H32Mn2N14,2(F6P)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.5331(13)Å   b=16.220(3)Å   c=12.8433(18)Å

α=90°   β=94.694(4)°   γ=90°

C12H13NO4

C12H13NO4

Xiao, WeiYin, XiangZhou, ZhiDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 1 116-119

a=7.72422(10)Å   b=8.94615(12)Å   c=17.2197(2)Å

α=90°   β=101.0489(13)°   γ=90°

C28H24N2O5S

C28H24N2O5S

Wang, Kai-KaiJin, TianHuang, XinOuyang, QinDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 4 872-875

a=8.7970(12)Å   b=12.2522(17)Å   c=22.914(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C28H22N2O5S

C28H22N2O5S

Wang, Kai-KaiJin, TianHuang, XinOuyang, QinDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 4 872-875

a=8.28533(15)Å   b=11.53237(19)Å   c=14.1641(3)Å

α=111.2004(17)°   β=94.4487(16)°   γ=93.4599(14)°

C26H21NO4S

C26H21NO4S

Wang, Kai-KaiJin, TianHuang, XinOuyang, QinDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2016) 18, 4 872-875

a=15.5173(4)Å   b=9.24556(19)Å   c=15.6647(5)Å

α=90°   β=90.404(2)°   γ=90°

C31H36ClNO6S2

C31H36ClNO6S2

Gu, JingMa, ChaoLi, Qing-ZhuDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2014) 16, 15 3986-3989

a=34.7416(5)Å   b=11.7295(2)Å   c=7.44950(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H10Cl2Pd1S1

C22H10Cl2Pd1S1

Yang, DanChen, Ying-ChunZhu, Nian-Yong

Organic letters (2004) 6, 10 1577-1580

a=21.560(4)Å   b=31.285(6)Å   c=27.132(5)Å

α=90.00°   β=97.14(3)°   γ=90.00°

C28H25NO3S

C28H25NO3S

Ma, ChaoGu, JingTeng, BinZhou, Qing-QingLi, RuiChen, Ying-Chun

Organic letters (2013) 15, 24 6206-6209

a=11.138(3)Å   b=7.0903(18)Å   c=14.392(4)Å

α=90.00°   β=95.354(4)°   γ=90.00°

C56H72Cl4Dy4N20O14

C56H72Cl4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6810(9)Å   b=12.2354(9)Å   c=14.2356(10)Å

α=75.848(2)°   β=69.993(2)°   γ=67.549(2)°

C58H78Br6DyN9O14Zn2

C58H78Br6DyN9O14Zn2

Liu, Jun-LiangChen, Yan-CongZheng, Yan-ZhenLin, Wei-QuanUngur, LiviuWernsdorfer, WolfgangChibotaru, Liviu F.Tong, Ming-Liang

Chemical Science (2013) 4, 8 3310

a=22.0395(5)Å   b=16.0165(4)Å   c=39.3819(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C54H62Br6DyN9O10Zn2

C54H62Br6DyN9O10Zn2

Liu, Jun-LiangChen, Yan-CongZheng, Yan-ZhenLin, Wei-QuanUngur, LiviuWernsdorfer, WolfgangChibotaru, Liviu F.Tong, Ming-Liang

Chemical Science (2013) 4, 8 3310

a=20.5186(14)Å   b=16.4699(11)Å   c=37.585(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C58H78Br6DyN9O14Zn2

C58H78Br6DyN9O14Zn2

Liu, Jun-LiangChen, Yan-CongZheng, Yan-ZhenLin, Wei-QuanUngur, LiviuWernsdorfer, WolfgangChibotaru, Liviu F.Tong, Ming-Liang

Chemical Science (2013) 4, 8 3310

a=21.8930(15)Å   b=15.9613(15)Å   c=39.306(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H22BrNO3

C20H22BrNO3

Zhan, GuHe, QingYuan, XinChen, Ying-Chun

Organic letters (2014) 16, 22 6000-6003

a=16.5841(3)Å   b=6.43100(10)Å   c=18.0484(4)Å

α=90°   β=104.578(2)°   γ=90°

C33H39NO6S

C33H39NO6S

Zhou, ZhiFeng, XinYin, XiangChen, Ying-Chun

Organic letters (2014) 16, 9 2370-2373

a=9.3751(16)Å   b=9.8572(17)Å   c=16.631(3)Å

α=90.00°   β=101.792(2)°   γ=90.00°

C24H27NO3S

C24H27NO3S

Zhou, ZhiFeng, XinYin, XiangChen, Ying-Chun

Organic letters (2014) 16, 9 2370-2373

a=6.8189(16)Å   b=9.465(2)Å   c=33.233(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H23NO6

C23H23NO6

Xiao, You-CaiYue, Cai-ZhenChen, Peng-QiaoChen, Ying-Chun

Organic letters (2014) 16, 12 3208-3211

a=7.42320(10)Å   b=16.13800(10)Å   c=16.73780(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H23NO6S2

C27H23NO6S2

Wang, Quan-GangZhou, Qing-QingDeng, Jin-GenChen, Ying-Chun

Organic Letters (2013) 15, 18 4786

a=10.029(2)Å   b=10.377(2)Å   c=12.246(3)Å

α=90.00°   β=104.183(2)°   γ=90.00°

C27H22N2O2

C27H22N2O2

Peng, JingHuang, XinZheng, Peng-FeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2013) 15, 21 5534-5537

a=8.156(3)Å   b=11.100(4)Å   c=13.054(4)Å

α=107.025(4)°   β=98.840(3)°   γ=102.091(4)°

C23H22O5

C23H22O5

Li, Jun-LongZhou, Si-LiChen, Peng-QiaoDong, LinLiu, Tian-YuChen, Ying-Chun

Chemical Science (2012) 3, 6 1879

a=7.7512(3)Å   b=8.1381(3)Å   c=8.4256(3)Å

α=69.558(3)°   β=79.669(3)°   γ=74.031(3)°

C56H72Br4Dy4N20O14

C56H72Br4Dy4N20O14

Liu, JiangChen, Yan-CongJiang, Zhong-XiaLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaWang, Long-FeiLi, Quan-WenTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 17 8150-8155

a=11.6203(9)Å   b=12.2946(8)Å   c=14.2923(10)Å

α=75.951(2)°   β=70.984(2)°   γ=68.022(2)°

C29H25N3O5S

C29H25N3O5S

Peng, JingHuang, XinCui, Hai-LeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2010) 12, 19 4260-4263

a=10.6109(9)Å   b=11.3274(10)Å   c=22.798(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H23NO

C29H23NO

Xiao, You-CaiZhou, Qing-QingDong, LinLiu, Tian-YuChen, Ying-Chun

Organic letters (2012) 14, 23 5940-5943

a=10.7551(8)Å   b=10.8927(6)Å   c=17.4190(1)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H30ClNO6S

C30H30ClNO6S

Zhou, Si-LiLi, Jun-LongDong, LinChen, Ying-Chun

Organic letters (2011) 13, 21 5874-5877

a=8.185(2)Å   b=9.222(2)Å   c=10.247(2)Å

α=69.237(8)°   β=80.106(8)°   γ=84.347(9)°

C26H25NO7S

C26H25NO7S

Peng, JingHuang, XinJiang, LinCui, Hai-LeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2011) 13, 17 4584-4587

a=8.6914(13)Å   b=12.794(2)Å   c=22.586(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C27H27NO7S

C27H27NO7S

Peng, JingHuang, XinJiang, LinCui, Hai-LeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2011) 13, 17 4584-4587

a=9.040(3)Å   b=13.448(4)Å   c=10.514(3)Å

α=90.00°   β=93.690(4)°   γ=90.00°

C27H23BrN2O7

C27H23BrN2O7

Peng, JingHuang, XinJiang, LinCui, Hai-LeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2011) 13, 17 4584-4587

a=9.412(3)Å   b=9.970(4)Å   c=13.453(5)Å

α=90.00°   β=93.383(5)°   γ=90.00°

C30H34.5N2O5.25S

C30H34.5N2O5.25S

Tian, XuJiang, KunPeng, JingDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2008) 10, 16 3583-3586

a=10.6584(3)Å   b=9.0870(3)Å   c=15.1023(5)Å

α=90.00°   β=103.882(1)°   γ=90.00°

C21H16ClN3O2

C21H16ClN3O2

Xue, DongChen, Ying-ChunWang, Qi-WeiCun, Ling-FengZhu, JinDeng, Jin-Gen

Organic letters (2005) 7, 23 5293-5296

a=9.153(1)Å   b=12.666(2)Å   c=15.801(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H19NO2

C19H19NO2

Xue, DongChen, Ying-ChunWang, Qi-WeiCun, Ling-FengZhu, JinDeng, Jin-Gen

Organic letters (2005) 7, 23 5293-5296

a=10.162(2)Å   b=11.205(2)Å   c=27.271(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H19N3O3

C22H19N3O3

Xue, DongChen, Ying-ChunWang, Qi-WeiCun, Ling-FengZhu, JinDeng, Jin-Gen

Organic letters (2005) 7, 23 5293-5296

a=7.074(1)Å   b=15.601(2)Å   c=17.909(3)Å

α=90.00°   β=91.76(2)°   γ=90.00°

C22H19ClO4

C22H19ClO4

Cui, Hai-LeiHuang, Ji-RongLei, JieWang, Zhao-FengChen, ShiWu, LiChen, Ying-Chun

Organic letters (2010) 12, 4 720-723

a=6.7271(8)Å   b=8.4431(10)Å   c=33.243(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H40O10

C29H40O10

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, I-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeShen, Ya-Ching

Organic letters (2010) 12, 5 1016-1019

a=10.4314(7)Å   b=15.4544(12)Å   c=17.8219(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C31H29NO5S2

C31H29NO5S2

Jiang, KunJia, Zhi-JunYin, XiangWu, LiChen, Ying-Chun

Organic letters (2010) 12, 12 2766-2769

a=6.3188(10)Å   b=19.093(3)Å   c=25.261(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H22ClNO3

C23H22ClNO3

Han, BoXiao, You-CaiHe, Zhao-QuanChen, Ying-Chun

Organic letters (2009) 11, 20 4660-4663

a=10.185(3)Å   b=8.740(3)Å   c=12.189(4)Å

α=90.00°   β=112.290(4)°   γ=90.00°

C30H48O13

C30H48O13

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, Yi-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeHwang, Tsong-LongShen, Ya-Ching

Journal of natural products (2010) 73, 7 1228-1233

a=9.1827(5)Å   b=18.1165(13)Å   c=18.6612(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H36O11

C29H36O11

Cheng, Yuan-BinLiao, Tzu-ChingLo, Yi-WenChen, Yu-ChenKuo, Yuh-ChiChen, Shun-YingChien, Ching-TeHwang, Tsong-LongShen, Ya-Ching

Journal of natural products (2010) 73, 7 1228-1233

a=8.79700(10)Å   b=9.90100(10)Å   c=15.9022(2)Å

α=90.00°   β=99.9250(10)°   γ=90.00°

C17H19BrO3

C17H19BrO3

Liu, Yan-kaiMa, ChaoJiang, KunLiu, Tian-YuChen, Ying-Chun

Organic letters (2009) 11, 13 2848-2851

a=9.5718(14)Å   b=12.1385(18)Å   c=14.436(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H24O4

C25H24O4

Zhang, Shan-JunZhang, JunZhou, Qing-QingDong, LinChen, Ying-Chun

Organic letters (2013) 15, 4 968-971

a=8.47420(10)Å   b=11.5299(2)Å   c=10.62130(10)Å

α=90.00°   β=103.2230(10)°   γ=90.00°

C23H22N2O5

C23H22N2O5

Zhan, GuShi, Ming-LinHe, QingDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2015) 17, 19 4750-4753

a=10.82123(16)Å   b=22.8438(3)Å   c=8.59627(14)Å

α=90°   β=108.4372(16)°   γ=90°

C27H20N4O4

C27H20N4O4

Peng, JingRan, Guang-YaoDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2015) 17, 18 4490-4493

a=7.3218(3)Å   b=32.2827(12)Å   c=11.6678(4)Å

α=90°   β=91.975(3)°   γ=90°

C33H25N3O2

C33H25N3O2

Peng, JingRan, Guang-YaoDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic letters (2015) 17, 18 4490-4493

a=16.9438(2)Å   b=7.20540(10)Å   c=21.3218(3)Å

α=90°   β=95.8640(10)°   γ=90°

C22H18BrF3N2O2

C22H18BrF3N2O2

Gao, YangSong, XueYan, Ru-JieDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic & biomolecular chemistry (2021) 19, 1 151-155

a=6.2936(3)Å   b=14.1248(7)Å   c=23.2960(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H20N2O2S

C24H20N2O2S

Gao, YangSong, XueYan, Ru-JieDu, WeiChen, Ying-Chun

Organic & biomolecular chemistry (2021) 19, 1 151-155

a=8.1897(3)Å   b=12.2546(5)Å   c=10.5538(4)Å

α=90°   β=90.193(3)°   γ=90°

2-((1S,2R)-2-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1-(2-fluorophenyl)-2-phenylethyl)furan-3-carbaldehyde

C33H35FO3

Przydacz, ArturDyguda, MateuszTopolska, AleksandraSkrzyńska, AnnaXu, Chang-JiangChen, Ying-ChunAlbrecht, Łukasz

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 30 5816-5821

a=9.2914(1)Å   b=14.7113(2)Å   c=9.9029(1)Å

α=90°   β=94.550(1)°   γ=90°

C15H12BrN3O

C15H12BrN3O

Liao, Zhen-YuanYeh, Wen-HsiungLiao, Pen-YuanLiu, Yu-TingChen, Ying-ChengChen, Yi-HungHsieh, Tsung-HanLin, Chia-ChiLu, Ming-HsuanChen, Yi-SongHsu, Ming-ChihLi, Tsai-KunChien, Tun-Cheng

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 24 4482-4494

a=6.4056(2)Å   b=22.7204(7)Å   c=9.3434(3)Å

α=90.00°   β=100.885(2)°   γ=90.00°

C15H12BrN3O

C15H12BrN3O

Liao, Zhen-YuanYeh, Wen-HsiungLiao, Pen-YuanLiu, Yu-TingChen, Ying-ChengChen, Yi-HungHsieh, Tsung-HanLin, Chia-ChiLu, Ming-HsuanChen, Yi-SongHsu, Ming-ChihLi, Tsai-KunChien, Tun-Cheng

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 24 4482-4494

a=10.7721(7)Å   b=9.4199(6)Å   c=14.3014(8)Å

α=90.00°   β=107.313(4)°   γ=90.00°

C20H22O7,H2O

C20H22O7,H2O

Liu, Hong-XinTan, Hai-BoChen, KaiZhao, Li-YunChen, Yu-ChanLi, Sai-NiLi, Hao-HuaZhang, Wei-Min

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 9 2346-2350

a=6.50260(10)Å   b=13.1145(2)Å   c=21.4093(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H22N2O

C24H22N2O

Lei, JieCui, Hai-LeiLi, RuiWu, LiDing, Zheng-YuChen, Ying-Chun

Organic & biomolecular chemistry (2010) 8, 12 2840-2844

a=11.932(3)Å   b=11.410(2)Å   c=14.195(3)Å

α=90.00°   β=104.394(2)°   γ=90.00°

C20H21ClN2O

C20H21ClN2O

Kang, Tai-RanXie, Jian-WuDu, WeiFeng, XinChen, Ying-Chun

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 15 2673-2675

a=6.0880(12)Å   b=14.543(3)Å   c=9.779(2)Å

α=90.00°   β=90.63(3)°   γ=90.00°

C32H25N5O5

C32H25N5O5

Liu, Jing-XinZhou, Qing-QingDeng, Jin-GenChen, Ying-Chun

Organic & biomolecular chemistry (2013) 11, 47 8175-8178

a=7.9810(2)Å   b=8.9970(2)Å   c=19.1833(5)Å

α=78.855(2)°   β=84.930(2)°   γ=88.715(2)°

C17H17BrO3

C17H17BrO3

Lin, Mei-HueyChen, Yu-ChunChiu, Shih-HaoLiang, Kung-YuLee, Yi-LinChuang, Tsung-Hsun

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 3 605-609

a=7.5076(6)Å   b=7.9269(6)Å   c=13.2339(10)Å

α=94.761(4)°   β=94.576(4)°   γ=98.120(4)°

C11H8Br2

C11H8Br2

Lin, Mei-HueyChen, Yu-ChunChiu, Shih-HaoLiang, Kung-YuLee, Yi-LinChuang, Tsung-Hsun

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 3 605-609

a=4.3644(3)Å   b=15.4436(10)Å   c=7.8210(6)Å

α=90.00°   β=99.674(5)°   γ=90.00°

C17H18O3

C17H18O3

Lin, Mei-HueyChen, Yu-ChunChiu, Shih-HaoLiang, Kung-YuLee, Yi-LinChuang, Tsung-Hsun

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 3 605-609

a=7.6236(2)Å   b=6.9169(2)Å   c=26.9337(7)Å

α=90.00°   β=95.6170(10)°   γ=90.00°

C20H20ClNO2

C20H20ClNO2

Chen, WeiDu, WeiYue, LeiLi, RuiWu, YongDing, Li-ShengChen, Ying-Chun

Organic & biomolecular chemistry (2007) 5, 5 816-821

a=5.1480(1)Å   b=15.8080(3)Å   c=21.3073(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C113H85Dy3N8O14,2(ClO4),CH2Cl2,2(CH4O)

C113H85Dy3N8O14,2(ClO4),CH2Cl2,2(CH4O)

Wu, Si-GuoPeng, Yuan-YuanChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 40 14140-14147

a=17.0092(6)Å   b=28.1560(10)Å   c=25.5123(9)Å

α=90°   β=107.1480(10)°   γ=90°

C33H27NO4S

C33H27NO4S

Jiang, BoDu, WeiChen, Ying-Chun

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 53 7257-7260

a=27.6807(5)Å   b=27.6807(5)Å   c=9.6164(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3CeI6N6O8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.1665(13)Å   b=15.2608(8)Å   c=23.2073(10)Å

α=90°   β=114.8630(10)°   γ=90°

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

C54H75Cd3I6N6NdO8P2,3(C2H6O)

Li, Quan-WenWan, Rui-ChenChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangWang, Long-FeiJia, Jian-HuaChilton, Nicholas F.Tong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 91 13365-13368

a=26.2751(9)Å   b=15.2788(6)Å   c=23.1448(7)Å

α=90°   β=114.7690(10)°   γ=90°

C29H21BrN2O4

C29H21BrN2O4

Wang, Kai-KaiWang, PanOuyang, QinDu, WeiChen, Ying-Chun

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 74 11104-11107

a=7.08473(14)Å   b=16.7619(4)Å   c=22.0850(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H17N3O2

C23H17N3O2

Wang, Kai-KaiWang, PanOuyang, QinDu, WeiChen, Ying-Chun

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 74 11104-11107

a=10.06732(18)Å   b=10.59058(14)Å   c=22.9703(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H14N2O2

C16H14N2O2

Yang, Qian-QianXiao, WeiDu, WeiOuyang, QinChen, Ying-Chun

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 9 1129-1132

a=7.7601(3)Å   b=11.4659(4)Å   c=14.7078(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H31DyFeN10O5S2

C30H31DyFeN10O5S2

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=12.617(4)Å   b=13.314(3)Å   c=13.742(4)Å

α=111.140(8)°   β=112.417(8)°   γ=98.797(8)°

2(C30H29DyFeN10O4S2)

2(C30H29DyFeN10O4S2)

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=14.4632(12)Å   b=15.3659(13)Å   c=15.8216(13)Å

α=89.095(3)°   β=83.157(3)°   γ=85.417(3)°

C25H23FN2O5

C25H23FN2O5

Xiao, Ben-XianJiang, BoSong, XueDu, WeiChen, Ying-Chun

Chemical Communications (2019)

a=18.2786(4)Å   b=18.2786(4)Å   c=13.4615(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.3202(5)Å   b=21.2403(12)Å   c=16.7606(9)Å

α=90°   β=102.984(2)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)5(H2O)] (SCN).4H2O

C18H34Fe3N30O5S6

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.5947(4)Å   b=23.0335(7)Å   c=16.4924(5)Å

α=90°   β=103.262(2)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.5569(5)Å   b=21.7106(11)Å   c=17.1108(9)Å

α=90°   β=103.4778(14)°   γ=90°