Structures by: Cao D.

Total: 97

3(C48H80O40),AuCl4

3(C48H80O40),AuCl4

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.6973(3)Å   b=23.6973(3)Å   c=22.8929(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

3(C48H80O40),AuBr4,4(O)

3(C48H80O40),AuBr4,4(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.6711(11)Å   b=23.6711Å   c=22.7697(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C84H134KO72,0.79(AuCl4),20(O),0.21(Cl)

C84H134KO72,0.79(AuCl4),20(O),0.21(Cl)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=15.7337(3)Å   b=24.3445(5)Å   c=19.2645(4)Å

α=90.00°   β=108.7480(10)°   γ=90.00°

AuBr4,C84H143KO72

AuBr4,C84H143KO72

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=15.8246(4)Å   b=24.5009(6)Å   c=19.0924(5)Å

α=90.00°   β=108.4010(10)°   γ=90.00°

C72H115KO60,AuCl4,8(O)

C72H115KO60,AuCl4,8(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=16.2732(9)Å   b=14.1860(8)Å   c=23.6996(12)Å

α=90.00°   β=90.041(4)°   γ=90.00°

2(C36H60O30),AuBr4,KO6,2(O)

2(C36H60O30),AuBr4,KO6,2(O)

Zhichang LiuMarco FrasconiJuying LeiZachary J. BrownZhixue ZhuDennis CaoJulien IehlGuoliang LiuAlbert C. FahrenbachYoussry Y. BotrosOmar K. FarhaJoseph T. HuppChad A. MirkinJ. Fraser Stoddart

Nature Communications (2013) 4, 1855

a=23.7764(5)Å   b=14.2049(6)Å   c=16.3214(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H26N2O4,C10H2Cl2N2O4

C18H26N2O4,C10H2Cl2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.6819(3)Å   b=22.9780(11)Å   c=8.8554(4)Å

α=90°   β=101.576(2)°   γ=90°

C18H26N2O4,C10H2Br2N2O4

C18H26N2O4,C10H2Br2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.7598(4)Å   b=22.6656(13)Å   c=9.1153(5)Å

α=90°   β=101.623(2)°   γ=90°

C10H2I2N2O4,C5H9NO,H2O

C10H2I2N2O4,C5H9NO,H2O

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.2221(5)Å   b=9.4868(7)Å   c=13.2822(9)Å

α=93.245(3)°   β=102.205(3)°   γ=99.769(3)°

C10H2I2N2O4,2(C12H12O2)

C10H2I2N2O4,2(C12H12O2)

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=6.6274(3)Å   b=9.4654(3)Å   c=12.3549(4)Å

α=82.120(2)°   β=80.651(3)°   γ=79.408(2)°

C10H2Cl2N2O4

C10H2Cl2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.1051(12)Å   b=5.4752(10)Å   c=12.252(2)Å

α=90°   β=90.693(15)°   γ=90°

C10H2Br2N2O4

C10H2Br2N2O4

Cao, DennisHong, MichaelBlackburn, Anthea K.Liu, ZhichangHolcroft, James M.Stoddart, J. Fraser

Chem. Sci. (2014) 5, 11 4242

a=7.3668(2)Å   b=5.4181(2)Å   c=12.5250(4)Å

α=90°   β=92.257(2)°   γ=90°

8(F6P),C66H58N8,6.86(C2H3N)

8(F6P),C66H58N8,6.86(C2H3N)

Hartlieb, Karel J.Blackburn, Anthea K.Schneebeli, Severin T.Forgan, Ross S.Sarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Cao, DennisStoddart, J. Fraser

Chemical Science (2014) 5, 1 90

a=16.6223(5)Å   b=22.9236(6)Å   c=29.6344(8)Å

α=71.154(2)°   β=78.075(2)°   γ=73.175(2)°

C66H58N8,2.5(C18H24O6),8(F6P),7(C2H3N)

C66H58N8,2.5(C18H24O6),8(F6P),7(C2H3N)

Hartlieb, Karel J.Blackburn, Anthea K.Schneebeli, Severin T.Forgan, Ross S.Sarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Cao, DennisStoddart, J. Fraser

Chemical Science (2014) 5, 1 90

a=16.475(4)Å   b=18.609(5)Å   c=25.278(6)Å

α=105.106(8)°   β=99.281(7)°   γ=93.008(6)°

C66H58N8,C44H60O14,8(F6P)

C66H58N8,C44H60O14,8(F6P)

Hartlieb, Karel J.Blackburn, Anthea K.Schneebeli, Severin T.Forgan, Ross S.Sarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Cao, DennisStoddart, J. Fraser

Chemical Science (2014) 5, 1 90

a=20.0951(4)Å   b=31.3942(6)Å   c=24.2862(5)Å

α=90.00°   β=94.0820(10)°   γ=90.00°

MA30

C74H81F24N11O5P4

Koshkakaryan, GayaneCao, DennisKlivansky, Liana M.Teat, Simon J.Tran, Jasper L.Liu, Yi

Organic letters (2010) 12, 7 1528-1531

a=13.4848(7)Å   b=14.4359(7)Å   c=22.2157(16)Å

α=101.795(4)°   β=98.237(4)°   γ=104.531(3)°

C78H89F24N15O4P4

C78H89F24N15O4P4

Koshkakaryan, GayaneCao, DennisKlivansky, Liana M.Teat, Simon J.Tran, Jasper L.Liu, Yi

Organic letters (2010) 12, 7 1528-1531

a=13.7376(15)Å   b=16.7733(18)Å   c=19.374(2)Å

α=79.133(2)°   β=86.956(2)°   γ=79.334(2)°

C6H8NNiO5P

C6H8NNiO5P

Deng-Ke CaoYi-Zhi LiYou SongLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3599-3604

a=8.7980(13)Å   b=10.1982(15)Å   c=17.945(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H8CdNO5P

C6H8CdNO5P

Deng-Ke CaoYi-Zhi LiYou SongLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3599-3604

a=23.344(6)Å   b=5.2745(14)Å   c=16.571(4)Å

α=90.00°   β=121.576(4)°   γ=90.00°

C18H21GdN3O12P3,6(H2O)

C18H21GdN3O12P3,6(H2O)

Deng-Ke CaoYi-Zhi LiYou SongLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3599-3604

a=22.2714(16)Å   b=22.2714(16)Å   c=9.8838(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

2(C36H48N6O30P6Zn7),O8S2,2.26(H2O),1.74(H2O)

2(C36H48N6O30P6Zn7),O8S2,2.26(H2O),1.74(H2O)

Deng-Ke CaoYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2005) 44, 2984-2985

a=22.690(2)Å   b=16.6746(17)Å   c=18.1507(19)Å

α=90.00°   β=93.390(2)°   γ=90.00°

2'-hydroxyl-4''-dimethylaminochalcone

C17H17NO2

Liu, ZhiqiangFang, QiYu, WentaoXue, GangCao, DuxiaJiang, Minhua

Acta Crystallographica, Section C (2002) 58, 8 o445-o446

a=12.1194(14)Å   b=10.2869(8)Å   c=12.5048(16)Å

α=90°   β=115.864(8)°   γ=90°

1(C27H19N3O2S)

1(C27H19N3O2S)

Li, ShenglingCao, DuanlinMa, WenbingHu, ZhiyongMeng, XianjiaoLi, ZhichunYuan, ChangchunZhou, TaoHan, Xinghua

RSC Advances (2020) 10, 31 18434-18439

a=21.767(3)Å   b=4.8042(8)Å   c=42.042(7)Å

α=90°   β=103.866(7)°   γ=90°

C51H62Br2O10

C51H62Br2O10

Liu, LuzhiCao, DerongJin, YiTao, HongqiKou, YuhuiMeier, Herbert

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 20 7007-7010

a=16.4686(19)Å   b=16.9330(19)Å   c=36.391(4)Å

α=90.000°   β=90.000°   γ=90.000°

C22H24BrNO6

C22H24BrNO6

Xiao, HuaChai, ZhuoCao, DongdongWang, HongyuChen, JinghaoZhao, Gang

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 16 3195-3201

a=8.1070(11)Å   b=12.1050(16)Å   c=11.6138(16)Å

α=90.00°   β=101.055(2)°   γ=90.00°

Malonic dihydrazide

C3H10N4O3

Guan, RuifangDong, BaoliXu, CuiZhang, HaoCao, DuxiaLin, Weiying

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 32 4424-4427

a=9.1606(6)Å   b=9.7305(6)Å   c=7.8691(6)Å

α=90°   β=102.839(7)°   γ=90°

C27H27NO6

C27H27NO6

Xing, MiaomiaoWang, KangnanWu, Xiang-WenMa, ShuyueCao, DuxiaGuan, RuifangLiu, Zhiqiang

Chemical Communications (2019)

a=14.1938(3)Å   b=9.8306(2)Å   c=17.9027(3)Å

α=90°   β=101.5890(10)°   γ=90°

C22H21.75N3O3

C22H21.75N3O3

Xing, MiaomiaoWang, KangnanWu, Xiang-WenMa, ShuyueCao, DuxiaGuan, RuifangLiu, Zhiqiang

Chemical Communications (2019)

a=17.6924(11)Å   b=6.6868(4)Å   c=15.2410(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H18O3

C19H18O3

Yang, JianguoMo, HanjieWu, HaijianCao, DongdongPan, ChengminWang, Zhiming

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 10 1213-1216

a=6.776(2)Å   b=10.643(3)Å   c=11.371(4)Å

α=90.537(11)°   β=106.826(9)°   γ=94.317(8)°

C13H10N4

C13H10N4

Ma, LuluYuan, ZexingHuang, ZhenguoJin, JingyiCao, DuxiaGuan, RuifangChen, Qifengsun, xuan

Chem. Commun. (2017)

a=13.2896(8)Å   b=5.5930(3)Å   c=16.4363(9)Å

α=90.00°   β=108.323(6)°   γ=90.00°

C13H10N4

C13H10N4

Ma, LuluYuan, ZexingHuang, ZhenguoJin, JingyiCao, DuxiaGuan, RuifangChen, Qifengsun, xuan

Chem. Commun. (2017)

a=22.881(2)Å   b=15.2104(8)Å   c=7.5406(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H38BF6FeP

C32H38BF6FeP

Cao, DuxiaZhao, HaiyanGabbaï, François P.

New Journal of Chemistry (2011) 35, 10 2299

a=20.827(2)Å   b=8.7404(10)Å   c=16.2270(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H38BFFe

C32H38BFFe

Cao, DuxiaZhao, HaiyanGabbaï, François P.

New Journal of Chemistry (2011) 35, 10 2299

a=17.1967(10)Å   b=17.6328(10)Å   c=8.5350(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H39BCl3FeN

C34H39BCl3FeN

Cao, DuxiaZhao, HaiyanGabbaï, François P.

New Journal of Chemistry (2011) 35, 10 2299

a=14.5594(7)Å   b=13.9523(6)Å   c=15.6438(7)Å

α=90.00°   β=96.5310(10)°   γ=90.00°

C8H20N14O10

C8H20N14O10

Liang, LixuanCao, DanSong, JinhongHuang, HaifengWang, KaiBian, ChengmingDong, XiaoZhou, Zhiming

Journal of Materials Chemistry A (2013) 1, 31 8857

a=7.359(2)Å   b=9.487(3)Å   c=14.286(4)Å

α=96.444(19)°   β=101.750(11)°   γ=101.692(13)°

Bis(2,2-dinitroethyl)nitramine

C4H6N6O10

Song, JinhongZhou, ZhimingDong, XiaoHuang, HaifengCao, DanLiang, LixuanWang, KaiZhang, JunChen, Fu-xueWu, Yukai

Journal of Materials Chemistry (2012) 22, 7 3201

a=12.363(13)Å   b=5.876(5)Å   c=15.136(16)Å

α=90.00°   β=90.31(8)°   γ=90.00°

C19H18BrNO3

C19H18BrNO3

Wu, QianqianWang, ZianLi, JialeQiu, ShuangCao, DuxiaLiu, ZhiqiangGuan, Ruifang

RSC Adv. (2016)

a=13.3522(19)Å   b=13.823(3)Å   c=9.515(2)Å

α=90.00°   β=92.847(18)°   γ=90.00°

C19H18N2O5

C19H18N2O5

Wu, QianqianWang, ZianLi, JialeQiu, ShuangCao, DuxiaLiu, ZhiqiangGuan, Ruifang

RSC Adv. (2016)

a=7.0399(7)Å   b=7.3275(7)Å   c=17.4123(17)Å

α=89.658(8)°   β=82.561(8)°   γ=76.168(8)°

C68H88O20S8,2(C36H32N4),8(F6P)

C68H88O20S8,2(C36H32N4),8(F6P)

Cheng WangDennis CaoAlbert FahrenbachSergio GrunderSanjeev DeyAmy SarjeantJ.Stoddart

Chem.Commun. (2012) 48, 9245

a=13.9148(6)Å   b=16.0786(8)Å   c=21.8368(11)Å

α=93.109(4)°   β=104.124(3)°   γ=90.629(3)°

C45H50CoN4O5S4

C45H50CoN4O5S4

Deng-Ke CaoJia-Qi FengMin RenYan-Wei GuYou SongMichael D. Ward

Chem.Commun. (2013) 49, 8863

a=12.4660(12)Å   b=26.573(2)Å   c=14.9037(14)Å

α=90.00°   β=109.321(2)°   γ=90.00°

C35H36N4O12Zn2

C35H36N4O12Zn2

Ju, ZeminCao, DapengQin, LingZhang, ChuanleiZhang, MingdaoShi, ZhiqiangZheng, Hegen

CrystEngComm (2014) 16, 19 3917

a=16.397(3)Å   b=18.642(3)Å   c=7.9656(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C37H48Cu2N4O16

C37H48Cu2N4O16

Ju, ZeminCao, DapengQin, LingZhang, ChuanleiZhang, MingdaoShi, ZhiqiangZheng, Hegen

CrystEngComm (2014) 16, 19 3917

a=15.4019(10)Å   b=15.4019(10)Å   c=8.4768(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H32N4NiO12

C29H32N4NiO12

Ju, ZeminCao, DapengQin, LingZhang, ChuanleiZhang, MingdaoShi, ZhiqiangZheng, Hegen

CrystEngComm (2014) 16, 19 3917

a=17.334(2)Å   b=9.2474(10)Å   c=20.562(2)Å

α=90.00°   β=108.815(4)°   γ=90.00°

C33H34N6O14Zn2

C33H34N6O14Zn2

Ju, ZeminCao, DapengQin, LingZhang, ChuanleiZhang, MingdaoShi, ZhiqiangZheng, Hegen

CrystEngComm (2014) 16, 19 3917

a=32.119(3)Å   b=12.8479(10)Å   c=20.8244(16)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C41H60Cd2N4O20

C41H60Cd2N4O20

Ju, ZeminCao, DapengQin, LingZhang, ChuanleiZhang, MingdaoShi, ZhiqiangZheng, Hegen

CrystEngComm (2014) 16, 19 3917

a=11.4622(15)Å   b=9.4091(12)Å   c=22.611(3)Å

α=90.00°   β=91.698(2)°   γ=90.00°

Trans-4-[2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)ethenyl]benzaldehyde

C16H11NO2

Duan-Lin CaoZhi-Yong HuJin-Qiang XueYa-Qing Feng

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 o3428-o3428

a=6.509(2)Å   b=7.404(3)Å   c=14.005(5)Å

α=79.885(6)°   β=80.766(6)°   γ=68.565(7)°

2'-hydroxyl-4''-dimethylaminochalcone

C17H17NO2

Liu, ZhiqiangFang, QiYu, WentaoXue, GangCao, DuxiaJiang, Minhua

Acta Crystallographica, Section C (2002) 58, o445-o446

a=12.1194(14)Å   b=10.2869(8)Å   c=12.5048(16)Å

α=90°   β=115.864(8)°   γ=90°

C26H19N3O2S

C26H19N3O2S

Cao, DongdongYing, AnguoMo, HanjieChen, DingbenChen, GangWang, ZhimingYang, Jianguo

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 20 12568-12574

a=6.05130(10)Å   b=22.4128(5)Å   c=15.8276(3)Å

α=90°   β=98.739(2)°   γ=90°

C19H18O3

C19H18O3

Yang, JianguoMo, HanjieJin, XiuxiuCao, DongdongWu, HaijianChen, DiWang, Zhiming

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 5 2592-2600

a=6.776(2)Å   b=10.643(3)Å   c=11.371(4)Å

α=90.537(11)°   β=106.826(9)°   γ=94.317(8)°

C26H24BrNO4S

C26H24BrNO4S

Yang, JianguoMo, HanjieJin, XiuxiuCao, DongdongWu, HaijianChen, DiWang, Zhiming

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 5 2592-2600

a=14.0516(10)Å   b=12.5217(9)Å   c=15.0866(11)Å

α=90°   β=117.4870(10)°   γ=90°

C28H27NO5S

C28H27NO5S

Yang, JianguoMo, HanjieJin, XiuxiuCao, DongdongWu, HaijianChen, DiWang, Zhiming

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 5 2592-2600

a=15.4536(15)Å   b=12.9941(12)Å   c=24.233(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H38FNO9

C41H38FNO9

Zhang, JiaxingCao, DongdongWang, HongyuZheng, ChangwuZhao, GangShang, Yongjia

The Journal of organic chemistry (2016) 81, 21 10558-10568

a=14.4027(5)Å   b=8.6895(3)Å   c=14.5915(5)Å

α=90°   β=108.0760(10)°   γ=90°

C23H20O2

C23H20O2

Chunmei GaoDerong CaoSheyang XuHerbert Meier

Journal of Organic Chemistry (2006) 71, 3071-3076

a=8.1942(6)Å   b=8.9362(6)Å   c=13.4442(9)Å

α=93.7820(10)°   β=93.3030(10)°   γ=116.3750(10)°

C52H56Cl6O11

C52H56Cl6O11

Luzhi LiuLingyun WangChangchun LiuZhiyong FuHerbert MeierDerong Cao

Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 9413-9417

a=22.2814(5)Å   b=22.3082(5)Å   c=23.4074(5)Å

α=89.896(2)°   β=74.785(2)°   γ=88.907(2)°

C78H82F12N8O14P2S4

C78H82F12N8O14P2S4

Dennis CaoMatteo AmeliaLiana M. KlivanskyGayane KoshkakaryanSaeed I. KhanMonica SemeraroSerena SilviMargherita VenturiAlberto CrediYi Liu

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 1110-1122

a=13.604(3)Å   b=27.331(7)Å   c=22.298(6)Å

α=90.00°   β=91.513(5)°   γ=90.00°

C82H84F12N8O14P2S4

C82H84F12N8O14P2S4

Dennis CaoMatteo AmeliaLiana M. KlivanskyGayane KoshkakaryanSaeed I. KhanMonica SemeraroSerena SilviMargherita VenturiAlberto CrediYi Liu

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 1110-1122

a=27.177(4)Å   b=21.223(3)Å   c=27.880(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C44H56N8O8),2(C36H32N4),C6H14O,8(F6P),9(C2H3N)

2(C44H56N8O8),2(C36H32N4),C6H14O,8(F6P),9(C2H3N)

Albert C. FahrenbachZhixue ZhuDennis CaoWei-Guang LiuHao LiSanjeev K. DeySubhadeep BasuAli TrabolsiYoussry Y. BotrosWilliam A. GoddardJ. Fraser Stoddart

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 16275-16288

a=15.2916(13)Å   b=26.090(2)Å   c=26.927(3)Å

α=103.784(6)°   β=90.188(6)°   γ=99.938(5)°

C74H80F24N8O8P4S10

C74H80F24N8O8P4S10

Cheng WangScott M. DyarDennis CaoAlbert C. FahrenbachNoah HorwitzMichael T. ColvinRaanan CarmieliCharlotte L. SternSanjeev K. DeyMichael R. WasielewskiJ. Fraser Stoddart

Journal of the American Chemical Society (2012) 134, 19136-19145

a=22.1794(18)Å   b=13.6101(10)Å   c=29.949(2)Å

α=90.00°   β=96.671(5)°   γ=90.00°

C18H20N2O8,C10H10N2

C18H20N2O8,C10H10N2

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=9.5063(4)Å   b=12.1715(6)Å   c=12.8872(6)Å

α=61.896(3)°   β=89.095(3)°   γ=76.689(3)°

C18H20N2O8,0.5(C10H8O2)

C18H20N2O8,0.5(C10H8O2)

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=6.78680(10)Å   b=10.8904(2)Å   c=15.7778(2)Å

α=70.8800(10)°   β=81.5540(10)°   γ=83.1560(10)°

2(C18H20N2O8),C10H9NO

2(C18H20N2O8),C10H9NO

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=6.7603(7)Å   b=10.8522(11)Å   c=15.785(2)Å

α=71.882(9)°   β=81.810(9)°   γ=84.105(8)°

C16H11N,2(C11H11NO4)

C16H11N,2(C11H11NO4)

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=10.9811(8)Å   b=12.4287(8)Å   c=12.9441(9)Å

α=94.620(5)°   β=112.518(5)°   γ=109.840(5)°

C46H52N12Pt2,C68H88O20S8,8(F6P)

C46H52N12Pt2,C68H88O20S8,8(F6P)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=37.143(5)Å   b=13.161(3)Å   c=34.426(5)Å

α=90°   β=93.675(10)°   γ=90°

C46H52N12Pt2,2(C34H44O10S4),2(O4S),7(F6P),8(C2H3N)

C46H52N12Pt2,2(C34H44O10S4),2(O4S),7(F6P),8(C2H3N)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=13.8756(5)Å   b=17.1561(7)Å   c=21.5948(8)Å

α=72.636(2)°   β=71.569(2)°   γ=68.9620(10)°

C46H52N12Pt2,2(C34H44O10S4),8(F6P),2(C2H3N)

C46H52N12Pt2,2(C34H44O10S4),8(F6P),2(C2H3N)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=35.6937(10)Å   b=12.3490(4)Å   c=39.6287(11)Å

α=90°   β=99.3191(19)°   γ=90°

C46H52N12Pd2,C68H88O20S8,6(C2H3N),C2F3O2,7(F6P)

C46H52N12Pd2,C68H88O20S8,6(C2H3N),C2F3O2,7(F6P)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=13.7152(5)Å   b=20.7673(7)Å   c=33.7422(10)Å

α=105.106(2)°   β=92.137(2)°   γ=103.604(2)°

C46H52N12Pd2,2(C34H44O10S4),8(F6P)

C46H52N12Pd2,2(C34H44O10S4),8(F6P)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=35.8988(19)Å   b=12.3423(6)Å   c=39.878(2)Å

α=90°   β=100.002(4)°   γ=90°

C68H88O20S8,C46H52N12Pt2,7(F6P),2(ClO4),9(C2H3N)

C68H88O20S8,C46H52N12Pt2,7(F6P),2(ClO4),9(C2H3N)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=17.1706(8)Å   b=20.6416(10)Å   c=27.7781(14)Å

α=104.377(2)°   β=102.420(2)°   γ=99.953(2)°

C46H52N12Pt2,C68H88O20S8,8(F6P),13(C2H3N)

C46H52N12Pt2,C68H88O20S8,8(F6P),13(C2H3N)

Frasconi, MarcoKikuchi, TakashiCao, DennisWu, YileiLiu, Wei-GuangDyar, Scott M.Barin, GokhanSarjeant, Amy A.Stern, Charlotte L.Carmieli, RaananWang, ChengWasielewski, Michael R.Goddard, 3rd, William AStoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 31 11011-11026

a=20.9976(11)Å   b=33.2264(17)Å   c=26.4897(15)Å

α=90°   β=100.672(3)°   γ=90°

3(C2H4Br2),C60H42N6O12

3(C2H4Br2),C60H42N6O12

Liu, ZhichangLiu, GuoliangWu, YileiCao, DennisSun, JunlingSchneebeli, Severin T.Nassar, Majed S.Mirkin, Chad A.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141114095931006

a=15.7342(6)Å   b=16.0668(6)Å   c=16.1856(6)Å

α=119.5499(16)°   β=100.2052(18)°   γ=92.9355(18)°

C60H42N6O12,0.5(C2H4Cl2)

C60H42N6O12,0.5(C2H4Cl2)

Liu, ZhichangLiu, GuoliangWu, YileiCao, DennisSun, JunlingSchneebeli, Severin T.Nassar, Majed S.Mirkin, Chad A.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141114095931006

a=46.2752(15)Å   b=16.1173(5)Å   c=40.4255(14)Å

α=90°   β=90.025(2)°   γ=90°

C60H42N6O12

C60H42N6O12

Liu, ZhichangLiu, GuoliangWu, YileiCao, DennisSun, JunlingSchneebeli, Severin T.Nassar, Majed S.Mirkin, Chad A.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141114095931006

a=46.8926(8)Å   b=16.3192(3)Å   c=40.7083(7)Å

α=90°   β=90.6571(12)°   γ=90°

3(C2H4Br2),C60H42N6O12

3(C2H4Br2),C60H42N6O12

Liu, ZhichangLiu, GuoliangWu, YileiCao, DennisSun, JunlingSchneebeli, Severin T.Nassar, Majed S.Mirkin, Chad A.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141114095931006

a=15.7472(10)Å   b=16.1193(13)Å   c=16.2046(12)Å

α=119.442(4)°   β=100.225(3)°   γ=92.957(4)°

C7H11MnN2O4P

C7H11MnN2O4P

Shou-Zeng HouDeng-Ke CaoYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2008) 47, 10211-10213

a=5.0875(10)Å   b=10.437(2)Å   c=9.5129(19)Å

α=90.00°   β=90.683(4)°   γ=90.00°

C7H11CdN2O4P

C7H11CdN2O4P

Shou-Zeng HouDeng-Ke CaoYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2008) 47, 10211-10213

a=5.1070(12)Å   b=10.461(3)Å   c=18.714(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H36Mn2N10O8P2,2(H2O)

C34H36Mn2N10O8P2,2(H2O)

Deng-Ke CaoJing XiaoJian-Wei TongYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2007) 46, 428-436

a=12.962(2)Å   b=10.0892(17)Å   c=16.049(2)Å

α=90.00°   β=116.516(11)°   γ=90.00°

C34H32Cd2N10O6P2,H2O

C34H32Cd2N10O6P2,H2O

Deng-Ke CaoJing XiaoJian-Wei TongYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2007) 46, 428-436

a=20.617(4)Å   b=13.973(4)Å   c=14.040(3)Å

α=90.00°   β=120.515(5)°   γ=90.00°

C34H32Fe2N10O6P2,0.5(H2O),0.5(H2O)

C34H32Fe2N10O6P2,0.5(H2O),0.5(H2O)

Deng-Ke CaoJing XiaoJian-Wei TongYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2007) 46, 428-436

a=9.5807(14)Å   b=9.9959(15)Å   c=11.4230(17)Å

α=84.330(3)°   β=85.224(3)°   γ=62.268(3)°

C34H34Cu2N10O6P2

C34H34Cu2N10O6P2

Deng-Ke CaoJing XiaoJian-Wei TongYi-Zhi LiLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2007) 46, 428-436

a=11.4778(14)Å   b=13.1159(15)Å   c=24.903(3)Å

α=90.00°   β=102.761(3)°   γ=90.00°

C28H30FeSe4

C28H30FeSe4

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=9.099(2)Å   b=10.769(3)Å   c=14.734(4)Å

α=73.561(4)°   β=77.913(4)°   γ=70.602(5)°

C30H35F12FeNOP2PdSe4

C30H35F12FeNOP2PdSe4

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=11.8549(13)Å   b=13.1283(14)Å   c=13.1835(14)Å

α=84.566(2)°   β=67.686(2)°   γ=80.060(2)°

C26H26FeS2Se2

C26H26FeS2Se2

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=19.220(12)Å   b=11.524(7)Å   c=21.878(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H26F12FeP2PdSe4

C26H26F12FeP2PdSe4

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=10.6758(19)Å   b=11.868(2)Å   c=13.387(2)Å

α=75.271(3)°   β=78.638(3)°   γ=83.311(3)°

C26H26FeSe4

C26H26FeSe4

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=10.5443(16)Å   b=14.235(2)Å   c=31.750(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H26F12FeP2PdS2Se2

C26H26F12FeP2PdS2Se2

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=10.529(4)Å   b=11.795(4)Å   c=13.352(5)Å

α=75.373(4)°   β=78.897(4)°   γ=83.309(4)°

C26H26F12FeP2PtS2Se2

C26H26F12FeP2PtS2Se2

Wei JiSu JingZeyu LiuJing ShenJing MaDunru ZhuDengke CaoLimin ZhengMinxia Yao

Inorganic Chemistry (2013) 52, 5786-5793

a=10.549(7)Å   b=11.809(8)Å   c=13.322(9)Å

α=75.320(8)°   β=78.846(8)°   γ=82.675(8)°

C80H92F12N18O14P2

C80H92F12N18O14P2

Dennis CaoMatteo AmeliaLiana M. KlivanskyGayane KoshkakaryanSaeed I. KhanMonica SemeraroSerena SilviMargherita VenturiAlberto CrediYi Liu

Journal of the American Chemical Society (2010) 132, 1110-1122

a=19.978(5)Å   b=13.293(3)Å   c=33.001(8)Å

α=90.00°   β=91.007(2)°   γ=90.00°

C18H26N2O4,C12H4N4

C18H26N2O4,C12H4N4

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=6.8961(2)Å   b=8.0293(3)Å   c=12.3435(4)Å

α=89.2130(10)°   β=83.730(2)°   γ=73.487(2)°

C10H10N2,C22H22N2O8

C10H10N2,C22H22N2O8

Blackburn, Anthea K.Sue, Andrew C.-H.Shveyd, Alexander K.Cao, DennisTayi, AlokNarayanan, AshwinRolczynski, Brian S.Szarko, Jodi M.Bozdemir, Ozgur A.Wakabayashi, RieLehrman, Jessica A.Kahr, BartChen, Lin X.Nassar, Majed S.Stupp, Samuel I.Stoddart, J. Fraser

Journal of the American Chemical Society (2014) 141124065827003

a=6.9510(2)Å   b=8.6966(2)Å   c=12.1281(3)Å

α=72.093(2)°   β=76.054(2)°   γ=80.941(2)°

C10H26Co3N4O20P4

C10H26Co3N4O20P4

Deng-Ke CaoMei-Juan LiuJian HuangSong-Song BaoLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2278-2287

a=5.0696(5)Å   b=9.6081(10)Å   c=12.5328(13)Å

α=89.120(2)°   β=85.5080(10)°   γ=76.862(2)°

C10H22Co3N4O18P4

C10H22Co3N4O18P4

Deng-Ke CaoMei-Juan LiuJian HuangSong-Song BaoLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2278-2287

a=12.496(3)Å   b=9.469(2)Å   c=19.485(4)Å

α=90.00°   β=90.14°   γ=90.00°

C5H8MnN2O7P2,H2O

C5H8MnN2O7P2,H2O

Deng-Ke CaoMei-Juan LiuJian HuangSong-Song BaoLi-Min Zheng

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2278-2287

a=5.4816(9)Å   b=15.899(3)Å   c=12.6013(19)Å

α=90.00°   β=99.999(3)°   γ=90.00°

9-Ethyl-3-[(E)-2-(thiophen-2-yl)vinyl]-9H-carbazole

C20H17NS

Guohui ZhangYunlong DengDuxia CaoZhiqiang Liu

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2009) 224, 4 525

a=11.8160(2)Å   b=5.5980(1)Å   c=24.4572(3)Å

α=90.00°   β=97.619(1)°   γ=90.00°